Teknikens landvinningar och eftersläpningen

En hackare har sålt uppgifter ur polisens hemliga register till kriminella. Har de fått uppslag till nya brott, som de kan begå, eller har de fått vetskap  om vad polisen vet om dem, så att de kan undgå att åka fast näösta gång? Har hackaren också fått tillgång till  polisens spaningsregister med uppgifter om misstänkta, som visat sig vara oskyldigas? Sådana uppgifter kan användas i utpressningssyfte. Utpressarfe kan hota med att sprida  uppgifterna på sociala medier.
 
EU:s av SVT hårt kritiserade dataskyddsdirektiv, som är till för att skydda enskildilda, behövs verkligen. I stället för att göra ner direktivet borde man kanske säga "För lite och för sent". Den nu mycket omfattande nätbrottsligheten är ett exempel på eftersläpningen.Lagsrtiftningen hinner inte med i den tekniska utvecklingen.
 
Brottet rattfylleri fanns inte före bilen. Att brottet är kopplat tlll just bilismen framgår av benämningen på brottet. En häst visste hur en vagn skulle drras även om kusken var full. Det talade och tryckta  ordet  har länge varit omgärdade av regler och straffsanktioner för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Förtal, ärekränkning oc, hets mot folkgrupp i de formerna är straffbara. Och med kravet på  ansvarig  utgivare, vartill ´jälva publikationen  har sparats, har nästan alltid någon ansvarig kunnat ställas till svars. En egendomlighet  inom just detta område är dock att - om inte skribenten själv är ansvarig utgivare - någon annan än den som begått brottet straffas.
 
Nätbrottsligheten är oerhört  svår att komma åt. Det beror på eftersläpningen. Lagstiftningen har inte alls hunnit med.
 
Ett annat exempel på eftersläpningen är den skandal som just nu rullas upp vid Karolinska institutet, som leder den medicinska forskningen i Sverige och utser nobelpristagare i medicin. Det är inte första gången som forskare med anknytning till KI har mördat patienter i jakten på ära och berömmelse och eventuellt nobelpris. Valet av nobelpristagare i just medicin har vid minst två tillfällen varit belöningar av forskningsfusk.
 
I det ena fallet var syftet med valet av nobekoristagare att rättfärdiga de tvångssteriliseringar som pågick i Sverige vid samma tid. I det andra fallet mördades nobelpristagaaren av en av sina egna tidigare patienter. Som tydligen inte alls delade KI:s och nobelkommitténs syn på medicinska framsteg.
 
Under utprovningen av det nya läkemedlet roxiam dog åtta patienter. En nionde försöksperson dog under något oklara omständigheter sedan de åtta första dött. Efter kontakt med en av de anhöriga har jag sökt den information jag kunnat finna. Det är således klart att den nionde försökpersonen ville dra sig ur efter de åttas död, men vägrades göra detta. Den s.k. vården konverterades till psykiatrisk tvångsvård med stöd av den nya tvångsvårdslagen från 1992.
 
Den ansvariga forskningschefen vid ett svenskt läkemedelsföretag shappade till USA, när patienterna dog och kunda alltså spela oskyldig och ovetande när försökspersonerna dog. Han återvände sedan till Sverige som ägare och chef för ett eget företag, som samarbetade med KI. Man kan misstänka den högsta ledningen för KI för att under flera decennier ha mörkat det medvetna offrandet av patienter för i vetenskapens namn.
 
Åtta - nio döda försökspersoner borde ju diskvalificera den ansvarige forskaren från allt samarbete med KI. Men i stället fick han fortsätta sin verksamhet - dock med för mig okänt resultat - genom en bolagskonstruktionen, vars syfte torde ha varit att förhindra insyn.,
 
Onekligen kan man se paralleller med den italienska kirurgen, som fick fortsätta med sina livsfarliga experiment på patienter i Ryssland, när de patienter som hade operats på KI bara blev sämre och sämre. Detta skyllde italienaren - med full uppbackning från KI:s högsta ledning på att patienterna var alltföer sjuka för att operationen skulle lyckas. I Rysskabd skulle nästan friska patienter operras.
 
När fyra läkare, som själva arbetade på KI fattade misstankar och satte ihop en skrivelse till KI:s högsta ledning med bevis för forskningsfusk, hotades de själva av åtal. Nu kräver flera svenska läkare att nobelprisutdelningen i medicin ska inställas 2016 och 2017. Frågan är om det räcker. Det onda måste ryckas upp med rötterna genom nedläggning av KI. Dessutom måste politiskt ansvar  utkrävas, Av både den föregående och den nuvarande regeringen.
 
KD-politiker har uppfört sig som om de vore mutade av läkemdelsindustrin. Och socialdemokrater har uttalat bekymmer för att läkemedelsindustrins forskningsavdleningenar kan lämna Sverige om inte tillfången på försökspersoner säkras. En tydlig signal till hänsynslösa forskare att inga nya lagar, som skyddar patienterna /försökspersonerna bättre, är att vänta.
 
Igår avsljades att unga personer, som medicineras med de nya antidepressiva medlen, har drivits till både självmord och våldsbrott. Detta har jag försökt framföra till sjukvårdspolitiker för KD i ett par landsting för drygt tio år sedan. Gissa vilken reaktion jag fick. En politiker, som senare blev riksdagsledamot , vred sig av skratt. En anna försäkrade att det inte finns nog med läkare för att skriva ut dessa preparat.  

"EU ska inte lägga sig i"

Ja, det kan man tycke om EU:s många detaljregleringar av frågor som byråkraterna i Bryssel inte kan veta något om, och som borde avgöras nationellt. Men faran med detta är att motståndet mot överstatlighet kan komma att missa målet och riktas mot den överstatlighet som faktiskt behövs. Och överstatlighet behövs för att bekäma den gränsöverskridande brottsligheten, såvida vi inte bara ska stänga gränserna fysiskt utan också förbjuda all kommunikation - per brev, telefon och internet - över nationsgränserna.
 
Nätbrottsligheten är lokal, nationell och internationell. Lokalt handlar det om så svår mobbning av skolkamrater i samma klass, så att offret försöker skada sig själv och den unga förövaren blir åtalad och får sitt liv förstört på det sättet. Nationellt handlar det om att vuxna inleder sexkontakter med unga personer, som just har blivit könsmogna. Internationellt handlar det om pedofilringar som sprider barnpornografi och andra typer av grov kriminlitet. När både förövare och offer är unga människor, måste båda parter skyddas. Förövaren ska hindras att begå sitt brott, även för hans eller hennes egen skull. När förövaren är vuxen handlar skyddsaspekten huvudsakligen av offret för brottsligheten.
 
Jag känner till fall, då langare kört in på skolgårdar och sålt sprit till eleverna. Lärarna har inte vågat ingripa, utan har ringt polisen och tittat på medan kommersen har pågått. Langarna har vetat precis hur långa utryckningstider polisen har, och har avslutat kommersen i god tid, innan polisen hunnit fram. Hur har eleverna vetat att det är spritförsälning på gång, när en främmande bil har parkerat på eller strax utanför skolgården? Detta händer i den svenska glesbygden.
 
SVT försvarar "rätten" för hänsynslösa brottslingar att förstöra det uppväxande släktet och hela samhället. Lika hänsynslösa är publicister och journalister, som har gjort detta till något slags yttrandefrihetsfråga. SVT har lagt ut en länk till EU-direktivet, som man kan läsa på engelska. Som en service till alla, som inte är så bekväma med det engelska språket, kunde man väl också ha kostat på en svensk översättning? Samt en översättning till andra språk, som är vanliga i Sverige idag, exempelvis arabiska?
 
Själv gör jag samma sak - lägger ut en länk till den engelska texten. Kan någon tipsa om en svensk översättning? Jag kan ju inte be någon anställd att översätta texten. Och ska jag själv göra det, kommer det att ta hela natten. För SVT handlar det naturligtvis om den selektiva censur, som är så typisk för SVT idag.
 
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm
 
Dessutom är avtalen mellan de företag, som står bakom dessa nätjänster, vanligen oerhört så långa, så att få användar läser igenom dem. Alla villkor är till företagens fördel. och man hänvisar till amerikansk, vanligen kalifornisk lag, för att lösa eventuella tvister. Vilken vanlig människa har möjlighet att stämma dessa multinationella bolag inför kalifornisk domstol? Borde inte svensk, eller åtminstone europeisk, konsumenträtt gälla i Sverige?
 
Nog behövs det att EU skyddar sina medborgare, vare sig dessa är oskyldiga användare eller offer för kriminella användars aktiviteter på nätet.Vilken sida SVT står på har vi sett i (går-)dagens nyhetsprogsram.
 
 

SVT kämpar för pedofilers rätt att ta kontakt med barn och för barns rätt att kränka varandra

Något av de först åren av 2000-talet slutade jag köpa Aftonbladet, eftersom jag inte vill stödja publikationen ekonomiskt. Jag tog beslutet samma dag som tidningen snaskade i ett brutalt sexmord. Jag insåg att tidningen exploaterar människan sämsta instinikter, nämligen att mord skulle vara sexuellt upphetsande. Jag undrade hur någon kan ta emot lön från en så cynisk arbetsgivare, hur svenska journalister är funtade. Naturligtvis också de vänsterextremister, som torgför sina åsikter på ledarsidan. Hur många läsare skulle tidningen ha utan snaskandet mord och sex?
 
Sedan några veckor är Aftonbladets tidigare ansvarige utgivare Jan Helin programchef på Sveriges Television. Efter sju är på Aftonbladet har han fyrdubblat sin lön, som vid tillträdet var 1,2 miljoner kr. Han tog beslutet att publicera Jimmie Åkessons hetsartikel mot muslimer under hösten 2008,. han godkände de obevisade sexköpsanklagelserna mot den dåvarande arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, och det makalösa drevet mot Håkan Juholt, s. Han har försvarat skandaliseringen av Littorin med att om denne "hade talat ut med vår reporter, så hade vi kanske avstått från publicering". Publiceringen var alltså ett straff  för olydnad mot journalist.
 
Samma journalist hade något år tidigare kört ihjäl elva renar i Lappland under en våldsamt bilfärd för att bli första reporter på en mordplats. Tänk om det hade varit elva skolbarn på cykelutflykt..Den mördade var  en kvinna. Blotta misstanken att det kan vara ett sexmord, får det att vattnas i munnen på Aftonbladets medarbetare., Fortsatt anställning, löneökning och chansen att gå vidare till ännu mer välbetalda jobb - vilket chefen själv nu har gjort. Åtminstone gått vidare till ett mer prestigefyllt jobb.
 
Huruvida den nye programdirektören ligger bakom fredagens skandalnyhetssändningar om åldersgräns på sociala medier, känner jag förstås inte till. Men sändningarna har varit ett flagrant brott mot kravet på opartiskhet och objektivitet och kravet att alla åsikter i en politiskt laddad fråga ska få komma till tals. Det är i alla fall hans skyldighet att se till villkoren i sändningsavtalet uppfylls.
 
Vad som har sagt i SVT är att EU har utfärdat en bindande förodring om att barn under 16 års ålder måste ha målsmans tillstånd att öppna konton på socials medier, men att ett enskilt land kan sänka gränsen till 13 år. Vad SVT inte har sagt är att det är ett utförligt direktiv som är avsett att skydda den enskilde mot brott och andra intrång i den personliga ingtegriteten. Och ansvaret läggs på de förettag som tillhandahåller nätjänsterna. Åldersgränsen är bara en del i direktivet.
 
En reglering av sociala medier är nödvändig, eftersom polisens resurser inte alls räcker till för att utreda alla nätbrott. Det är bara i undantagsfall som detta sker, och då har skadan för den enskilde redan skett. I stället för en diskussion om för- och nackdelar med det konkrita direktivet, där både anhängare och motståndare får komma till tals, har SVT försökt frammana något slags folkstomr mot direktivet, där enbart motstådarna har fått komma till tals.
 
Det är helt uppenbart att SVT nu slåss för pedofilers rätt att ta kontakt med barn och för barns rätt att kränka varandra. Samt givetvis rätten för vuxna köpare och säljare av sexuella tjänster att göra affärer med varandra. Samt givetvis också vuxnas rätt att med en minimal risk för upptäckt köpa sexuella tjänster av minderåriga. Sociala medier används också för rekrytering av terrorister. Unga pojkar lockas att bli martyrer som IS-krigare, och flickor i 15-årsåldern har lockats att åka till stridsområdet i Syrien eller Irak i hopp om att bli "martyränkor".
 
Man undrar varför EU har nöjt sig med en 16-årsgräns, när man har en 18-årsgräns för prostituion i de flesta länder, där sådan är tillåten. Det handlar här inte bara om att skydda offren för terrorismen, utan också om att skydda de unga, som i oförstånd lockas att bli martyrer eller martyränkor. Unga människor måste skyddas inte bara mot att bli utnyttjade utan också motatt själva förstöra sina liv. Det är inte alltid som föräldrarna kan skydda sina barn.
 
Jobbet som programdirektör på SVT har börjat riktigt illa för Jan Helin.
 
 
 
 

RSS 2.0