Därför springer inte polisen ifatt tjuven

När polisen har tagit en gångledare, fylls tomrummet av en ny gängledare. När den också har gripits,, kommer också en ny. Den grova brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna. Och dessutom kommer nya grovt kriminella över gränserna.
 
Brottsligheten ligger hela tiden steget före. 

Straffrättslig diskurs

 Nu har jag lärt mig vad ordet "diskurs" betyder, tror jag. Kan det vara en diskussion om delar, som tillsammans utgör en helhet? Nu har Miljöpartiet börjat acceptera förslaget om skärpta straff för unga brottslingar. Språkröret Isabella Lövin verkar inte riktigt vara med på noterna. Kanske hoppas MP få något i utbyte? Lövin säger att unga drivs längre in i brottsligheten av långa fängelsestraff. Jaha, och hur korta ska de straffen vara för att det inte ska ske? Kanske max 24 timmar? I total isolering...
 
Naturligtvis känner jag till att vissa slag av anstalter (förr kallades de ungdomsvårdsskolor)  har varit rena förbrytarskolor och långt ifrån knarkfria. Hur kan knark komma in på en sluten anstalt? Men jag känner också till flera fall, då personer som varit inlåsta under tio år eller mer, har bestämt sig för att sluta med brott, när de väl kommit ut, och har lyckats med det. Det har inte gått lika bra för dem som har dömts till fängelsestraff flera gånger och har suttit inne sammanlagt tio år eller mer.
 
Det, som Lövin säger, stämmer inte. Eftersom hon hänvisar till "professionen", kan man fråga sig vilken profession. För i de kretsarna finns många som är moståndare till fängelse av ideologiska skäl. De förespråkar "vård", som om alla brottslingar vore vårdbehövande sjuklingar. Även fängelse vill de se som "vård", inlåsningen som en praktiskt åtgärd för att hindra "vårdtagarna" att rymma från "vården". Detta är ett hyckleri, som de kriminella själva genomskådar. 
 
Och det är inte bra. I det brottsförebyggande arbetet, ska samhället tala sanning och kalla saker vid deras rätta namn. Ett fängelse är ett fängelse och inte ett sjukhus. Detta konstaterande står dock inte i motsättning till att fångar, som verkligen behöver vård, får vård. Och kan det hjälpa dem att komma ifrån sin kriminella livsstil, så är det bara bra. I Sverige finns många alternativ till fängelse, speciellt för de mycket unga.
 
Man kan dock inte föra en diskussion om sänkt straffbarhetsålder för unga brottslingar, utan att få kastat i ansiktet att man vill sätta "barn" i fängelse - vilket för tanken till samma slags fängelser som är för vuxna. 
 
1. Sänk straffbarhetsåldern från 15 till 12 år. 
2 Fler fängelsestraff för brottslingar under 18 år.
3. Avskaffa halvtidsfrigivningarna för brottslingar i åldern 18- 21 år.
4. Avskaffa nuvarande  ”mängdrabatter” i straffsystemet. Det är numera brukligt att den, som har begått flera brott, bara döms för det grövta brottet.Någon form av "mångdrabatt" behövs dock, eftersom många brottslingar har begått så många brott, så att det skulle bli fängelsestraff under flera hundra år, om de hade dömts till fulla straffvärdet för alla brotten
5. Återinför internering (avskaffades 1981), som en särskild skyddsåtgärd efter avtjänat fängelsestraff för brottslingar med en påtaglig risk för återfall i allvarlig brottlighet efter avtjänat fängelsestraff.Interneringen ska vara en påföljd (se nedan).
6. Utvisa alla brottslingar, som vistas illegalt i landet – inte bara de som dömts för grova brott.Idag utvisas inte ens alla, som begått verkligt grova brott.
7. Inför ett enhetligt straffsystem, där alla staff mäts i veckor. månader eller år i fängelse, med möjlighet att omvandla fängelse till böter eller vård. Härigenom slipper man inte straff för att man saknar inkomst och således inte kan betala böterna.
8.Omvanlingen till vård ska dock bygga på ett verkligt vårdbehov. Att man har begått brott är inte ett  symtom på någon sjukdom. Det är ju synnerligen märkligt att sjukdom ger rätt till sjukskrivning av icke-kriminella, medan utmärkt arbetsförmåga hos yrkesbrottslingar uppfattas som en sjukdom. 
9. Fängelser och behandlingshem för missbrukare ska vara drogfria. Knark smugglas in på olika sätt, men mycket ofta genom att personalen gör tjänster åt de intagna. 
10. Skilj mellan straff och påföljder, som ska vara en särskild konsekvens av brott, utöver straffet. En påföljd, exempelvis förlust av läkarlegitimation p.g.a. våldtäkt mot patiener, ska inte ge lägre straff. De flesta människor har ingen läkarlegitimation. Är det ett straff? Sak samma med utvisningar p.g.a. brott. Asylsökande, som fått avslag på sina asylansökningar, blir ju också utvisade, även om de inte har begått ett enda brott. Är det också ett straff?
11. Svenska myndigheter måste upphöra med all hjälp till kriminella att begå brott. Delar av den berömda svenska offentlighetsprinciper måste offras. Sekretesskydde för enskilda måste förbättras avsevärt.
 12. Ingå avtal med så många länder som möjligt, att utländska medborgare  som dömts till fängelse för brott begångna i Sverige ska avtjäna straffet i hemlandet. Det ska inte ge någon vinst att begå¨brott i Sverige jämfört med att begå samma brott i hemlandet.
 
 

Stalla grupp mot grupp

I mitt landsting föreslås nu kraftigt höjda avgifter på hjälpmedel för handikappade. Vissa hjälpmedel ska helt utgå ur det subventionerade sortimentet. Dessutom höjs avgifterna för besök. I förra inlägget skrev jag om en ett-åring, som inte kan få sondmatning i sitt hemland. Jag skrev också om en kommun, som ska skära ner på hemtjänsttimarna för äldre. I lokal-TV berättades idag på morgonen om en gammal man, som sondmatas tre gånger om dagen av hemtjänsten. Ska han mista detta? 
 
Är det försvarbart att ställa grupp mot grupp på det här sättet? Snart kan gamla människor, som har bott i Sverige hela sina liv, inte få nödvändig vård i sitt hemland. Vilket land saka de fly till? Riksdagsledamöter driver ju nu på att svårt sjuka, som inte kan få nödvändig vård i sina hemländer ska få asyl av humanitära skäl. Till Somalia? I förra inlägget skrev jag om en mamma, som hade flytt till Somalia med sitt barn. Hon hade tidigare kommit till Sverige som flykting från Somalia. 
 
Nästa blir kanske att personer, som aldrig har bott i Somalia, också börjar fly från Sverige till Somalia. Från ett Sverige, som tagit sig vatten över huvudet och inte klarar sina åtaganfen ens för den egna befolkningen. Har någon tänkt på att den somaliska mamman, som flydde från Sverige, därigenom befriade sin svenska hemkommun från en stor och helt onödig utgift? 
 
Som tur är, finns inget utlämningsavtal mellan Somalia och Sverige. Hade ett sådant avtal funnits, hade mamman och barnet tvångstransporterats tillbaka till Sverige. Hon jar ju faktiskt begått ett brott mot svensk lag, genom att "kidnappa" sitt eget barn.
 
Varför kan inte svårt sjuka få vård och omsorg i sina hemländer? Svenska riksdagsledmöter försöker nu ljuga i svenska folket att hemländerna - i exemplet med ett-åringen ett europiskt land - är så underutvecklade, så att den medicinska kompetensen saknas. Men den finns visst. För dem, som har rika anhöriga, som betalar för vården. 
 
I fattiga länder finns fria eller subventionerade sjukvårdsförmåner bara för akut sjuka, som förväntas bli helt återställda efter en kortare sjukperiod. De ländernas ekonomiska resurser räcker inte till att ge de mest vårdkrävande sjuka nödvändig vård och omsorg. Men varför föreslår då inte dessa riksdagsledamöter att svenska staten öppet tar på sig dessa vårdkostnader i andra länder? 
 
Nej. det är mer bekvämt att skyffla över dessa vårdkostnader - för personer som saknar asylskäl enligt nuvarande regler - till kommner och landsting. Och skylla på en åldrande befolkning i Sverige. Trots att äldre aldrig har varit friskare än nu. Har antalet vårdbehövande äldre svenskar ökat, när de åldersrelaterade sjukdomarna debutter allt högre upp i åldrarna? Nej, men de har heller inte blivit färre.
 
Att medicinsk kompetens för vård av svårt sjuka helt enkelt skulle saknas i delar av Europa, Asien, Afrika och Latinameerika är en förbannad lögn, som "frikostiga" riksdagsledamöter har hittat på. Och det skulle i vart fall inte skada de fattiga och sjuka i dessa länder om dessa länder tillförs ekonomiska resurser, så att de kan bygga ut den avancerade vården och omsorgen, så att även de svårt sjuka kan få vård och omsorg i sina heländer.
 
Det skulle kanske också hjälpa om vi slutar importera specialistläkare, som har utbildats i fattiga länder, på de ländernas skattebetalares bekostnad. När fattiga länder drar igång dyra specialistläkarutbildningar, så är väl avsikten inte att hjälpa Sverige med utbildningskostnaderna för läkare som ska arbeta i Sverige? 
 
 
 
 

Inte deras eget fel att det har tagit så lång tid?

Efter att ha fått avslag i alla instanser, ska de ändå få stanna i landet. Det var ju inte deras fel att det har tagit så lång tid. Säger de, som har tjänat grova pengar på deras alltmer illegala vistelse här. Som gode män eller familjehem med ersättning från kommunen.Eller om flyktingadvokater.
 
Men har de inte själva sökt asyl fastän de har saknat asylskäl? Och har de inte gång på gång överklagat avslagsbesluten, anfört verkställighetshinder och fått avslag på de också? Vems fel är det, om inte deras eget? Kanske alla hjälpe-andar, som har tjänat på varje ytterligare månad, som deras klienter väntat på beslut?
 
Vems fel är det att asylsystemet har överbelastats? De, som ska klaga  på de långa handläggningstiderna är de, som faktiskt har fått asyl. De hade fått sina beslut tidigare, om det inte hade varit så många okynnesansökningar.
 
- - - 
 
Så har den parlamentariska "beredningen, som även SD får vara med i och som ska forma den framtida migrationspolitiken, haft sitt första sammanträde. Och oenigheten mellan partierna är stor. En del partier vill att enbart humanitära skäl ska räcka för livslång försörjning från den svenka kommun, som man slutligen hamnar i. 
 
TV backar genast upp med en reportage om en ett-åring som måste sondmatas och reporterna berättar att den servicen finns inte att få i familjens hemland, som snart kan fira tio-årsminnet av freden.
 
Mig veterligt är Sverige enda land i världen med assistans-ersättning för vård av svårt sjuka barn, Ska det vara ett asylskäl, bör vi väl erbuda denna service till alla behövande i världen, säkerligen flera miljoner. 
 
Regeringen är fortfarande inte klar med sitt nya lagförslag, som ska ge assistansbehövande i Sverige assistans. Kommer regeringen någonsin att lägga fram ett lagförslag, när antalet behövande kan komma att mångdubblas? När "vi" - varmed jag inte avser du och jag utan de politiker, som förvaltar våra skattepengar - inte klarar välfärden för vår egen befolkning, ska lilla Sverige vara hela världens socialbyrå. 
 
Hörde just om en fattig Bergslags-kommun med c:a 4.000 invånare, som ska reducera den den komunala hemtjänsten med 100 timmar för varje hjälpbehövande. Den lilla kommunens socialchef säger bistert att de äldre får välja mellan att bo kvar hemma med färre timmar eller bo på instituiion. På reportens fråga svarar socialchefen att det inte finns lediga platser på institution... 
 
Men i riksdagens parlamentariska berednning, som verkar sammanträda på månen fjärran från allt jordiskt elände, ddiskuterar man nya grunder för asyl. Varför gräver inte dessa hjärtegoda välgörare extra djupt i sina egna fickor och startar och finansierar assistans för svårt sjuka barn i deras hemländer.
 
Det är lätt att vara generös med andras pengar.

Familjeåterförening - Ja, men var i hela världen?

Svensk familjelägastiftning splittrar familjer. Sverige har rekord i fällningar i Europadomstolen för just obefogade familjesplttringar, för att barn har tagit från deras föräldrar. Likväl fylls media av reportage om passiva socialnämnder, som inte ingriper när barn far illa. Varför gör man fel så ofta. växlar mellan obefogade ingripanden och underlåtenhet att ingripa, när det verkligen behövs?
 
Nu anklagas Sverige för familjesplittringar, som Sverige inte har minsta skuld till, när utländska familjer splittras när  någon familjemedlem, vanligen fadern eller någon äldre son,  har bestämt sig för att emigrera ensam till Sverige. Sedan vill han ha hit sin familj, som har bott kvar i hemlandet medan det har varit som farligast att bo där.  I stället för att åka hem och återförenas med sin familj, när situationen i hemlandet har förbättrats. 
 
Varför får inte Fatima hit sin pappa? Det är sådana undantagsfall, som fyller media och får politiker att agera och uppvakta Migrationsverket att åsidosätta allas likhet inför lagen. Gör ett undantag för Fatimas pappa! I detta undantagsfall var det den äldsta dottern (familjen hade kanske ingen son?) som hade smugglats ensam till Sverige. Men om alla ska vara lika inför lagen, måste väl Abdul har rätt att få hit sin fru?
 
Varför ska man göra undantag för vissa, men inte för andra? Och vem bestämmer vilka det ska göras undantag för? Ute i världen finns det massor med "fatimor" som alrig har lyckats ta sig hit. Och som inte har någon manlig släkting i Sverige att återförenas med.
 
Det är klart att det finns gränsfall. Asylsökande som nästan når upp till kriterierna för att få asyl. Nästan.Och var går gränsen mellan förföljelse, som är en grund för asyl, och diskriminering, som inte är en grund för asyl?  Dem kan man väl ändå göra undantag? Men vem bestämmer vilka det ska göras undantag för? 
 
Och är det verkligen möjligt att göra undantag för några få - som väljs ut på ytterst strännga kriterier, utan att kön av "undantagsasylsökade" växer med flera tusen? Och det skorrar dessutom falskt, när ett parti vill ha familjeåterföreningar för att man "är för familjen", när jag vet att många partimedlemmar (tillräckligt många för att driva partiledningen framför sig) har familjesplittringar som födkrok.Plötdligt uteblev pengarna från socialnämnden, eftersom den biolgiska mamman hade "kidnappat" sitt eget barn och flytt tillbaka till Somalia.
 
Detta är ett fall, som jag känner till. Och jag är inte förvånad. Flyktingar från Sverige till Somalia - av alla länder. Den somaliska familjen återförenades i Somalia, medan politikern i Sverige fick sin familjekonomi raserad. Jodå. fosterhemspappan satt själv i samma socialnämnd, som hade beslutat om tvångsomhändertagande av det somaliska barnet. 
 
Alla partier har sina hjärtefrågor, sina favoriter bland asylsökande. Det kan vara en pizza-bagare som inte har avtalsenlig lön. För visst finns det partier, som tycker att sådant ska premieras, som tycker att arbetsgivare och anställd fritt ska få ingå löneavtal, utan inblandning av någon fackförening? Och om pizzabagaren sedan vill ha hit sin familj, som nästan har ont i öronen av tystnaden, sedan bomberna slutat falla över hembyn, Borde inte pappan åka hem och trösta sin familj och bygga upp sitt raserade hus?
 
Men det handlar ju om en så liten grupp. Flyktingar har hela tiden haft rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Men det har det talats mycket tyst om. För varje beviljad asyl för genuina flyktingar, kommer flera. Ne, det handlar om gruppen alternativt skyddsbehövande, som fick permanent uppehållstillsånd, innan reglerna ändrades. Så att alternativt skyddsbehövande bara får tillfälliga uppehållstillstånd.
 
Den största gruppen bland alternativt skyddsbehövande är civila som riskerar att dödas till följd av en väpnad konflikt.-  och därför utan risk kan återvända, när kriget har upphört. Märkligt är det dock att så många av dessa civilpersoner är män i vapenför ålder och så få kvinnor och barn. Är man en civilperson om man "riskerar" att kallas in till militärtjänst?
 
Vi är många svenska män som har "riskerat" att kallas in till militärtjänst, om Sverige skulle drabbas av krig. Men vi hade kallats "desertörer" om vi hade gjort, som dessa "flyktingar" som inte vill återförenas med sina familjer i hemlandet ens sedan kriget har slutat.
 
Åk hem och återförenas med era familjer!

Det behövs fler kvinnliga miljardärer i börsbolagsstyrelserna

 
 Från fäboden. Kvinna med huckle. Under arbetet i ladugården sköts hucklet ner i pannan, så att håret inte syntes. På den tiden var det mer omständigt att tvätta håret än idag. En praktisk detalj. Huckle ingår fortfarande i de svenska landskapsdräkterna och bärs av drottningen och kronprisessan under nationaldagsfirandet. En symbol för Sverige. Ska den förbjudas?
 
Rubriken talar för sig själv. Men det är  Vänsterpartiets nya jämställdhetspolitik. Enligt en kommunistisk webbtidning, som jag har läst i jakten  på rasistiska uttalanden från Hanif Bali. På hans eget twitterkonto under den senaste tiden fann jag inget, så jag sökte exempel hos hans politiska motståndare. Men där fann jag bara beröm. Hanif Bali har helt rätt, enligt kommunisterna.
 
Mystiken tätnar om vilket parti Bali kommer att gå med i, om han blir utslängd ur Moderaterna. Sossarna försöker koppla ihop honom med Sverigedemokraterna, och det kan man ju förstå, eftersom sossarna håller på att bli de sista entusiasterna, som håller fast vid Carl Bildts utrikespolitik. Som ju var en sammanblandning mellan hans uppfift som minister och hans privat affärsverksamhet. 
 
Bali verkar ha ett brett stöd över hela det politiska fältet för sin kritik mot Bildt-Wallström linjen  - från Sverigedemokraterna till Kommunisterna och alltfler däremellan. Kan det bero på att han har rätt? Att alla, som inte har sina egna fingrar i syltburken, ser att han har rätt... Är det rasism, främlingsfientlighet och islamofobi att kritisera styret i Iran? Att kritisera de svenska kvinnliga ministrar, som häromåret gjorde en artighetsvisit i Teheran, för överdriven artighet, när de hade slöjorna på sig? Det hade inte Tysklands förbundskansler Angela Merkel under sitt besök i Teheran tid vid samma tid. Feministisk utrikespolitik?
 
Enligt samma kommunistiska webbtidning förväntas Vänsterpartiet som  ett nästa steg i sin klasskampspolitik  kräva att det ska vara kvinnliga imamer i svenska moskéer. Varför inte före detta män, som har bytt kön? Så att det inte blir alltför feminint...
 
Hur som helst. Förvildade muslimbarn, som ställer till med rena vilda västern när de blir något äldre, har vi nog av. Muslimska föräldrar, som inte vågar uppfostra sin barn av rädsla för att de ska bli tvångsomhändertagna av socialen, har vi redan för många av. Det är som bekant barnmisshandel att lära sina barn att skilja mellan rätt och fel, mellan mitt och ditt... Lärare som inte vågar säga till klassens pojkar att de inte får sitta med mössan på under lektionstid, har vi också för många av.
 
Och nu föreslås att samma lärare ska säga till klassens muslimska flickor att de inte får ha slöjan på sig under lektionstid. Får de ha slöjan på sig på rasterna? Slöjan är väl samma symbol för förtryck ute som inne, även om det är trettio grader kallt ute?!
 
Man kan förstå muslimska föräldras förtvivlan. Från sina hemländer har de fått lära sig att det är sexualisering av kvinnokroppen att bära kläder, som döljer de kvinnliga behagen. Det fick vi svenskar också lära oss förr i tiden, så sent som förra året. Nu är det tvärtom. 
 
Är det verkligen muslimernas fel att det har blivit så här? Eller är det de svenska jämställdhetsapostlarnas fel? Och deras kamp för normupplösning... Nu fattas bara att någon sverigedemokrat tar sina barn med till ett hembygdsmuseum, för att ungarna ska lära sig svenska traditioner ... och ungarna råkar se ett gammalt foto av svenska kvinnor på en fäbod, med huckle. 
 
En mycket vanlig kvinnlig huvudbonad i Sverige förr i tiden. När jag var barn fanns det fortfarande gamla kvinnor som bar huckle. Slaktarns dotter Elvira exempelvis, som dock hunnit bli en bit över 70 år.Skillnaden mellan den muslimska hijaben och det svenska hucklet är hårfin. 
 
Vad ska lärarna göra om sverigedemokraternas döttrar kommer till skolan bärandes huckle, för att visa att de är svenskor? Lösningen är förstås fler kvinnliga miljardärer i börsbolagens styrelser! Envar sin egen lyckas smed, som det stod på valaffischer under 1950-talet.
 
Jag kommer ihåg det som om de vore i går. Men var det verkligen Kommunisternas valaffischer? Eller var det Högerpartiets (som Moderaterna hette då) valafischer?
 
 
En bild på islamiseringen av Sverige?
 
 
 

Inte en enda gång?

Och Carl Bildt då? I det fallet har Hanif Bali för en gångs skull helt rätt.

Finns det en enda person som kommit för lindrigt undan i det offentliga samtalet är det den före detta partiledaren och statsministern, vars styreleskompisar i Lundin oil i höst troligen kommer att åtalas för folkrättsbrott.

”Nämn en gång grabben har haft rätt”, skriver Hanif Bali, och där fick han en: man kan inte komma på en enda gång Carl Bildt har haft rätt.

Citat ur den kommunistiska veckotidningen Flamman, som inleder artikeln med att bägaren rann över för moderatledaren Ulf Kristersson, när Bali gav sig på Moderaternas "skyddshelgon" Carl Bildt. Som tydligen haft för vana att blanda ihop sina privata afföärer med rikets högsta ämbeten, först statsminister och sedan utrikesminister. 

För det är ju inte bara så. som jag skrev i förra inlägget, att Bildt försöker göra Karl den tolfte - han som tappade hela stormakten i slaget vid Poltava 1709 - genom att agera som om han själv vore en reinkarnation av hjältekungen.

Bildt hade ju också sitt finger med i upptakten tilldet korta  kriget mellan Ryssland och Georgien 2008. Som delägare i en storpolitisk konsultfirma som gav den georgiska regeringen så dåliga råd, så att stora delar av landet fortfarande är ockuperat av Ryssland. 

Detta är vad jag vet. Vad jag däremot inte vet - men kanske skulle kunna ta reda på - är om den dåvarande georgiska regeringens provokationer var så allvarliga, så att det berättigade Ryssland att ingripa militärt. 

Men den frågan ställer inte den svenska utrikesförvaltningen, varken under Carl Bildts eller Margot Wallströms tid som utrikesminister. De skyller på en "oberäknelig" Putin, som hyllar Karl den tolftes motståndare tsar Peter den store som sin förebild.

Det gör Putin säkert. Men han vet säkert också att det har gått 300 år. sedan den mogne tsaren drabbade ihop med den omogne svenska kungen. Ikoniseringen av tsaren är förstås en variant av "Make America great again". 

Dessutom är Putin - tvärtemot vad Bildt och hans nickedockor inom den nuvarande svenska regeringen påstår -  hundra procent förutsebar. När han märkte att Ukraina höll på att glida honom ur händerna, annekterade han Krimhalvön, som är gammlt ryskt territorium. För att  den ryska Svarta havs-flottan inte skulle bli hyresgäst hos Nato.

Att gamarna nu kastar sig över Bali, beror på att sanningen svider. Naturligtvis för Moderaterna, men också för den nuvarande C- och L-stödda SMP-regeringen. Förutom att Margot Wallström själv bara är en blek Bildt-kopia. är hennes så kallade feministiska utrikespolitik en kopia av Bildts affärsverksamhet. Samma konsultfirma?

Business as usual. Även med mullorna i Iran. Ingen slump att Bildt mötte den iranske utrikesministern under dennes möte med den svenska regeringen för någon vecka sedan?

Jag tror nog att många inom resterna av den en gång så stolta borgerliga alliansen i det fördolda är tacksamma för att Bali har fått piedistalen, som Bildt sitter på, att vackla. Jök-partierna är förstås rädda för att han ska dra med sig Wallström i fallet. Bäst att tillägga: Om han faller. 

Nya tider - nya affärsmöjligheter. 


Carl Bildt - skuggan från det förflutna, som Moderaterna måste befria sig från.

 
 
Programledarna i Sveriges Television fjäskar underdånigt inför den svenska utrikespolitikens "grand old man" Carl Bildt, som enligt Moderaternas "coming man" Hanif Bali aldrig har lyckats ha rätt i ett enda historiskt skeende. Möjligen en lätt överdrift. Skuggan från det förflutna, Carl Bildt har blivit arg och tvingat nuvarande M-ledaren Ulf Kristersson att "göra något". Men han vågade inte själv hålla i tygyxan mot Bali, utan skickade fram gruppledaren i riksdagen Tobias Billström. 
 
Många tog sig nog för pannan, när Fredrik Reinfelt utsåg förre statsministern Carl Bildt, som är evigt tacksam för socialdemokraternas stöd under finanskrisen i början av 1990-talet, till utrikesminister i sin regering. Men det var ett smart drag av Reinfelt, som därmed slapp Bidts långa näsa i blöt i inrikespolitiken. Bilt har irrat runt i sin store namnes, Carl den tolftes, fotspår i Östeuropa, långt utanför Sveriges gränser.
 
Medan de fåtaliga kvarlämnade svenska officerarna i de dåvarande svenska besittningarna i Baltilum samt Finland förgäves vädjade till kungen att komma till deras undsättning med den svenska huvudarmén, beordrade kung Carl anfall i skydd av mörkret veckan före midsommar vid Poltava. Visserligen syns inte midnattssolen nere i Ukraina, men gryningsljusete kommer tidig där också under den årstiden. 
 
När en svensk soldat råkade trampa på en kvist, vakanade en rysk soldat och avfyrade sin pistol i luften. Inom några sekunder var hela den ryska armén på fötterna, och såg siluetterna av de uppmarscherande svenska soldaterna avteckna sig i det svaga gryningsljuset.
 
På den tiden kunde skjutvapen ännu inte nyttjas i närstrid, och den svenske kungens plan var att de svenska soldaterna - ljudlöst och i skydd av mörkret skulle komma så nära ryssarna, så att bara blanka vapen kunde användas. Som så många gånger förr skulle det svenska stålet avgöra striden.
 
Men nu var avståndet mellan de anfallande svenskarna och de yrvakna ryssarna tillräckligt stort, så att ryssarna till och med hann rikta in sina kanoner, som var laddade med karteschs (järnskrot), som ger fulare sår än kanonkulor, mot svenskarna.  
 
När Carl Bildt läxar upp främmande statschefer, är det utslag av samma moraliska ådra, som drev Karl den tolfte långt utanför Sveriges gränser, där sjukdomar som svenskarna inte var immuna mot, skördade fler offer än striderna. Det hade den unge och självsäkra kungen fått veta, om han bara hade behagat lyssna på sina äldre och erfarnare offecierare. 
 
Kungen var en man med starka moraliska principer Att straffa fienden för tilltaget att analla Sverige, var viktigare än att skydda de svenska områdena mot samma fiendes härjningar. Ett massmord på tillfångatagna ryska soldater var inte nog för den moraliskt högstående svenska kungen. Det var straffexpeditioner lång österut, mot Moskvar, och långt söderut, mot Poltava. 
 
Så gick det som det gick. Och som svensk utrikesminister har Carl Bildts ambition varit att straffa Putin för gamla ryska oförrätter mot Sverige. Som Bildt har försökt fösa in ett Nato, som för tillfället leds av Donald Trump. Som nu har brutit mot Bildts alla moraliska princiepr genom sitt utspel att köpa Grönland. I turbulensen efter det utspelet har den amarikanske utrikesminstern haft ett långt samtal med sin danska kollega om sälerhetspolitiken i Artktis. 
 
Det har den förre svenske urikesminstern inte alls förstått. Han tror att det handlar om fastighetsaffärer - något som Trump sysslande med innan han gav sig in i politiken. Bildt har gjort sig löjlig. Man är beredd att hålla med Hanif Bali om att Bidlt aldrig har lyckats hat rätt i ett enda urikespolitiskt skeende.
 
Precis som "hjältekungen" Karl den tofte, vars dumheter fick till följd att Sverige reducerades från regional stormakt till en marginaliserad småstat.  Uppbackad av sin företrädare, Carl Bildt, försöker den nuvarande utrikesminstern Margot Wallström, som också är ett stort skämt, att återlancera Sverige som en stormakt.
 
Som en morakisk stormakt, som talar utländska statchefer till rätta. Det som Karl den tolfte försökte göra, men med mer krigiska metoder. Om Moderaterna verkligen vill framtå som ett alternativ inom utrikespolitiken, måste de befria sig frå skuggan från det förflutna - Carl Bildt. 
 
 
 

Svenska modeord (Bland politiker)

Jag ska vara mycket tydlig: Absolut nolltolerans.
(Betydelse: Håll käften!)

"Vad ska vi göra med svenskarna?"

I Schlaraffenland växer kritiken mot tvångsavvisningarna av svenskar till Sverige. Det är ju ett farligt land, som svenskarna aldrig har bott i. Och det skjuts ju på svenska gator. Knarket flödar. Men Norge vägrar ta emot svenskarna, eftersom de inte är norska medborgare. Men det hindrade inte att den unge svensk, som hade misshandlats av den amerikanska världsstjärnan, kunde åka till Norge och hälsa på sina föräldrar och syskon i väntan på rättegång och skadestånd. 
 
Men det var ju en frivillig resa och inte någon tvångsavvisning. Många schlaraffer förstår inte det här. Varför utvisas svenskar till Sverige, när de har bott nästan hela livet i Norge. Och de har ju "flytt för livet" från Norge, så då måste det ju vara lika ruskigt i Norge som i Sverige... 
 
Som jag skrev i förr-förra inlägget mångdubblades antalet svenskar i Schlaraffenland, när ryktet spreds bland svenskarna i Norge att Schlaraffenland är ett schlaraffenland, ett land där gatorna är av guld och stekta sparvar flyger in i munnen på folk. Och där fängelserna har svändörrar.
 
Hur svenskarna hade kommit till Norge är en annan historia. 

Svenska gatubarn rånar schlaraffungdomar.

 Reklamaffisch för filmen Ebberöds bank. En bank i Schlaraffenland?
 
I föregående inlägg skrev jag om det märkliga landet Schlaraffenland, som är speciellt märkligt på grund av de stora likheterna med Sverige, som ligger i en annan världsdel. Så långt är det mellan länderna. Tills helt nyligen fanns bara 800 invandrare från Sverige i Schlaraffenland. De var hederliga och gjorde inte mycket väsen. De var bara en liten minoritet bland alla invandrarna från den av oss (jag och mina läsare) kända värden.
 
Schlaraffiska samhällsvetare tvistade om varför svenskarna hade kommit. Somliga gissade att de var arbetskraftinvandrare. Andra gissade att de var flyktingar, som flytt "hals över huvud" undan förföljerserna mot "oliktänkande" i början av 2000-talet. Sådant förekom inte i Schlaraffenland, där man hade nolltoerans mot rasim och främlingsfientlighet, med en järnhård självcensur i den statstyrda televionen.
 
Schlaraffenland gjorde verkligen skäl för sitt namn. Det sägs ju  att i Schlaraffenland flyger stekta sparvar in i munnen på folk. Det sägs också i den kända värden att risken att åka fast för brott i Schlaraffenland är minimal, att fängelserna är som lyxhotell och har svängdörrar. Så gick det, som det gick. Drömmen om Scharaffenland, som vimlar av lättklädda "horor" som inte ens tar betalt för sina tjänster, lockade plötsligt horder av unga svenskar att bege sig till Schalraffenland.
 
Ryktet spreds snabbt i Sverige att de schlaraffiska "hororna" njöt av att bli omringade av tio kåta svenskar och tagna av dem alla, en efter en. Nog hände det att en ellet annan svenk hamnade i häkte under något halvår, eller så. Vem som egentlighen var misstänkt för brott, lyckades de häktade svenskarna sällan räkna ut.Men när de efter rättegången släpptes ur häktet belönades de med ett Wskadestån"  motsvarande en halv miljon svenska kronor var..
 
Så rapporterade Schlaraff-televisionen (svt) att antalet personrån mot unga hade fördubblats på bara två år. Vilka som var förövare och offer, om de var svenskar eller schlaraffer, framgick inte. Men man kunde ju gissa att offren var schlaraffer, för de hade ju blirivt rånade på dyra kläder och mobiltelefoner. Något som de svenska gatubarnen inte hade egna pengar till. De vistades ju faktiskt illegalt i Schlaraffenland. Och dagersättningen från det schlaraffiska Migrationsverket hade ju dragits in.
 
Man kan ju förstå de svenska gatubarnens ilska och avundsjuka. Hemma i Sverige hade de ju hört om stekta sparvar som flög in i munnen på folk, om gatstenar av guld och floder med mjölk och honung. och starkare dryger än så, om ett statligt företag, som heter "Systemet" och har monopol på "utskänkning" av alkoholdrycker.
Någon, som hade stulit ett svensk-schlaraffiskt lexikon i en bekhandel, visste att "utskäkning" kommer av "skänka", och alltså är det gratis, bara att ta för sig. 
 
När den unga mannen  vaknade hemma hos en schlaraffisk prästfamilj (eftersom han hade dömts till "vård inom socialtjänsten") förstod han att Scharaffenland var hans egen fantasibild av Sverige och att han inte alls var svensk, utan hade kommit tills sitt Schlaraffenland, genom att illegalt passera gräns efter gräns i det gränslösa Europa.. . 

Kriminella svenskar - finns de?

För snart tio år sedan skrev jag på s-bloggar att man inte borde kalla alla utlänningar för "invandrare". Jag ville definiera "invandrare" som en person, som kommit till Sverige för att bosätta sig här permanent och fått svenska myndigheters tillstånd att göra det. En asylsökande är kanske en blivande invandrare, men är det inte förrän han har fått sitt uppehållstillstånd. En utländsk turist är ingen invandrare. Och inte heller personer som vistas här illegalt, kanske utan svenska myndigheters vetskap, kanske för att begå brott ingkognito. 
 
En lärare, socialdemokrat, i Sydsverige förstod inte alls vitsen med att sluta kalla alla utlänningar för "invandrare", trots att jag uttryckligen hade skrivit att mitt inlägg var riktat mot en viss sverigedemokrat, som gav "invandrare" skulden för utländska stöldligors härjningar i Sverige. Sossen menade att det är fel, rentav rasism, att peka ut "utlänningar" som kriminella - ännu värre än att peka ut "invandrare" som kriminella. Jag försökte förklara problemet med terminologin, att en invandrare som inte är svensk medborgare, formellt är en "utlänning". Borde vi inte skilja mellan olika slags utlänningar i stället för att kalla alla "invandrare". 
 
Men jag förstår problemet för de "politiskt korrekta". Det ska se ut som om det bara är svenskar som begår brott och inga utlänningar. Speciellt inte utlänningar som vistas här illegalt just i syfte att begå brott, stölder och mord, och lämna landet lika inkognito som de kom hit. Vi såg det under me too-kampanjen. Faktum är att nästan alla överfallsgruppvåldtäkter begås av utlänningar, som i många fall saknar rätt att vara här, skulle döljas av anklagelser mot kända programledare för sexuella trakasserier och ständiga påpekanden om full svenskars tafsande på krogen. Antalet påstådda sexualbrott mångdubblades, och se där: gruppvåldtäkterna, som begicks av utlänningar var i jämförelse så få, så att de var försumbara. 
 
 
Jag har härmed inte alls förnekat att våldtäkter begås även av svenskar. Men svenska våldtäktsmän jagar ensamma, kanske för att de inte kan få med sig eventuella kompisar. Nog är det en märklig "kultur", när vissa utlänningar överfaller i grupp. Kom nu inte och påstå att det beror på kvinnosynen i deras hemländer! Det är snarare "omvänd" rasism.Ett sätt att förnedra oss svenskar - och även oss svenska män, som inte ens förstår att skydda "våra" kvinnor..
 
Metoo-kampanjmakarna lyckades till och med lansera en teori att det handlar om kvinnosynen i patriarkala samhällen, och att de påstått talrika sexualbrotten i Sverige, skulle vara en kvarleva från den tiden, när Sverige var ett mer patriarkalt samhälle än nu. Att det var värre förr. Vad jag minns från den tiden är rena motsatsen: I andra mäns ögon var våldtäktsmän de allra lägst stående. Jag minns en diskussion om humarare kriminalvård: "Ja men inte för våldtäktsmän".
 
"Kriminella svenskar - finns de?" är en lika absurd fråga som "kriminella utlänningar - finns de?" Det är ju det senare som ska förnekas. Ordet "utlänning" får inte ens nämnas i en kriminalpolitisk debatt. Inte ens om konsekvens blir att brottsligheten bland invandrare framstår som värre än den är i verkligheten. 
 
Tänk dig att något lockar 4.000 krimienella svenskar till "Schlaraffenland", där det sedan tidigare bor 800 svenska invandrare. Liten risk för upptäckt om man begår brott, löjligt låga straff, fängelser som är som lyxhotell, och media som tystar ner alla brott som begås av svenskar, i syfte att påsikna att alla brott begås av schlarafferna själva. Det lockar kriminella svenskar till Schlaraffenland. Men sart börjar det viskas bland schlarafferna, det som inte får sägas öppet att svenskarna, som plötslig har blivit 4.800 är extremt kriminella. Och att svenskarna är lika brottsbenägna hemma i Sverige. 

En minoritet inom en minoritet inom en minoritet...

Personer, som inte har orkat läsa igenom föregående inlägg i sin helhet, har anklagat mig för att racka ner på afghaner. Det har jag naturligtvis inte gjort. De, som har givit afghaner dåligt anseende, är de som afghanska medborgare som begår brott och har en klandervärd livsstil i övrigt i Sverige och andra länder. Samt de svenska politiker, offentliga tjänstemän och opinionsbildare, som gör allt för att dölja vilken grupp afghaner som det handlar om. Och som bär ansvaret för att dessa personer fortfarande vistas i Sverige, trots att de saknar asylskäl, vilket har fastslagits av alla rättsinstanser.
 
Eftersom det inte i längden är möjligt att dölja att det handlar om afghanska medborgare, smetas skulden ut på alla afghaner som vistas i Sverige, även de som tilldelats flyktingstatus av behöriga myndigheter och således har någon form av uppehållstillstånd i Sverige, eller rentav är svenska medborgare.
 
Det handlar om hazarer, som är en etnisk och religiös minoritet i Afghanistan. Men inte om alla hazarer. Långtifrån. Ingen skugga ska falla över de hazarer, som fortfarande lever i Afghanistan, och ej heller (eventullt med undantag, som jag inte känner till), som har rest direkt från Afghanistan till Sverige, och fått asyl här enligt reglerna. Kriminella personer finns för övrigt inom alla folkgrupper. 
 
Det handlar om manliga hazarer, som har kommit som flyktingar till Iran, när de var små barn - eller är födda i Iran -.när talibanerna hade makten i Iran, och uppenbarligen har fått asyl eller någon annan form av uppehållstillstånd i Iran .Vi kan tycka att Iran verkar vara ett otrevligt land att bo i, men detta kan knappast gälla de hazariska flyktingarna från Afghanistan, eftersom hazarerna - en religiös minoritet i Afghanistan - tillhör samma riktning inom islam, som de styrande prästerna i Iran.
 
Men vi ska naturligtvis inte heller dra alla hazarer, som har asyl eller någon annan form av uppehållstillstånd i Iran, över en kam. Det handlar om den lilla, lilla minoritet av alla hazarer, som har asyl eller någon annan form av uppehållstillstånd i Iran, men har tagit sig till Sverige på illagala vägar, och har ansökt om asyl här. trots att de inte varit förföljda i Iran och har stannat kvar i Sverige sedan de fått ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Kanske inte alla ens inom den gruppen.
 
Det verkar vara så att dessa livsstilskriminella har lagt sig till med den livsstilen i Sverige. Det kan vara förklaringen till att lille ligisten som försökte mucka gräl med ASAP Rockys livvakt, kunde åka på "semester" till Iran, utan att bli gripen av iransk polis. Han var tydligen inte efterlyst för något brott i Iran.
 
Vad drev honom att bege sig till Sverige? Var det ungdomlig äventyrslystnad? Eller var det möjligheten att begå brott i Sverige, utan att riskera att drabbas av de hårda straff som väntar brottslingar, som begår samma brott i Iran? Eller var det de förmåner, som flyktingar får i Sverige och som går långt utöver det de har rätt till enligt FN:s flykingkonvenion, som inte tillerkänner flyktingar alla förmåner som värdlandets egna medborgare har? Det där med skyldigheter och rättigheter. Eller var det de sedvanliga skönmålningarna av Sverige som Paradiset på jorden? 
 
Jag skrev här ovanför att kriminella personer finns inom alla folkgrupper. Låt mig förtydliga: även bland etniska svenskar. Hederliga finns också inom alla folkgrupper. Låt mig förtydliga: även inom alla afghanska minoriteter. Jag frågade i tidigare inlägg vilka utlänningar vi vill ha i Sverige. En majoritet inom Sveriges riksdag tycks föredra de kriminella. De är det kanske mest synd om? Påminner om svensk kriminalvårdsdebatt under 1970-talet. Samma argument nu som då. 

Vilka utlänningar vill vi ha på våra svenska gator?

,Du, som svarar "inga utlänningar alls", kan sluta läsa här. Du som svarar "jorden tillhör alla, och därför ska alla ha rätt att både vistas tillfälligt och bosätta sig var de vill", bör nog uppsöka en plats på jorden, där du inte riskerar att möta andra människor, och bosätta sig där. För några dagar sedan skrev jag i ett inlägg, som pryddes med det svenska riksvapnet:
 
"Vilka utlänningar ska vi ha i Sverige? Inte de bästa, om våra politiker får bestämma. Inte de, som "fansen" helst vill se. De hamnar i häkte. Kanske inte ens de, som verkligen har asylskäl. Det är ju svårt att klämma in dem också, när de ska konkurrera med alla dem, som saknar asylskäl." 
 
Det frågas alltmer efter kostnaderna för invandringen, varmed förstås de, som har fått uppehållstillstånd enligt reglerna för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, och kanske inte får något jobb. Attackerna mot världsstjärnan ASAP Rocky och hans sällskap, ställer en helt annan fråga i fokus. Kostnaderna för dem, som vistas illegalt i Sverige och försörjer sig genom knarkhandel, butiksstölder och andra brott. Och som, när de inte stjäl eller rånar folk, roar sig med att mucka gräl, i stället för att smita in på något nöjesetablissemang utan att betala för sig, vilket dock är ett lindrigare brott än det förstnämnda.
 
Vanliga turister, som betalar för sig, och andra besökare såsom gästartister och deltagare i vetenskapliga konferenser, vill vi gärna ha. I synnerhet dollarturister, som kommer i privatjet och tar in på de dyraste hotellen och strör pengar omkring sig. Men dem har en övernitisk åklagare lyckats skrämma bort. 
 
Jag har tidigare ställt frågan vad de båda huliganerna från Iran med afghanskt medborgarskap hade i Sverige att göra. De gav sig på en kraftigt byggd n*g*er för att ha lite kul, men denne råkade vara livvakt åt stjärnan, som också är en n*g*r. Angriparen hade svart hår,. men lika ljus hy som vilken europé som helst. Inte undra på att åklagarens beslut att häkta de angripna men inte angriparna, uppfattades som svensk rasism i USA - Och även av den amerikanske presidenten. som allt som oftast själv brukar utmålas som rasist av svenska politiker. 
 
Antag att den angripne i stället hade varit en kraftigt byggd professor vid något afrikanskt universitet, vilken hade kommit hit för att bevista en vetenskaplig konferens och -  iklädd fritidskläder varit ute för att få en nypa frisk luft och beskåda den svenska arkitekturen tillsammans med några av sina studenter.... Om presidenten i det afrikanska landet hade ringt upp Löfvén och skällt ut honom för behandlingen av gästande n*gr*er i Sverige.... Hade det hjälpt med halv- eller hellögnien om "allas likhet inför lagen" i Sverige? Rulla ner och läs vad jag har skrivit om det! 
 
Det torde inte dröja länge innan gråterskorna är igång och tycker synd om angriparna. Och visst är det synd om dem. Det hade varit mycket bättre för dem, om de omedelbart efter ankomsten till Sverige hade tvingats återvända till sitt hemland, Iran, där de redan har asyl eller någon form av permanent uppehållstillstånd. Sverige är inte bästa land i världen ens för asylanter, och om de dessutom vistas här illegalt och / eller utan egen försörjning.... 
 
De, som skulle hjälpas har i stället blivit stjälpta. Av svenska politiker, som velat framstå som mer godhjäratade än andra. Eftersom jag har haft viss insyn i deras situation. är jag den förste att intyga att det är fruktansvärt synd om många afghaner, de flesta unga män, i Sverige. De löper större risk att dö av våld, eller av en överdos, i Sverige än i det våldsamma Afghanistan. 
 
Den, som har fått avslag på sin asylansökan och har fått ett avvisningsbeslut, förutsätts lämna landet frivilligt.Att de får komma tillbaka till Iran, om de har asyl eller någon form av uppehållstillstånd där, visar historien med den 19-årge angriparen, som åkte på "semester" till Iran i väntan på rättegången i Sverige. Du invänder kanske att Iran vägrar ta emot afghanska medborgaare, som har blivit tvångsavvisade till Iran? 
 
Javisst. Men det är skillnad mellan tvångsavvisade och sådana som  återvänder frivilligt. Jag tror inte att Norge skulle ta emot svenska medborgare, som har tvångsavvisats till Norge, även om den svenska medborgaren har bott i Norge under flera år. Men är det verkligen svårare att ta sig över gränsen mellan Afghanistan och Iran än att korsa gränsen mellan Sverige och Norge?i
 
Ibland är inte det bästa för en medmänniska att ge  honom det som han själv begär. Den s.k. gymnasielagen, som skulle ge afghaner som fått avslag på sina asylansökningar i alla instanser, "en ny chans" - utan ordnad försörjning under tiden -, har förstört många unga afghaners liv. Så fruktansvärt hänsynslöst av de riksdagsledamöter från S. MP, V och C, som drev igenom den lagen. Allt för att själva framstå som "de goda" som bekämpar "de onda". 
 

Ska Greta hämtas med helikopter?

En annan bloggare undrar efter beskedet att klimataktivisten och strejkledaren mm ska åka segelbåt till Amerika. Det har många gjort före henne. Alla kom inte fram. De flesta,, som dog på vägen, dog emellertid av sjukdomar och inte på grund av skeppsbrott. Det totala antalet omkomna, i procent av dem som kom fram, var i ungefär samma storleksordning som andelen omkomna på Medelhavet. Varför tog de dessa risker? Mig veterligt har ingen påstått att de flydde "för livet"från sina europeiska hemländer. 
 
Mot bakgrund av de överdrivna förväntningarna, tyckte de kanske att risken var värd att tas. Kanske resonerar dagens Europa-farare på samma sätt. De, som kommit fram och kanske vistas illegalt i Europa vill inte - i likhet med 1800-talets Amerika-farare avslöja sanningen för dem där kemma. Det enda som hjälper mot den livsfarliga trafiken på Medelhavet är nog att de, som kommit fram levande, skickas tillbaka
 
Den andra bloggaren frågar vad som händer om Greta blir sjösjuk eller får ångest. Ska hon hämtas med flygplan eller helikopter. Flygplan kan nog vara bra på att spana efter vrakrester över stora omfråden, men duger knappast till att plocka upp skeppsbrutna. Till det behövs helikoprar, som kan stå stilla i luften medan räddningsinstatsen pågår. 
 
Men helikoptrar förbrukar mycket mer energi än ett flygplan. Det är kanske inte så klimatsmart att åka segelbåt till Amerika. Det är kanske som med vindkraften, vars verkliga miljöpåverkan förtigs. 

Turistparadiset Sverige

 
Alla utlänninar, oavsett om de är vanliga turister, gästartister eller flyktingar ska känna trygghet på gator och torg i Sverige. Till skillnad mot den bofasta befolkningen vet inte de tillfälliga besökarna vilka platser och situationer de ska undvika. Som turistnation  vill  vi ha fler turister. Som kulturnation vill vi ha fler gästartister. (Detta är ingen kulturblogg, som diskuterar vad som är bra kultur. Alla ska vara välkomna.) Om vi vill ha fler flyktingar, råder det delade meningar om. Men de, som har erbjudits skydd från förföljelse i Sverige, ska ha skydd.
 
Judar flyr från Malmö. Nu har även kristna flyktingar börjat fråga om de ska tvingas fly en gång till.  Vanliga turister riskerar att utsättas för brott i Sverige. Vi har läst om den ukrainska kvinnan, som miste ett ben i terrordådet på Drottninggatan. Nu har hon utvisats till sitt hemland. I stället borde gärningsmannen, Akilov, ha blivit utvisad. Innan han begick dådet. Han hade ju redan ett utvisningsbeslut, men åkte inte. 
 
Så har vi den svarta artisten, som tillsammans med sin livvakt och en annan person, förföljdes trakasserades och provocerades av ett par afghaner från Iran. Kanske hade de rasistiska motiv. Men i media står inget om eventuella rasistiska motiv. I svenska journalisters värld kan bara helyllesvenskar med låg utbildning ha sådana motiv. I media står också - felaktigt - att de båda afghanska medborgarna kom från Afghnistan. De kom från Iran, dit de kommit tillsammans med sina föräldrar för mer än tio år sedan som flyktingar från Afghanistan.
 
Med vilken rätt vistas de i Sverige? De hade ju redan fått asyl, eller i vart fall uppehållstillstånd, i Iran. Så dåligt kan det väl inte har varit för dessa pojkar i Iran, med tanke på att dessa afghaner tillhör samma riktning inom islam som det styrande prästerskapet i Iran. 
 
Den 20-årige kumpanen till "målsäganden" i ASAP-målet sitter nu själv häktad för ett par  butiksstölder samt för brott mot knivlagen. Han bestrider dock att han brutit mot knivlagen, med förklaring att han behöveer kniven i skolan, som han går i. Gissningsvis någon hantverkarutbildning på gymnasienivå.
 
Dessa två verkar omfattas av "gymnasielagen", som instiftades av en riksdagsmajorit för att ge 9.000 s.k. ensamkommande flyktingbarn en ny chans att stanna i Sverige, sedan de fått avslag på sina ssylaönsökningar i alla rättsinstanser. Hur välbetänkt var det? 
 
Vilka utlänningar ska vi ha i Sverige? Inte de bästa, om våra politiker får bestämma. Inte de, som "fansen" helst vill se. De hamnar i häkte. Kanske inte ens de, som verkligen har asylskäl. Det är ju svårt att klämma in dem också, när de ska konkurrera med alla dem, som saknar asylskäl. 
 
Turistparadiset Sverige har blivit de kriminellas paradis. 

Skönmälning i media mm av den svenska rättvisan.

När Trump säger att "ingen människa" vill bo i den amerikanska slummen, där huvudsakligen svarta amerikaner bor, anklagas han av såväl sina politiska motståndare i USA som av svenska journalister och en svensk professor i nordamerikastudier för "rasism". Men uttalandet var kanske sant? Vill den svenska professorn själv bo i den värsta amerikanska slummen? Är han säker på att de, som faktiskt bor där, hade bott där, om de haft möjlighet att välja? 
 
Börjar vi inte bli less på alla självutnämnda "anti-rasister" hemma i Sverige? De vet minsann vad andra ska finna sig i. En journalist på en "högerpopulistisk'" webbtidning hade intervjuat flera personer med svenska utsseenden, om vi svenskar borde upplåta våra bostäder till hemlösa invandrare. Alla intervjuade instämde. Journalisten uppsökte därefter samma personer tillsammans med en storväxt man med arabiskt uteende och presenterade honom som en uteliggare, som behövde någonstans att sova. Det var löjligt att höra vilka undanflytkker de nyss så godhjärtade svenskarna kom med.
 
Jag påstår inte alls att jag själv är bättre än dom. Men jag hade kanske tagit risken att bli uthängd som "främlingsfientlig" eller värre i någon blaska. För några år sedan frös en tiggarkvinna i 70-årsåldern ihjäl i hennes och hennes mans bil på en parkeringsplats några kvarter bort. Jag engagerade mig i debatten med åsikten att socialtjänsten borde ha ingripit. Men erbjöd jag mig att själv hjälpa till? Nej, och det vågar jag erkänna. 
 
Om vi svenskar - den humanitära stormakten - verkligen tror att vi lösa världsproblemen, så vore det kanske en bra början att erkänna vad vi inte kan eller inte vill göra. Och fokusera på det lilla som vi faktiskt kan och vill göra. För naturligtvis kan det inte bli fråga om att alla tiggare i hela EU ska komma till Sverige och ligga i kalla bilar och bli försörjada av socialtjänsten så länge de själva vill stanna i Sverige. 
 
Nu pöser de godhjärtade, de självutnämnda anti-rasisterna av indignation. Den humanitära stormaktens rättsväsen anklagas för rasism - av den svarta medborgarrättsrörelsen i USA, som Trump har hänvisat till i sina anklagelser mot Sverige. Upprinnelsen till rasism-angklagelserna mot Sverige är häktningen av en vit rap-artist, en kollega till den nu häktade ASAP Rocky, efter ett slagsmål på en nattklubb i Stockholm. Den vita amerikanen släpptes nästan omgående ur häktet.
 
Den vita rap-aren misstänker själv att den mycket förmånligare behandlingen av honom beodde på hans vita hudfärg - trots att han enligt egen utsago har begått ett värre brott  än afro-amerikanen Rocky.. Hela det svenska etablissemanget - det juridiska, det politiska och det mediala - försvarar sig med att i Sverige är alla lika inför lagen. I Sverige kan man inte köpa sig fri med en påste pengar. Det är ju så borgenssystemet i andra länder beskrivs
 
Men det är en lögn. Sverige är inte alls så perfekt, som de svenska etablissemangen försöker lura i både svenska folket och resten av världen. Löfvén vet inte vad han talar om, när han undervisar den amerikanske presidenten att i Sverige är straffet inte förhandlingsbart. Men det är just i Sverige, som man kan förhandla om straffet, exempelvis slippa offentlig rättegång och fängelse. Speciellt om man tillhör den juridiska eliten, exempelvis om man är domare. Detta kallas straff-föreläggande. 
 
Det hade kanske varit okej, om alla som inte har dömts tidigare, som är misstänkta för lindrigare brott, inte förstör bevis och i övrigt samarbetar med polisen vid utredningen av brottet, hade erbjudits straff-föreläggande. Samhället hade besparats utgifter för dyra rättegngar, häktningar och f'ängelse. Men så är icke fallet. Straff-föreläggande är något som helt godtyckligt erbjuds av åklagare till vissa misstänkta. Det går ut på att den misstänkte - på åklagarens, inte sitt eget - initativ erkännner brottet och "döms" till ett lindrigt bötes-straff, som åklagaren bestämmer. 
 
Ett fall, som media redan har glömt, fastän det inte gått mer än c.a tio år, var när en domare i Högsta domstolen - alltså en medlem av landets högsta domarelit - hade köpt sex av en  knarkare i övre tonären (ett brott, som eligt nuvarande, dock inte dåvarande, lagstiftning rubriceras som grov våldtänkt) och  förstört bevis (meljkonversationen med den prostituerade mannen). Jag känner även till andra fall, när domaree har brutit mot sexköpslagen, men kunnat fortsätta sina domarkarriär.
 
Borgens-systemet i andra länder framställs felaktigt i Sverige. Det är inte alls sant att man kan köpa sig fri från straffet. Och det är inte alls så (men det kanske skiljer från land till land) att det är samma borgensbelopp för både rik och fattig. Om vi haft samma system i Sverige, kanse en multimiljonär hade fått pantsätta hela sin förmögenhet, medan det hade räckt med en halv månadsinkomst för en fattig. Systemet går ut på att en misstänkt slipper sitta i häkte i väntan på rättegång, men förlorare hela borgens-beloppet om han uteblir från rättegången. 
 
Enligt Kriminalvårdsstyrelsen fattas ett par hundra häktesplatser i Sverige idag. Men det politiska, dilomatiska,  juridiska och mediala etablissemanget i Sverige klamrar sig fast vid att altting är ruttet i andra länder, särskilt USA, men att inte minsta lilla sköhetsflåck finns på den svenska rättvisan. 
 
---------------
Anm. Naturligtvis kan jag inte veta säkert vad Trump menade med "råttinvasion" i den amerikanska slumstadsdelen, men varför tolka allt han säger till det sämsta?. Kan inte ens en svensk professor, som påstår sig vara expert på USA, tänka sig att djur av arten "råtta" har invaderat stadsdelar där svarta och andra fattiga  bor? 
 
Men det var förstås en godbit för Trumps politiska moståndare - inom det s.k. demokratiska partuet i USA - att påskina att presidenten med ordet "råttor" avsåg stadsdens mänkliga invånare. Dispyten började med att en ´"demokratisk" kongressledamot från valdistriktet, där stadsdelen ifråga ligger, anklagade Trump för omänsklig behandling av illegala immigranter vid gränsen till Mexico. Trump  kontrade med att det inte är mycket bättre i den stadsdel, som kongressledamoten själv ansvarar för. 
 
Dispyten visar något mycket viktigt, som även gäller Sverige: Det är svårt att vara alla till lags, speciellt inte om illegala invandrare ska ha samma förmåner som landets egna invånare. Det kommer alltid att bli någon grupp som står utanför samhällets välfärds-åtagande. De rumänska tiggarna i Sverige är ett exempel. Bostadsösa svenska fattigpensionörer är en växande grupp. 
 
Och så har vi ett rättsväsen i kraftigt förfall, med överfulla häkten och fängelser, och utländska gangsers, som springer lösa på gatorna och antaster och provocerar folk, eller begår ännu värre brott. Mot såval svenskar som mot utlänningar som vistas här helt lagligt.
 
 
 
 
 
 

Vad gjorde afghanen på Hötorget i Sverige?

Trumpen har, som de flesta redan vet, lagt sig i. Stockholms-media, som härom året valde att mörka sexuella övergrepp på en festival, för att de flesta gärningsmännen var afghaner, kan nu berätta att Trump fiskar väljare bland svarta amerikaner, men att han i själva verket är rasist. Det senaste för att han hade anklagat en politisk motståndare för att missköta sin egen valkrets så allvarligt så att ingen vill bo där p.g.a rättinvasion. Snillena på Stockholmsredaktionerna trodde att han pratade om tvåbenta "råttor". Trump delar ju inte de stockholmska journalisternas uppfattning om "klimathotet" och måste alltså vara en ond människa på alla sätt. 
 
Jag skulle inte själv gå i god för den mannens heder, men någon saklighet borde man ha rätt att kräva även av "sanningsmyndigheten" i Sverige. Trump hade naturligtvis fel, när han trodde att vi har borgenssystem även i Sverige, men han hade rätt när han sa att Löfvén har betydligt värre problem med kriminaliten i Sverige. Ett svenskt borgenssystem skulle frigöra häktesplatser, som behövs för brottslingar som har begått värre brott än det som ASAP Rocky misstänks för. Samt för sådana som håller sig undan utvining, som terroristen på Drottninggatan. Akilov skulle ju ha lämnat landet, när han utförde sitt dåd. 
 
En person, som inte heller borde ha gått lös på svenska gator, är "målsäganden" i Rocky-fallet. Han hade ju redan asyl, eller åtminstone uppehållstillstånd, i Iran som flykting från Afghanistan, när han begav sig till Sverige, och omedelbart, eller nästan omedelbart efter ankomsten hit började begå brott i Sverige. Vad flydde han från í Iran? Det har kommit fram mer och mer om den lille måläganden, bl.a. att han är dömd för snattterier, narkotikabrott och grov misshandel. Men det kunde ju inte Rocky och hans kumpaner veta, när de gav sig på målsäganden. Nog tycker jag att det ser ut som mer våld än nöden krävde. Vi får väl avvakta vilket svar försvarsadvokaterna har på det.
 
Jag förstår inte alls vilket asylskäl denne afghan har haft, när han kom till Sverige, med hänsyn till att  han fyra år senare har åkt på "semester" (som vilken hederlig arbetare som helst)  till Iran - landet som han flydde från. Hade han begått brott redan under vistelsen i Iran som flykting från Aghanistan? Kanske, kanske inte. Men troligen ingenting, som den iranska polisen klarat upp och misstänker honom för. 
 
Jag har inte engagerat mig i fallet  med den ukrainska kvinnan, som miste ett ben i dådet på Drottninggatan, och har stannat i Sverige för att vittna mot Akilov. Hon har ju inte heller något asylskäl, för något straff för att nästan ha bliit mördad i Sverige väntar ju inte i Ukraina. Jag har tänkt att regeringen har haft svårt att låta "nåd gå före rätt" i det fallet, eftersom der torde finnas tustentals mer eller mindre ömmande fall, som också vill slippa utvisning. 
 
Men de svenska regeringarna, den nuvarande SMP-regeringen och alliansregeringarna för den, samt den socialdemokratiska regeringen före den första alliansregeringen har gjort Sverige till ett paradis för kriminella. Men har ingen nåd för deras offer. Och vi kan vara helt säkra på Rocky och hans kumpaner kommit till Sverige på lagliga vägar och vistades här helt legalt, när de trakasserades. Av någon som med  sannolikhet saknade rätt att över huvud taget vistas här. 
 
Jag vill inte skriva "stor sannolikhet" eftersom jag inte vet. Expressen hotas av fällning i Pressens opinionsnämnt för att krönikören Leif GW Persson har skrivit i tidningen att afghanen (som är tidigare r dömd för snatterier) inte har köpt de omstridda hörlurarna och därför inte bör få ersättning för att de har gått sönder 
 
Med alla kampanjer för att ge uppehållstillstånd till personer, som inte borde ha fått något sådant om lagen följts, är allting möjligt i Absurdistan. Landet som officiellt heter Sverige.

När blev Sverige månkulturell?

Jag har hört från flera håll att det skulle ha skett genom en lag 1975. Hela lagtexten, med motiveringar, finns i Proposition 1975:26, som kan läsas på nätet. Propositionen är på 140 sidor, jag har tittat igenom och har kanske missat något. Men det jag funnit är snarare en kodifiering av en utveckling, som har pågått under en tid,samt en massa dyra reformer, än någon direkt nyordning.
 
Man får närmast intrycket att staten hade en fruktansvärd massa pengar, som regeringen inte lyckats hitta någon annan användning för än att bygga upp nya invandrarbyråkratier. Fri abort infördes samma år. Befarade regeringen att svenska folket skulle dö ut? Det ämnet diskuterades flitigt under 1940-talet. Och de diskussionerna mindes väl de, som var politiker under 1960- och 1970-talen?
 
Jag har känt till lagen 1975:26 under några år. Det enda som jag minns angående den frågan från 1970-talet är kraftiga protester från vissa invandrargrupper, mot att de utsattes för tvångsförsvenskning. De ville inte alls bli svenskar. De vill återvända hem, så snart diktaturen i hemlandet hade störtats. 
 
De protesterna har jag alltid haft i minnet, när mångkulturen har disuterats. Jag har aldrig varit motståndare till mångkultur. Jag har bara varit motståndare mot den svenska kulturens försvinnande. Jag har alltmer börjat se den överdrivna strävan efter ännu mer mångkultur, som ett sätt att påskynda omvandlingen av Sverige till en ny monokultur, där inga nyanser eller avvikelser kommer att tillåtas. 
 
Ropen på förbud mot harmlösa muslimska sedvänjor är bara ett sätt att skapa något slags prejudikat, som sedan kan användas för att förbjuda gamla svenska och kristna seder.
 
Julskinkan har redan ersatts med "helgskinka". Annan dag pingst har avskaffats och ersatts med ett svenskt nationaldagsfirade, som mest bara firas av "nysvenskar". De har tagit med sig seden från sina hemländer. 
 
 

Mångkultur - är det något att ha?

Den nya liberal-ledaren Nyamko Sabuni möttes av protester efter sitt uttalande, som nyvald, att mångkultur inte är något att sträva efter. Hon tvingades till reträtt, d.v.s. "förklara" vad hon menade, d.v.s. delvis ta avstånd från sitt uttalande. Det är hur tydligt som helst att de vita männen i Sveriges, enligt egen uppfattning mest jämställda och mest antirasistiska parti, slipar knivarna för att i ett väl valt tillfälle sticka dem i den svarta kvinnan. De lyckades inte stoppa valet av henne till partiledare.
 
Det hade varit alltför genomskinligt. Men hon kommer inte att vara partiledare inför nästa riksdagsval. L är ett elitparti. Och eliten är en vit man. Bara högutbildadeoch högavlönade  vita män kan ha de egenskaper som bara högutbildade och högavlönade  vita män har. Vem du än är, kvinna, svart, arbetare eller annan låginkomsttagare, så har du någon personlig brist som gör dig olämplig att leda ett parti eller att leda ett land.  
 
Att L tog många väljare från KD direkt efter valet at Sabuni till partiledare för L, spelar ingen roll, eftersom regerigen med stödpartier åter stöds av en majoritet av väljarna. Borgerlig "kannibalism" ger ingen borgerlig valseger. Och KD-ledaren Ebba Busch-Thor har gjort om sossarnas klassika misstag, när de försökte bredda regeringsunderlaget genom att lova ministerposter till ytterligare ett parti (MP), På denn manövern förlorade sossarna fler mandat än det antal mandat som tillfördes regeringsalternativet genom MP.
 
Det borgerliga regeringsalternativet har inte fått ökat väljarstöd efter EBT:s lunch med Jimmie Åkesson. Hade det inte varit bättre med en lunch med den nyvalda L-ledaren? Nu blev det ju så att EBT stal föreställningen från Nyamko Sabuni. 
 
De båda kvinnliga partiledarna kunde ju tillsammans har rett ut vad de egentligen menar med "mångkultur". Och varför - eller varför inte - det är något att sträva efter. För- och nackdelar. Själv menar jag att det är skillnad mellan att acceptera något som redan finns, att det finns, och att önska mycket mer av samma vara. Börjar det inte gå till överdrift med "månkulturen". Är den kanske bara ett listigt sätt att ersätta den gamla svenska monokulturen med en ny monokultur? Mångkulturen är kanske nyttig, bara så länge den är mot något, exempelvis den traditionella kristna tron i Svenska kyrkan? 
 
När politiker stiftar lagar (skollagen) som förbjuder präster att välsigna människor, som har samlats i kyrkan, då har dessa politiker dragit kulturskymning över vårt land. Och inte blir det bättre när KD, som är ett parti som länge kämpade för religionsfrihet för alla, oavsett religionstillhörighet, vill förbjuda böneutgrop från moskéer. Samma politiker som har sölat med att införa straff för deltagande i terrorstaten IS. Dessa lagstiftare är så in i roten obildade, så att de inte kan skilja mellan islam och islam, mellan falsk och äkta vara.
 
Enligt min mening ska Sverige vara ett kristet land. med religiösa minoriteter, som skall åtnjuta den religionsfrihet, som de ska ha enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, inklusive alla tilläggsprotokoll. Bl.a. det om föräldrars rätt att uppfostra sina barn i sin egen religiösa övertygele -, så länge densamma inte strider mot konventionens artikel 17 (förbud mot extremism, som hotar de mänskliga rättigheterna). 
 
De vita männen, som alltid vet bäst (eliten), hytter med fingret och säger att den som ifrågasätter mångkulturen, som den blivit, det allra minsta, bryter mot lagen om mångkultur från 1975. Googla på "Proposition 1975:26", och läs vad där står. Mest bara politiska floskler, som uttrycker en enorm övertro på Sverige och svensk social ingenjörskonst. Samt en otrolig förmåga att hitta nya arbetsuppgifter åt en svällande offentlig sektor.
 
Men där står också kloka ord (på sidan 14), som nu verkar ha fallit i glömska: Att många invandrare kommer att återvandra till sina gamla hemländer, och då kommer att drabbas av anpassningssvårigheter, om de har glömt sin gamla identitet, sitt språk, sin religion och sin kultur. Som därför måste bevaras under vistelsen i 'Sverige.
 
På annan plats i propositionen står att invandrarna själva måste få välja om de vill behålla sin gamla identitet eller byta den mot en svensk identitet. Det är något annat än den tvångsförsvenskning, som de flesta partierna anför som en universalmedicin mot alla problem och inte minst mot det dödliga våldet. . 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0