Ett klargörande

Jag vill naturligtvi inte höra böneutrop på stan. Och jag vill naturligtvis inte heller höra ateisternas lögner om att religionerna är roten till allt ont. Men; Att jag tillåter sådant som jag ogillar. är grunden för att jag för göra en del sådant som inte tillas av alla andra..Det är det, som utmärker civilistation, till skillnad mot barbari: Att så mycket, som inte alla gillar, är tillåtet.m

KD bönhörda: Nu reses krav på förbud mot religion i offentlig miljö

 
 Bilden:Förslag tilll förbudsskylt på offentliga badstränder. 
 
Själv har jag beskyllts för att sabotera någons chanser att bli val till kommunfullmäktie för KD i en liten stad 40 mil härifrån. Och detta på grund av mina inlägg här på bloggen. Den relativt nytillkomna KD-medlemmen vet inte att frågan, om kristna ska försvara religionsfriheten även för icke-kristna religionsutövare, har diskuterats i KD förut. Slutsatsen var att det borde kristna göra i eget intresse. Förbud som drabbar andra kommer förr eller senare att drabba även kristna i vår världsdel. 
 
På franska badstränder sliter polisen burikinin av muslimska kvinnor, trots att det torde vara helt omöjligt att gömma en bomb under en burkini. Detta är ett badplagg, som inte döljer kroppsformerna men äcker all hud som en muslimsk kvinna inte får visa. Som om plagget var målat på kroppen. Det säger sig självt att burkinin inte har godkänts av någon imam eller annan religiös auktoritet, och bör väl därmed ses som ett sätt av muslimska kvinnor att kringgå de religiösa påbuden och ändå kunna påstå att de följer dem. Burkinin skapades av en kvinnlig muslimsk mode-designer och är naturligtvis avsedd att ge muslimska kvinnor lika stor rörelsefrihet som en bikini. Men det accepteras inte av den franska ordningsmakten, som kräver mer nakenheten. 
 
Islamofobin kräver tvångsavklädning. Det är så löjligt att man har svårt att hålla sig för skratt. Diskussionen inom KD handlade om förbudet mot religiösa symboler i franska skolor, allt från muslimsk hijab (slöja) till kristna kors. Så villl franska staten undvika anklagelser om diskriminerande lagar, som bara träffar muslimer: Förbjud alla religiösa symboler! Har detta lett till färre terrordåd i Frankrike än i det ifråga om religiosa symboler mer liberala Sverige? Eller kan det vara så att  förtryck leder tilll motstånd,som ibland kan ta sig våldsamma former?
 
För det handlar inte bara om kristnas egentintresse, att få ha sina kristna kors i fred, utan även om det svenska samhällets självbevarelsedrift. Vi bör inte ge de våldsbejakande extrema islamisterna vatten på sin kvarn. Vi ska inte ge dem chansen att locka med sig vanliga muslimer med argumentet att muslimer diskrimineras eller rentav förföljts i Sverige. I sin desperata kamp för att hålla sig kvar i riksdagen, gör nu KD konfliktsapande utspel mot den muslimska minoriteten. 
 
Och tror att det inte kommer att drabba kristna som en bumaeriang. I dagens lokaltidning har man kunnat läsa en insändare med krav på förbud mot religiösa symboler i offentlig miljö. Till och med de kristna korsen på kyrktaken ska plockas ner. 

"Religion kan ses som en friktionsfaktor som skapar problem, och folk med en fast religiös övertygelse brukar inte vika sig för andra och detta skapar problem!

Religionsfrihet ska vi ha och alla får tro som dom vill, en grundbult i vår demokrati! Men:

All 'religion' i offentligmiljö borde förbjudas !

Kyrkor, moskeér med mera får gärna stå kvar och nyttjas till det de är ämnade för, men plocka bort alla symboler typ kors, böneutrop, davidsstjärnor!

Förbjud likaså religiösa attribut på person, till exempel undersköterskan ska inte ha kors eller liknande hängandes kring halsen men lika lite en slöja!" 

 

Kristdemokraterna borde förneka Guds existens

 
 
Kd-duon Lars Adaktusson och Ebba Busch-Thor har som bekant köpt ateisternas definition attordet  "rieligionsfrihet" betyder frihet från religion. En annan kristdemokrat, som retat sig på min kritik mot Kd, har hört av sig med en analog definition av bebreppet "yttrandefrihet". Att det är detsamma som frihet från yttranden. Alla ska ha rätt att läsa min blogg, utan att störas av oönskade yttranden. Att "demonstrationsfrihet" är detsamma som demonstrationsfri 1 maj, har ju de flesta socialdemokrater redan kommit på... 
 
"Valfrihet" är ett annat ord, som har bytt betydelse från förr. Liberalerna vill, som bekant, slagit två flugor i en småll genom sitt förslag av förbjuda religiösa friskolor.... Till en börja med ska valfriheten begränsas till att bara kapitalistiska indoktrineringsskolor ska få finnas, med lärdomen att ju mer likriktningen desto högre vinst för ägarna.Och Kd säger inte emot. Vid sitt framträdande på krogen, lovade EBT att Kd ska fokusera på sjukvården, äldre och polisen. Kd har alltså släppt sin gamla profilfråga, skolan .... 
 
Jag hade tänkt lägga fram bevisen för att Kd-toppen har inspirerats till sin omvärdering av ordet "frihet" av Ann Heberlein, som skriver på Ledarsidorna.se. Som drivs av en uttalad ateist, som skyller allt ont i världen på religiös tro. Men så såg jag i tidnigen ett utmärkt motföraslag mot kd:s förslag att begränsa religionsfriheten för muslimer. 
Nämligen att alla böneutrop ska vara på svenska. Så att alla får höra att
 
Jag vittnar om att det finns inga andra gudar än Gud. Jag vittnar om att Muhammed är Guds profet".
 
Jag lyfte blicken från tidningen, och sk att jag ska köra upp med en högtarlarbil utanför moskén med följande kristna böneutrop: Jag vittnar om att Jesus är Guds son. Jag vittnar om att Gud är Fadern, Sonen och den heiige Ande. Jag vittnar om att envar som förnekar detta är en falsk profet. 
 
Någon, han som alltid talar om integration, tyckte att det vore alltför provokativt. Och ja, visst, vi behöver ju inte proklamera vår kristna tro framför moskén. Så länge muslimerna inte försöker överrösta kyrkklockorna med böndeutrop från högtalarbilar. Men varför ska vi kristna sätta vår tro under en skäppa, som kd har gjort sedan planerna på en alliansregering tgf form.
 
Det var ju dåvarande Folkpartiets (nuvarande Liberalernas) kräv för att sätta sig i samma regering som Kd. De kristna profilfrågorna skulle bort. Dödandet av osyldiga, ofördda bar, fick inte ifrågasätta. Är inte de ofödda barnen barnmoskornas patienter? Eller kan bara redan födda vara patienter?
 
Men Kd nöjer sig inte med att omvärdera religionsfriheten till frihet från religion. Som ett ytterligare agument för begränsnig av relionsfriheten, upprepar Kd ett annat av Heberleins argument, nämligen att böneutropen innehåller ett politiskt budskap. Att det territorium, som nås av budskapet politiskt inte längre är en del av Sverige, utan tillhör någon islamsk makt.
 
Om Heberlein, och hennes eftersägare Lars Adktusson och Ebba Bosch-Thor verkligen tror på detta borde de göra en polisanmälan mot böneutropren för högfärräderi som definieras som  Brott mot rikets inre säkerhet – exempelvis uppror och brott mot medborgerlig frihet.
 
Lägg ner de islamofoba fantasierna, eller skrid till verket, bästa kristdemokrater, och överlåt de teologisska striderna om vem Gud egentligen är, till de religiösa samfunden- Att vi lever i ett sekulariserat samhälle, innebär att staten inte ska ta ställning i frågor om Guds existens inklusive tvistefrågan mellan kritna och muslimer om Gud är en eller treenig. 
 
För att övertyga liberler och anra militanta ateister om att Kd:s högsta mål är en alliansregering, kan ju kristdemokraterna köra upp en högtalarbil framför kyrkor och moskéer och basunera ut budsapet: Vi vittnar om att det inte finns någon gud eller några gudar, eftersom vi är beredda att göra allt, till och med förneka Jesu gudom, för att byta regering. 
 
 
 
 

Kristdemokraterna beredda offra religionsfriheten

En fobi är en obefogad eller överdriven rädsla för någonting. Vi har en tilltagande islamofobi, som puckona i kd-toppen försöker rida på  i tron att att det ska rädda kvar kd i riksdagen. Jag har svårt att tro att det är partiledaren Ebba BT:s påhitt. Hon verkar ju ganska vettig, men hon omger sig med puckon som rådgivare. Varför det är puckat att rida på islamofobin, beror på att islamofobin är en yttring an någonting mycket större: religionsfobin.
 
Det var väl en och annan fobi-sjuk, som kände kalla kårar längs ryggraden, när de läste mitt inlägg "Soheila och hemgiften". Men den, som har läst inlägget, inser nog att jag inte alls föresårikar att Sveriges rikdes lag ska bytas ut mot någon sharia-lag. Jag anser bara att den svenska avtalslagen från 19165 (långt innan någon i Sverige hade hört ordet "sharia" ska följas och tillämpas även på avtal som har ingåtts i andra länder, enligt lokal sedvänja där. 
 
Avtalslagen är nämligen disositiv, vilket betyder att de ska följas, om inte partierna har kommit överens om något annat. Även en lokal sedvänja, eller som det heter i kommersiella sammanghang "god affärssed" - Jag skulle gärna vilja ha en förkarling av puckona i Högsta domstol om vad som är "god affärssed", när två muslimer gör affärer med varandra. Det är alltså inte bara lokals sedvänjor i Myggträsk och Knäckebröhult, med rötter i den svenska urtiden, som i vissa fall trumfar högre än lagens bokstav. Och i fråga som Soheilas hemgift så talar vi inte om untligt traderade sedvänjor i någon avlägsen del av Iran, utan ett skriftligt avtal, svart på vitt, som är en del av rättsordningen även i de mest civilierade muslimska länderna.
 
Ja, jag talar om "puckona" i Högsta domstolen, eftersom det muslimska rättsinstututet "mah"r (slarvigt översatt till "hemgift") är till för att skydda den svagare partien i ett äktenskap, av mannen plötsligt skulle överge henne utan hennes eget vållande,och hennes tillvaro slås i kras. Detta skydd är kanske minndre behövligt i Sverige än i länder, som Iran. Och vi sa komma ihåg att männen i det här fallet är av iranskt ursprung och att han hade åkte hem och importerat en hustru, genom ett äktenskap som arrangerades mellan hans och hennes släkt.
 
Ingenting har framkommit som tyder på att honsjälv  ville flytta till Sverige. Och hennes släkt hade ju krävt en mycket stor "mahr", som är ett slags skadestånd, som en man ska betala till sin f.d. fru, om man beter sig som denne man hade gjort. Man importerar en fru från ett annat land, och tröttnar när hon inte är lika ung och vacker som den där gången.  Skadestånd vid avtalsbrott är enligt svensk lag. Men justitieråden i Högsta domstolen verkar varit så rädda att beskyllas för att döma enligt sharia, så att de råkade glömma att den svenska lagen faktiskt finns,
 
Det andra fallet av islamofobi i rättsväsendet är de fortsatta juridiska turerna efter den omtalade domen i Solna, då en man friades från misshandel av  två nämndemän, som båda råkade vara muslimer - och troligen hade fått sina uppdraf i ett försök av Centerpartiet, som de var medlemmar i, att köpa röster av muslimska invandrare.Domen innehåller formuleringar,som inte är rättsrekvisit enligt svensk lag. Men domen hade inte skrivits  av de båda nämndemännen,, utan av juristdomaren i målet, vilken var av motsatt uppfattning. I domen görs ingen som helst skillnad mellan partiernas pläderingar och domslutet. Juristdomare utreds nu för att ha fört in ovidkommande resonemang i domen. 
 
Jag undrar bara vilken reaktionen hade blivit, om båda nämndemännen hade varit sverigedemokrater och de också hade frikänt  Ett sådant fall finns nämligen, från en annan tingsrätt, där en afrikansk idrottsman hade frikänts för misshanel av sin sveska flickvän.  De båda sd-nämndemnnen utsattes för hård kritik i meida för att inte ha dömt enligt partiprogrammet., vilket är absolut förbjudet.  Att muslimer, som är nämndemän vid svenska domstolar, har ersatt Sveriges rikes lag med någon sharialag, tror jag inte på. Utan det är Aftonbladet som har  sålt lösnummer med islamofobin, som försäljningsknep. 
 
På den v'ägen är det. Och nu lovar kd att införa ett nationellt förbu mot böneutrop från svenska moskéeer Kd har anslutit sig till  våra militanta ateisters tolkning av begrepået religionsfrihet. En tolkning som går tvärs emot innebörden i ordet rättighet, så att religionsfrihet skulle betyda frihet från religio. Med samma ordvrängeri skulle åsiktsfrihet betyda för bud mot åsikter, som någon störs av. Och det är förstås vad det handlar om här också. Somliga blir ju oerhörtså  störda av att åsiikten att det finns en Gu, så att präster inte för säga "Gud vlsiigne er" vids skolasluntingar i kyrkan. 
 
Och än mer störda torde de bli av  "Jag vinttnar om att det finns inga andra gudar än Gud, och Mhammed är hans profet", Det är ungefär lika anstötligt att Muhammed skulle vara Guds profet, som det är anstötligt för muslimeer att höra kristna säga att Jesus är Guds son. Att staten ska vara neutral i de teologiska tvisterna mella kristna och muslimer om vilja Jesus och Muhammed egentligen var, ger inte politiken och de politiska partierna någon rätt att begrånsa rätten för de troende att säga att Jesus och Muhammed var det ena eller det andra. 
 
De åsikterna måste fritt få framföras,  även om någon blir "störd", Och islamofober blir ju störda av allting. som muslimer säger, även om det är rena självklarheter för oss alla och inte bara för de troende själva. Vem försvarar troendes rätt att slippa höra  ateisters förklenade omödömen  om oss? Och hädiska uttaladen mot Gud, Jesus, Muhammed, jungfru Maria och andra religiösa personligheter? Varför har bara vissa rätt att bli så till den milda grad störda, så att kd måste ryckat ut med böter och kanske fängelse?
 
Kd har nu gjort sig till ateisternas förlängda arm i den lagstiftande församlingen. Hur llångt kan kd gå i religionsfientlighet? Men kan det inte vara störande med högtalare på hög volym, som sänder ut  böneutrop? Jo, men det rättfärdigar inte ett nationellt förbud, som är riktat mot en speciell religion. Det rättfärdigar inte heller ett nationellt förbud, som är riktat mot alla religioner - isyfte att dölja att det egentligen är riktat mot en speciell religion.
 
Kd är nu ute på de berygade sluttande planet, som leder till kraftiga begränsningar av all religionsutövning, samt diksriminering av alla som öppet isar sin tro. Har kd glömt fallet med de kristna barnmorskan, som vägrade anställning hos landstinget, för vägran att döda patienter. 

Ensamkommande unga män, familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, del 1.

Mitt förra inlägg handlade om socialdemokrternas nya migrationspolitik i fjorton punkter.. Jag hade lite problem med tekniken, men hoppas att det framgick var som är partiets förslag (rak stil) och mina egna kommentarer (kursiv stil), Det betyder givetvis inte att jag är motståndare till partiledningens förslag, men anser att de bör förtydligas och kompletteras med minst en ytterligare punkt: Återvändandeprogram för personer med tilllfälliga uppehållstillsånd, vars tilllstånd har löpt ut. Stefan Löfvén har själv sagt i den efterföljande allmänna debatten att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Men jag tycker att det borde ha tagits med i fjortonpunkts-programmet, som i så fall hade omfattat femton punkter i ursprungligt skick. (Sexton punkter om även förslaget om åtrvändandeprogram hade tagits med). 
 
Man borde kanske också precisera vad som händer, när de tillfälliga tillstånden har löpt ut, men förhållandena i hemlandet fortfarande är så dåliga, att flyktingarna inte kan återvända hem.Mitt förslag är att tillstånden i så fall ska förlängas med ytterligare en period om högst tre år. Jag har härmed inte sagt att någon ska leva i Sverige hela livet med flera gånger förlängda tillfälliga tillstånd. Efter hur många förlängningar ett tillfällligt uppehållstillstånd ska omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd, vill jag låta vara osagt. Det beror på många faktorer. Men det måste naturligtvis vara efter ansökan av den enskilde.
 
Den socialdemokratiska partiledningen är otydlig med vilken avsikten är med de tillfälliga tillstånden. Avsikten måste rimligtvis vara att flyktingen ska återvända hem, när tillstånden har löpt ut, om det inte finns särskilda skäl för en förlängning.  Moderaterna och de överiga borgerliga är däremot tydliga, men på fel sätt. Alla ska integreras i det svenska samhället.  Längst går Annie Lööf, c, som vill att asylsökande ska tvångsintegeras redan innan de fått beslut, bifall eller avslag på sina asylansökningar. De kommer ju därigenom att invaggas i tron att deras ansökningar kommer att bifallas, att bara några formaliteter återstår. 
 
Sverige är som ett hotell, där nya gäster hela  tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Så ka Sverige är som ett hotell, där nya gäster hela  tiden flyttar in, men ingen flyttar ut. Så kan det inte fortsätta. Resultatet kan bara bli att det är fullt, så att behövande inte kan få ett tillfällig n det inte fortsätta. Resultatet kan bara bli att det är fullt, så att behövande inte kan få ett tillfälligt skydd, när de bäst behöver det. Jag vill inte ge mig in i diskussionen om hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Hur många gäster som kan bo på ett hotell under ett år, eller under tio år, beror ju på hur länge varje gäst bor i genomsnitt. 
 
Meningen med asylsystemet internationellt kan ju inte vara att byta folkslag i vissa länder genom att ge en minoritet ett skydd, som de inte (längre) behöver.. Utan att i stället ge alla behövande skydd, i flyktingläger i närområdet, och längre bort om och när det inte finns plats längre i närområdet. Ett land som Sverige måste därför ha en stor ledig mottagskapacitet. Vi ska inte kasta ut dem, som redan har fått permanenta uppehållstillstånd, därför att nya grupper har större behov av skydd i Sverige.  

Socialdemokratisk migrationspolitik

4 maj presenterade ministrarna Stefan Löfvén och Helene Fritzon (båda s) socialdemokraternas nygamla migrationspolitik i fjorton punkter. Jag önskar att man hade lagt till en femtonde punkt, så hade allt varit bra.Jag presenterar här förslaget med normal stil. Mina egna tillägg och kommentarer med kursiv stil.
 
Idag ger Socialdemokraterna besked om att vi vill att den nya asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår inriktning är att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, och vi ska fortsätta arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.
 
Detta gäller alltså den framtida flyktingmottagningen. Sverige har redan tagit emot väsentligt fler än vad som motsvarar vår andel av EU:s totala mottaganden sett till vår befolknings storlek. 
stödl
 1. Att den nya asyllagen ska ligga fast tills gemensamma regler i EU är på plats. Dublinförordningen måste följas. Den säger att en flykting, som kommer sin i EU, ska lämna in sin asylansökan i första EU-land. som han / hon kommer till. Detta hindrar inte att flyktingen kan komma att få asyl i något EU-land. Detta regleras också i Dublinförordningen. Det torde tillhöra ovanligheterna att någon kommer till Sverige, utan att först ha passerat genom något annat EU-land-
 2. Behålla gränskontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov. Ja, det är nödvänigt. Det handlar inte bara om flyktingar, utan om stöldligor från andra EU-länder-
 3. Införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i kommuner.  Naturligtvis. Kommunplacering ska ske först sedan flyktingen har fått uppehållstillstånd.
 4. Riva upp dagens modell med eget boende (EBO). EBO är en märklig lag, som säger, att personer, ännu inte fått tillstånd att vistas i Sverige, själv får välja var han / hon ska bo under utredningstiden. 
 5. Kraftigt utöka åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet. Asyl bör inte beviljas förrän identitet och ålder har fastställts. Om den asylsökande inte ens vill medverka till detta. och han fått tillräckligt med tid att ändra sig, ska asylansökan avslås.
 6. Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar. Asylsökande bör alltid placeras i förvar tills identiteten har fastställts.
 7. Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag. Har man fått avslag, ska man lämna landet frivilligt. Om man inte har gjort det, ska man öht inte ha rätt att söka asyl på nytt i Sverige. Den som har lämnat landet frivilligt ska naturligtvis ha rätt att besöka Sverige på turistvisum-
 8. Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag. Den, som har fått avslag, har naturligtvis rätt till försörjing genom Migrationsverkets försorg, till dess att han  /hon kan lämna landet. 
 9. Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan. Detta är oerhört viktigt. Vill man besöka Svrerige i annat syfte än att söka asyl (och i det fallet ska Dublinförordningen) följas, ska man söka tillstånd frå sitt hemland. Vad gäller arbete i Sverige, bör ansökan göras av arbetsgivaren. Det ska bara inte var möjligt att missbruka asylsystemet som förtäckt arbetskraftinvandringen. Det leder bara till kraftigt förlängda handläggningstider, vilket drabbar såvål verkliga flyktingar som till slut kommer att få asyl, som dem som får avslag efter en lång tid i ovisshet. 
 10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa. Detta är viktigt, eftersom bristande säkerhet mm, är en orsak till  att flyktingar som redan har fått "skydd" fortsätter till Europa och Sverige. Hur kan någon vara mot detta?
 11. Att alla länder vi ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan. Naturligtvis. Länder, som får bistånd från Sverige ska naturligtvis ge försörjning och skydd åt egna medborgare, även minoritetsfolk.Alla stater är skildiga att skydda egna medborgare mot förfölljelse.
 12. Bekämpa internationell människosmuggling hårdare. Och de som hjälper smugglarna med marknadsföringen av deras verksamhet. genom att förespegla deras kunder att det är lätt att få asyl i Sverige, och att lagarna kommer att ändras så att de blir ännu lättare, och att man kommer att få en ny chans om man bara håller sig gömd under några årr?
 13. Utöka FN:s internationella kvotflyktingsystem så att ansvaret fördelas på fler länder. Kvotflyktingar är flyktingar, som väljs ut av FN i flyktingläger utanför Europa. Få länder, om ens något land i världen, har tagit emot så många kvoltflyktingar som Sverige, och det har inte alltid varit speciellt nödställda personer. Trots detta finns de flyktingläger. som dessa kvotflyktingar har kommit från fortfarande kvar och växer t.o.m. i invånarantal, med två - tre generationere som t.o.m är födda i lägren. 
 14. Att Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen. Hur ska Sveriige "stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrerar migranter"  Här talar man inte ens om flyktingar, utan om migranter. Att Sverige ska bidra till kostnaderna för att hålla igång flyktinglägren,så länge de flyktingar som bor där inte kan återvända hem, är självklart. Men alla möjliga "migranter"? Borde  inte i stället öka biståndet till hemländerna, så att de kan försörja sin egen befolkning?
 15. Som en femtonde och sista punkt föreslår jag återvändandeprogram för dem. vars tillstånd har löpt ut. Återvändandeprogrammen ska bestå av följande.
 • Att flyktiingar med tillfälliga uppehållstillstånd  inte förespeglas att de automatiskt kommer att få förlänglängt när tillstånden har löpt ut, och att de därför inte ska tvångsinteraras i det svenska samhället.
 • Att vistelsen i Sverige ska användas till förberedelser för återetableringen i hemlandet, exempelvis genom utbildning och praktik, som de kommer att få nytta av i hemlandet. 
 • Hjälp på plats under den första tiden i hemlandet. De bör få hälp att starta företag och andra verksamheter, som gynnar även dem, som har stannat i hemlandet hela tiden. Detta är bättre än att skicka ner svenska biståndarbetare till väsentligt högre kostnader. 
Sverige ska inte snylta på andra länders olycka, genom att med lock och pock stjäla deras bästa arbetskraft, etreprenörer och politiska samhehällsomdanare. Därför stödjer jag helt ambitionen att tillfälliga uppehällstillstånd ska vara regel. Men det innebär ju att flyktingen ska återvända hem., när tillståndet har löpt ut..Tiffälliga uppehhållstillständ ska ges under lägst ett år och högst tre år, beroende på när situtationen i hemlandet  kan förutses ha förbättrats. Om så inte har skett, innan tillståndet har löpt ut, ska tillståndet - efter ansökan av den enskilde - förlängas med ytterligare en period på högst tre år. 
 
Jag har härmed inte sagt att någon ska leva resten av sitt liv på tillfälliga uppehållstillstånd. Kriterierna för omvandling till permanent uppehållstillstån är dock ett annan ämne, men bör inte ske förrän tidigast efter tre år. 

RSS 2.0