Alla "flyktingar" är inte flyktingar.

Jag har valt denna rubrik därför att man i Sverige kan drabbas av förfölelse för att man anser att Migrationsverkets avvisningsbeslut ska följas, såvida det är helt orimligt att verkställa beslutet. Men i så fall kan Migrationsverket besluta om verkställighetshinder. Och det är många som har fått stanna i Sverige av den orsaken. Som det håller på att bli i Sverige, kanske svenskar som inte intämmer med nystalinisterna, tvingas fly, från sitt land. Kan svenskar få flyktingstatus i Norge? Hur definieras ordet "flykting" i Norge?
 
Jag har tittat på norska Wikipedia. Det måste då sägas att norska Wikipedia skiljer sig från svenska Wikipedia, men inte särskilt mycket. Svenska Wikipedia har en tendens att utvidga flyktingbegreppet även till personer, som inte är flyktingar enligt vedertagna internationella definitioner.  
 

Ilge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en flyktning som «en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.»

Under flyktningkonvensjonen er man kun en flyktning dersom man er forfulgt av opprinnelseslandets myndigheter, på grunn av etnisk, religiøs, og politisk tilhørighet. En person som flykter på grunn av krigshandlinger (ikke forfølgelse), eller såkalt klimaflyktninger som flykter fordi klimaet der de bodde tidligere har blitt ubeboelig, ansees ikke for å være en flyktning under FNs flyktningkonvensjon. 

I Sverige kallas man "flyktinfientlig" för att man anser att afghaner, som har vuxit upp i Iran eller Pakistan, och där inte ha drabbats av förföljelse, ska avvisas från Sverige. Ett avvisningsbeslut från Migrationsverket innebär att den, som fått avslag på sin asylansökan, själv ska lämna landet. Svenska myndigheter bestämmer inte vart en sådan preson ska bege sig. Tvångsavvisning till det land, som vederbörande är medborgare i, akutaliseras först när det står klart att vederbörande inte har uppfyllt sin plikt att lämna landet.

Jag vet inte varför afghanska medborgare, som uppenbarligen har haft uppehållsrätt i Iran under flera år, tvångsavvisas till afghanistan. Men förklaringen kan vara att Iran inte tar emot utländska medborgare, som har tvångsavvisats till Iran. Men jag finner det märkligt att dessa afghanska unga män, som olagligt har korsat gräns efter gräns på förbjudna vägar och ibland under svåra strapatser, inte skulle kunna ta sig in i sitt hemland sedan flera år Iran, om de återvänder frivilligt. Får de ingen hjälp av de svenska "hjälpare" som har tjänat grova pengar som gode män eller familjehem?

Det råder däremot inte minsta tvivel om att de rohingyer från Burma, som nu vistas i de hemska och farliga flyktinglägren i Bangla Desh verkligen är flyktingar. När jag har skrivit att det kanske inte är den bästa lösningen för de föräldralösa flyktinbarnen att komma till Sverige, och få svenska adoptivföräldrar  syftar jag på den svenska självöverskattningen. övertron att Sverige skulle vara bästa land i världen för världens alla människor, oavsett varifrån man kommer. Sverige är ju inte längre ens bästa land för oss svenskar.

Men hur blir det om rohingyerna inte kan återvänga till Burma och bygga upp sina nedbrända byar under ordnade och säkra förhållanden? Om Sverige och Bangla Desh, som saknar resurser till ett människovärdigt och  och säkert flktingmottagande, är de enda alternativen för dessa stackars människor? Bangla Desh skyller inte på att deras mottagningssystem har kollapsat, för det har det. Man har ändå inte stängt gränsen mot Burma.

Sverige stängde som bekant gränsen 2015, trots att vårt mottagningssystem inte på långa vägar var lika ansträngt som de banla deshiska mottagningssystemet är idag. Och den svenska gränsen är i princip fortfarande stängd för nykommande flyktingar, fastän det nu bara handlar om sticporvskontreller och s.k. inre gränskontroller. Regeringen har nu tagit beslut, som medför att resurserna att ta emot nya asylsökande, om mottagandet ska vara mer värdigt än i Bangla Dedsh som inte ens klarar av att skydda flyktinbarnen mot kidnappare, kommer att vara i stort sett helt uttömda under flera år framåt. 

Detta är fientlighet mot dem, som verkligen är flyktingar. och kanske (vi vet inte än) tvingas söka skydd i Sverige. Och om de inte ska komma att tvingas söka skydd i Sverige, så kommer deras återvändande till Burma att kosta ofantliga belopp. Som Sverige kommer att få svårt att bidra med, eftersom det nu öses pengar över Mp-väljarna. Rent valfläsk för att rädda Mp kvar i regeringen.  


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0