Katolsk contra protestantisk äktenskapssynDet finns ingen för alla protestanter gemensam syn på äktenskapet. Förutom att alla traditionella tolkningar verkar vara rörande överens om att all sexuell utlevelse före och utanför det heterosexuella äktenskapet är en synd. Och även efter det första äktenskapet, bör väl sägas i dessa skiljsmässo- och omgiftestider. Det hjälper alltså inte om man gifter om sig, alternativt själv gifter sig första gången med någon som redan har varit gift. Så varför ska man gifta om sig alternativt gifta sig över huvud taget, om det är synd i alla fall?

Och om jag så skulle hitta en kvinnlig oskuld i passande ålder (65+) och gifta mig med henne, så skulle det inte ändra på faktum: Att jag har syndat varje gång tidigare - åtminstone enligt traditionell kristen äktenskapssyn. Men var hittar man kvinnliga oskulder i den åldern: I nunneklostren?
Och vore det då ingen synd att lura någon att bryta sitt celibat för ett ofruktsamt (dvs barnlöst) äktenskap?

En sak kan jag inte tänka mig. Att gifta sig för att knulla "syndfritt". Det vore otukt med äktenskaplig inramning. Men sådant sysslar de med i frikyrkorna. Inte undra på att de har så svårt att hålla ihop sina äktenskap, så att skiljsmässor och omgiften har blivit nästan accepterade. Jag undrar just vad den äldstebroder i pingstkyrkan hade i sikte, när han hade ett "uppriktigt" samtal med mig, jag var då 56 år, och frågade om jag inte borde ägna mig åt äktenskapets fröjder, alltså gifta mig med någon nyskiljd pingstkvinna. För det var väl inte någon gammal oskuld, som han tänkte erbjuda mig. Sådana finns nämligen inte i Frikyrko-Sverige, där näst intill äktenskapstvång råder. Många singlar, skiljda eller aldrig gifta, har vittnat om den äktenskapsterror, som de blivit utsatta för efter att ha deltagit någon tid i gudstjänstlivet i någon frikyrka.

Frikyrkofolket har sex på hjärnan. Man måste ha sex. Men man ska gifta sig först, oavsett om det är första, andra eller tredje gången. Då är knullen syndfria. Och dessutom står det ju i Bibeln att en församlingsföreståndare ska vara en kvinnas man. Det katolska prästcelibatet är obibliskt - framhåller man ofta. Likväl kräver man att homosexuella ska leva i celibat. Då blir avhållsamheten plötsligt "biblisk". Det som är synd, om man är heterosexuell. I Frikyrko-Sverige är inte bara all sexualitet utanför äktenskapet synd.

Det är dessutom synd att vara ogift. - Utom om man är homoxeuell förstås. Och alltså tisslas och tasslas det om att varje ogift vuxen person nog är homosexuell. Så det är åtskilliga genuint heterosexuella personer som har fått känna på diskrimineringen av homosexuella i Frikyrko-Sverige. På grund av förmodad homosexualitet. Och värst är Kristdemokraterna. Fördomarna flödar. Och dessutom tycker ju kd att oskyldiga barn ska straffas för föräldrarnas synder. Jag kan på teoretiska grunder hålla med om att barn som föds utanför äktenskapet har avlats i synd.

Men jag håller inte med kd om att barnen ska straffas med döden (abort) för att föräldrarna inte har "ordnat upp" sitt förhållande. Kd är det ena partiet i Sveriges riksdag, som förespråkar (som lösning på ekonomiska problem) något, som enligt partiets egen väljarkår är mord. Samma parti har kämpat hårt för att livstidsstraff för mördare ska omvandlas till tidsbegränsade straff. Till skillnad mot Katolska kyrkan, som faktiskt anser att synder kan graderas i allvarliga och mindre allvarliga synder, så är alla synder lika allvarliga för frikyrkofolket.

Så det är ju föga förvånande att kd förespråkar en straffrättslig nivellering, dvs att det inte ska vara så stor spännvidd mellan strafftiderna för de olika brotten. Kd:s moraliska kollaps inom straffrättens område vore annars värd ett särskilt inlägg. Men det har ju funnits tydliga tendenser inom kd att ersätta straffen med "vård" (som om brott, sjukdom och synd vore samma sak), och låta vårdbehovet styra strafflängden.

Den frikyrkliga äktenskapssynen är föga genomtänkt, och anpassas kontinuerligt till frikyrkofolkets faktiska livsstil, så att ingen som har haft 2 - 3 olika sexualpartners kan anklagas för synd. Förutsatt att allt skett inom äktenskapet eller eventuellt inom en förlovning som föregått äktenskap. Jag ser inte saken riktigt så. Jag har syndat. Men å andra sidan vill jag gärna gradera synderna och påstår alltså att jag inte har begått någon allvarlig synd. I varje fall finns det värre synder, och alla vi människor är ju snärjda i synd. Om jag inte hade syndat på det ena området, så hade jag syndat på något annat område, och hade kanske varit värre.

Om jag hade kunnat avstå från de synder, som jag faktiskt har begått, utan att begå några andra synder i stället, så hade jag väl kunna avstå från alla synder och kunnat leva ett helt syndfritt liv. Och om jag hade kunnat leva ett helt syndfritt liv, så hade alla människor kunnat leva helt syndfria liv. Och då hade Jesus inte behövt dö på korset för att vi syndare (som tror på honom) ska få evigt liv.

Det diskuteras om äktenskapets eller dess ingående (kyrkvigsleln) är ett sakrament. Inget är ett sakrament för att kyrkan säger det. Kyrkan kan inte införa eller avskaffa sakrament - lika lite som de svenska lanstingen kan ta beslut att införa eller avskaffa sjukdomar. Man kan däremot ta beslut att bekämpa och i bästa fall utrota sjukdomar. Ett sakarament är något som har instiftats av Gud - oavsett vad människor tycker om det. Men det finns också religiösa ceremonier som har konstruerats av människor. Luther försökte bringa klarhet i detta. Han införde stränga definitioner för att något ska kallas sakrament. Och otvivelaktigt är dopet och nattvarden sakrament, enligt Luther. Han var mer tveksam om även äktenskapet, prästvigningen och bikten är sakrament.

Det kan man ha olika åsikter, precis som man kan ha olika åsikter om planeten Pluto verkligen är en planet. Det har astronomerna ansett sedan år 1930, då "den nionde planeten" (Pluto) upptäcktes. Men nu har astronomerna blivit tveksamma. På samma sätt som Luther var tveksam till om äktenskapet, prästvigningen och bikten verkligen är sakrament.

Den praktiska konsekvensen av detta är att det som Gud har instiftat och sammanfogat, bör människor inte upplösa. Katolska kyrkan är helt kompromisslös i fråga om att äktenskap inte kan upplösas. Makarna kan däremot leva åtskiljda. Men likväl består äktenskapet - tills döden skiljer de åt. Om man inte uppfattar äktenskapet som ett sakrament, kan man mena att ett sådant löfte kan man bara avge en gång livet, och att det således är fel att gifta sig mer än en gång. Därefter får man - om man har upplöst sitt äktenskap - leva i en trogen relation, som kanske liknar ett äktenskap. Men är det verkligen synd?

Den äldre svenska lagstiftningen torde spegla den lutherska synen på upplösning av äktenskap. Nämligen att människor kan upplösa äktenskap, dvs att det ligger i mänsklig förmåga att upplösa det som Gud har förenat. Detta kunde ske, enligt äldre svensk lag, genom otrohet, övergivande (t.ex. att en man övergav sin hustru och emigrerade ensam till Amerika). Vid mitten av 1900-talet tillkom, enligt lagen, en ytterligare skiljsmässogrund: lång och varaktig söndring. Dessa ansågs av vissa präster oförenligt med Svenska kyrkans lära. De vägrade viga personer som skiljt sig på den grunden till nytt äktenskap. Och för det dömdes de för tjänstefel av den jordiska rättvisan.

Den som var offer för otrohet kunde de däremot viga till nytt äktenskap. Enligt äldre svensk lag var äktenskapsbrott ett brott enligt lagen. Det fanns alltså en brottsling och ett brottsoffer.

Enligt katolsk teologi kan kan ett giltigt äktenskap inte upplösas. Däremot kan ett äktenskap ogiltigförklaras - men det är ytterst sällsynt att så sker. Mig veterligt kan endast påven ogiltigförklara äktenskap. Detta kan ske när ett enligt lagen ingånget "äktenskap" inte uppfyller kriterierna för äktenskap. Enligt katolsk teologi är den sexuella föreningen, "de två ska bli ett kött", en nödvändig ingrediens i ett giltigt äktenskap.

Utan samlag - inget äktenskap! Om jag har förstått den katolska äktenskapssynen rätt.

Det är inte nödvändigt att samlaget leder till barn. Men för att man ska leva i ett giltigt äktenskap, måste man "göra barn", dvs göra det som "naturen" kräver för att det ska bli barn.
Och därför ska makarna inte aktivt försöka hindra att det blir barn genom att använda artificiella preventivmedel, såsom p-piller eller kondomer.

Katolska kyrkan rekommenderar i stället naturliga preventivmetoder. Och detta stödjer jag. Naturliga preventivmetoder ger ungefär samma "skydd" mot graviditet som regelbunden användning av kondom i praktiken, d.v.s i genomsnitt två-tre "oplanerade" barn vid en normal samlagsfrekvens under kvinnas hela fertila tid - så att befolkningstillväxten särkras, utan att det blir en "befolkningsexplosition". Jag har skrivit om detta på denna blogg under sommaren 2009. Klicka på kategorin Sexualitet och fortplantning i spalten till höger!

HösthallonRudbeckian, som är en av de senaste höstblommarna, finns i flera färger och storlekar. Bilden visar medelstor gul rudbecka med rikligt med pollen, som behövs för yngelutvecklingen på våren. Plantera i varmt och soligt läge nära bikuporna, eftersom binas samlariver är låg under de korta och kalla höstdagarna!


För somliga växter finns det en andra blomstertid. Är det likadant bland oss människor, att vi finner den riktigt stora kärleken på äldre dar? När vi minst anar. Då sker det helt osannolika. Kyrkans Tidning berättar idag om en äldre man som träffat en ny kvinna. Han beskriver henne som aktiv, impulsiv och inte konflikträdd. Jag, tror att det är sådana kvinnor som vi äldre män förälskar oss i. En sådan har jag funnit. Men till skillnad, mot den man som Kyrkans Tidning berättar om, har jag verkligen inte planerat för en ny relation. Utan det bara händer, oplanerat, oförberett.

--------

I bisamhället råder full aktivitet. Och biodlaren kan snart andas ut - och förberedas sig på en arbetsintensiv tid. Efter månadsskiftet april / maj, är det slut på de kalla vinternätterna. Det är inte de ännu kallare midvinternätterna som är farliga, för då råder näst intill ingen aktivitet i kupan, utan bina är samlade i ett klot, där de värmer varandra.

Insekter är växelvarma djur. De anpassar kroppstemperaturen till omgivningen. Och när deras kropptemperatur sjunker blir de slöa och passiva. De kan bli stela av köld, för att sedan vakna upp igen. Insekter dör av köld bara om deras kroppsvätskor fryser till is, för då sprängs de. Men nu pågår yngelproduktionen för fullt i kupan, och snart flyger de äldre bina ut och samlar nektar och pollen. Detta är arbetsbinas sista uppgift i livet. De yngsta arbetsbina sköter larverna, och kallas därför ibland ambin. Ty det är naturens ordning. De yngsta vuxna är bäst som föräldrar, medan de äldre passar bäst för uppgifter utanför hemmet. 

Högsäsong för honungsproduktionen är tiden från början av maj till midsommar. Sedan sjunker den succesivt och upphör helt i september eller oktober.Därför är intersset för höstblommande växter stort hos biodlare. Bina själv bryr sig knappast. De har ju fyllda förråd sedan midsommar och behöver (i naturligt tilltånd) bara ersätta det som förbrukas under det som är högsommar, sett ur mänsklig synpunkt. 

De senast blommande växterna är murgröna och rudbeckia - som är en mycket vacker blomma och en prydnad för varje trädgård. Trots att rudbeckian har rikligt med pollen och nektar, bidrar den inte mycket till honungsproduktionen. Redan under sensommaren börjar dagarna bli för korta och kalla för att utlösa någon större samlariver hos bina. 

Däremot tror jag på kärleken mellan två äldre människor, den lyser starkt som en rudbeckia en oktoberdag.  

---------

Varför skriva om höstblommande växter om våren? Kanske för att visa att man måste följa livets rytm. Höstkärleken är kanske den vackraste, men det är ungdomens kärkek som ger den rikligaste avkomman. Medelåldern för förstföderskor i Sverige skjuts succesivt uppåt i åldrarna med ökande fertilitetsproblem som följd. I regeringsställning driver kristdemokraterna en människofientlig politik, som har gjort det till en plikt för kvinnor som exempelvis inte är färdiga med sina studier att abortera sina första barn. En del av dessa kvinnor lyckas aldrig bli gravida på nytt. Oplanerat barn. Om en oplanerad relation mellan mor och barn, är så hemsk så att barnet måste dödas, vad ska man då säga om min helt oplanerade relation med en 67-årig kvinna - Opassande?!

Finns det inga kristna människor i Sverige, som kan kasta ut Mammons-dyrkarna Göran Hägglund och Mats Odell ur regeringen? Många av deras väljare anser ju faktiskt att abort är mord, och ändå fortsätter de att rösta på dem. Oavsett vad man i övrigt må tycka om vänsteralternativet, står det klart att det skulle göras färre aborter av ekonomiska skäl med exempelvis Ohly i stället för Hägglund som socialminister - och då skulle det totala antalet arborter sjunka med kanske ett par tusen. Det låter ju inte mycket, men det handlar ju ändä om barn som blir födda - om oplanerade relationer som berikar livet.

Men de måste ha rimliga ekonomiska villkor, och det är regeringens skyldighet att ge dem det. Men kristdemokraterna i regeringen väljer skattesänkningar för sina egna väljargrupper för livet för de ofödda.

Är det någon slump att dödshjälpsdebatten har tagit ny fart, dvs aktiv avlivning av personer i livets slutskede, har fått förnyad fart sedan Göran Hägglund blivit socialminister och Mats Odell finansmarknadsminister? Att stänga av en respirator (passiv dödshjälp) kan tyckas vara respekt för patientens egen vilja. Kanske det. Men när media hyllar beslutet som fullständigt oproblematiskt har man missat något väsentligt. Och när en sjukhuspräst hyllar beslutet om rätt att stänga av respritator, undrar man om inte den prästen har bytt sida och dyrkar Mammon med människooffer. 

Veckans nummer av Kyrkans Tidning handlar alltså om den samhällsekonomiskt ofarliga kärleken (inga barn blir gjorda) mellan äldre. Samt om när det är dags att dö. 

Kärleken är intensiv. Gud gjorde så att våra vägar korsades till sist, så att vi blev medvent om varandras existens.  Bättre sent än aldrig. Men några nya samhällsmedborgare, som kanske kommer att uppfattas som oönskade av socialministern och finansmarknadsminister, kommer aldrig att födas ur vår relation.


Den farliga månaden april: Den blomstertid nu kommer!

Den välbekanta psalmen, som är mest känd från skolavslutningarna i juni, borde vara mer aktuell i april - som är årets farligaste månad. För det är ju nu som hela naturen gör sig redo för den blonstertid som strax ska komma. Vinterklotet är för länge sedan upplöst och full aktivitet råder i den fortfarande slutna bikupan. De arbetsbin, som föddes under senhösten, och som ännu inte sett dagsljus tömmer pollenförråden för att mata de larver som ska bli sommarbin. Om det ska bli en riklig honungsskörd beror på att tillräckligt många sommarbin dras upp. Om inte fjolårets sista sommarbin har dragit in tillräcklig med foder under den korta stunder då den sjunkande hösttemperaturen tillät flygturer utanför kupan, kan det vara ide att stödutfodra med med extra proteinfoder. Och detta särskilt om man har gjort avläggare. Svaga samhällen under hösten tenderar att bli svaga samhällen nästa sommar.

Aprilnätterna kan bli rejält kalla. Men samhället är väckt ur sin vinterdvala och vinterklotet är upplöst, varför det enskilda biet är mer exponerat för låga temperaturer. Man kan vara nästan helt säker på att alla bisamhället har överlevt till början av april, med den kalla vinter som har varit. Det är tvärtom de varma vintrarna som är farliga, om bina får för sig att våren har kommit redan i januari och upplöser vinterklotet. Dels därför att det kan bli kallt igen, och utan vinterklot har de enskilda bina svårt att hålla värmen. Och dels därför att vintefodret kan ta slut. Om det har varit varma vintrar kan det vara nödvändigt att stödutfodra med energifodrat redan i januari.

Men det är störst risk att vinterfodret tar slut under senvintern eller i april, innan bina kan flyta ut och proviantera själva. Därför kan det vara en god idé att ha en foderanordning som kan sitta på hela vintern, dvs en foderlåda. Med andra ufodringsmetoder finns risken att bina flyger ut, när man ska sätta på foderanordningen.

Under senhösten diskuterade jag jungfrufödseln i ett par inlägg. Det är ju en ofta omhuldad tes hos ateister att jungfrufödslar inte alls förekommer i naturen, och kan därför inte ha förekommit hos jungfru Maria. Ateisterna söker ju hela tiden "naturliga förklaringar" till de under som Gud gör. Men jungrufödslar förekommer i naturen. Om ett bisamhälle har varit drottninglöst en längre tid, så att arbetsbina inte längre påverkas av drottning-feroman, börjar de lägga ägg. Eftersom arbetsbina är oparade blir det bokstavligen junfrufödslar. Ett sådant bisamhälle är emellertid dödsdömt på sikt, eftersom det bara kan komma drönare ur arbetsbinas ägg.

Detta innebär naturligtvis inte att jungfrufödslar är biologiskt möjliga hos människor. Men skulle det då inte vara möjligt för Gud att genom ett mirakel åstadkomma det som faktiskt förekommer hos andra arten. Biodling är en lärorik hobby som alla kristna borde prova på någon gång i livet. Och många kristna gör det. Flera av Sveriges ledande biodlare är aktiva kristna.

Mitt råd under december var att den som tänkt börja med biodling borde använda december månad för planering och studier (teori) i biodling, för att börja de praktiska förberedelserna direkt efter nyår. Även om det finns färdig kupmateriel att köpa, återstår mycket som man måste göra själv. Och det blir billigare att köpa halvfabrikat. Det är dessutom bra att få in rätt arbetsordning redan från början. Man bör alltså inte vänta med kupsnickeri och andra förberedelser tills säsongen redan har¨börjat. De sommardagar, som man inte är upptagen med biodlingen, bör var ledig och ägna sig åt andra aktiviteter, arbete i trädgården eller bara avkoppling.

Sina första bisamhällen köper man av en etablerad biodlare helst under försommaren. Även om man köper avläggare (de samhällen som säljs under försommaren brukar vara avläggare) hinner man med att göra egna avläggare, som hinner bli tillräckligt starka samhällen under sommaren för att överleva kommande vinter. Högsäsong för honungsproduktionen är tiden före midsommaren. Efter midsommar avtar honungsproduktionen succesivt  och upphör helt under september eller oktober.


Otacksamt att försvara katoliker

Jag har tyckt att det är viktigt att försvara de få katolikerna i Sverige mot medias förenklade förklaring av pedofilproblemen. Glömt de svenska dagispedofilerna under 1990-talet? On vi instämmer i råskallet mot katolikerna kan det slå tillbaka mot oss själva. Alla kristna riktningar har nämligen en mer restriktiv syn på sexualiteten än det omgivande samhället - även de mest liberalteologiska kretsarna i Svenska kyrkan. Exempelvis framträder en ung kvinna med namn och bild på löpsedlarna och beerättar att hon haft sex med den yngsta prinsessans fästman. Och kungen var rasande under familjerådet, tror sig våra moraliskt högstående journalister veta.

Jag deltar i debatten på en högkyrklig prästblogg. Som god lutheran gisslar den högkyrkliga prästen Svenska kyrkans ledning. Det är närmast en luthersk dogm att kyrkliga auktoriteter får och skall ifrågasättas och kritiseras! För våra katoliker är detta ett bevis för att ingenting gott finns i Svenska kyrkan. Skulle något liknande ha sagt av en katolik om den svensk-katolske biskopen, vore det liktydigt med en anklagelse mot biskopen att ha sålt sig till fan själv. Så katolikerna tror att splittringen i Svenska kyrkan är mycket värre än den faktiskt är.

Men är inte denna devota förgudning av kyrkliga auktoriteter roten till det onda, att pedofilin ostört kunnat få en så stor utbredning bland det katolska prästerskapet? Varningstecken har viftats undan. Varje försök att ifrågasätta vissa katolska prästers uppfyllelse av celibatlöftet har avfärdats som djävulens anslag.

Anonyma katoliker skriver på den högkyrkliga prästbloggen och spetsar till kritiken, så att det blir obehagligt. Personer som inte genomskådar att det är katoliker, som skriver, tror att de anonyma skribenterna uttrycker vad högkyrkligheten verkligen vill men inte säger offentligt: att vi ska ha en präststyrd elitkyrka för ett rättroende fåtal. Detta drabbar inte bara högkyrkligheten utan oss alla som slår vakt om den traditionella svenskyrkliga förkunnelsen.

Nu senast har en av de anonyma skrivit att folkskolan, som jag gick i, folkhemmet, som gav fattiga svenskar medborgarrätt och hela idén om folkkyrkan är nazistisk! Jodå, när den lutherska kyrkan i Tyskland kritiserade nazisternas rasläror, grundande Hitler en ny "luthersk" kyrka, som kallades något i stil med "Deutche Volkskirche". Därför är allting som kallas något med "folk" inspirerat av nazismen!

För våra svenska katoliker är varje kyrka, som har majoriteten av ett lands befolkning som medlemmar, en nazistisk kyrka. Vad säger de då om Katolska kyrkan i Polen? Jodå, när en nyinvandrad polsk katolsk präst försöket ge mig nattvarden, trots att jag gjorde den avvärjande gest som jag blivit instruerad (som den nyinvandrade prästen uppenbarligen inte kände) till, skrek en nykonverterad svenskfödd katolik "Han ska inte ha". Den nyinvandrade prästen var kanske en nazist som trodde att Katolkska kyrkan är en "Volkskirche" även i Sverige?

Katolska kyrkan i Sverige är den mest okatolska kyrkan i världen! Svenska kyrkan är den enda katolska kyrkan i Sverige - och många invandrade f.d. katoliker är ju faktiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Från sina f.d. hemländer har de ju med sig att en katolsk kyrka inte ska isolera sig från sitt eget land och dess traditioner.
Man frestas att påminna om att Hitler var katolik - och att han som ung sålde sex till homosexuella män. Sådana är de, katolikerna. Alla katoliker - "guilt by association".  Katoliker säljer sex. De går och biktar sig och får nattvarden och sedan går de dirket ut på gatan och bjuder ut sig till oskuldsfulla svenska turister. Men bara kvinnorna förstås. Gay-klubbar tolereras inte i katolska länder. De måste dölja sitt sex, och därför söker de sig till prästseminarierna och blir gudomligt upphöjda över alla misstankar. Och pedofilerna åker snålskjuts på hemlighetsmakeriet!

Det var inte länge sedan en katolsk bloggare försökte bilda opinion för att Svenska kyrkan skulle fråntas vigselrätten, och ersätta kyrkvigslarna med det katolska älskareinnesystemet, som innebär att välsituerade katolska män har en älskare eller älskarinna som de har sex med - medan den lagvigda hustrurna får sköta marktjänsten, tvätta kalsonger, och leva i ofrivilligt celibat. Men ur katolsk synvinkel är det förstås bättre än samkönade vigslar i kyrkan?

Vad händer hos katolikerna?

Det är nog viktig att andra kristna håller upp den spegel, som katolikerna behöver, för att se vad som är fel i deras egen kyrka. Men vi måste avstå från de enkla förklaringarna, att det t.ex. är celibatets fel. Ingen behöver bli pedofil för att han inte klarar celibatet. Och den förklaringen är särskilt ohållbar, när de värsta övergreppen har förekommit i länder med legat prostitution och kortare avstånd mellan storstäderna än i Sverige.

Å andra sidan måste katoliker skilja mellan det som "bara" är synd och det som är ett allvarligt brott i det berörda landet. För den sekulariserade allmänheten är en sexuell förbindelse mellan en präst och en vuxen nunna ett tacksamt ämne att raljera över, men inte något som är oerhört allvarligt.

Det är däremot, visserligen, allvarligt om en präst utnyttjar sin ställning som präst till att ha sex med någon som är sexton - sjutton år, men det är faktiskt inte pedofili. För det första måste begreppet "pedofili" begränsas till verkliga fall av pedofili, och för det andra, måste man nog i debatter inför öppen ridå eller med utomstående, begränsa till det som verkligen är klandervärt i icke-katolikers ögon. Och då kan man jämföra omfattningen av övergreppen i Katolska kyrkan med exempelvis omfttningen av sexuella övergrepp på svenska daghemsbarn under 1990-talet, innan det profana samhället uppmärksammade och tog itu med problemet.

Det står tämligen klart att det finns ett systemfel inbyggt i den Katolska kyrkan, men det gäller inte systemet som helhet eller läran. Vad som måste diskuteras, är sådant som kan åtgärdas, och det är omfattningen av problemet. Att det öht finns pedofiler i samhället, kan man inte göra mycket åt, men man kan hindra dem att nästla sig in på prästutbildningar och i yrkesverksamhet med barn. Katolska kyrkan har gjort samma misstag som det profana samhället gjorde i början, när pedofilproblemen uppdagades. Man trodde att det var enstaka händelser och inget som skulle upprepas.

De specifika systemfelen i Katolska kyrkan anser jag vara huvudsakligen:

1) Katolska kyrkan har inte den lutherska kyrkans tradition, som rentav är en luthersk "dogm" att kyrkliga auktoriteter får och skall ifrågasättas och kritiseras. I stället har man liksom viftat bort de varningssignaler som har funnits. Även om det äpplet kan kännas surt för en katolik, så får nog katoliker erkänna att även de kan ha något att lära sig av andra kyrkor!

2) Medan de lutherska kyrkorna har varit en del av en statsapparat, där även präster har ställts inför världsliga domstolar för tjänstefel (allt från vigselvägran till katolska inslag i predikningar), har Katolska kyrkan länge varit en stat i staten, med sina interna domstolar och fängelseceller i klostren. Katolska kyrkan kan visserligen döma kyrkans tjänare, men är fråntagen möjligheten att utdöma straff, som verkligen är avskräckande - åtminstone för dem som är låtsaskatoliker. En som inte har tron, är inte heller rädd för skärselden, etc.

Katolska kyrkan har för sent upptäckt att allting som är brott enligt statens lagar måste överlämnas till den världsliga rättvisan för att utdöma och verkställa avskräckande straff. Och det är ju också nödvändigt för att avslöja pedofilringar o dyl utanför kyrkan, som har förgreningar in i kyrkan.

- Om man vill ifrågasätta celibatet, det helmanliga prästämbetet, synen på homosexualitet, etc av andra orsaker, ska man ifrågasätta detta av just andra orsaker, och inte blanda ihop med pedofilfrågorna. Pedofilproblemet är alldelses för allvarligt för att användas som slagträ i andra diskussioner.


Judaskyssen

Jag skriver ganska mycket på en högkyrklig prästblogg. De flesta som kommenterar gör det anonymt. Det är inte svårt att se vilka av de anonyma som är präster i Svenska kyrkan - och vilka som är katoliker. Utomstående läsare kan tro att katolikerna är högkyrkliga medlemmar i Svk. Detta är rena Judas-kyssen, för det idisslas ständigt om kvinnliga präster och homovitslar - det senare på ett särskilt sätt. Inte särskilt teologiskt, skulle jag säga, utan bara hur hemskt det är, liksom om själva kyrkobyggnaden har blivit förorenad.

Det skulle därför vara väldigt intressant att få veta vilka avancerade reningsriter som måste till för att man ska kunna ta de katolska kyrkorna i bruk igen sedan någon pedofilpräst hållit mässa.

De ständiga temat för katolikerna är att biskopen borde bestämma.
Kan ni tänka er. En enväldig Anders Wejryd, som en renässanspåve under 1500-talet!

När jag har invänt att så stort förtroende har jag inte för våra svenskkyrkliga biskopar, så att jag vill ha något biskops(en)välde, har jag fått till svar av en av dessa katolik-sympatisörer: (inte) de lege lata, (utan) de lege ferenda, vilket uttytt i det här sammanhanget torde betyda: inte den biskop vi har, utan den biskop vi borde ha!
När högkyrkligheten inom den lutherska kyrkan, och alla vi andra som slår vakt om den traditionella kristna tron, blandas ihop med veritabla biskopsdyrkare, så är det klart att vi möter motstånd både från demokratiskt sinnade kristna och från hela det profana samhället.

Pedofilproblemen inom Katolska kyrkan hade inte behövt bli så svåra, om inte katoliker hade dyrkat de kyrkliga institutionerna som en gud. Detta gör ju de kyrkliga institutionerna och de kyrkliga befattningshavarna felfria.

Kyrkan behöver demokratiska beslutsformer, som är frikopplade från de politiska partierna, som ju har bildats för helt andra syften än att avgöra lärofrågor i kyrkan. Kyrkan behöver dessutom ett apostolisk prästämbete. Enligt Lagen om Svenska kyrkan ska det vara samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete. Hur detta borde utformas, ska jag utveckla i ett senare inlägg. Det är inte bra när präster tar plats som i kyrkomötet som representanter för politiska partier.

Omvänd nationell identitet

Jag skulle inte ha några som helst svårigheter att bli katolik i något annat land än Sverige. Om jag skulle flytta till Polen skulle jag med stolthet bli medlem i Polens största religiösa samfund. Att jag skulle vara stolt över den polska kyrkans banbrytande insatser i kampen för återupprättandet av Polen som en fri nation

Men man kan inte, hur mycket man än försöker, bli invandrare i sitt eget land. Det är som med de där tossingarna som låtsas vara f.d. judar, för det gör dem ju till baddare på kristendomens judiska rötter, fastän de aldrig har varit judar. För att bli invandrare i något land måste jag flytta FRÅN Sverige, och det har jag faktiskt haft planer på. När jag skulle bli katolik.

Att bli katolik i Sverige kräver att man hyllar gamla landsförrädare och föraktar Svenska kyrkan. Det är visserligen inget formellt krav med ett absolut villkor för att komma med i någon informell katolsk gemenskap med svenska som modersmål. Jag hade hoppats på att kunna tillgodoräkna mig alla år i Svenska kyrkan som en kristen grund.

Men om vi nu inte har någon kristen tro alls i Svk, så är det katolikerna som är okristna, enligt min mening. Men jag tror att det är annorlunda i andra länder, där Katolska kyrkan inte är en liten självrättfärdig skenhelig sekt, utan en verklig folkkyrka, som Svk i Sverige. Svk är Sveriges enda katolska kyrka.

Katolska kyrkan i Sverige är en högerextremistisk ultranationalistisk (med omvända förtecken) sekt, med en gemenskap som bygger på en omvänd nationell identitet.
Syndanaturen och syndens natur, del 3

Läste i kväll på en annan blogg att Gud är god, men djävulen skär och splittrar. Så står det på den andra bloggen:

"Jag tror också att dessa krafter känns inom oss. När vi har med Gud att göra blir vi lugna och varma som om bomull läggs kring vårt hjärta. Guds ljus och kraft värmer oss."

Nu sägs det att synd är sådant som strider mot Guds vilja. Och Gud vill oss väl. Han vet vad som är bäst för oss.
Därför gillar inte Gud när vi går fel. Det behöver inte vara någonting som mer påtagligt skadar och själva eller andra. Det kan räcka att vi går miste om något värdefullt.

Jag har aldrig provat att leva i ett livslångt äktenskap med en enda kvinna, och inte ha någon annan, vare sig före eller vid sidan av äktenskapet. De som har provat den varianten vet å anda sidan inte hur det är att ha varit tillsammans med flera. Det är inte heller värdelöst. Det har lämnat kvar många sköna minnen,

Men det var kanske inte vad Gud ville? Och det är väl ingen nyhet för någon, att kristendomen alltid har hållit det trogna. livslånga äktenskapet som det absolut bästa. Men vi är ett antal, inte så få, människor som av olika orsaker har hamnat fel - eller i vart fall saknat förutsättningar för att leva i ett livslångt heterosexuellt äktenskap. Orsaker som vi inte hade kunnat råda över, eller orsaken som vi kunnat råda över.

Gud straffar oss inte för detta.


Mitt fantasibarn

Kristna bloggar handlar ganska ofta om sexualitet. Synpunkter has på andra sexliv. Råd ges. Har man inte fått ihop ett heterosexuellt äktenskap ska man leva i celibat. Men är det inte en allvarlig missuppfattning av celibatet,. som något slags nödlösning? Jag har fått viss kritik för att jag lämnat ut mitt privatliv på bloggar. Jodå, jag har t.o.m blivit censurerad. Det var när jag skrev att min första kvinna var tio år äldre och nyskiljd. Det oanständiga var väl att jag skrev att jag genast var med på noterna, när jag märkte vad hon ville.

I kristna sammanhang ska man förstås ha blivit förförd av den syndiga kvinnan precis som Adam blev frestad av Eva i Paradiset. Men kära nån, då, hur gamla är de när de skiljer sig? En tio år yngre man är väl inget barn!

Jag har praktiskt taget ensam drivit kritiken mot landstingens sexualupplysningssajt www.umo.se/sex. Det är däremot förförelse av underåriga. Men andra kristna debattörer vågar inte knysta. Kommer man dragandes med sina lyckliga livslånga äktenskap med sexdebut under bröllopsnatten, kan man inte diskutera. Det är som när helnykterister ska undervisa i måttlighet.

Jag har blivit varnad för att jag kan förlora mitt anseende. Och anklagelser för att ha utnyttjat kvinnor samt att jag skulle ha "oäkta" barn i varje håla. Det vore ett sannskyldigt mirakel om jag skulle ha ett enda barn!

Nu visar TV "Spårlöst". som handlar om människor som letar efter okända anhöriga. En gång var det adoptivbarn som sökte sina biologiska syskon. Nu handlar det om Stina-Marie som söker sin pappa. Hennes mamma hade varit i Paris och träffat en amerikansk musiker, "det ena ledde till det andra och nio månader senare föddes Stina-Marie. Man får följa Stina-Maries sökande. Hennes mamma framträder också i programmet. Detta är ju inget som vanliga, sekulariserade svenskar skäms för att tala om.

Det fanns en tid när jag svarade på kontaktannonser. Kvinnorna kunde få några hundra svar. Välja och vraka. Jag åkte och träffade en. Sina tre barn hade hon lämnat hos ex-mannen, för att vi skulle vara ensamma. Vad som hände? Det var mycket lyckat på alla sätt och vis. Så jag var bombsäker på att det skulle bli en fortsättning. Men tydligen blev jag utkonkurrerad.

Sedan åkte jag och träffade en annan, i motsatta delen av  landet. Samhället, där hon bodde, gav ett dystert intryck, med tomma hus. Avfolkningsbygd. Söta ungar hade hon, och var ganska vacker själv. Där satt hon med ungarna uppradade i köket. Uppklädda, för nu skulle de träffa sin nya pappa, hade de kanske fått höra. "Duger vi", frågade hon. Jag undvek nog att svara, för det var lite hastigt påkommet. Det är väl inte så man inleder ett förhållande? Vi skiljdes några timmar senare. Nu tror ni kanske att vi hade sex? Eller åtminstone någon form av fysisk kontakt?

När jag flera gånger har sagt att jag hade en felaktig syn på kvinnor på den tiden, så tror sig alla veta: Aha han utnyttjar dem! Så han åkte och knullade den här kvinnan, men var inte intresserad. Men det gjorde jag alltså inte. Hon gjorde inte minsta invit till sex, var väl inte van vid det. Hon var nog van vid att mannen tar initiativet. Men jag tog inget initiativ. Varför gjorde jag inte det?  Vårt första möte, som blev det sista, var vardagstrist och oromantiskt. Och jag trodde ju på kärlek vid första ögonkastet. Så jag skippade henne. Och sådant har mitt liv varit, fullt med missade chanser.

I stället har det blivit ett antal mycket tillfälliga förbindelser. Och då tror alla att det var så jag ville ha det. Detta är en erfarenhet som man måste kunna berätta om. När andra har barn och barnbarn får jag nöja mig med ett fantasibarn. Med en kvinna som bara kom ihåg mitt förnamn, när hon upptäckte att hon var gravid. Antalet sådana chanser kan räknas på en handens fingrar.

Kvinnligt och manligt

Nu har jag inte skrivit på ett tag på den här bloggen. Läsare som även följer med på andra bloggar, har kanske sett att jag skrivit på andra bloggar. Varför har jag inte haft tid med min egen blogg? Något har hänt, som tagit mycket tid och mycket energi. Det mest osannolika har drabbat mig. Sådant som man inte tror kan hända i min ålder. Är det hjärtinfarkt? Eller är det något annat med hjärtat? Ja, jag har förlorat mitt hjärta.

Har någon tänkt på vilken stor skillnad den är mellan manliga och kvinnliga bloggar? De manliga bloggarna brukar handla om den yttre verkligheten. De kvinnliga bloggarna handlar lika mycket om den inre verkligheten. Om bloggägarinnan själv. Lika mycket om det inre som om det yttre skeendet.

För att vara en manlig blogg har jag ändå lämnat ut små delar av mitt privatliv. Se inlägget om pensionsfonder, som jag skrivit jag-form: http://larsflemstroms.blogg.se/2010/january/kondom-pa-pensionsforsakringen-hjalper-mot-oo-1.html Det handlar om ett krogbesök i Stockholm, jag följer en kvinna hem, men det blev inga barn. Så då kan man ju ana vad vi gjorde. Sedan återser jag henne många år senare, och då är hon bakkassörska i Handelsbanken på Barnhusgatan. Innan jag skrev, kontrollerade jag naturligtvis att Handelsbanken inte har något kontor på Barnhusgatan.

Berättelsen är alltså fiktion. Och syftet var att diskutera hur moderna pensionssystem kan motverka överbefolkningen. Kondomkampanjer hjälper inte mot överbefolkning. Det gör däremot pensionssparande i bank! Pensionsfonder är ett alternativ till stora barnaskaror, som trygghet på ålderdomen. Men nog behövs väl ändå någon form av preventivmedel eller preventivmetod för att begränsa barnantalet? Naturligtvis! Och jag har ju även skrivit om naturlig familjeplanering:

Berättelsen är alltså påhittad. Jag har inte haft sex med någon kvinna, som numera arbetar på bank. Inte så vitt jag vet i alla fall. Berättelsen är alltså påhittad, men ändå fylld med sanna bilder ur mitt eget liv, vad jag har gjort, och hur jag har tänkt om barn och barnlöshet och mina vakendrömmar om att jag har ett okänt barn någonstans, nu i 40-årsåldern, ett barn som letar efter sin okända biologiska far. Om jag har ett för mig okänt barn, har barnet snarare fötts i Luleå än i Stockholm.

Jag hatar kondomer, och nu vet ni varför. Inte för att jag har använt kondomer särskilt ofta. Men kondomer är inte bara glädjedödare för stunden, utan kan bli till glädjedödare för livet. Men man är ju två om den saken. Sedan kan man ju förstås klä sitt kondomhat i teologiska argument. Det är ju så vi män gör. Vi är ju alltid så sakliga! Vi behandlar ÄMNET och blandar inte in oss själva, som kvinnliga bloggare brukar göra.

Jag är less på den manliga stilen, att skriva som vore det ett referat av någon forskningsrapport. Även om man har personliga erfarenheter av ämnet som avhandlas. Jag har haft utomäktenskapligt sex med ganska många kvinnor, inte så många kvinnor så att man kan säga att jag har "knullat runt". Och det har alltid varit en åt gången. Och det har vanligen, men inte alltid, varit en förälskelse med i bilden. Jag är nämligen en av dem, som gått på filmmyterna under 1950- och 1960-talet att den stora livslånga kärleken börjar med kärlek vid första ögonkastet, och att man då har träffat "den enda rätta". Ni vet de där filmerna som slutade med att de kysstes, och så gick ridån ner, och så fick man gissa fortsättningen själv.

Åren gick, och ridån gick ner för gott, utan att jag träffat den enda rätta. Och åren gick, och jag gav upp. Och åren gick. Och åren gick, och jag trodde  att jag hade framtiden bakom mig. Och jag började skriva på bloggar. Jag gav råd till ungdomar: Ta chansen innan det blir för sent. Som det hade blivit för mig. Och jag började bli alltmer less på det manliga sättet att skriva om kärlek och sexualitet. Som det vore vetenskapliga avhandlingar om hur andra gör. Så jag började hämta exempel ur min egen erfarenhet. Det som var förbi, tillhör det förgångna. Vad jag gjort i jakten på den enda rätta, som jag aldrig mötte.

När ridån helt oväntat, fullständigt osannolikt,  går upp och föreställningen fortsätter! Med mig själv som en av de båda huvudpersonerna. Den andra huvudpersonen är hon som jag har väntat på hela livet, hon vars namn jag inte vetat, hon vars existens jag inte känt till, fastän hon har funnits någonstans där ute under hela mitt liv. Det fullständigt osannolika, ett mirakel, har skett. Efter 65 år korsas våra vägar. Bara nyblivna pensionärer kan älska så!

Långfredag

DETTA ÄR BERÄTTELSEN OM HUR HIMMEL OCH JORD SKAPADES.
(1 Mos 2:4, enligt Bibel 2000)

Översättningen av denna vers enligt Bibel 2000 skiljer sig avsevärt från de tre andra översättningarna i Qvattro-Bibeln. Detta är ett tillfälle då man skulle ha nytta av att kunna forngrekiska. Hur står det i de äldsta handskrifterna?

Suftar versen, enligt Bibel 2000 på den föregånde eller på den följande skapelseberättelsen? Och är det verkligen två olika skapelseberättelser som skiljs åt av 1 Mos 2:4?

Man skrev ju på skriftrullar, och kunde ganska enkelt börja skriva i mitten av skriftrullen, och sedan fylla på med mer text både framåt och bakåt.

DETTA ÄR BERÄTTELSEN OM HUR HIMMEL OCH JORD SKAPADES borde väl vara Bibelns första vers? Om det var det första som skrevs? Då skulle ju berättelsen om skapelsen framstå som en enda skapelseberättelse och inte som två alternativa. I den engelska king James översättning står det THIS IS THE ACCOUNT OF THE HEAVENS AND THE EARTH WHEN THEY WERE CREATED . WHEN THE LORD GOD MADE THE EARTH AND THE HEAVENS----

HAR DET NÅGON BETYDELSE HUR ALLTING SKAPADES? ÄR INTE DET VÄSENTLIGA VAD VI SKAPADES TILL? GUDS AVBILD.

Kan man tänka sig att något blir Guds avbild av en slump? Kan man ens tänka sig det?

De första människorna föll i synd och åt av det förbjudna trädet. Detta var ursynden, som är orsak till alla efterkommandes synder. Ursyndens konsekvenser blev förfärliga. Före syndafallet hade människorna evigt liv. Sjukdom och död fanns inte. Inga människor gjorde något ont mot andra människor. Rovdjuren behövde inte döda andra djur för att äta sig mätta. Hela skapelsen fördärvades, och människorna drevs ut ur lustgården. Det blev jordbävningar och andra naturkatastrofer. Människorna tvingades leva under hårda villkor. Vi hamnar ofta i situationer, där det blir fel hur vi än gör. Vi kan till och med tvingas döda andra människor för att rädda våra egna liv.

Jag gjorde värnplikten i Flygvapnet. Till skillnad mot armésoldater var det liten risk att jag i krig skulle möta en fiendesoldat öga mot öga - då den överlever som skjuter först. Men även för oss i Flygvapnet fanns den risken.
Därför har även jag fått utbildning i bruket av handeldvapen. Men min egentliga uppgift i krig hade varit att bidra till att fientligt flyg skulle bli nedskjutet. I så fall skulle den fientliga flygplansbesättningen dödas i ett eldinfernoa av brinnande flygbränsle. Om det fientliga flyget inte blev nedskjutet skulle kanske bomber falla över svenska städer och oskyldiga civila bli dödade. Av kärleken till dem skulle jag ta på mitt samvete att oskadliggöra det fientliga flyget till priset av den fientliga flygplansbesättningens död.

Att döda fiender i krig är ingen synd, sägs det. Så säger krigsplacerade präster. Men oavsett om den konkreta krigshandlingen är synd eller ej, så är den en konsekvens av ursynden. Soldaten som dödas och soldaten som dödar är båda offer för synden - ursynden.

Jesus korsfästes för både våra individuella synder och för hela mänsklighetens synd. När Jesus kommer åter och upprättar sitt rike kommer det inte längre att finnas någon synd. Ursyndens konsekvenser kommer att vara utplånade. Inga rovdjur kommer längre att döda andra djur. Inga soldater kommer att döda andra soldater för sin kärleks skull - för kärleken till sina närmaste.

Kan kärlek vara synd? Nej!

Jag skulle naturligtvis inte stjäla en bil för att träffa någon som jag älskar. Det skulle ju drabba någon annan, även om jag själv undgår upptäckt. Men jag skulle nog kunna tjuvåka med ett tåg. Om orsaken är att jag saknar pengar till biljett, så skulle ju ingen drabbas. Tåbolaget skulle ju inte heller få någon biljettintäkt från mig om jag inte alls åker med tåget. Men kanske begår jag en synd inför Gud? I Guds rike får man alltid vara hos den man älskar.

Det finns ingen syndig kärlek. Men man kan synda för kärleks skull. Ursynden har gjort tillvaron komplicerad. Detta är inte gott. Det är inte Guds vilja att vi ska ha det som vi har det. Synd är sådant som skiljer oss från Gud. Det handlar inte bara om konkreta handlingar utan också om våra livsvillkor. Som vi själva kanske inte ens kan råda över. Människor som tillber andra gudar, för att de aldrig har hört talas om Bibelns Gud. Politiker som strider för fri abort för att de inte vill att kvinnor ska skadas av illegala aborter. Abortmotståndare som driver igenom restriktioner, som skapar en marknad för illegala abortörer. Vi är snärjda i synden och det blir fel hur vi än gör.
Den som inte gör någonting och passivt åser hur andra människor far illa.

Om det bara hade handlat om att undvika vissa konkreta handlingar, hade väl åtminstone några människor klarat av att leva syndfria liv. Och då hade Jesus inte behövt dö på korset.

Det har betydelse hur allting skapades. Om inte Gud hade skapat, hade syndafallet bara varit ett led i det naturliga urvalet. Adam och Eva hade kanske dött av det de åt och hade inte fått någon avkomma. Det hade däremot rovdjuren, som dödar andra djur, fått. Kristendomen är en historisk religion, har jag läst. Den bygger på vissa historiska händelser: skapelsen - syndafallet - korsfästelsen och uppståndelsen.

Om man behandlar korsfästelsen, att Jesus dog för våra synder, isolerat från de tidigare händelserna, skapelsen och syndafallet, förstår vi inte vad det betyder att SÅ ÄLSKADE GUD VÄRDEN SÅ ATT HAN UTGAV SIN ENDE SON.
Det var för att återupprätta den värld, som han hade skapat. För att allting skulle bli (som) nytt.


RSS 2.0