Beg-bilköpare är väl inte värre miljöbusar än bilbytarna?

Jag har konstaterat i ett tidigare inlägg att miljö- och klimatalarmismen används som murbräcka mot solidariteten. För några år sedan var nya s.k. miljöbilar skattebefriade under de första åren. De, som finansierade bilbytena genom att köpa miljöbilsägarnas gamla bilar fick ingen skattebefrielse. Fattigfolket utpekas som miljöbusar och straffas för att någon förmögen person i ett tidigare skede har köpt en vanlig bil, som hamnat på begagnat marknaden.

Idag gjorde jag ett återbesök hos ögonmottagningen efter operationen i måndags i förra veckan. Jag ser kristallklart, men ögontrycket är fortfarande lite högt. När vi kommit till parkeringsplatsen (jag körde inte) och skulle lägga pengar i automaten upptäckte vi att landstinget diskriminerar fattiga patienter. "Miljöbilar parkeras gratis" stod det på ett anslag.

Det är väl någon miljöpartist som är köpt av bilhandeln som har motionerat om detta till landstingsfullmäktige, tänkte jag. De s.k. miljöbilarna tar väl upp lika stor plats som andra bilar?

Läste på nätet att avgångna näringsministern Maud Olofsson har föreslagit att s.k. miljöbilar åter skattebefrias. Läste också att miljöbilar skulle befrias från trängselavgifter i Stockholm. Samt gratis parkering.

När de bränsleslukande och avgasspsyende monster som idag kallas miljöbilar kommer ut på begagnatmarknaden om några år och köps av fattigfolket, kommer de inte längre att kallas miljöbilar.

Det minsta man kunde begära för att dessa rika miljöbilsägare ska komma i åtnjutande av sina privilegier vore ett krav på att deras gamla bilar ska skrotas. De skulle därmed göra en förlust på rejält mer än 100.000 kronor varje gång de byter bil.

Den svenska miljörörelsen är ett kommersiellt geschäft.

Inte för sent att börja planera din biodling?

Strax innan jag blev bekant med fästmön skrev jag ett antal uppmärksammade inlägg om biodling. Kanske längtade jag efter bistick. Sådana kan man inte helt undvika som biodlare. Ingen bi-rådgivare som vill framstå som ansvarsfull rekommenderar någon biodlare att inte använda skyddsutrustning. Men faktum är att man är en dålig biodlare om man MÅSTE använda skyddsutrustning. Och att man hindras i arbetet av skyddsutrustningen. Blir man jagad av tusentals arga bin, så är det flera som kommer på hur man ska sticka igenom skyddskläderna eller rentav hur man ska komma innanför skyddskläderna. Och dödar man ett bi, så märker de andra det och blir ännu mer sticklystna.

En erfaren biodlare arbetar med långsamma rörelser och blir inte svettig. Vad som får bina att förstå att en främmande varelse (bioldaren) rotar i kupan är häftiga rörelser, svettlukt och lukten från döda bin. Glöm det aldrig om du har tänkt börja med bin. Erfarna biodlare, som vill visa sig duktiga, åker runt på marknader, och fäster en bur med drottningen på sin egen haka, så hänger en hel svärm med sådär 30.000 bin som ett skägg från deras haka. Den skräckslagan publiken tror att bina inte sticker för att de känner igen "husse". Men det är alltså vad de inte gör.

En bioldare måste ha knivskarp syn, speciellt om man inte är mycket erfaren. Med åren kan kanske erfarenheten kompensera en mindre synnedsättning. Om man har dålig syn som nybörjare kan man kanske ha ett par bisamhällen för nöjes skull, men räkna inte med någon yrkesmässig biodling.

För att få en bra avkastning per arbetstimme måste man hantera lådor med många (10 - 12) vaxkakor med mycket honung. En sådan låda väger mellan drygt 20 kg och drygt 30 kg. När du väljer system för din biodling måste du välja ett system som passar just dig. Om du är stor och stark eller liten och klen. Hur långa armar du har.

Du ska ha läst en massa bilitteratur och tagit ställning till olika rammått, med mera. Detta bör du helst ha gjort under senhösten. Det är rätt tid för planering - både om du redan är biodlare eller tänker börja. Direkt efter nyår bör du ha börjat med de praktiska förberedelserna. Direkt efter nyår bör du har börjat med att snickra lådor och ramar (finns halvfabrikat att köpa).

Planeringsarbete kan man i och för sig göra hela året. Avläggare (de första bisamhällena) kan du köpa under svärmtiden framåt midsommar. Men börjar du planeringen först i slutet av februare, d.v.s. nu, kommer du i tidsnöd. Risken för felbeslut är större och du riskerar att hamna i otakt med biåret under hela din tid som biodlare. Det är dyrt att ändra system, när man redan har börjat som biodlare. Man kommer under lång tid att få besvär med olika rammått, ramar som inte passar i alla lådor, och lådor som inte kan staplas på varandra.

Ännu vistas inga bin utanför kuporna, men det är full aktivitetet inne i kuporna. En spännande tid.


Vem får betala miljönotan?

I mitt förra inlägg kunde / kan du läsa att det lönar sig att investera i en värmepump, som värmer upp vattnet i en ackumulatortank. Och ännu mer lönsamt blir det om elpriserna stiger. Och det väntas de göra. Så det är bara att gå till banken och ta lån. Om man vågar dra på sig ytterligare sådär 70.000 kronor, eller mer. Tänk om grejerna inte håller, eller om kalkylen inte håller. Det är alltså inga små beslut, som man kräver av folk som skaffade en anläggning som var toppmodern för 20 - 30 år sedan, och hade tänkt slippa nya, stora utgifter.

Det är tydligen nervöst för bankerna också. Idag har Swedbank gått till ett hårt angrepp mot "eljuntan", som man kallar kraftbolagen för: "Svenska elproducenter ser ut att underutnyttja kärnkraften vintertid vilket leder till högre elpriser", skriver banken i ett pressmeddelande. De svenska kärnkraftverken drabbas på ett mystiskt sätt av långa produktionsstopp vid kallt väder. Det driver upp elpriserna på spotmarknaden. Och elbolagen har ju på regeringens uppdrag kört stora reklamkampanjer för att elkunderna ska köpa "grön" el från vindkraft.

Villaägare, som inte vet om de ska betala elräkningen eller banklånet för husköpet, måste alltså ta ställning till om de ska investera ytterligare i värmesystemet. Regeringen har beslutat att elbolagen ska erbjuda sina kunder elavläsning timme för timme. Den länge emotssedda prisdifferentieringen mellan dag och natt kommer att bli verklighet. Det betyder saftiga elräkningar för dem, som inte flyttar en del av sin elförbrukning från dag till natt.

Det kan man göra om man har ett vattenberat värmesystem med ackumulatortank, med eller utan värmepump. Vi kan bara konstatera att den som inte kan eller vågar göra den initiala investering, som krävs för att vara "klimatsmart" straffas ekonomiskt. Det är de rikas paradis, som är "grönt". Först miljö-alarmismen och nu klimat-alarmismen fungerar som en murbräcka mot solidariteten.

Kärnkraften har den nackdelen att man inte kan starta och stoppa ett kärnkraftverk flera gånger om dygnet. Det kan man däremot göra med vattenkraften. Som därför har använts som reglerkraft till kärnkraften efter kärnkraftubyggnaden, för att anpassa elproduktionen till förbrukningen. Nu används vattenkraften i stället i allt högre grad som reglerkraft till vindkraften, som komplettering när det inte blåser.

Nu angriper regeringen problemet och tvingar elkonsumenterna att anpassa förbrukningen till produktionen. Förutom att alla elkunder måste betala elcertifikat (en extra skatt per kilowattimme) för att subventionera vindkraften, tvingas de nu alltså till stora investeringar för att anpassa förbrukningen till produktionen. De rika vinner och kan sänka sina elkostnader. Vem förlorar?

Kommer det att bli i Sverige som i England där över 200 pensionärer har frusit ihjäl i sina ouppvärmda hus under den senaste ködknäppen?


Minst 600 EU-medborgare har frusit ihjäl de senaste veckorna.

Häromdagen hörde jag en debatt i EU-parlamentet, där detta sades. Det handlar alltså inte om olyckor, utan om att regeringarna i EU-länderna inte bryr sig att hemlösa fryser ihjäl. Och det framgick klart av debatten att det handlar om vanliga fattiga, som inte kan få någon bostad. Och 600 ihjälfrusna fattiga är alltså de siffran, som till EU-parlamentets kännedom. Den verkliga siffran kan vara mycket högre. En engelsk EU-parlamentariker berättade att dessutom har över 200 pensionärer frusit ihjäl inomhus, i sina ouppvärmda bostäder, sedan värmeleverantgörerna stoppat leverenserna. Det kan de göra helt lagligt i Enland. Och så även i Sverige.

- Sedan vi fick en borgerlig regering, höll jag på att skriva. Men det är inte sant. I Sverige hade socialtjänsten ansvaret för att livsnödvändiga energileveranser inte stoppades. Men detta ändrades redan före regeringsskiftet 2006. Det är en europeisk trend, detta att människorätt heter pengar. Om man inte är en kriminell person, förstås. Den som har dömts till rättspsykiatrisk vård får inte skrivas ut, om inte kommunen ställer upp med bostad och betalar hyra och elräkning.

Är det inte märkligt detta att den som bara är fattig straffas hårdare än den som är kriminell? I Frankrike har högerregeringen tagit i med hårdhandskarna mot hemlösheten. Det är det ett brott att sakna bostad.

Det kan man straffas för. Men tro för all del inte att straffet är gratis kost och logi i statens fängelser. Det vore väl alltför generöst. Den ynnesten är reserverad till de verkliga brottslingarna, de som gör verklig skada om de får vistas ute.

Jag förmodar att polisen skriver ut böter, som skickas till kronofogden. Som om det skulle avhålla de hemlösa att upprepa sina "brott". I varje fall sas i debatten i EU-parlamentet att den franska polisen "trakasserar" hemlösa, eftersom hemlöshet är ett brott i Frankrike.

Värmepumpen!

Jag har haft rejäla drabbningar med en person om nyttan med en värmepump. Med en sådan kan man få både cirkulationsvattnet, som värmer upp huset, och kranvattnet uppvärmt. Det finns en betydligt billigare (i inköp) variant som blåser ut varmluft under vintern och kalluft under sommaren. Den ena sorten kallas luft-vattenvärmepump (tar värme från luft och avger värmen till vatten) och den andra kallas luft-luftvärmepump (tar värme från luft och avger värmem till luft).

Med en luft-vattenvärmepump kan man ha elvärme direkt in i tanken som komlettering under riktigt kalla dagar och som reservsystem om värmepumpen skulle upphöra att fungera. Eftersom värmen tas ur uteluften sjunker den avgivna effekten med fallande temperatur, men moderna luft-vattenvärmepumpar ger dock 50-gradigt kranvatten vid ner till minus 20 grader utomhus. Och kallare blir det sällan i södra Sverige.

En bergvärmepump tar däremot värmen ur ett djupt borrhål i bergrunden, som har en konstant temperatur på plus tio grader. Behovet av elvärme direkt in i tanken bortfaller helt, så länge värmepumpen fungerar. Bergvärme ger alltså en något större energibesparing, speciellt i de riktigt kalla delarna av landet, men är dyrare i inköp och installation.

Med en luft-vattenvärmepump kan man ändå räkna med en minst 60-procentig energibesparing (60 - 70 %) jämfört med konventionell el-vattenvärme.

Den andra personen kan verkligen intyga att jag är mån om att spara energi. Det har inget att göra med om man är för eller emot kärnkraft. Det är snarare en ekonomisk fråga, om man initialt har råd med en investering på flera tiotusentals kronor. Självfallet ökar lönsamheten med investeringen med elpriset. Den fattige får alltså betala de höjda elpriserna medan den rike kan investera sig ur, sänka sin förbrukning och tjäna pengar.

Fattiga konsumenter av kärnkaftel får betala de rikas kalas. De får betala dyrt för sina elcertifikt som är en extraskatt per kilowttimme.  "Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020. / - - - / De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk." (Energimyndighetens webbplats)
 
Avändare av milövänlig kärnkraft tvingas alltså subventionera storskalig naturskövling. Därtill fungerar ju de höga elpriserna som en piska, som gynnar bl.a. tillverarna av värmepumpar. Borde då inte Enerimyndigheten ge ett rejält bidrag till anskaffning av värmepumpar - oavsett hur elen produceras - i stället för att stöda vindkraftbolagen? Vindkraftbolagen driver dessutom på om höjda elpriser, efterom vindkraften är olönsam och inte kan konkurrera med kärnkraft och vattenkraft.

Jag har deltagit i kärnkaftdebatten på en annan blogg. Jag:

"Jordaxlens lutning är inget som vi kan göra något åt. Socialdemokraterna måste sluta med grönflosklerna om partiet ska ha en framtid. Kärnkraften är i högsta grad kärnfrågan. Det har betydelse hur, när och var energin produceras. Och el är den renaste och mest koncentrerade energiformen. Därför måste elanvändningen öka och inte minska. Därför ska slöseri med elen motverkas. Och det är ett enormt slöseri att producera el till södra Sverige i norra Lappland, pga de stora överföringsförlsuterna på de långa avstånden. Därför måste den landskapsförstörande och ineffektiva vindkraften skrotas. Den kräver ju annan elproduktion som reglerkraft."

Bloggaren (en socialdemokratisk kommunpoliker) har svarat:

"Det håller jag inte alls med om, då det krävs en helhetssyn vad gäller energipolitiken och att enbart klänga sig fast vid kärnkraften som sådan oberoende om man är för den eller inte gör att man tappar bort vikten av att använda sig av elenergin på ett smartare och hållbarare sätt. Men det är bra att du deltar i debatten, Lars och ser framemot fler inputs i detta ämne...."

Jag:

"Frågan är ju tvärtom hur vi ska ha råd med de skattesänkningar som redan har gjorts, samtidigt som vi reparerar de sociala skyddsnätet så att ingen faller igenom, utan säker tillgång på billig energi. Att kärnkraften skulle konkurrera med välfärden var det dummaste jag läst. Det gör däremot subventionerna till vindkraften."

Bloggaren:

"Att bygga framtiden på billig energi i stora tillgängliga mängder utan att ta med ett effektivare sätt att förbruka energin på håller inte och hur stora subventionerna till vindkraften är har jag inte siffrorna på. Frågan om hur budgeten ska gå ihop med de skattesänkningar som redan gjorts och där inte allt kan dras in i form av höjda skatter samtidigt som den generella välfärden ska bli bättre är något som S i sin översyn av politiken i programkommissionen har att hantera oavsett vad man har för initiala ståndpunkter...."

Lägg märke till hur ideologskt förblindad (dock inte av marxistisk ideologi) som den andre bloggaren är. Han verkar tro att det är kärnkraften och inte den olönsamma vindkraften, som själ pengar fån de fattiga och hotar välfären. Dessutom vill han tydligen kompemsera skattesänknigarna (jobbskatteavdagen) med höjda skatter (på annat?). Om nu inte allt kan dras i form av höjda skatter, hur ska det då dras in?

Min päng är ju att billig och tillgänglig energi är en förutsättning för att klara välfärden utan skattehöjningar. Det handlar inte bara om att rädda industrijobben. Utan det handlar också om de, som inte har något jobb att gå till, oavsett om de är sjuka, arbetsösa, pensionärer eller studerande.

De som inte kan strejka. Pensionärerna kan möjligen hota med att leva längre. Frågan är bara om man gör det, när en allt större del av inkomsten går til elcertifkat och andra miljöavgifter.

De rika, som kan lägga upp ett större engångsbelopp till en investering, alltifrån värmepumpar till miljöbilar kan köpa sig förbi. Den "gröna" ideoloin är osolidarisk med dem som har det sämre.


Socialdemokrater säkrar framtidens pensioner med 1600-talets ekonomiska tänkande

Fredrik Renifeldts utspel om att höja pensionsålder tillk 75 år har rört om ordentligt i det socialdemokratiska ideologiträsket. Så här står det på en av s-bloggarna idag:

"Fredrik Reinfeldt har gjort ett utspel om pensioner och pensionsålder, ett utspel som inte hänger ihop med hans övriga politik. Reinfeldts utgångspunkt är lika välkänd som korrekt, vi behöver fler arbetade timmar för att klara framtidens pensioner, men sen börjar det halta på allvar."

Jag har kommenterat: "Sitter du också fast i det förindustriella tänrkandet att ökad produktion kräver fler arbetstimmar? I så fall behöver du en grundkurs i marxism…"

(Marxismen handlar om mycket mer än blodiga revulitioner och kommunism. En grundtanke i marxismen var att bejaka den tekniska utveckling, som medförde ökad produktivitet per arbetstimme. På Marx' tid förekom det att arbetare slog sönder maskiner för att behålla jobben. Nutida svensk socialdemokrati verkar ha fastnat i samma förindustriella tänkande.)

RSS 2.0