Döden på nätet

Internet har medfört stora möjligheter för vanliga människor att sprida tankar åsikter och fakta till en bredare publik än den som finns på andra sidan köksbordet.  Detta är bra, men internet kan också skada, både av oförstånd och med ytterst onda avsikter. Och detta utan att det finns några effektivs medel för vare sig privatpersoner,politiker,  åklagare, domare och andra offentliga beslutsfattare att skydda sig ens mot allvarliga dödshot. Sju av tio riksdagspartier står nu bakom ett förslag till en grundlagsändring, som som lommer att ge staten bättre möjligheter att skydda sina medborgare, privatpersoner såväl som offentliga beslutsfattare.
 
De nödvändiga lagändringarna kan träda i kraft tidigast under 2019. Under tiden tvingas alla vi som bor i landet Sverige att leva med detta dödliga hot mot både oss själva och landet Sverige. Utgivaren av en webtidning (blogg) försöker nu få igång en kampanj för att fälla grundlagsförslaget med en folkomröstning. Lyckas detta, får vi ingen ny chas förrän 2023. Det åttonde riksdagspartiet, som tidigare i en egen motion yttryckt oro för hur utlämnade svenskarna är, har hastigt bytt fot och försöker profilera sig som frihetens försvare. Vems frihet? Terroristers och bovars frihet? Är det frihet att riskera att utsättas för brott i sitt eget hem?
 
Datainspektionen har svarat på grundlagsförslaget. När du läser detta, ska du hålla i minnet att formellt okänsliga personuppgifter kan vara utterst känsliga för den enskilde i den form och det sammanhang, som de läggs ut på nätet: 

 

"Datainsspektionen har under senare år tagit emot ett oräkneligt antal klagomål från allmänheten rörande söktjänster som endast tillhandahåller sådana okänsliga personuppgifter. Det handlar då om uppgifter om exenpelvs namn, adress, personnummer, födelsenummer, födelsedag, sammanboende, ciilstånd, bilinnehav, bolagsengagemang, fastighetsinnehav, geografiksa data, bilder på bostad osv. Datainspektionens erfarenhet är att många enskilda personer ifrågasätter att vem som helst kan samla in omfattande information om den enskildes livssituation sekundsnabbt på internet utan den enskildes samtycke,"

 

Datainspektionen är den enda myndighet som har till uppfift att skydda den enskilde mot faror på nätet och mot ollika slags datoriserade personregister. Datainspektionen är den enda remissinstans, som har företrätt de människor som finns registerade i dataregistren.

 

Man kan tänka sig vilken frustration inspektionens tjänstemän har känt, när de har haft häderna bakbundna av nuvarande lagstiftning och kunnat göra skvatt ingetning, trots vetskapen om att förtvivlade människor har tagit sina liv, för att de varit så utlämnade åt allt från nyfikna utan egentligt ont uppsåt till kriminella ligor, som har använt de offentliga registren till att planera och utföra sina brott.

 

Medan andra remissinstanser ojar sig över att friheten för terrorister och bovar att planera sina brott ska inskränkas tycker Datainspektionen att de föreslagna grundlagsändringarna inte ger allmänheten ett tillräckligt starkt skydd: "Datainspektionen anser därför att de förelagna undantagen från grundlagskyddet inte är tllräckligt långtgående. Det finns även risk att Sverige inte lever upp till kraven i dataskyddsdirektiven och dataskyddsdörordningen."

 

Detta innebär givetvis inte att det föreslagna skyddet för den personliga integriteten bör skjutas till efter valet 2022, eftersom svenska medborgare därigenom kommer att gå miste om det skydd som dock föreslås.Det är i stället angeläget att de nya lagarna snarast kommer på plats, vilket beyder tidigast 2019, så att ytterligare skärpningar och justeringar kan göras 2023. Först måste nämligen grundlagen ändras, vilket kan ske tidigast efter höstens val. Sedan måste de nya lagarna om tillämpningen stiftas, vilket torde ta ytterligare flera månader.

 

Hur många har dött eller blivit rånade och missandlade i sina hem under tiden? Hur kan någon, som säger sig vara svenska folkets och den svenska nationens vän vilja förhala detta viktiga lagstiftningarabete, hela fyra år dessutom?


Bättre ordning i klassen med beväpnade lärare?

Ska de skolministrarna beväpna Sveriges lärar så att de kan hälla ordning i klassen?
 
Svenska världsförbättrare fördömer den amerikanska presidentens svar på den senaste skolskjutningen: Beväpna lärarna! Min första tanke var att den första som blir skjuten är hon /han som kan vara beväpnad. Om inte läraren drar först. En pensionerad rektor i Norrland varnade för att någon utbränd lärare kommer att skjuta ner jobbiga elever. Nu är det här med beväpnade lärare ingenting nytt. De har funnits i USA några år. Men det var ju innan Trump blev president.... Allt som hände på Obamas tid var ju rätt. 
 
Och lika rätt hade det varit om Hillary Clinton hade varit president  och gjort det beramade uttalandet. Hillary var ju utrikesminister när Obama var president och sägs ha varit skjutglad, men hölls tillbaka av presidenten. Så hon beväpnade de blivande terroristerna i Syrien för att de skulle vinna inbördeskriget mot den syriska presidenten och hans skjutglada anhängare. Vilket är förklaringen till att Trump i valförelsen beskyllde Hillary för att ha skapat IS. Hillary, som beskrivs som "aktivistisk" ville dessutom beväpna diverse skurkstater mot Ryssland...
 
Anklagerna mot Ryssland för att ha manipulerat det amerikanska presidentvalet har nu lett till kraftigt försämrade relationer mellan USA och Ryssland för att Trump ska slippa misstankar för att vara styrd av Putin. I  stället för avpänning mellan USA och Ryssand, kapprustar Nato och USA. Hillarys pedagogik har gått hem, så varför ska inte lärarna vara beväpnade för att hålla ordning i klassen?
 
Tänk dig varje lärare i rollen som uncle Sam, som håller ordning i världen. Eller uncle Sam som en beväpnad lärare som håller ordning i klassen...
 
Men jag tänkte, när jag hörde förslaget, att det vore bättre att beväpna någon av eleverna. För i så fall vet inte skolskytten vem han ska skjuta först, Han hinner inte skjuta mer än en av personerna i klassrummet, innan han själv blir skjuten. Om han av en händelse skulle råka skjuta den beväpnade eleven, kan man ju beväpna två elever i varje klass. 
 
Jag undrar bara hur den pensionerade rektorn i Norrland har tänkt lösa de allt värre disciplinproblemen i den svenska skolan, med stolar som far genom klassrummen, elever som bär kniv och 25-åriga elever i högstadiet, vilka har ljugit om sin ålder.

Fullt med folk i bageriet?

 
 
Två bagare och tre degar. Hur många människor är det totalt i bageriet?

RSS 2.0