Kommentarer

Tyvärr har det gått en vecka utan något nytt inlägg. Jag har varit sjuk och är det fortfarande. Jag har försökt följa med och kommentera på anda bloggar, och har sedan inte orkat med min egen. Annars brukar jag följa upp mina kommentarer på andra bloggar med ett längre inlägg på min egen blogg.

De ämnen som diskuterats på andra bloggar, där jag har deltagit har handlat om samvetsfrihet (rätt att slippa medverka vid aborter) för vårdpersonal (huvudsakligen inann jag blev sjuk), Israel- Palestinakonflikten samt orsaker till det rödgröna valnederlaget, där jag har försökt lancera linjalresonemanget. Denna debatt har pågått hela tiden sedan valet, och började alltså innan jag blev sjuk.

Linjalresonemanget går ut på följande: Du har en 30 cm lång linjal på ett 100 cm långt bord, som representerar samtliga väljare. Om du flyttar linjalen till höger för att få med mitten blir det en för stor lucka till vänster. Om du i stället flyttar linjalen tíll vänster för att få med dem som har drabbats hårdast av den borgerliga politiken blir det en för stor lucka till höger. Diskussionerna om politiken har varit för högervriden eller för vänstervriden är alltså meningslös. Linjalen är för kort.

Och det gav ingen framgång att komplettera den korta linjalen med två ännu kortare linjaler. Det är tydligt att en av de tre linjalerna krymper de båda andra. Väljarna har sagt bestämt nej till rödgrönt valsamarbete.

Antalet kommentarer som skickas till denna blogg är mycket få i förhållande till antal läsare i genomsnitt. Ungefär 4 /5-delar av alla kommentarer publiceras. En orsak till de få kommentarerna kan vara att samma diskussion har förts på andra bloggar. En annan orsak kan vara att detta inte är en diskussionsblogg av samma slag som exempelvis Aletheia, där bloggägarna kastar ut veritabla brandfackor, som folk känner att de bara måste bemöta.

Syftet med denna blogg är att föra fram mina åsikter, inte att marknadsföra mig själv eller att skapa något slags socialt nätverk med mina läsare. Eller att genom diskussion komma fram till en gemensam ståndpunkt. Utan det handlar mer om "take it och leave it". Gilla mina åsikter eller ogilla dem! Förhoppningsvis ska läsaren finna något som han /hon inte har tänkt på och gillar. Eller att någon som redan tycker som jag ska bli stärkt i sin uppfattning, eventuellt med nya argument. Men reaktionen kan naturligtvis också bli "Det här håller jag absolut inte med om." Hela bloggosfären och pressen står till förfogande för den som vill bekämpa mina åsikter.

Jag tror att de flesta som läser min blogg röstar borgerligt. Det är inte min ambition med denna blogg att försöka ändra på det. Kyrkan ska vara partipolitiskt neutralt, så att vi kan samlas - som privatpersoner - i gemensam kristen tro över partigränserna.

Jag tror att jag uppfattas som relativt kunnig i de ämnen som jag skriver om och kanske oskså att jag är en "god kristen". Men det får stå för dem som tycker det. Jag har undvikit att presentera mig själv på det sättet. Jag tycker inte om när människor radar upp sina "CV:n" för att ge sina argument ökad tyngd.

Jag är inte den person som har skickat en mängd kommentarer, som inte har blivit publicerade, till en annan blogg. Det är ytterst sällan som kommentarer från mig till andra bloggar har refuserats.

Om du är intresserad av Israel- Palestinakonflikten kan du läsa här:
http://www.stefansward.se/2010/10/26/hur-jag-ser-pa-israel-och-mellanostern/


Privata affärer?
Folket hade avfallit från Gud och börjat dyrka Mammon (guldkalven). Så står det i Bibeln. Och som alla står gör kd precis som det står i Bibeln.


Kristdemokraterna riskerar att falla ur riksdagen och vill därför göra om sin politik, enligt Ekot igår. Partiledaren Göran Hägglund därför beredd att släppa vårdnadsbidraget.

"Partiet måste hitta en ny modell för att möta föräldrars krav på att själva kunna välja barnomsorg"
, sa Hägglund enligt Sveriges Nyheter.

Jaha, då kan man dra slutsatsen att någon i Kd:s riksdagsgrupp har startat ett eget barmosorgsbolag


Socialdemokratin och Bibelns sanningshalt

Som svar på mitt förra svar (se föregående inlägg på denna blogg) har sign Peter, som driver bloggen Röda berget på s-bloggar ställt frågan om allting som står i Bibeln verkligen är Guds ord. Ja eller nej! Jag har svarat:

Ja, allting som står i Bibelns är Guds ord, men det betyder inte att allting är moraliska imperativ som till varje pris ska åtlydas.

Brevet till Filemon är tveköst ett moraliskt imperativ, men inte ens det behövde utlydas till varje pris. De s.k. fria arbetarna, som var det absolut lägsta skiktet av den fria befolkningen i det HEDNISKA romerska riket var i praktiken så rättslösa så att det var bättre att vara slav hos en human slavägare.

Detta var orsaken till att aposteln skickade tillbaka den förrymda slaven Onesimos till slavägaren Filemon, som hade omvänt sig till kristendomen, med uppmaning till Filemon att behandla Onesimos som son och arvtagare. Eftersom brevet till Filemon har varit en veritabel stötosten för slavägare under senare tider har anpasslingar bland det kristnas prästerskapet försökt ändra innebörden i brevet till att Paulus var för slaveriet eftersom han skickade tillbaka Onesimos.

Det är därför det är så viktigt att gå tillbaka till den kristna traditionen när Bibeln tolkas. Hur tolkades detta av den äldsta kristna kyrkan? Det vet vi. När Onesimos dog var han biskop. Slavsystemet i det romerska riket självdog under senantiken på grund av brist på slavar som bjöds ut på slavmarknaderna, sedan alltfler slavägare gått över till kristendomen. Kyrkan var stenhård. Det gällde chansen till evigt liv för slavägarna.

Men slavsystemets upphörande fick konsekvenser som kyrkan nog inte hade räknat med. Men man förstår om man har läst Marx. Det var ju fortfarande ett slavsamhälles produktionsförhållanden. Stora skaror av det nya proletariatet, drog omkring på landsvägarna i stället för att återgå till de alltjämt slaveriliknande arbetsförhållandena.

Imperiet kunde inte stå emot militärt, när det angreps utifrån. Slaveriets upphörande får ändå ses som en drivkraft till de förbättringar av produktionsmetoderna, som långt senare kom att leda fram till industrialismen. Man kan se paralleller med den tidiga socialdemokratins. Den fackliga kampen blev en drivkraft för de industriella framsteg, som var nödvändiga för att finansiera väldärdssystemen.

Det torde finnas exempel från äldre medeltid i Sverige på slavägare som låtit sina slavar ärva inte bara deras förmögenheter utan även deras sociala ställning. Jag kan inte erinra mig något konkret exempel just nu, men misstänker att Joar Blå, som var så mäktig att han kunde skaka fram en ny svensk kung under sin egen kappa, var en f.d. slav från Afrika.

Men för att återgå till att Bibeln är Guds ord, så måste det förstås så att Gud själv - genom den helige Andes inspiration till bibelskribenterna - garanterar Bibelns sanningshalt, snarare än att allting är bokstavligen sant. När Potius Pilatus ställer den avgörande frågan vem Jesus egentligen var: "Vad är sanning" så betyder ju inte det att Gud själv inte vet visste vad som var sanning. Utan vad vi kan lita på är att Pntius Pilatus verkligen ställde den frågan.

Det religiösa förhållningssättet är ett sätt att tänka som varken är okomplicerat eller löjligt och som i många fall, men inte alltid, leder fram till samma slutsatser som intelligenta ateister kommer fram till. Sedan finns det okunnigt folk bland både troende och ateister. Men för den skull ska ingen av åskådningarna förlöjligas. Utan snarare behövs en attidydförändring hos en del socialdemokrater, så att en röst på Socialdemokraterna i nästa val inter uppfattas av troende kristna som en röst på Antikrist.

____

Det är väl närmast en självklarhet att ateister och andra icke-krisntna inte tror att bibelskribenterna hade gudomlig inspiration genom den helige Ande. Men det spelar mindre roll. De trodde det själva och tog sin uppgift på största allvar. Det är emellertid känt att evangelisten Lucas, som skrev Lucas-evangeliet, gick nästan vetenskapligt till väga ungefär som en nutida historiker. Han satt inte i sin kammare och väntade på uppenbarelser, utan tog själv redan på vad som hade hänt.

När man som troende diskuterar dessa frågor i det nutida sekulariserade Sverige måste måste man föra diskussionen på två plan: Dels på det ateistiska planet, som inte accepterar "gudomlig inspiration" som källa, utan bara det som har setts eller hörts med mänskliga ögon och öron. Och dels med troende, som förvisso tror på gudomlig inspiration, men menar att just bibelförfattarna inte hade någon gudomlig inspiration utan bara var "barn av sin tid". Och därför menar att Paulus inte kunde vara motståndare till slaveriet, eftersom ingen mänska (som inte hade gudomlig inspiration, sic!) under hans tid var moståndare till slaveriet.

Svaret till dessa troende är att visst hade Paulus gudomlig inspiration, medan svaret till ateisterna är att någon människa måste ju vara först med invändningar mot slaveriet - annars hade vi fortfarande leveti ett slavsamhälle. Huruvida den personen verkligen hade gudomlig inspiration - eller bara trodde det - är av underodnad betydelse. Om Paulus var först, så var han föst -oavsett orsak.

Men riktigt först var han ändnå inte. Jesus sa "Här är inte slav eller fri." Och redan under gammaltestamentlig tid fanns ett förbud för judar att hålla andra judar som slavar. Och det är väl inte svårt att anta att det var en styggelse för Paulus - som var av judisk börd - att hedningar kunde hålla judar som slavar? Judarna var ju Guds "egendomsfolk". Och det var väl därmed självklart att ingen annan än Gud själv kunde "äga" en jude? Med kristendomen blev hela mänskligheten Guds egendomsfolk, och därmed utvidgades slavförbudet till hela mänskligheten.


Socialdemokratin och kristendomen

Den socialdemokratiske bloggaren, som jag bemött både på hans egen blogg och i föregående inlägg på denna blogg, har svarat mig på sin blogg - genom att förlöjliga mig och alla andra som tror att Bibeln är Guds ord (och därmed har han indirekt förolämpat även dem som tror att Koranen är Guds ord):

"Och jag som trodde kristna ansåg att bibeln var guds ord…/Peter"

Jag har just svarat Peter på hans blogg. Mitt svar återges här:

Svar: Aposteln Paulus brev till slavägaren Filemon, där han uppmanar Filemon att behandla slaven Onesimos som sin son och arvtagare, står i Bibeln och är alltså en del av Guds ord.

Ditt försök att förlöjliga kristna och framställa dem som okunniga och inkonsekventa lyckades inte nu heller, såvida du inte avsiktligt driver valrörelse efter valet åt borgarna. Att ständigt bli utsatt för kränkande tillmälen kan vara skäl nog att rösta på ett annat parti än det som man gynnas av rent ekonomiskt. Utan kristna arbetare och fattigpensionärer skulle KD ha varit bortröstat från riksdagen för länge sedan - om de ens kommit in i riksdagen.

Det är hög tid för Socialdemokraterna att upptäcka att kristendomen fortfarande har det största antalet aktiva troende av alla religioner i Sverige. Och ett parti som har tappat så många kärnväljare, som s har gjort i de två senaste valen, har givetvis också tappat kristna kärnväljare.

Ett partis kärnväljare är väl de, som tillhör partiets ursprungliga medlems- och väljarbas, som skulle ha mest att vinna rent ekonomiskt på det partiets politik. De flesta debatterna på s-bloggar just nu handlar om hur det kunde gå så illa för Socialdemokraterna i valet. Det är uppenbart att socialdemokratins kärnväljare inte utgör hälften av befolkningen och alltså inte räcker för att ge Socialdemokraterna en majoritet i riksdagen. S måste därför göra inbrytningar bland borgerliga väljare och marginalväljare mellan blocken. Socialdemokraterna misslyckades med båda uppgifterna, som var att behålla sina egna kärnväljare och göra inbrytningar i det borgerliga lägret.

Största chansen till sådana inbrytningar har man förstås bland väljare med dubbla partilojaliteter. Kristdemokraterna, exempelvis, var väl från början tänkt som ett parti för alla kristna - även kristna inom gruppen socialdemokratiska kärnväljare.  Kd:s behandling av sina egna kärnväljare (inkl de med dubbla lojaliteter, såsom kristna arbetare m.fl.) är direkt skamlig och partiet räddades kvar i riksdagen genom taktikröstande moderater.

I det läget skulle Socialdemokraterna kunna "ta hem" de kristna arbetarna m.fl med detta motverkas givetvis av s-bloggare som hånar religionen. Det behövs en rejäl attitydförändring hos vissa socialdemokrater! Man kan vara ateist utan att kränka människor med en religiös tro.

Men det är också hög tid för kristna att påminna om sin egen existens genom någon form av tvärpolitisk organisering, som inte ensidigt stödjer det ena blocket.

Det är hög tid för troende kristna att inte längre låta sig behadlas som borgerlig valboskap i abortfrämjaren Göran Hägglunds ledband.


Socialdemokraterna kan inte vinna val genom att förlöjliga kristendomen

I sina kampanjer mot kristendomen drar ateister fram citat ur Gamla Testamentet, som inte stämmer med vare sig Nya Testamentet eller med kyrkans Tradition. Denna citatkonst används även för att visa att kyrkan tidigt har böjt sig för de profana opinionsvindarna, och alltså att Traditionen skulle bygga på de profana opinionsvindarna under äldre tider. Men på Jesu tid fanns inga profana opinionsvindar som ifrågsatte slaveriet som "system", inte ens bland slavaran själva. De önskade förstås att de hade varit fria, att några andra än de själva hade varit slavar, men ifrågasatte de slaveriet i sig?

Socialdemokraterna har en särskild bloggportal (www.s-bloggar.se) för partimedlemmars privata bloggar. Det är alltså endast godkända sosse-bloggar på den portalen. Det finns bloggar, som visserligen skrivs av socialdemokrater, men inte finns med å portalen. Antingen för att bloggägaren inte har ansökt om det, eller för att bloggarna inte har blivit godkänd. En av de godkända bloggarna har idag förlöjligat kristendomen, genom att återge en gammal insändare i en tídning, "Jag vill sälja min dotter som slav. Vad anser prästerksapet om det?"

"Hej, jag lyssnar på era kloka ord, men har fortfarande några frågor som jag tror att ni ka hjälpa mig med. Jag tänkte sälja min dotter som slav (2:a Mosebok 21:7).Vad anser ni vara ett skäligt pris? I 3:e Mosebok 24:44 står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar från ett grannland. En vän till mig hävdar att det bara gäller slavar utanför EU - vem av oss har rätt:?" 

Bloggaren menar att det är riskabelt att döma andra religioner efter vad som står i "handboken" (Koranenen). Det kan jag i och för sig hålla med om, men inte för att vi kristna behöver skämmas för vad som står i Bibeln. Utan för att det antagligen blir ungefär samma typ av fel när kristna läser Koranen, som när ateister läser Bibeln. Och detta i synnerhet när läsningen sker i syfte att skända religionen ifråga.

Och jag tror inte alls att det är någon bra stategi för ett parti som vill vinna ett val att skända någon religion. Att nedvärdera kristendomen i syfte att vinna muslimska väljare tror jag inte är någon bra idé. Det kan få motsatt effekt. Muslimerna märker nog att det inte bara är kristendomen som hånas, utan det religiösa förhållningssättet generellt. Jag har svarat den socialdemokratiska bloggaren:Om du har tänkt att Socialdemokraterna ska vinna nästa val genom att kränka kristna och förlöjliga kristendomen, så varsågod! Du kanske rentav kan hjälpa Kd att bita sig fast i riksdagen.

Paulus uppmanade slavägaren Filemon att behandla sin slav Onesimos som son och arvtagare. Slaven fick alltså ärva slavägaren och blev jämbördig med denne. Det finns historiska exempel på slavägare som har handlat så under påverkan av kristendomen. Detta bidrog till avskaffandet av slaveriet i bl.a. Sverige. Kristendomen är mig veterligt den enda religion som har tagit ställning mot slaveriet redan från början.

Eftersom slaveriet var den ekonomiska basen för det romerska imperiet under antiken, kan man tänka sig vilka konsekvenser det fick. Läs Marx!

Jesu revolutionerande insats (om vi håller oss till det politiska) var hans predikan om alla människors lika värde (högaktuellt under riksdagsöppnandet). Teologiskt förklaras detta med att judarna var Guds utvalda folk, som skulle frambära Messias (Jesus) och därför kunde inte (eller rättar sag: fick inte) judar hålla andra judar som slavar. Med Jesu missionsbefallning ”Gå ut och gör alla folkslagen till lärjungar”, så utsträcktes det judiska slavförbudet till hela mänskligheten. Men så länge slaveriet var lönsamt var motståndet mot avskaffandet av slaveriet segt. Det var inte heller någon sinekur att vara en s.k. fri arbetare.

Men med ditt grundfalska förlöjligande av kristendomen får du kristendomen att framstå som positiv till slaveriet. Och även om det inte var din avsikt så underminerar du motståndet mot slaveri och omänskliga arbetsförhållanden. Du driver kristna i armarna på högern, och du förser högern med argument.


Inför dagen som kommer

 


- domedagen:

"You have enemies ? Good, that means that you have stood up for something, sometime in your life." (Winston Churchill)


När orden studsar ner.

Ibland läser man något, som man måste grunna på. En intressant frågeställning som kräver ett svar. I går läste jag på en blogg att det som sker vid altaret ska vara normerande för samhället. Man kommer att tänka på Eva Brunnes omtalade predikan. Man kommer att tänka på vad Livets ords grundare Ulf Ekman skrev på sin blogg:

"Angående partipolitik i predikstolen så håller jag med om att om man låter det ett partis sakpolitik överglänsa evangeliet så är det illa. Det förekommer nog dock inte så mycket. Annars håller jag inte med, då det mycket väl kan vara aktuellt att försvara människovärdet, att ifrågasätta synen på aborter och mycket annat, som strukturella orättvisor som skapar fattigdom, främlingsfientlighet, etc, utifrån både bibliskt teologiska och allmänmänskliga grunder. Då blir det på ena eller andra sättet politik. Då kan man i olika enskilda frågor hamna med eller emot ett enskilt partis åsikter i vissa frågor."

"Man ska inte demonisera meningsmotståndaren",
skriver pastor Ulf också. Vilket många uppfattar som en tillrättavisning, rentav demonisering av biskop Brunne. För man ska väl inte gå emot ett politiskt parti i predikstolen? Ja, det kunde man tro att pastor Ulf menar, om han inte så tydligt hade skrivit att det kan vara aktuellt att försvara människovärdet. Och när pastor Ulf skriver att man inte ska demonisera meningsmotståndaren måste man ju fråga vem som är pastor Ulfs meningsmotståndare. I teologiska frågor? Är det inte biskop Eva Brunne? Kan man finna ett mer omaka par - i teologiska frågor - än pastor Ulf och biskop Eva?

Jag har själv kritiserat präster som pratar strunt, med genomskinliga politiska implikationer, från predikstolen. Haft åsikter om saker som de har saknat kompetens att bedöma. Hur en ny ekonomisk världsordning ska se ut. Hur vi ska få bättre klimat. Men det är för att de har pratat strunt, inte för att de har pratat politik. För att de har ansett sig ha enkla lösningar på sådant som är komplicerat för experter inom området.

I de flesta kyrkor finns en baldakin (tak) över predikstolen. Det är som symbol att orden ska studsa ner till församlingen, inte stiga upp till himlen som en lovsång. Det är ju inte Gud som ska undervisas om människovärde och moral. Över altaret finns ingen baldakin. Om det som sker vid altaret ska vara normerande, så är det Guds egna normer som ska ändras.

Det är alltså klart att den del av gudstjänsten som är riktad mot församlingen i någon mening ska vara normerande, vare sig det gäller utäggning (tolkning) av Bibeln eller en ren "moralpredikan". Men det som sker vid altaret?

Ålder

Jag har fått en uppmaning att tänka på min ålder. Ja, det gör jag.  Jag flyttar kanske till ett ålderdomshem om någon månad. Ja, ålderdomshem finns ju inte längre. Men vad det än kallas så är det ju för åldringar. Skillnaden är väl att det inte finns någon personal längre, utan man får ansöka om hemtjänst när den tiden kommer. Och jag har redan börjat räkna ålder, det blir lägre ålder på det sättet. Men det är lite svårt, för man vet ju inte exakt när man kommer "hem".  Jag är nu precis lika gammal som min mor var, när hon sa sina sista ord till mig. Hon sa "Vem är den där?". Det gick inte många dagar därefter innan hon sa sina absolut sista ord i livet. Men det kom att dröja elva år till innan hon dog.

Jag blir faktiskt glad av att tänka på att jag kanske är elva år på nytt. Sista året när man fortfarande är barn. Ja, jag var ett mycket lycklig elvaåring, barnsligt nyfiken på allting och gammal nog för att förstå hur saker hängde ihop. Och jag hade ett hemligt projekt, som ingen annan fått veta något om förrän nu: Barnens ö. En självstyrande barnstat, dit inga vuxna fick komma.

Nedräkningen har alltså börjat. Varför skulle jag vara rädd för något, när befrielsen är nära? Många har önskat mig åt helvete. Ingen har lyckats få dit mig. Liemannen gör sig ingen brådska.

Gamla män är sega gubbar. Vågar säga sådant som yngre, som har jobb och kärriär att tänka på, inte vågar säga. Nu ska jag njuta av livet. Det är förunderligt hur lite som behövs för att glädja ett gammalt hjärta. Ej lyx, ej flärd, utan bara vara.

Det är också en del av åldrandets styrka. Ta ifrån mig allt jag äger. Ägodelar, ära och anseende. Men ett har jag som ingen kan ta ifrån mig.

Dagens GLÖMDA Nyheter: Två ministrar mördade. En riksdagsledamot misshandlad.

Nej, Sverigedemokraterna har aldrig haft några ministrar. Och ingen SD-riksdagsledamot har blivit misshandlad -åtminstone inte sedan han blev riksdagsledamot. Reservofficeren Björn Söder som nu sitter i riksdagen och blev våldsamt kränkt av en predikan fick armen i kläm häromåret när han försökte stänga en dörr, som någon annan försökte öppna. 

Nu ska ju utlandstjänst bli obligatorisk för anställda i Försvarsmakten. Det kan även komma att gälla reservare. Det är inte svårt att förstå att SD vill ta hem den svenska truppen från Afganisthan. Man talar ju om att hjälpa folk på plats, så att de inte behöver fly. Men någon hjälp på plats vill man inte ge.  Och dessutom kan man få värre skador på slagfältet i Afganisthan än klämskador.

Själv har jag råkat betydligt mer illa ut när jag försökte stänga en dörr. Jag fick en s.k. tyst hjärtinfarkt. Äldre människor kan få det. Det var en av dessa svårt lidande sverigedemokrater som försökte provocera mig till att gå till motangrepp. Det var därför jag försökte stänga dörren. För att stänga ner och smita ut.

Men det är klart att jag undrar hur många av de påstådda angreppen mot sverigedemokrater som är framprovocerade av dem själva och hur många stenar som är kastade av dem själva. Det finns olika sätt att provocera. Det ena är att rusa emot en någon, vilket jag alltså utsattes för. Det andra är "hate speech" mot personer, som kanske har flytt från förföljelse. Jodå, en flykting som har sett sina anhöriga mördas och kanske själv har blivit torderad kan kanske bli våldsamt prococerad.

Det finns olika sätt att bilda opinion mot invandringen. Ett sätt är att hälla bensin på de etniska konflikterna. Om det kommer till regelrätta strider mellan svenskar och invandare och ett parti tar tydligt ställning för de ena sidan i konflikten, ska väl folk lära sig att se vem som är vän och vem som är fiende?

Det är en klassisk taktik av samhällsomstörtande rörelser, och har använts av både kommunister och nazister. Som alltså båda har varit utövare och offer för det politiska våldet. Det stärker gruppidentiteten på respektive sidor.

Även den som upplever sig vara offer för det politiska våldet, borde fundera på om han inte varit medvållande. Politik är ju politik, alltså att med politiska medel - allt från opinionsbildning till lagstiftning - påverka relationerna mellan människor.

Men det är klart att man tar risker genom att bli politiker. Speciellt om man har något som folk kan reta sig på. Det kan vara både politiska åsikter och exempelvis sexuell läggning. Varför mörades Olof Palme? Varför mördades Anna Lindh?

Varför misshandlades Fredrick Federley? Det var alltså en annan Fredrick än Fredrik Reinfeldt som pryder föregående inlägg på denna blogg. Fredrik Reinfeldt vet ni ju ändå hur han ser ut. Jag tänke att ni skulle få något att fundera på: Varför visar jag en bild på Fredrick Federley när jag skriver om hur SD försöker spela martyter?

Överfölls och misshandlades Federley i valrörelsens slutspurt på grund av sin homosexualtet, eller för sitt politiska agerande som riksdagsledamot. Han har bl.a. föreslagit att sexköpslagen ska avskaffas. Jag har hört Federley tala vid ett möte. Han talade om politikens sakfrågor. Eftersom han redan då hade misshandlats en gång fick han frågan hur det kändes. Han sa att det fanns en risk att samhällets makthavare isolerar sig från vanligt folk och inte vågar omgås med väljare och allmänhet.

SD odlar denna form av utanförskap. Nej, det är inte synd om ledande sverigedemokrater, som från och med nu uppbär riksdagslön, får äta middag med kungen, mingla med nobelpristagare och umgås med kändísaroch ståi blixtljusety och ge intervjuer. De är inte mobbade.

Men det finns sverigedemokrater som är utstötta. Av utomstående för sin partitillhörighet. Av partikamrater för att inte har förstått att partiprogrammen är en fasad och alltså har velat markera tydligare än vad som sker mot rasism och nazism.

Här kan du läsa om den glömda (eller gömda?) nyheten. När SD framställer sig själva som de sanna martyterna.


http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2136936/fredrick-federley-misshandlad-utanfor-sitt-hem

Reinfeldt har sagt någonting bra.


Det är i och för sig inte första gången han sa någonting bra. Jag hörde honom vid ett torgmöte ett par dagar före valet. Jag applåderade Renifeldts tal och gick sedan direkt och röstade på Socialdemokraterna. Så det förvånar mig inte ett dugg att Moderaterna fick många röster. Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna har lärt sig - det är ju det andra valnederlaget i rad - att inte underskatta en politisk motståndare och avfärda allt som högerpolitik.

Samtidigt som Moderaterna gick framåt backade Alliansen som helhet. Moderaterna hade faktiskt blivit ännu större om inte en del moderatväljare hade röstat på Kristdemokraterna för att inte partiet skulle falla ur riksdagen. Reinfeldt leder nu en minoritetsregering och det lär bli många överenskommelser över blockgränsen för att inte Sverigedemokraterna ska kunna spela ut blocken mot varandra.

Finansminister Anders Borg har sagt att "sjukförsäkringen kan diskuteras". Det behövs verkligen. Och jag tror säkert att det har förekommit påtryckningar från många av de borgerliga partiernas egna medlemmar. De gångna fyra åren har närmast varit en skräcktillvaro för de sämst ställda, sjuka utan egna ekonomiska reserver.

Det är klart att kyrkan inte ska tiga om stora ekonomiska orättvisor. Och det har kyrkan inte gjort. Men frågan har fått hanteras med "tyst diplomati" för att kyrkan inte ska framtså som en "sossekyrka" som tagit ställning för oppisitionen inför ett val. Det finns naturligtvis inget förbud för kyrkan att göra politiska uttalanden, men de måste leda till något.

Om inte Sverigedemokraterna hade tagit åt sig hela uppmärksamheten genom att rusa ut ur Storkyrkan under biskopens predikan, kunde vi kanske i stället ha fått en diskussion om innebörden av forumleringen "det som gör skillnad mellan människor". Brunne nämnde inte bara olika härkomst utan också olika ålder mm. som grund för diskriminerig. Man kan naturligtvis också anföra politisk uppfattning. Sverigedemokrater har samma människovärde som andra. Varför sa de inte, i stället för att rusa ut?

Nej, de ville inte ställa upp på att de själva har samma människovärde som alla andra. De ville inte stå under det gemensamma paraplyet. De skulle ha ett eget.

Vad sa Reinfeldt? Till Expressen igår har han sagt:

"- Jag tar avstånd från alla former av våld och hot. Men vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och domtänkande och ett i grunden hatfullt sätt att på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer."

"- Jag noterar att man använder martyrskapet för att undvika att prata om grundproblemet. Vårt mål att prata om vår politik och hur vi vill förändra Sverige i en riktning som vi tror skulle vara konstruktiv. Vi vill inte prata om hot, våld, störda möten eller annonsbojkotter".

För naturligtvis har även Moderaterna drabbats av det hårdnande klimatet. Och Socialdemokraterna har fått två av sina minstrar mördade under de senaste 25 åren. Men varken Reinfeldt eller Sahlin har drivit valrörelse på temat att de känner sig så hotade att de inte skulle klara av att regera.

På frågan om SD har fått en martyrstämpel i Sverige svarade Reinfeldt:

"- Delvis, men det är fortsatt påverkbart och det är viktigt att vi håller fast vid att politik ska handla om viktiga samhällsfrågor."

Sverigedemokraterna lever i en bubbla, där de mest hyllade är de mest mobbade.  Det är samma sak som med 68-vänstern, fastän värre. Mest prestige hade förstås de som var registrerade av SÄPO och skulle bli de första som mördades av kontrarevolutionen i ett spänt läge. Det fanns ett ord för detta: SÄPO-noja.


Drevet mot Brunne

Har du läst Brunnes predikan, som finns på Stockholms stifts hemsida? Hon agrep inte SD som parti, utan åsikter som SD under åratal har sagt sig ta avstånd från. Nu hade man chansen att visa att avståndstagandet var seriöst menat genom att sitta kvar. Fyrka sverigedemokrater satt kvar, sexton gick ut, med den tidigare gruppledaren i kyrkomötet, Björn Söder, i spetsen.

Brunne har inte alls hyllat någon demonstration mot SD (var finns hyllningarna?) och hon har inte heller hyllat arrangörerna (Var nämns de?), hon har talat om att "många tusen människor" för att ropa ut sin avsky mot DET som gör skillnad och DEN rasism..."

Hon har definitivt inte hyllat dem som eventuellt var där i andra syften... Läs själv!

Det ligger väl ändå i lyssnarens eget öra att koppla ihop detta med SD eller med SD:s program. Jag kan i varje fall inte finna den rasism, som Brunne talade om, i SD:s välpolerade partiprogram. 

" Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag."

Om SD:arna hade varit smarta hade de suttit kvar och motiverat att de inte kände att predikan var riktad mot dem, utan mot de öppet rasistiska och /eller nazistiska grupper som SD inte har något officietlt samarbete med. Nu bekräftade de vad många har misstänkt.

I stället driver man tolkningen att Brunne har hyllat "stenkastarvänstern" med anspelningar på att t.ex. Ohly talade vid demonstrationen - som om inte Vänsterpartiet tagit avstånd från avgrundsvänstern. Det har också förekommit anspelningar på Brunnes personliga förhållanden, att hon är en öppet homosexuell kvinnlig biskop, som är socialdemokrat och vars "fru" är vänsterpartist.

Jag tillhör dem,  som ansett att Brunne inte borde vara biskop. Men för mig tillkommer vissa lärofrågor, som jag inte ska gå in på här. Men detta har inte ett dugg att göra med hennes predikan, som är fullt acceptabel ur klassisk kristen synpunkt. Det finns ingen annan än Eva Brunne som är biskop i Stockholms stift. En predikan är inget sakrament såsom nattvard och prästvigningar. Hon gjorde en biskops plikt, men det fanns inget läromässigt krav att just en biskop skulle predika. Hon var inte obehörig att predika.

Drevet som SD har satt igång mot Eva Brunne är ren mobbning. Och naturligtvis är det, som alltid vid mobbningar, att mobbledarna hoppas få med sig andra, som av någon i sammanhanget ovidkommande omständighet är kritiska mot mobboffret.

En känd katolsk bloggare, Bengt Malmgren som får anses stå de katolska biskopen nära, har heller inga invändningar mot Brunnes predikan. Trots att Brunne av flera skäl inte skulle kunnat vara biskop i Katolska kyrkan, om hon varit katolik. Jag tror t.o.m att hon hade varit avstängd från nattvarden på grund av sina personliga förhållanden, om hon hade varit katolik. Som kvinna hade hon troligen inte ens fått predika på dispens. Men detta hjälper inte SD. Mot innehållet i hennes predikan finns inga invändningar ens ur katolsk synpunkt.

-----

Det kan däremot kanske finnas anledning till kritik mot arrangörerna av demonstrationen. Men det gäller inte bara denna demonstration utan alla tvärpolitiska demonstrationer efter Vietnamkrigets slut.

Vem som helst fick inte gå med i FNL-rörelsens demonstrationer, vilka plakat som helst fick inte bäras, och vilka slagord som helst fick inte ropas. Exempel på förbjudna slagord var "Krossa USA-imperialismen", "För världsrevolutionen", "Skapa ett, två tre Vietnam" samt "För ett socialistiskt Sverige." De extrem-vänstergrupper som avvisades från FNL-demonstrationerna var föregångare till de extrem-vänstergrupper som nu bråkar med SD.

De grupper som avvisades ville ställa till bråk, med risk att demonstrationen som sådan skulle få skulden. De plakat som inte fick bäras och de slagord som inte fick ropas var förbjudna eftersom de kunde ge felaktiga uppfattningar om demonstrationernas syfte. Det torde exempelvis inte vara möjligt att krossa ÜSA-imperialismen utan en militär invasion av USA.

Och vad har extrem-vänstergrupper, som vill göra åtskillnad mellan människor, att göra i en demonstration mot åtskillnad mellan människor?

Att SD gör åtskillnad mellan människor råder det inget tvivel om.


Ropar stenarna - eller flyger dom?

De sexton sverigedemokrater som lämnde Storkyrkan (enligt flera uppgifter satt fyra kvar) har bortförklarat sin aktion med att Eva Brunne hade hyllat "stenkastarvänstern", genom att tala om att "stenarna ska ropa" i sin predikan.

Men hur kan de då vara så säkra på att Eva Brunne syftade på någon "stenkasktarvänster"? "Stenar" är en mycket vanlig metafor i kristen teologi, och i synnerhet i nutida svenskkyrklig förkunnelse, och det är väl alldeles självklart att Brunne  både känt till och använt denna metafor.

Tänk bara på "stötestenen", att kristendomen är en stötosten för dem som inte tror eller inte vill lyda Guds lagar. Brunnes predikan var uppenbarligen en stötosten för somliga.

Men framförallt tror jag att Brunne syftade på de båda bibelställena Lukas 19:40, som Karin nämnder och Första Petrusbrevet 2:4-5 "När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge."

Och det andliga husbygget, det är den allmänneliga kristna kyrkan, som vi BEKÄNNER i trosbekännelsen, och som jag har skrivit om här på bloggen.

Vi är alltså levande stenar i det andliga husbygget, och det gäller även dom av oss (jag var inte där) som deltog i den omtalade demonstrationen, och ropade ut sin vrede mot rasismen. Det var stenarna som ropade.

Det var inga stenar som flög. För säkerhets skull kontrollerar jag med Brunnes predikan. Hon sa:  "Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp."

Det var en tydlig uppfodran till de levande stenarna i det andliga husbygget, det var en uppfodran till oss som skriver på bloggar, när Brunnes egna ord dränks i SD-ledningens bortförklaringar.

Och jag frågar, vad har Björn Söder, sd, som suttit i kyrkomötet, gjort? Har han inget lärt sig? Om det verkligen var en spontan aktion att gå ut, så borde han ha lugnat sina partikamrater, uppmanat dem att sitta kvar, som levande stenar. I stället ledde han uttåget.


Den allmänneliga kyrkan

"Allmännelig"är ett ord som ofta återkommer. Ordet finns i trosbekännelsen som läses i högmässan varje söndag.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Det är starkt. Vi tror inte bara på Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi tror dessutom på en helig allmännelig kyrka, d.v.s. deb enda, den allmänneliga kyrkan.

Det är den kyrkan, den kyrkan som Svenska kyrkan tror på, som sexton sverigedemokrater har lämnat. Fyrs satt tydligen kvar.

Med SD:s kyrkomodell skulle det inte finnas någon allmännelig kyrka, utan bara en radda nationalkyrkor i olika länder. Och det är nog så en del av SD:s politiska motståndare också tänker sig kyrkan. Som en kyrka bland många, en kyrka som går före. Detta förklarar att SD-ledargarnityrer, de som synbarligen gick ur kyrkan, hyllas som mobboffer av personer som ständigt upprepar att de inte är sverigedemokrater.

De flesta har väl hört att man ska tro i kyrkan, men inte att man ska tro kyrkan. Och att man dessutom ska tro på en enda kyrka, när det finns så många olika kristna samfund, med olika inriktning.

Många tror nog att "allmännelig" är en ålderdomlig, lite högtidlig form av "allmän". Enligt ordboken har ordet "allmän" två betydelser:

1. Vanlig, exvis.

2. Gemensamt ägd genom staten, kommunen eller landstinget. Aha, den gamla statskyrkan?

Ordet "allmännelig"är ett ålderdomligt ord, som senast figurerade i den profana debatten kring mitten av 1800-talet. Det var före opinionsundersökningarnas tíd. I den dåvarande demokratidebatten var ju frågan hur man kunde få reda på vad folket egentligen tyckte, den allmänneliga meningen, till skillnad mot den allmänna meningen, eller det allmännas mening, som vi skulle säga idag.

Den allmänneliga kyrkan är den kyrka som ofattar hela kristenheten, oberoende av tid och rum*, den globala kyrkan.

Det är den vi tror på i Svenska kyrkan, inte någon svensk nationalkyrka. Inte ens under 1600-talet, när Gustav II Adolf krigade mot katolikerna i Tyskland, trodde vi på någon svensk nationalkyrka. Däremot trodde vi att 'svenskarna hade rätt, och att alla andra hade fel i de teologiska tvistefrågorna. Det var den sydeuropeiska (Katolska) kyrkan som hade brutit med den allmänneliga kyrkan, det var inte Svenska kyrkan som hade brutit med Katolska kyrkan. Det var den svenska ståndpunkten. Förhoppningen var att katolikerna skulle inse sitt misstag och gå tilbaka till den allmänneliga kyrkan.

Så skulle den allmänneliga kyrkan återupprepas: En enda, global kyrka. Inom vilken det inte finns några geografiska gränser. Vi är alla medlemmar i samma kyra.

Därför kan kyrkan i Sverige inte användas som ett redskap för att sätta gränser mellan människor. Sådant tillhör statslivet. Jag skriver inte att det är synd att kräva uppehållstillstånd för varaktig bosättninge i Sverige. Men det tillhör statslivet.  Hur mycket det än må strida mot vår politiska övertygelse, kan kyrkan inte frånta ens en illegal invandrare hans medlemskap i kyrkan. Jag har därmed inte skrivit att kyrkan medvetet och systematiskt ska sabotera invandringslagstiftningen.

Men...

Men menar man allvar med att man är både sverigedemokrat och kristen kan man hamna i konfliktsituatern, om man ska lyda Gud eller partilinjen. Vi får väl hoppas att de fyra sverigedemokrater som satt kvar, gjorde det för att de hade valt Gud. Men det kommer väl att visa sig...

_________

*) Oberoende av rum: Nu levande kristna i alla länder. Oberoende av tid: Tidgare generationer kristna i alla länder, de som har gått före.  Vi tror ju inte att döde är slutet, vi tror ju på de dödas uppståndelse.

USA och England mobbade Tyskland under andra världskriget.Världshistoriens mest mobbade person mottar folkmassornas jubel.
Ibland blir det så att ord mister den betydelse som det tidigare har haft. Orden får en ny innebörd, som är rena motsatsen mot vad de tidigare har betytt. Det senaste exemplet är ordet mobbning.


Den kristna fredsrörelsen har under åratal mobbat krigsmaterielindustrin. Hur kan vi tillåta det?

Miljöpartiet har under åratal mobbat bilindustrisn. Hur kan vi tillåta det?

Moderaterna har under årtal mobbat socialdemokraterna. Mona Sahlin får inte ens sittas med i regeringen. Hur kan vi tillåta det?

Och jag som trodde att det är enskilda personer som mobbas. Inte företag eller partier.

Publiken buade när Sven Wollter spelade buse på teatern. Hur kan vi tillåta det? Arbetarskyddsstyrelsen borde förbjuda sådana föreställningar.

Och jag som trodde att det är personen och inte rollen som mobbas.

Biskopen mobbade Sverigedemokraterna i Storkyrkan. Hade hon inte deltagit i en demonstration mot partiet dagen före?

Den biskopen måste vi mobba... nja, kritisera.

 


Ska kyrkan underordnas statsnyttan? Då får väl kyrkan anta ett nytt evangelium varje gång ett nytt parti kommer in i riksdagen.

Svenska kyrkan är inte längre en del av statsapparaten, och därmed har biskopen en friare ställning än kungen.

Kyrkan har rätt att kritisera socialdemokratin också, och gör det. Man behöver bara åka runt i landet och lyssna på predikningar i olika kyrkor för att konstatera det. Även allianspariterna får emellanåt berättigad kritik av kyrkan.

Si, man måste skilja mellan politisering och partipolitisering och därför kommer jag framöver att skärpa kritiken mot Socialdemokraterna för partikongressbeslutet att partimedlemmar i inte får kandidera för någon av de opolitiska nomineringsgrupperna i kyrkovalet. Den som prioriterar sin religiösa övertygelse kan därmed vara utestängd från politiska uppdrag för det parti som de röstar på, om det är s. Odemokratiskt tycker jag, värre än den numera avskaffade kollektivanslutningen av LO-medlemmar till s.

SD ställer upp med en egen nomineringsgrupp i kyrkovalen, och då får banne mig även SD lära sig följa bibelordet "Man ska lyda Gud mer än människor". Då ska man inte vara någon partilednings förlängda arm in i kyrkan, menar jag.

Biskopen angrep inte SD som parti, utan åsikter som SD under åratal har sagt sig ta avstånd från. Nu hade man chansen att visa att avståndstagandet var seriöst menat genom att sitta kvar.

Nu demonstrerade man tydligt att kyrkan ska underordnas statsmakten, närmare bestämt den statsmakt som SD vill ha, genom att inte kritisera företeelser i samhället. Statsnyttan, vilken den nu är. Detta synsätt, som bl.a. representerades av filosofiprofessorn Axel Hägerström, var den svenska kristenhetens huvudmotståndare under förasta hälften av 1900-talet.

Att denna filosofi genom sin betoning av statsnyttan som uttryck för statsviljan (som är liktydigt med vad statsmakten faktiskt beslutar) även har tilltalat vänsterdiktaturer och t.o.m demokratiska socialistiska och liberala partier - och även demokratiska konservativa partier, gör det inte mindre angeläget för troende kristna att bekämpa denna filosofi.

Och det får även SD finna sig i! SD:s agerande är ett slag i ansiktet på kampen för en fristående kyrka, som sätter Gud och guds vilja före statsnyttan och statsviljan. Och därmed även vågar läsa lusen av de politiska makthavarna.

Gud är störst. Gud är först i vår lag, som det stod i en av de medeltida landskapslagarna


Utmarschen ur den allmänneliga kyrkan.

Samtliga sverigedemokrater lämnade Storkyrkan i protest under bískop Eva Brunnes predikan till de nyvalda riksdagsledamöterna under riksdagens högtidliga öppnande.

En talesman för SD kallar predikan "vidrig politisering av kyrkan".

En SD-sympatisör tror att utmarschen inte var en protest mot biskopens fördömande av rasismen. Utan en protest mot de "anti SD" -demonstrationer som hölls igår.

Predikan är utlagd på Stockholms stifts hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638708.

Läs även domprostens kommentar:  http://www.akebonnier.blogspot.com/

Här följer det mest kontroversiella avsnitteti predikan:

"I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag."

Biskopen angrep inte SD som parti utan de åsikter som SD under åratal har sagt att man inte har.

Biskopen har inte heller hyllat några anti-SD inslag i sitt omnämnande av demonstrationerna.

Att lämna kyrkan under pågående predikan ser jag som en protest mot Svenska kyrkans katolicitet. Ordet "katolsk" betyder "allmännelig", d.vs. att kyrkan är en del av den världsvida kristenheten. Att Sv kyrkan är "allmänelig" står i trosbekännelsen som läses i alla Sv. kyrkans kyrkor varje söndag.

Stater har gränser. Kyrkan har det inte. Och Stig-Björn Ljunggren är som vanligt ute och cyklar. Skulle förekomsten av passpolis vid de svenska gränserna betyda att vi inte har samma rättigheter. Andra länder har också passpolis, som hindar bl.a. oss svenskar att illegalt ta oss in i de länderna.

Men detta tillhör "det jordiska". I kyrkan finns ingen passpolis och inga illegala invandrarare. Och en biskop ska väl ha rätt att tala om Gudsrikets utbredning på jorden, dvs uppmana de politiska beslutsfattarna att implementera kyrkans allmännelighet i "det jordiska" så långt det går?

Hon sa faktiskt inte ett ord om att Sverige måste ta emot fler invandrare. Utan det är upp till riksdagen at bestämma över, liksom hur människor i andra länder ska hjälpas. Men helt klart gällde hennes ord dem redan är här.

Och även dem som är kvar i sina hemländer och kanske aldrig kommer att ansöka om eller få något uppehållstillstånd i Sverige.

Det är sannerligen märkligt att ett parti, som ställer upp i kyrkovalen, och att personer som är eller har varit ledamöter av kyrkomötet på det här sättet protesterar mot en av kyrkans trosbekännelse. Den efter Bibeln viktigaste av kyrkans bekännelseskrifter.

I diskussionerna om SD:s agerande i kyrkopoliken talas det mycket om invandringspolitiken. Men praktiskt taget inte alls om ecclesiologin (läran om kyrkan), vad "kyrkan" egentligen är. Svenska kyrkan har aldrig, inte ens under 1600-talet när Gustav II Adolf krigade mot katolikerna i Tyskland, varit den typ av nationalkyrka som SD vill göra Svk till.

Genom att ställa upp i kyrkovalen bidrar SD till den partipolitisering av kyrkan, vilken borde avskaffas. Men det är kanske med lättnad som de opolitiska nomineringsgrupperna konstaterar att SD inte uppmanar sina anhängare att rösta på dem. Och det är klart att partier som fortfarande envisas med att ställa upp som just politiska partier i kyrkovalen har svårt att rikta någon principiell kritik mot SD:s agerande i kyrkan.

Jag har aldrig stött SD:s ecclesiologi - om de ens har hört ordet. Man ska lyda Gud mer än människor.
Och kritiken käller SD som parti, inte enskilda sverigedemokrater med hederliga syften med sitt kyrkliga engagemang.

Historiskt har varmt troende kristna intagit alla möjliga och omöjliga politiska positioner. Det är därför omöjligt att använda partitillhörighet som bevis på någons tro eller otro. Vem som är sant kristen visar sig. Man blir inte medlem i kyrkan för att bestämma över kyrkan, om man är sant kristen. Då blir man medlem för att lära sig lyda Gud.

Partipiska i kyrkan är alltid fel.

Ska det smygsupas i kyrkbänkarna?

Alkoholfri nattvard i en alkoholliberal kyrka?


Nedanstående text är en kommentar till ärkebiskopens uttalande om alkoholfri kyrka i inledningstalet till kyrkomötet. Jag har sett inledningstalet på Svenska kyrkans webbplats. Men kan nu inte återfinna det. Skäms kyrkan så mycket för ärkebiskopens tal, så att man har gömt det?

Jo, jag läste Wejryds inledningsanförande där han sa att det "antagligen inte finns några läromässiga hinder mot att dricka vin efter sammanträden, på personalutfärder eller samkväm - men det behöver inte vara klokt för det." Men det kanske finns läromässiga hinder mot just detta? Vad sa Paulus om berusningsdrickande under kyrkliga sammankomster? Nej, Wejryd du kan inte legitimera det ena med det andra! Jag skulle säga att det finns inga läromässiga hinder mot alkoholkonsumtion på bröllopsfester - men då handlar det väl om den privata delen med endast speciellt inbjudna gäster och inte om akten i kyrkan.

Församlingarna var förr alkoholfria miljöer, med nattvardsvinet som enda undantag, men är det inte längre, konstaterar Wejryd, utan någon egentlig kritik mot den icke-sakramentala alkoholkonsumtionen i kyrkan. Det är alltså okej att servera alkoholdrycker vid samkväm i församlingen efter gudstjänsten? Kyrkan ska alltså i det fallet anpassa sig till det profana samhällets "kafékultur"? Jo, ärkebiskopen hänvisade faktiskt till cafékulturen. Några caféer med alkholutskänkning utver lättöl känner inte jag till. Men det finns kanske en del finare s.k. caféer, där vindrinkar mm serveras till kaffet (kaffe med avec?) i storstäderna?

Kanske något som Svenska kyrkans innerstadsförsamlingar i Stockholm, Göteborg och Malmö borde ta efter, för att konkurrera med de profana vincaféerna?

Ännu värre blir det när Wejryd skriver om "vår och andra kyrkors beslut om homosexuellas rättigheter och vilka samlevnadsformer de ska ha rätt till." Ett präktigt återfall i statligt myndighetsbeteende! Eller menar ärkebiskopen att det behövs något slags kyrkligt konfirmatio av riksdagsbesluten för att de ska gälla? Kyrkan bestämmer naturligtvis själv (?) över sina egna tjänster, men det är faktiskt riksdagen som bestämmer över homosxuellas och andras rättigheter och vilka samlevnadsformer de har rätt till!

Nej, jag märker inte ord. Lika kritisk som jag nu är mot ärkebiskopens statsmannamanér var jag före riksdagsbeslutet mot de kristna, som försökte stoppa riksdagsbeslutet om att ge homosexuella laglig rätt rätt att ingå äktenskap. Riksdagen beslöt även om vigselrätt men inte vigselskyldighet för religiösa vigselförrättare.
Vilket jag anser ska gälla.

Läs ärkebispens famösa tal på Svenska kyrkans hemsida - om du lyckas hitta det! Jag är mycket tacksam om du i så fall ger mig sökvägen, så att jag kan citera mera.

Det är dags att sätta ner foten och säga ifrån. På skarpen!

Kyrkan ska vara helt alkoholfri med nattvarden som enda undantag!

Hur människor med alkoholproblem ska få del i nattvarden
ska vi fortsätta diskutera.

Om vi släpper kravet att det ska vara lika för alla (knäfall för alla eller gående för alla),
kan vi nog också finna särslösningar för personer med alkoholproblem.

RSS 2.0