Nya kostnader för kärnkraftavvecklingen: 25 miljarder - och mer kommer!

 
Det statliga företaget Vattenfall har köpt ett hollänsdskt energibolag till kraftigt överpris: 93 miljarder, Sveriges största kontanta företagsförvärv utomlands någonsin.  Regeringschefen Fredrik Reinfeldet, m, skyller på förra näringsministern Maud Olofsson,c. Nu frågar opposition oppositionen vad Reinfeldt egentligen visste. Åjo, han visste nog en hel del, men året var 2009 och sossarna hade året före kastat bort chansen att vinna valet genom att driva valrörelse tillsammans med mp och v. Så nu gällde det att hålla ihop alliansen inför valet.
 
Jag har försökt utröna om skandalbolaget i Holland äger några kärnkraftverk, men så verkar inte vara fallet. Orsaken till att jag kollade detta var ett påstående på nätet att Vattenfalls vd:ar har hållit fast vid ”gamla” energislag, som kol, gas och kärnkraft, i stället för att satsa på ”modern teknik”, som skulle kunna bli en exportframgång för Sverige.

Faktum är att modern kärnkraftteknik utklassar allt annat. Enligt vad jag fått fram äger skandalbolaget inga kärnkraftverk, utan kol- gas- och vindkraftverk. Man kan ju misstänka att Maud Olofssons syfte med köpet var som alternativ till kärnkraften. Det är ju just gas och vind som ska ersätta kärnkraften. Men än är ju inte den tyska kärnkraften avvecklad – om den någonsin blir den.

Som förklaringar till att affären blev en förlustaffär för Vattenfall anges 1) den allmänna krisen, som torde ha lett till en efterfrågan på energi under prognos, och 2) konkurrensens från vindkraften. Att det skulle vara billigare att producera el med vind än med kol och gas förefaller dock ytterst osannolikt.

I Sverige har vi emellertid avgifter på andra energislag, vilka används till subventioner av den olönsamma vindkraften. Och i andra länder har vindkraften företräde i elnätet, så att det alltid är en efterfrågan på den el som produceras i vindkraftverk. Dessa kan därigenom köras hela tiden, som det blåser, medan ”konventionella” kraftverk körs fram för allt när det inte blåser, vilket gör att de är kraftigt underuttjad och därmed blir olönsam.

Därför har Vattenfall tvingats skriva ner värdet på det holländska skandalbolaget i Holland med 15 miljarer, samtidigt som man har tvingats skriva ner värdet på de tyska kärnkraftverk, som man äger genom andra dotterbolag, med 10 miljarder. Ingen vill väl köpa ett kärnkraftverk i Tyskland, efter beslutet att den tyska kärnkraften ska avvecklas, och då minskar ju värdet på kraftverken.

Detta beslut har däremot uppenbarligen drivit upp elpriserna i det sydsvenska elbristområdet, då elpriserna i Sverige länge har bestämts av produktionkostnaderna i vatten- och kärnkraftverk, som fortfarand är de billigaste produktionssätten. Om den tyska kärnkraften verkligen avvecklas kommer elpriserna i Sverige att rusa i rusa ordentligt i höjden.

Vattenfall har alltså köpt in sig huvudsakligen i politiskt missgynnade energislag i andra länder. Vindkraften är däremot politiskt gynnad, men hur länge till? Kina och Indien satsar nu på nya, ännu säkrare och ännu effektivare kärnkraft, och Tyskland kommer förmodligen att följa efter med nya reaktorer.

Beslutet att avveckla den tyska kärnkraften till 2022 bygger på att kraftbolagen själva inte  ansåg det lönsamt att bygga om sina gamla kärnkraftverk så att de motsvarar de höjda säkerhetskraven efter Fukushima. Maud Olofsson såg chansen att satsa på det som hon trodde skulle komma att ersätta de nuvarande kärnkraftverken i Tyskland, men inte kommer att göra det. Och det har Reinfeldt ställt upp på för att inte äventyra sammanhållningen i alliansen. .

I partiledardebatten i Agenda under våren föreslog s-ledaren Stefan Löfvén förhandlingar mellan Socialdemokraterna och regeringen om en ny energiuppgörelse. Löfvén ansåg att förhandlingarna skulle börja med ett "blankt papper". Detta avvisades katekoriskt av Reinfeldt, som krävde att s skulle ställa upp på den energiuppgörelse som redan fanns mellan regeringspartierna.

Nu vet vi vad den uppgörelsen innehöll.

 

Kommentera

 
 
 

Almanackan

Jag fick en dyr  (enligt givaren) almancka i julklapp. Den ser inte ut så här. Den vsar dagar, dagar, dagar som jag inte har levt. Av samma givare fick jag en liten tavla i födelsedagpresent till min 100-årsdag, som ännu inte har infallit. En liten tavla med text i guldfär: Livet är inte de dagar man har levt utan de dagar man minns. Mitt liv blev kort, kortare än min biologiska ålder. Jag har lättast att minnas de lyckliga dagarna. Nu ska det inte komma något romantiskt tjafs, av typ "med dig".
 
Vad säger den almanackan mig? Dagar att minnas, dagar att glömma, glömma, glömma... Så rinner livet bort. Hur underbart vore det då inte att tro på re-inkarnationsläran och alla nya liv, som väntar?
 
I den här åldern tillhör framtiden definitivt det förgångna. Det passerade, de glömda dagarna då ingenting hände, det som inte blev. Det var framtiden, som försvann bakåt, när livet rusade framåt mot ingenting.
 
 

RSS 2.0