Jemens barn - dem är det inte synd om längre ...

 
Nej, inte om man får tro ledande svenska media. Alla journalistiska resurser har ju satts in på att skildra svärfaderns räddningsaktion i Syrien. Men den verkar ha gått i baklås, sedan hans tre dagar långa visum, som han torde ha fått från de syriska myndigheterna, gått ut.
 
För Syriens diktator är det förstås en fjäder i hatten att svenska  medier beskriver livet i kurdisk fångenskap som ett helvete. Det drar uppmärksamheten från hur han har behandlat sitt eget folk - med bl.a. fängelser som ytterst få har kommit levande ifrån. Under några år har de syriska kurderna och regimen i Damaskus dock haft en gemensam fiende: IS.
 
Vad som ska hända framöver med alla barn, som befinner sig i kurdisk fångenskap på syriskt territorim fastän de inte är syriska medborgare, måste lösas internationellt. I stället för svenska säraktioner för att rädda det svenska genetiska arvet. Internationella Rädda barnen kunde faktiskt spela en roll.
 
Men den svenska grenen av Rädda barnen har agerar nu på samma sätt som föreningen för svenskhetens bevarande under 1930-talet - en förening som stod nazismen nära - och hade som mål att rädda det svenska genetiska arvet, som var utspritt i andra länder, tillbaka till Sverige. Innan dessa svenskättlingar, i bl.a. Ryssland, blandades upp med de inhemska folkslagen. De svenska generna behövdes, ansåg svenska rasbiologer, för att förstärka den enligt dem hotade svenska rasen. 
 
För bara någon månad sedan visades samma slags bilder - det kunde ha varit samma bilder - av svältande barn i Jemen. Är de utom fara nu? Jemen utmålades som världens då värsta humanitära katastrof, vilket torde ha varit rena guldgruvan för svenska Rädda barnen. Som nu använder terroristbarnen, som något slags lockbete för att få hem överlevande IS-terrorister till Sverige. Så att de kan fortsätta sin terror-verksamhet här.
 
Det är så osmakligt, så att man skan spy över hyckleriet och utnyttjandet av undernärda jemenitiska barn och de ekonomiska resurser som dragits in med dem som bildbevis. Varför har inga jementiska barn evakueerats till Sverige? När man inte har lyckats föra in mat till flyktinglägren i Jemen, kunde man väl ha fört flykgingarna, åtminstone barnen, i säkerhet? Åtminstone under en kortare tid, tills läget i Jemen stabiliserats.
 
Men syftet med svensk flyktingpolitik är ju inte att ge nödställda människor ett tillfälligt skydd, när de behöver det. I stället ska de tvångskonverteras till svenskar på livstid - för att hjälpa svenska arbetsgivare  med arbetskraft, som inte kräver så mycket. 
 
Det är tragiskt (Jag skriver inte "mycket tragiskt", eftersom det saknas ord för att beskriva hur tragisk) när oskyldiga barn dör i krig och under den första tiden efter ett krig till följd av kriget. Det må gälla tyska naisters och andra tyskars  barn efter andra världskriget såväl som IS-terroristernas barn nu. Och jeminitiska barn nu. Eller har den humanitära katastrofen i Jemen redan gått över? SVT:s programchefeer är skyldiga ett svar. Varför lånar ni er till kampanj-journalistisk?
 
 Det kom tydligen som en överraskning för de övriga krigförande parterna, att det fanns så många civila i IS' fångenskap, och att det hade fötts barn i "kalifatet". Detta trots kännedomen om alla sexslavarna av huvudsakligen yasidisk härkomst. Tusentals sexslavar mördades av IS under slutstsriden, för att det inte ska finnas vittnen till ogärningar i livet. Men ordet "folkmord" nämndes inte i svens debatt så länge det pågick. Och nu ska vi tycka mer synd om terroristernas erkända barn än om alla andra barn i hela världen .... 
 
Bl.a. de barn som terroristerna fick med sina sexslavar. Var dessa terrorister, i likhet med Skråmo, av "ursvensk" härkomst, så har dessa barn både nordiska och yasidiska gener. Terroristbarnen var avsedda att bilda den nya folkrasen i kalifatet, sedan de rättmätiga invånarna i de territorier, som behärskades av IS hade utrotats och deras kultur utplånats. 
 
Genom massmord på männen och systematiska våldtäkter på kvinnor, som tillhör ett ockuperat folkslag, och därigenom påtvingade graviditer, är en klassisk metod för folkmord. Syftet är att föröka det härskande folkslaget snabbare och det underkuvade folkslagets undergång snabbare. Det är alltså inte enbart p.g.a. männens potentiella egenskap av soldater, som de mördas. 
 
Vi påmindes om detta för någon vecka sedan genom TV-dokumentären om rättegången mot den bosniens-serbiska generalen Ratko Mladic. Hur tusentals  bosnien-muslimska män i Srebrenica mördades under en enda dag, sedan kvinnorna förts bort. 
 
Det är självfallet inte barnens fel hur och i vilket syfte de har avlats. Men när Rädda barnens Sverige-chef kräver att inte bara terroristernas erkända barn, utan även terroristerna själva ska tas hem till Sverige, för att barnen ska kunna umgås med sina pappor - och dessutomdriver kampanjer i TV och  utövar påtryckningar på regeringen för att denna ska infria detta, har det gått  för långt. 
 
Har Sverige ens resurser kvar att ta hand om dessa barn, utan att de växer upp till nya terrorister? Risken är uppenbar, om Rädda barnen har tänkt att svenska fängelser ska kunna nyttjas som viloläger för IS-terrorister. Även om talesättet "svängdörrar på fängelserna" är en överdrift, så är det mycket som passerar ut och in.
 
Många brott ute i samhället planeras och leds inifrån svenska fängelser. Och det skjuts redan hej vilt i de invardrartäta förorterna. Det enda som egentligen fattas för att Sverige ska bli det nya kaliifatet, är att de kriminella nätverken ställs under en ideologiskt drillad ledning. 
 
 

Är Rädda barnen en rasistisk terrorist-organisation?

 Det handlar naturligtvis om den svenske terroristen Mikael Skråmos (han med den blonda kalufsen och det urnordiska utseendet) sju kända barn. Det verkliga antalet barn känner vi inte till. Rädda barnen och andra terrorist-stödjande organisationer verkar utgå från att just han, med sina nordiska gener, inte har några utomäktenskapliga barn. Trots vetskapen att IS- terroristerna köpte sexslavar på slavmarknader.
 
"Mikael Damberg har fel". De lögnorden utslungade Rädda barnens Sverige-chef inför TV-kamerorna för ett par veckor sedan, om jag minns datum rätt. Damberg, s, är som bekant inrikesminister, med ansvar för polisen och terror-bekämpningen .Sverige-chefen menade att Sverige har ett ansvar för terrorist-barnen, t.o.m. för dem som har avlats där nere. Men tydligen bara om det skett inom äktenskapet. Han menade också att "barn har rätt till sina föräldrar" och att de också "ska tas hem".
 
Nu verkar regeringen vika sig, trots Dambergs kloka ord för ett par veckor sedan. Påtryckningarna från Rädda barnen och andra terrorist-stödjande organisationer (bl.a, Socialdemokrater för tro och solidaritet) samt "stödpartierna" verkar ha blivit för stark. Ska då Sverige bli ett paradis för terrorister, så att de kan få besök av sina barn i fängelset-om de över huvud taget blir dömda för sina brott. Under slutstriderna i östra Syrien mördades tusentals yasidiska kvinnor av sina "ägare", för att det inte ska finnas några vittnen till "handlingarna". (Utrikesminister Margot Wallströms benämning på våldtäkterna och massmorden),
 
För bara ett par dagar sedan insåg Wallström att det inte bara är att åka ner och rafsa åt sig alla barn med blek hy och ljust hår, för det är ju inte säkert att de har svenskt "vikingablod'" i sina ådror. Wallströms linje var då att genetiskt arv inte skulle avgöra vilka barn, som är i störst behov av hjälp. Men det menar tydligen Rädda barnens Sverige-chef - som därmed är Sveriges just nu mest inflytelserika rasist. Inte ett rött öre till Rädda barnen i fortsättningen!
 
Nu har saken delvis kommit i ett annat läge, når Skråmos mor har sagt att varken Mikael Skråmo eller hans lagvigda hustru längre är i livet - och hans svärfar, som är invandrad från Chile, vill "återförenas" med sina sju barnbarn, av vilka han inte ens ha träffat tre av dem. Ovisst om, när och hur länge han har träffat de fyra, som är födda i Sverige. Men alla ska alltså "tas hem", trots att det inte ens finns en adoptionsärende från honom i svärfaderns hemkommun. Har han tänkt starta fosterhem och leva gott på fosterhemsplaceringar från kommunen? Som adoptivförälder har man däremot ett försörjningsansvar för barnen.
 
Nu har saken kommit i ett ytterligare delvis annat läge, eftersom borgmästaren i svärfaderns hemstad i Chile har förklarat att den staden kan tänka sig ta emot barnen, bl.a. med motivering att barnens närmaste släktingar - om vi bortser från svärfadern som verkar olämplig som vårdnadshavare, är bosatta i den chilenska staden. Men tydligen vill staden har någon form av ekonomisk ersättning.
 
Till skillnad mot den Rädda barnens terrorist-stödjande Sverige-chef anser jag att överlevande terrorister och IS-stödjare inte under några omständigheter kan vara lämpliga vårdnadshavare för barn. Skulle sådana komma till Sverige tillsammans med sina barn, ska barnen omedelbart omhändertas för placering i fosterhem eller bortadoption - utan omvägen via "orosanmälningar" och utredningar av föräldrarnas lämplighet. Även om de inte har gjort sina barn något illa, vilket kan vara svårt att bevisa. så är man inte lämplig som vårdnadshavare om man har lärt sina barn att det är rätt att mörda.
 
Rädda barnens Sverige-chef är tydligen av motsatt uppfattning. Avrättningsplatser, där "man " (kanske barnets egen far eller mor) skär halsen av folk, är ett lärorikt och lämpligt utflyktsmål för "svenska" dagisbarn. Min åsikt, som jag hittills bara har fört fram i privata diskussioner, är att det bästa för terroristernas små barn, är att de blir adopterade. Och skiljs för alltid från en far eller en mor, som har varit terrorist eller terroriststödjare på plats i "kalifatet". och ångrat sig först efter det militära nederlaget. Med de äldre barnen, som enligt IS-logik, varit gamla nog (12 år) för krigstjänst. är det värre.
 
Liberalerna fortsätter att göra bort sig. En numera pensionerad liberal ledarskribent i en dagstidnig i Norrland - om vanligen råskäller på "nationalister" och andra EU-kritiker, efterlyser på sin vk-blogg "kurage" hos den svenska regeringen. Han jämför den nuvarande situationen med Röda kors-aktionen i andra världskrigets slutskede, då c:a 15.000 skandinaviska judar hämtades i de nazistiska koncentrationslägren för transport till Sverige. Det var inte nazisternas barn, som hämtades.
 
Men om man som sann liberal och fantisk EU-anhängare tror att det var allsköns "nationalister", d.v.s. motståndrörelserna i de av nazisterna ockuperade länderna, och inte de tyska nazisterna, som startade andra världskriget, så ÄR offren förövare. Då I Europa och nu i Syrien och Irak. 
 
Jag har hört tyskar i min egen ålder berätta om fasorna under den första fredsvintern 1945 /1946. om barn, knappt 10 år gamla, som t.o.m. tog livet av sig för att slippa en kvalfull svältdöd. Naturligtvis finns det en berättelse från "andra sidan" också. Men om de svenska Liberalerna har tänkt ställa upp i EU-valet, genom att peka ut offren (kurder, kristna, yasidier och shia-muslimer) för IS-terrorn som förövare, får vi innerligt hoppas att L befrias från sitt politiska inflytande på både nationell och EU-nivå,

Klimathysterin måste faktiskt få vänta

Efter att under några år läst Ledarsidorna.se och gillat det mesta, skrev jag kommentarer på nämnda webbplats under några veckor, men det fick ett tvärt slut. Orssakerna var framför allt
 
1. Vissa regelbundna kommentatorer visade sig vara rena högerextremister. Det kändes alltmer obehagligt i det sällskapet. Jag kan inte förstå hur utgivaren Johan Westerholm kan upplåta sitt forum åt dessa. Men han har frisvurit sig från ansvar genom att kommentarerna sska skicka via Facebook. Det är synd. JW uppger sig vara socialdemokrat av den gamla stammen, och har uppenbarligen fortfarande kontakter i kanslihuset, vilka förser honom med information, som regeringen inte gärna vill ska komma ut. 
 
2.JW har via Ledarsidorna och en annan blogg, som han drivit parallellt drivit en kampanj mot den grundlagsändring, som behövs för att skydda svenska folket - och alla flyktingar som sökt skydd i Sverige - mot såväl terrorister som vanliga kriminella. Den svenska offentligheten tvingar våra myndigheter att serva såväl andra länders utsända agenter och terroristnätverken som internationella söldligoroch kvinnomisshandlare  med detaljerade uppgifter om deras brottsoffer. Så att dessa kan mördas, misshandlas och tystas.
 
Genom denna kampanj lyckades JW förmå SD, som tidigare förstått att tidigare och blivande brottsoffer, vittnen och myndighetsperosner måste skyddas för att det ska vara tryggt att bo i Sverige, att byta åsikt i frågan inför den avgörande omröstning i riksdagen. Detta ledde till att de övriga sju partierna drog tillbaka förslaget.
 
Varefter samtliga sju partiledare -inför valet - har blåljugit och säger att de inte ens talar med SD i riksdagutskotten .När de andra partierna verkligen borde ha vänt dövöra mot SD dansade de alla efter den pipa, som SD fått från JW. Jag hoppa nu att Nyamko Sabuni blir ny partiledare för Liberalerna, så att det blir ett slut på ljugandet och hyckleriet.
 
Men JW och andra skribenter skriver också mycket bra på Ledarsidorna.se. Jag tar mig nu friheten att citera avslutningen på ett inlägg i går:
 
 "Ledarsidorna kommer inte på annat sätt kommentera klimat- och miljösatsningarna då dessa dels är ifrågasatta, dels ligger utanför Ledarsidorna kompetensområde. Men att sex månaders förskjutning av till exempel solcellssubventioner inte skulle vara avgörande för Homo Sapiens överlevnad bör nog stå bortom allt rimligt tvivel samt att det är som vanligt med klimatområdet.

Det är låginkomsttagarna, som inte har råd att investera i vare sig solceller eller elbilar, som via skattsedeln subventionerar medelklassens miljöengagemang."


Libbarna tog hjälp av SD för att trycka ner S

I veckan hände det som Jan Björklund och Annie Lööf lovat dyrt aldrig skulle ske. De tog hälp av SD för att vinna en omröstning i riksdagen. Det var ingen hemlighet hur SD skulle rösta. Ändå gjorde de det. Vilket pris kommer de att få betala för SD:s stöd? Det är ju just det, att tjänster kräver gentjänster, som under hela hösten har varit liberalernas och centerpartisternas paradargument mot att göra sig direkt eller indirekt samarbeta med SD. 
 
Men nu gällde det ju forstås Björklunds favortifråga: Fler ordningsbetyg i skolan. 

Mördaren var en före detta kvinna - läkaren slapp straff

 Läkarens råd: Är du missnöjd med någon av dina kroppsdelar - låt mig hugga av dem!
 
Är experimentsugna läkare verkligen oskyldiga till vad patienter gör, sedan de fått en annan personlighet av sin läkare?
 
Det dröjde ett år, innan media tog mod tilll sig och avslöjade vad journalisterna vetat hela tiden: Att järntorgsmördaren var en före detta kvinna som velat bli en man. Eller är hon fortfarande en kvinna? Kriminalvården avgjorde frågan, genom att placera henne i kvinnofängelse. Betyder det att hormonbehandlingarna har upphört, och att hon återigen både är och ser ut som en kvinna? Med eller utan bröst? 
 
Jag värjer mig starkt mot alla påståenden om att ju mer manlig någon är, desto mer vålesbehäten...Men läkares experiment kan gå fel. Och hormondoserna kan bli fel. Inte minst om de spetsas ut med illegalt knark. Den här före detta kvinnan hade åkt till Järntorget i Örebro, som inte bara hyser vanliga marknadsständ  utan även är Mellansveriges största knarkmarknad, för att köpa knark av ett så kallat ensamkommande barn i 24-årsåldern. När hon kom hem till knarkarkompisarna i hemstades Skövde, förväntade hon sig antagligen stora famnen. Men de ringde polisen, när de såg blodet på hennes skor. De visste ju var hon hade varit, och att en ung afghan hade hittats mördad där. 
 
Jag blir arg på mig själv. Varför tycker jag alltid synd om kvinnliga brottslingar, även om de har begått lika avskyvärda brott som manliga brottslingar begår. Men Järnntortsmördaren har verkligen en tragisk historia bakom sig, med tvångsomhändertaganden, fosterhemsplaceringar och ett oerhört självförakt, som hon av någon anledning kopplade till sitt kvinnliga kön. Hennes förmyndare, hade nekat henne omoperation till "man", en operation som är genetiskt ogenomförbar, tills hon fyllt 18 och blivit myndig.
 
Skurken till läkare, hade inte tagit hänsyn till att hon trots sin ålder inte var kapabel att ta ett sådant beslut, att utsätta sig för ett experiment som dessutom var dömt att misslyckas. Trodde hon verkligen att hon skulle bli en man - en helt vanlig man, utan psykiska problem? 
 
Borde det inte ha varit vårdens skyldighet att stärka hennes självkänsla och förmå henne att älska sig själv för den hon är - kvinna? Läkaren har förstört livet inte bara för den unge afghanen, som blev offer för hennes "manliga" personlighet, utan även för henne själv, som sitter på kvinnofängelse och varken är man eller kvinna. Så erhört tragiskt.
 
Kvinnlig könsstympning är ett brott i Sverige. Föräldrar, som skickar sina barn till sina egna hemländer för att genomgå operationen för att se ut som salsgolv därnere, kan dömas till fängelsestraff. Det har nu bara gått några år efter Paolo Maciarini-skandalen vid Karolinska institutetet, som - i likhet med skandalomsusade Svenska akademin - är ett nobelinstitut, utser nobelpristagare. Maccarine är alltså stjärnkirurgen, som opererade in konstgjorda matstrupar på patienter, som sedan dog efter svåra smärtor. 
 
Nu skär man bort brösten på 14-åringar vid Karolinska, vilka nyss ha fått bröst. Och i likhet med så många andra i den åldern tror att det är något fel på dem. Skurkläkakrna skyller på att de unga patienterna är mogna nog att ta sådana beslut, och att de dessutom "stöds" av sina föräldrar. De har ingen möjlighet att ångra sig, men kan förstås avbryta hormonbehandlingen som behövs för att förhindra skäggväxt m.m.
 
Det här borde vara straffbart, och är det säkert också, om man följer lagen. Läkare som uppsåtligen skadar sina patienter, även om det är på patienternas egen begäran, borde skaka galler i många år. Jag har skrivit förut på denna blogg att Karolinska institutet borde läggas ner, och uppgiften att utse nobelpristagare i medicin borde lämnas över till Vetenskapsakademin. 

Höj panten eller ge burken till tiggaren

Liberalerma försöker nu vinna EU-valet med löften om att göra deras Europa till en imperialistisk stormakt, med egen krigsmakt och handelskrig med Ryssland. Med Sverige som slagfält om handelskriget övergår i ett riktigt krig. Något som franska generaler drömde om strax före utbrottet av andra världskriget. Vill de svenska väljarna verkligen detta? 
 
Varför inte använda EU till sådant som EU kan och bör användas till, exempelvis få slut på tiggeriet i Västeropa? Men i stället yrar den avgående (?) partiledaren Jan Björklund om en gemensam koldioxidskatt inom EU. Liberaler och självutnämnda vänstersossar säger- utan skymten av bevis -  att "Det går inte att förbjuda fattigdom". Den gamla välgörenhetshögern i nya ljusblå eller illröda tomtekläder. Till och med Jonas Sjöstedt, v, som förut krävde att EU-bidragen till tiggarnas hemländer skulle dras in, om inte dessa hemländer slutade exportera sina sociala problem till Västeuropa, har tystnat i den frågan. 
 
De kallades zigenare, de svenska medborgare, som bodde i stora husvagnsläger utanför de större städerna och skickades från kommun till kommun, efter tre dygn i en kommun. Nu gäller tre månader för medlemmar av samma folkgrupp, formellt för att söka jobb i ett annat EU-land än sitt eget. Chansen att få jobb är näst intill obefintligt, men tokliberalerna och falskvänstern pöser av godhet av att få ge ett mynt i koppen,
 
Grunden för tiggeriet är givetvis att man kan skrapa ihop lite mer som tiggare i väst, än man kan få i fattighjälp i sitt hemland - trots alla miljarder från EU, som regnar över dessa länder.
Dessa bidrag borde verkligen villkoras, med att dessa länder tar bättre hand om sina egna medborgare.
En lägsta acceptabel levnadsnivå i hemländerna. i kombinsyion med att alla utländska EU-medborgare behanslas absolut lika i övriga EU-länder.
 
 Denna likabehandling behöver inte alls vara dålig. Vitsen är ju att inget EU-land (utom tiggarnas hemländer) erbjuder bättre villkor än något annat EU-land. 
 
Det är bara välgörenhetshycklarna själva som tror det. För att de vill tro det - så att de får visa sin godhet. Snylta på andras olycka. 
 
Därmed blockerar de politiska initativ, särskilt på EU-nivå, för att få ett för tiggarna själva bra slut på tiggeriet. 
 
 
Jag kritiserar inte dem, som av äkta medkänsla ger en slant till tiggaren.Jag kritiserar hycklarna, som säger att tiggeriet inte kan förbjudas. I stället för att tala om vad som ska komma efter ett eventuellt tiggeriförbud. På vilket sätt tiggarna ska hjälpas. De behöver inte ens  buntas ihop och skickas hem. De återvänder nog frivilligt, om de märker att det' är bättre i hemländerna. Det borde därmed också vara möjligt - utan att det leder till en invasion av nya tiggare - att hjälpa de f.d. tiggare, som så vill, att etablera sig i de länder som de vistas i. Speciellt om det har varit under flera år. 
 
                                                               - x -
 
"Det är nog vasst". Så lyder veterinärens diagnos, om han / hon inte har hittat något fel på kon trots grundlliga undersökningar. Det börjar med att kon äter mindre och kröker rygg en anning. Den första misstanken är klövröta, eller något annat som är lätt att konstatera och behandla. Eller något övergående. Så småningom ringer man veteriären, och därefter nödslakten. Kon leds ut ur ladugården och skjuts i huvudet strax utanför. Lukten av död dröjer kvar, och skrämmer de andra korna, så dem kan man inte ta ut på bete samma väg. 
 
Den burken borde tiggaren utanför butiken ha fått, i stället för att den hamnat i kons mage i strimlat skick. Är man för lat för att själv stoppa burken i burkautomaten, så gör tiggaren det mer än gärna. Det är en lösning, som jag verkligen kan rekommendra, så länge vi har tiggare utanför våra butiker.
 
Det är fullständigt ofattbart att miljörelsen inte har krävt höjd pant på alumiumburkar. För djurens skull och för att spara energi. Det går åt mycket energi för att framställa aluminium. Det blir stora utsläpp inte minst av koldioxid. Jag föreslår ett konkret mål för alla verkliga djur-och miljövänner att arbeta för. 
 
33 cl aluminiumburk: pant 3 kr.
50 cl aluminiumburk: pant 4 kr.
 
 
 
 

RSS 2.0