Löfvén: Det handlar om kvinnors rättigheter. Kvinnor ska inte äga sportbilar,

 

– Nej, det här är ett viktigt val om värderingar och det är därför vi stör oss på Gucciväskor och sportbilar för det här handlar om kvinnors rättigheter.

Statsministerns förklaring i Expressen .Han stör sig på kvinnor som lägger pengar på samma saker som män i samma inkomstklass. Nåja, den manlig toppolitiker hade kanske lagt sina pengar på en exklusiv portfölj i äkta läder.

Som kommunalråd i Linköping har Sara Skyttedal, kd, tjänat motsvarande minst två arbetarlöner i månaden Men tjänade inte Heléne Fritzon,s, lika mycket som kommunalråd i Kristianstad. Och mer än dubbelt så mycket som minister. Men hon tycker kanske att det är fel av högavlönade  politiker att skylta med vad de har råd med? Det handlar om stil. Att låtsas vara fattig, när man lever gott på fattiga skattebetalares bekostnad.

Få av dem, som har kommenterat diskussionen verkar minnas att någon (Fritzon) strax innan hade anklagat Skyttedel för att vara "naken", varpå Skyttedal hade replikerat "Jag är ganska påklädd". 

Fritzons uppträdande var inte spontant. Replikerna hade någon på partihögvarteret klurat ut. Fritzon hade väntat på ett lämpligt tillfälle att framföra dem. Det tillfället kom inte, men hon slängde ur sig de väl inlärda fraserna ändå. 

Det hade kunnat sluta som ett gräl mellan hönorna i hönsgården. Men så ingriper tuppen, med sin breda illröda tuppkam tilll den ena hönans försvar - sekunderad av  någon ungtupp på partihögkvarteret.

Partiet vill gärna bestämma vad kvinnor får och inte får göra, vilket bilmärke de ska välja och vilken stil de vill ha. Och hur länge de får vara hemma med sina barn. 

 

 

 


Ormen i paradiset

Helge försvann men ondskan fanns kvar. Så beskriver en tidning livet i Knutby Filadelfia efter mordet, och fortsätter att den nya rättegången om Helge Fossmos revansch på ”Kristi brud” och två andra pastorer. "Han var inte ensam roten till det onda".
 
Tidningen frågar också "Vad har socialen gjort för att skydda Knutbybarnen från psykiskt lidande, våld och sexbrott under åren som gått efter mordet?" Den frågan bör ställas till Helges terapeut i fängelset, som varig djupt involverad i händelseutvecklingen, enligt egen utsaga för barnens skull - och bör ha vetat hur barnen hade det.
 
Jag tycker också det är märkligt att terapeuten enligt egen utsago var den som gjorde polisanmälan efter att själv ha gjort något slags bevisvärdering. Det rimliga hade väl varit att uppmana de församlingsmedlemmar, som påstått sig ha blivit misshandlade, att själva anmäla till polisen?
 
Alla gillar inte det som jag har skrivit, inte minst om terapeuten. Det finns anledning att misstänka att de "psykoanalytiker" som tagit sig för att diagnosticera och bota "sektsjuka" själva är en sekt. Jag har också blivit påhoppad för att jag har skrivit att antisemitismen är kärnan och i nazismen, och inte "vårt förakt för svaghet" - som är den norsk-svenska filosofiprofessorn Harald Ofstads titel på sin bok i ämnet.
 
"Vårt" förakt för svaghet? Om alla är nazister, kan väl nazismen inte vara så farlig? Jag hade ett telefonsamtal med en annan bloggare, kort innan den bloggaren skrev ett inlägg på sin egen blogg om att förakt för svaghet är ett säkert tecken på nazism. Vedergörande hade anklagat mig för just det, bl. att för att jag  inte tycker att Sverige är rätt uppväxtmiljö för Skråmo-barnen.
 
Men varför skulle jag ha större medkänsla med de ljushyade  Skråmo-barnen, som jag inte ens är avlägset släkt med, än med mer mörkhyade flyktingbarn? Rena rasmystiken! Den andra anklagelsen mot mig var att jag anser att de s.k ensamkommande flyktingbarnen från Iran, men med iranskt medborgarskap, inte borde ha fått "en ny chans" att stanna i Sverige. De saknar asylskäl, eftersom de redan har asyl i Iran, dit de kommit tillsammans med sina föräldrar för 15 - 20 år. 
 
Och det är just dem, vi talar om. Inte om andra asylsökande med afghanskt medborgarskap. Jag tycker inte att det är ett teckan på svaghet, om en ung man i värpliksåldern har lyckats ta sig hela vägen från Iran till Sverige på illegala vägar - må vara med hjälp av smugglare, som tagit rejält betalt. Vilket ej heller tyder på ekonomisk svaghet hos de unga männen. 
 
Samma person har också anklagat mig för att ha något slags relation med Åsa Waldau, för att jag har "försvarat" henne. Jag förväntar mig att bli belägrad av hundratals sensationshungriga journalister, för att jag har skrivit detta. Men detta är inte sant. Jag misstänker att jag skulle bli utkastad lång väg, om jag ens skulle försöka ta kontakt med henne. Vi har verkligen inte samma uppfattning i teologiska frågor. Om jag hade varit journalist, hade jag kanske försökt få en intervju med henne - mest för att få bekräftat eller dementerat det jag tror om Knutby-dramat. Men jag är inte journalist. 
 
Beviset mot mig i det här fallet skulle vara att jag skrivit att Åsa fått sparken från jobbet som ungdomspastor vid Uppsala pingst för att hon uppfattats som sexuellt attraktiv av de unga medlemmarna. "Filla-tanter" förväntas nämligen av tradition att dölja sådant. De får exempelvis inte använda läppstift. De manliga församlingsmedlemmarna måste skyddas. Jag har emelleritid aldrig träffat Åsa. Det jag har skrivit om henne, det har jag läst. Jag har också läst att hon och Helge hade väckt uppmärksamhet genom att allför öppet visa sina känslor för varandra på Hjälmargården - innan de båda flyttade till Knutby.
 
En journalist, som vuxit upp i pingströrelsen, berättade i TV4 att skillnaderna mellan Knutby och övrige pingstförsamlingar inte var många, men att de fanns. Och just detta gör Knutby-händelserna så känsliga för pingströrelsen. Jag vill bara påminna om "Apostlarörelsen", som startade i Märsta pingst i början av 2000-talet, och lade under sig i stort sett frikyrkligheten i hela Stockholm - och inbringade enorma penninggåvor till de ledande pastorerna - enligt egen utsago utvalda av Gud.
 
Detta - både Knytby och Apostlarörelsen möjliggjordes av en enligt min åsikt extrem tillämpning av "sola scriptura", som förkastar den kristna traditionen vid sidan av Bibeln, bl.a. tolkningstraditionen - en från början muntlig tradition, som emellertid skrevs ner redan under fornkyrkans tid Det, som Luther, reagerade mot, är att denna tradition med tiden kommit att utbroderas alltmer, med nya "traditioner", helgonlegender, mm. De mer radikala reformatorerna, Calvin och Zwingli gick längre och förkastade allting vid sidan av Bibeln, som den "gamla" kyrkan hade trott på.
 
Stora delar av den traditionella grunden för den kristna tron försvann, och kom att ersättas av omedvetna ny- och omtolkningar av Bibeln, såsom tron på nutida apostlar, som står över vanliga människor, och Kristi brud - att en nu levande enskild kvinna kan vara utvald att gifta sig med Jesus i det himmelska bröällopet. I debatten om "sola scriptura" på tidningen Dagens webbplats i början av 2000-talet var jag en av de skarpaste försvararna  av den traditionsbundna kristendomen, "det som kyrkan överallt och i alla tider har trott på". 
 
Pingstvännerna förnekade helt att Bibeln måste tolkas, att det bara är att läsa rakt upp och ner vad som står. Jag kontrade med att de tolkar Bibeln efter sina egna huvuden, men inte är medvetna om detta. Ändå tycker jag att man måste vara rättvis mot pingsvännerna och respektera deras tro. Därför reagerar jag också mot att pseudovetenskapliga sekter under sken av psykoanalys och behandling får förstöra livet för folk. 
 
 
Knutby-församlingen, och inte minst Åsa Waldau själv, torde ha drabbats av svår sorg och chock efter mordet - vilket torde ha varit ännu värre för Åsa än för överiga församlingsmedlemmar, då hon santidigt med att hon skulle sörja måtste ha känt ansvar för församlingen. Som slöt sig i sig själv och minskade kontakterna med omvärlden och sökte förklaringar i Bibeln till vilka fel de gjort. Så reagerar alla människor under svår psykisk press.
Jag har även läst mer om "ormen i paradiset", Helge Fossmo, som har avverkat sina kvinnor i rask takt. Han har både gift sig och skilt sig i fängelset, avvikit 15 mil under en permission och hånglat med en kvinnlig kriminalvårdare under hennes fritid - . Han hade då permission från fängelset. Kriminalvården beslöt då att ingen vårdare får vara ensam med den kärlekskranka fången. 
 
Jag har hört en bandupptagning av förhör med honom, under rättegången om en eventuell förkortning av livsstidsstraffen. Örebro tingsrätt hade satt ner straffet till  24 år, men beslutet hade upphävts av Hovrätten. Fossmo hävdade i det förhöret att hans terapeut hade fått honom att inse att han varit "sektsjuk". Han hävdar att han är feldömd och borde ha dömts för medhjälp till mord i stället för anstiftan till mord. 
 
Vem var den verkliga anstiftaren till mordet, om detta hade varit sant? Journalister, som skrivit om de senaste händelserna, hoppas att nu ska Åsa åka fast. Inte nog med att de avslöjar än ännu inte dömd person med namn och bild. De anklagara henne för ännu värre brott än de, som hon nu är polisanmäld för. 
 

Jung-sekten och Knutby

a"Eva Lundgren, som är professor vid Uppsala universitet har skrivit en bok, Knutbykoden, i vilken hon med hög röst för fram de konspirationsteorier som länge grasserat på Flashback Forum, nämligen att det egentligen är Åsa Waldau som ligger bakom mordet på Alexandra (hennes egen syster) och mordförsöket på Daniel Linde. Dessutom driver Lundgren tesen att Helge Fossmos första fru mördades, inte av Helge, utan av Samuel Frankner, som var beordrad till att göra så av Åsa. Syftet skulle ha varit att församlingens gudsbild skulle ändras, att församlingen skulle bli rädda – och därmed skrämda till lydnad.

Bredvid henne satt ...... Hon är Helges terapeut, men ställer sig inte helt och hållet bakom Eva Lundgren"

Jag har ett speciellt intresse för Knutby. Några av mina finaste barndomsminnen är från Knutby, inte från Filadelfia-församlingen där, vars existens jag inte ens kände till som barn, utan från bygden Knutby. Kanske den vackraste delen av Sverige. Åtminstone enligt mig. 

När Knutby-dramat utspelades övervägde och förberedde jag byte av kyrkotillhörighet. Svenska kyrkan, som jag är döpt i och alltid har tillhört, hade fjärmat sig alltmer från den kristna tro, som förts vidare från generation till generation under 2.000 år, och förfallet bara fortsätter, med inslag av nyhedendom och jung-kult. Jag hade varit regelbunden besökare av pingströrelsen gudstjänster, där jag då bodde, och därefter Katolska kyrkan, där man nyligen här i Sverige hade startat något slags pingstväckelse. Som jag alltmer ogillade.

Jag anser mig väl förtrogen med pingströrelseteologin. Pingströrelsen har på alla sätt försökt markera ett avstånd från "Knutby-teolgin". Men den senare kan sägas vara en variant av den förra. Pingspastorer, som haft konstiga uppenbarlelser har uppträtt förr, med bl.a förutsägelser om ett kommande krig mellan Sverige och Ryssland som Guds straff för de många aborterna i Sverige. 

Det citerade stycket i början av inlägget är ur en artikel i Svenska Dagbladet, men jag har inte fått fram datum. Helges terapeut tar inte helt och hållet avstånd från Eva Lundgren och hennes konspirationsteorier. 

Det har skrivits spaltkilometrar om Knutby. Under flera timmar i går kväll läste jag "Rellobloggen", med okänd utgivare. Skribenten verkade vara oerhört väl insatt i alla turerna, verkade troväridig. Tills nämnda blogg utekade Samuel Frankner, som den som mördade Helges första hustru - utan annat bevis än att allt tyder på mord och inte olyckshändelse.

En intressant upplysning på Rellobloggen är att Åsa själv varit nära att bli ett mordoffer. Lundgren utpekar ju också Frankner. Se det citerade stycket. Jesus skulle "ta hem sin brud" och leva med henne i Paradiset. Åsa själv verkar ha trott på detta,. Åsa har förnekat i en intervju att hon haft en sexuell relation med Helge, men det tror jag vad jag vill på. "Otukt' , kortvariga sexuella förbindelser,  är i varje fall inget brott enlig nutida svensk lag.

Helge har avverkat sina kvinnor i rask takt - och skyller på Åsa. Rituella samlag är inte ovanliga i religionernas värld, inte ens inom kristna "sekter, trots kristendomens kraftiga fördömande av otukt..Och kan uppfattas som en gudsupplevelse av den som är ung och kåt. 

Jag kan bara känna förakt för journalister, som snaskar i den säljande kombinationen sex och mord. 


Umm Hamza vs Åsa Waldau

"Du ska väl inte nu också försvara Kristi brud", frågade en god vän igår. Nej, det tänker jag inte göra, men jag undrar hur mycket förföljelse en från våra "folkdomstolar" (Aftonbladet och Expressen) en jagad person står ut med, innan hon blir så tokig som hon framställs som av drevjournalisterna. 
 
"Du ska väl inte nu också försvara IS-mormor", skulle jag kunna kontra med. Hon flydde hals över huvud till Sverige, när Expressen avslöjade att hon befann sig i Erbil i norra Irak tillsammans med sin f.d. man Patricio Galvez och parets barnbarn. Expressen avslöjade naturligtvis inte hennes senaste svenska namn. Hon har skyddad identitet. Jag gissar att hon riskerade ett långvarigt fängelsestraff, eller ännu värre, om kurderna fått veta att hon befann sig på kurdisk-irakisk mark. 
 
Hon hade flyttat till IS-kalifatet redan 2014 tillsammans med Michael och Amanda Skråmos och deras då födda fyra barn samt sina egna två minderåriga barn, troligen födda efter skilsmässan från Patricio Galvez. Som högt uppsatt kvinna inom det helt illegala kalifatet har honverkat som rekryterare och äktenskapsmäklerska. Hon avsöjades i den senare rollen av en kvinnlig australisk journalist, som höll på med ett reportage om IS' rekryteringar.
 
Den kvinnliga journalisten hade låtsats vara intresserad av att bli Michael Skråmos andra hustru, och alltså hjälpa till med. En kvinna kan ju bara bli gravid en gång var nionde månad, och IS hade som mål att avla fram en ny befolkning, som skulle ersätta den ursprungliga befolkning, som IS var i färd  med att utrota i Syrien och Irak. Svenska IS-mormor var dessutom chef för något slags kvinnlig moralpolis i kalifatet, vilken utdömde och verkställde grymma bestraffningar mot kvinnor som bröt mot kalifatets klädkoder mm.
 
IS-resenärerna hade  illegalt tagit sig in i Syrien eller Irak, och var därmed illegala invandrare (vilket de aldrig kallas i svenska media) i dessa länder, och har där begått högmålsbrott, som det heter i den svenska lagen. Det är om man med våld försöker lösgöra en del av Sverige, vilken man exempelvis utropar som en ny stat. Straffet är upp till livstids fängelse, alltså lagens strängaste straff, om brottet riktar sig mot den svenska staten.Om brottet är riktat mot någon annan stat, kan man inte dömas enligt den svenska lagen, men väl mot den statens lag.
 
IS-resenärena har alltså rest till Syrien eller Irak och där begått ett synnerligt allvarligt brott mot den syriska och irakiska staten, i fullt medvetande om att så grova brott mot staten bestraffas med döden åtminstone i Syrien  och dessutom utfört eller medverkat till folkmord på delar av den urspungliga befolkningen i dessa länder. Hur många föräkdrlösa barn har inte blivit följden av detta - om inte barnen mördades samtidigt med sina föräldrar? Det är känt att tusentals yasidiska kvinnor - sexslavar - mördades av IS under de kurdiska styrkornas belägring av IS' sista fäste Baghouz. Ändå framställs Skråmo-barnenav svenska som de enda offren - nästan som barn för ärbara martyter för en god sak. 
 
Skråmo-barnen framställs som traumatiserade och vårdbehövande. Och troligen är de det också - men traumatiserade och skadade av vad? Av att ha sett avrättningar och kanske själva spelat fotboll med avhuggna människohuvuden, av att ha sett sin egen mormor piska andra kvinnor - eller enbart av bombningarna under stridena? Undrar hur de tyska nazisternas barn mådde av de allierades bombningar av tyska städer under andra välrdskriget? Det finns en berömd boktitel om fasorna för den tyska civilbefolkningen: "Molnfri bombnatt". 
 
Det är visserligen sant att barn inte rår för hur och i vilket syfte de har avlats - och det är uppenbarligen så den poltiska majoriteten i den amerikanska delstaten Alabama har resonerat, när de har beslutat totalförbjuda abort, även i de fall då en graviditet är resultat av våldtäkt eller incest - men det visar svenska journalister, andra opinionbildare och politiker ingen förståelse för. Att ta livet av andra människor framställs i det sammanhanget som en mänsklig rättighet. 
 
Den stora nyheten i de svenska kvällstidningarna i går var åtalet mot Åsa Waldau och två andra f.d. Knjtby-pastorer. Trots att hon inte är dömd, aldrig har varit dömd för något som hänt i Knutby, visades stora bilder på henne på framsidorna och tilllräckligt med ledtrådar för att spåra hennes nya namn och adress. Hon hälsar genom sin advokat att hon är oskyldig. Hur reagerar denna kvinna, som efter mordet på sin egen syster, har vari konstant utsatt för medias förföljelser under 15 års tid för Kristi brud-historien, för denna nya förföljelse? 
 
Det är uppenbarligen anstiftaren av mordet på systern, Helge Fossmo, som genom sin terapeut i fängelset, som har drivit fram det nya åtalet. Denna terapeut, som själv är utbildad vid JUng-institutet i Schweiz, har tydligen haft fri acess till Krimalvården. Jung-instiutet drivs av Jung-sekten. som är en av världens värsta icke-kristna sekter. Såvitt jag vet, krävs någon form av psykologisk eller psykiatrisk grundutbildning för att antas till Jung-institutet, som framställer sig som en vetenskaplig akademisk utbildning. Jung-kulten är klart fientlig mot judendom och kristendom.
 
Det har varit lätt för Fossmo att utnyttja sin terapeut för att utmåla Åsa, som den verkliga anstiftaren av mordet på Åsas syster Alexandra. Att hon inte hade någon del i detta måste anses fullt bevisad genom den digra utredningen av det mordet. Huruvida Åsa har begått de nya brotten, eller ej, kan jag naturlitvis inte veta. Och naturligtvi finn en sannolikhet att hon - i den pryskisa press, som hon måste ha befunnit sig iunder åratal av förföjelser från  medias sida - kan ha gått över gränsen. Hon anklagas för att ha bitit en annan kvinna i ansiktet, dragit henne i håret och slagit hennes huvud i väggen. 
 
Men varför anmäldes inte detta av den andra kvinnan, eller någon av de andra vittnen, som påståtts ha sett händelsen? I stället har polisanmälan gjorts av Helges Jung-utbildade terapeut i fängelset, som enligt egen utsago har utfört rena polisförhören med de påstådda offren för Åsas framfart - varigenom terapeuten givetvis har förstört bevisvärdet av de målsägande- och vinntesförhör, som slutligen har genomförts av polisens förhörsledare.
 
Även om det möjligen kan finnas en kärna av sanning i den senaste historien från Knutby, tycker jag att det stinker om soppan, hur en av Krimalvården anlitad teraperut för en livstidsdömd mördare, kan använda rättsväsendet för att ändra historien om ett mord femton år tidigare, så att den dömde mördaren kan räkna med att bli frigiven.
 
Helge har nu genom sin Junginstitut -utbildade terapeut lyckats bevisa att problemen i Knutby har kvarstått sedan han hamnat i fängelse - och dessutom lyckats framställa Åsa som en som en mycket farlig och våldsbenägen person. Med stöd av nya åklagare samt journalister, som grovt har brutit mot pressetiska regler. IS-mormor lever däremot under skyddad identitet i Sverige och besväras varken av åklgagare eller journalister.
 
CG Jung var en schweizisk kyrkoherdeson, som var prykiater vid det berömda mentalsjukhset Burghölzi Scweiz, där nya sinnessjudomar upptäcktes på löpande band. Jung lyckades dupera stora delar av kristenheten genom sina nya och mildare behandlingsmetoder. Han menade sig ha upptäckt genetiskt ärfliga minnen så långt tillbaka som till den europeiska hednatiden, ja ända till skapelsen då solen försedd med en penis, hade befruktat jorden. Enligt en patients "minnen".
 
Jung hoppades få nobelpris för sin "upptäckt", och hamnade själv i en svår psykisk kris, när ärftlighetsforskningen visade att han hade fel. Han grundade en ny religion, Jungkulten, som var förvillande lik psykologiisk vetenskap. Jungs teorier används nu som själavård inom protestantiska kyrkor. Katolska kyrkan är inte heller opåverkad, fastän i mindre grad. Såvida inget samband finns med pedofilproblemen inom Katolska kyrkan. 
 
Jung hade själv en sexuell relation med en kvinnlig patient vid Burghölzi , och kom senare att förespråka och själv under påverkan av droger att
praktisera gränslös sexualitet med både män och kvinnor.
 
Slutligen kan sägas om Åsa att hon är (och i ännu högre grad var, under yngre dagar) en kvinna med så stor sex appeal, så att hon troligen hade bränts som häxa, om hon levat under häxprocessernas dagar. Uppenbarligen av denna orsak, hade hon fått sparken som ungdomspastor vid Uppsala Filadelfia-församling, innan hon flyttade till Knutby, fyra mil bort, men beläget inom Uppsala kommun. 
 
 

Kvinnliga sexköpare - vem betalar?

Via en annan blogg fick jag tips om några reportage i P4 Radio Sjuhärad om medelåldrs kvinnor med lön eller arvode från samhället (kommunen), som har sexuella relationer med unga män (barn, om de inte har ljugit om sin ålder), som de har vårdnaden om. Och detta handlade baraom en liten del av Sverige. Hur vanligt är problemet med sexhungriga kvinnor, som driver kampanjer för att deras påstått underåriga älskare ska få stanna i Sverige, fastän de inte har asylskäl?
 
Den s.k. Arbogakvinnan, som enligt rätten övertalade sin 17-årige afghanske älskare att mörda hennes föräldrar för att hon skulle få ut sitt arv i förtid, var inte ensam om sexuellt utnyttjande av unga män, som inte borde vistas i Sverige. Hon avslöjades av en annan afghan, som hade reagerat mot knark- och sexorgierna på det privata flyktingboendet.
 
Det nu aktuella sexuella utnyttjandet av unga pojkar och mån i hem för underåriga avslöjades av manliga anställda i samma boenden. Även en kvinna som är god man för en påstått underårig ung man eller pojke, har utpekats. Men är det då inte skillnad mellan sexuellt utnyttjande och sexköp / prostitution? Nja, gränsen är flytande. Och de här kvinnorna har ändå viss makt att påverka enskilda asylärenden. Och här är inte frågan om männen / pojkarna har ställt upp frivilligt, eller ej. Det hade nog de flesta män/ pojkar i den åldern gjort. Och det finns ju annat än pengar att betala med.
 
I Afghanistan är lägsta gifasåldern enligt lag 18 år för både kvinnor och män och sex utanför eller före äktenskapet absolut förbjudet. Sannolikt kostar det också mycket pengar att gifta sig och få en hustru. Det torde finnas många afghanska män, 25 år och äldre, som aldrig har haft någon sexuell erfarenhet med en kvinna.Har inte sett en naken kvinna sedan de var spädbarn.  Att komma till Sverige och se alla nakenhet och "frigjordhet" måste vara omtumlande och ställa alla inlärda moralbegrepp på huvudet. 
 
Manlig (och kvinnlig) homosexualitet är naturligtvis också förbjudet -  som sex utanför äktenskapet - men vanlig i jämförelse med andra länder. Alla kulturer har någonting "strängt förbjudet" som många gör. Och våldtäkter på svenska flyktingförläggningar, män som våldtar yngre män eller pojkar, är inte ovanligt. Så, när jag hörde att unga afghaner, som saknar asylskäl men ska få "en ny chans" utan att få legal försörjning från något håll försörjer sig genom prostitution, så var min spontana tanke att de säljer sig till "bögar". 
 
Det som störde mig något var en undran om så många svenska bögar köper sex. Jag tänkte inte på att det finns kvinnliga sexköpare också. Ändå är det ganska vanligt att svenska kvinnor köper sex av unga män och pojkar på semesterorter i bl. a. Västafrika.Jag har också hört att många bland dem, som har fått "en ny chans" av vår generösa regering, har tagits om hand av privata "familjer" (eller av sexhungriga ensamlevande medelälders kvinnor?)
 
Vore det inte bättre med legala bordeller för kvinnliga kunder, där horkarlarna får lön och betalar skatt, i stället för att en liknande verksamhet ska finansieras genom olika former av bidragsfusk? Vad som hände med rapporterna i Sjuhärad var att kvinnorna, efter en tids avstängning fick återgå till jobbet, sedan de berörda socialnämnderna slagit dövörat till och en av anmälarna hade åtalats och dömd för stöld av en kvinnas mobiltelefon.
 
Den hade han lämnat in till polisen som bevis för sexhandeln. Men kvinnliga sexköpare verkar inte existera i den svenska polisens och moralpräktighetens föreställningsvärd. Mån döms däremot för tio år gamla våldtäkter. Vill bara påminna om "kulturprofilen" som hade avtalat med en kvinnlig, nyskild doktorand, om att ha oralsex med henne, men stoppat in den för långt i hennes mun. Det hade han inte skriftligt på att han fick göra. .
 
 

Vårt (?) förakt för svaghet

Den norska filosofiprofessorn Harald Ofstad, som var uppvuxen i Bergen och verksam vid Stockholms universitet under en stor del av sitt liv. utkom 1971 med sin bestseller Vårt förakt för svaghet. Han myntade till och med begreppet "nazisten inom oss". Som om nazismen inte vore något alldeles i särklass.
 
Som om utrotning av hela folkslag vore jämförbart med - just det - förakt för svaghet: "De har sig själva att skylla".En oerhörd relativisering av nazismens illdåd. Ofstad skrev också någonstans att just föraktet för svaghet, och inte antisemitismen var kärnan i nazismen. 
 
Jag köpte boken i början av 1990-talet, och läste första kapitlet, som var en koncis sammanfattning av Ofstads idéer.Jag tyckte då att det var en ny och spännande ingång till nazismens väsem. Jag gjorde några tappra försök att läsa de följande kapitlen, men förmådde inte. De var tråiga och teoretiska på gränsen till oebegripliga. 
 
Jag kände då inte till något om vare sig den norska antisemitsmen, som torde ha varit betydligt värre än den svenska under samma tid, eller Ofstad, som jag trodde var verksam vid universitetet i Oslo. Enligt Ofstad var den akademiska ankdammen i Norge mer trångsynt än den svenska. Norrmännen hade nog lärt sig läxan efter den tyska ockupationen och skämdes antagligen över antisemitismen till och med ockupationen, medan "den akademiska friheten" i Sverige tålde antisemitismen på ett annat sätt. 
 
En av de värsta svenska antisemitisterna i de akademiska salongerna var teologiprofessorn Sigbert Axelsson vid Uppsala universitet. Han var socialdemokrat, medlem i den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen,  och vittnade i en rättegång för Radio Islam, som sände grov antismitisk propaganda. Vilka avtryck har han gjort i Svenska kyrkan, som har svängt från att ha varit relativit judevänlig till motsatsen.
 
Jag minns speciellt hans beskrivning av den judiska religionen, som klippt ur den nazistiska propagandan under 1930-talet, att judarna och judendomen var roten till allt ont, att orsaken till judarnas påstådd ondska finns i Gamla Testamentet.. Således fanns "vetenskapligt stöd" för Radio Islams hets mot judar. 
 
Detta är tragiskt eftersom Svenska kyrkan under 1930-talet tog avstånd från eller åtminstone teg om den av nazisterna skapade "lutherska" kyrkan Deutche Christen. Idag är Broderskapsrörelsen omvandlad till Socialdemokrater för tro och solidaritet, som inte längre är en kristen utan snarare en synkretistisk rörelse, som promotar den extrema jihadismen, som är organiserad i Muslimska Brödraskapet. 
 
Ofstad. vars far var en hög polischef, började sin akademiska karriär med studier i juridik vid universitetet i Bergen. Han kom där att intressera sig för den "praktiska" filosofin, för moralen som praktiska handlingar och bytte alltså från juridiken till filosofin. Han kom med tiden att leta efter "nazismen före nazismen", eller kort sagt naizismens moraliska eller ideologiska rötter. Och den största av de rötterna skulle alltså vara "vårt" (likamed alla människors?) förakt för svaghet?! 
 
 "Nazismen före nazismen" var ett populärt diskussionsämne i den norska efterkrigsdebatten och intresset kom att fokuseras på den norska litteraturpristagaren Knut Hamsun, som vid 80 års ålder åkte till Tyskland för att vädja till Hitler om snällhet, men kom att bli utnttjad av den tyska propagandan. Jovisst beundrade Hamsun nazisterna. 
 
Statsvetare har framhållit att nazismen är ett hopplock av olika ideolgier till både höger och vänster. Det var frustrationen över det tyska nederlaget i första världskriget, soldater som kände sig svikna av poltikerna som skrivit på ett för Tyskland förnedrande fredsavtal. Och rena konspirationsteorier som utpkade judarna som de skyldiga. 
 
Nazisterna tog antisemismen till nya och tidigare ofattbara höjder. 
 
Förvisso tänker de flesta människor emellanöt tankar, som de borde skämmas för, men det gör dem inte till något slags protonazister. Alla plumpa skämt slutar inte med massmord. 
 
Jag undrar om Ofstad, den välutbildade och moraliskt "högtstående" filosofiprofessorn inkluderade sig själv, när han valde boktiteln Vårt förakt för svaghet?

RSS 2.0