Hav stiger inte när land sjunker

Kartan, som illustrerar förra inlägget visar inlandsisens största utbredning. Höga kusten - den del av skandinaviska halvön som har den snabbaste landhöjningen ligger precis halvvägs mellan isens nordkant och dess sydkant.Hur tjöck isen var just där vet väl ingen. Men jag löste nyligen att inlandsisen över Grönland når 3.000 meter över havet. Förmodligen var den lika tjock i Höga kusten-området, är landhöjningen har varit 296 meter sedan isens avsmältning.
 
Mig veterligt tror ingen att havet har sjunkit så mycket, utan det är landet som har stigit så mycket. Vart har alla vattenmassorna tagit vägen? Men vad händer, när land sjunker? Jo, helt logiskt sjunker havsnivån också. Eftersom mer land översvämmas. Men vad händer med jordskorpan, när det bildas ett flera tusen meter tjockt istäcke över densamma? Jordskorpan pressas ner. Men betyder det att jordklotets totala volym krymper? Nej. Jordskorpan pressas upp både utanför isen och under isen, där den inte är lika tjock. Därför har vi en landsänkning även i södra Sverige, trots att även denna del av den skandinaviska halvön täcktes av isen.
 
Detta är naturliga rörelser i jordskorpan långt innan ångloken uppfanns, långt innan flytplan och bilar uppfanns. Men svenska journalister i gemen är så obildade så att de tror att landsänkningen i söder inte existerar, utan att det är havet som stiger. Denna med skattemedel översubventionerade journalistkår skriker efter ännu mer pengar från staten. Man  påstår att man är ett skydd för demokratin mot fake news.
 
I själva verket producerar de själva fake news, som vilselekder våra lika obildade politiker att ta felaktiga beslut, som häller på att göra Sverige till ett uland, som hotas av statsbankrutt. Men Sverige är väl ett rikt land, som inte står vid randet av en statsbankurr? Ja, ännu så länge. Men över hälften av landets kommuner och regioner är konkursmåssiga. 
 
Riksrevisionen har varnat för att den dyrbara" klimaomställningen" har ingen eller bara en liten påverkan på klimatet. Riksrevisionsverkt är visserligen ingen expertmyndighet på klimatet, men anser tydligen att åtgärderna är "ineffektiva".  Finns det över huvud taget effektiva åtgärder, som påverkar klimatet? Det vet nog inte ens Riksrevisionsverket. Vetn ågon?
 
Kanske Greta, som av ett par kyrkopolitiker har förklarats vara en profet med budskap dirket från Gud, en ny Muhammed. 

Landsäkningen trollas bort i allt mer hysterisk klimatdebatt

 
 
Läste i Stockholmsmedia, tror det var Dagens Nyheter (Daily Fake News) om stigande havsnivåer i södra Sverige.I Norrland motverkas de stigande havsnivåerna fortfarande av landhöjningen efter senaste istiden. Det låter ödesmätttat. Fortfarande? Hur länge till? Ett par år eller tiotusentals år, eller ännu mer?
 
Men det är inte havet som stiger, utan landet som sjunker i södra Sverige. Gränsen mellan landhöjning och landsänkning går strax söder om Motala. Vättern är som ett badkar, som tippar mot söder. I norra delen av sjön finns Sveriges största insjöskärgård och i södra delen översvämmade stenåldersbyar och skogar. En medeltida kyrkogård lär också ligga på Vätterns botten. 
 
Är det kanske de koleldade ånglokens fel? Eller flygresornas fel? Ett tydligt tecken på att svenskarna har tröttnat på klimatbedrägeriern är de ökande försäljningen av personbilar i den största och törstigaste storleksklassen. 
 
Är svenska journalister verkligen så obildade så att de inte ens har elementära kunskarper om vår land i gången tid och nutid, är skolkrisen allvarlig. 

Höjning med en tiondels grad utlöser klimatpanik

Det är riksnyheterna i TV. som gått ut med det för många ångestframkallade beskedet att tidigare rekord för januari månad i Örebro har slagits med exakt så mycket. Var sitter den märkliga termometerna som visar så exakt? Vad klimatalarmisterna i TV troligen inte känner till är att stan har växt på både bredden och höjden. Den omgivande landsbyggden har flyttats längre bort. De nya höga huskkropparna avger värme. I Uppsala är det redan tio grader varmare i centrum än utanför stan. Bilavgaserna innehåller inte bara koldioxid. De värmer dessutom luften, som de släpps ut i.

Skåningar, smålänningar och samer - ett klargörande

Jag personligen delar inte in svenskar i mer eller mindre svenska. För mig är alltså skåningar och samer lika svenska som jag själv. De är inte mindre svenska för att de medvetet eller omedvetet vill bevara sin skånska eller samiska särart.
 
Men jag tycker däremot att en person, som gör sådana indelningar, ska göra samma värdering av sig själv som av andra. Och då tycker jag att en person, som har vuxit upp i ena änden av Sverige borde hålla sig för god för att stämpla människor i andra änden av Sverige som inte svenskar fullt ut. Till saken hör ju också att det samiska området slutgiltigt delades upp mellan Sverige och Danmark - Norge ungefär samtidigt som Skåne blev svenskt. 
 
Och ännu mer bizzart blir det att sångerskan Loreen, som har vuxit upp i samma stad i det gamla Svearikets kärnområde, som jag själv är född i, inte skulle kunna representera Sverige. Kan över huvud taget några målardalingar representera Sverige, enligt den skånska rasisten? Lägg nu märke till att jag inte beskyller alla sverigedemokrater för att vara rasister. Men är det inte lika mycket dags för SD att skaka ur de bruna lössen ur den svenska fanans veck, som det borde vara dags för Socialdemokraterna att skaka ur de bruna lössen ur de röda fanans veck? 
 
Jag syftar naturligtvis på den pågånde fördrivningen av judar från Malmö, vilket ledande socialdemokrater i den staden ligger bakom, under täckmantel av kritik mot staten Israel och stöd till det palestinska folket. Jag vill återigen påminna om att Malmö-Lund var ett europeiskt centrum för övervintringen av nazister efter Nazitysklans fall. Exempellivs räddades norska nazister till Sverige undan den norska rättvisan efter den tyska ockupationen av Norge.
 
Stefan Löfvén har upprepade gånger frågat Jimmie Åkesson vad som fick honom att gå med i SD ett år innan detta parti beslöt att ta avstånd från nazism och rasism. Men frågan bör också ställas till Löfvén själv vad som hindrar honom att rensa ut nynazisterna, som döljer sig under palestinaschalar, ur det egna partiet.
 
Vem är egentligen smålänning? Måste man inte vara svensk medborgare eller åtminstone vara invandrare med permanent uppehållstillstånd för att räknas som smålänning? Jag har en god vän, som är född i Malmö och talar med en aning skånsk accent som har bott flera år i Småland, men enligt egen utsago inte varit fullt ut accepterad som smålänning av andra smålänningar.
 
Alla människor i hela världen är dock inte svenskar. Inte ens de, som har lyckats tilltvinga sig något slags tillfällig uppehållsrätt genom att bryta mot våra lagar, både genom att vistas här illegalt under lång tid och genom att behå grövre brott än så. Hur många gånger har inte Stefan Löfvén sagt att de, som fått avslag på sina asylansökningar, ska lämna landet? Hur har han då under press från ett av riksdagens minsta partier kunnat gå med på att stifta en lag för just den grupp som har trilskats mest, nära 9.000 personer?
 
De är alltså "smålänningar" om de är bosatta i Småland, men inte svenskar som har flyttat över gränsen från Skåne?  

Stora skillnader mellan eurovisionen 2012 och flygkraschen 2020

Riksdagens tidigare  andre vicce talman Björn Söder ifrågasatte om Sverige verkligen hade vunnit eurovisionen, trots att den vinnanande låten hade skrivits av två svenska låtskrivare. hadse vunnit de svenska utslagstävlingarna och sjöngs av en artist, som var född, uppvuxen och utbildad i Svearikets gamla kärnområde, ser ut som en svensk och  talar perfekt svenska,  och inte ens hade besökt släktingarna i föräldrarnas gamla hemland.
 
Talar perfekt svenska gör inte Söder, som snarare talar en ålderdomlig dansk dialekt, som - till skillnad mot s.k riksdanska - inte har förändrats nämnvärt sedan Skåne införlivades med Sverige under andra hälften av 1600-talet.
 
Vem är mest svensk av de två? Söder menar tydligen att den nordiska rasen är en förutsättning för svenskhet. Har han komplex för att han inte är någon riktig svensk? Han tycks nu ha sparkats snett nedåt inom SD-hierarkin, efter att tidigare ha varit en av de fyra högsta hönsen, som nu har blivit tre. SD:s motståndare gottar sig fortfarande i Söders uppenbara rastyplära, som de nu har försökt tillskriva Kent Ekeroth för hans ifrågasättande om det var rätt att kalla två av offren för flykraschen för "smålänningar".
 
Av Ekeroths egna inlägg framgår inte någon form av rasbestämning av de två, varför jag tror att han ville fästa uppmärksamheten på att de tillhör en grupp f.d. asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar, men inte har lämnat landet utan har vistats här illegalt under en längre tid, innan de fick något slags tillfälligt uppehållstillstånd genom den s.k. gymnaiselagen. 
 
Ekeroth själv är av judisk börd från Kazakstan, som är eh f.d. sovjetrepublik i norra Västasien. Enligt Söders rastypologi kan han därmed inte vara hundra procent svensk, eftersom man enligt Söder inte kan vara både hunddra procent svensk och jude eller same. 
 
Många har reagerat mot att afghanska medborgare, som redan har uppehållstillstånd i Iran, har sökt asyl i Sverige och vägrat återvända till Iran sedan de fått avslag på sina svenska asylansökningar utan problem har åkt på "semester" till Iran - utan att gripas av iransk polis. Har de ljugit i sina svenska asylansökningar? Och har vi inte konstiga lagar i Sverige, när personer som har avvisningsbeslut kan komma tillbaka till Sverige efter besök i hemlandet?
 
Man förstår regeringspartiernas ömma tå, när konsekvenskerna av deras lagstiftning dras fram i ljuset. Men naturligtvis är det bedrövligt att detta har skett p.g.a nedsjutningen av ett passagerarplan. 
 
Vad Björn Söder beträffar, så tror jag att han trots sin osvenska uppväxtmiljö har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att förstå vad han faktiskt säger, d.v.s. att han har sagt vad han faktiskt mienar. Det har gjorts försök att "tolka" honom annorlunda, att han bara har menat att det är skillnad mellan olika svenskar. De, som tror det underskattar honom. De förväxlar honom kanske med en vanlig bonde från den skånska landsbygden, när han i själva verket är en akademiker med utbildning från universitetet i Lund.
 
Malmö-Lund har för övrigt varit ett centrum för den skandinaviska efterkrigsnazismen  Vilket inte ens alla Lunda-akademiker torde ha känt till, eftersom "de röda" har dominerat så starkt under deras studietid. 
 
 

Extremt brandälskande skogar i Australien sedan människan kom dit för 50.000 år sedan

Du läste rätt och jag har inte skrivit fel, när jag skrev att Australiens skogar älskar skogsbränder. Och visst är det människans "fel", men knappast de moderna idustriarbetarnas fel. Inte ens kolgruvornas fel att Australiens skogar började brinna för tiotusentals år sedan. Det var antagligen en behaglig kontinet, som människorna kom till. Men de förde med sig matvanor, som inte hade använts av de djur som dittills bebott kontinenten: Den mänskliga metoden att laga mat över öppen eld. Och elden spred sig i de ditttills ganska fåtaliga eucalyputsskogarna. Som med eldens hjälp snabbt kom att täcka 70 procent av Australiens beskogade yta. 
 
Eucalyptusträd älskar eld. De sprider sina frön med hjälp av skogsbränderna. Urinvånarna lärde sig nog av de först anländas misstag både att handskas med elden och vilka faror som lurade i skogarna. De europeiska invandrarna, som kommit under det två senaste århundradena har tydligen fortfarande inte lärt sig. 
 
TV-journalisten Erika Berström har utsatts för veritabla hatkampanjer sedan hon råkat säga några sannigens ord om klimatpanikskaparen Greta Thunberg. Men media fortsättar att många lut Gretas förenklade budskap att det är kodioxidens feloch att politikerna är köpta av kolindustrens fel. Det kanske de är. I Sverige ser vi nu hur politiker efter politiker går i vin & spritbranschens, läkemedelsindustrin och den illegala narkotikabranschens ledband. Så varför skulle inte oljebolagen försöka göra samma sak?
 
Men även om så skulle vara fallet, är ju frågan om detta är huvudorsaken till klimatkatastroferna. Och har inte vindkraftindustrin och bilbranschen med sina miljöfarliga elbilar köpt andra sidans politiker?  Jag tänkte följa upp förra inlägget, om det lutande planet ner i knarkträsket med några motargument mot den knarkliberala propagandan. Men detta kom emellan. Klimatalarmismen undanskymmer de verkliga hoten mot både miljön och människors hälsa. 
 
Det moderna skogsbruket är också det moderna industrisamhällets verk. I Sverige har vi sedan några årtionen extremt branfarliga skogar.Snabbväsande men lättantändlig granskog.  I Australien har man sedan urminnes tider extremt brandälskande skogar. I ett av de sedvanliga klimatalarmistiska inslagen om skogsbränderna i Australen råkade reportern nämna något om eucalyptusolja, så jag läste på, 
 
Jag visste ju sedan tidigare att skogsbränderna i Indonesien beror på jakten på biologiska bränslen, som ska ersätta de fossila bränslena kol och olja.Man bränner ner regnskogen för att i stället odla oljepalmer. Ibland sprider sig bränderna okontrollerat. Kunde det vara samma sak med de australiska skogsbränderna?_
 
Nej, inte riktigt. Eucalyptusträden växer glest och bladen ger dåligt med skugga på marknivå. Varma dagar avdunstar euclyptesoljan från träden och lägger sig som ett lock i höjd med trädkronorna. En gnista och hela oljemålet expoderar. En australisk politiker sa att det är som en atombomb, vilket misstolkades av SVT-reportern som något slags erkännande att Greta har rätt. Om man får tro på 16-åringen, som tydligen nyligen blivt 17, så har hon hela historien lar för sig 50 .000 år bakåt i tiden om mänsklig påverkan på vår miljö 
 
Ingenting alls har hänt före mitten av 1800-talet, när de koleldade ¨ångloken ersatte de havrematade hästarna. Men den historiska notisen verkar Greta ha missat. Hennes perspektiv bakpt verkar inte vara längre än den tid, hon själv har funnits. Lågprisflygets tidsålder. 
 
Så har även jag gått i klimatalarmisternas fälla. I stället för ännu ett inlägg om knarket, en brandfackla mot knarkliberalismen, bler det ett inlägg om klimatet. Så har även jag bidragit ill att dra uppmärksamheten från det kanske största hotet mot folkhälsan i Sverige till något helt annat. 
 
 
 

KD på sluttande plan som lutar mot knarkträsket

 
KD:s utspel om att avkriminalisera innehav av cannabis för eget bruk, fördöms i skarpa ordalag av justitieminster Morgan Johansson, s, Han säger att det är en jättegåva till de kriminella gängen. Efterfrågan kommer att öka. Och dra med sig efterfrgan på ännu tyngre droger. Gatulangarna, längst ut i distributionskedjan, kommer att lämnas i fred av polisen. Säljarna kommer att säga att de själva just har köpt knarket, av någon vars namn de inte vill uppge, och att det är för eget bruk.
 
Avkriminaliseringen kommer att följas av krav på legalisering. Naturliftvis med det förföriska argumentet att den illegala handeln ska "utkonkurreras". Cannabis-et kommer att säljas i små boutiker, där tyngre droger kommer att säljas under disk. Det är ett veritabelt sluttande plan , som lutar rakt ner i knarkträsket, som KD nu har givit sig ut på.
 
Och detta med spritfabrikörernas, läkemedelsmånglarnas och den illegala knarkhandelns numera klassiska argument. Att missbruket är "självmedicinering" mot någon sjukdom. Vilket direkt leder till slutsatsen att enda felet med denna "självmedicinering" är att det sker med illegalt knark. Botemedlet kommer då att bli narkotikaklassade läkemedel, som någon "förstående" doktor skriver ut. Eller avkriminalistering och legal försäljning. 
 
Cannabis rekommenderas redan - av vin- och spritdbranschen - som smaksättare till alkoholdrycker. Inbillar sig kristdemokraterna att vi inte kommer att få ett mycket farligt blandmissbruk? Varför uppför sig kristdemokrater återigen som om de vore mutade av skumma affärsintressen?

Behövs fler fängelser

 
På bilden ser du en svensk fängelsecell, numer matsal i ett vandrarhem. Hög standard, måste man konstatera, fastän gallren för fönstret är kvar. Men det förhöjer väl stämningen. Du kommer väl ihåg följetongen med den svenska kvinnan, som satt arton år i amerikanst fängelse, innan den fortsatta verkställigheten flyttades till Sverige. Hennes betyg på det svenka fängelset var "som ett lyxhotell". 
 
Man kan tyvärr anta att svenska fängelsers goda anseende som just "lyxhotell" bland kriminella runt om i världen, är en av många orsaker till att de väljer att begå sina brott i Sverige. Risken att åka fast är ju liten, och chansen till en friande dom stor. Och skulle man ändå ha oturen att få en fällande dom, så väntar något slags semestervistelse i ett lyxhotell, med 2 / 3-delsfrigivning.
 
I svenska fängelser har ensamcell länge varit regel. I utländska fängelser sitter två eller flera fångar i samma cell. Jag kan se flera nackdelar med "samsittning" Även personer, som har begått brott, kan ha rätt att slippa oönkat sällskap, kan man tycka. Och vill de själva dela cell, inställer sig frågan Varför? Planera nya brott tillsammans? 
 
Under den stora flyktingvågen 2015 ocjj framåt gjorde uthyrare lysande affärer genom att hyra ut gamla sjukhem,mm, till Migrationsverket, som tycktes ha hur mycket pengar som helst. Regeringen borde ge Kriminalvårdsstyrelsen uppdrag att hyra tillbaka sina gamla fängelser. Dessutom hyra fängelseplatser i brottslingarnas hemländer, speciellt för dem som är dömda till utvisning efter avtjänat fängelsestraff. .

Har justitieminister Morgan Johansson blivt sverigedemokrat?

Sedan många år läser jag socialdemokratiska bloggar på portalen s-bloggar. För ett antal år sedan var det fortfarande en livlig debatt med många inläggsförfattare och många kommentarer. Sedan några år har det bara varit  män i åldern 80+ som skrivit inlägg. Nu har två av dessa dött, och en har tystnat, men torde forfarande vara i livet. Av de kvarvarande kritiserar en S från vänster, medan den andre ser likheter mellan de nutida utvecklingen och 1930-talet. Han borde ju veta. Han var ju med redan då.
 
Men är det verkligen personliga minnen, eller något som han har läst i den moderna vänsterpressen?
SD försöker ju tvätta bort alla spår av sitt förflutna. Vari består likheten med de tyska nazisterna under 1930-talet. Försökte de också tvätta bort alla spår av nazistiskt förflutet? Jag har visserligen inga personliga minnen från den tiden, 1930-talet, men vad jag läst blev de tyska nazisterna alltmer extrema i retorik och handling, ju mer tiden närmade sig krigsutbrottet. 
 
Nu har den gamle mannen skrivit att likheterna mellan SD och de tyska nazisterna för 80  år sedan bestod i att de hade samma två huvudmål.
 
1. Strängare straff för brottslingar.
2. Stopp för invandringen. De som redan har kommit, ska skickas hem. 
 
Var de tyska nazisterna inte värre än så? Eller är det alltför känsligt för dagens socialdemokrater att nämna anti-semitismen? Det är just de här båda punkternal som får mig att undra om justitieminister Morgan Johanss har blivit sverigedemokrat. Johansson pratar ju inte om annan. I varje fall pratar han ytterst lite om annat. Han kan knappt öppna munnen utan att berömma sig för alls straffskärpningar´som regeringen har genomfört. 
 
Han har också gjort klart att det inte kan bli några undantag från den strängare invandringspolitik, som regeringen införde i slutet av 2015, Både justitieministern och statsministern  har också gjort klart att asylsökande, som fått avslag på sina asylamsökningar ska lämna landet. Han har visserligen inte sagt att de,. som fått asyl också ska skickas hem. Men det har jag inte heller hört SD säga. 
 
Så, i prktiken beskyller S-vänstern sitt eget parti för att föra samma politik som de tyska nazisterna under 1930-talet, fastän de inte säger det rent ut, utan påstår att det är SD som gör så. Men åå andra sidan anklagar ju vänster, inklusive vänsterfalangen inom S, de andra partierna - och även S för att kopiera SD:s politik. 
 
Häri ligger naturligtvis en anklagelse mot justitieministern att de skärpta straff för flera grova borr, som han drifit igenom, inte har något att göra med den accelerande grova brottsligneten, utan bara är ett  "smutsigt" försök att ta tillbaka gamla S-väljare från SD. 
 
Ajabaja, låt SD behålla sina väljare!  För justiteministern har väl inte gått och blivit sverigedemokrat?
 

Och efter Muhammed kom Greta med nya budskap från Gud...

 
 
Enligt muslimsk tro är Koranen en bok, som finns i Himlen, och vars text har uppenbarats för Muhammed, som var den sista och största av alla profeterna. På bilden ses den nästan profetiska skultpturen av bröderna Pettersson utanför Olaus Petrikyrkan i Örebro. Deras latinska namn var Olaus Petre, stående, och Laurentius Petri, sittande. Kyrkan byggdes så sent som 1912. Det var meningen att den gamla och starkt förfallna medeltidskyrkan i stadens centrum skulle rivas
 
Olaus Petri-kyrkan förtjänar därmed epitetet "reformationskyrkan", hemvist för den protestantiska kristendomen, där all helgondyrkan och andra katolska seder är förbjudna. Ja, så allvarligt såg man på detta under början av 1900-tallet. så att en svenskkyrklig präst som misstänktes för helgondyrkan blev avsatt. 
 
Men nu famlar ju Svenska kyrkan, som äger Olaus Petrikyrkan, efter en ny religion. Man har nosat på islam, så grundligt, så att den nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén har antagit den muslimska trosbekännelsen Allahu Abbar, (fastän på svenska) som sitt eget valsprpåk. Men Sv. K. har inte vågat löpa den linan ut, utan famlar fortfarande efter en ny religion och en ny profet. Och gissa vem som blev den nya religions profet
 
I självate reformationskyrkan pågår nu rena helgondyrkan. Och gissa vem som är den redan i livet helgonförklarade profeten? På fråga från reportern, som avslöjat detta, svarar prästen som målat helgonbilderna föreställande Greta, om man verkligen kan bli helgon redan i jordelivet. svarar präste att han inte har så¨bra koll på teologin. Och längre ner i artikeln förklarar han det nya helgonets profetiska kallelse: Profeter är människor, som uppmanar mänskligheten att inte vara så inkrökta i sig själva. Har han läst det i Bibeln?
 
Det är inte första gången som aktiva i Sv. K. har försökt lancera Greta som profet för en ny religion, som Muhammeds efterträdare som Guds budbärare. Förra gången var det två kyrkopolitiker, den ena socialdemokrat och den andre miljöpartist. Som stöd för sin tro hade de citat ur Gamla Testamentet om vad som utmärker en profet. 
 
En profet är en människa, som är sänd av Gud för att varna människor, som lever fel, att hela jorden kommer att hemsökas av svåra plågor om de inte bättrar sig. 
 
Intressant att se hur bra koll PR-byrån pakom fenomenet Greta, det stackars manipulerade brarnet, har på religionshistoren och vad som triggar människor till religios dyrkan. I förr-förra inlägget beskrev jag likheterna mellan Greta, som stiger i land i Europa och en medeltida målning föreställande gudinnan Venus födelse. 
 
Vad klimathysterin och Greta-kulten visar, är att överallt där en religion tynar bort, kommer en annan i dess ställe. Gudinnan Venus är fortfarande en kandidat, eftersom hon symboliserar Moder Jord. Hon var ju fruktbarhetsgudinnan i den forngrekiska mytolologin. 
 
Vilken gudoms profet är Greta om inte Moder Jords? 
 
Svenska Kyrkan skämmer ut både sig själv och hela kristendomen. Med sin accelererande avgudadkyrkan. Kan någon tro på prästers ord efter detta?
 
Men jag tror att islam kommer att ta hem spelet om Svenska kyrkans nya religion. Folk, som söke en tro, vill ha en religion som framstår som sann och som religionens egna förkunnare själva tror på. Och inte är uppebart styrd av PR-byråer och marknadskrafter.
 
Frågan är bara vilken riktning inom islam: Den våldsbejande, som så många nyfrälsta muslimer så ofta attraheras av, eller den fredliga varianten, som mer tilltalar invandrare, som har vait fast förankrade i sin musliska tro sedan barnsben. 

Gästarbetare. Fallstudie: poliser

 Horribelt att norska poliser inte ens får jobba som gästarbetare under en begränsad tid i Sverige.
 
En invandrare är för mig en person, som flyttar från ett land till ett annat land i avsikt att bosätta sig i det andra landet under resten av livet, eller i varje fall under en obestämd framtid. Och har tillstånd till detta från det andra landets myndigheter. Om man har tänkt arbeta i det andra landet under en kortare tid, är ingen invandrare, utan en gästarbetare. Precis som man är en gäststudent, om bara har för avsikt att bo i det andra landet under studietiden.
 
Varför umppfattas alla, som behöver vistas i Sverige under en kortare tid, som "invandrare".Det kan handla om flyktingar med ett kortvarigt skyddsbehov, det kan handla om gästarbetare under bärsäsongen, eller om brottslingar, som vistas här inkognito under brottsturnén och sedan lämnar landet.
 
För några år sedan hade jag en bloggdebatt med lärare, som var socialdemokrat, i Sydsverige, som bestämt motsatte sig mitt förslag att skilja mellan invandrare och (andra) utlänningar. Han menade att det är fel att utpeka brottslingar som "utlänningar". Min poäng var att även om media döljer brottslingars nationalitet, kommer det förr eller senare fram att det är en utlänning - med följd att brottsligheten bland invandrare framstår som ännu större än den är i verkligheten.
 
Samtidigt som man döljer för svenska folket, inklusive invandrarna, hur hemsökt Sverige är av utländska ligor, som kommer hit bara för att begå brott. Det har ju inte den gjort, som kom hit som två-åring med sina föräldrar. Även om den personen, när han har blivit äldre, har blivit en notorisk brottsling. Det var inte hans avsikt från början.
 
Må så vara, att invandrare som fortfarande inte har blivit svenska medborgare, formellt är utlänningar, så tycker jag att man ska göra skillnad mellan invandrare, gästarbetare och (andra) utlänningar. Personer, som inte alls har någon anknytning till Sverige. inte ens genom ett tillfälligt uppehållstillstånd, eller genom en kortvarig anställning som gästarbetare.
 
Varför bunta ihop dem alla, brottslingar och poliser, som om de vore av samma skrot och korn? Varför jobbar inte utländska poliser som gästarbetare i Sverige, nu när det behövs fler poliser. NUU. Hörde för några dagar sedan Mp.-riksdagsmannen Rasmus Ling prata om vårt stora beroende av "arbetskraftinvamdringen".
 
Han pratade bara om arbetsgivarna. Inte ett ord om alla arbetslösa, som skulle kunna göra samma jobb. Denne totalt verklighetsfrånvända makthavare sa däremot inte ett ord om polisbristen. 
 
Det är tydligen aldrig några problem med språket eller den nationella lagstiftningen när svenska poliser och militärer tjänstgör som poliser, i FN-tjänst, i andra länder. Och samma sak med svenska läkare, som tjänstgör i andra länder. Men i Sverige kan inte syriska läkare, som själva kommit hit som flyktingar, behandla syriska patienter, som också är flyktingar, utan att ha lärt sig svenska och fått svensk läkarlegitimation. 
 
Syriska lärare får inte undvisa syriska barn på deras eget modersmål, utan ungarna ska in i vanliga svenska skolor, fastän de inte har en chans att tillgodogöra sig undervisningen, som är på svenska. Nej. målsättningen är ju att alla nyalända ska tvångskonverteras till postkristna svenska ateister, även om de så kommer att få avslag på sina asylansökningar.
 
Kriminella ligor från Östeuropa härjar i Sverige och stjäl allt från juveler till jordbruksmaskiner. Men får inte fångas av gästarbetande  poliser från deras egna hemländer, poliser som har tidigare erfarenhet av den sortens brottslingar. Men då uppstår förstås nästa problem: De svenska fängelserna är överfulla. Så varför inte hyra fängelseplatser i brottslingarnas hemländer?
 
 
Det är kanske botemedlet: Att de utländska brottsligarna blir gripna i Sverige av samma poliser, som de blev gripna av i hemlandet och sedan får avtjäna straffet i hemlandets fängelser. Varefter de utländksa poliserna kan åka hem. På samma sätt som andra gästarbetare får åka hem, när det akuta jobbet är gjort. 
 
Poliser är väl numera den enda yrkesgrupp som kan räkna med livstidsanställningar. Men det är en konstig syn på polisarbete, att en relativt kraftig ökning av polisantalet under några år inte skulle ge resultat, så att det därefter blir mindre att göra för våra poliser. När skogen brinner behövs fler brandmän. Inte när branden är släkt. Det är för att klara sådana tillfäiiiga behov av personalförstärkningar, somett  gästarbetarsystem behövs.
 
Inte för att pressa ner lönerna för den inhemska arbetskraften, när det redan är stor arbetslöshet. 

Frälsarbarnet som steg upp ur havet

Venus födelse, målning av den italienska konstnären Sandro Botticelli, 1445 - 1510.Konstverket föreställer gudinnan Venus, just uppstigen ur havet stående på ett snäckskal, kanse just den farkost som fört henne i land. Vindgudarna till vänster, medan en av de frälsta erbjuder henne kläder att skyla sig med. Klassiskt och tidlöst, som Sölvesborgspolitikerna har bestämt att den konst, som köps in med kommunala pengar ska vara. En mer påklädd variamt föreställande 'Greta vid ankomsten till Europa vöre inte  alls dumt.
 
Du förstår säkert vem jag menar med rubriken. Nog är det profetiskt  Det är ingen slump. FN lägger petitesser som fattigdom och krig åt sidan. Och de 6-åriga gruvarbetarna, som förstör sina späda kroppar i de kongolesiska gruvhålen i jakten på de sällsynta metallerna, som behövs för att en elbil ska kunna köra 40 mil utan laddning under vägen, enligt bilreklamen. 
 
- Ni har stulit min barndom, anklagar den 16-åriga världsfrälsaren. Hon anklagar väl inte sina berömda föräldrar? Eller sin lärare och rektor, som har hängt ut hennes diagnoser i media och berättat hur hon har varit som elev. Att hennes berömda mor redan har gjort det, så att det inte är en nyhet, är ingen ursäkt i en förtalsrättegång. 
 
Miljöpartisten Stefan Nilsson har just vunnit en förtalsrättegång. En kvinnlig partikamrat har dömts för grovt förtal och och har ådömts ett skadestånd på 40.000 kr till Nilsson för att helt grundlöst ha utpekat honom som skyldig till sexuella trakasserier. Kvinnan har erkänt att syftet var att hindra Nilsson att få ett politiskt uppdrag. Resultatet blev att han skiljdes från uppdrag som han redan hade av MP: dåvarande partisekreterare Amanda Lind, som numera är kulturminister. 
 
Agerandet från Linds sida var grön lycnchjustis. Lind vill inte uttala sig om domen i förtalsmålet. Den nuvarande partisekreteraren har svarat att Nilsson har uppträtt "gränslöst". Vadå. är Nilsson forfarande skyldig? Har Mp en egen domstol, som sätter sig över andra domstolar?
 
Amanda Lind höjs nu till skyarna för att ha utdelat ett pris till den i Kina fängslade bokförläggaren Gui Minhaj i dennes frånvaro Han är formellt anklagad för ett trafikbrott i Kina, men den verkliga orsaken torde vara hans bokutgivning, som bl.a. pådyåd ha beskrivit sexualvanorna hos  höga partipampar i det kinesiska kommunistpartiet'
 
Jag har inte läst böckerna eller ens sett de komprometterande texterna i svensk översättning. Så jag vet inte om det hade varit åtalbart som förtal enligt svensk lag. Men naturligtvis är det illa att någon kan sitta fängslad under flera år utan rättegång för ett troligen kanska ringa trafikbrott, som han kanske inte ens är skyldig till.
 
Amanda Lind borde kanske fundera på nedtystandet i hennes förra hemstad Härnösand, när hon var kommunpolitikker där, av häxprocesserna i staden , då drygt 40 kvinnor brändes på bål Även om det var för över 300 år sedan. Politikerna avstyrde att det restes ett minnesmärke över dessa kvinnor. 
 
- Politiker ska inte lägga sig i konstens innehåll, har hon sagt som motivering varför hon har givit Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att definiera innebörden i "armlängds avstånd", som politikerna ska ha till konsten. Detta med anledning av kulturpolitiken i Sölvesborg, där miljöpartiet inte styr.
 
Jag upprepar mitt förslag till Sölvesborgs-politikerna att låta resa en staty av Greta - världens Frälare, kanske just uppstigen ur havet med sin förkatelsedom över alla politiker. som vägrar utlysa klimatnödläge. 
 
Vad är det? Kanske en grön variant av de undantagstillstånd, som makthavarna i hel- eller halvdiktaturer brukar proklamera, när de anser att normala demokratiska fri- och rättigheter måste upphävas mer eller mindre tillfälligt för att rädda deras länder från någon hotande fara? Kanske dags att granska de höga makthavare,  som på olika sätt stödjer och drar nytta av Gretas profetiska mission?

Gravida män tas inte allvar inom mödrahälsovården

Läste just att en kvinnlig (?) vänsterpartist i Stockholm kräver slut på diskrimineringen. Hon (?) påpekar att problemet har lösts i andra EU-länder, dock utan att nämna hur. Men det är väl ändå kroppen och inte personnumret som avgör vårdbehovet, om någon är född i fel kropp?

När samma nyhet upprepas gång på gång blir nyheten till slut en gammal tradition...

 
 

Kulturkampen, del 2.

Inte precis någon liten röd stuga med vita knutar.  På bilden ser du Sveriges internationellt med kända och berömda domstolsbyggnad, tingshuset i Sölvesborg, ritat av arkitekten Gunnar Asplund, vars mest sedda verk är Stadsbiblioteket i Stockholm. Av sin samtids lokalpolitiker utskällt som stadens fulaste byggnad. Interiören är lika magnifik som exteriören. Det sägs att Asplund personligen övervakade bygget,s om pågick under åren 1919 - 1921. Stilen torde kunna beskrivas som nyklassisism  på gränsen till funktionalism och modernism. Finns det en speciell svensk kultur? Ja, i högsta grad i Sövesborg, som besöks av arkitekturintresserade från hela världen. 
 
Asplund var mellankrigstidens ledande arkitekt i Sverige, betydande också för utvecklingen i övriga nordiska länder . Han var mer konstnärsarkitekt än stor nydanare, en känslig uttolkare av det föränderliga samhället i former som uttryckte kulturell kontinuitet. Sitt mästerskap utvecklade han särskilt i den känsliga behandlingen av rums- och ljusförhållanden . Han utförde drygt 40 projekt , av vilka de flesta var offentliga byggnader.
 
Av stor betydelse blev den långa studieresa till Italien han företog efter klassiskt mönster 1914. Upplevelsen av det starka sambandet mellan landskap och bebyggelse, liksom det självklara mötet mellan stor arkitektur och vardagligt liv, satte djupa spår i hans arbete.
 
Under 1980-talets ifrågasättande av modernismen har A:s arkitektur med sin säreget harmoniska förening av klassicism och modernism blivit särskilt betydelsefull och fått stor internationell uppmärksamhet.
 
Jag stannade till några timmar i Sölvesborg under en genomreda för snart tio år sedan. Jag minns inte om jag såg det berömda tingshuset, som jag då inte ens hört talas om, men minns att jag såg en charmig småstad med en harmonisk blandning av små trähu och monumentala stenhus. Sölvesborg anses vara ett exemepel på senmedeltida en senmedeltida stadsplan - då staden var en centralpunkt i Östdanmark
 
I mitt förra inlägg skrev jag att SD, som numera är största parti i  Sölvesborgs kommunfullmäktige, i stort sett saknar en egen kutlurpolitik, att partiets främsta ambition på kulturområdet är att snåla på kulturanslagen, och att Sölvesborgs nationellt hårt kritiserade kulturpolitik, som av kritikerna påstås vara signerad av SD, sannolikt har utformats av något annat parti i den styrande koalitionen, troigen Moderaterna.
 
Men om SD nu vill skaffa sig en kulturpolitik, värd namnet, en kulturpolitik som  är typisk svensk och nordisk utan att bara vara nostalgi utan även framåtblickande, så finns inspirationen att hämta i partiledarens egen hemstad. Som just nu förfulas av "kulturvänsterns" smaklösa protestkonst.
 
Historein om det berömda tingshuset i Sölvsborg - numera musikskola - visar både kulturens beroende av offentlig finansiering och faran med en alltför rigorös politisk detaljstyrning av konstens uttrycksformer. Om de samtida lokalpolitikerna hade fått bestämma, hade huset med all sannolikhet alrig blivt byggt.  
 
Ett land måste ha en kulturpolitik, som syftar till att stärka och utveckla den nationella kulturen. Och för den delen också trygga konstnärers och författares och andra kulturarbetares materiella försörjning. 
 
Att ta i hand när man hälsar är inte - som statsministern tror (och i det fallet torde han ha medhåll av de flesta sverigedemokrater) - avgörande för om man är svensk. Detta ständiga handskakande och kramande är för övrigt inte gamla svenska seder. Men det tror man kanske om man fått sin Sverige-bild under sent 1990-tal?
 
 

Greta staty i Sölvesborg?

Som mina läsare säkert har förstått var kopplingen avsiktlig mellan förra inlägget om Tidlös Greta och de tidigare inläggen om kulturkampen i allmänhet och kulturpolitiken i Sölvesborg i synnerhet, där politikerna har beslutat om en vägledning för kommunens konstinköp, att konsten ska vara bl.a. tidlös.
 
Så varför inte ge uppdraget till någon konstnär att göra en staty föreställande en gråtande Greta, som blickar ut över Hanöbukten, som tills nyligen hotades förstöras av en vindkraftpark till havs? Men Flygvapnet  sade ifrån. Luftrummet ovanför den stora havsviken utanför Sölvesbort är övningsområde för det svenska stridsflyget. Men är Sveriges försvarsförmåga verkligen viktigare än klimatomställningen?
 
Eller vore en staty av Greta alltför utmanande för Samstsyret i Sölvesborg? 

Tidlös Greta

Just nu kämpar klimataktivisten Greta Thunberg och besättningen på den katamaran, som ska föra henne till klimatmötet i Madrid mot Atlantens vågor. Är pappan med på seglatsen? Eller har han släppt sin dotter vind för våg ute på havet? Besättningen har tvingats sänka farten med risk att hon kommer för sent till mötet, där hon inte torde vara en av de inbjudna gästerna. De kommer med flyg.
 
Valet för Greta och besättningen står alltså mellan risken för ett skeppsbrott och risken att komma för sent. Det är ett val, som inbjuder till risktagande. 
 
Samtidigt cirkurar på nätet ett foto av Greta, taget redan 1898. Muséet, som har lånat ut bilden, försäkrar att bilden är äkta. Den föreställer verkligen Greta. Eller någon som såg ut precis som hon gör nu. En jäntunge, som hade rest lång t och riskerade livet för att gräva guld. Överlevde hon guldrushen i Klondyke, där fotot är taget?
 
De risker, som Gretas föräldrar utsätter sin dotter föri jakten på sponsorpengar uppfyller alla kriterier för ett tvångsomhändertagande enligt svensk lag. De svenska myndigheter, som är satta att tillämpa den lagen, är helt oförstående för synpunkten att Greta far illa av den exploatering som hon utsätts för. 
 
För 121 år sedan tog en pappa med sig sin unga dotter till Klondyke i sökandet efter guld. Så stora likheter. 

Kulturkampen. Finns det en svensk kultur, som är värd att bevaras och utvecklas?

 
 
 
Den röda stugan under björken nere vid sjön med en ko betande i bakgrunden. Beduintältet under palmen ner vid oasen med en kamelkaravan i bakgrunden. Detta är vanliga motiv, som pryder väggarnna i många nutida svenska hem. Båda motiven är exempel på en speciell konst-genre, som spreds från Frankrike snabbt över världen under slutet av 1800-talet, nationalromantiken. 
 
Bilden ovan är ett utsökt exempel på orientalisk nationalromantik med krigiskt motiv. Nationalromantikerna skildrade gärna sina länders ärorika förflutna - då ärat landets namn spreds över världen. Om vi tänker oss soldaternas uniformer utbytta mot den svenska arméns blågula uniforer under det stora nordiska kriget under hjältekungen Karl den tolftes ledning i början av 1700-talet... Nationalromantiken var och är både internationell och nationell. 
 
Finns det en speciell svensk kutlur, som är värd att utvecklas och bevaras? Eller är all svensk kultur bara plagiat? I tron att Sverigedemokraterna värnar den svenska kulturen, påstår  den politiskt korrekta så kallade kultureliten just det. Svensk kultur har aldrig funnits. Svensk kultur är bara barbari (Fredrik Reinfeldt) eller dans kring midsommarstången och annat tönt (Mona Sahlin). Måhända är inte ens ABBA ett exempel på framgångsrik svensk kulurexport. Och Ingmar Bergman ska vi bara glömma. 
 
Kultur- och mediaeliten har tillsammans med de statsbärande partierna en stor del i SD:s väljarframgångar. De har lurat i väljarna att SD har en kulturpolitik. Sölvesborg anförs som ett fönster mot hela nationen för SD:s kulturpolitik - på grund av en vägledning till kommuens tjänstsemän att den konst, som de köper in med kommuens pengar - i konkurrens med behoven inom skola, vård och omsorg - ska vara "klassisk och tidlös" snarare än samtida och utmanande. 
 
Vad skränfockarna har missat är att SD i stort sett saknar kulturpolitik och att Sölvesborg styrs av flera partier, varför det ligger närmare till hands att anta att något annat parti ligger bakom formuleringen om kommunes konstinköp. Om SD hade fått bestämma ensamma hade det kanske inte blivit några konstinköp alls. Kultureliten beskyller alla  politiker att vara totalt okunniga vad gäller kultur och kräver att politikerna ska hålla "armlängds avstånd" till kulturen. Vilket har fått en god vän med akademiska studier i konstvetenskap bakom sig och dessutom har haft politiska uppdrag i några kommuerns kutlurnämnder att reagera. 
 
Skränfockarna skiljer inte mellan två saker, dels konstnärers frihet att skapa den konst de själva vill och dels fakumet att de saknar rätt att kräva att en konstköpare ska köpa just deras konst. Och politikerna har faktiskt väljarnas uppdrag att förvalta de pengar, som väljarna betalar till kommunen, på bästa sätt. Och om det då gäller en stads utsmycning, så att invånarna trivs, ska den naturligtvis vara "tidlös". 
 
Att sossarna också numera saknar kulturpolitik framgår med all önskvärd tydlighetav faktumet att man har överlåtit posten som kulturminister till Miljöpartiet, som har gjort kulturdepartementet till kulturministerns egen lekstuga - med bestämda krav att kulturen ska trumma in MP:s egna budskap. Det är den stora likhheten mellan MP:s och SD:s kulturpolitik, i den mån SD har en sådan. Det var inte länge sedan ledande SD-företrädare  ville ersätta den svenska, och i synnerhet den svenskproduderade, kulturen med utländsk skräpkultur, CD och video.
 
Kulturen är SD:s sparobjekt nr ett. Problemet är att många SD-politiker har överdrivna föreställningar om hur mycket som kan sparas på kulturen. Hur stor skulle vinsten bli, om alla som idag kan försörja sig på sin konst i stället skulle leva på (andra) bidrag? Ställda mot väggen, kan SD-politiker dock lägga snäva nyttoaspekter på kulturen, att den ska främja nationella ideal, betona den nationella samhörigheten o. dyl. Vilket även partiets kyrkopolitik går ut på. Gemenskap med partiet snarare än gemenskap med Gud och hela den universella kyrkan*. Inte ens nationalromatiken uppfyller detta nyttoideal fullt ut.
 
Hela tiden har det dock funnit en minoritet av SD-politiker ute i landet, som förstår att kulturen, och inte minst den tradionella svenska och svenskproducerade kulturen har ett egenvärde. Och är värd att bevaras. Det handlar om vårt gemensamma kulturarv, som har så stor betydelse för den svenska identiteten, även om det inte alltid framhävs lika direkt, som nyttoaspekten kräver. Ingen av de stora svenska författarna, har mig veterligt, framhävt Sverige och svenskarna som bättre än andra. Vilhelm Moberg är väl den av dem, som tydligast har manat till försvar av Sverige och det typiskt svenska, det som vi har ärvt från svenska fäder och mödrar
 
Jag har haft anledning att fundera en del av vad som menas med svensk kultur. Det kan inte bara vara den kultur, som skapades av nu döda konstnärer och författare. För att vi ska ha en levande svensk kultur, måste det finnas en konstnärlig frihet. Konstnärer, författare och regissörer måste ha möjlighet att experimentera med nya uttryckssätt. Men det måste ske i samspel med dem som betalar, oavsett om det är privata konstsamlare eller offentliga inköpare.
 
Med "svensk kultur" menar jag kultur, som har uppstått i Sverige - om än med utländsk inspiration. Och konst som har producerats i Sverige.  Eftersom Sverige är ett relativt litet kulturområde och har en ganska liten  publik, som är beredd att betala vad det verkligen kostar att producera experementell teater eller film, behövs offentliga subventioner. Offentliga subventioner har alltid funnts, även om det har varit i form av kungliga mecenater. 
 
Kulturminister Amanda Lind, MP, har givit order till Myndigheten för kulturanalys att precisera vad som menas med politiker "armlängds avstånd" till kulturen och har själv förkklarat att politikerna ska begränsa sig att ange de ekonomiska ramarna, men inte ha synpunkter på konstens innehåll. Detta för direkt tanken till ett beslut i Härnösands kommun, när Lind var kommunalråd där, att inte ge anslag till ett minnesmärke över de 40 kvinnor som brändes som häxor i staden. Ett sådant minnesmärke skulle gå emot den rådande historieförfalskningen, att häxbränningar bara förekom i avlägsna delar av Ångermanland - inte i residensstaden som vill framstå som att alltid ha varit ett föredöme i upplysnig och humanitet.
 
Nu vet jag inte hur Lind ställde sig i den frågan, men för mig framstår hon som en hycklare av värsta sort, om hon inte i sin nya roll som kulturminister ser till att ett sådant minnesmärke - av yppersta konstnärliga kvalitet - kommer till stånd. Naturligtvis ska verket betalas av kommunen. Jo, ibland måste politiker ha modet att även bestämma över konstens innehåll. 
 
------------
*) Med begreppet "den universella kyrkan" avses alla kristna i hela världen, oberoende av ras, etnicitet eller nationalitet. 
 
 

Fattiga konstnärer hyr reklamplats för att visa sådant ingen vill betala för att se

Så har det hänt. SD har blivit största parti i Demoskop. Men det är långt till nästa val, varför det är "ofarligt" att svara att man ska rösta på SD. Väljarna visar helt klart sitt messnöje med de partier, som har tappat till SD, främst S och M. Men det kan inte uteslutas att en del av de missnöjda S- och M-väljarna tar det säkra för det osäkra och röstar på Ebba eller Nyamko. Frågan är dock om Nyamko ska lyckas vända den negativa trenden för L,
 
Man ska inte underskatta kulturens betydelse för väljarnas val. Väljare i hela Sverige vet vad som händer just nu på kulturfronten i Sölvesborg, nämligen ingenting vad beträffar föråndring av kommunens konstiköp. Provokativ konst har den kommunen aldrig köpt in, så det nya är att den nya majorteten säger som det är och alltid har varit i den tidigare S-styrda kommunen. Man har ju aldrig hållit konstnärer, som förargar, under armarna med skattemedel. Men sossarna låtsas att de gjorde det, när de hade makten. 
 
 
Så nu har de fattiga konsnärerna använt sina sista pengar (som de fått av andra kommuner?) till att hyra reklamplats i Sölvesborg för att visa det som sölvesborgsborna inte vill se, i varje fall inte vill betala för att tvingas se 
 
Sölvesborg tävlar nu med Örebro i genren smaklöshet. "Open art" i Örebro har nu lockat massvis med konstintresserade turister från när och fjärran, medan stans egna invånare flyr staden för att slippa se eländet. Som de mot sin vilja, har tvingats betala - via skatten - för att tvingas se. Som exempelvis ett stort sopupplag, arrangerat av en japansk "konstnär" på ett av stadens torg. Eller den kissande pojken, tio meter hög, framför slottet. 
 
Politikerna ska hålla "armlängds avstånd" till kulturen. säger kultureliten. som därigenom inkompetensförklarar de kommunala konstinköparna i kommuner som lägger pengar på kulturen. Sölvesborg behöver inte köpa konsten, som pryder staden. De får den gratis av givmilda konstnärer.
 
 

Utländskt ägande i svenska moskéer måste förbjudas

 
I TV-progremmet "Min sanning" med förra V-politikern Amineh Kakabavhe tyckte hon till mångas förvåning att de svenska moskéerna ska ägas av svenska staten. Förslaget är inte alls orimligt. om man ser till makten över förkunnelsen i moskéerna. Ett särskilt problem för de muslimska församlingarna, är att de inte kan finanseria ett moskébyggen genom ett vanligt banklån med byggnaden som säkerhe, eftersom deras religion förbjuder givande och tagande av ränta.
 
Muslimska affärsmän, som behöver externt kapital, kan ordna detta genom att göra de externa finansiärerna till delägare, som får del i vinsten. Men somdelägare har dessa finansiärer även en maktposition i företaget, som vanliga finansistutut saknar. Och det 'r alltså detta som är problemet, när det gäller byggnader för tillbedjan och förkunnelse.
 
Paradoxen att våldsbejakande imamer, som utgör en säkerhetsrisk mot Sverige (för att inte tala om svenska muslimer, som inte delar deras politisk-religiösa åsikter) . och trots utvisningsbeslut får "härja fritt" (för att låna en kritisk imams ord) i det svenska samhället, har undanskymt frågan om makten över moskéerna. Trots att en av de utvisningshotade har gjort minst två försök att lägga beslag även på en annan moské,  än hans egen i Gävle.
 
I styrelsen för Gävle-moskén sitter fyra personer, som är medborgare i diktaturen Qatar. Det var Stora moskén i Eskilstuna som de försökte ta över, men godkändes inte av länsstyrelsen i Nyköping. Begreppet "Stora moskén" avser huvudmoskén, där fredagsbönen förrättas, i en stad med flera moskéer. Enligt imamen i Stora moskén i Eskilstuna, vilken sannolikt hade fått sparken om övertagandet hade lyckats, har Eskilstuna ett strategiskt perfekt läge för extremisterna. Han är mycket upprörd för att de i teorin utvisade inte har utvisats i praktiken. 
 
Imamerna är viktiga personer för många muslimer. Det är till imamen man vänder sigg med olika problem, för att få råd och stöd. Om vi backar några år, tills tiden när IS-kalifatet fanns kvar. Och en förvivlad mor vände sig till imamen: "Jag är så orolig för min son, som har åkt till Syrien. Ska jag ringa polisen? Finns det en chans att den turkiska poliisen griper honom innan han går över gränsen till Syrien och skickar hem honom till mig, hans mor? Jag är så rädd för att han ska dö eller för att han ska döda någon".
 
Vad svarar imamen? Vad svarar den utvisade, men i praktiken inte utvisade imamen? En otroligt falsk och feg kruka, som skickar andra i döden och för att döda,  men vägrar lämna landet med motivering att han riskerar dödsstraff i hemlandet för sina ogärningar. Och vad svarar den imam, vars moské extremisterna försökt ta över?
 
Kakabahve har på sitt sätt rätt. Men svenska staten äger numera inte ens de svenska kyrkorna. Därför skriver jag ett slags kompromissförslag att utländskt ägande i svenska moskéer måste förbjudas. Detta gäller utländska stater, utländska organisationer och utländska medborgare. Endast svenska medborgare, som är varaktigt bosatta i Sverige, ska ha rätt att äga moskéer eller sitta i styrelser för organisationer som äger moskéer. 
 
Förutom risken att utlandsägda moskéer blir nästen för flyktingspionage, finns den uppenbara risken att de också blir centraler för femtekolonn-verksamhet riktad mot det svenska samhället -  med hjälp av personer som inte ens har ställt upp frivilligt, utan under hot.

Tidigare inlägg
RSS 2.0