Vad får vi, om vi inte får en alliansregering?

Den italienske fascistledaren Benito Mussolini stod till vänster om Hitler. Inte bara på denna bild, utan i verkligheten också. Men särskildt långt till vänster var det ju inte... Enligt Mussolins fascistiska ideologi skulle hela folket bestämma. Det skulle vara ett folk. Eftrsom det inte är så lä ett helt folk att enas om en gemensam åsikt i alla frågor, behövdes en auktoritär uttaolkare av "folkviljan", nämligen Mussolini själv. Utopier kan låta bra tills de omsätts i praktiskt hanling. 
 
 
Först måste jag säga, att om vi inte får en socialdemokratisk enpartiregering (vilket vi med största sannolikhet inte kommer att få), så hoppas jag på någon form av blocköverskridande samarbete. Och helst av allt att socialdemokraterna och moderaterna bildar en tvåpartiregering tillsammans - gärna med stöd av övriga allianspartier.
 
Jag tror på ordspråket "Ju fler kockar - desto sämre soppa". Att redan två partier är för mycket, har vi ju sett under innebarande mandatperiod, då Mp har saboterat och förhalat många bra - och bland dem en del helt nödvändiga - åtggärder, som S velat genomföra, som exempelvis en mer effektiv terroristbekämpning. Det är ju inte bra att Sverige fungerar som något slags hjärnkontor och väntlogi för de terroristnätverk, som härjar i Europa.
 
Men en enpartiregering framstår i nuläget - oavsett om vi talar om S eller M - som orealistiskt. Och för att regeringen ska ha tillräckligt stöd i riksdagen för att få igenom sina förslag utan långdragna förhandlingar och förödande kompromisser med oppositionen, måste det alltså bli en tvåpartiregering. Det är ju också viktigt att oppositionen inte blir allför svag och splittrad så att SD kommer att framstå som det enda oppositionspartiet. Eller att V och SD kommer att framstå som de enda oppositionspartiet.
 
Att V kommer att leverera opposition från vänster, om vi för en blocköverskridande regering, kan vi vara säkra på. Och det är bra. Men det kommer också att behövas en opposition från höger, som inte utgörs av SD utan av "etablerade" borgerliga partier. Om nuvarande mandatfördelning i riksagen står sig efter valet, är S  + M den enda tvåpartikonstellationen, som kommer att ha egen majoritet i riksdagen. 
 
Den parlamentariska demokratin är den enda form av demokrati som någonsin har fungerat-. När enpartistater  kallar sig "folkemokratier" ljuger de. Det perfekta  styrkeförhållandet mellan regering och opposition i en parlamentarisk demokrati är 51 - 49. Detta betyder naturligtvis inte att oppositionen ska ha 49 % av inflytandet. Oppositionen ska bida sin tid och vara beredd att ta över om regeringen tvingas avgå p.g.a. regeringskris eller valnederlag. 
 
I TV-debatten med Jan Björklund, L, igår krävde Jimmie Åkesson att alla partier ska ha inflytande i relation till deras väljarstöd (senaste valresultat eller enligt senaste Demoskop?). Björklund, som bemödade sig om att svara på alla frågor missade tyvärr att svara på just detta krav. Tyvärr, för det är fascistisk "demokrati". Det kommer ju inte att finnas någon opposition.
 
Parlemntarisk demokrati bygger på majoritetsskydd plus minoritetsskydd, d.v.s att majoriteten inte får besluta att upphäva minoritetens mänskliga rättigheter. Detta är dock långt ifrån kravet att en minritet på 49 % ska ha 49 % av inflytandet. 
 
Om ett alliansparti bildar regering tillsammans med S, så inneäbär det självfallet inte att alliansen är död, utan att den kan återformeras, så snart de fyra allinaspartierna har chansen att vinna ett val och bilda en alliansregering. Det kan också tänkas ske förskjutningar inom alliansen, så att L blir större än M, och i så fall r det L som ska bilda regerig tillsammans med S, medan M går i oppostion. Fortfarande under förutsättning det inte är möjligt att bilda en ren alliansregering - och ej heller en socialdemokratisk enpartiregering, som stöds V och /eller Mp.
 
Det är inte min stil att publiera innehållet i privata mejl, som avsändaren inte har avsett för publicering. Men jag kan ju publicera en del av mitt svar på ett privat mejl. Från någon som inte riktigt gillar innehållet i mitt förra inlägg. "Och om det nu skulle bli någon form av fastare blocköverskridande samarbete, så borde det väl vara en självklarhet för en X-partist att X-partiet har en stark röst i det samarbetet, så att exempelvis A- reformerna - som  X-partiet har kämpat så mycket för - får vara kvar?"

Alliansen

Om man kandiderar i höstens val för ett alliansparti, så vill man väl att alliansens fyra partier ska bilda regering och . Inte att alliansen ska bli gisslan hos SD. Det ger ju då ett mycket konstigt intryck om man då kritiserar en av alliansens partiledare och samtidigt hyllar en öppet rasistisk sverigedemokrat som en hedersknyffel och försvarar honom mot alliansparti-ledaren.Det är över huvud taget ett märkligt synsätt att journalister och politiska motståndare inte skulle ha rätt att "kasta skit" på ledande SD-företrädare, men på alla andra. Och för sådant som inte har ett dyft att göra med deras offentliga uppdrag.
 
Naturligtvis ska även ledande SD-företrädare ha rätt till personlig säkerhet och rätt till en personlig sfär. Journalister ska inte klampa in i deras villaträdgårdar och ta bilder genom sovrumsfönstret. Men det handlade här om ett uttalande som andre vice talmannen hade gjort under ett slags förelösning vid ett riksmöte med partimedlemmar 2014, tydligen med journalister närvarande. Naturligtvis hade de rätt att rapportera vad
d e hörde, och även att gräva fram detta nu, tre och ett halvt år senare.
 
Hur kan man klaga på att SD inte får komma till tals, när de uppenbarligen får det? SD får komma till tals på väldigt många sätt, och inte minst i riksdagsutskotten, där förslagen till riksdagsbeslut stöts och blöts och får sin slutgiltiga formulerinng innan de läggs fram i kammare för omröstning 
 
Minst tre av de fyra allianspartiledarna har sagt att de vukk glra upp med Socialdemokraterna (och ev. även med Mp) om alliansen skulle bilda en mjnoritetsregerig. Detta skulle kunna inträffa om varken alliansen eller de rödgröna får egen majoritet i riksagaen och S misslyckas med att bilda regerig. Det är gansk självklart. Det är parlamentarisk demokrati. Någon anna form av demokrati existerar inte. 
 
 

Att missförstå

När jag har kritiserat förslag till tvångskonvertering av invandrare, och t.om. asylsökande (som kanske kommer att få avslag på sina ansökningar) till svenskar så är det själfallet tvånget som jag kritiserar. Och inte att någon av egen fri vilja vill bli svensk. Jag tar bestämt avstånd från uttalandet från riksdagens andre vice talman att inte ens svenska samer är svenskar. Det är avskyvärt och en skam för Sverige att en sådan person är talman. Desssutom är han ju inte själv svensk, om man ska applicera hans egna svenskhetskriterier på honom själv..Han uppför sig osvenskt, uttalar sig osvenskt och har inte vuxit upp i något av de ursprungliga svenska landskapen.
 
För mig är det en självklarhet att ingen ska tvingas byta etnisk identitet mot sin vilja. Men ej heller hindras att göra detta, om han /hon så vill. Jag kan bara inte förstå varför asylsökande ska tvingas lära sig svenska och mot sin vilja  göras om till svenskar innan de ens har fått uppehållstillstånd. Men om de själva vill bli "etniska svenskar" och sedan får avslag på sina asylansökningar, men vill fortsätta att leva som svenskar i exempelvis Afghanistan, så får de väl göra det för mig. Men jag tror inte att det underlättar livet i Afgahnistan.
 
Det här har ingenting att göra med frågan hur många invandrare Sverige kan ta emot. Jag har skrivit förut att de, som har fått´uppehållstillstånd i vårt land, deras mänskliga rättigheter ska respekteras fullt ut.
 
Det har heller inget att göra med kravet att alla, som vistas i vårt land, ska följa svensk lag. Men det förutsätter att lagarna inte strider mot de internationella konventioner, som Sverige har åtagit sig att följa, om mänskliga rättigheter. 
 
Det finns ett EU-direktiv från slutet av 1990-talet om nationella minoriteter. Det handlar om minoriteter, som har bott i ett EU-land sedan urminnes tider, bl.a samerna. De har speciella rättigheter till språk. kultur och sitt traditionella sätt att försörja sig (renskötslel), som inte är självklara för nyinvandrade minoriteter. e
 
Huruvida en person av judisk börd uppfattar sig som enbart jue, enbart svensk eller både jude och svensk, är upp till honom själv att avgöra. Det ska ingen myndighet, ej heller riksdagen avgöra, och defintivit ingen som genom representerar riksdagen genom ett talmansuppdrag.
 
Men det var ju förstås bra att vi fick ett klart ba anesked hur SD_s partiprogram ska tolkas. när detsamma säger att man är svensk om man uppfattas som svensk av sig själv och andra. Vilka andra? Någon myndighet för rasbestämning av invånarna i Sverige?
 
I oktober 2014 skrev jag ett inlägg på denna blogg i samma ämne. Inlägget kan sökas via spalten till höger 

Sveriges riksdag har skämt ut Sverige genom sitt talmansval

 
.
 
 

En yrkeskår som är värd förakt

En person, som inte sitter i fängelse, måste kunna röra sig fritt på stan, utan att bli ihjälslagen. Det gäller även grova brottslingar efter avtjänat straff. Saken handlar inte om rätten att påtala och kritisera den dekadenta livsstilen bland delar av kultureliten och den stockholmska journalistkåren. Saken handlar inte om rätten att avslöja och kritisera hur kulturprofilen har nästat sig in i Svenska Akademien och hur hans fru, akademiledamoten, trots uppenbart jäv har beviljat ekonomiskt stöd till deras gemensamma företag. 
 
Jag är dock inte kulturprofilens försvarsadvokat, och kommer alltså inte att sitta i rätten och säga "Min klient säger att han är oskyldig" för att därefter övergå till att plocka sönder åklagarens bevisning och ifrågasätta de påstådda offrens troväridighet. Det torde inte vara särskilt svårt för en försvarsadvokat. Det finns ju inga vittnen som har sett något. De vittnen, som enligt uppgift kommer att kallas, ska intyga offrets trovärdighet, att hon normal är trovärdig, Vilket påminner om den friande misshandelsdomen i Solna. I domen står det ju att den åtalade och frikände mannen är av "god familj". Helt klart hade försvaret i det målet kallat vittnen, som skulle intyga mannens trovärdigghet.
 
Nej, jag har ingen anledning att försvara kulturprofilen och det gör jag inte. Det är snarare den svenska rättsordningen som jag försvarar, statens monopol att döma misstänkta brottslingar och verkställa straffen. Och naturligtivsis åligger det alla anställda inom rättsväsendet att behandla även misstänkta för grova brott vål, så att de inte drivs till självmord. Då ska vi inte heller ha privatdomstolar, som ägs av familjerna Bonnier (Expressen) och Skibstedt (Aftonbladet), som dömer utpekade till döden, men överlåter år de dömda att själva verkställa dodsdomarna. 
 
Det har bara gått några månader sedan en teaterchef begick sjärlvmord efter ett mediadrev i samband med Metoo-kampanjen, dock inte p.g.a. sexövergrepp utan p.g.a. påståenden om en auktoriter ledarstil. Går vi längre bakåt i historien finner vi en f.d. justitieminister, som begik självmord efter att ha hetsats till döds av journalister. Dock inte samma justitieminister som hade köpt sex av två tvångsprostituerade 14-åringar. Efter att ha tvingats avgå ur regeringen, utan någon som helst saklig anledning, hade journalisterna satt igång ett nytt drev, som var ägnat att hindra honom att få ett jobb utanför politiken. 
 
Detta handlar om kända personer- Hur många icke-kändisar som har drivits i döden eller tått sina liv förstörda på samma sätt av journalistr, vet vi inte. Men de torde int vara få. Jag anklagar inte alla journalister för att vara direkt skyldiga till anras dö. Men journalistkåren som helhet verkar bestå av fega ynkryggar, som inte säger ifrå om sinna mordlystna kollegor. I stället njuter man av de pengar som drevjournalisterna drar in till medieföretagen. Därför är journaistkåren som helhet värd vårt förakt. Alla som lever på blodspengar har ett ansvar 
 
På Expressens förstasida kunde man idag, 17 juni, läsa. "Kulturprofilen X-Y  Z:s dubelliv. Dagen var hennes. Natten var hans".
 
Detta kallas "allmänintresset". De eventuella äktenskapsproblemen mellan kulturprofilen och hans fru, akademiledamoten, angår ingen annan. Det gör däremot de märkliga penningtransaktionerna mellan akademien och parets bolag. Men det ämnet är kanske för svårt att skriva om för snuskhumrarna inom journalistkåren. 
 

Kulturprofilen och journalisterna som mördar för att tjäna pengar.

Aftonbladet skrev idag, 16 juni,, på första sidan" Så tystade kulturprofilen kvinnorna efter de misstänkta övergreppen". .Det, som jag har skrivit med fet till med jättestora bokstäver, och det jag har skivit med vanlig stil med små bokstäver. Så att man måste gå nära för att läsa, vilket inte alla gör. Det fans också en tydlig bild på honom på framsidan. Med en pytteliten text under bilden "X-Y Z förnkekar brott", men naturligtvis med hans namn i klartext.. Det är så nära en beställning av mord man kan komma. Såvitt jag vet sitter han inte i säkert förvar på något häkte, utan kan faktiskt bli ihjälslagen.
 
Det vanliga, när journalister mördat sina offer, är dock att de har drivits till självmord. Att jag kallar detta för mord, beror på brottsrubriceringen, när icke-journalister döms för mord, dolus eventualis, eller ligiltighetsuppsåt på svenska. Gärningspersonen har varit medveten om att någon har kunnat dö av hans /hennes handlade, men har varit likgiltig för detta. 
 
Det stod också på tidningens förstasidaaett påståendet om ytterligare brottslighet (det är naturligtvis ett brott aff tysta brottsoffer) utöver de påstådda sexövergreppen bygger på uppgifter i polisförhöret. Hur kan journalisterna veta det, om det är sant? Finns ingen förundersökningssekretess? Har tiningen mutat någon polis med insyn i utreninnngen att bryta mot tystnadsplikten, vilket är ett brott? 
 
Chansen att genom polisuredning och rättegång få klarhet i vad som hänt, är minimal så här lång tid efteråt. När bestickare (d.v.s. den som ger mutor) betalar mutkolvar inom polisen för att de ska begå brott, är chansen i det närmaste obefintlig. Om kulturprofilen blir frikänd, kommer det att heta att han är skydlig ändå, men det kunde inte bevisas, eftersom någon har förstört utredningen.
 
När frågan om namnpublicering diskuterades i TV i samband med att åtalet väcktes. sa någon SVT-chef att namnpublicering ska avgöras av "allmänintresset". Vilket i praktiken är detsamma som det kommeersiella intresset, att sälja lösummer eller höja tittarsiffrorna så att journallisterna får sin lön Men förttal är förtal och mord är mord, om än med likgiltighetsuppsåt. Det behövs en lagändring, så att jouralister som begår grova brott, döms för de brotten.
 
Vad kulturprofilen har gjort eller inte gjort, kan jag inte veta.. Jag är inte ens säker på att jag skulle uppfatta honom som en sympatisk person - eller att han skullle uppfatta mig som en sympatisk person - om vi skulle träffas. Han verkar leva i en helt annat värl än jag. En dekadent värld, om det som som skidlrats i media från den världen, är sant. Om man kan lita på media. Men det kan man ju inte.
 
Jag slutade köpa Aftonbladet för femton år sedan, och har följaktligen inte köpt tidningen idag heller, utan har bara läst vad som står på förstasidan. Orsaken till att jag sällan köper någon kvällsltidning (och gör jag det så blir det inte Aftonblaet) är Aftonbladet-journalisternas rent perversa intresse för sexualiserat våld mot kvinnor.
 
Om det funnes en ena sexuellt normal journalist på den tidningen, skulle de inte larva sig med särskilda kvinnobilagor och låtsas vara feminister. De skulle gå i strejk, mot arbetskamraternas ideliga försök att uppfostra sina läsare till att bli våldtäktsmän och sexmördare.. Och hur man nu hänger ut en åtalad men inte dömd person med namn och bild och en grov ankagelse om ytterligare brottslighet. 
 
Även om han är skyldig till allting som han anklagas för, ska han dömas av statens domstol och straffet ska verkställas i ett statligt fängelse. Inte av journalister som uppenbarligen själva njuter av att kvinnor plågas. 

Ska invandrare som vill flytta hem tvingas kvar i Sverige?

C har hittills gått längst i kraven på tvångsförsvenskning av asylsökande och invandrare. Men har nu fått allvarlig konkurrens av SD, som inte ens drar sig för krav på socialisering av barnen för att göra om dem till svenskar, så att de kommer att få oerhört stora anpassningsproblem, om och när de flyttar tillbaka till de länder de eller deras föräldrar kommer från. Naturligtvis handlar det i denna bisarra tävling om att kränka invandrarna så mycket det bara går. genom att göra dem till "problem".
 
Vilket inte torde avskräcka en enda flyktingsmugglare från att fortsätta med sin lukrativa verksamhet. Det torde inte heller att göra det svårare för extrema islamister eller turkiska fasister eller andra extremister att rekrytera psoselyter i Sverige. C vill dessutom sänka lönerna för "nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden". Vilka fler än andra generationens invandrare. Riksdagspartierna tävlar nu med åtgärder, som inte alls kommer att minska invandringen, men kommer att skärpa motsättningarna mellan invanrare och "svenskar" med risk för raskravaller och på sikt inbördeskrig som följd.
 
Den invandring, som vi redan har haft, den har vi haft. Den kan inte göras oskedd med nationellt förbud mot böneutrop och liknande idiotförslag. Det fattas bara att de muslimska församlingarna upptäcker att det inte finns någon lag som uttryckligen kräver tillstånd för böneutrop och bestämmer sig för att testa var gränserna går. De kan ju peka på fyllesvinens krogvrål i de centralt belägna bostadsområdena som exempel på vilka volymer som accepteras. 
 
C har tidigare föreslagit att tvångskonvertringen till helyllesvenskar ska börja redna under de första dagarna i Sverig3, långt innan de asylsökande har fått beslut om de får stanna eller ej, och utan undantag för dem som uppenbarligen har ljugit om härkomst, identitet och ålder - därtill uppmanade av smugglarna. Nu går SD ett steg längre,och föreslår barnsocialisering redan vid tre års ålder, för omgörningen av barnen till svenskar, För naturligvis vill inte SD att denna uppgift ska anförnär man i rent kommunistisk anda lägger förslag om barnsoctros de muslimska friskolor, som SD och andra kommunistparter villl förbjuda.
 
Tänk bara vilka generationsmotsättningar det kommer att bli i flyktingfamiljerna, när förlädrarna ssäger: "Nu har freden kommit till vår hemby också, så nu flyttar vi hem".SD tävlar nu i samma gren som ett parti som med alla medel, lock och pock och direkta tvångsåtgärder vill öka Sveriges folkmängd til 30 miljoner, varigen ursprungs-svenskarna kommer att bli en minoritet.
 
Om SD menar allvar med sitt prat om begränsa invandringen, borde de stödja sossarnas 14-punktsprogram, som jag har skrivit om här på bloggen.Sossarna borde dessutom ställa SD mot väggen med skillnaden mellan prata och göra. Det är skillnad mellan att prata, så att motsättningarna i det svenska samhället skärps och att underlätta för dem, som själva vill åka hem. 
 
1. Enbart inämnandet av en asylansökan medför ingen skyldighet att bösätta sig i Sverige resten av livet. Inte ens om man får bifall till sin ansökan-
 
2. Ett tillfälligt uppehållstillstånd är en rättighet att bo i Sverige under en viss tid och en skyldighet att lämna landet, när tillståndet har löpt ut.
 
3. Inte ens ett permanent uppehållstillstånd är en skyldighet att bosätta sig i Sverige resten av livet. Många har ju dessutom ansökt om permanenta uppehållstillstånd, för att slippa ovissheten om vad som kommer att ske när ett eventuellt tillfälligt uppehållstillstånd, om de fått det i stället, har löpt ut. De har inte bett om att tvångskonverteras till svenskar. 
 
De har inte bett om att deras barn ska socialiseras och göras om till svenska barn. De vill ha hela familjen med sig, om och när de åker hem.
 
Jag säger det igen: jag har aldrig stuckit under stol med att jag vill se en mer restriktiv (vad gäller antalet) och en mer generöst (vad gäller invandrares mänskliga rättigheter) invandringspolitik.Invandrares mänskliga rättigheter ska respekteras full ut. Det gäller religionsfriheten: rätten till sin etniska och religiösa identitet, rätten till privat- och familjeliv, samt rätten att bestämma över sina barns uppfostran.
 
I synnerhet det sistnämnda var ett huvudmotiv för KD att ändra sin tidigare EU-negativa linje och i stället förorda ett svenskt medlemskap i EU: Sverige hade dittills inte ratificerat tilläggsprotolket till Europakonventionen om mänskliga rättigheter om föräldrarätten. 

Värre än kommunisterna

Det är förstås lättare - om man förespråkar en fortsatt okontrollerad massinvanring - att bemöta invändningar, om man samtidigt förespråkar grova kränkningar av invandrares mänskliga rättigheter. Det kan gälla kränkningar av religionsfriheten (för det är ju inte tillåtet i Sverige att offentligen påstå att gudar finns, och definitivt inte att påståt att det bara finns en enda Gud) till förslag till dubbellt förtryck av lågutbildade invandrarkvinnor. Om de inte får dela bestämmanderätten över hushållsekonomin med sina män, ska de enligt centerförslag, straffas dubbelt upp av det svenska samhället genom att omyndigförklaras.
 
Om hälften av försörjningsstödet, om familjen har ett sådant, ska delas ut till kvinnan i familjen, ska just de här kvinnorna undantas. Om de inte äter julegris eller dansar runt stången och sjunger "Små grodorna" eller idkar högläsning "Mor ror och far är rar". Eller något annat, som politikerna har hittat på för att bevisa att de är beredda att ta till  med hårdhandskarna för att lösa verkliga eller påittade problem... Varför ska vissa kvalificera sig särskilt för att få något som alla andra har rätt till enbart för att de saknar jobb?
 
Järvaveckan startades för att rikspolitikerna skulle möta invåndarna i de invandrartäta förorterna i nordvästra Stockholm. Men har redan urartat till fjäsk för journalister, för att de ska klappa partiledarna på huvudet. Annie Lööf fick i veckan många klappar på sitt vackra huvud av främst manliga journalister för sitt kvinnofienliga förslag. Senast att bli klappad på huvudet -- främst av kvinnliga journalister med vämstersympatier - var Jimmie Åkesson med sitt tydligt kommunistiska förslag om obligatorisk förskola från 3 år. Men bara för barn till föräldrar som är födda i andra lände. Han har därmed sagt det som kommunisterna alltid har velat, men numera är rädda för att säga öppet.. 
 
 

Jämställdhet eller omvänd könsmaktordning?

Jag har återigen blivit utskälld på en annan blogg för min kritik av KD:s förhållande till religionsfriheten. Detta trots att jag på ingen sätt har kriitiserat bloggägarinnens engagemant i nämnda parti. Att jag kan ha ett eget - och berättigat intresse - av KD, efter att ha givit tio år av mitt liv till nämna parti som medlem betyder ingentin? Den omvända könsmaktordningen kräver att mannen rättar sig efter kvinnan. Själv har hon inte sparat på kriitiken mot partiet. Exempelvis i Pride-frågan. 
 
Jag sticker inte under stol med att jag vill se en mer restriktiv invandringspolitik. Men jag viker inte en tum från åsikten att dem  som vi har beviljat uppehållstillstånd i vårt land, deras mänskligar rättigheter ska respekteras fullt ut. 

Lööf vill omyndigförklara lågutbildade invandrarkvinnor

Riksdagspartierna försöker nu bjuda över varandra med förslag, som pekar ut enskilda invandrare (även om de inte har gjort något klandervärt) som problem. Men uppstår alla problem verkligen på individnivå? Om en båt är överbelastad så att den sjunker, beror väl det på att antalet passagerare är för stort, inte på att någon i mänden väger för mycket?
 
Har Sverige tagit emot för många invandrare? Eller är det fel på invandrarna? Det stod i någon sociologi-lärobok att man alltid kan förutse hur en folksamling kommer att agera, men aldrig hur en enskild individ kommer att agera. Om alla andra springer åt samma håll, kan en enskild individ springa åt motsatt håll 
 
Att människor, som talar samma språk och ser ut på ungefär samma sätt, söker sig till varandra, är bara naturligt. Se bara på hur svenskar beter sig på turistorter i utlandet. Det serveras "svenska köttbullar" i nästan varje gathörn. Om svenskar skiljer sig för mycket från lokalbefolkningen, så beror det på att det finns för många svenskar på den orten, inte att det nödvändigtvis är något fel på varje individuell svensk.
 
Politiker, som har talat sig varma för ökad invandring, ser inga problem utmed det. Utan det är de individuella invandrarna som är problem.
 
Annie Lööf, c, som har röstat i riksdagen för något slags amnesiti för 9.000 unga män, som befinner sig här helt olagligt, trots att de fått avslag på sina asylansökningar och har ljugit om identitet och ålder. Nu vill Annie Lööf omyndigförklara invadrarkvinnor, som befinner sig här helt lagligt, har permanenta uppehållstillstånd och aldrig har begått något brott. Hon kallar det för jämställhetsreform.
 
Försörjningsstödet itill invandrarfamiljer ska inte längre betalas ut till mannen, utan mannen och kvinna ska få hälften var, föreslår Lööf. Det låter ju jämstället och bra. Men villkoret är att kvinnan (men inte mannen?) integerar sig i det svenska samhället bl.a. genom att lära sig svenska? Varför är det så nödvändigt när det numera finns instruktioner på alla språk och utlansfödda har rätt till tolk vid kontakt med mynigheter?
 
Räcker det inte att dessa kvinnor lär sig läsa på sitt eget språk, om de inte redan kan det, och lär sig räkna, om de inte redan kan det?
 
Om Annie Lööf menar att kvinnans andel av försörningsstödet inte ska betalas ut alls, inte ens till mannen, så undrar jag vart "medmänskligheten" tog vägen. Det var ju just med "medmänsklighten", som hon röstade för amnestiilagen för de 9000 unga männen, vilket uppskattningsvis kommer att kosta staten 3 miljarder. Jovisst, villkoret är att de ska bedriva gymnasiestuier. Men är det rätt att ställa motsvarande krav på personer, som redan har fått sina asylansökningar prövade och godkända?
 

Trump och Kim träffades, men i Sverige spottar KD på potentiella muslimska väljare.

Låt mig säga det direkt. När Alf Svensson var partileare var han noga med att KD var ett politiskt parti, och inte någon kyrka. KD stod för religionsfrihet och religiösa friskolor, som garant för kristna samfunds rätt att sprida sitt religiösa budskap. Men religionsfriheten var inte exlusivt förbehållen de kristna samfunden. Religionsfriheten har alltid omfattat rätten att ha och utöva en religion och inget annat. Och inte rätten att förneka Guds eller gudars existens. Tiltta efter i Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9, så får du se. 
 
Militanta ateister i Sverige har med stor framgång spridit lögnen att religionsfrihet skulle vara detsamma som frihet från religiion. Detta är lika absurt som påståendet att demonsrationsfrihet är detsamma som allas rätt att slippa se 1 majdemonstran¨tioner i det offentliga rummet på 1 maj. Hur kommer det sig då att Alf Svensson poängterade ateisters rätt av  vara medlemmar i KD? Han framhöll, som jag skrivit att KD inte är någon kyrka, och att även ateister kan stödja ett "samhällsbygge" som bygger på kristna värderingar. Rätten att ha och sprida ateistiska tankar stadgas i Europakonventionenom mänskliga rättigheter art 10, som handlar om just åsikts- och yttrandefriheterna.
 
Under Alf Svenssons tid var KD noga med att skilja mellan religion och politik. Kristen religion handlar om religiös tro, och inte om någonn speciell kulturyttring. Det kan man lätt konstatera, om man besöker en orientalisk-kristen gudstjänst. Om vi ska förbjuda muslimsk verksamhet i Sverige med motivering att sådan verksamhet är "osvensk", så får nog också stänga de orientalisk-kristna kyrkorna. Samt naturligtvis alla USA-inspirerade evangelikala kyrkor, där pastorerna uppträder i slips och kavaj.
 
Jag var kritisk mot Växjö-biskopens inlägg i diskussionerna om böneutrop från moskén i Växjö. Visst kan kristna företrädare försvara icke-kristnas religionsfrihet, om densamma kränks. Men så var ju inte fallet, men det kan aldrig vara en kristen prästs uppgift att hjälpa till med spridningen av budskap som direkt motsäger det krisna budskapet. Jesus sa "Jag är vägen, sanningen och livet". Lägg märke till singular-formen.. vägen, sanningen och livet.
 
Huruvida det kan vara några ordningsproblem med böneutropen, ligger helt och hållet på de profana myndigheterna att avgöra. SVk-biskoparna, och inte minst ärkebiskopen själv, börjar alltmer uppträda som om de vore hög chefer i något slags Statens relionsverk, med befogenhet att för statens räkning avgöra vilka vägar som leder till Gu
d. De verkar vara sugna på att behålla jobbet, om hela Svenska kyrkan byter religion. Vilket man kan misstänka håller på att ske, som biskoparna åbäkar sig.
 
Som politiskt parti, som aspirerar på ministerposter i en eventuella ny alliansregering, ska KD respektera både artikel 9 och 10 i Europakonventiontionen. Och bevaka att alla myndigheter, som är underställda regeringen, också gör det. Det får inte heller göras någon åtskillnad i mänskliga rättigheter p.g.a. ras, religion, etnicitet eller liknande. Det skorrar dessutom falskt när KD ger sig på böneutropen som ett stort religionsfrihetsproblem, när man inte gör något åt krogvrålet utanför mitt fönster. I stället håller man valupptaktsmöte på en krog, där servitriserna balanserade glasen mellan åhörarna, som lyssnade på KD-ledarens tal.
 
Nykterhetsörelsen var tillsammans med frikyrkorörelsen en av de fyra stora folkörelser (de två andra var arbetarrörelsen och idottsrörelsen) som lade grunden för det demokratiska Sverige och från början tillhörde KD:s kärnväljare. Varför ska vi stå ut med denna högljudda alkoholproganda från fulla kroggäster, men inte religiös "propagana"? Vid samtal stax efter nämnda möte med en av KD-ledarens närmaste män försvarade han kravet på böneutrops-förbud med människor, om flytt från muslimska länder. De ska ha rätt att slippa muslimsk religionsutövning i Sverige, förklarae han grötmynigt.
 
Jag hade dessföreinnan läst samma argument på Ann Heberleins spalt på en islamofobisk webbtining. Borde inte alla, som farit illa av alkholen slippa krogvrålet, som pågår nätterna igenom, och slippa åsynen av alkholdrycker på KD:s valupptaktsmöten.Och finns inga flyktingar, som har drabbats av övergrepp från s.k. kristna? Nu har min vän skrivit på sin blogg: "Men strax efter sågades och hånades det jag stod för och tycker.
Jovisst, han har yttranderätt, men ingen rätt att kränka mig! Man får väl ta lite hänsyn till människor i sin närhet".
 
Har hon gått med i KD för att bekämpa religionsfriheten? Det har hon inte sagt något om tidigare. Hon har varit medlem i KD under några år, och gick alltså med under partiets ideoltogiska förfallstid. KD:s hela taktik efter Alf Svensssons avgång som partiledare verkar ha varit att ta väljare från andra allianspartier, i synnerhet från Moderaterna, fånga in borgerliga taktikväljare. som vill förhindra att KD faller ur riksdagen och alliansen därigenom missar regeringsmakten.
 
KD ha rnumera inget eget att erbjuda, utan har lagt sig mellan M och SD i syfte att fånga in moderater på väg till SD.
 
KD-ledningen försöker ta poäng på isamofobin, samtidigt som enskilda kristdemokrater, t.o.m. kommunalråd, druver höggljudda kampanjer för att asylsöande me4d muslimsk bakgrund, vilkat har ljugit om ålder och identiget och fått avslag i alla instanser ska få stanna i Sverige. KD har samma trovädrighetsproblem som S, som De dubbla budskapen i migrationsfrågan. Medan en del av KD arbetar för att vi - om det fortsätter - på sikt ska få en muslimsk majoritet i Sverige, kräver en annan del av KD förbu mot böneutrop - och tiger när andra delar av alliansen kräver förbud mot muslimska friskolor. 
 
Att opinionen i Sverige är avog mot islam, ¨är inte konstigt, speciellt efter terroristdådet på Drottninggatan. Men Rakhamat Akilov har inte gått i någon muslims friskola i Sverige. Han har gått i en kommunistisk friskola i dåvarane sovjetrepubliken Ubekistan. Och visste i stort sett inget om islam, innan han omtöcknad av droger nåddes av IS-propagandan i Sverige,
 
Vore det inte möjligt att begränsa invandringen till dem som har asylskäl och inte har försökt ljuga sig till uppehpållstillstånd, och samtidigt försvara religionsfriheten och andra mänsklliga rättigheter för både invandrare och den svenska ursprungsbefolkningen?
 
 

Religionsfrihet - inte för alla?

Det är väl inte så kul att få ovett av (en av) sina närstående för vad jag har skrivit här på bloggen. Förr sa man "Över klimatet rår bara Gud". Den klimathysteri, som utspelas nu för några skogsbränders skull, visar tydligt vad den sekulariserade människan behöver: Om inte en Gud och ett Himmelrike, så i varje fall en Djävul och ett brinnande Helvete. Med Helvetet skräms människor till lydnad och uppoffringar. 
 
Vad har Kristdemokraterna att säga nu då, om klimatalarmismen? En utläggning om hur falska religiösa läror, marskerade till vetenskap, missleder politiker till galna beslut..Planeten ska räddas genom subventioner till elektriska båtmotorer. När det snart inte finns tillräcligt många tillräckligt små sjöar att köra på på en batteriladdning. Se föregående inlägg. Men det är inte bara småsjöarna som är hotade. Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren har ännu inte återhämtat sig från sjösänkningen på nästan 2 meter för snart 140 år sedan. Det var den största sjösänkningen någonsin.
 
"En grund slättlandssjö", vars vatten  - sagt med en lätt överdrift - närmar sig kokpunkten. Kallhålen är få.
Detta beror varken på kolldioxiden eller röken från båtarna, som trafikerade traden Örebro - Stockholm så sent som på 1950-talet. Resan tog nästan ett dygn mot mindre än två timmar med tåg idag. Idag skulle dessa båtar fastna i bottensörjan över en mil från slutdestinationen Örebro. Närkeslättens åkrar rinner ut i Hjälmaren.
 
Ledarskribenten David Lindén skrev häromdagen i Nerikes Allehanda, som vanligen bara består av en sida  (d.v.s. är ensidig) om den pågåene tävlingen mellan riksdagspartierna om att vara det mest religionfientliga partiet: 

"Att balansera omkring 25 procent är en katastrof för det som en gång var Sveriges maktparti. Likaså går det dåligt för Alliansen där Kristdemokraterna hade åkt ur riksdagen om det varit val i dag. Det partisympatiundersökningen milt uttryckt säger är att det är dags för våra etablerade riksdagspartier att rent uttryckt skärpa sig. 

När det gäller Kristdemokraterna går det inte att försöka vara en blek kopia av Sverigedemokraterna. Att ett parti som en gång i tiden värnade religionsfriheten går till storms mot böneutrop som är uttryck för exakt samma frihet rimmar dåligt med vad som borde vara KD:s kärnväljare."

Det var kanske inte så ensidigt skrivet ändå. Visst kan det bli konflikter med omgivningen med böneutrop. Men vem värnar religionsfriheten? Och varför skulle ett böneutrop vara en värre plåga än krogvråålet som pågår från krogens stängning vid midnatt till halvfyra på morgonen, då de sista gästerna lämnar uteserveringen.

Att även muslimer har rösträtt - åtminstone i kommunalvalen - och kan tänkas rösta på ett parti, som vågar gå mot strömmen när andra partier försöker ta väljare genom att vara mot religionsfriheten för just muslimer, har KD:s valstrateger inte förstätt. Och att det finns krisnta som tänker; De börjar med att ge sig på muslimerna. Sedan blir det vår tur.

Att många är oroliga efter terrordådet på Drottninggatan, kan jag förstå. Och oroar sig för att Sverige numera har en stor underjordisk befolkning på uppemot 50.000 personer, varav mänga har ljugit om härkomst och identitet- Och faktiskt befinner sig i en liknande situation som Rachmat Akilov. Tar droger och påverkas av hatbudskap. Att döda svenskar. som inte har givit dem rätt att vara här. 

Men Rachmat Akilov har inte gått i någon muslimsk friskola i Sverige. Han har gått i en kommunistisk indoktrineringsskola i dåvarande sovjetrepubliken Ubekistan. Vilket slags indoktrinering har KD tänkt ska tillåtas i de vinstdrivande friskolorna i Sverige, om inte rena rama ateistpropaganan och lovsånger till kapitalismen? Och predikningar om det väntande Helvetet för alla som inte instämmer i klimathysterin. Det osar inte längre svavel ur de nutida domedagsprofeternas munnar Man förnimmer koldioxiden i utandningsluften. 

Kan man säga att det osar koldioxid?


Dammrivningarna är inte koldioxidens fel.

Bergvattnet är en sjö, som till största delen har bildats genom en damm, som byggdes under 1600-talet.
Sjön ligger i nära anslutning till en nationalpark. Nu ska sjön torrläggas, med undantag för en liten rännil på botten. Är nya skogsbränder att vänta? Ansvariga politiker är miljöminster Karolina Skoog, mp, och kulturminister Alice Bah-Kunke. Politikerna är som förhäxade av kodioxiddebatten och klimathysterin. Bilden visar en del av den nästan 9 km långa strandlinjen.
 
 
Det är miljöpartiets fel. Mp ansvarar ju för miljöfrågorna i regeringen, och det har inte varit en enda protest från Sveriges regering mot EU-direktivet att dammarna från 1600-talet ska rivas. Det är en del av vårt kulturarv, som skövlas. Och det har inte hörts ett pip av protest från kulturministern, som också är miljöpartist. Det har rivits dammar över hela Europa, med svåra översvämninngar och människor som har druknat på gatorna, när det har regnat, som följd. Utan EU hade inte alla Europas länder behövt göra samma dumheter samtidigt. 
 
Förutom att dammar har rivits, har enorma markytor hamnat under hustak eller asfalterats eller härdgjorts på annat sätt. Regnvattnet stannar inte i markerna. utan leds direkt till floderna, som svämmar över. De skyldiga skyller på koldioxiden 
 
Sedan inlandsisen smält bort, låg enorma arealer av det nutida Sverige under vatten. Förutom att Norrlandskusten låg som mest nästan 300 meter över den nuvarande havsnivån, bredde issjöarna ut sig i inlandet. Så sent som under 1950-talet nådde grundvattnet under Uppsala-slätten nästan upp till marknivån.
 
Vattenkraften började utnyttjas storskaligt under 1600-talet både för att mala säd och bearbeta järn. Vattenytan i dammarna bestämde grundvattnets djup under de omgivande markerna. Något behov av konstbevattning fanns fortfarande inte, utan problemet var fortfarande att leda bort vattnet från åkermarkerna. Under 1800-talet kom utikningarna och sjösäkningarna för att vinna ny åkermark.
 
Väderkvarnen är en uppfinning, som gjordes i Persien senast för 1.500 år, och syftet var att pumpa upp vatten till bevattningskanalerna, inte att mala säd. Nu byggs vindkraften ut för att producera fossilfri el till elbilar och elcyklar, som subventioneras med enorma belopp av skattemedel. Med klimathysterin som ledstjärna håller ett av jordens våtaste länder, Sverige, på att förvandlas till halvöken.. 
 
Någon fossilfria elproduktion blir det förstås inte heller. Hur långt kommer de stora Norrlandsälvarna att räcka när solen inte lyser och solen inte lyser? Och i länder utan vattenkraft? 

Och vems fel är det att det blir sommar på våra breddgrader?

Inlandsisen började smälta för 12 .000 år sedan. Det satt väl människor i grottmynningen intill en torvmosse och eldade torv, som enligt EU:s klassifisering är tt fossilt  bränsle.Som avger koldioxid när det brinner. Sedan gick det undan. Knappt 10.000 år senare, under bronsåldern rådde rena medelhavsklimatet i Mälardalen, som för resten då låg under vatten.Mälaren var ju en enorm havsvik, men med tusentals ökar, och där  växte vilda vindruvor. 
 
Sedan följde den största klimatförbättringen, för att använda nutida terminologi, i mannaminne. Det blev den omtaade fimbulvintern, med missväxt, vindruvorna försvann och människor svalt ihjäl. Hur kan man kalla det "försämring", när man snart - om, "försämringen" fortsätter - kan odla sydfrukter i Skåne och ta tvåhöskördara långt uppe i Norrland? Och odla granskog, som binder massor med koldioxid, på Grönland? Cirkeln är sluten.. Med granskogen på Grönland får vi en ny istid norr om Alperna i Europa. 
 
Och allt detta för att några ansvarslösa individer räkade sätta eld på en torvmosse i Spanien för 12.000 år sedan. 

RSS 2.0