Blev Palme mördad av trottar?

Utredningen av mordet togs omedelbart över den förre Säpo-chefen Holmér, som sökte mördaren bland Palmes politiska motståndare. Först var det "33-åringen" och därefter "kurdspåret". Andra har också spekulerat i frågan vilka politiska grupperingar som kunde ha haft motiv att röja statsministern ur vägen. Sålunda har vi också fått en "polisspår" och ett "militärspår".
 
Bara några år före mordet hade Palme drivit fram en uteslutning av ett hundratal trotskister, som bildat fraktioner, ur det socialdemokratiska partiet. Trotskismen är en vänstersekt med rötter i ryska revolutionen och de serier av individuella mord som föregick revolutionen.  Trotskismen har fått ett oförtjänt gott rykte, för att de själva föll offer för Stalin-terrorna. Trotskij själv mördades av en av Stalins hejdukar, när han var på landsflykt i Mexico 1940. t
 
Den svenska trotskismen är en del av den av Trotskij grundade Fjärde internationalen. Det behöver inte vara en svensk trotskist som har mördat Palme, om nu trottarna har något att göra med mordet. Den internationella ledningen för Fjärde Internationalen måste ju ha uppfattat Palme som ett hinder för genomförandet av internationalens planer för Sverige, som var att splittra socialdemokratin och själv ta ledningen över den mest radikala falangen.
 
Trottarna har under både äldre och nyare tid visat att de inte tvekar att använda våld som politisk arbetsmetod. Det har varit både "revolution mot revolutionen" och angrepp mot polisen för att provocera polisen att gå till motangrepp mot fredliga demonstranter, senast i Göteborg 2001.

Det är kallt i Norrland och elbrist i Skåne. Tysk kärnkraftavveckling ett hot.

Njommelsaska, Lappland. En 102 m hög vattenkraftdamm finns nu på den här platsen. Oskattbara skönhetsvärden har gått till spillo genom utbyggnaden av vattenkraften. Målning från 1856.
 
Det är klart att det blir svårare att argumentera för avveckling av kärnkraften, när det börjar märkas i plånboken vad avvecklingen kostar. Men elen är fortfarande för billig för att vindkraften ska löna sig - trots att vindkraften inte behöver bära sina egna kostnader - som skjuts över på framförallt vattenkraften, men även på kärnkraften, genom sämre utnyttjandegrad. Dessutom betalas en extraskatt (elcertifikat) på el från vattenkraft och kärnkraft, som går till subventioner av vindkraften.
Vindkraftens största svaghet är den dåliga tillgängligheten, dvs att det inte blåser när elen behövs. Den producerade elen måste alltså lagras från blåsiga dagar till vindstilla dagar. Detta kan ske i pumpkraftverk, som är vattenkraftverk som kan köras baklänges. Nästan alla vattenkraftverk i Tyskland är pumpkraftverk.
 
Pumpkraftbolagen köper billig el, när det är överskott och säljer dyr el, när det är underskott.
Omvandlingsförlusterna i ett pumpkraftverk är ungefär 28 %, vartill kommer överföringsförluster i ledningarna till och från pumpkraftverken. De måste ju byggas där det är rejäla nivåskillnader i terrängen, såsom sydsluttningen av småländska höglandet. Utöver kostnaderna för omvandlings- och överföringsförluster, kommer anläggningskostnaderna för pumpkraftverken.
För att det ska bli ett jämnt flöde av ström med vindkraft behövs alltså rejäla prisökningar på el, speciellt i de delar av landet som elförsörjdes av Barsebäcksverket. Det borde kärnkraftmoståndarna ha berättat. Att använda den norrländska vattenkraften som reglerkraft för vindkraften är inte hållbart på längre sikt, och dessutom blir det överföringsförluster även i ledningarna från Norrland.
En fördel med vattenkraften är att den kan kopplas på och kopplas ur blixtsnabbt, helt anpassat till förbrukningen. Det gäller förstås pumpkraftverken också. Kärnkraften kan däremot inte användas som reglerkraft för spänningstoppar, men väl som reglerkraft för säsongsvariationer i förbrukningen. Detta är dock en mycket oekonomisk användning av kärnkraften, som helst borde köras med full effekt hela tiden.
Vi hade en mycket bra energimix med hälften kärnkraft, för kontiunerlig basproduktion och hälften vattenkraft för reglering av både säsongsvariationer och efterfrågetoppar, som variera från timme till timme. Nu har alltså tillkommit behov av reglerkraft för variationer i produktionen från vindkraften.
Den tyska kärnkraften ska avvecklas om tio år, och mycket hinner hänga till dess. Anledningen torde vara skärpta säkerhetskrav efter Fukushima, vilket kraftbolagen menade skulle bli för dyrt. Jag gissar att de tyska reaktorerna kommer att ersättas med nya om tio år. Det tyska avvecklingsbeslutet har både väl förstärkt eurokrisen och kastat ner Grekland ännu djupare i avgrunden.
Tyskland planerar för en kraftig vattenkraftutbyggnad i Norge, samt import av naturgas från Ryssland, och kanske också oljeutvinning ur polsk skiffer - något som vore oerhört miljöförstörande med nu känd teknik. Det kommer säkerligen att bli en rejäl prischock särkilt för sydsvenska elkunder. Om inte den tyska kärnkraftavvecklingen stoppas.
Jag tror att vindkraften redan har överskridit sin utbyggnadsgräns, med hänsyn till tillgänglig reglerkraft. Det enda vettiga vore att bygga nya reaktorer i norra Skåne, samt några stora pumpkraftverk i de sydsvenska åarna, som komplement till den redan utbyggda vindkraften. Samt stopp för fortsatt vindkraftutbyggnad.
Norrland behöver sin vattenkraft för landsdelens egen utveckling. Någonstans i världen måste ju den elintensiva industrin finnas, och varför inte där vattenkraften finns? De fyra orörda Norrlandsälvarna bör förbli orörda. De ligger dessutom långt från det sydsvenska elbristområdet (= stora överföringsförluster).
Den orörda naturen är i sig en naturresurs. Vindkraften och vattenkraften är de mest landskapsförstörande energislagen. Stora arealer åkermark och renbeten har offrats för vattenkraften skull, vartill oskattbara skönhetsvärden har gått till spillo. Mp:s skrämselpropaganda, miljö- och klimathysteri måste mötas med en uppvärdering av naturens skönhetsvärden.

Med klasshat vinns ingen klasskamp.

 
Revolutionsnostalgi i sin prydno. Den svenska kungafamiljen firar minnet av stormningen av Bastiljen under franska revolutionen. Kungen gömmer sig under ett plastskynke.
 
 
 
 Om klasskamp är en strävan efter ett samhälle med med mindre klasskillnader och mer lika chanser för alla, så är jag för klasskampen. Därför är jag mot klasshatet.
 
På tidningarnas kultursidor förs nu en nymornad diskussion om klasshat - av personer som knappast själva tillhör någon underklass. De verkar gå och hoppas på att det ska bli ett våldsamt uppror, som de själva ska ta ledningen över. Själva visar de upp rena krämarmentaliteten. Det går att tjäna pengar på allting - till och med på hat mot den privilegierade övre medelklass som de själva tillhör. Undrar hur mycket dom får betalt genom sina hatfyllda alster?.
 
De förstår ingenting. Om jag skulle hata alla som har det bättre än jag själv, skulle jag gå under av hat, förtäras inifrån av avundsjuka och hat. Avundsjukan är ett gift som förlamar.
 
Det är väl därför, som Skibstedtkoncernen som äger Aftonbladet, upplåter sina sidor för hatets kolportörer, med ideoloiska rötter i 1968, året som var en guldgruva för bokförläggare som gav ut nästintill obegriplig litteratur om "arbetarklassens historiska uppgift". Och naturligtvis om "alienationen" som arbetaren påstås känna för sitt jobb.
 
Det handlar nu inte bara om att skrämma bort de medelklassväljare som behövs för en socialdemokratisk valsger, utan säkert finns det också en tanke att hela arbetarrörelsen ska stelna av hat.
 
Så att Reinfeldt kan regera vidare och försämra ännu mer för dem, som redan har det sämst.

Har man rätt att tala om för andra hur de ska leva?

 
Nykterhetsrörelsen satsar på alkoholfria nöjen för att visa att man kan ha roligt utan alkohol. Är det ett sätt att tala om för  andra hur de ska leva?
 
 
Det märkliga är att de som säger att det får man inte göra, gör det särskilt ofta. Hur många menade inte att förre s-ledaren Håkan Juholt handlat fel, trots att han varken hade begått något brott eller brutit mot riksdagens regler. Han hade ju t.o.m. skrivit på hyresavierna att de var två, som bodde i lägenheten. Om någon hade gjort fel, så var det väl riksdagsförvaltningen? Handlade det då om att han tjänade för mycket? Nej!
 
Ytterst handade det om att han bodde tillsammans med sin fästmö, i den lägenhet som tidigare varit enbart hennes. Men ytterst ytterst handlade det om något annat. När han träffade henne, borde han ha tänkt på att han kanske var en blivande partiledare och fimpat henne direkt. Dessutom hade han skiljt sig  från sina barns mor och inte gift om sig med den nya kvinnan.
 
Tänk er bara att en statsminister hade flyttat in i Sagerska palatset med en kvinna, som han inte var gift med. Och visst rasade väl väljarstödet för Moderaterna en aning när Fredrik och Filippa Reinfeldt separerade? Det är nästan som om kungen och drottningen inte hade varit gifta. Eller om kronprisessan och hennes gemål hade fått barn innan de hade gift sig.
 
Ett annat exempel är den dåvarande justieministern Laila Freivalds lägenhetsaffär. Samtidigt som en ny lag förbereddes i justitiedepartementet, vilken skulle förbjuda omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, deltog Freivalkds själv i en sådan omvandling. Hon ville inte bli hyresgäst hos sina grannar.
 
Och så har vi Raineraffären i början av 1980-talet. Som justitieminister borde han inte äga en stor aktiepost, så han sålde den och slapp en del av realisationsvinsten genom ganska normal skatteplanering. Drevet tvingade honom att avgå. Palme skaffade ett nytt jobb åt honom som domare i Högsta domstolen. Drevet tvingade bort honom därifrån också (Har inga andra höga domare skatteplanerat?), vilket kom att leda till hans död.
 
Moralismen blev hand död! Drevledaren själv, Göran Skytte, är idag en frälst kristen som månglar biblar till stormrika skeppserdare som harvfler biblar än de behöver. Och som erfaren journalist och opinionsbildare  tjänar han pengar på sin frälsning. Han har t.o.m. i en av sina böcker offentligt erkänt sin värsta synd. Med någon spanjorska. Rainer-affären, då?
 
Nä, det var väl bara ett "jobb". Hur man tjänar pengar, spelar tydligen mindre roll än hur man blir av med dem? Många fattiga har fått erfara att det är ett "brott" att vara fattig. Det är man ju för att man inte var tillräckligt smar, eller hänsynslös, när man hade chansen.
 
Hur många lägger sig inte i hur den snabbt växande gruppen ny-fattiga i dagens Sverige lever? Har de inte sig själva att skylla? Är det inte blomstertid för fariseismen?
 
Får man lägga sig i, hur andra lever?
 
Har inte en nykterhetsförening rätt att kräva av sina medlemmar att de ska vara nyktra?
 
Har inte en veganförening rätt att kräva av sina medlemmar att de ska avstå från att äta kött?
 
Det gäller förstås de egna medlemmarna. Men har de även rätt att propagera för sin livsstil bland andra?
 
Alla uppskattar det inte. Men var går gränsen? Helnykterister är väl för övrigt ett släkte som fått utstå mycket hån för sin helnyktra livsstil och för sina försök att sprida denna tilltill andra.
 
Med fariseism menas det att man kräver en form av laglydnad, som den fattige inte kan uppfylla, såsom att skänka mycket pengar till de fattiga (syndarna) eller att arbeta på vilodagen. Fariseerna var de främsta moståndarna till Jesus. Rainer drabbades av en omvänd form av fariseism.
 
Ja, se pengar är ett bekymmer för både fattig och rik!
 
 
.
 
 
 
 

Är det fel?

Jag har aldrig haft några personliga konflikter med någon präst. Är det fel?
 
Teologiska dispyter... Men det har aldrig varit något på det personliga planet. Jag har aldrig känt något behov att markera mot vare sig prästrollen eller mot någon präst personligen.
 
Jag har heller aldrig avgudat eller haft överdrivet höga tankar om någon präst eller pastor. Jag har aldrig haft någon anledning till någon riktigt stor besvikelse, typ förlorade illusioner. Det finns inga fallna pelarlhelgon för mig.
Är det fel?
 

Bojkott!

Det blev ingen kvällstidning köpt i dag heller. I och för sig brukar jag inte köpa kvällstidningar. Men idag fanns det en särskild anledning att inte göra det. Både Expressen och Aftonbladet hade samma "nyhet" på löpsedeln: "De personer som tjänar mest i din kommun."
 
Var de ens tillfrågade? Även om de råkar ha mycket pengar ändå, så hade det väl varit hederligt av tidningsföretagen att ge de omskrivna personer en ekonomisk ersättning för extra livvaktsskydd eller vad de kan behöva efter utpekandet? Med vilken rätt utnyttjar journalister andra för att tjäna pengar?
 
Vem har så intresse av att veta hur mycket X eller Y tjänar, så att han urgröper sin ekonomi ytterligare för att köpa tidningarna? Vem har så stort behov av att odla sin avundsjuka? Och vad hjälper det? Avundsjuka har inte gjort någon fattig rik. Avundsjuka är enbart en plåga för de som är avundsjuk. Ibland också för den som avundsjukan riktar sig mot.
 
De växande inkomstskillnaderna i samhället är däremot ett problem, som borde diskuteras. Men det höjer inga upplagor och gör alltså inte någon journalist rik.

Endast domstolarnas lagtolkning gäller

I ett TV-program i veckan berättades att JO hade kritiserat en myndighet. Det ska JO göra, när myndigheter inte följer de regler som gäller för handläggningen av olika ärenden hos myndigheterna. Det råder inget tvivel om att personalen på JO, som ofta har erfarenhet som domare i förvaltningsdomstolar, har stor kompetens när det gäller lagtolkning. Ändå betyder JO-kritik inte särskilt mycket, bortsett från att det ofta bler negativ publicitet för den kritiserade myndigheten. Media fungerar ju som en utomlaglig domstol.
 
Om den kritiserade myndigheten inte är överens med JO, kan den strunta i vad JO säger. JO kan då välja att åtala den ansvarige tjänstemannen på den kritiserade myndigheten. Det händer ytterst sällan. JO har nämligen åtalsrätt. Men då gäller samma regler för JO som för andra åklagare. Det är domstolen som dömer.
 
Jag har ju under början av sommaren haft livliga diskussioner om Skolverkets, och särskilt en av deras byråkraters försök att bestämma över vad som får sägas i kyrkan under en skolavslutning. Skolverket och deras byråkrat har i det fallet klart överträtt sina befogenheter. Att Skolverket har rätt att bestämma vilka läroplaner som ska gälla i alla skolor, rätt att bestämma över nationella prov, och annat som tillhör Skolverkets uppgifter, har inte med saken att göra. Det är ju befogenheter som Skolverket har fått genom ett särskilt bemyndigande från regeringen.
 
Något särskilt bemyndigande att bestämma över skolavslutningar har Skolverket däremot inte. Det får alltså varje rektor själv avgöra. Naturligtvis ska rektor därvid följa Skollagen. Rektorerna får själva tolka lagen så gott de kan. Skolverket har alltså ingen befogenhet att bestämma hur rektorerna ska tolka lagen. Det framgår klart av grundlagen, RF 12 kap 2 §.
 
Det är endast förvaltningsdomstolarna som har befogenhet att fastslå vad som är "gällande rätt", om någon tycker att en rektor har tolkat Skollagen fel. För att detta ska ske måste en anmälan först göras till Skolinspektionen, som sedan ska ha fattat ett beslut, som någon har överklagat till Förvaltningsrätten. Ganska krångligt, alltså!
 
Det står dessutom inte i Skollagen att utbildningen ska vara "konfessionsfri". Det står att utbildningen ska vara "icke-konfesionell".  Det är skillnad. För en domstol kan det ha avgörande betydelse vilken exakt formulering lagstiftaren har valt. Förvaltningsdomstolarna fäster dessutom större avseende vid sådana detaljer, eftersom det är förvaltningsdomstolarnas huvuduppgift att avgöra vad som är gällande rätt. Bevisvärdering, som är de allmänna domstolarnas huvuduppgift, speciellt i brottmål, upptar en mycket liten del av förvaltningsdomstolarnas tid*. Den, som har tjänstgjort i en förvaltningsdomstol, som anställd jurist eller nämndeman, har alltså en god träning i just lagtolkning.  
 
Uttalanden av regeringen innan ett lagförslag har antagits är ett hjälpmedel i förvaltningsdomstolarnas lagtolkning. Däremot får uttalanden som görs av regeringsledamöter, sedan lagen har antagits av riksdagen, inte tillmätas någon betydelse, Det är visserligen troligt, speciellt när det gäller en ny lag, att en regeringsledamot minns hur man tänkte, innan lagen antogs.
 
Men domstolarna kan inte utgå från att inte nya politiska förhållanden kan ha påverkat uttalanden i efterhand. Och även en politiker kan ju minnas fel, eller varfa påverkad av felaktiga påståenden i den allmänna debatt, som då och då  blossar upp i lagtolkningsfrågor.
 
________
*) Den typ av mål som döms av förvaltningsdomstolarna är nästan  endast tvister mellan en myndighet och en enskild. I de målen har den myndighet, som är den ena parten i målet, utredningsskyldigheten. Förvaltningsdomstolarna utgår nästan alltid från att myndigheten har fullgjort denna utredning på ett opartiskt sätt, trots att myndigheten själv är part i målet. Detta ger, enligt min mening, en låg rättssäkerhet i förvaltningsmålen, men så är det.
 
De nästan enda målen, där förvaltningsdomstolarna faktiskt gör någon bevisvärdering är skattemålen. Detta beror på att skatt är något som tas från någon, och därför ligger bevisbördan på skattemyndigheten att bevisa att staten har rätt att ta ut skatten, att den enskilde verkligen har haft den påstådda inkomsten, och att den enskilde inte har rätt att göra de avdrag, som han har yrkat på.
 

Journalister är farliga än vargar.

Alla rovdjur är farliga för dem som är mindre., men kan dresseras att inte döda avsiktligt.  
 
 
 
Vargar är inte att leka med. Allt tyder nu på att det var våldsamma lekar, som skulle göra vargarna tama, som resulterade i den tragiska olyckan. Syftet med att släppa in djurparksbesökare i varghägnet var att motverka föreställningar bland allmänheten att vargar är särskilt farliga djur. Det är de inte. Men vargar är för stora och starka för att vara lämpliga lekkamrater till människor.
 
Förra gången en människa dödades av en varg i Sverige var 1821. Det var också en halvtam varg, som hade tagits om hand av människor och uppfostrats av människor sedan den var en liten valp.
 
Det har skett en mängd liknande olyckor med lejon och tigrar, som naiva människor har hållit som sällskapsdjur, sedan de var små och lätthanterliga. Det enda som skiljer dessa stora kattdjur från vanliga tamkatter är att de är så stora så att de kan döda en människa. Det sker utan avsikta att döda. 
 
Om man stryker en katt över nosen utlöses bitreflexen. Alla kattdjur kan dresseras att kontrollera bitreflexen, men detta kräver en stark viljeansträngning hos djuret.  Det räcker att en människa vill kela med sitt lejon eller sin tiger, som är oförberedd på detta, för att människan ska bli dödad, utan någon ond avsikt från djurets sida.
 
Att ha hand om djur handlar om att bli accepterad som artfrände, att uppfattas som en varg av vargar, som ett lejon av lejon, eller som en tjur av en tjur. Alla dessa djur är farliga som lekkamrater, eftersom de tror att människor tål lika hårda lekar som de själva.  Alla handjur, och det gäller särskilt tjurar, har inte hondjurens ungvårdnadsinstinkter
 
I vilt tillstånd, brukar korna stå i en ring runt sina småkalvar för att skydda dem mot de halvvuxna ungtjurarnas våldsamma lekar. I Sverige dödas ungefär en människa per år av tjurar, vanligen en bonde eller djurskötare, men det ger inga rubriker.
 
Det finns en utbredd föreställning att socialiserade tamdjur är antropomorfa, d.v.s. som människor. Djuren tros uppskatta sådant som människor uppskattar och avsky sådant som människor avskyr. Många sällskapsdjur lever  bokstavligen i ett rent helvete, de får inte användning för sitt luktsinne och är allmänt understimulerade. Människor som hanterar sina husdjur så illa blir aldrig straffade.  
 
Och hur är människor mot varandra? Idag hade Expressen en löpedel om två personer som hade varit inne i varghägnet, hos "dödsvargarna". Hur kan någon människa så brista i respekt för att en människa dock har blivit dödad - av helt vanliga vargar? Journalister är farligare än vargar. De känner blodvittring och profiterar på andras död.
 
Ordet "döds-" i olika sammansättningar är det vanligaste löpsedelsordet. Metoden att sälja tidningar är att få människor i psykisk obalans, så att de av obetänksamhet köper tidningarna och därigenom belönar de dödsälskande journalisterna. Nu på midsommarafton dessutom. Den enes död är den andres bröd.
 
Klart är att penninghungriga journalister har vållat fler dödsfall än vargar. Alla journalistoffer orkar inte leva med att ha blivit skandaliserade av journalister, som "bara gör sitt jobb".
 
 
 

Anders Behring Breivik supportas av Skolverket i Sverige!

"O Gud, gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap, trång nogatt utestänga all avund, högfärd och trätlystnad. Gör dess tröskel så slät att den inte blir en stötesten för barneller vilsna fötter, men så hög och stark, att den tvingar frestarens makt tillbaka. Gud, låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike. Tack och lov tillhör Gud, världarnas herre. Amen." Gemensam bön för projektet Guds hus i Fisksätra: kyrka och moské i samma byggnad.
Det handlar verkligen inte om "vi" och "dom", utan snarare om "vi" och "vi". Det är i stället förbundet Humanisterna och deras lakejer i Skolverket som gör skillnad mellan människor. De troende kan lösa sina mellanhavanden själva. Och de som inte tror på någon religion borde väl vara likgiltiga, och inte hetsa upp sig? De religiösa symbolerna och texterna blir ju "konfessionella" om man tror på dem.

Vi svenskar har länge nog levt under ateismens förtryck och förklenande attityder. Det är övermåttan kränkande när ateistchefen Sturmark tar på sig uppgiften att försvara dem som lider av minnen av religiöst förtryck. Alla män i min ålder minns hur det var innan muslimerna kom och lärde oss även män i sina bästa år öppet kan bekänna sin tro. Förut var det bara gamla tanter och "frimicklar" som gjorde det.

- - -


Håller fullständigt med den debattör som nyligen klagade på att Svenska kyrkan blivit alltför utslätad. Den logiska konsekvensen av den ståndpunkten är att kyrkan måste stå på sig mot Skolverket. Detta i synnerhet som Skolverket har köpt föreningen Humanisternas tendentiösa tolkning av Europakonventionen art 9, och gjort undantaget till regel.

Humanisternas klart uttalade mål är att även barndop ska förbjudas. Det är ett krypskytte mot all religiös tro.

I det kända målet Kokkinakis mot Grekland har Europadomstolen avgjort att religiös påverkan på andra är tillåten. Fattas bara annat! Skollagen har begränsad räckvidd, och gäller alltså inte i kyrkan. En präst som "trotsar" Skolverkets tendentiösa tolkning gör inget fel, och det är naturligtvis inte heller fråga om "civil olydnad".

Prästen bestämmer över det som sker i kyrkan, och rektorn bestämmer var avslutningen ska hållas. Men när Skolverket bedriver nervkrig mot landets rektorer för att skrämma dem att inte ha avslutningen i kyrkan, så överskrider Skolverket sina befogenheter. Skolan är kommunal och kommunerna är självstyrande myndigheter.

Det är alltså rektor som ska tolka skollagen utifrån lokala förhållanden, och inte byråkraterna på Skolverket. De har brutit mot Sveriges grundlag. RF 12 kap 2 §.

Skolverket gömmer sig fegt bakom det förhållandet att vi har en muslimsk minoritet i Sverige. Men det är inte Skolverkets uppgift att tolka islam. Och på islamguiden.com (som är officiell portal för islam i Sverige) står tydligt att - enligt islam - tror kristna och muslimer på samma Gud. (Vilket är förklaringen till att Gud kallas Allah i kristna bibelöversättningar i muslimska länder. Och att alltfler svenska muslimer säger Gud. när de menar Allah.)

Att det är möjligt att hålla kristna gudstjänster, som muslimer kan delta i, bevisades av riksmötesgudstjänsten 2010, då en imam medverkade genom att läsa ett kort stycke ur Koranen. Jag tycker att rektorerna ska strunta i Skolverket. Finns det muslimska elever i skolan, så tala med föräldrarna.

Allah akbar (Gud är stor). Slutraderna i psalmen O, store Gud, kan säkert sjungas av kristna och muslimer tillsammans. Visst ska vi ha en inkluderande kyrka! Låt inte Skolverket exkludera allt vad religion heter. Huvudsyftet med Europakonventionen art 9 är att garantera rätten till religionsutövning, och inte "frihet från religion".

Att skolan ska vara konfessionslös kan inte betyda att ingen form av religionsutövning får förekomma. Skolan ska referera olika religiösa ståndpunkter utan att ta ställning till vilken tro som är "rätt". Genom att använda muslimerna som en mänsklig sköld vid sina agrepp på kristna traditioner har det svenska Skolverket bekräftat Breiviks världsbild, att vi är under attack från islam.

Sverige är ett kristet land med en sekulariserad stat, inte ett sekulariserat land med en ateistisk stat. En konfessionslös skola får inte vara en religionsfri skola. Alla lärare och elever ska ha rätt att utöva sin religion, vilken den nu är.

Vi ser en tydlig förskjutning av gudstjänstlivet från kyrkobesök varje söndag till storhelger och livets högtider. Det är en trend som är svår att hejda, och därför måste kyrkan vara med när något ska firas. Ibland uppstår behov av nya traditioner.

Det är opraktiskt, om man inte bygger gemensamma Guds hus som i Fisksätra att inte ha skolavslutning tillsammans. Inte en konfessionslös, utan en allkonfessionell skolavslutning. Under just dessa andakter får man avstå från sådant som särskiljer en viss religion från andra religioner. Gud kan man tala om i sådana sammanhang men inte att Jesus är Guds son eller att Allah är Guds profet. Det får man bekänna enskilt.

Religionsfriheten, rätten att utöva sin religion, enskilt eller tillsammans med andra, måste återerövras!

Se även: http://ulfbjereld.blogspot.se/2012/06/debatt-med-christer-sturmark-om.html


Utgifterna reducerar vinsten.

Det låter som en självklarhet, men är det inte för alla. Tydligen speciellt inte för dem, som är vana att hantera kommunala budgetar, men aldrig ägnat bokföringen i privata företag en tanke.

Även kommuner måste gå med "vinst", detta för att utveckliga verksamheten. Ja, men det normala är väl att fullmäktige tar beslut om extra anslag till investeringarna? I riktigt stora kommuner har man kanske delegerat detta till nämnderna. Men det är klart att skatteintäkterna måste räcka till mer än rena driftkostnader. Den del av skatteintäkterna som används till investeringar är kommunens "vinst".

Hur är det då i privata företag? Ska vinsten användas till att utveckla företaget?

Jag ser ett problem med det resonemanget. Om man finansierar investeringarna ur företagets driftbudget, som kommer investeringar att bokföras som utgifter. Och då reduceras vinsten, trots att värdet på företaget har ökat.

Jag skulle hellre vilja se att enbart rena driftkostnader bokförs på utgiftssidan, och att investeringarna bokförs som vinstdispositioner. Det tror jag att Skatteverket också tycker. Det blir då en återinvestering av vinsten (efter skatt) i företaget, vinsten "plöjs ner i företaget". som man säger.

Man kan alltså inte trolla bort vinsten, genom att återinvestera den i företaget.

Det är möjligt att kommunfullmäktige går med på att en kommunal förvaltning får föra över pengar, som inte har förbrukats i verksamheten ett visst år till nästa års verksamhet. Men ett privat företag är inte en del av kommunen, inte ens om företagets verksamhet till 100 % finansieras av kommunen.

Och jag har aldrig hört talas om att någon kommun har fått betala skatt på sina skatteintäkter, inte ens på skillnaden mellan skatteintäkterna och kommunens utgifter

Moderat försvarspolitik: Hemlösa yrkessoldater, som slängts ut från sina regementen ska försvara Sverige!JAS 39 Gripen - försvarslöst stridsflygplanEfter ett reportage i Agenda om de nya yrkessoldaternas situation var det en intervju med den nya försvarsministern.

De har så låga löner, så att de inte kan hyra en bostad. Jag har skrivit en hel del om de kommunala bostadsbolagens diskriminering av personer med små inkomster. Inom flera bolag planeras lyxkrenoveringar, som beräknas driva upp hyrorna med 70 % eller mer.

I reportaget visades hur yrkessoldaterna får utföra sysslor, som tidigare sköttes av värnpliktiga som inte ansågs fullt stridsdugliga, så kallade malajer, i stället för att öva strid.

Försvarsministern skyllde upprepade gånger på "arbetsmarknadens parter" varmed hon menade Statens Arbetsgivarverk. Men det är väl ur försvarsanslaget som soldatlönerna ska betalas?

Försvarsministern menade att medellönen ändå inte blir så dålig om de tydligen illa förberedda yrkessoldaterna med jämna mellanrum deltar i utlandsuppdrag. För att vara riktigt elak skriver jag: Riskerar livet i andras krig. Och sa att de då kan tjäna upp till tre gånger så mycket. Men denna tre gånger så höga lön är dock mindre än vad en riksdagsledamot tjänar. Någon särskilt hög medellön blir det alltså inte, kanske lika mycket som de stridslystna sjuksköterskestudenterna kräver för att ta ett sommarjobb. Yrkessoldaterna verkar inte vara lika stridslystna.

Eftersom yrkessoldaterna dock ränkas till den anställda personalen, och inte är värnpliktiga, får de inte bo gratis på regementena, utan måste ha en civil bostad på regementsorten.

I reportaget visades även andra effekter av den moderata försvarspolitiken. Våra svenska flygbaser med sina dyra Gripen-plan saknar luftförsvar! Ett anfall mot Sverige skulle alltså kunna bli en repris på sexkdagarskriget 1956, då det israeliska flygvapnet slog ut det egyptiska flygvapnet, medan de egyptiska flygplanen stod startberedda på sina flygfält, men inte hade hunnit lyfta.

En pensionerad officer från Krigshögskolan varnade för en total kollaps för det svenska försvaret inom några år. Så friskpråkiga vågar inga officerare som fortfarande är i tjänst vara. Men det är väl inga militära hemligheter, möjligen moderata partihemligheter, hur illa ställt det är med det svenska försvaret.

De nya kustkorvetterna, som har kostat flera miljarder, skulle sjunka på nästan omedelbart, om de utsätts för ett angrepp från luften, eftersom de saknar motmedel mot fientligt flyg.

Det är alltså en mycket ojämn kvalitet på vår krigsmateriel. Vissa delar finns inte alls.

Var det inte samma sak med helikoptrarna, som har ställts av flera år innan de ska ersättas av nya?

Situationen är densamma som efter ett krig, när fienden har skjutit sönder vitala delar av det angripna landets försvar.

Yrkessoldaterna måste alltså åka utomlands för att tjäna ihop pengar till hyran. Eller ska vi uppfatta saken så att de måste bo under fältmässiga förhållanden? I tält i stadsparken bland vanliga uteliggare.

Centerledaren Annie Lööf har dock en lösning på Försvarets kostnadskris. Sänk ingångslönerna med 25 %! Yrkessoldaterna kommer då att få precis hälften i lön jämfört med vad sjuksköterskeelverna kräver för att sommarjobba.

Två inlägg om arbetsliv och vuxenliv

Det är lätt att sitta fast i det samhälle som format oss, och tro att det är den optimala tillvaron för alla framtida generationer. Det fanns en tid, när det fanns en arbetarrörelse vars äldre medlemmar ville ge de unga en bättre framtid, ett helt annat liv än de själva hade haft. När man hör en del nutida tongångar hos s-partiet kommer man att tänka på Voltairs hejdlöst roliga satir "Candide", som var en drift med Leibniz' filosofi. Leibnitz var en filosof, som överheten gillade, eftersom Leibnitz menade att Gud inte hade varit fri att skapa världen som han ville, utan hade all välja mellan olika dåliga modeller. Och då valde Gud förstås den bästa!

Nåväl, man kan nog baka pizzor utan att känna till vare sig Voltaire och hans Candide, eller Leibnitz och hans filosofi. Studier kan nog vara till både nytta och nöje - eller varför inte för att visa hur "bildad" man är? Jag trodde inte mina öron, när jag hörde att s vill tvinga alla arbetslösa ungdomar i ålder 18 - 25 år, som inte har en högskolebehörighet att läsa in en sådan. Annars skulle de minsann få sänkt socialbidrag! Jag har skrivit två inlägg på en annan blogg, vilka jag återger här:

1.

”Det hänger väl ihop med att man ofta börjar sitt yrkesliv senare (efter högre studier) och har ett arbete som är icke fysiskt utslitande.”

”Begär man att fler ska kunna arbeta längre upp i åldern gäller det ju att även satsa resurser på att skapa förutsättningar för ett yrkesliv där alla kan arbeta längre.”

En ung, frisk och stark kropp klarar tunga arbeten bättre än en gammal, sjuk och utsliten kropp. Du skriver om att skapa förutsättningar för ETT (?) yrkesliv där alla kan arbeta längre.

Varför inte TVÅ yrkesliv för samma individ? (Dock med undantag för yrken som kräver extremt lång utbildning samt mycket lång erfarenhet innan man når toppen. Detta speciellt om yrket dessutom kräver perfekt finmotorik, såsom kirurg.) Det finns många yrken där lång LIVSERFARENHET uppväger minskad fysisk styrka och långsammare reaktioner, inte minst yrket yrkespolitiker! Nåväl, det kan ju mycket väl börja med ett fackligt uppdrag eller uppdrag som fritidspolitiker. När jkesag var ung, var det fortfarande vanligt att gamla arbetare befordrades till arbetsledare och chefer.

Vi måste erkänna att även en politisk motståndare kan ha rätt ibland. Jag tycker att Jan Björklund har helt rätt, när han vill inrätta speciella yrkesgymnasier som leder till jobb direkt efter ett eller två år. Men förslaget skorrar falskt, när samme Björklund är skolminister i en regering, som kraftigt har rustat ner vuxenutbildningen, och dessutom har halverat den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Socialdemokraterna gör fel, enligt min mening, när man vill stressa arbetslösa ungdomar till högskolebehörighet före 25. Denna ”behörighet” ger ju dessutom ingen yrkesinriktad kompetens, utan är en behörighet att studera vidare. Nej, ge alla ungdomar över 18 år ett riktigt jobb, med en lön så att de kan försörja en familj, slå hål på myten att ”tonårsgraviditeter” är ett socialt misslyckande, inskärp i stället hos de unga deras roll som familjeförsörjare och barnuppfostrare. Lär dem att ta ansvar!

Och när barnen är utflugna, då föräldrarna är 30 – 40 år gamla, då är det dags att läsa in högskolebehörighet (om man inte har gjort det tidigare) och utbilda sig för sitt nya yrke! Med examen från högskola eller universitet vid 45 års ålder, återstår ett arbetsliv på hela 30 år, om man ska arbeta till 75. Det är ju, med nuvarande pensionsålder, bara obetydligt kortare än den yrkesaktiva tiden för en läkare, som är färdig vid 29 – 30 års ålder.

Nej, att gamla undersköterskor, som kommer ut som färdiga läkare vid 45 års ålder, ska börja arbeta som kirurger tror jag inte riktigt på. Däremot kan de säkert arbeta på vårdcentral som allmänläkare, som behandlar enklare åkommor själva och skriver remiss till specialister vid svårare sjukdomar.

Nej, jag föreslår inte att alla ska bli akademiker i sina nya yrkesliv. Det måste också finnas fysiskt lätta jobb, som inte kräver så förfärligt långa studier. Visionen om möjlighet för alla att byta yrke mitt i livet är en gammal socialdemokratisk idé, som kommit i skymundan för gråvädersrealismen, som om regeringens nedrustning av vuxenutbildningen kommer att bli evigt betående.

Det finns jobb för LO att göra. Förbered en sammanslagning med TCO och kanske delar av Saco (alla som föredrar kollektivavtal framför individuella avtal) till en gemensam facklig centralorganisation! Våga ifrågasätta den revirbevakning, som vissa tjänstemannagrupper idag ägnar sig åt! Öppna vägar till ett nytt yrkesliv mitt i livet för alla!

Det finns f.ö. psykiskt slitsamma akademikerjobb, där omskolning till ett lättare industriarbetarjobb kan vara lösningen. Det finns exempelvis lärare, som fastän de är kroppsligt friska, måste sjukpensioneras före 65 föra att de inte orkar med jobbiga klasser.

OCH: Ska de, som är unga idag, fortsätta att jobba till de blir 75, så behövs det nog en rejäl arbetstidsförkortning, såvida vi inte står inför en stor AVRATIONALISERING, där arbetsbesparande maskiner skrotas!

Även om dessa tankar kanske inte kan förverkligas förrän efter riksdagsvalet 2018 eller 2022, så är det nu som visionerna måste släppas loss, om de någonsin ska bli verklighet!

2.
Eftersom du använder uttrycket ”slippa tre-åriga utbildningar på gymnasiet”, så får man ju intrycket att det handlar om tvång. Har du tänkt på vilka de människor är, som ska utsättas för detta tvång? Kommer de att lyckas med sina studier om de upplever att det är ett tvång? Du kan tvinga en ung människa att nöta skolbänk (polisen får väl hämta dem, om de skolkar), men du kan inte tvinga någon att lyckas med sina studier. Det enda du kan lyckas med, är att göra så att studielusten aldrig återvänder. Det gör den alltid, men inte nödvändigtvis innan vederbörande fyller 25.

Och vad menar du med ”skoltrött”? Det låter som något dåligt. Och vad menar du med att ”göra unga människor anställningsbara”? Handlar det inte snarare om dåliga attityder hos arbetsgivare mot lågubildade än om någon brist hos den unga personen?

Har du själv fullständig gymnasieexamen? Har alla LO-ombudsmän det? Har de inte varit ”anställningsbara” till sina ganska kvalificerade jobb? Jag har själv inte fullständig gymnasieexamen, men har ändå läst på universtitet, eftersom jag bedömdes ha tillräckliga förkunskaper för de ämnen som jag läste. Jag var en av de första som läste på KomVux. Jag var 24 år, när jag började.

Jag trivdes dock inte med det akademiska livet, utan återvände till industrin. Jag hade svårigheter att få jobb, eftersom jag ansågs ”överkvalificerad” pga mina universitetsstudier. Arbetsgivare har alltid haft fördomar. Ta itu med dem!

Gör Södertälje fel, som skaffar jobb åt arbetslösa ungdomar? http://www.telge.se/TelgeTillvaxt/Sa-har-fungerar-Telge-Tillvaxt/


__________________

Det första inlägget var en kommentar till ett inlägg om förslaget till höjd pensionålder (75 år) på den andra bloggen. En så kraftig pensionsåldershöjning ter sig orealistisk idag. Men hur blir det för dem, som är nyfödda idag, alltså om 100 år? Om den ökning av medellivslängden, som har pågått sedan Sverige började med folkbokföring i början av 1700-talet, håller i sig kommer de flesta av dagens nyfödda att uppnå åldern 100 år.

Jag fick ett så kraftigt beröm av en kommentator för det första inlägget, så att jag återger en del av det här: "Strålande bra sagt Lars! Jag håller absolut med dig om allt. Det finns inte en tråd av det du säger som inte kan bli kopplad till nästa och till nästa och till nästa." Bloggägaren själv återkom med ett inlägg, där han sågade Björklunds förslag om särskilda yrkesgymnasier, och pläderade den socialdemokratiska partilinjen: "Men man ska heller inte, som utbildningsministern önskar, lägga sig på rygg och cyniskt konstatera att 'skoltrötta' ungdomar ska slippa tre-åriga utbildningar på gymnasiet."

Som exemplet Södertälje visar, så finns det driftiga socialdemokratiska kommunalråd, som tar tag i problemen själva tillsammans med det lokala näringslivet, så att ungdomarna får jobb. Något som borde lyftas fram i stället för att driva kritik in absurdum mot regeringen. Major Björklund har väl under sitt yrkesliv som officer och soldatutbildare kommit i kontakt med unga män i just den åldern, som vi talar om, och sett hur stora skillnaderna i studielust bland dem egentligen är. Man behöver inte vara en dålig pedagog för att man har en militär bakgrund. Det handlar nu om unga vuxna och inte om pedagogik för dagisbarn!

Under debatten om Björklunds yrkesgymnasier hörde jag ett radioinslag om Tullängsskolan i Örebro, som bedriver avancerade yrkesriktade utbildningar för typiska arbetaryrken, byggnadsarbetare, industriarbetare o.s.v. Utbildningarna är visserligen tre-åriga, men studier som leder till högskolebehörighet är FRITT TILLVAL till yrkesutbildningarna.

Ska dessa tillval göras obligatoriska? Ja, då lär det bli ännu större brist på kvalificerade byggnads- och industriarbetare. Som det nu är stor brist på, delvis till följd av att regeringen har rustat ner den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Och delvis till följd av upphaussningen av akademikeryrkena.

Socialdemokraterna måste sluta romantisera verkligheten, och i stället arbeta för att alla får återkommande studiechanser när som helst i livet. 

Den obligatoriska värnplikten, som nu har skrotats, med sin inriktning på disciplin var nog en ganska bra skola för livet. Björklund hade nog rätt när han motiverade sitt förslag om yrkesgymnasier, med att ungdomar som hamnar i långtidsarbetslöshet lätt hamnar i både dåliga vanor och i dåligt sällskap, med följd att deras chans att få jobb försämras ytterligare. Hade det inte varit en bättre s-strategi att försöka slå in en kil mellan Björklund och Lööf, med sitt idiotiska förslag om sänkta ungdomslöner?


RSS 2.0