Älgarna måste informeras om de skador som de orsakar

Svenska myndigheter tror att alla problem kan lösas med infokrmation. Och journalisterna vidarebefordrar informationen om bristen på information. Hur många gånger har vi inte läst att terrorismen kan stoppas genom att de blivande terrorismen informeras om våra västerländska värderingar.

Även djuren måste informeras. Detta hittade jag på en nyhetssajt: 

"Hela 37 procent av tallstammarna i östra Blekinge har betesskador av älg. Det är en ökning med tio procent jämfört med för två år sedan enligt en färsk inventering, rapporterar Sveriges Radio Blekinge.Skadorna kan tyda på att tallen är på väg att försvinna från trakten.- Det vore illa och skulle få stora samhällsekonomiska konsekvenser, säger Stig Hermansson vid Skogsstyrelsen i Hässleholm till SR.Han säger att betesskadorna sänker värdet på tallarna och att information måste till för att vända utvecklingen.Även andra trädslag har minskat i området, bland annat röSnn, asp, sälg och ek."


372 masskjutningar, varav 64 skolskjutningar, men ingen gayskjutning

Det handlar om fjolårets facit i USA. Och observera att det handlar om antalet skutningar, och inte om antalet döda. Skolskjutningar, och andra masskjutningar, i USA är alltså vida fler än vad som har rapporterats i svenska medier. Inte konstigt att alltfler amerikanska lärare bär vapen under tjänstetid... Och att många anliga amerikaner motsätter sig en skärpning av vapenlagarna...
 
Man måste ju kunna försvara sig (och sina elever),eller...?
 
Under innevarande år, 2016, har det dock varit minst en gayskutning - med runt 50 döda på gayklubben i Orlando. Att inga hbtq-personer skulle ha dödats i masskjutningar under hela förra året framstår som mycket osannolikt mot bakgrund av det stora antalet totalt. Att inga hbtq-personer före Orlando skulle ha drabbats av den typ av psykiska reaktioner (drogpåverkan?) som varit orsak till masskjutningarna förefaller också osannolikt.
 
Skytten på gayklubben i Orlando tillhörde vart fall de regelbundna besökarna. Det kan - som vid så många andra masskjutningar - ha varit ett svartsjukedrama, eller liknande. Kanske svårigheter att bli accepterad som en i gänget. Men detta är dock spekulationer, och inget som vi vet säkert.
Utöver att han tidigare flera gånger varit en besökare på klubben, är det känt att han läste extrem-islamistiska sajter, som bl.a. uttryckt hat mot homosexuella. Det ena motsäger dock inte det andra.
 
Dessa sajter uttrycker dock inte bara hat mot homosexuella och hbtq-personer, utan mot hela den västerländska livsstilen. Och mot ALLA, som vägrar underkasta sig deras förvridna form av islam, i synnerhet judar, yasidier och kristna.
 
Media i Sverige fokuserar - trots det stora antalet masskjutningar i USA - på bara en kategori offer, men smetar ut skulden på alla troende, i synnerhet kristna. Trots att skytten i Orlando uppenbarligen var muslim. Och finns inga massmördare, som varit ateister?
 
Naturligtvis fördömer jag alla mord - och även uppmaningar till mord - på hbtq-personer. Liksom på alla andra. Om vi gillar, eller ogillar deras livsstil, har inte med saken att göra.
 
 

RSS 2.0