Bloggvendetta

Jag har under den gångna dagen blivit utsatt för så mycket förtal på ett par bloggar, från samma person, så att jag måste dementera. Allt är inte sant, Tro inte det. Jag har förstått att folk undrar. Trots att jag inte har skrivit något på min blogg under flera dagar, har jag haft många besökare idag, särskilt för att vara en lördag. Jag dementerar alltså, men avstår från alla detaljer, för att inte förvärra saken ytterligare.
 
Roligare än så här kan man verkligen ha det. Skriva om angelägna ämnen, den s.k. romregistreringen exempelvis. Visst tycker jag att det har varit en delvis osaklig kampanj mot polisen, som har fått ta mycket tid från det brottsförebyggande arbetet till att hålla presskonferenser, diskutera sina egna arbetsmetoder och försvara sig mot bitvis de mest absurda anklagelser. Samtidigt finns förstås känslan av dåliga rutiner, som borde ses över.
 
Men det är likväl inte polisen som har tagit mest stryk av mediadrevet. Utan det är alla hederliga romer, som på nytt fallit offer för talesättet "Ingen rök utan eld". Drevmakaren själv, en journalist på DN, har ju hävdat med emfas att polisen bara får föra register över dömda brottslingar. Inte ens över skäligen misstänkta och definitivt inte över personer som inte ens är misstänkta.
 
Således har DN givit näring åt missuppfattningen att alla registrerade romer på något sätt är potentiella brottslingar enligt polisens mening.

Global nedkylning

Det hann inte gå många timmar efter det att jag skrev att det är något skumt med växthuseffekten, att den borde leda till nedkylning i stället för uppvärmning, förrän jag läser att vi är på väg in i en ny nedkylningsperiod. En yrvaken svensk forskare tror inte att det är sant, och pekar på att det räcker inte med avkylning under ett är för att konstatera att det har vänt. Nehej, men räcker det med mätdata från enbart de senaste decennierna för att konstatera att vi har en permanent global uppvärmning. Mätdata, som har fåtts från borrkärnor från inlandsisar visar på cykler om sådär 400 år.
 
Vad som effektivt smulas sönder är aktualitetsprincipen, som säger att alla förändringar i naturen sker i den takt som var känd när aktualitetsprincipen lanserades, första hälften av 1800-talet. Aktualitetsprincipen, som alltså utesluter "språng" är en av grundförutsättningarna för Darwins utvecklingslära.
 
Nu blir det intressant. Aktualitetsprincipen har varit en veritabel stötosten för marxismen, som har språngvisa förändringar (revolution) som en grundförutsättning för all utveckling. All förändring i naturen, som strider mot aktualitetsprincipen beror på miljöförstörelsen, påstår hela kören av alarmister. Hjälp, planeten håller på att gå under. Nu måste vi rädd de sista resterna av mänskligheten. Vi har inte råd med någon "generell välfärd", lyder budskapet.
 
Miljöfascism!
 
Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson har gjort ett gemensamt besök med sin miljöpartistiska kollega Per Bolund hos ett företag som tillverkar plast- eller glasfiberstolpar. Oberoende av varandra, påstår de, har de kommit på att slå till mot konkurrenten trästolpar genom att lägga en skatt på träskyddsmedlet kreosot. Definitivt inte bra för sossarna trovärdighet. M Andersson har dragits vid näsan av Bolund och lovar att snedvrida konkurrensens till förmån för ett enskilt företag.
 
Men vi får väl se fram mot plastsliprar för glestrafikerade järnvägar. Kommer de att klara 25 tons axeltryck? Skulle det inte vara bra med konkurrenskraftiga järnvägstransporter, om klimatet verkligen är åt fanders? Mp vill dessutom ha kraftigt höjda skatter på lastbilstransporter. Ska man lägga ner hela svenska skogsbruket?
 
Vi har ännu inte sett en miljökalkyl på plaststolparna, från tillverkning till destruktion. Det är kanske som med vindkraften, som ger upphov till mängder av radioaktivt avfall, som är en biprodukt vid framställningen av komponenter till vindkraftverk, om de ska vara underhållsfria.
 
 
 

Ateisterna står för de borgerliga alternativen

Ordet "borgerlig" har två betydelser. I politiken är det en benämning på de partier som ideologiskt står till höger om mitten, kort och gott en samlingsbenämning på de partierna. Att man då kallar en nomineringsgrupp i kyrkovalet för Borgerligt alternativ så är det en triangulering och ett sätt att lura borgerliga väljare. I flera mindre församlingar finns partibenämningen "Borgerlig samling", som är ett samarbete mellan medlemmar i olika borgerliga partier. Men Borgerligt alternativ är inget sådant samarbetsprojekt. Bakom partibenämningen Borgerligt alternativ döljer sig samma parti, som har triangulerat socialdemokratin genom att påstå sig vara "det nya arbetarpartiet".
 
I kyrkliga sammanhang står begreppet borgerlig för icke-kyrklig: Borgerlig vigsel, borgerlig begravning. Nu har ateisterna börjat med borgerlig konfirmation också. Det är de borgerliga alternativen. Ateisterna, inklusive alla 100 % -igt renläriga marxister, står för de borgerliga alternativen. "Ett fritt näringsliv" är ett av de mål, som Borgerligt alternativ ska arbeta för. Vad säger de 100 %-igt renläriga marxisterna om det? Hur har man tänkt? Ska kyrkan driva bordeller? Jaså, inte ett fritt näringsliv!
 

Skandalvalet

Idag har jag röstat i kyrkovalet. Det var en så otrevlig upplevelse, så att jag tänker gå tillbaka och lägga tre blanka valsedlar i kuverten. Om man röster flera gånger så räknas väl den senaste röstningen, även i kyrkovalen.
 
I förra kyrkovalet kunde jag inte rösta för att jag hade fått felaktig information. Det hängde en banderoll utanför en kyrka med datum för valdagen, men inget om att man då bara kunde rösta i sin hemförsamling. Det kunde jag inte, eftersom det inte gick någon buss dit under hela dagen. Det finns många landsortsförsamlingar med pastorsexpeditioner som inte kan nås med allmänna kommunikationer. Naturligtvis kan i det läget inte heller gå i kyrkan i sin egen församling. Men det gör kanske mindre. Och för resten är väl den gamle prästen pensionerad vid det här laget, så att man inte längre kan få riktig nattvard i någon kyrka.
 
Jag överklagade kyrkovalet, eftersom jag hade berövats möjligheten att rösta, men överklagandet avslogs av någon domare i en profan domstol, som extraknäckte (eller jobbade ideellt) som domare i kyrkans överklagandenämnd. Det är lätt att inse varför. Om överklagandet hade bifallits, hade man fått göra om kyrkovalet i hela Sverigr. Och det har kyrkan inte råd med efter alla avgångsvederlag till olagligt sparkade präster.
 
Men jag hade väntat att man skulle göra om reglerna, så att alla skulle ha möjlighet att rösta på valdagen. Det hade man inte. I stället har man tagit ner banderollen med valdagen utanför kyrkan.
 
Röstningen var mycket obehaglig. Valsedlar låg i olika fack på ett bord i vallokalen, med personal som glodde på andra sidan bordet. Så jag rafsade snabbt till mig valsedlarna för det parti, som jag tänkt rösta på. Och gick efter röstningen tillbaka för att hämta valsedlarna för de andra partierna. Jag ville ju veta vilka gökar som med all sannolikhet kommer att styra kyrkan, även om just jag inte har röstat på alla.
 
Men det skulle jag inte ha gjort. En präst dök på mig och sa att så fick man inte göra. Jag replikerade då att vid de allmänna valen står partirepresentanterna utanför vallokalen och delar ut valsedlar, så att man får alla partiers valsedlar utan att behöva röja vilket parti man tänkt rösta på. Ställer man upp i ett val, får man väl ändå visa så mycket intresse.
 
Naturligtvis ville jag göra min plikt och min enda röst förebygga att ett främlingsfientligt parti, kidnappar kristendomen för sina politiska syften. Kidnappar kristendomen för sina egna politiska syften gör i.o.f.s. alla politiska partier, men det är ju ändå skillnad mellan de politiska syftena. Men nu får det vara. Nu går jag tillbaka och röstar blankt.
 
Sedan kyrkan skiljdes från staten, härmar kyrkan de allmänna valen, men klarar det inte.
 
Det var med vämjelse som jag konstaterade att ett av partierna i kyrkovalet heter "Borgerlig alternativ".
 
Det är väl illa nog att politiska partier ställer upp i ett kyrkoval, men borgerligt alternativ - till vad?
 
Borgerlig alternativ till Jesus, förstås. Kanske Adam Smith's osynliga hand är den gud som ska tillbes om det borgerliga alternativet till Jesus får råda. I en kristen kyrka finns inga borgerliga och inga socialistiska alternativ. Alla tror på samma Gud, men kan ha olika åsikter om hur Guds skapelse ska förvaltas.
 
Jag hade egentligen tänkt välja till efter valet, med att skriva vad jag tycker om detsamma, för att inte riskera att beskyllas för illojalitet med något av de politiska alternativen. Men först bli förnedrad med en "nattvard" som smakar illa, sedan bli förnedrad av en präst som före utdelandet står i predikostolen att säger att nattvarden inte r på riktigt utan bara symboliskt, och sedan bli förnedrad med skandalval efter skandalval, som är en parodi på demokrati. Det är för mycket.
 
Jag är medlem i kyrkan bara för att få en kristen begravning. Men kan man verkligen lita på det? Präster som säger att nattvarden bara är symboliskt, kan väl också ha mage att säga att begravningsceremonins ord "Gud ska uppväcka dig på yttersta dagen" också bara ska uppfattas symboliskt.
 
 
 
 
 
 
 

Klimathysterin - ett argument för vad?

Om vi verkligen går mot en klimatförsämring, som beror på användningen av fossila bränslen, så är det ett oerhört starkt argument för kärnkraften. Hur lyckades då demagogerna på kärnkraftmotståndarsidan göra just klimatet till sitt mest effektiva vapen? Utan en enorm uppbackning av media hade det inte gått. Utan en skrämselargumentet hade det inte gått.
 
Man har gjort den demagogisk koppling mellan kärnkraft och fossilbränslen! I själva verket är det vindkraften som kräver backup med fossilbränslen.
 
Man har förstås också upptäckt att de, som är skeptiska mot klimatalarmismen ofta är för kärnkraften. Men detta är ju två olika frågor. Det är något skumt med "växthuseffekten" och den "globala uppvärmningen" eftersom historiska erfarenheter av vulkanutbrott inte leder till uppvärmning utan till kalla somrar, missväxt och hungersnöd. I skräckpropagandan mot kärnkraften har detta kallats "atomvinter", alltså det kalla klimat som skulle följa på ett kärnvapenkrig.
 
Har vi verkligen en klimatförsämring? Att man kan odla s.k. sydfrukter längre norrut är väl inget dåligt? Att brist på nederbörd har sänkt avkastningen i sydfrukternas ursprungsländer är däremot illa. Andra viktiga frågor är om de globala klimatförändringarna verkligen har orsakats av mänsklig aktivitet, och om människor kan göra något åt detta. Är klimatförändringarna anmärkningsvärt stora just nu, eller är det mätmetoderna som har förbättrats och avslöjar mer?
 
Detta är frågor som måste ställas oberoende av vad vi tycker om kärnkraften. Så länge vi saknar definitiva bevis för att det inte pågår en klimatförsämring, som har orsakats av människor och som det står i mänsklig förmåga att stoppa, ska vi inte ta några risker med klimatet. Utsläppen av s.k. växthusgaser måste reduceras så mycket som möjligt.
 
Det är därför fullständigt ansvarslöst av Japan att man fortfarnde 2 1/2 år efter tsunamin, som slog ut kärnkraftverket i Fukushima, ännu inte har ett enda av sina övriga kärnkraftverk i drift. Orsaken är inte att man inte kan garantera säkerheten (Något måste man ju ändå ha lärt sig), utan att japanerna inte litar på sina politiker.
Det är fullständigt ansvarslöst av de observatörer, som bl.a. svenska Greenpeace har skickat till Fukushima, inte rapporterar sakligt om utsläppen av växthusgaser från den elproduktion i gamla kol- och oljekraftverk som ersätter kärnkraften.
 
Omvärlden måste kräva politiska reformer, öppenhet och offentlighet i alla farliga verksamheter i Japan, så att allmänhetens förtroende för politikerna återställs. Ännu har ingen dött av de radioaktiva utsläppen i Fukushima, trots svenska mediers skräckpropaganda om "nyupptäckta" dödliga doser, och det är ganska osäkert om det kommer att bli någon mätbar sänkning av medellivslängden i området p.g.a. radioaktiva utsläpp.
 
Det råder däremot ingen som helst tvekan om att tusentals har dött i bensinlunga, och att miljoner japaner kommer att dö i förtid av cancerogena ämnen i växthusgaserna. Bensinlunga kallas det när folk har fått ner bensinblandat vatten i lungorna, på grund av bensintankarna på bilarna krossades av jättevågen (tsunamin).
 
Det finns själ nog att minska användningen av fossila bränslen, även om klimathysterin skulle vara obefogad.
 

RSS 2.0