Eget bi? Att studera jungfrufödsel i naturen.

 Uppstaplingskupa med en ram med vaxkaka och bin urtagen och fyra ramar kvar i lådan.


I föregående inlägg kan du läsa om hur Sveriges riksdag använde principer från djuraveln, och särskilt biodlingen, för att framställa en svensk övermänniska. Och hur både aborter och tvångssteriliseringar var medel i den politiken. I detta inlägg ges tips till den som själv vill studera dessa fascinerande samhällsbyggande insekter.

Det började med en debatt på domprostens blogg om Bibelns auktoritet. Man kan ju inte tro på något så biologiskt orimligt som jungfrufödseln, menar våra "hbt-vänliga" präster. Och då kan man inte tro på resten av Bibeln heller. Hur står det egentligen till med logiken? Att det är "heteronormativt" att det behövs en man och en kvinna respektive hane och hona för att det ska bli avkomma, det kan jag hålla med om. Men att jungfrufödseln skulle vara "heteronormativ"?

Jag kom då att tänka på att jungfrufödslar faktiskt förekommer i naturen. Så nu får väl biskoparna (i Skara och Stockholm) hitta på nya argument för sitt förnekande av Bibeln. De kan ju skylla på att evangelisterna kanske var biodlare, och hade inspirerats av jungfrufödslarna i bisamhällena. Jag tror dock inte att dessa jungfrufödslar var kända på Jesu tid. Ramkupan var en uppfinning under 1800-talet. Dessförinnan avlivades hela samhället innan honungen kunde skördas. Det kunde man göra sedan en svärm lämnat det gamla samhället och grundat ett nytt samhälle.

Om du bor i en prästgård eller har en större villatomt kan du starta med ett bisamhälle. Annars får du tala med en bonde eller trädgårdsodlare, om att upplåta en bit mark. Växtodlare vill gärna ha pollinerande insekter på sina marker. Allt du behöver veta kan du läsa i Egil Holmsen: "Handbok i biavel." Innan du börjar, bär du bestämma vilket system du ska ha. Det kan vara dyrt och krångligt att byta system, när man redan har några bisamhällen.

- Varför ska jag börja med bin, frågar du. För att man lär sig så mycket om hur naturen är inrättad. Man lär sig en massa ärftlighetslära, och kan lättare försvara den bibliska synen på skapelsen. Om man inte bedriver biodlingen i ekonomiskt syfte, och skördar varje kilo honung som bina producerar, krävs inte mycket arbete. Om man inte skördar även den honung, som bina har samlat som vinterfoder, slipper man det tidsödande arbetet med sockerlösning.

1) Var uppmärksam med vad som finns vid sidan av vägen, under bil- eller cykelturer tidigt på våren. Du bör inte gå nära en bikupa rakt framifrån. I så fall stör du binas in- och utflygning. Om målet, som bina ska till, finns bakom kupan, flyger de i en vid sväng samtidigt som stiger så att avståndet till marken ökar. Det är lämpligt att närma sig kupen från sidan. Lägg märke till vaktbina på flustret. Lägg märke till binas flygmönster! Av det kan du lära dig var och hur du ska ställa upp dina egna kupor.

2) Försök inte öppna kupan. Dels för att man inte ska förstöra andras egendom. Och dels därför att det kan sluta illa, om du inte vet hur man gör. Ta reda på vem som äger kupan, och be att få köpa en avläggare (konstgjord svärm). Tänk på att det kan krävas tillstånd för att transportera ett bisamhälle över församlingsgränsen. Om du köper ditt första bisamhälle tidigt på våren, kan du själv få en svärm eller göra en avläggare, och har då två samhällen under högsommaren och hösten.

3) Det är bra om du har bestämt vilket system och rammått, som du ska använda, redan innan du köper ditt första samhälle. Du kan då be säljaren att göra avläggaren med ditt eget rammått. Annars bör du omgående efter köpet omplantera samhället till ditt eget system.

4) När du väljer system ska du första välja mellan uppstaplingskupa eller trågkupa. När man utökar en uppstaplingskupa, bygger man på med nya lådor på höljden. En trågkupa är ett "bihus" som utökas bakåt. Utökningen med flera ramar görs, för att plats med all honung, som bina samlar. Det är enklast att arbeta med uppstaplingskupor. Man kan då välja mellan oisolerade trälådor eller isolerade platslådor, som konstar tre gånger så mycket. Om man använder oisolerade lådor måste man komplettera med en isolerad "huv" av en lådas storlek. Om man tänker tillverka trälådorna själv, bör man välja ett rammått som stämmer med måttet på det virke som man köper från brädgården. Man kan avända en kombination av plastlådor (som yngellåda) och trälådor (som skattlådor).

5) Rammåttet är en fråga om hur tungt man kan lyfta. Ju större rammått, desto färre lyft. Ju bredare rammått, desto lägre höjd på stapeln. Men man bör tänka på att honungen på en ram väger 1,5 till över 3,0 kilo och att det är 8 - 12 ramar i varje låda. Den som är stor och stark och har långa armar kan välja rammått Dadant (12ramars låda), medan den som är liten och klen och har dålig rygg bör välja rammått Svea (8 ramars låda). Det är lättast att lyfta rektangulära lådor än kvadratiska, men kvadratiska lådor har fördelen att man med ett handgrepp kan växla mellan längdbygge och tvärbygge (Hur ramarna är placerade i lådan i förhållande till flustret). Personer med normal kroppsbyggnad rekommeneras att välja rammått Langstroth, som finns i ramhöjd hel, halv och  tre fjärdedelar. Det är en mycket stor nackdel att ha olika rammått i samma biodling, så detta är en sak som du ska planera mycket noga. 

6) Tänk också på att stora rammått kräver stora slungare, och stora slungare är dyra och tar dessutom stor plats. Slungare är ett slags centrifug, som slungar ut honungen ur vaxkakorna. Om man har biodlingen enbart i studiesyfte, kan man kanske klara sig utan slungare, genom att låta honungen självrinna ur de avtäckta cellerna. Den honung som då blir kvar i vaxkakorna kan ju användas som vinterfoder.

7) Om man har låga rammått, kan man få problem med värmeisoleringen vintertid, om man inte har två lådor som yngelrum. Utöver den / de lådor som används som yngelrum, bör man ha minst två lådor som skattlådor för honungen. Man bör dessutom ha minst en extra låda, som ersättning för den /de lådor, som plockas av vid skattningen. Var ska bina annars lägga den honung, som de samlar in under slungningen? Den som börjar med ett samhälle, bör alltså börja med minst fyra lådor, och sedan skaffa ytterligare minst tre lådor för vajre avläggare (natursvärm eller konstsvärm), d.v.s vajre nytt samhälle.

8) Drottningen lägger sina ägg i samma slags vaxkakor som arbetsbina lägger honungen i. Drottningen får därför inte gå upp i skattlådorna och lägga ägg där. Därför behövs ett spärrgaller mellan yngelrummet och skattlådorna. Arbetsbina, men inte drottningen kan passera spärrgallret.  Före skattningen ersätter man spärrgallret med en heltäckande skiva med en bitömmare (en "port" som bara kan passeras i ena riktningen). Men då måste man först ha ställt en låda med tomramar under de fyllda skattlådorna. Till uppstaplingskupan behövs också en pall eller benställning, så att man får en bekväm arbetshöjd. Om du tillverkar pallen själv, ska du välja en höjd som passar just dig. Du ska inte behöva  stå dubbelvikt när du inspekterar ramar i yngelrummet! Gör pallen dubbelt så bred som lådorna, så har du en avställningsyta i rätt höjd.

9) Vad som mer behövs till uppstaplingskupan är ett isolerat tak (om du använder isolerade lådor) eller en isolerad huv (om du använder oisolerade lådor), samt en särskild bottenlåda med c:a 5 cm höga väggar, som man ställer yngellådan på. Bottenlådan ska vara försedd med ett vindskydd med rejäla flygöppningar, som utgör "golv" för yngellådan, detta speciellt om det finns ett ventilationsgaller i botten på bottenlådan. Man bör ha en enklare variant av bottenlåda (undersättslåda) på avställningsytan, för att undvika att bin som sitter på ramarnas undersida krossas. Under taket eller huven kan man ha en skiva av styv, genomskinlig plast, varigenom man kan studera livet i kupan och få en uppfattning om hur välfyllt det är med honung, utan att öppna för bina.

10) Vad du behöver till ditt första bisamhälle (förutom bin) är alltså minst fyra lådor med ramar och mellanväggar i ramarna, ett tak (eller huv), eventuellt en plastskiva, en bottenlåda och en undersättslåda, ett spärrgaller, en bitömmarbotten (den heltäckande skivan med bitömmare), samt en pall eller benställning till kupan. Innan man öppnar kupan, blåser man in rök från en rökpust. Då blir bina lugna, så att risken att bli stucken minskar. Du behöver också en kupkniv (för att bända isär lådor och ramar som bina har kittat fast), samt en biborste (för att borsta av bin från ramar, som man tar ur kupan). Vad du mer eventuellt behöver, kan du få veta av en biodlare eller biredskapshandlare. Om du har tur kan du komma över begagnad materiel, som passar dig!

Ett bi gör 240 vingslag i sekunden, och ett annat bi kan se varje vingslag. En människa kan se högst 24 vingslag i sekunden. Sex dagar för en människa motsvarar alltså sextio dagar för ett bi. Skapelsen tog sex människodagar, men alltså hela sextio bidagar. (Skulle det ha varit för kort tid för Gud? Är Gud fånge i sin egens skapelse? - Tiden är ju en egenskap hos skapelsen. Och de olika arterna har alltså olika uppfattningar om tiden.) Bin har däremot svårt att uppfatta långsamma rörelser, utan uppfattar exempelvis en människa som rör sig långsamt som ett stillastående föremål. Och det är förklaringen till att erfarna biodlare kan arbeta utan skyddskläder. Men det är också en fråga om att anpassa rammåtten, och därmed materielens vikt, till sina egna kroppskrafter, så att man verkligen kan arbeta i slow motion. Det finns inga skyddskläder som ger ett 100 %-igt skydd mot bistick.

Biodling var en vanlig hobby hos gamla tiders präster. Och flera av de ledande medlemmarna i Genesis (en svensk förening för kristen skapelsetro) är storskaliga biodlare. Se det gärna som en kristen plikt att skaffa erfarenhet av biodling åtminstone någon period i livet!

 Natursvärm. Tiotusentals bin med den gamla drottningen hänger i en klase under en trädgren, medan ett antal spaningsbin söker efter en ny bostad. Man fångar svärmen med en håv, som kan stängas upptill. Ett annat sätt är att hålla en stor plasthink under svärmen, medan en annan person skakar kraftigt i grenen, så att svärmen trillar ner i hinken. Håven eller hinken töms sedan i en tom kupa. En konstsvärm (avläggare) skapas genom att flytta några yngelramer med påsittande bin till en tom kupa. Se till att drottningen följer med, samt att det finns kläckningsfärdiga drottningceller i det gamla samhället. Man kan också tillsätta en inköpt drottning.

Drottningen och hennes hov

  Drottningen putsas av sina hovdamer. På denna bild ser man tydligt skillnaden mellan drottning och arbetsbin. Om inte drottningen är inköpt från någon annan bigård kan hon vara helsyskon med arbetsbina. De kan ha exakt samma uppsättning gener. Skillnaden beror på hur de har fötts upp. Drottningen kan ganska lätt lokaliseras i ringer av hovdamer. Hon känns igen på sin långa bakkropp, som innehåller hundratusentals ägg, samt att hon öht är större än arbetsbina. På ryggsköden har hon förmodligen en tunn nummerplåt, som visar hennes personnummer (kläckningsår och att hon exempelvis är den tredje drottningen som kläcktes det året).  Just den här bigården i USA har haft problem med "oönskade anlagsbärare". Drottningen har parat sig med en annan drönare än vad biodlaren hade önskat sig. Enligt orginalbildtexten visar bilden "afrikanska mördarbin".  


Intresset för biodling är tydligen stort bland läsare av kristna bloggar. Eller är det det underförstådda ämnet sex som lockar? Låt oss då först konstatera att hela Sverige var ett avelsstall 1935 - 1975, med våra riksdagsledamöter som fanatiska människoavlare. Och det mest märkliga med det svenska människoavelsprojektet, var att höjdpunkten inföll efter andra världskriget, när nazismen i Tyskland hade störtats. Svenska ministrar, såsom Gunnar Myrdal, försökte i det längsta förklara skillnaden mellan svensk och tysk människoavel med att den svenska "eugeniken"  var "negativ" (eliminera oönskade anlagsbärare) medan den tyska "eugeniken" hade varit "positiv" (tvångsparningar mellan SS-soldater och t.ex. norska kvinnor i syfte att massproducera önskade  anlagsbärare.) Att man i Tyskland även hade eliminerat oönskade anlagsbärare hade Myrdal glömt redan 1946.

Den svenska människoaveln (den "negativa eugeniken") bedrevs enligt samma principer som biavel. Under senare tid har man förvisso börjat experimentera med inseminering av bidrottningar. Men de flesta parningar är fortfarande friparningar högt under himlens sky, dit bara den bästa drönarna lyckas följa drottningen. Men vad som är en bra drönare, en önskad anlagsbärare, kan det råda delade meningar om. Biodlaren vill ha fogliga bin, och inte "aggresiva" bin, som jagar iväg både fyrbenta och tvåbenta honungstjuvar.

Vid friparningar har den, som bedriver aveln, inte full kontroll över "avelsmaterialet". Att avla fram den önskade avkomman handlar om statistiska beräkningar av den genomsnittliga avkomman.  Och då gäller det om att så lång som möjligt hindra de "oönskade anlagsbärarna" att sprida sina gener. Detta kallas undanträngningsavel, och var den metod som användes för att producera en svensk "övermänniska".

Anledningen till att det skrivits så lite om att det faktiskt handlade om människoavel, snarare än om socialt förmynderskap (som förvisso också förekom), beror sannolikt på att historiker och samhällsvetare är just historiker och samhällsvetare. Medan biologer och genetiker är just  biologer och genetiker. De förra har för dåliga kunskaper om avel, och de senare har för dåliga kunskaper i politisk historia. Den tvärvetenskapliga analysen saknas. Själv har jag inga fina akademiska titlar, men har skummat rätt så mycket tvärpolitiskt.

Dessutom är ämnet politiskt explosivt än idag. Vid mitten av 1930-talet stod det klart för genetikerna att den renrasavel, som dittills bedrivits inom lantbruket hade fått oförutsedda konsekvenser. Försöke att få fram en helvit fjällko hade lett till sterila tjurar hos denna ras. Rasbiologiska institutets nya chef Gunnar Dahlberg, som tillträdde 1936, slog in på en helt ny linje och var i stort sett positiv till import av "mänskligt avelsmaterial" i syfte att förbättra svenskarnas påstått dåliga rasegenskaper.

Enligt den äldre teorin ger korsningsavel en sämre avkomma än de ingående raserna var för sig. Enligt den nya teorin ger korsningsavel en bättre avkomma än de ingående raserna. Dessa rön från lantbruket skulle nu omsättas även i människoaveln. Och därför var invandringen strängt reglerad - för att inga "oönskade anlagsbärare" skulle komma in i landet.  Först var det nordeuropéer, sedan sydeuorpéer, och slutligen bortre asiater som valdes ut. Därefter krackelerade den reglerade invandringspolitiken, och förföljelsen i hemlandet (flyktingskälen) blev avgörande.

Gunnar Dahlberg, under vars tid som chef för Rasbiologiska institutet de flesta tvångssteriliseringarna utfördes, har gått till eftervärlden som "antirasist"! Detta visar att Sverige inte alls har gjort upp med den politik som låg bakom tvångssteriliseringarna. Och den politiken fortsätter ju med andra medel. Den selektiva abortpolitiken har ersatts med "fria aborter", som i praktiken innebär att samma kategori kvinnor som beviljades abort under den selektiva abortpolitikens tid, nu pressas av regelverk och övertalning att göra abort.

Alla abortansökningar handlades av Rasbiologiska institutet, varefter de formella besluten togs av Mecinalstsyrelsen Socialpsykiatriska nämnd, som bestod av idel feminister (för att använda ett nutida ord) från riksdagsbänkarna. Överklassen aborterade underklassens barn.

Jag har själv sedan tidiga år varit ganska intresserad av både ärftlighetslära och historia, och intresset stegrades när jag fann socialpolitiks litteratur från Dahlbergs tid i en avlidens kvarlåtenskap. Där fann jag också elevanteckningar från en personalutbildning som anordnades av Socialstyrelsen 1940. Läkaren Andrea Andréen, ordf i Svenska kvinnors vänsterförbund samt mottagare av Stalins fredspris, undervisade om metoder för människoaveln:

1) Preventivmedel (som tydligen skulle delas ut selektivt).
2) Abort (selektivt på rasbiologisk indikation)
3) Sterilisering ( på rasbiologisk indikation)
4) Isolering (inspärrning av "oönskade anlagsbärare" på mentalsjukhus)
5) Isolatbrytning genom folkomflyttningar (korsningsavel).

Ordet isolatbrytning kräver kanske en förklaring. Enligt den rasbiologiska forskningen var Gotland och andra periefera landsdelar, exempelvis Västerdalarna, gentiska isolat, som hotades av inavel och "inavelsdegeneration". Man jämförde alltså de perifera landsdelarna med ladugårdar, där en handfull kor om och om igen parades med utvalda tjurar, som var deras egen avkomma. (Och i Norrland bar ju de utvalda tjurarna på den helvita genen, som egentligen är ett letalanlag*. Men det visste man inte då.)

"Inavelsfaran" går som en röd tråd genom hela människoavelsprojektet. Hur svenska folket inom 300 år har återfallet till apstadiet beskrevs utförlig av den genetikern Arne Muntzing i dennes lärobok "Ärtlighetslära", första upplagan 1953. Muntzing var, i lihet med många andra forskare / fuskare folkpartist. Myrdal och övriga sossar var långt, långt ifrån ensamma! I sista upplagan, 1977,  av samma bok saknas kapitlet om människans ärftlighetslära helt och hållet. Mörkläggningen av människoavelsprojektet hade börjat!

När den selektiva abortpolitiken avskaffades reagerade åtskilliga frikyrkokristna och Kristdemokraterna, som då hette KDS, mot att kvinnorna skulle få bestämma själva. Man var alltså inte mot aborterna som sådana. Man ställde sig aldrig frågan vilken rätt människan har att "förbättra" Guds avbild - människan själv. Men exakt den frågan ställde sig påven Pius XI.  Han svar var ett rungande NEJ! Och jag tror att den gamla påven såg ett större sammanhang än många nutida katoliker, som enbart ser till det ofödda barnets intresse (nog så viktigt). Påven var ju inte bara mot aborter. Han var mot allting som Herman Muller** var för.
______
*) Det är egentligen fel att säga att vi européer är "den vita rasen". Vi är ju inte helvita som vita djur. Men vår ljusa hy beror dock på en "utspädningsgen", och våra blå ögon beror på att ett färgskikt saknas. Detta beror otivelaktigt på bortfall av gentisk information. När man försöker öka de vita patierna i pälsfärgen hos djurslag, som redan har stora vita partier i sin päls (som fjällkon i utgångsläget) uppnås detta till priset av ännu mer bortfall av genetisk information. Eftersom andra egenskaper, framför allt syn, hörsel, balanssinne och fortplantingsförmåga är knutna till samma gener, leder extremavel för ökad vithet till flera ärtliga defekter, bl a förkrymta testiklar hos tjurar av fjällko-ras. Men detta beror alltså på en målinriktad avel på att främja en speciell egenskap och inte på friparningar i en liten population. Man kan inte jämföra parningar mellan fjällkor, och de allra vitaste av deras egna söner, med det förhållandet att gotländska män i flera generationer har gift sig huvudsakligen med gotländska kvinnor! Men sådana jämförelser sysslade man med i Statens Rasbiologiska institutet. Och detta var ämnet för åtskilliga debatter i Sveriges riksdag. "Inavelsfaran".

**) Från början liberal amerikansk genetiker, som blev kommunist 1931 och emigrerade till Sovjetunionen. Som han dock flydde från sedan han fallit i onåd hos Stalin. Muller fick nobelpriset i medicin 1946, varefter han återvände till USA, där han startade en spermabank, med nobelpristagare och elitidrottsmän som tilltänkta givare. Det är uppenbarligen Herman Muller som har inspirerat Andrea Andréens åtgärdskatalog. Myrdal var den drivande kraften bakom nobelpristet till Muller. Sedan den tyska nazismen hade krossats behövdes nya politiska förtecken för människoavelsprojektet.

Många frågor


  Bidrottning av rasen buckfast. Att det är en drottning syns på den långa bakkroppen. Färgmarkeringen på ryggskölden visar vilket år drottningen är född. En drottning kan leva i flera år, ett arbetsbi bara några månader. Det är ingen genetisk skillnad mellan drottningar och arbetsbin. Båda slagen är honor. Om en larv utvecklas till drottning eller arbetsbi, beror på hur de uppföds. (Se föregående inlägg). Biodling har varit en vanlig hobby bland präster, som därigenom har tillägnat sig ett stort mått av biologiskt kunnande. Många biodlare finns inom Genises - en förening för skapelsetroende kristna i Sverige. Att skapelsetroende skulle ha dåliga kunskaper i biologi och ärftlighetslära stämmer inte, utan är snarare en fördom mot kristna. Den i Sverige numera vanligaste birasen buckfast är uppkallad efter klostet Buckfast i England. Buckfast är en artificiell ras, som har utvecklats genom avel av en av munkarna i kostret, broder Adam.Föregående inlägg behandlar många frågor. De selektiva aborterna i Sverige ingick alltså i svenska statens människoavelsprojekt. Svenskarna må ha varit blonda och blåögda, men det var inte de egenskaperna som staten efterfrågade, utan de "inre" egenskaperna. Läkarkvetenskapen ansåg att intelligensen stod i ett omvänt förhållande till fruktsamheten. Tvångssterilseringarna drabbade speciellt kvinnor, vars mödrar hade fått många barn, och som själva förväntades få många barn om de fick förbli fertila. Om en kvinna, som steriliserades, hade fått tio barn, om hon inte hade steriliserats, och hennes döttrar hade fått lika många barn, får vi ett mycket stort befolkningsbortfall. Samma sak gäller förstås aborterna. De flesta aborterade barn, hade ju själva fått barn, om de inte hade blivit aborterade.

Man kan alltså räkna med ett befolkningsbortfall på minst ett par miljoner svenskar, som inte fick födas, lika mycket som invandringen. Och detta är verkligen en brännhet fråga, som absolut inte får diskuteras. Invandringen har inte haft som yttersta syfte att hjälpa flyktingar, utan för att kompensera befolkningsbortfallet genom svenska statens egen befolkningspolitik! Statsmakterna ansåg alltså att det svenska "folkmaterialet" var för dåligt för att få föröka sig fritt.

Detta har gjort den reglerade abortpolitiken före 1975 så komprometterad, så att en helt fri abort kommit att framstå som moraliskt mer rätt! Men informella tvångsaborter förekommer fortfarande. Kvinnor, som egentligen vill föda fram sina barn, övertalas att göra abort. Och det är precis samma värderingar, föraktet för ekonomiskt sämre lottade, som styr övertalningarna. Barn håller på att bli ett privilegium för över- och medelklassen, i stället för en mänsklig rättighet. Förre kd-ledaren, Alf Svensson, har flitigt argumenterat för den naturvidriga inställningen att barn inte är en mänsklig rättighet. Naturligtvis handlar det i hans retorik om homosexuellas rätt att adoptera. Och för all del, att få barn genom adoption är ingen mänsklig rättighet. Men i syfte att dölja att motståndet mot homo-adoptioner är riktade mot just de homosexuella, förnekar alltså kd att det över huvud taget inte är en mänsklig rättighet att få barn.

Kristdemokraterna har genon denna argumentation gjort uppror mot Gud!

-Barn har rätt till sina biologiska föräldrar, men vuxna har inte rätt att ha barn, säger kd.

Men vuxna har rätt till egna biologiska barn, i den mån de inte är naturligen förhindrade att få barn. Med sitt sätt att argumentera, stödjer kd tvångssteriliseringarnas syfte, att omintetgöra Guds planer.

Enligt Bibeln är människan satt att råda över djuren, vilket även anses innefatta djuravel. Någon motsvarande rätt att råda över andra människor, och bedriva avel med människor, finns inte i Bibeln. Det svenska människoavelsprojektet i Sverige 1935 - 1975 var ett resultat av avkristningen. Politikerna försökte framställa en mer produktiv människoras, en "övermänniska" med samma metoder som används inom biaveln. (Se föregående inlägg!)

I den efteråt tillrättalagda historieskrivningen framställs tvångssteriliseringarna enbart som ett övergrepp på det individuella planet, mot politikens mänskliga offer, och inte som ett övergrepp mot Guds hela skapelse. Den selektiva abortpolitiken framställs som en orättvisa mot de kvinnor, som inte beviljades abort, eller som ett kollektivt övergrepp mot "Kvinnan", däremot inte som ett övergrepp mot de befolkningsskikt, vars kvinnor beviljades - och i många fall tvingades att söka - abort.

Äggläggande arbetsbin

I föregående inlägg förklaras hur det går till. Och under vilken förutsättning. Nämligen att bisamhället är drottninglöst, och har varit det under en längre tid. Arbetsbin börjar inte lägga ägg om drottningen tillfälligt lämnar kupan, vilket hon gör under sin parningsflygning, eller under svärmning. När en ny drottning snart ska kläckas, lämnar den gamla drottningen kupan med ungefär hälften av arbetsbina, och grundar ett nytt samhälle.

Drottningen styr livet i kupan med sina feromoner. Drottningferomon lockar till sig drönare (hannar) från när och fjärran under sin parningsflygning. Den obefruktade drottningen är en mycket skicklig flygare. Bara de bästa hannarna lyckas hänga med. En enda molekyl av drottningferomon kan locka till sig en hanne på flera kilometers avstånd. Inne i kupan regerar drottningen med sitt feromon.

Drottningferomonet hämmar arbetsbinas sexuella aktivitet och förmåga. Alla arbetsbin är honor. Om drottningen förolyckas, och samhället har varit drottninglöst under en längre tid, återfår arbetsbina sin äggläggningsförmåga. I övrigt förblir de sexuellt inaktiva. Äggläggande arbetsbin är obefruktade. De kan inte få honlig avkomma, eftersom bara drönarna kan producera den honliga könskromosomen. De äggläggande arbetsbina är därför ingen nödlösning, som gör att ett samhälle som förlorat sin droggning, kan överleva. Ett drottninglöst samhälle är dömt till undergång.

Man kunde tro att en särskild gen avgör om en honlig larv ska växa upp som drottning eller arbetsbi. Men så är inte alls fallet. Drottningen regerar med sina feromoner. När tiden för svärmning närmar sig, signalerar drottningens feromoner till arbetsbina att det är dags att föda upp en ny drottning. Byggarbetsbina bygger då ett tiotal extra stora celler, drottningceller. Ambina (de arbetsbin som föder upp larverna) producerar en speciell "mjölk" till drottninglarverna. Det är dessa två komponenter, (drottningcellerna och "drottningmjölken) och inte någon genetisk skillnad, som avgör om en honlarv ska växa upp som drottning eller arbetsbi.

En biodlare kan massproducera drottningar, genom att själv tillverka drottningceller. Detta kallas drottningavel. 'En biodlare kan på liknande sätt massproducera drönare. Drönarcellerna är något större än arbetsbicellerna. Cellbottnar till arbetsbi- eller drönarceller tillverkas maskinellt, vilket innebär att människan har tagit över det första arbetsmomentet från byggarbetsbina, nämligen att bygga cellbottnarna.

Människan har ingen möjlighet att påverka vilken drönare drottningen parar sig till, förutom att massproducera drönare med önskade arvsanlag. Sannolikheten att drottningen ska para sig med någon oönskad anlagsbärare minskar därmed. Detta kallas undanträngningsavel, och var den avelsprincip  som användes vid människoavelsprojektet i Sverige 1937 - 1975, med tvångssteriliseringar av "oönskade anlagsbärare" som metod. Ett led i denna politik var också de selektiva aborterna. De kvinnor, som ansågs ha de av staten önskade arvsanlagen, fick alltså avslag på sina abortansökningar. 

Det var ett storskaligt försök att ändra svenska folkets rasegenskaper. Men det är fortfarande ett tabu-belagt ämne i den svenska debatten. De verkliga motiven bakom tvångssteriliseringarna . och den selektiva abortpolitiken - ska döljas!

Det var länge omstitt om det finns mänskligt feromon. Forskarna anser det numera. Själv har jag blivit verbalt misshandlad sedan jag försökt slakta homorörelsens heligaste ko, att det finns en homosexuell gen och att homosexualitet alltså är medfött. Och i Svenska kyrkan frodas myten att homosexualitet är "naturligt" i den bemärkelsen att det är genetisikt betingad. Jag kan naturligtvis inte med 100 % säkerhet garantera att så inte är fallet. Men det vi vet om feromoner i djurvärlden - och det vi tror oss veta om feromoner - hos människan, borde ge uppslag till andra förklaringar.

Unga kvinnor som lever tätt tillsammans får mens samtidigt. Unga män som lever tätt tillsammans blir kåta samtidigt. Inte nödvändigtvis så att de dras till varandra, utan snarare så att man "raggar brudar" tillsammans.
Man kunde tro att könshormonerna bara påverkar det motsatta könet. Och att homosexualitet beror på att homosexuella män producerar kvinnligt könsferomon och homosexuella kvinnor producerar manligt könsferomon. Jag har dock inte stött på någon uppgift om att så skulle vara fallet. Utan snarare är det så, att både det egna och det motsatta könet påverkas.

Detta kan, enligt min mening, innebära att inte bara de som faktiskt blir homosexuella, har en potential att bli homosexuella. Utan att alla människor föds med en potential att bli det. Men alla blir det inte. Varför somliga blir det, är fortfarande en olöst gåta. Men jag tror att vi finner svaret i de enskilda individernas liv efter födelslen - långt efter födelsen - snarare än före födelsen. Jag tror dessutom att alla människor är osäkra på sin könsidentitet de första månaderna, kanske upp till ett år, efter könsmognaden. Jag tror också - men detta är mycket kontroversiellt - att en homosexuell erfarenhet under just denna tid, kan driva en ung människa i homo- eller bisexuell riktning.

Från detta vill jag föra över resonemanget till frågan varför det är så viktigt för våra "hbt-vänliga" präster att förneka jungfrufödseln. Jag kan inte se någon annan förklaring än att de använder "hbt-vänligheten" som en plog för idéer som är främmande för den kristna religionen. Eller rätt och slätt som ett sätt att undergräva Bibelns auktoritet.

Jungfrufödseln är helt enkelt inget argument mot exempelvis samkönade vigslar i kyrkan.  Det finns andra bibliska argument, mycket starka bibliska argument. Men inte just detta. Men när "hbt-vänliga" teologer angriper en så central dogm som junfrufödseln, som dessutom inte har något med homovigslar att göra, så är det klart att många kristna uppfattar att hela deras religion är utmanad.

Och de uppfattar då homorörelsen* som ett hot mot hela den kristna läran, och inte bara som en rörelse som har en avvikande åsikt i någon enstaka fråga. Detta leder till en frontalkollission mellan homorörelsen och all traditionell kristendom. Så onödigt!


____________
*) Med "homorörelsen" menar jag organisationer (framför allt RFSL) som till största delen består av människor som själva är homosexuella, och som kämpar för homosexuellas rättigheter. Till skillnad mot  "hbt-vänliga" politiker och teologer, som till största delen själva är heterosexuella. Och som inte sällan använder "hbt-vänligheten" som en täckmantel för egna ambitioner, som inte med nödvändighet gagnar de homosexuella - utan skapar onödiga konflikter. Vad tjänar lesbiska kvinnor, som vill ha barn (men helst utan någon mans medverkan) på att förneka jungfrufödseln? Det borde ju tvärtom vara vad de drömmer om!

Nu förstår jag inte alls.

 Jungfrufödsel i naturen. (Tyvärr hade jag ingen bild på äggläggande arbetsbin, så det fick bli en bild på ett arbetsbi som samlar pollen.) Om drottningen förolyckas, börjar arbetsbina att lägga ägg. Eftersom de är obefruktade, handlar det bokstavligen om jungfrufödslar. Det är drottningen som gör att arbetsbin inte är sexuellt aktiva och inte kan lägga ägg. Däremot har de normal ungvårdnadsinstikt, vilket drottningen däremot saknar. Det är alltså arbetsbina som föder upp larverna - och avgör om en viss larv ska bli en drottning eller ett arbetsbi. Eftersom äggläggande arbetsbin är obefruktade kan de bara få drönare (hanar) som avkomma. Även en drottnings drönarägg är obefruktade. Ett bisamhälle med äggläggande arbetsbin är dömt till undergång, eftersom inga nya honor (vare sig drottningar eller arbetsbin) produceras.Jag deltar ju i debatten på några andra bloggar också. Skiljelinjen går tydligen vid jungfrufödseln. Vi som tror på den trosbekännelse, som läses varje söndag i Svenska kyrkans kyrkor, uppmanas att gå ur och bilda ett eget samfund eller klubb. Det är väl dom, som inte tror på Svenska kyrkans bekännelse som borde gå ur? Ännu märkligare blir det, när det visar sig att jungfrufödsel-förnekarna är samma personer som ville ha homovigslar i kyrkan. Som tycker att exemeplvis två kvinnor ska gifta sig i kyrkan, och skaffa barn genom insemination.

Närmare junfrufödsel än så kan man väl inte komma, utan ett direkt gudomligt ingripande?

Men det är väl, som jag har misstänkt hela tiden. Homovigslarna handlar om något annat än att par med samma kön ska gifta sig. Det handlar om att rasera varenda kristen dogm. Homokraven används som plog för en helt ny religion. Nåja, ny och ny. Utomäktenskapliga samlag till frukbarhetsgudens ära, är ju inget nytt. Och "kärlek" i svenskkyrklig kontext är ju numera detsamma som "knulla". (Men det får ju förstås inte sägas.)

Det som de lesbiska kvinnor, som vill insemineras, inte vill göra. Åtminstone inte med en man.

Frågan, som jag inte förstår, är alltså varför tron på jungfrufödseln skulle vara uttryck för "homofobi".


Skyddades kyrkomötes-torsken av prästen på Aftonbladet?


Den politiska chefredaktören på Aftonbladet, Helle Klein (till vänster) prästvigdes i januari 2008. Efter det obligatoriska pastorsadjunktsåret återgick hon till sin högborgerliga tillvaro som chefredaktör, trots massor av lediga prästtjänster i Myggliden och Knäckebröhult och kanske rentav i någon Stockholms-förort. Starkare än så var inte prästkallelsen! Som prästvigd chefredaktör har hon fört en aggresiv linje mot präster, som tagit sitt kall på större allvar - som har Jesus som sin Herre, och inte de norska Skipstedt-kapitalisterna. 


En folkpartist, som är ledamot av kyrkomötet, har dömts för försök att köpa sexuella tjänster, som skulle levereras av en 17-årig flicka, av en annan man. Han är även ledamot av ledningen för Stockholms stift, som har valt en biskop som öppet lever i synd med en annan kvinna. Som ledamot av kyrkomötet har han drivit på om samkönade vigslar. Han har även haft ledande kommunalpolitiska uppdrag, som han nu omedelbart lämnar i sin kommun. Hans tidigare planer var att avgå vid årsskiftet.

Detta avslöjar alltså Aftonbladet och övriga media EFTER kyrkomötets beslut om samkönade äktenskap, och EFTER de kontroversiella biskopsvigningarna i helgen. Trots att han var dömd FORE dessa händelser, och saken alltså var känd av varenda nyhetsredaktion i huvudstaden. Men det var inte för att skydda honom personligen, som man väntade med publiceringen, utan för att han var en betydelsefull person i det beslut som skulle tas.
Det är mycket osannolikt att Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein, som har propagerat för homoviglsar i kyrkan på ledarplats, inte känt till saken. Detta är en medieskanda utan like, som avslöjar att vi har en helt korrumperad journalistkår. Inte en enda läcka!

Man har alltså inte väntat med publiceringen till efter vigselbeslutet och biskopsvigningarna av hänsyn till mannen. Man har ju nu publicerat hans namn och i vilken kommun han bor. Nej, syftet med dröjsmålet har varit att inte skada chefredaktörernas kyrkopolitiska agenda! Men det är bra. Nu vet vi vilka som styr Svenska kyrkan! Det gör Bonnier-koncernen (som äger Dagens Nyheter, Expressen och Fib-Aktuellt) och Skipstedt-koncernen (som äger Aftonbladet, Svenska Dagbladet samt norska tidningar), och  den hemlighetsfulla  doldis-familjen som äger Göteborgs-Posten samt de doldis-familjer som äger den övriga privatägda liberala landsortspressen.

Kyrkomötes-torsken har alltså inte givit pengarna, 1.500 kr, till flickan, utan till hennes hallick. Hur kunde han då vara säker på att hon ställde upp frivilligt? Hur trovärdigt är hans påstående att de sexuella tjänster, som han betalade för, inte levererades. Domstolen trodde på det. Om han hade betalat direkt till flickan (och om hon inte hade kommit i sällskap med sin hallick) hade hon kunnat sno pengarna, utan att leverera de utlovade tjänsterna.  I så fall hade sannolikheten att hon ställt upp frivilligt varit större.

Om han även har, eller har haft uppdrag i Stockholms läns landsting, känner jag inte till. Men uppenbarligen har han varit en ledande figur inom fp i Stockholms län. I tidigare inlägg på denna blogg har jag skrivit om hur politikerna i Stockholms-landstinget srpider klamydia och aids, genom landstinget enfaldiga kondomkampanj. Som mer propaterar för en promiskuös livsstil än för ett effektivt smittskydd. Att vissa politiker kan vara inblandade på ett mer konkret sätt, än genom politiska beslut i landstinget, i smittspridningen bland tonåringar, var dock en nyhet. Men egentligen inget förvånande.

Man kan för resten undra vad som är värst, sett ur enbart smittskyddssynpunkt. Och, fortfarande sett ur enbart smittskyddssunpunkt, så är väl den största risken med sexköpen att de sexköpande politikerna inte vågar gå emot de sexliberala locktonerna. Vi kan bara tänka oss vilken klappjakt det hade blivit om den sexköpande politikern hade tillhört Frimodig kyrka!

Skipstedt-ägda Aftonbladet valde alltså att gå ut med nyheten efter kyrkomötet och biskopsvigningarna. Syndaren är ju en borgerlig politiker, och det är ju riksdagsval om knappt ett år. Aftonbladet är Sveriges värsta porrblaska, men definitvt inte den sexigaste - om man inte har rent "sjukliga" böjelser, vill säga. Aftonbladet är alltså en tidning som snaskar i sexuell förnedring av kvinnor, med inslag av grovt våld. Och detta är, trots allt, betydligt värre än att köpa sex - åtminstone om säljaren hade varit flickan själv. 

Nu har jag själv stuckit ut hakan rejält. Kan det verkligen vara möjligt att en 17-årig flicka kan sälja sex frivilligt till en 50 år äldre man? Ja, jag tror att många 17-åriga flickor kan göra det, även om de är en klar minoritet. Äldre män behöver ju inte vara sämre älskare än yngre män, men har förstås utseendet emot sig. 

Frågan år ju vilken syn på sex, som den nutida tonårsgenerationen har. Och det är väl den syn, som sprids av Stockholms läns landstings kondomkampanj, exempelvis att toppenm för en svensk tonärstjej är att knullas av  okända män på ett sunkit hotell på en semesterort i Turkiet. - om hon bara har gratiskondomen från landstinget i resväskan.  Det är säkerligen mindre farligt att knullas av en folkpartistisk kyrkomötes-ledamot i dennes bostad. 

En landsortstidning frågade ett par slumvis utvalda tonårsflickor om de kunde tänka sig att sälja sex för att få en biljett till en riktigt bra konsert. Båda svarade ja - förutsatt att killen är ung (ej över 25), snygg och uppför sig väl. Det är den inställningen som sprids av samhällsbetalda sexualupplysare.  Och varför skulle det vara fel att ta betalt för det som man ändå kan tänka sig att göra? Om killen är ung (ej över 25) snygg och uppför sig väl. Alla är kanske inte lika noga med åldern på köparen? Och det är kanske, som en av kyrkomötes-delegaterna från Stockholms stift sa till en landsrotspräst: "I Stockholm har vi en vidare syn på sexualiteten än ni i landsorten."

Det är i så fall inget nytt. Så sa man för 50 år sedan också. Men det är mer avancerat nu. Trots att det var tillåtet att köpa sexuella tjänster på den tiden, var det inte ens många Stockholms-tjejer som kunde tänka sig att ta betalt. Sådant gjorde man inte för pengarnas skull. Även om det var första natten, var det något annat som lockade. Vi var ganska många som trodde att den livslånga kärleken började som kärlek vid första ögonkastet.


Återförenas kropp och själ på yttersta dagen?Den döende jungfru Maria tar farväl av lärjungarna, strax före sin uppstigning till Himlen. Väggmålning i Södra Råda kyrka, östra Värmland. Frågan är om hon upptogs till Himlen med både kropp och själ, som målningarna i de svenska medeltidskyrkorna visar. Kommer kropp och själ hos vanliga döda att återförenas på yttersta dagen? Vad betyder egentligen prästens ord under begravningsakten "Gud skall uppväcka dig på yttersta dagen"?Jag har funderat till och från om jag ska ta bort ett inlägg från denna blogg om Åke Bonnier, som är domprost i Stockholms stift. Jag har uppfattat hans teologiska åskådning som nygnosticism. Det är en hednareligion, som infiltrerade den kristna kyrkan under medeltiden, och nu försöker ta över Svenska kyrkan. Men efter åtskilliga debatter på Åkes blogg har jag upptäckt att hans åskådning inte kan kategoriskeras så enkelt. Att man uttrycker sig på ett sätt som påminner om något, innebär inte automtiskt att man tror på detta "något". I en aktuell debatt, om kremering, på Åkes blogg, har fler än jag reagerat. Jenny Karlsson har skrivit: 

"Men du hamnar svidlande nära ett dualistiskt tänkande här... Det är lätt att tro att du menar att det andliga jaget, själen är "bättre" än kroppen liksom gnostikerna skulle sagt: och (som du ju skriver i ditt förra inlägg) att kroppen bara är ett skal, som vi släpar runt på i livet."


Lägg märke till att Jenny skriver "svindlande nära". Det är ju inte samma sak som att vara där. Jenny Karlsson fortsätter:

"Genom att vi tror på kroppens uppståndelse tror vi också att kroppen är lika viktig som själen. Det är att säga att det världsliga livet är lika viktigt som det andliga livet, att livet här och nu är lika viktigt som evigheten. Hur den kroppsliga uppståndelsen ser ut kan vi ju inte veta men kan alltid diskuteras och jag antar att det är vad du gör, men kropps- och livsförnekande tendenser är ständigt återkommande i vår kyrka, och det bör vi vara medvetna om i vårt sätt att tänka kring döden och inkarnationen."


Jag har svarat:

Jag håller med Jenny Karlsson när hon skriver "Men du hamnar svidlande nära ett dualistiskt tänkande här..."

Vår lutherska kristna tro är väl inte en smörgåsbord, från vilket vi fyller vår egen tallrik med de rätter som är lättuggade och smakar bra, och kanske kompletterad med egen medförd skaffning.

I katekesutvecklingen för 1878, som är en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, står tydligt att döden innebär att själen skiljs från kroppen. Och om jag inte alldeles minns fel, att kropp och själ återförenas på yttersta dagen.

Men får då den som dog som en litet barn en treårings kropp, och den som dog i hög ålder en nittioårings kropp? Den kroppsliga uppståndelsen är ett fundament för kristen tro, och ändå vet vi inte vad detta egentlign innebär. Det är ett av den kristna trons mysterium.

Numera vet vi att samtliga atomer i en människas kropp byts under loppet av knappt tio år. Men formen består, om än något märkt av de gånga åren. Formen är här inte bara ett skal, utan det som formar varenda organ i kroppen.

Detta förklarades av den grekiska filosofen Aristoteles flera hundra år för Kristus, vilket är orsak till att Aristoteles filosofi fascinerade den kristna kyrkan under medeltiden.

Det må nu vara så i tider som gått, att det grekiska arvet har överdrivits och det judiska arvet har underskattats. Men vi ska väl inte nu göra tvärtom och helt förneka den grekiska filosofin. Man kanske kan säga så att det judiska arvet är den andliga roten till den kristna tron, medan det grekiska arvet förklarar den kristna tron.

Jesus upptogs kroppsligen i himlen. Om jungfru Maria ockå upptogs kroppsligen till himlen är väl mer omstritt, men mängd väggmålningar i svenska medeltidskyrkor visar att man trodde så åtminsone då, i vårt land. Och den grav, som anses vara hennes grav, är tom. Det borde väl då finnas massor med reliker från hennes kropp? Men mig veterligt finns inte en enda.

Detta att helgonens kroppar spreds över hela världen i form av reliker, samtidigt som kyrkan trodde på kroppens uppståndelse, tål att tänka på. En ny kropp?

Det är sant att Luther var kritisk mot den aristoteliska filosofin. Men det var kanske mot de överdrifter som förekom under senmedeltiden, när man gjorde "filosofin" till en del av trons skatt och inte endast till ett sätt att förklara en del av trons mysterier. 


 


Kvinnliga frikyrkopastorer

Livets ord-föreståndaren Ulf Ekmans motstånd mot kvinnliga pastorer, har utlöst en debatt om pastorsämbetet i frikyrkorna. Jag har bidragit med följande (svår teologi):

Det är inte så att Guds ord på något sätt är tidsbundet, men det kan vara situationsbundet. Framställningen kan vara i t.o.m i mycket hög grad färgad av sin tid.

Vidare menar jag att Guds ord inte ryms mellan två bokpärmar, utan måste förstås genom den ursprungliga tolkningstraditionen. Det räcker alltså inte att tolka bibelord med bibelord. Och det är inte heller så enkelt att det ena bibelordet kan användas som definition av det andra bibelordet, utan att båda bibelorden tillsammans, och tillsammans med hela bibeln, bildar en helhet, som förstås genom tolkningstraditionen. Och denna helhet har avsiktligt gått förlorad genom Bibel 2000, eftersom översättarna har trott att Bibeln utgörs av disparata skrifter av enbart människohand, och Guds ord alltså inte är tillkomna av Guds Ord.

Bibeln är som bekant Guds ord. Och Guds Ord är som bekant Guds son, som fanns till före allt skapat. Förre äb:n K-G Hammar anklagade bibeltroende för att dyrka en bok som en gud. Denna relativisering, som förnekar all traditionell kristendom. Men om jag säger att Bibeln är Guds Ords ord? Då kan man verkligen tala om HELIG skrift!

Om vi nu sammanfattar det här: Vissa händelser, som Bibeln berättar om, har bara hänt en gång i världshistorien. Hur Jesus uppträdde, när han greps och spikades fast på korset, är alltså situationsbundet, för att Skriften skulle gå i uppfyllelse. Det är inte givet att varje kristen människa ska agera på samma sätt. Att ersätta Skriftens uppmaningar med ett allmän strävan att göra som Jesus, med ett allmänt WWJD (What wourld Jesus do?)är ingen sann kristendom. Man utgår ju då inte ens från Jesu faktiska handlande, utan från ett subjektivt antagande vad Jesus skulle ha gjort, om han ställdes inför någon nutida situation. Jesus skulle väl välsïgna allting som beslutas av en demokratisk stat? Sverige styrs ju inte av någon despotisk ockupationsmakt, som vill tvinga oss att tro på avgudar, eller...?

När Paulus, genom Guds ingivelse, skickade tillbaka slaven Onesimos till sin slavägare, med uppmaning att denne skulle behandla Onesimos som sin egen son, så var det både en situationsbunden handling och ett tidsoberoende budskap. Detta försöker man nu bortförklara med att Paulus var en slav under sin tid, och att den tidiga kristendomen alltså försvarade slaveriet. Påståendet att kyrkan har ändrat sig, både om slaveriet och kvinnans ställning i församlingen, använder man nu som argument för att kyrkan ständigt måste anpassa sitt budskap till den s.k. tidsandan.

Eftersom jag, till skillnad mot frikyrkorna, tror på en apostolisk prästsuccesion, menar jag att olika regler gäller för kvinnors tillträde till prästämbetet i Svenska kyrkan och andra "prästkyrkor" respektive kvinnors tillträde till frikyrkans pastorstjänster. Jag ser inga som helst invändningar mot kvinnliga frikyrkopastorer.

Men kan då kvinnor vara präster, kan de ingå i en helig, apostolisk prästsuccession, om man nu tror på en sådan? Jag vet inte. Jag har inte tillräckliga teologiska kunskaper för att avgöra frågan. Och något tilltal direkt från Gud, med svar på just denna fråga, har jag inte fått. Det enda Gud har sagt, är att jag själv inte ska vara präst. För många kvinnor. (Vilket gör mig till en idealisk präst jävad av sina egna synder för dem som nu bestämmer i Svk, men inte i Guds ögon. Säger inte Guds ord att en församlingsföreståndare ska vara en kvinnas man?)

Jag menar att "kvinnan tige i församlingen" var situationsbundet, att kvinnor hade uppträtt störande i just den församlingen, och inte tidsbundet. I själva verket bröt ju kristendomen radikalt med den "könsmaktsordning" som rådde i det antika samhället. Men en viss försiktighet krävdes väl beträffande kvinnorna, liksom beträffande slaveriet. Men som de kvinnliga helgonens martyrskap under antiken visar, så kunde även kvinnor gå före och vara aktiva utövare av den kristna religionen.

Men det finns även ett annat bibelord, att kvinnor inte ska vara lärare, vilket torde betyda att de inte ska vara biskopar - och kanske inte heller vanliga präster. Det betyder inte att kvinnor inte kan vara "lärare" som undervisar små barn. Innan det ännu fanns några kvinnliga präster i Svenska kyrkan blev jag själv undervisad i kristendomskunskap av en diakonissa. Och det är ganska intressant. För även präster, biskopar och påvar har fått sin kristna tro med modersmjölken. Den högre teologiska lärdomen har däremot förmedlats av kyrkans tills helt nyligen helt manliga ämbete.

Vad som starkast talar mot kvinnliga präster är kyrkans tradition. Kunde kvinnor vara martyrer, kunde kvinnor bli helgon, kunde de också vara präster. Men de var inte präster. Men de hade uppgifter i församlingen och var en del av det allmänna prästadömet. Och om jag förstått saken rätt, är frikyrkopastorer inget mer, inte något annat, än "de främsta bland jämlikar." Och det borde väl även kvinnor kunna vara?

Jag tror att Ulf Ekman har blivit mer och mer medveten om innebörden av sin egen prästvigning. Ingen kan ta prästvigningen ifrån honom, även om han kan nekas tjänst i Svenska kyrkan. Så han är nog inte någon särskilt representativ frikyrkopastor.


RSS 2.0