Flygkraschen: Mysteriet tätnar

Man har fortfarande inte hittat boxen med flygdata, varför uppgifterna om händelseförloppet före kraschen måste anses vara spekulationer. Jag skriver "boxen", när journalister föredrar "svarta lådan", vilket låter mer dramatiskt. Boxarna lär inte ens vara svarta utan är oranga för att lättare kunna hittas. Den franska åklagarens påstående att planet tappade höjd "som vid landning" kan möjligen vara data från en markradarstation. Planet torde tämligen snart ha försvunnit från radarskärmarna, eftersom bergstopparna i området snart torde ha skymt. Att det har "försvunnit" från radarna bekräftas av ett anrop till ett flygplan, som flög strax framför det förolyckade planet. Fanns det rentav risk för kollission?
 
Personer på andrepilotens hemort, bl.a. en tidiare skolkamrat, är upprörda över utredarnas snabba utpekande av andrepiloten som "syndabock". Man klagar också på att man indirekt skuldbelägger alla som lider av depression. Som jag skrev i förra inlägget kan vissa antidepressiva mediciner, speciellt i olämpliga kombinationer, i framkalla allvarliga våldsbrott, om än i mycket sällsynta fall. Men inte depressionen i sig. Detta har att göra med metaboliseringen av medicinen i kroppen. Som jag också skrev har t.o.m. dödsfall förekommmit.
 
Under natten har det publicerats nya uppgifter från inspelade samtal, bl.a. att flygkaptenen hade skrikit "öppna den jävla dörren". Han hade tydligen inte fått något svar, och försökt slå in dörren med en yxa. Han hade varit på toa, eftersom han inte hunnit med detta under uppehållet i Barcelona. Också en anmärkningsvärd uppgift . Har dessa lågprisbolag så tajta tidsmarginaler? Innan han lämnade cockpit för toabesöket, som ju ändå måste ha tagit en del tid, varunder planet torde ha förflyttat sig åtskilliga mil, hade kaptenen beodrat andrepilotgen att förbereda landningen i Tyskland, trots att minst en timmes flygtid då återstod. Avståndet dit från nedslagsplatsen i Frankike var 70 mil. Flygplanets topphastighet var  870 km /h,
 
Tänk om andrepiloten i halvt medvetslöst tillstånd på grund av sjukdom och /eller medicinbiverkningar bara gjorde som han blivit tillsagsagd i tron att planet redan befann sig i Tyskland? Andrepiloten ska ha besvarat denna uppmaning "fåordigt och kryptiskt" med orden "förhoppningsvis" och "vi får se".
 
Det har tidigare varit ett par allvarliga tillbud med denna flygplantyp, bl.a. en störtning i Hudsonfloden mitt i New  York.. Vid en incident under en flyguppvisning hade planet plötsligt tappat höjd, och kolliderat med trädtopparna, Dessa incidenter tillskrivs att flygplantypen var den första flygplanstyp som var utrustad med ett nytt dataystem, som nu är allmänt förekommande, men inledningsvis var svårt att hantera av piloterna.

Antidepressiva mediciner (inte alla) kan vara riktigt farliga.

Jag undrar, när jag läser om de bestialiska våldsdåd, som IS-krigare gör sig skyldiga till. Och dessa självmordsbombare. Har de inte fått något lugnande innan de promenerar rakt in i döden? Och flygkraschen i franska Alperna? Det är ju känt att andrepiloten hade en ögonsjukdom från barndomen och han var nervös för att den skulle bli slutet på hans pilotkarriär. Han hade varit otrogen mot sin fästmö, som väntade barn, och hade gjort slut med henne dagen innan kraschen. Enligt en annan uppgift hade han beställt en ny bil till sin fästmö, som hade gjort slut. Vilken av dem?
 
Under rättegången mot Mijailo Mijailovic i tingsrätten hade försvaren Peter Athin framstat tanken att dådet kunde bero på medicinerna, som Mijaliovic hade vid mordtiden.Det hade framkommit att han dagen före mordet hade fått recept på två antidepressiva mediciner, som kan ge mycket farliga interaktioner och därför inte får ges i kombination. Han hade dessutom sedan tidigare Rohypnol, som är direkt våldsframkallande i kombination med alkohol och illegala droger. Dessa tre i kombination?
 
Helt klart hade ett allvarligt fel begåtts av en läkare, inte svårt att räkna ut att det måste ha varit någon inom en mindre krets läkare. Detta utlöste en viss aktivitet bland psykläkare för att skydda vederbörande. Jag hade sedan tidigare varit intresserad av biverkningar av psykiatriska mediciner och även farliga interakationer, som då var ett ganska nytt - och därmed aktuellt - ämnesområde för mig.
 
Visste du att psykofarmaka och nikotin motverkar varandras effekt? Förklaringen till att psykpatienter röker så mycket (och förstör sin ekonomi på grund av rökningen) är alltså att de mår dåligt av medicinen, och (omedvetet) motverkar detta med nikotinet, med följd att läkaren höjer medicindosen så att patienten röker ännu mer, och får ännu högre medicindos?
 
Visste du att det finns farliga interaktioner mellan vissa antidepressiva mediciner och grapefruktjuice (det ämne. som ger grapefrukten dess karaktäristiska smak)?
 
Jag fick fram att en av de mediciner, som Mijalovic hade fått dagen före mordet, hade förbjudits av den amerikanska läkemedelsmyndigheten på grund av dödsfall, men nyligen godkänts av samma myndighet efter trester på patienter i Sverige för att bestämma icke dödlig dos. Hur många svenska testpersoner hade dött? Detta var en risk som landet Sverige måste ta för att hindra den svenska läkemedelsforskningen att flytta utomlands.
 
Jag hade fått fram uppgifter, som kunde tyda på att Mijailovic kanske inte borde dömas för mord, och att en läkare kanske borde dömas för vållande. Jag skickade detta till advokaten. Men han sa inte ett ord om tänkbara medicinbiverkningar i hovrätten, där han i stället beklagade sig över vilken dålig vård Mijailovic hade fått. Althins var ju då även riksdagsman och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som vid den tiden var fullkomligt impregnerat av lobbyister från läkemedelsindustrin. Som kort och gott ville sälja mer av de farliga preparaten.
 
Enligt min mening företrädde Atlhin motstidigar intressen, dels en mordmisstänkt som fått mediciner som han inte borde ha, och dels ett politiskt parti, som var mer eller mindre "köpt" av läkemedlsindustrin.och använde mordet på Anna Lindh som ett argument för ökad tvångsmedicinering med dessa farliga mediciner.
 
Jag anser att politiker inte ska ha särskilt ansvarsfulla uppgifter, om de samtidigt medicinerar med antidepressiva mediciner.  Hur är det med kärnvapenkoderna, som ett antal presidenter, med befogenhet att själva bestämma om kärnvapenisats, ständigt bär med sig?
 

Kasta ut antikmånlarna ur Själevads kyrka.

Just nu sänds Antikrundan från Självads kyrka. Hur stämmer det med reglerna för upplåtelse av kyrkor för profana ändamål? Det är skamligt.
 

Här, framför altaret i den ena av mina två släktkyrkor (den andra är Vaksala kyrka i Uppland), diskuteras just ny värdet på antikviteter. TV driver upp värdet. Vad är det för nöt till kyrkoherde i församlingen, som tillåter denna Mammonsdyrkan i en kyrka? Hur mycket kan det vara värt? När det är så här fint, och det är 1700-tal, då är det värt sina modiga 40.000 kronor". Detta får sägas i en kyrka, men inte "Gud välsigne er" under en skolavslutning i kyrkan.
 
Detta är bara ett exempel på det andliga förfallet i Svenska kyrkan. Ett annat var under TV-gudstjänsten i Biskopsgårdens kyrka i Göteborg. Prästen hade bytt ut "Gud välsigne er" mot Gud välsignar er".- Det är verkligen inte samma sak. Prästen är inte Gud., men kan be till Gud om välsignelse, vilket uttrycks med en grammatiska formen "välsigne" (= må Gud välsigna). Som uttrycker en önskan om att något ska ske snarare än ett konstaterande. Präster ska vara noga med att markera att det är Gud och inte prästen själv, som handlar, eventuellt genom prästen.

Bara några timmar kvar, när jag skrev...

Timmar eller dagar kvar till storkrig? Sverige stödjer terroristerna.
 
Publicerat igår klockan 21.55 på denna blogg. Under natten inleddes Saudiarabien sina flygattacker mot mål i Jemen. Med stöd av flera arabländer. En markinvasion förbereds också. Arabförbundet samlades till  möte idag. Det har bara gått några veckor sedan den svenska utrikesministern Margot Wallströms tal inför Arabförbundet stoppades. Miljölpartisterna Gustav Fridolin och Karl Schlyter kan ta åt sig äran för det. Frågan är hur länge till som den formella regeringschefen Stefan Löfvén kommer att tillåta det svenska  "världssamvetet" att göra svenskar oönskade i allt fler länder. Arabländerna, Israel, Ryssland.
 
Rebellerna i Jemen stöds av Iran. Det förefaller tveksamt om Iran vågar ingripa militärt i Jemen. Ett grymt öde väntar nog de jemeniter som stödjer rebellerina. Vilka relationer de har till Al qaida och IS, som ockås finns i landet är oklart,. Det är synd att Sverige har tappat sitt goda renommé utrikespolitiskt. Det skulle behövas medlare.
 
Men i stället fick vi en uppvisning i storsvenskt samvetsmos, förpackat som "feministiskt" utrikespolitik. Nu verkar det vara strid också mellan den MP-ledda regeringen och socialdemokratiska kommunalpolitiker, som vill begränsa anhöriginvandringen samt införa tillfälliga uppehållstillstånd.Är det mindre farligt i hemländerna för kvinnor och barn än för de män, som flyr först?
 
Tillfälliga uppehållstillstånd förutsätter att det finns en möjlighet att återvända hem efter inte alltför många år. Den möjligheten kommer flyktingarna aldrig att få, om andra länder tar efter Sveriges utrikespolitik.

Komplicerat

Vem som är vän eller fiende är inte lätt att avgöra. Jag tror att vi får räkna med ett antal sidbyten ganska snart. Al Qaida, som sedan 11 september 2001 är USA:s värsta fiend. är ju ursprungligen en skapelse av USA:s underrättelsetjänst i kampen mot Sovjetunionen under Sovjets krig i Afganistahan. Den MP-ledda regeringen i Sverige samt den liberala svenska pressen, som de facto stödjer den reellt existerande, men av inget land erkända terrorstaten IS, kommer också att tvingas byta sida. Svensk utrikespolitik av idag styrs av MP-gurun Per Gahrtons fantasitiska idé att det inte kommer att bli något blodbad på judar, om Israel tillfogas nederlag i ett krig.
 
Precis som SS följde i de tyska truppernas spår under andra världskriget, kommer folkmördarna i IS och liknande organisationer att följa i segrarnas spår om Israel besegras. Detta rättfärdigar inte Israels bosättningspolitik på ockuperad mark. Det värsta som kunde hända de israelisk-palestinska fredsförsöken var väl återvalet av  "höken" Netanyahu som israelisk priemiärminster. Om detta var följden av Sveriges erkännande av Palestina är det mycket illa. Det hade kanske varit ett klokt drag, om Sverige hade skött sin övriga utrikespolitik bättre. Vad de israeliska väljarna till varje pris ville undvika är ökat handlingsutrymme för de terrorister, som låtsas vilja det palestinska folkets väl. Så kom "säkerheten" åter att hamna överst på de israeliska väljarnas önskelista.
 
Läget är komplicerat. Man har "vänner", som är de egna fiendernas vänner. Saudiarabien och Egypten stödjer den libyska regeringen, som har flytt till Benghazi i östra delarna av landet. Turkiet, som borde stå på samma sida som Saudiarabien och Egypten. stödjer de klan-krigsherrar, som har tagit kontroll över huvudstaden Tripoli. Iran, som torde stödja den shiamuslimska milisen i Irak, stöder upproret mot regeringen i Jemen, som stöds av Saudiarabien - och FN.
 
I det ghartonska Sverige utmålas Saudiarabien som en värre diktatur än IS  i Syrien och Irak. Man påstår till och med att Saudiarabien stödjer IS. Möjligen var det så, innan IS började sin offensiv under 2014, då man fortfarande såg de rörelser, som kom att utgöra IS, som en del av motståndet mot den syriske presidenten al Assad, som torde vara en gammal fiende till Saudiarabien. Och det är inte omöjligt att IS stöds av den saudiarabiska oppositionen mot det kungliga enväldet i landet. Huvuddelen av den saudiarabiska oppositionen utförs inte alls av liberala bloggare, som har dömts till spöstraff.
 
"Den opposition som finns mot den saudiska regimen i Saudiarabien är med andra ord inte sekulär utan ännu radikalare än den ultraortodoxa uttolkning i form av wahhabism som utgör Saudiarabiens officiella och enda statsreligion.
 
Lägger vi därtill vad som sker i Saudiarabien, med aktiviteten på Twitter och kunskap om hur den Saudiska oppositionen är utformad så utkristalliseras ännu obehagligare alternativ. Den saudiska oppositionen ligger, i sin korantolkning, nära IS. Den saudiska oppositionens tyngdpunkt utgörs inte av sekulära muslimska feminister om det var någon som inbillade sig det"
 
Citat från Johan Westerholm http://ledarsidorna.se/2015/02/fler-kort-i-leken/

Timmar eller dagar kvar till storkrig? Sverige stödjer terroristerna.

Tredje världskriget har pågått några månader nu. Det storskliga kriget är ännu inte världsomfattande, utan koncentrerat till Mellanöstern och Nordafrika. I många fler länder är kriget småskaligt. Det handlar då om terroristdåd, med ibland flera tiotals döda. Vi har sett under de senaste månaderna hur småskaliga krig accelerar upp till storskliga. Idag hände det i Jemen. Presidenten har flytt och försvarsministern är tillfångatagen. Saudiarabien har under dagen fört fram tungt beväpnad trupp till gränsen mot Jemen. Kommer Saudiarabien att invänta en attack från Jemen, eller tänker man ingripa i Jemen för att förebygga en attack därifrån?
 
Genom att bryta ett affärskontrakt och stoppa avtalade vapenleveranser har det "neutrala" Sverige helt klart tagit ställning för fienden, d.v.s. den jemenitiska upprorsrörelsen och dess förbundna: IS och al Qaida. Den saudiska ilskan mot Sverige har troligen föga att göra med utrikesministerns frispråkighet. Men desto mer med ställningstagandet för landets fiender, för den internationella terrorismen,.
 
IS' mål är att upprätta en territorialstat, ett "kalifat" eniligt dess egen vokabulär, d.v.s en stat som har kontroll över ett territorium, som försörjer en armé. Konturerna till detta kalifat kan nu börja skönjas på kartan: Från Sydryssland (norra Kaukasus) till norra Nigeria. Än så länge spridda terrirorier, men målet är givetvis att binda samman dessa till en sammanhängande stat, som är större än det gamla ottomanska (turkiska väldet..
 
Är inte detta ett världskrig? Den svenska regeringen och oppositionen vill inte se detta, utan ser med skygglapparna på spridda terroristdåd.
 
 

Svenska vapen till Saudiarabien

Även människor som lever i en diktatur borde ha rätt att skyddas av sin egen stat mot terrorrölser, som vill ersätta den befintliga diktaturen med en ännu värre. Det håller inte Miljöpartiet med om. Enligt vanligtvis säkra  källlor smids nya vapen till den saudiska diktaturen i Kolmårdens djurpark. På bilden ses den fruktade kamelkorpsen under första världskriget formera sig till anfall mot en engelsk postering.
 
 
Så ska Saudiarabien försvsra sig mot IS och al Qaida, om svenska "fredsvänner" får bestämma. Det är oklart om IS och al Qaida egentligen är två olika rörelser. Men just nu håller de på att lägga under sig Jemen, som är ett grannkand till Saudiarabien på sydvästra delen av den arabiska halvön. Gränsen är extremt svårbevakad. Enligt en blogg, som drivs av en svensk f.d. underrättelseofficer består den svenska vapenexporten, som nu ska stoppas, av avancerad  elektornisk utrustning för gränsövervakning.
 
Råder något tvivel om att extremisterna i "Svenska Freds" och MP vill prisge Saudiarabiens 30 miljoner invånare till IS och al Qiada?
 

Dagens blåsning

Synd att jag inte kom på det, innan jag började skriva inläggen om vindkraften. Nu ska jag visa ett exempel på miljövänliga transporter. Vilken båsning. Dessa fågelgiljotiner fraktas kors och tvärs över Europa. Nya, 200 m höga, ska byggas på Närkeslätten. De gamla ska monteras ner och skickas till Irland.
 
Huset klarade sig, men byborna kräver att det byggs en förbifart. De har tröttnat på att tvingas vänta i flera timmar innan de får komma hem, medan dessa vindkrafttransporter passerar med millimerprecisison med hastigheten ett par centimeter i timmen. Och det är många sektioner som  ska transportras för varje vindkraftverk som byggs. Vindkraftindustrin tar sig vilka friheter som helst. Vindkraften ger det sämsta energiutbytet av alla energislag, om man räknar producerad energi i förhållandet till energiåtgången för tillverkning, transport, drift och underhåll, rivning och borttransport.
 

Snabbkoll och spökerier


Smart, va? Fartvinden driver vindkraftverket, som driver bilen. Sånt här ska man tro på om man vill vara "vanlig" idag.
 
För några dagar sedan skrev jag ett inlägg om bland annat vindkraftens klimatpåverkan. Det dröjde inte en timme innan inlägget kommenterades på en annan blogg, vars innehavare återigen försäkrade att det som skrivits tidigare på de bloggen inte handlat om mig. Tydligen hårdbevakas min blogg av denna person. Så jag tänkte skriva något om "snabbkoll". Men se, då var inlägget på min blogg borta. Så jag tänkte att någon hackare varit i farten och kanske att den andra bloggaren hade något med det att göra, typ lejt en hackare.
 
Så gick några dagar, och i går kväll dök det saknade inlägget plötsligt upp. Med förklaringen "Datorn stängdes ner oväntat förra gången. Inlägget har nu återställts automatiskt". Efter bara en timme har detta kommenterats på nytt på den andra bloggen (snabbkoll igen), utan att den andra bloggaren förstått att det är samma gamla inlägg, som hon redan har kommenterat. I stället skriver hon att hon inte kollar min blogg varje dag. Men nog verkar det vara varje timme. Det är mer likt henne.
 
Hon har också skrivit om ett osänt mejl (eller var det osant?) som alltså inte har blivit skickat, med frågor om den senaste tidens händelser. Det låter hotfullt. Vilka händelser? För det handlar väl inte om Sveriges export? Jo, nog finns det ett och annat att klara ut. I inlägget om det osända meljet (eller var det osant?) skriver hon att någon (jag har förstått att det inte handlar om mig) inte är en vanlig människa. Hon framhåller särskilt att hon inte har skrivit "normal".
 
Om den skånska knapadeln ska vara normgivare, så är jag nog inte "normal". Men hur vanliga är den skånska knapadeln? För det handlar väl inte om finfernissan hos vissa f.d. anställda i Växjö stift? Det är för övrigt inte lätt att pejla in vem som vanlig idag, när de "vanliga" är onormala. Men det kan ju inte vara lött att acceptera för den som har vuxit upp med 1950-talets krav på likriktning. Det var då unga arbetare bar kostym, vitskjorta och slips få fritiden. Det gjorde jag långt in på 1960-talet.
 
Studenter och akademiker kände man igen på att de bar blåställ eller i vart fall slitna kläder dygnet runt. Det var vanligt i de kretsarna. Men det lär har varit ännu värre i Lund än i Uppsala. Naturligtvis berodde inte studenternas klädmode på att de trodde att arbetare klädde sig så, utan på att andra studenter klädde sig så. Nu visar man sin grupptillhörighet genom att ikläda sig vissa åsikter. Just nu ska man ösa sitt förakt över saudiska prinsar. Det är åsiktskorridoren.

Det handlar inte om MIG


Nejdå, det är inte alls så, att hela vindkraftparken har börjat brinna. Bilden visar vindkraftens påverkan på klimatet. Stora vindkraftparker under inflygningslederna till flygplatser ökar risken för flygolyckor. Hittade bilden i en artikel om flygolyckor. Detta förklarar kanske också varför den svenska försvarsmakten vill ha vindkraftparker i närheten av sina militära flygplatser. Det är inte så att flygplanen flyger så lågt så att de krockar med vindkraftverken. Molnen breder ut sig på både bredden och höjden.
 
Å andra sidan skulle kanske stora vindkraftarker i Östersjön kunna fungera som dimridåer, som stoppar ryssen? Havsbaserade vindkaftparker är annars rena nippran. Det samlade energiutbytet blir sämre jämfört med solitärt placerade vindkraftverk på land. Men en solitär placering kräver många mil extra ledningar, oavsett om på land eller till sjöss. Havsplacering kräver fundament under vattenytan. Hur påverkas vattenlivet och vattenströmmarna. Jodå, Göteborgs universitet driver forskningsprojekt om flytande vindkraftverk. Sådana skulle kunna göra nytta för syresättning av döda bottnar. Men för energiproduktion?
 
Vindkraftlobbyn vill inte ha någon forskning om vindkraftens klimatpåverkan, och därför har vi få fakta om det. Så "oberoende" är våra universitet från politiska och kommersiella krafter. Att vindkraften påverkar det lokala klimatet syns ju tydligt på bilden. Men påverkas också det globala klimatet? Med tiotusentals stora vindkraftparker med hundratals kraftverk i varje, längs värdens alla kuster?
 
Enligt vad jag har lyckats få fram, så ökar nederbörden inom några mil inåt land, vilket borde bidra till fler översvämningar. Som en följd av detta torde nederbörden minska i kontinenternas inre, som redan i naturligt tillstånd har för lite nederbörd i förhållande till jordens bördighet, så att man inte kan få maximala skördar år efter år.
 
Konstbevattning från floder är en möjlighet, så länge inte floderna har torkat ut. Men allt flodvatten innehåller små mängder salt, som efter långvarig konstbevattning gör jordarna sterila. Flera av Mellanösterns ökenområden har en gång i tiden varit bördig, konstbevattnad jordbruskmark. Underjordiska brunnar och kanaler finns fortarande kvar, exempelvis på den arabiska halvön. Det var här vindkraften började, som vinddrivna pumpar. Så spreds väderkvarnarna till Europa med islam. Men i våra nederbördsrika trakter användes de för att mala säd.
 
Det var också så den moderna elproducerande vindkraften började, för att driva eldrivna pumpar, som fyllde vattencisterner på bondgårdar. Cisterna fylldes när det blåste. Feltänket nu är att man tror att vindkraften duger för kontinuerlig eller efterfrågestyrd elproduktion. Och att vindkraft inte har någon klimatpåverkan alls.
 
Den andra bloggaren försäkrar envist att hennes inlägg inte handlar om mig. Så jag tar inte åt mig av hennes senaste skriverier.
 
Jag har skrivit om dem tidigare, de där personerna i bloggvärlden som mal samma saker om och om igen. Ibland måste man undra om de är masochister för de utstår ibland en hög mobbare, som pucklar på dem så fort de skriver något.
 
Hur många dubbelgångare har jag egentligen i bloggvärlden? Hon försäkrar gång på gång att hon inte är ett dugg intresserad av mig, men har stehård koll på allt jag skriver! Nej, det handlar inte om mig, utan om gamla älskare. Det är så klart sorgligt, när man inte har haft kontakt med någon under flera år, och plötsligt får veta att telefonabbonnemanget har upphört. Tänk om detta blogginlägg skulle bli det sista i mitt liv.
 
Antingen har hon inte tänkt så långt, eller också låtsas hon. Därför forsätter jag att mala om den farliga vindkraften. Alltid retar det någon. Men nej, det handlar inte om mig.
 
 
 
 

Efter segern: Miljöpartister uppmanas till historieförfalskning

Eftersom den ryske preisidenten Vladimir Putin inte varit synlig under några dagar spekuleras om han är sjuk, död eller avsatt. Andra förslag är att han har kidnappats av rymdvarelser, och förts bort i ett ufo.Kanske samma rymdvarelser, som enligt den engelska vindkraftindustrin har fätt vindkraftverk så att de har krockat med bilar?  Det mest spekulativa förslaget är att han vakar dag och natt på en förlossningsklinik i Schweiz, där hans fästmö väntas föda barn.
 
Någon oom inte hller har setts till under flera dagar är Sveriges vice statsminister Åsa Romson (Mp). Befinner sig honm också i Schweiz? Jag var tvungen att kolla upp detta. Jodå, Ludmila Putina, som för 30 år sedan gifte sig med en hemlig KGB-agent har inte stått ut med att vara en offentlig person. Jag förstår henne fullständigt. Jag skulle exempelvis trivas med att vara talskrivare eller rådgivare till en politiker. Bakom kulisserna alltså.
 
Men nu handlar det om Åsa Romson, som verkar vara försvunnen. Vice statsministern borde förstås ha stått  vid statsministern sida och tillsammans med honom försäkrat att regeringen i full enighet har sagt upp vapenavtalet med Saudiarabien. Men nu var det inte bara vice statsministern, som hade försvunnit, utan även statsministern och försvarsministern, de båda sistnämnda dock inte till hemlig ort. Statsminisern befann sig i Kiev, och försäkrade Sveriges fortsatta stöd till mördarregimen i Ukraina, och försvarsministern befann sig i Luleå. Näringsministern ville helst tala om neddragningarna inom telecom-industrin. Utrikesministern själv ville inte låta sig intervjuas under den dramatiska dagen, när Sverige sade upp vapenavtalet.
 
I stället har regeringens värsta linlus, Gustav Fridolin svarat på medias frågor om det uppsagda vapenavtalet. Han har mest pratat om Mp:s förhandlingar med Socialdemokraterna. När har de tid att regeria? SVT:s livekollen har talat med ledande miljöpartister som bekräftar att partiledningen skickat ut sms och mejl till förtroendevalda om hur de ska svara på journalisters frågor om att samarbetsavtalet med Saudiarabien inte avslutades i veckan.
 
Miljöpartisterna uppmanas att inte skryta, eller ta åt sig äran av att samarbetsavtalet om vapensamarbete bröts.Uppfattningen bland miljöpartisterna är att om Socialdemokraterna framstår som att de dansat efter Miljöpartiets pipa i frågan om avtalet med Saudiarabien om vapensamarbete, kan det längre fram leda till att Miljöpartiet i utbyte kommer att avkrävas eftergifter i andra förhandlingar. Därför ska historien om Mp:s seger förfalskas. Det kan nog behövas. Är Sverige en demokrati, när ett parti som fick kanppt 7 % av rösterna i senaste valet, bestämmer landets utrikespolitik?
 
Moralen kan åfrågasättas. Löfvén har bombastiskt försäkrat Ukrainas rätt till territoriell integritet, d.v.s behålla de omstridda områdena i östra Ukraina och kanske också att återerövra Krim. Hur nu det ska gå till. Utländska nazister, från bl.a. Sverige, deltar som frivilliga i Azov-bataljonen, som har till uppgift att mörda civila som stödjer de s.k. proryska separatisterna. Azov-bataljonen lyder under det ukrainska inrikesministeriet. Löfvén har lovat nästa en miljard kr i lån till den ukrainska mördarregimen, samma dag som offentliggörandet av Sveriges beslut att avbryta vapensamarbetet med Saudiarabien på grund av detta lands bortt mot de mänskliga rättigheterna.
 
De offentliga avrättningarna i Saudiarabien verkställs av saudiska tjänstemän i statens tjänst. Inte av utländska lönnmördare i statens tjänst. Man ser det man vill se. Ukraina har alltså rätt att försvara sig mot sin egen civilbefolkning, som hellre vill tillhöra Ryssland. Saudiarabien har inte rätt att övervaka sina gränser mot infiltration av utlänska terrorister, som vill störta kungen och upprätta ett kalifat även i Saudiarabien. Det är ju sådana "vapen" som har köpts från Sverige.

Vindkraftverk krockade med bil

 
Vindkraft - olycksfri energiproduktion, enligt anhängarna.

Det är inte bara ufon från främmande solsystem som ställer till förtret för vindkraftägarna. Vindkraftägarna skyller ju på allt möjligt och omöjligt för att slippa dåig statik för vindkraften. Fuskbyggen till följd av den dåliga lönsamheten är också ett problem. Det här blev nog en helt vanligt bilolycka i statitiken. Särskilt intressant,  eftersom branschen gärna jämför vindkraften med andra farligheter, inte minst biltrafiken. Fler dödas i bilolyckor än i vindkrathaverier. Så de, så!
 
Priset i bortförklaringar togs nog ändå, när den amerikanska vindkraftbranschen grötmyndig förklarade att totala antalet fåglar, som dödas av tamkatter, är vida större än antal örnar som dödas av vindkraft. När det blåser tilllräckligt mycket för att vindkraftverket ge full effekt, kan hastigheten i vingspetsarna uppnå 300 km /tim. Det blir som en giljotin. De stora rovfåglarna ser inte faran som kommer uppifrån, eftersom de fokuserar på bytesdjur på marken. Alla fågelarter är inte utrotningshotade, men stora rovfågar brukar vara det.
 
Och när det bara blåser svaga vindar? Fåglarna klarar sig, men tågen stannar på grund av spänningsfall, om de drivs med vindkraftel. Det behövs alltså annan elproduktion, som startar upp, om blåsten avtar. Vilket betyder att vindkraften inte behövs.
 

SMP-regeringens höga moral är dubbelmoral

"Ett land som Sverige har relationer med ska inte kunna genomföra halshuggningar och andra brutala kroppsbestraffningar utan att omvärlden vågar ha några synpunkter på saken." Detta håller jag med om. Men är det okej att ha goda relationer med ett land, under vars inrikesdepartement sorterar en militär enhet av utländska nazister, som har till uppgift att mörda civila, som stödjer s.k. separatister? Sverige lovade igår en miljard i lån till denna mördarregim. Och har inte Sverige goda relationer , t.o.m. vapensamarbete, med USA, som avrättar dödsdömea med giftinjektioner? Men det är kanske en mer human avrättningsmetod? Dock verkställs dödsstraffen i USA efter dom av en laglig domstol. Jag är inte alldeles säker på att så är fallet i Saudiarabien, men tror det. Azov-bataljonens mord på oppositionella i Mariupol är dock garanterat olagliga. Länder (Sverige) som påstår sig styras av höga moraliska ideal ska man vara misstänksam mot. Moralism brukar som bekant vara en täckmantel för omoral.
 
Den diplomatiska kontroversen mellan Saudiarabien och Sverige beror inte på den svenska utrikesministerns kritik. Det är ett svepskäl. Men Saudiarabien befinner sig i krig med terrorismen. I Sveriges regering finns ministrar från ett parti, som stödjer terrorismen. I den svenska debatten har Saudiarabiens kränkningar av de mänskliga rättigheterna framställts som värre än den s.k. Islamiska Statens (IS) kränkningar.
 
I den svenska debatten anklagas Saudiarabien för att ha infört anti-terroristlagar, som används mot vanliga oppositionella. Vad är "vanliga oppositionella"? Vi vet att skrämmande många har avrättats för terrorism i  grannlandet Egypten. De avrättade har dömts för mord på poliser och soldater. Egypten verkar närmast ha förlorat kontrollen över trakterna kring Suez-kanalen och Sinai-halvön, där laglösheten har brett ut sig och s.k. beduiner bedriver slavhandel och mord på flytkingar från Afrika, som försöker  ta sig till Europa.
 
Miljöpartiets linje är som bekant att vi ska ha i det närmaste fri invandring till Sverige. Men partiet tar inget som helst ansvar för vare sig de förhållanden, som tvingar människor att fly, eller för hur de behandlas under flykten. Denna behandling kan vara värre än de förhållanden som de flyr från. MP:s enda försvar är att miljöpartisterna själva inte utför morden. Utan det gör någon annan. Och de ska inte bekämpas!?
 
Terroristerna ska alltså obehindrat få fortsätta, för de är ju också människor, om MP får bestämma.

Att förlora kroppsdelar

Det låter lite väl dramatiskt, men så tänkte jag hos tandläkaren idag. Besöket blev uppskjutet en vecka på grund av influensan. Nu är alla gaddarns, som skulle bort borta. Så nu är det bara att vänta några månader på att nytt ben ska bildas, som skruvarna ska fästas i. Men det som känns mest amputerat är att vara ensam. Det har gott några månader nu efter bråket om julkortet till hennes son. Hur kan det vara fel att skicka ett jukort till sin fästmös son? Jag blev så slut, så jag orkade bara inte. Så en dag tog det bara slut. Det har gått tre veckor sedan jag skickade ett gratulationskort till henne. Nu klagar hon på att hon inte vet om någon, som hon inte har hört av under tre veckor, fortfarande lever.

Glada människor

TV4 visade ikväll ett reportage med glada människor i en liten stad nära Tikrit i Irak. Staden hade just befriats från IS av den reguljära irakiska armén. Reportern frågade vad som hade hänt med terroristerna och ett litet barn svarade "De är döda". Ja, då får vi sannerligen hoppas att inga svensktillverkade vapen kom till användning vid befrielsen av staden.
 
Om detta sades inte ett ord i SVT:s nyhetssändningar, som i stället sände intervjer med indignerade svenska politiker, som sa att Sverige minsann inte viker från kampen för mänskliga rättigheter. Tydligt bevis på Mp-censuren i svenska public service-kanaler. Över hälften av SVT-journalisterna är Mp-sympatisörer. Nu gäller det att framställa Saudiarabien som de värsta skurkstaten i världen. Vad som pågår alldeles utanför detta lands gränser förtigs.
 
Miljöpartiet har ända sedan partiet grundades hållit terrorister och diktatorer i Mellanöstern om ryggen. Om de inte har haft alltför starka band till USA. Låt mig påminna om Per Gahrtons resor till Irak under Saddam Husseins diktatur. Han påstod sig agera levande sköld i Bagdad för att hindra amerikanska bombningar. Varför åker han inte till Nigeria och agerar levande sköld när Boko Haram anfaller städer i nordöstra delen av landet?
 

Vindkraften har inga driftkostnader - det var ett ett ufo!

 
Det är ingen hejd på vindkraftindustrins bortförklaringar till att olyckor sker med vindkraft. Här har rymdvarelser varit i farten.

Sverige har blivit religiöst - Sankt Pelagius tog hem spelet om saudivapen

 
Om  jag har rent samvete, men inte hjälper någon annan, så hjälper jag bara mig själv. Kanske på bekostnad av den som inte fick någon hjälp. För den kyrkohistoriskt bevandrade finns det ett ord för detta: pelagianism. Betyder ungefär att den egna frälsningen går före allt annat.
Detta är svensk utrikespolitik i ett nötskal. Svenskarna ska framstå som så goda, så goda. För Miljöpartiet handlade det om att slippa ta ansvar för någonting. Speciellt för terrorismens offer utanför Europa. För de svenska bästvetarna har irakiska poliser inget människovärde. Terroristraider mot polissatationer i Bagadad med tiotals döda poliser applåderas i Sverige som en seger för de mänskliga rättigheterna.
 
För visst förekommer det att poliser, som är orientaler, själva spöar upp unga ligister i stället för att ställa dem inför en domstol, som dömer dem undomsvård? För att inte tala om hur många bekännelser, som tvingas fram med tortyr. Det är otäckt, så låt oss tvätta våra händer, och blunda för den brottslighet som dessa poliser bekämpar med sina egna liv som insats. Måtte inte poliserna vara utrustade med svenska vapen. För våra svenska samvetes skull, är det bättre att det går åt lite fler irakiska poliser än att de framgångsrikt kan bekämpa terrorism och annan grov brottslighet!

Hoppade från brinnande vindkraftverk

 
"Säker energi"
 
Det är omöjligt att få fram säkra uppgifter om antal döda i vindkraftolyckor. Vindkraftlobbyn mörkar och skyller på annat. Den vanligaste olycksorsaken verkar vara överhettning i turbinhuset med följd att detta tar eld. Det blåser för mycket, och man måste skicka upp reparattörer. Börjar det brinna finns det ingen utrymningsväg. Vindkraftverket blir en dödsfälla. I Sverige kräver Miljöpartiet att alla svenska kärnkraftverk ska ha nya dyra säkerhetsanordningar. Syftet är att göra känrkraften olönsam. Men jag tycker inte att det är principiellt fel att utrusta kärnkraftverket med alla säkerhetsanordningar som finns. Det finns pengar till det, om inte kärnkraften hade subventionerat den olönsamma vindkraften.
 
Man vill bland annat ha en anordning för påfyllning av vatten för nödkylning utifrån. Detta är en väldigigt bra idé tycker jag. Men varför ska inte finnas nödkylning av vindkraftverk också? Det borde ju dessutom finnas något slags räddningssele, så att instängd personal kan fira ner sig till marken på utsidan. Forskare, som har undersökt frekvensen dödsfall i vindkraftolyckor, har kommit fram till stora variationer mellan olika länder.
 
I ett tidigare blogginlägg hade jag fått fram ungefär en omkommen per år i vindkraftolyckor sedan 1973, Men i början av perioden fanns ytterst få vindkraftverk i USA. Under de senaste åren torde dödsfallen ha varit unegär femton gånger högre än genomsnittet för perioden.
 
Under den senaste tiden har debatten i USA handlat om att många örnar dödas av vinkraften. Vindkraftlobbyn har svarat att antalet fåglar totalt, som har dödats av tamkatter, är betydligt större än antal örnar som har nackats av vindkraftverk. I Sverige har den s.k. miljörörelsen försökt stoppa motorvägsbyggen i områden med sällsynta fågelarter. De kan tydligen offras för vindkraften
 
 
"Grön energi"

Uppsala domkyrkas tornspiror skulle göra sig bättre på Fredrikskyrkan i Karlskrona


Minst fem gånger har man byggt nya torn på Uppsala domkyrka. Dessa byggdes i början av 1600-talet, vilket var tredje gången man byggde nya torn på domkyrkan. Denna såtliga barockkyrka var sannolikt den mest imponerande kyrkobyggnaden i Norden under alla tider. Dessa tinnar och torn förstördes i den stora stadsbranden i början av 1700-talet. De nuvarande tornen byggdes under 1880-talet. De torn, som ersattes, "Hårlemans huvar" från 1700-talet, var inte precis någon prydnad, men hade kanske passat bättre på Fredrikskyrkan i Karskrona.
 
 
Sista fotot av Uppdala domkyrka med Hårlemans huvar. Året var 1880.
 
Fredrikskyrkan i Karlskrona, anses vara Sveriges främsta barockbyggnad idag. Den är i praktiken en kopia av en italiensk barackkyrka. Därför vet man hur det var tänkt att Fredrikskyrkan sa se ut när den blir färdigbyggd. För färdigbyggd är den fortfarande inte, trots att det snart har gått 300 år efter byggstarten. Tornspirorna saknas. Det ser för bedrövligt ut. Just nu satsar man flera miljoner på en invändig ombyggnad.
 
Jag vill härmed stödja förslaget att Fredrikskyrkan byggs färdig. Det vore en betydligt bättre framtidsinvestering än dessa eldfängda vindkraftverk.

Vindkraft dödar

Självcensuren i svenska tidningar, radio och  TV är påtaglig.  Detta ser man om man googar på burning wind turbine. Här är ännu en bild på ett brinnande vindkraftverk i England. Under de senaste fem åren har fyra  personer dödats och över 300 skadats av vindkraft i England. Engelska forskare menar att dessa dödstal är toppen på ett isberg. Ingen vet hur många dödsfall i vindkraftolyckor, som maskeras som byggarbetskraftolyckor eller omkomna i orkaner. Sedan 1973 har 35 personer dött i vindkraftolyckor i USA, nästan en om året. Detta är nästan lika många som har dött av kärnkraft i hela världen under samma tid, mellan  30 och 50 personer, samtliga i Tjernobyl.
Om man tar hänsyn till elproduktionen från vindkraft respektive kärnkraft under samma tid, så framgår att vindkraften är mellan 10.000 och 100.000 gånger farligare än kärnkraften per TWh.
 
 

Rollatorn får vänta

För lite mer än fjorton dagar sedan postade jag ett riktigt fint kort med blomstermotiv till någon som jag alltjämt håller kär. Jag hade lite bråttom och glömde min promenadkäpp. Vilket jag upptäckte väl framme vid brevlådan. Jag skulle fortsätta till en lågprisbutik någon kilometer bort, och bestämde mig för att stödja mig på dramatenvagnen. Det gick bra. Några dagar senare blev jag sängliggande i influensan (tror jag, det var). I veckan som gick var jag ute igen på en kort promenad. Trots att jag hade min promenadkäpp med mig, hade jag så svårt att hålla balansen, så jag trodde att jag måste skaffa rollator. Jag tänkte på den som hade stått i källaren, utan ägare. Jag ville inte "ärva" sådant och hade ställt ut den för att bostadsbolaget skulle frakta bort den. Vilket de har gjort. Men jag har blivit bättre nu, och behöver ingen rollator.
 
Det är i början av mars, och det brukar vara vinter den här årstiden. Det är bara grått och trist.

Hur farlig är vindkraften?

Ingen som vet. Vindkraftindustrin, Greenpeace och resten av den genomkorrumperade miljörörelsen tystar ner alla nackdelar med vindkraften. Som jag avslöjat i förra inlägget kan vindkraften starta stora skogsbränder samt bränder i mogna sädesfält. Har detta redan hänt någonstans i världen? Ingen som vet. De brittiska forskare, som har försökt kartlägga bränder i vindkraftverk, menar att det som de har lyckats få fram är toppen på ett isberg. I genomsnitt inträffar 11,7 kända bränder i vindkraftverk per år. Det är möjligt att de brinnande oljor etc, som slungas omkring, hinner slockna innan de når marken eller trädtopparna. Elektriska ledningar, eldfarliga oljor och varmgång i makskineriet, när ett vindkraftverk skenar, är brandorsak.
 
Det är mycket sällsynt att normal drift av kärnkraftverk kräver människoliv. Jag känner bara till ett fall, nämligen Tjernobyl. Men det handlade knappast om normal drift, eftersom man gjorde experiment med att höja effekten. Initatlt dog ett 30-tal personer, och totalt kanske ett 50-tal. De ekonomiska skadorna blev enorma, med skördar som inte kunde tas till vara, etc. Tjernobyl saknade reaktorinneslutning. Hade sådan funnits, hade de ekonomiska skadorna begränsats till förlusten av reaktorn och uteblivna intäkter av uteblivna intäkter från elproduktionen, samt skördeskador i de närmaste omgivningarna. Någon reaktor hade självfallet aldrig skadas, om det aldrig hade funnits någon reaktor. Förlusterna på rivningen av Barsebäck-reaktorerna är självfallet inte mindre.
 
Jag vet inget om arbetsplatsolyckor vid byggandet av de svenska kärnkraftverken. Men minst en person har dödats vid byggandet av den svenska vindkraften. Vindkraftindustrin har försökt mörka detta dödsfall. Arbetarskyddet är undermåligt på grund av vindkraftens dåliga lönsamhet. Mp mörkar drift- och underhållskostnad. Det är rörliga delar, som slits och måste underhållas. Och ger upphov till bränder. Mp ljuger och påstår att vindkraften inte har några driftkostnader, eftersom vinden är gratis.
 
Ett sätt att minska mängden rörliga delar och därmed underhållskostnaderna är att använda magneter av neodym. Detta är en sällsynt jordartsmetall, som inte finns fritt i naturen och ger torium som biprodukt vid framställning. Torium är ett medelaktivt radioaktivt ämne, som är absolut livsfarligt för människor under tiotusentals år, unefär som avänt känrbränsle. Torium deponeras framför allt i Malyasia, ett fattigt land, som offrar sin befolknings hälsa för en spottstyver. .
 
Svenska vindkraftförespråkare påstår att komponenter av neodym, saknas i de svenska vindkraftverken. Vilket alltså betyder att dessa är långifrån underhållsfria. Påståendet är dessutom märkligt, eftersom små mängder neodym finns i nästan varje hem, i våra elektroniska apparater och på våra kykskåpsdörrar. . Mängden medelaktivt torium från neodym-framställningen är ungerfär lika stor som mängden använt kärnbränsle.
 
Denna mängd torium skulle kunna användas för att driva toriumbaserade kärnkraftverk under tusentals år. Detta är det säkraste sättet att bli av med problemet. Sådana kärnkraftverk finns dock fortfarande inte, mycket utvecklingsarbete återstår, och saboteras dessutom av vindkraftlobbyn.

Härdsmälta under bar himmel i Skottland

100 metre tall wind turbine catches fire in hurricane-force winds at Ardrossan, North Ayrshire, Scotland, in 2011.Wind turbines may catch on fire ten times more often than is publicly reported, putting nearby properties at risk and casting doubt on their green credentials, researchers have warned.(The Telegraph).
 
Årligen inträffar ungefär 12 kända härdsmältor i vindkraftverk, men den vindkraftvänliga svenska jouirnalistkåren skyddar oss effektivt från denna skadliga information. Nyligen rapporterade dock lokalpressen att polisen hade spärrat av ett stort markområde kring ett vindkrafverk i västra Blekinge, sedan detta börjat skena, vilket är ett förstadium till överhettning i turbinhuset.. Har den svenska räddningstjänsten någon som helst beredskap för svåra vindkraftolyckor? Det var en liten gnista från en skogsmaskin, som startade den stora skogsbranden i Västmanaland i somras. Det var ytterst nära att man tvingades evakuera Norbergs tätort med c:a 5.000 invåndare flera mil från platsen där branden startade.
 
– Under mina tio år har jag aldrig hört talas om något liknande i Sverige. Däremot har man ju hört talas om extremfall från utlandet där vingarna bryts av och flyger ett hundratal meter, berättade räddningsledaren i västra Blekinge om katastroftillbudet 2 januari 2015. Var det verkligen första gången något liknande hände i Sverige?
 
Kärnkraften är farlig för att det finns en fungerande räddningsorganisation kring kärnkraftverken, säger kärnkraftmotståndarna. Vindkraften är alltså säker för att det inte finns någon särskilt räddningsorganisation, inte ens nödkylning, enligt samma logik. Så enkelt. Lägg ner brandkåren, så¨brinner det inte.
.
 
 
 
 

RSS 2.0