Ormen i paradiset

Helge försvann men ondskan fanns kvar. Så beskriver en tidning livet i Knutby Filadelfia efter mordet, och fortsätter att den nya rättegången om Helge Fossmos revansch på ”Kristi brud” och två andra pastorer. "Han var inte ensam roten till det onda".
 
Tidningen frågar också "Vad har socialen gjort för att skydda Knutbybarnen från psykiskt lidande, våld och sexbrott under åren som gått efter mordet?" Den frågan bör ställas till Helges terapeut i fängelset, som varig djupt involverad i händelseutvecklingen, enligt egen utsaga för barnens skull - och bör ha vetat hur barnen hade det.
 
Jag tycker också det är märkligt att terapeuten enligt egen utsago var den som gjorde polisanmälan efter att själv ha gjort något slags bevisvärdering. Det rimliga hade väl varit att uppmana de församlingsmedlemmar, som påstått sig ha blivit misshandlade, att själva anmäla till polisen?
 
Alla gillar inte det som jag har skrivit, inte minst om terapeuten. Det finns anledning att misstänka att de "psykoanalytiker" som tagit sig för att diagnosticera och bota "sektsjuka" själva är en sekt. Jag har också blivit påhoppad för att jag har skrivit att antisemitismen är kärnan och i nazismen, och inte "vårt förakt för svaghet" - som är den norsk-svenska filosofiprofessorn Harald Ofstads titel på sin bok i ämnet.
 
"Vårt" förakt för svaghet? Om alla är nazister, kan väl nazismen inte vara så farlig? Jag hade ett telefonsamtal med en annan bloggare, kort innan den bloggaren skrev ett inlägg på sin egen blogg om att förakt för svaghet är ett säkert tecken på nazism. Vedergörande hade anklagat mig för just det, bl. att för att jag  inte tycker att Sverige är rätt uppväxtmiljö för Skråmo-barnen.
 
Men varför skulle jag ha större medkänsla med de ljushyade  Skråmo-barnen, som jag inte ens är avlägset släkt med, än med mer mörkhyade flyktingbarn? Rena rasmystiken! Den andra anklagelsen mot mig var att jag anser att de s.k ensamkommande flyktingbarnen från Iran, men med iranskt medborgarskap, inte borde ha fått "en ny chans" att stanna i Sverige. De saknar asylskäl, eftersom de redan har asyl i Iran, dit de kommit tillsammans med sina föräldrar för 15 - 20 år. 
 
Och det är just dem, vi talar om. Inte om andra asylsökande med afghanskt medborgarskap. Jag tycker inte att det är ett teckan på svaghet, om en ung man i värpliksåldern har lyckats ta sig hela vägen från Iran till Sverige på illegala vägar - må vara med hjälp av smugglare, som tagit rejält betalt. Vilket ej heller tyder på ekonomisk svaghet hos de unga männen. 
 
Samma person har också anklagat mig för att ha något slags relation med Åsa Waldau, för att jag har "försvarat" henne. Jag förväntar mig att bli belägrad av hundratals sensationshungriga journalister, för att jag har skrivit detta. Men detta är inte sant. Jag misstänker att jag skulle bli utkastad lång väg, om jag ens skulle försöka ta kontakt med henne. Vi har verkligen inte samma uppfattning i teologiska frågor. Om jag hade varit journalist, hade jag kanske försökt få en intervju med henne - mest för att få bekräftat eller dementerat det jag tror om Knutby-dramat. Men jag är inte journalist. 
 
Beviset mot mig i det här fallet skulle vara att jag skrivit att Åsa fått sparken från jobbet som ungdomspastor vid Uppsala pingst för att hon uppfattats som sexuellt attraktiv av de unga medlemmarna. "Filla-tanter" förväntas nämligen av tradition att dölja sådant. De får exempelvis inte använda läppstift. De manliga församlingsmedlemmarna måste skyddas. Jag har emelleritid aldrig träffat Åsa. Det jag har skrivit om henne, det har jag läst. Jag har också läst att hon och Helge hade väckt uppmärksamhet genom att allför öppet visa sina känslor för varandra på Hjälmargården - innan de båda flyttade till Knutby.
 
En journalist, som vuxit upp i pingströrelsen, berättade i TV4 att skillnaderna mellan Knutby och övrige pingstförsamlingar inte var många, men att de fanns. Och just detta gör Knutby-händelserna så känsliga för pingströrelsen. Jag vill bara påminna om "Apostlarörelsen", som startade i Märsta pingst i början av 2000-talet, och lade under sig i stort sett frikyrkligheten i hela Stockholm - och inbringade enorma penninggåvor till de ledande pastorerna - enligt egen utsago utvalda av Gud.
 
Detta - både Knytby och Apostlarörelsen möjliggjordes av en enligt min åsikt extrem tillämpning av "sola scriptura", som förkastar den kristna traditionen vid sidan av Bibeln, bl.a. tolkningstraditionen - en från början muntlig tradition, som emellertid skrevs ner redan under fornkyrkans tid Det, som Luther, reagerade mot, är att denna tradition med tiden kommit att utbroderas alltmer, med nya "traditioner", helgonlegender, mm. De mer radikala reformatorerna, Calvin och Zwingli gick längre och förkastade allting vid sidan av Bibeln, som den "gamla" kyrkan hade trott på.
 
Stora delar av den traditionella grunden för den kristna tron försvann, och kom att ersättas av omedvetna ny- och omtolkningar av Bibeln, såsom tron på nutida apostlar, som står över vanliga människor, och Kristi brud - att en nu levande enskild kvinna kan vara utvald att gifta sig med Jesus i det himmelska bröällopet. I debatten om "sola scriptura" på tidningen Dagens webbplats i början av 2000-talet var jag en av de skarpaste försvararna  av den traditionsbundna kristendomen, "det som kyrkan överallt och i alla tider har trott på". 
 
Pingstvännerna förnekade helt att Bibeln måste tolkas, att det bara är att läsa rakt upp och ner vad som står. Jag kontrade med att de tolkar Bibeln efter sina egna huvuden, men inte är medvetna om detta. Ändå tycker jag att man måste vara rättvis mot pingsvännerna och respektera deras tro. Därför reagerar jag också mot att pseudovetenskapliga sekter under sken av psykoanalys och behandling får förstöra livet för folk. 
 
 
Knutby-församlingen, och inte minst Åsa Waldau själv, torde ha drabbats av svår sorg och chock efter mordet - vilket torde ha varit ännu värre för Åsa än för överiga församlingsmedlemmar, då hon santidigt med att hon skulle sörja måtste ha känt ansvar för församlingen. Som slöt sig i sig själv och minskade kontakterna med omvärlden och sökte förklaringar i Bibeln till vilka fel de gjort. Så reagerar alla människor under svår psykisk press.
Jag har även läst mer om "ormen i paradiset", Helge Fossmo, som har avverkat sina kvinnor i rask takt. Han har både gift sig och skilt sig i fängelset, avvikit 15 mil under en permission och hånglat med en kvinnlig kriminalvårdare under hennes fritid - . Han hade då permission från fängelset. Kriminalvården beslöt då att ingen vårdare får vara ensam med den kärlekskranka fången. 
 
Jag har hört en bandupptagning av förhör med honom, under rättegången om en eventuell förkortning av livsstidsstraffen. Örebro tingsrätt hade satt ner straffet till  24 år, men beslutet hade upphävts av Hovrätten. Fossmo hävdade i det förhöret att hans terapeut hade fått honom att inse att han varit "sektsjuk". Han hävdar att han är feldömd och borde ha dömts för medhjälp till mord i stället för anstiftan till mord. 
 
Vem var den verkliga anstiftaren till mordet, om detta hade varit sant? Journalister, som skrivit om de senaste händelserna, hoppas att nu ska Åsa åka fast. Inte nog med att de avslöjar än ännu inte dömd person med namn och bild. De anklagara henne för ännu värre brott än de, som hon nu är polisanmäld för. 
 

Jung-sekten och Knutby

a"Eva Lundgren, som är professor vid Uppsala universitet har skrivit en bok, Knutbykoden, i vilken hon med hög röst för fram de konspirationsteorier som länge grasserat på Flashback Forum, nämligen att det egentligen är Åsa Waldau som ligger bakom mordet på Alexandra (hennes egen syster) och mordförsöket på Daniel Linde. Dessutom driver Lundgren tesen att Helge Fossmos första fru mördades, inte av Helge, utan av Samuel Frankner, som var beordrad till att göra så av Åsa. Syftet skulle ha varit att församlingens gudsbild skulle ändras, att församlingen skulle bli rädda – och därmed skrämda till lydnad.

Bredvid henne satt ...... Hon är Helges terapeut, men ställer sig inte helt och hållet bakom Eva Lundgren"

Jag har ett speciellt intresse för Knutby. Några av mina finaste barndomsminnen är från Knutby, inte från Filadelfia-församlingen där, vars existens jag inte ens kände till som barn, utan från bygden Knutby. Kanske den vackraste delen av Sverige. Åtminstone enligt mig. 

När Knutby-dramat utspelades övervägde och förberedde jag byte av kyrkotillhörighet. Svenska kyrkan, som jag är döpt i och alltid har tillhört, hade fjärmat sig alltmer från den kristna tro, som förts vidare från generation till generation under 2.000 år, och förfallet bara fortsätter, med inslag av nyhedendom och jung-kult. Jag hade varit regelbunden besökare av pingströrelsen gudstjänster, där jag då bodde, och därefter Katolska kyrkan, där man nyligen här i Sverige hade startat något slags pingstväckelse. Som jag alltmer ogillade.

Jag anser mig väl förtrogen med pingströrelseteologin. Pingströrelsen har på alla sätt försökt markera ett avstånd från "Knutby-teolgin". Men den senare kan sägas vara en variant av den förra. Pingspastorer, som haft konstiga uppenbarlelser har uppträtt förr, med bl.a förutsägelser om ett kommande krig mellan Sverige och Ryssland som Guds straff för de många aborterna i Sverige. 

Det citerade stycket i början av inlägget är ur en artikel i Svenska Dagbladet, men jag har inte fått fram datum. Helges terapeut tar inte helt och hållet avstånd från Eva Lundgren och hennes konspirationsteorier. 

Det har skrivits spaltkilometrar om Knutby. Under flera timmar i går kväll läste jag "Rellobloggen", med okänd utgivare. Skribenten verkade vara oerhört väl insatt i alla turerna, verkade troväridig. Tills nämnda blogg utekade Samuel Frankner, som den som mördade Helges första hustru - utan annat bevis än att allt tyder på mord och inte olyckshändelse.

En intressant upplysning på Rellobloggen är att Åsa själv varit nära att bli ett mordoffer. Lundgren utpekar ju också Frankner. Se det citerade stycket. Jesus skulle "ta hem sin brud" och leva med henne i Paradiset. Åsa själv verkar ha trott på detta,. Åsa har förnekat i en intervju att hon haft en sexuell relation med Helge, men det tror jag vad jag vill på. "Otukt' , kortvariga sexuella förbindelser,  är i varje fall inget brott enlig nutida svensk lag.

Helge har avverkat sina kvinnor i rask takt - och skyller på Åsa. Rituella samlag är inte ovanliga i religionernas värld, inte ens inom kristna "sekter, trots kristendomens kraftiga fördömande av otukt..Och kan uppfattas som en gudsupplevelse av den som är ung och kåt. 

Jag kan bara känna förakt för journalister, som snaskar i den säljande kombinationen sex och mord. 


Umm Hamza vs Åsa Waldau

"Du ska väl inte nu också försvara Kristi brud", frågade en god vän igår. Nej, det tänker jag inte göra, men jag undrar hur mycket förföljelse en från våra "folkdomstolar" (Aftonbladet och Expressen) en jagad person står ut med, innan hon blir så tokig som hon framställs som av drevjournalisterna. 
 
"Du ska väl inte nu också försvara IS-mormor", skulle jag kunna kontra med. Hon flydde hals över huvud till Sverige, när Expressen avslöjade att hon befann sig i Erbil i norra Irak tillsammans med sin f.d. man Patricio Galvez och parets barnbarn. Expressen avslöjade naturligtvis inte hennes senaste svenska namn. Hon har skyddad identitet. Jag gissar att hon riskerade ett långvarigt fängelsestraff, eller ännu värre, om kurderna fått veta att hon befann sig på kurdisk-irakisk mark. 
 
Hon hade flyttat till IS-kalifatet redan 2014 tillsammans med Michael och Amanda Skråmos och deras då födda fyra barn samt sina egna två minderåriga barn, troligen födda efter skilsmässan från Patricio Galvez. Som högt uppsatt kvinna inom det helt illegala kalifatet har honverkat som rekryterare och äktenskapsmäklerska. Hon avsöjades i den senare rollen av en kvinnlig australisk journalist, som höll på med ett reportage om IS' rekryteringar.
 
Den kvinnliga journalisten hade låtsats vara intresserad av att bli Michael Skråmos andra hustru, och alltså hjälpa till med. En kvinna kan ju bara bli gravid en gång var nionde månad, och IS hade som mål att avla fram en ny befolkning, som skulle ersätta den ursprungliga befolkning, som IS var i färd  med att utrota i Syrien och Irak. Svenska IS-mormor var dessutom chef för något slags kvinnlig moralpolis i kalifatet, vilken utdömde och verkställde grymma bestraffningar mot kvinnor som bröt mot kalifatets klädkoder mm.
 
IS-resenärerna hade  illegalt tagit sig in i Syrien eller Irak, och var därmed illegala invandrare (vilket de aldrig kallas i svenska media) i dessa länder, och har där begått högmålsbrott, som det heter i den svenska lagen. Det är om man med våld försöker lösgöra en del av Sverige, vilken man exempelvis utropar som en ny stat. Straffet är upp till livstids fängelse, alltså lagens strängaste straff, om brottet riktar sig mot den svenska staten.Om brottet är riktat mot någon annan stat, kan man inte dömas enligt den svenska lagen, men väl mot den statens lag.
 
IS-resenärena har alltså rest till Syrien eller Irak och där begått ett synnerligt allvarligt brott mot den syriska och irakiska staten, i fullt medvetande om att så grova brott mot staten bestraffas med döden åtminstone i Syrien  och dessutom utfört eller medverkat till folkmord på delar av den urspungliga befolkningen i dessa länder. Hur många föräkdrlösa barn har inte blivit följden av detta - om inte barnen mördades samtidigt med sina föräldrar? Det är känt att tusentals yasidiska kvinnor - sexslavar - mördades av IS under de kurdiska styrkornas belägring av IS' sista fäste Baghouz. Ändå framställs Skråmo-barnenav svenska som de enda offren - nästan som barn för ärbara martyter för en god sak. 
 
Skråmo-barnen framställs som traumatiserade och vårdbehövande. Och troligen är de det också - men traumatiserade och skadade av vad? Av att ha sett avrättningar och kanske själva spelat fotboll med avhuggna människohuvuden, av att ha sett sin egen mormor piska andra kvinnor - eller enbart av bombningarna under stridena? Undrar hur de tyska nazisternas barn mådde av de allierades bombningar av tyska städer under andra välrdskriget? Det finns en berömd boktitel om fasorna för den tyska civilbefolkningen: "Molnfri bombnatt". 
 
Det är visserligen sant att barn inte rår för hur och i vilket syfte de har avlats - och det är uppenbarligen så den poltiska majoriteten i den amerikanska delstaten Alabama har resonerat, när de har beslutat totalförbjuda abort, även i de fall då en graviditet är resultat av våldtäkt eller incest - men det visar svenska journalister, andra opinionbildare och politiker ingen förståelse för. Att ta livet av andra människor framställs i det sammanhanget som en mänsklig rättighet. 
 
Den stora nyheten i de svenska kvällstidningarna i går var åtalet mot Åsa Waldau och två andra f.d. Knjtby-pastorer. Trots att hon inte är dömd, aldrig har varit dömd för något som hänt i Knutby, visades stora bilder på henne på framsidorna och tilllräckligt med ledtrådar för att spåra hennes nya namn och adress. Hon hälsar genom sin advokat att hon är oskyldig. Hur reagerar denna kvinna, som efter mordet på sin egen syster, har vari konstant utsatt för medias förföljelser under 15 års tid för Kristi brud-historien, för denna nya förföljelse? 
 
Det är uppenbarligen anstiftaren av mordet på systern, Helge Fossmo, som genom sin terapeut i fängelset, som har drivit fram det nya åtalet. Denna terapeut, som själv är utbildad vid JUng-institutet i Schweiz, har tydligen haft fri acess till Krimalvården. Jung-instiutet drivs av Jung-sekten. som är en av världens värsta icke-kristna sekter. Såvitt jag vet, krävs någon form av psykologisk eller psykiatrisk grundutbildning för att antas till Jung-institutet, som framställer sig som en vetenskaplig akademisk utbildning. Jung-kulten är klart fientlig mot judendom och kristendom.
 
Det har varit lätt för Fossmo att utnyttja sin terapeut för att utmåla Åsa, som den verkliga anstiftaren av mordet på Åsas syster Alexandra. Att hon inte hade någon del i detta måste anses fullt bevisad genom den digra utredningen av det mordet. Huruvida Åsa har begått de nya brotten, eller ej, kan jag naturlitvis inte veta. Och naturligtvi finn en sannolikhet att hon - i den pryskisa press, som hon måste ha befunnit sig iunder åratal av förföjelser från  medias sida - kan ha gått över gränsen. Hon anklagas för att ha bitit en annan kvinna i ansiktet, dragit henne i håret och slagit hennes huvud i väggen. 
 
Men varför anmäldes inte detta av den andra kvinnan, eller någon av de andra vittnen, som påståtts ha sett händelsen? I stället har polisanmälan gjorts av Helges Jung-utbildade terapeut i fängelset, som enligt egen utsago har utfört rena polisförhören med de påstådda offren för Åsas framfart - varigenom terapeuten givetvis har förstört bevisvärdet av de målsägande- och vinntesförhör, som slutligen har genomförts av polisens förhörsledare.
 
Även om det möjligen kan finnas en kärna av sanning i den senaste historien från Knutby, tycker jag att det stinker om soppan, hur en av Krimalvården anlitad teraperut för en livstidsdömd mördare, kan använda rättsväsendet för att ändra historien om ett mord femton år tidigare, så att den dömde mördaren kan räkna med att bli frigiven.
 
Helge har nu genom sin Junginstitut -utbildade terapeut lyckats bevisa att problemen i Knutby har kvarstått sedan han hamnat i fängelse - och dessutom lyckats framställa Åsa som en som en mycket farlig och våldsbenägen person. Med stöd av nya åklagare samt journalister, som grovt har brutit mot pressetiska regler. IS-mormor lever däremot under skyddad identitet i Sverige och besväras varken av åklgagare eller journalister.
 
CG Jung var en schweizisk kyrkoherdeson, som var prykiater vid det berömda mentalsjukhset Burghölzi Scweiz, där nya sinnessjudomar upptäcktes på löpande band. Jung lyckades dupera stora delar av kristenheten genom sina nya och mildare behandlingsmetoder. Han menade sig ha upptäckt genetiskt ärfliga minnen så långt tillbaka som till den europeiska hednatiden, ja ända till skapelsen då solen försedd med en penis, hade befruktat jorden. Enligt en patients "minnen".
 
Jung hoppades få nobelpris för sin "upptäckt", och hamnade själv i en svår psykisk kris, när ärftlighetsforskningen visade att han hade fel. Han grundade en ny religion, Jungkulten, som var förvillande lik psykologiisk vetenskap. Jungs teorier används nu som själavård inom protestantiska kyrkor. Katolska kyrkan är inte heller opåverkad, fastän i mindre grad. Såvida inget samband finns med pedofilproblemen inom Katolska kyrkan. 
 
Jung hade själv en sexuell relation med en kvinnlig patient vid Burghölzi , och kom senare att förespråka och själv under påverkan av droger att
praktisera gränslös sexualitet med både män och kvinnor.
 
Slutligen kan sägas om Åsa att hon är (och i ännu högre grad var, under yngre dagar) en kvinna med så stor sex appeal, så att hon troligen hade bränts som häxa, om hon levat under häxprocessernas dagar. Uppenbarligen av denna orsak, hade hon fått sparken som ungdomspastor vid Uppsala Filadelfia-församling, innan hon flyttade till Knutby, fyra mil bort, men beläget inom Uppsala kommun. 
 
 

Kvinnliga sexköpare - vem betalar?

Via en annan blogg fick jag tips om några reportage i P4 Radio Sjuhärad om medelåldrs kvinnor med lön eller arvode från samhället (kommunen), som har sexuella relationer med unga män (barn, om de inte har ljugit om sin ålder), som de har vårdnaden om. Och detta handlade baraom en liten del av Sverige. Hur vanligt är problemet med sexhungriga kvinnor, som driver kampanjer för att deras påstått underåriga älskare ska få stanna i Sverige, fastän de inte har asylskäl?
 
Den s.k. Arbogakvinnan, som enligt rätten övertalade sin 17-årige afghanske älskare att mörda hennes föräldrar för att hon skulle få ut sitt arv i förtid, var inte ensam om sexuellt utnyttjande av unga män, som inte borde vistas i Sverige. Hon avslöjades av en annan afghan, som hade reagerat mot knark- och sexorgierna på det privata flyktingboendet.
 
Det nu aktuella sexuella utnyttjandet av unga pojkar och mån i hem för underåriga avslöjades av manliga anställda i samma boenden. Även en kvinna som är god man för en påstått underårig ung man eller pojke, har utpekats. Men är det då inte skillnad mellan sexuellt utnyttjande och sexköp / prostitution? Nja, gränsen är flytande. Och de här kvinnorna har ändå viss makt att påverka enskilda asylärenden. Och här är inte frågan om männen / pojkarna har ställt upp frivilligt, eller ej. Det hade nog de flesta män/ pojkar i den åldern gjort. Och det finns ju annat än pengar att betala med.
 
I Afghanistan är lägsta gifasåldern enligt lag 18 år för både kvinnor och män och sex utanför eller före äktenskapet absolut förbjudet. Sannolikt kostar det också mycket pengar att gifta sig och få en hustru. Det torde finnas många afghanska män, 25 år och äldre, som aldrig har haft någon sexuell erfarenhet med en kvinna.Har inte sett en naken kvinna sedan de var spädbarn.  Att komma till Sverige och se alla nakenhet och "frigjordhet" måste vara omtumlande och ställa alla inlärda moralbegrepp på huvudet. 
 
Manlig (och kvinnlig) homosexualitet är naturligtvis också förbjudet -  som sex utanför äktenskapet - men vanlig i jämförelse med andra länder. Alla kulturer har någonting "strängt förbjudet" som många gör. Och våldtäkter på svenska flyktingförläggningar, män som våldtar yngre män eller pojkar, är inte ovanligt. Så, när jag hörde att unga afghaner, som saknar asylskäl men ska få "en ny chans" utan att få legal försörjning från något håll försörjer sig genom prostitution, så var min spontana tanke att de säljer sig till "bögar". 
 
Det som störde mig något var en undran om så många svenska bögar köper sex. Jag tänkte inte på att det finns kvinnliga sexköpare också. Ändå är det ganska vanligt att svenska kvinnor köper sex av unga män och pojkar på semesterorter i bl. a. Västafrika.Jag har också hört att många bland dem, som har fått "en ny chans" av vår generösa regering, har tagits om hand av privata "familjer" (eller av sexhungriga ensamlevande medelälders kvinnor?)
 
Vore det inte bättre med legala bordeller för kvinnliga kunder, där horkarlarna får lön och betalar skatt, i stället för att en liknande verksamhet ska finansieras genom olika former av bidragsfusk? Vad som hände med rapporterna i Sjuhärad var att kvinnorna, efter en tids avstängning fick återgå till jobbet, sedan de berörda socialnämnderna slagit dövörat till och en av anmälarna hade åtalats och dömd för stöld av en kvinnas mobiltelefon.
 
Den hade han lämnat in till polisen som bevis för sexhandeln. Men kvinnliga sexköpare verkar inte existera i den svenska polisens och moralpräktighetens föreställningsvärd. Mån döms däremot för tio år gamla våldtäkter. Vill bara påminna om "kulturprofilen" som hade avtalat med en kvinnlig, nyskild doktorand, om att ha oralsex med henne, men stoppat in den för långt i hennes mun. Det hade han inte skriftligt på att han fick göra. .
 
 

Vårt (?) förakt för svaghet

Den norska filosofiprofessorn Harald Ofstad, som var uppvuxen i Bergen och verksam vid Stockholms universitet under en stor del av sitt liv. utkom 1971 med sin bestseller Vårt förakt för svaghet. Han myntade till och med begreppet "nazisten inom oss". Som om nazismen inte vore något alldeles i särklass.
 
Som om utrotning av hela folkslag vore jämförbart med - just det - förakt för svaghet: "De har sig själva att skylla".En oerhörd relativisering av nazismens illdåd. Ofstad skrev också någonstans att just föraktet för svaghet, och inte antisemitismen var kärnan i nazismen. 
 
Jag köpte boken i början av 1990-talet, och läste första kapitlet, som var en koncis sammanfattning av Ofstads idéer.Jag tyckte då att det var en ny och spännande ingång till nazismens väsem. Jag gjorde några tappra försök att läsa de följande kapitlen, men förmådde inte. De var tråiga och teoretiska på gränsen till oebegripliga. 
 
Jag kände då inte till något om vare sig den norska antisemitsmen, som torde ha varit betydligt värre än den svenska under samma tid, eller Ofstad, som jag trodde var verksam vid universitetet i Oslo. Enligt Ofstad var den akademiska ankdammen i Norge mer trångsynt än den svenska. Norrmännen hade nog lärt sig läxan efter den tyska ockupationen och skämdes antagligen över antisemitismen till och med ockupationen, medan "den akademiska friheten" i Sverige tålde antisemitismen på ett annat sätt. 
 
En av de värsta svenska antisemitisterna i de akademiska salongerna var teologiprofessorn Sigbert Axelsson vid Uppsala universitet. Han var socialdemokrat, medlem i den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen,  och vittnade i en rättegång för Radio Islam, som sände grov antismitisk propaganda. Vilka avtryck har han gjort i Svenska kyrkan, som har svängt från att ha varit relativit judevänlig till motsatsen.
 
Jag minns speciellt hans beskrivning av den judiska religionen, som klippt ur den nazistiska propagandan under 1930-talet, att judarna och judendomen var roten till allt ont, att orsaken till judarnas påstådd ondska finns i Gamla Testamentet.. Således fanns "vetenskapligt stöd" för Radio Islams hets mot judar. 
 
Detta är tragiskt eftersom Svenska kyrkan under 1930-talet tog avstånd från eller åtminstone teg om den av nazisterna skapade "lutherska" kyrkan Deutche Christen. Idag är Broderskapsrörelsen omvandlad till Socialdemokrater för tro och solidaritet, som inte längre är en kristen utan snarare en synkretistisk rörelse, som promotar den extrema jihadismen, som är organiserad i Muslimska Brödraskapet. 
 
Ofstad. vars far var en hög polischef, började sin akademiska karriär med studier i juridik vid universitetet i Bergen. Han kom där att intressera sig för den "praktiska" filosofin, för moralen som praktiska handlingar och bytte alltså från juridiken till filosofin. Han kom med tiden att leta efter "nazismen före nazismen", eller kort sagt naizismens moraliska eller ideologiska rötter. Och den största av de rötterna skulle alltså vara "vårt" (likamed alla människors?) förakt för svaghet?! 
 
 "Nazismen före nazismen" var ett populärt diskussionsämne i den norska efterkrigsdebatten och intresset kom att fokuseras på den norska litteraturpristagaren Knut Hamsun, som vid 80 års ålder åkte till Tyskland för att vädja till Hitler om snällhet, men kom att bli utnttjad av den tyska propagandan. Jovisst beundrade Hamsun nazisterna. 
 
Statsvetare har framhållit att nazismen är ett hopplock av olika ideolgier till både höger och vänster. Det var frustrationen över det tyska nederlaget i första världskriget, soldater som kände sig svikna av poltikerna som skrivit på ett för Tyskland förnedrande fredsavtal. Och rena konspirationsteorier som utpkade judarna som de skyldiga. 
 
Nazisterna tog antisemismen till nya och tidigare ofattbara höjder. 
 
Förvisso tänker de flesta människor emellanöt tankar, som de borde skämmas för, men det gör dem inte till något slags protonazister. Alla plumpa skämt slutar inte med massmord. 
 
Jag undrar om Ofstad, den välutbildade och moraliskt "högtstående" filosofiprofessorn inkluderade sig själv, när han valde boktiteln Vårt förakt för svaghet?

Jemens barn - dem är det inte synd om längre ...

 
Nej, inte om man får tro ledande svenska media. Alla journalistiska resurser har ju satts in på att skildra svärfaderns räddningsaktion i Syrien. Men den verkar ha gått i baklås, sedan hans tre dagar långa visum, som han torde ha fått från de syriska myndigheterna, gått ut.
 
För Syriens diktator är det förstås en fjäder i hatten att svenska  medier beskriver livet i kurdisk fångenskap som ett helvete. Det drar uppmärksamheten från hur han har behandlat sitt eget folk - med bl.a. fängelser som ytterst få har kommit levande ifrån. Under några år har de syriska kurderna och regimen i Damaskus dock haft en gemensam fiende: IS.
 
Vad som ska hända framöver med alla barn, som befinner sig i kurdisk fångenskap på syriskt territorim fastän de inte är syriska medborgare, måste lösas internationellt. I stället för svenska säraktioner för att rädda det svenska genetiska arvet. Internationella Rädda barnen kunde faktiskt spela en roll.
 
Men den svenska grenen av Rädda barnen har agerar nu på samma sätt som föreningen för svenskhetens bevarande under 1930-talet - en förening som stod nazismen nära - och hade som mål att rädda det svenska genetiska arvet, som var utspritt i andra länder, tillbaka till Sverige. Innan dessa svenskättlingar, i bl.a. Ryssland, blandades upp med de inhemska folkslagen. De svenska generna behövdes, ansåg svenska rasbiologer, för att förstärka den enligt dem hotade svenska rasen. 
 
För bara någon månad sedan visades samma slags bilder - det kunde ha varit samma bilder - av svältande barn i Jemen. Är de utom fara nu? Jemen utmålades som världens då värsta humanitära katastrof, vilket torde ha varit rena guldgruvan för svenska Rädda barnen. Som nu använder terroristbarnen, som något slags lockbete för att få hem överlevande IS-terrorister till Sverige. Så att de kan fortsätta sin terror-verksamhet här.
 
Det är så osmakligt, så att man skan spy över hyckleriet och utnyttjandet av undernärda jemenitiska barn och de ekonomiska resurser som dragits in med dem som bildbevis. Varför har inga jementiska barn evakueerats till Sverige? När man inte har lyckats föra in mat till flyktinglägren i Jemen, kunde man väl ha fört flykgingarna, åtminstone barnen, i säkerhet? Åtminstone under en kortare tid, tills läget i Jemen stabiliserats.
 
Men syftet med svensk flyktingpolitik är ju inte att ge nödställda människor ett tillfälligt skydd, när de behöver det. I stället ska de tvångskonverteras till svenskar på livstid - för att hjälpa svenska arbetsgivare  med arbetskraft, som inte kräver så mycket. 
 
Det är tragiskt (Jag skriver inte "mycket tragiskt", eftersom det saknas ord för att beskriva hur tragisk) när oskyldiga barn dör i krig och under den första tiden efter ett krig till följd av kriget. Det må gälla tyska naisters och andra tyskars  barn efter andra världskriget såväl som IS-terroristernas barn nu. Och jeminitiska barn nu. Eller har den humanitära katastrofen i Jemen redan gått över? SVT:s programchefeer är skyldiga ett svar. Varför lånar ni er till kampanj-journalistisk?
 
 Det kom tydligen som en överraskning för de övriga krigförande parterna, att det fanns så många civila i IS' fångenskap, och att det hade fötts barn i "kalifatet". Detta trots kännedomen om alla sexslavarna av huvudsakligen yasidisk härkomst. Tusentals sexslavar mördades av IS under slutstsriden, för att det inte ska finnas vittnen till ogärningar i livet. Men ordet "folkmord" nämndes inte i svens debatt så länge det pågick. Och nu ska vi tycka mer synd om terroristernas erkända barn än om alla andra barn i hela världen .... 
 
Bl.a. de barn som terroristerna fick med sina sexslavar. Var dessa terrorister, i likhet med Skråmo, av "ursvensk" härkomst, så har dessa barn både nordiska och yasidiska gener. Terroristbarnen var avsedda att bilda den nya folkrasen i kalifatet, sedan de rättmätiga invånarna i de territorier, som behärskades av IS hade utrotats och deras kultur utplånats. 
 
Genom massmord på männen och systematiska våldtäkter på kvinnor, som tillhör ett ockuperat folkslag, och därigenom påtvingade graviditer, är en klassisk metod för folkmord. Syftet är att föröka det härskande folkslaget snabbare och det underkuvade folkslagets undergång snabbare. Det är alltså inte enbart p.g.a. männens potentiella egenskap av soldater, som de mördas. 
 
Vi påmindes om detta för någon vecka sedan genom TV-dokumentären om rättegången mot den bosniens-serbiska generalen Ratko Mladic. Hur tusentals  bosnien-muslimska män i Srebrenica mördades under en enda dag, sedan kvinnorna förts bort. 
 
Det är självfallet inte barnens fel hur och i vilket syfte de har avlats. Men när Rädda barnens Sverige-chef kräver att inte bara terroristernas erkända barn, utan även terroristerna själva ska tas hem till Sverige, för att barnen ska kunna umgås med sina pappor - och dessutomdriver kampanjer i TV och  utövar påtryckningar på regeringen för att denna ska infria detta, har det gått  för långt. 
 
Har Sverige ens resurser kvar att ta hand om dessa barn, utan att de växer upp till nya terrorister? Risken är uppenbar, om Rädda barnen har tänkt att svenska fängelser ska kunna nyttjas som viloläger för IS-terrorister. Även om talesättet "svängdörrar på fängelserna" är en överdrift, så är det mycket som passerar ut och in.
 
Många brott ute i samhället planeras och leds inifrån svenska fängelser. Och det skjuts redan hej vilt i de invardrartäta förorterna. Det enda som egentligen fattas för att Sverige ska bli det nya kaliifatet, är att de kriminella nätverken ställs under en ideologiskt drillad ledning. 
 
 

Är Rädda barnen en rasistisk terrorist-organisation?

 Det handlar naturligtvis om den svenske terroristen Mikael Skråmos (han med den blonda kalufsen och det urnordiska utseendet) sju kända barn. Det verkliga antalet barn känner vi inte till. Rädda barnen och andra terrorist-stödjande organisationer verkar utgå från att just han, med sina nordiska gener, inte har några utomäktenskapliga barn. Trots vetskapen att IS- terroristerna köpte sexslavar på slavmarknader.
 
"Mikael Damberg har fel". De lögnorden utslungade Rädda barnens Sverige-chef inför TV-kamerorna för ett par veckor sedan, om jag minns datum rätt. Damberg, s, är som bekant inrikesminister, med ansvar för polisen och terror-bekämpningen .Sverige-chefen menade att Sverige har ett ansvar för terrorist-barnen, t.o.m. för dem som har avlats där nere. Men tydligen bara om det skett inom äktenskapet. Han menade också att "barn har rätt till sina föräldrar" och att de också "ska tas hem".
 
Nu verkar regeringen vika sig, trots Dambergs kloka ord för ett par veckor sedan. Påtryckningarna från Rädda barnen och andra terrorist-stödjande organisationer (bl.a, Socialdemokrater för tro och solidaritet) samt "stödpartierna" verkar ha blivit för stark. Ska då Sverige bli ett paradis för terrorister, så att de kan få besök av sina barn i fängelset-om de över huvud taget blir dömda för sina brott. Under slutstriderna i östra Syrien mördades tusentals yasidiska kvinnor av sina "ägare", för att det inte ska finnas några vittnen till "handlingarna". (Utrikesminister Margot Wallströms benämning på våldtäkterna och massmorden),
 
För bara ett par dagar sedan insåg Wallström att det inte bara är att åka ner och rafsa åt sig alla barn med blek hy och ljust hår, för det är ju inte säkert att de har svenskt "vikingablod'" i sina ådror. Wallströms linje var då att genetiskt arv inte skulle avgöra vilka barn, som är i störst behov av hjälp. Men det menar tydligen Rädda barnens Sverige-chef - som därmed är Sveriges just nu mest inflytelserika rasist. Inte ett rött öre till Rädda barnen i fortsättningen!
 
Nu har saken delvis kommit i ett annat läge, når Skråmos mor har sagt att varken Mikael Skråmo eller hans lagvigda hustru längre är i livet - och hans svärfar, som är invandrad från Chile, vill "återförenas" med sina sju barnbarn, av vilka han inte ens ha träffat tre av dem. Ovisst om, när och hur länge han har träffat de fyra, som är födda i Sverige. Men alla ska alltså "tas hem", trots att det inte ens finns en adoptionsärende från honom i svärfaderns hemkommun. Har han tänkt starta fosterhem och leva gott på fosterhemsplaceringar från kommunen? Som adoptivförälder har man däremot ett försörjningsansvar för barnen.
 
Nu har saken kommit i ett ytterligare delvis annat läge, eftersom borgmästaren i svärfaderns hemstad i Chile har förklarat att den staden kan tänka sig ta emot barnen, bl.a. med motivering att barnens närmaste släktingar - om vi bortser från svärfadern som verkar olämplig som vårdnadshavare, är bosatta i den chilenska staden. Men tydligen vill staden har någon form av ekonomisk ersättning.
 
Till skillnad mot den Rädda barnens terrorist-stödjande Sverige-chef anser jag att överlevande terrorister och IS-stödjare inte under några omständigheter kan vara lämpliga vårdnadshavare för barn. Skulle sådana komma till Sverige tillsammans med sina barn, ska barnen omedelbart omhändertas för placering i fosterhem eller bortadoption - utan omvägen via "orosanmälningar" och utredningar av föräldrarnas lämplighet. Även om de inte har gjort sina barn något illa, vilket kan vara svårt att bevisa. så är man inte lämplig som vårdnadshavare om man har lärt sina barn att det är rätt att mörda.
 
Rädda barnens Sverige-chef är tydligen av motsatt uppfattning. Avrättningsplatser, där "man " (kanske barnets egen far eller mor) skär halsen av folk, är ett lärorikt och lämpligt utflyktsmål för "svenska" dagisbarn. Min åsikt, som jag hittills bara har fört fram i privata diskussioner, är att det bästa för terroristernas små barn, är att de blir adopterade. Och skiljs för alltid från en far eller en mor, som har varit terrorist eller terroriststödjare på plats i "kalifatet". och ångrat sig först efter det militära nederlaget. Med de äldre barnen, som enligt IS-logik, varit gamla nog (12 år) för krigstjänst. är det värre.
 
Liberalerna fortsätter att göra bort sig. En numera pensionerad liberal ledarskribent i en dagstidnig i Norrland - om vanligen råskäller på "nationalister" och andra EU-kritiker, efterlyser på sin vk-blogg "kurage" hos den svenska regeringen. Han jämför den nuvarande situationen med Röda kors-aktionen i andra världskrigets slutskede, då c:a 15.000 skandinaviska judar hämtades i de nazistiska koncentrationslägren för transport till Sverige. Det var inte nazisternas barn, som hämtades.
 
Men om man som sann liberal och fantisk EU-anhängare tror att det var allsköns "nationalister", d.v.s. motståndrörelserna i de av nazisterna ockuperade länderna, och inte de tyska nazisterna, som startade andra världskriget, så ÄR offren förövare. Då I Europa och nu i Syrien och Irak. 
 
Jag har hört tyskar i min egen ålder berätta om fasorna under den första fredsvintern 1945 /1946. om barn, knappt 10 år gamla, som t.o.m. tog livet av sig för att slippa en kvalfull svältdöd. Naturligtvis finns det en berättelse från "andra sidan" också. Men om de svenska Liberalerna har tänkt ställa upp i EU-valet, genom att peka ut offren (kurder, kristna, yasidier och shia-muslimer) för IS-terrorn som förövare, får vi innerligt hoppas att L befrias från sitt politiska inflytande på både nationell och EU-nivå,

Klimathysterin måste faktiskt få vänta

Efter att under några år läst Ledarsidorna.se och gillat det mesta, skrev jag kommentarer på nämnda webbplats under några veckor, men det fick ett tvärt slut. Orssakerna var framför allt
 
1. Vissa regelbundna kommentatorer visade sig vara rena högerextremister. Det kändes alltmer obehagligt i det sällskapet. Jag kan inte förstå hur utgivaren Johan Westerholm kan upplåta sitt forum åt dessa. Men han har frisvurit sig från ansvar genom att kommentarerna sska skicka via Facebook. Det är synd. JW uppger sig vara socialdemokrat av den gamla stammen, och har uppenbarligen fortfarande kontakter i kanslihuset, vilka förser honom med information, som regeringen inte gärna vill ska komma ut. 
 
2.JW har via Ledarsidorna och en annan blogg, som han drivit parallellt drivit en kampanj mot den grundlagsändring, som behövs för att skydda svenska folket - och alla flyktingar som sökt skydd i Sverige - mot såväl terrorister som vanliga kriminella. Den svenska offentligheten tvingar våra myndigheter att serva såväl andra länders utsända agenter och terroristnätverken som internationella söldligoroch kvinnomisshandlare  med detaljerade uppgifter om deras brottsoffer. Så att dessa kan mördas, misshandlas och tystas.
 
Genom denna kampanj lyckades JW förmå SD, som tidigare förstått att tidigare och blivande brottsoffer, vittnen och myndighetsperosner måste skyddas för att det ska vara tryggt att bo i Sverige, att byta åsikt i frågan inför den avgörande omröstning i riksdagen. Detta ledde till att de övriga sju partierna drog tillbaka förslaget.
 
Varefter samtliga sju partiledare -inför valet - har blåljugit och säger att de inte ens talar med SD i riksdagutskotten .När de andra partierna verkligen borde ha vänt dövöra mot SD dansade de alla efter den pipa, som SD fått från JW. Jag hoppa nu att Nyamko Sabuni blir ny partiledare för Liberalerna, så att det blir ett slut på ljugandet och hyckleriet.
 
Men JW och andra skribenter skriver också mycket bra på Ledarsidorna.se. Jag tar mig nu friheten att citera avslutningen på ett inlägg i går:
 
 "Ledarsidorna kommer inte på annat sätt kommentera klimat- och miljösatsningarna då dessa dels är ifrågasatta, dels ligger utanför Ledarsidorna kompetensområde. Men att sex månaders förskjutning av till exempel solcellssubventioner inte skulle vara avgörande för Homo Sapiens överlevnad bör nog stå bortom allt rimligt tvivel samt att det är som vanligt med klimatområdet.

Det är låginkomsttagarna, som inte har råd att investera i vare sig solceller eller elbilar, som via skattsedeln subventionerar medelklassens miljöengagemang."


Libbarna tog hjälp av SD för att trycka ner S

I veckan hände det som Jan Björklund och Annie Lööf lovat dyrt aldrig skulle ske. De tog hälp av SD för att vinna en omröstning i riksdagen. Det var ingen hemlighet hur SD skulle rösta. Ändå gjorde de det. Vilket pris kommer de att få betala för SD:s stöd? Det är ju just det, att tjänster kräver gentjänster, som under hela hösten har varit liberalernas och centerpartisternas paradargument mot att göra sig direkt eller indirekt samarbeta med SD. 
 
Men nu gällde det ju forstås Björklunds favortifråga: Fler ordningsbetyg i skolan. 

Mördaren var en före detta kvinna - läkaren slapp straff

 Läkarens råd: Är du missnöjd med någon av dina kroppsdelar - låt mig hugga av dem!
 
Är experimentsugna läkare verkligen oskyldiga till vad patienter gör, sedan de fått en annan personlighet av sin läkare?
 
Det dröjde ett år, innan media tog mod tilll sig och avslöjade vad journalisterna vetat hela tiden: Att järntorgsmördaren var en före detta kvinna som velat bli en man. Eller är hon fortfarande en kvinna? Kriminalvården avgjorde frågan, genom att placera henne i kvinnofängelse. Betyder det att hormonbehandlingarna har upphört, och att hon återigen både är och ser ut som en kvinna? Med eller utan bröst? 
 
Jag värjer mig starkt mot alla påståenden om att ju mer manlig någon är, desto mer vålesbehäten...Men läkares experiment kan gå fel. Och hormondoserna kan bli fel. Inte minst om de spetsas ut med illegalt knark. Den här före detta kvinnan hade åkt till Järntorget i Örebro, som inte bara hyser vanliga marknadsständ  utan även är Mellansveriges största knarkmarknad, för att köpa knark av ett så kallat ensamkommande barn i 24-årsåldern. När hon kom hem till knarkarkompisarna i hemstades Skövde, förväntade hon sig antagligen stora famnen. Men de ringde polisen, när de såg blodet på hennes skor. De visste ju var hon hade varit, och att en ung afghan hade hittats mördad där. 
 
Jag blir arg på mig själv. Varför tycker jag alltid synd om kvinnliga brottslingar, även om de har begått lika avskyvärda brott som manliga brottslingar begår. Men Järnntortsmördaren har verkligen en tragisk historia bakom sig, med tvångsomhändertaganden, fosterhemsplaceringar och ett oerhört självförakt, som hon av någon anledning kopplade till sitt kvinnliga kön. Hennes förmyndare, hade nekat henne omoperation till "man", en operation som är genetiskt ogenomförbar, tills hon fyllt 18 och blivit myndig.
 
Skurken till läkare, hade inte tagit hänsyn till att hon trots sin ålder inte var kapabel att ta ett sådant beslut, att utsätta sig för ett experiment som dessutom var dömt att misslyckas. Trodde hon verkligen att hon skulle bli en man - en helt vanlig man, utan psykiska problem? 
 
Borde det inte ha varit vårdens skyldighet att stärka hennes självkänsla och förmå henne att älska sig själv för den hon är - kvinna? Läkaren har förstört livet inte bara för den unge afghanen, som blev offer för hennes "manliga" personlighet, utan även för henne själv, som sitter på kvinnofängelse och varken är man eller kvinna. Så erhört tragiskt.
 
Kvinnlig könsstympning är ett brott i Sverige. Föräldrar, som skickar sina barn till sina egna hemländer för att genomgå operationen för att se ut som salsgolv därnere, kan dömas till fängelsestraff. Det har nu bara gått några år efter Paolo Maciarini-skandalen vid Karolinska institutetet, som - i likhet med skandalomsusade Svenska akademin - är ett nobelinstitut, utser nobelpristagare. Maccarine är alltså stjärnkirurgen, som opererade in konstgjorda matstrupar på patienter, som sedan dog efter svåra smärtor. 
 
Nu skär man bort brösten på 14-åringar vid Karolinska, vilka nyss ha fått bröst. Och i likhet med så många andra i den åldern tror att det är något fel på dem. Skurkläkakrna skyller på att de unga patienterna är mogna nog att ta sådana beslut, och att de dessutom "stöds" av sina föräldrar. De har ingen möjlighet att ångra sig, men kan förstås avbryta hormonbehandlingen som behövs för att förhindra skäggväxt m.m.
 
Det här borde vara straffbart, och är det säkert också, om man följer lagen. Läkare som uppsåtligen skadar sina patienter, även om det är på patienternas egen begäran, borde skaka galler i många år. Jag har skrivit förut på denna blogg att Karolinska institutet borde läggas ner, och uppgiften att utse nobelpristagare i medicin borde lämnas över till Vetenskapsakademin. 

Höj panten eller ge burken till tiggaren

Liberalerma försöker nu vinna EU-valet med löften om att göra deras Europa till en imperialistisk stormakt, med egen krigsmakt och handelskrig med Ryssland. Med Sverige som slagfält om handelskriget övergår i ett riktigt krig. Något som franska generaler drömde om strax före utbrottet av andra världskriget. Vill de svenska väljarna verkligen detta? 
 
Varför inte använda EU till sådant som EU kan och bör användas till, exempelvis få slut på tiggeriet i Västeropa? Men i stället yrar den avgående (?) partiledaren Jan Björklund om en gemensam koldioxidskatt inom EU. Liberaler och självutnämnda vänstersossar säger- utan skymten av bevis -  att "Det går inte att förbjuda fattigdom". Den gamla välgörenhetshögern i nya ljusblå eller illröda tomtekläder. Till och med Jonas Sjöstedt, v, som förut krävde att EU-bidragen till tiggarnas hemländer skulle dras in, om inte dessa hemländer slutade exportera sina sociala problem till Västeuropa, har tystnat i den frågan. 
 
De kallades zigenare, de svenska medborgare, som bodde i stora husvagnsläger utanför de större städerna och skickades från kommun till kommun, efter tre dygn i en kommun. Nu gäller tre månader för medlemmar av samma folkgrupp, formellt för att söka jobb i ett annat EU-land än sitt eget. Chansen att få jobb är näst intill obefintligt, men tokliberalerna och falskvänstern pöser av godhet av att få ge ett mynt i koppen,
 
Grunden för tiggeriet är givetvis att man kan skrapa ihop lite mer som tiggare i väst, än man kan få i fattighjälp i sitt hemland - trots alla miljarder från EU, som regnar över dessa länder.
Dessa bidrag borde verkligen villkoras, med att dessa länder tar bättre hand om sina egna medborgare.
En lägsta acceptabel levnadsnivå i hemländerna. i kombinsyion med att alla utländska EU-medborgare behanslas absolut lika i övriga EU-länder.
 
 Denna likabehandling behöver inte alls vara dålig. Vitsen är ju att inget EU-land (utom tiggarnas hemländer) erbjuder bättre villkor än något annat EU-land. 
 
Det är bara välgörenhetshycklarna själva som tror det. För att de vill tro det - så att de får visa sin godhet. Snylta på andras olycka. 
 
Därmed blockerar de politiska initativ, särskilt på EU-nivå, för att få ett för tiggarna själva bra slut på tiggeriet. 
 
 
Jag kritiserar inte dem, som av äkta medkänsla ger en slant till tiggaren.Jag kritiserar hycklarna, som säger att tiggeriet inte kan förbjudas. I stället för att tala om vad som ska komma efter ett eventuellt tiggeriförbud. På vilket sätt tiggarna ska hjälpas. De behöver inte ens  buntas ihop och skickas hem. De återvänder nog frivilligt, om de märker att det' är bättre i hemländerna. Det borde därmed också vara möjligt - utan att det leder till en invasion av nya tiggare - att hjälpa de f.d. tiggare, som så vill, att etablera sig i de länder som de vistas i. Speciellt om det har varit under flera år. 
 
                                                               - x -
 
"Det är nog vasst". Så lyder veterinärens diagnos, om han / hon inte har hittat något fel på kon trots grundlliga undersökningar. Det börjar med att kon äter mindre och kröker rygg en anning. Den första misstanken är klövröta, eller något annat som är lätt att konstatera och behandla. Eller något övergående. Så småningom ringer man veteriären, och därefter nödslakten. Kon leds ut ur ladugården och skjuts i huvudet strax utanför. Lukten av död dröjer kvar, och skrämmer de andra korna, så dem kan man inte ta ut på bete samma väg. 
 
Den burken borde tiggaren utanför butiken ha fått, i stället för att den hamnat i kons mage i strimlat skick. Är man för lat för att själv stoppa burken i burkautomaten, så gör tiggaren det mer än gärna. Det är en lösning, som jag verkligen kan rekommendra, så länge vi har tiggare utanför våra butiker.
 
Det är fullständigt ofattbart att miljörelsen inte har krävt höjd pant på alumiumburkar. För djurens skull och för att spara energi. Det går åt mycket energi för att framställa aluminium. Det blir stora utsläpp inte minst av koldioxid. Jag föreslår ett konkret mål för alla verkliga djur-och miljövänner att arbeta för. 
 
33 cl aluminiumburk: pant 3 kr.
50 cl aluminiumburk: pant 4 kr.
 
 
 
 

Kapitalinkomstsskatt och förmögenhetsskatt är inte samma sak.

Antag att du har en förmögenhet på 100 miljoner kr. För de flesta av oss är det ofattbart mycket pengar. Borde inte staten konfiskera sådär 99 miljoner och låta miljonären behålla den sista miljonen, och dela ut de 99 miljonerna till de fattiga? Det kan man kanske tycka, men jag ska inte gå in på fler för- och nackdelar med en sådan "reform" än att politikerna själva kommer att lägga beslag på pengarna. De bygger ju upp egna, ärftliga förmögenheter. Av skattepengar.
 
EU:s länder är förbjudna att konfiskera privat egendom, utan att ge ekonomisk kompensation för det som har fråntagits någon enskild (och då kalla det expropriation), varigenom värdet på den samlade förmögenheten inte ska påverkas. 
 
I längden är det naturligtvis ohållbart att de stora förmögenheterna bara växer och växer, eftersom politisk makt följer med stora kapitalinnehav. Men 100 miljoner är inte en särskilt stor förmögenhet i de sammanhangen. Om det inte blir någon avkastning eller ränta på de 100 miljonerna, men 2 procent ska betalas i förmögenhetsskatt varje år, återstår 98 miljoner redan efter första året. Så länge det handlar om säljbara tillgångar, kan en förmögenhetsskatt finansieras på sättet. Om hela förmögenheten är placerat i ett företag, som inte kan delas och säljas bit för bit, blir det värre. 
 
Sak samma med de riktigt små förmögenheterna, som kanske är placerade i ett bostadshus, som ägaren själv bor i, Ska ägaren betala både fastighets- och förmögenhetsskatt, som fallet var tidigare, måste han / hon kanske sälja huset för att betala skatten. Om lönen eller pensionen inte räcker till. Det fanns de, som pläderade för att dessa "småkapitalister" skulle klämmas åt med en förmögenhetsskatt för att tvinga dem att investera sina förmögenheter i någon vinstgivande verksamhet. Att äga "passivt kapital" ansågs som någon nästan kriminellt.
 
Om man sålunda investerar sin förmögemhet i någon vinstgivande verksamhet, så får man en kapitalinkomst. Och den ska naturligtvis, enligt min mening, beskattas, precis som alla andra inkomster. 
 
Om vi då återgår till de 100 miljonerna, och de ger en avkastning på 5 miljoner varje år, så är de 5 miljonerna en kapitalinkomst. Om ägaren då får betala 40 %, d.v.s 2 miljoner, i kapitalinkomstskatt varje år, så växer ju förmögenheten med 3 miljoner första året och ännu mer följande år. 
 
Jag skriver detta med anledning av TV-debatten mellan Ulla Hansson, v, och Emil Källström, c, om skattesystemet. Hansson klagade först på att förmögenhetsskatten har avskaffats, och krävde sedan att kapitalinkomstskatten borde återinföras. Men kapitalinkomstskatten har mig veterligt aldrig avskaffats. Den borde kanske höjas? Om det var vad Hansson ville få fram, så varför förklarade hon inte vilken skatt hon vill höja? C vill nämligen sänka inkomstskatterna, men höja andra skatter. Vilka?
 
Det är väl soklarat att "borgerligheten", med stöd inte minst av mp och klassresenärer inom s, vill sänka inkomstskatterna för höginkomsttagare och höja andra slag av skatter, som drabbar främst långinkomsttagare? Men det framgick inte. TV hade dessutom intervjuat en ekonomprofessor, som något slags neutralt sanningsvittne. Men dessa ekonomiprofessorer, höginkomsttagare som de är, talar alltid i egen sak. Hur "skadlig" en solidarisk skattepolitik är för samhällsekonomin. 
 
Förmögenhetsskatter klarar vi oss utan, om vi i stället har en progressiv kapitalinkomstskatt. Med progressiv menas en låg skatt på små inkomster och en hög skatt (som ökar ju mer inkomsten ökar) på stora inkomster. 

Klimatet kunde inte vänta. Då exploderade bussen.

Hur kan man åka omkring medstora  tankar med explosiv vara på busstaket, när det har skett flera olyckor, minst en dödsolycka i Stockholm, med alltför höga bussar? 2013 hade två bussar fastnat i den nu aktuella tunneln. Sedan dess har man monterat ett hinder utanför tunneln, för att hindra höga fordon att köra in i tunneln. Vem kom på de vansinniga idén, när en av bussarna som fastnade 2013, fick hela överdelen, där passagerarna sitter, hoptryckt? Hade bussen haft högre fart, hade överdelen blivit avskalad. Och det hade ingen passagerare överlevt. 
 
Bränletankarna på dieselfordon brukar vara monterad i underredet mellan fram- och bakhjulen. Men med de stora volymer, behövs för att ersätta dieseln, finns inget säkert utrymme, utan en kraftig inskränkning av utrymmet för passagerare och / eller resgods. Hur har gasbomber-bussarna över huvud taget kunnat bli typgodkända? Det kan tyckas vara att hård-dra, att skylla olycksriskerna med den i all hast framtagna "miljövänliga" tekniken på den politiskt (speciellt av Mp) skapade klimathysterin. 
 
Men varje gång någon försöker säga "Stopp. Det behövs utredningar först", ylar dessa politiker om att "Klimatet kan inte vänta". Och förnuftet tysnar. Ingen vill ju framtså som ett hot mot planetens överlevnad. 
 
Att utvinna energi ur rötslam, är kanske en bra idé. Men det bränslet borde i så fall användas i stationära kraftverk för elproduktion, och distirbueras till stadsbussarna via kontakledningar. Det är en väl beprovad teknik, men kräver initialt större investeringar i fasta anläggningar. . 

V-ledaren Jonas Sjöstedt kan inte heller räkna

För några dagar sedan konstaterade vi att förre skolministern och reservmajoren Jan Björklund inte kan räkna. Han trodde att häften av 349 är 167. Nu lovar Jonas Sjöstedt att V inte ska fälla regeringen med hjälp av SD. Hur ska det då gå till? Jo, M och KD lär ha lovat att de kommer att stödja ett eventuellt V-initiativ för att fälla regeringen. Mycket imponerande. De tre partierna V, M och KD har tillsammans 120 mandat. Fattas en hel del för att nå de 175 mandat som behövs för att fälla regeringen. 
 
Tillsammans med SD är det dock möjligt. V. M, KD och SD har nämligen tillsammans 182 mandat. Det här kommer att bli jättekul. Löfvén, S, Lööf, C och Björklund, L, har ju lovat med en mun att de 73 punkterna i "jöken" ska genomföras. S kommer alltså att lägga förslag att införa marknadshyror och förändra arbetsrätten. Sjöstedt framträder i TV och tar på sig skarprättarminen. Han ser ut som en blivande statsministeermördare. Han hotar regeringen med misstroendevotum. Kristersson. och Bush-Thor lovar att stödja V. Visserligen är de inte alls motståndare till den S-ledda regeringens förslag, men det viktigaste är att avsätta regeringen, säger de. "Borgerlig politik blir bäst med en borgerlig regering" säger de ockå, och försäkrar att de inte tänker förhandla med SD
 
Under tiden har Sjöstedt skrämt upp svenska folket med att ett par miljoner hyresgäster kommer att vräkas, och att hundratusentals anställda kommer att få sparken. M ,och KD vägrar fortfarande att förhandla med SD, som oväntat (?) avslöjar att man kommer att stödja V-initiativet att avsätta regeringen. Sjöstedt ändrar sig, och lovar att V inte ska stödja avsättningen av regeringen. 
 
Ett mycket tomt hot, alltså. Men antag att oenigheten inom regeringsunderlaget  är så stor, så att både C och L stödjer avsättningen av regeringen. Men det räcker inte för att V ska slippa det förargerliga stödet från SD. V, M, KD, C och L har tillsammans 171 mandat. Och det behövs fortfarande 175 mandat för att avsätta regeringen. Kommer det att bli uppror inom V nu? Sjöstedt har målat in sig i ett hörn, som han inte kan ta sig ur utan en hjälpande hand från Jimmie Åkesson. 
 
Vänsterpartisten Rosanna Dinamarca har alldeles rätt, när hon säger att V har haft en historiska chans att påverka svensk politik, men har kastat bort den chansen .Den chansen har felräknaren Jonas Sjöstedt avstått till SD. 

Januarisnö är inget oväder

 
Det har fallit snöflingor under eftermiddagen där jag bor. Det var ett kort, men ganska intensivt snöfall, men nu har "ovädret" dragit förbi. Efter den varma sommaren, tycks vi nu ha fått en helt normal vinter. Det kallas "oväder". SMHI utfärdar "stormvarningar". Indoktrineringen att vi är mitt inne i en svår klimatkris är i full gång. Ingen kan längre skilja mellan klimat, väder och oväder. Förr sa man "Över klimatet rår endast Gud". 
 
Viktiga regeringsbeslut om vädret ligger på is. 
 
 

Vill EU-parlamentariker Cecilia Wikström, L, arrestera riksdagsledamöter som hon ogillar?

S, C, L ovh MP har kommit överens om att V inte ska ha något inflytande. Stefan Löfvén har backat och förklarat att den märkliga skrivningen endast var ett konstaterande av rådande förhållanden, sedan de fyra partierna har bildat en "mini-majoritet", eller vad det ska kallas, och då behövs inget ytterligare parti för att man ska uppnå majoritet vid omröstningar i riksdagen.Enligt partiledaren Jonas Sjöstedt, V, är detta en reträtt från Löfvéns sida. Han har "rört sig i rätt riktning". 
 
I själva verket är MP det parti, som inte behövs för att uppnå någon majoritet. Alla tänkbara majoriteter kan bildas utan att MP ingår i någon av dem. MP är inte bara riksdagens minsta parti, utan dessutom det parti som tappade mest i det senaste val - och som fortsätter att krympa. 
 
Men hur kan Jan Björklund som är major och har varit kursetta på Krigshögskola och dessutom har varit utbildningsminister inbilla sig att 167 (= antal mandat sammanlagt för de fyra sammansvurna partierna) kan vara en majoritet, när vi har 349 riksdagsledamöter? Det är visserligen sant att utom vid statsministerval så utörs majoriten av över hälften av de närvarande riksdagsledamöterna. Men vilka garantier har Björklund för att inte motståndarna till regeringförslagen ska vara tillräckligt många närvarande, för att fälla förslagen?
 
EU-parlamentarikerna Cecilia Wikström har gått ett steg längre, då hon i intervjuer har sagt att när terrängen ändras måste man rita om kartan. Men snälla nån, terrängen (d.v.s. mandatställningen i riksdagen) ändrades senaste gången genom riksdagsvalet 9 september 2018. Nu har fyra partier agerat om om två av riksdagens partier, med sammanlagt 90 mandat inte finns. Dessutom har de agerat som om M och KD, som har 92 mandat tillsammans , inte heller finns. C och L har inte ens flest mandat inom den forna alliansen. De har tillsammans 51 mandat. 
 
Det sägs ofta att Hitler kom till makten genom ett demokratiskt val. Det är inte sant. Nazisgerna fick 37 % av rösterna vid det tyska riksdagsvalet 1933. Hitler utsågs till rikskansler av presidenten, eftersom de övriga partierna bekämpade varandra, så intensvit så att de inte hade tid med Hitler och hans parti. Hitler skaffade sig majoritet i riskdagen genom att arrestera kommunisterna och ersätta dem med nazister.
 
Hitler ritade alltså om både kartan och terrängen. Vilket Ceciala Wikströmförsöker  göra nu. Därmed har hon legitimerat detta förfaringssätt för andra, som eventuellt också vill bli en majoritet fastän de är en minoritet, om valresultatet räknas. Det är nu en sak att SD inte har inbjudits till interna möten inom alliansen och olika informella samarbeten. Men Cecilia Wikström, som sitter ner i Bryssel och fantiserar, kan inte hindra vare sig SD eller V att rösta i riksdagens kammare. Om hon inte har ngon hemlig polis, som åkeer dit och arresterar,
 
 
 
 

MP bakom markeringen mot V?

Om ett par timmar kommer Vänsterpartiet att ge besked om man stödjer Isabella Lövins (MP) fortsättning som vice statsminister. Ministerkollegan Gustav Fridolin, MP, framträdde i Morgonstudion och försvaradse fyrpartiuppgörelsens skarpa angrepp mot V. Han skyllde ifrån sig på C och L, som faktiskt behöver Vänsterpartiets stöd för att få igenom det de vunnit i överenskommelsen. Fridolin skyllde på att C och L så gärna ville ha med markeringen mot V, och att han bara hade att "respektera" det.
 
Nog verkar det här vara en fortsättning på MP:s kamp sedan 1990-talet för att beröva V poilitiskt inflytande? Så länge S och V tillsammans hadse 50 % eller mer av riksdagsmandaten, stod V i vägen för MP:s möjligheter att diktera de socialdemokratiska regeringarnas (som då var enpartiregeringar) politik.
 
Man börjar nu skönja vilka som skött förhandlingarna. Mikael Damberg, S, som har goda relationer med Frankrikes president Emanuel Macron, som har som mål att knäcka de franska fackföreningarna, har tydligen haft ett betydande inflytande.  

Inte helt förvånad

Jag blev inte helt förvånad, när Liberalernas partiråd sagt ja till Löfvén. Men det var inte helt väntat. Att Centerpartiet sagt ja var ännu mindre förvånande, eftersom överenskommelsen innehåller löften till C:s traditionella väljare på landsbkygden. Men som jag har skrivit i inlägget "Stackars Annie" kommer landsbygdssatsningarna, som vi inte ens vet om de blir av, att motverkas av fortsatta kraftiga satsningar på att storstäderna ska fortsätta att expandera på landsbygdens, småorternas och glesbygdens bekostnad. 
 
Att media inte kan se några som helst framgångar för C, även om det kanske stannar med ord, visar bara i vilken bubbla Sveriges ledande och högst avlönade journalister lever. Vet de ens att Sverige finns, att det finns ett Sverige även på andra sidan viltstängslena, som omger våra motorvägar?
 
Rulla ner och läs inlägget, om du inte redan har gjort det. 

Också ett alternativ

En S-veteran har skrivit på sin blogg: "Men Stefan Löfven och partiledningen har naturligtvis ett alternativ. En regering ledd av Ulf Kristersson kommer förr eller senare att falla. Och i det nyval som sedan följer kommer socialdemokratin att ytterligare stärka sin ställning "
 
Helt rätt om S-veteranen hade skrivit att Stefan Löfvén och s-partiledningen hade ett alternativ - i stället för har. Alternativet att släppa fram Kristersson som statsminister torde nu vara överspelat för sossarnas del. Precis som S-veteranen skriver, hade en Kristersson regering fallit förr eller senare. Troligen förr än senare. Under tiden hade Kristersson-regeringen hunnit genomföra det som är bra i S- ,och C-överenskommelsen, som är bra men svårsmält för alla nostalgi-sossar, såsom nedläggningen av Arbetarförnedringen (d.v.s. Arbetsförmedlingen) i nuvarande form. 
 
Det är en strategi, som S har valt i en del kommuner, när det interna motståndet mot növändiga reformer har varit för starkt. Man har gjort en medvetet dålig valrörelse, och låtit borgarna ta över under en mandatperiod för att de ska rensa upp i nostalgiträsket och ta kritiken, för att sedan själva komma tillbaka till ett avstädat bord. 
 
Men risken hade förstås varit, om S hade valt den linjen i rikspolitiken och regeringsfrågan, att man hade kommit tillbaka utan "hjärnkontoret", d.v.s. MP som förmodligen hade åkt ur riksdagen efter ett extraval. S-ledningen har alltså val "psokifiering" i stället för att försöka klara sig utan MP.
 
PASOK - så hette det socialdemokratiska partiet i Grekland, som länge hade regeringsmakten, men skötte den så illa, så att partiet nu är i det närmaste utplånat. I Sverige har S glömt att det är väljarna som väljer politikerna, och inte tvärtom. S har nu valt att försöka regera med stöd av de borgerliga riksdagsledamöter som har röstats in av alliansväljarna (naturligtvis i första hand C- och L-ledamöterna, men även M och / eller  KD-ledamöterna, för att få ihop den nödvändiga majoriteten) i stället för att öka sin egen väljarandel genom att  återerövra LO-medlemmarna från M och SD.
_ _ _
 
Centerpartisten, ur vars blogg jag citerade i förra inlägget, har också skrivit i samma blogg:  "Överenskommelsen omfattar ett budgetsamarbete och de 73 punkter som finns i uppräknade i dokumentet. I övriga frågor är vi i oppositionsställning och i den rollen ska vi vara en blåslampa på S och Mp. För vår del har det aldrig varit aktuellt att sitta med i regeringen..."   Hur länge kommer Löfvén att sitta som statsminister. om han nu blir vald, innan han kommer att röstas bort av en riksdagsmajoritet inklusive både C och SD? Hur effektiv kommer den centerpartistiska blåslampan att vara, när S ska tvingas uppfylla allting som man lovat? Den som hotar måste vara beredd att sätta hotet i verket, för att det ska tas på allvar.  

Den lilla lögnen

"Det var för Centerpartiet det enda alternativet för att ta ansvar för regeringsbildningen och skapa förutsättningar för att få en regering som har beslutsmandat utan att behöva söka stöd från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet."
 
Detta har har jag klippt från en C-blogg. De ljuger, så att de själva tror på vad de säger. För hur ska regeringen få igenom sina förslag i riksdagen utan stöd från var sig SD eller V? 
 
Eller räknar man helt kallt med att M och /eller KD inte kommer att rösta ner borgerliga förslag, som är signarade S? 

Tidigare inlägg
RSS 2.0