Kan bara svenska läkare diagnosticera smittsamma sjukdomar?

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, s.Hon vill ha snabbsprår för nyanlända till den ordinarii svenska arbetsmarknadem. Men först ska de  väl "integreras" ? Svenskfödda och tdigare hitkomna invandrare får vänta på sitt första jobb. Har de blivit värdelösa av all integration?
 
När en patient bara blir sjukare  och sjukare för varje gång man höjer medicindosen, bör man kanske överväga att ta bort den medicinen. Patienten är den svenska invandringspolitiken, och medicinen heter integration.Tillverkare  av denna världsunika medicin är de svenska politiska partierna. Enligt en internationell jämförelse har Sverige världens mest "gedigna" (därmed menas väl den mest påkostade?) integrationen av invandrare. Med det sämsta resultatet av de jämförda länderna
 
Landstingen hinner inte med de hälsoundersökningar, som alla flyktingar har rätt till direkt vid ankomsten. Väntetiden är flera veckor. Risken för att smittsamma sjukdomar sprids bland flyktingarna, och vidare ut i det svenska samhället. Hälsoundersökningar är frivilliga. Vilka risker  finns med läkare, som inte är godkända av den svenska Socialsyrelsen? Att de skrämmer upp folk i onödan? Att de missar farliga sjukdomar? Men är risken att de gör det verkligen större än riskerna med att personer med  farliga sjukdomar inte alls blir undersökta?
 
Och är svenska byråkrater  i Stockholm verkligen bättre på att avgöra en läkares kompetens, vilken själv har flytt hit, än andra flyktingar från samma stad eller by? "Han var en mycket uppskattad läkare i vårt område".  Eller "Han var en kollega till mig när vi arbetade på samma sjukhus." Eller "Han arbetade som specialist på smittskydd., när jag träffade honom hemma i Syrien."
 
Nu handlar det om hälsoundersökningar av personer, som själva uppfattar sig som friska, och inte om diagnosticering av personer, som redan har konstaterats ha komplcerade och svårbedömda symtom. Varför kan inte Migrationsverket anställa egna, legitimerade,  läkare, som leder läkarlag, där de  övriga är nyinvandrade läkare, som ännu inte fått svenska legimationer?
 
Den svenska läkaren kan ju ta hand om de fall, som verkar vara sjuka. Samt de personer, som själva kräver att bli undersökta av en legitimerad svensk läkare. Men det är kanske lättare att prata om sina eventuella symtom med en läkare, som talar samma språk, som man själv takar?
 
Men det är kanske en sjukdom att inte tala  svenska?  I varje fall har man nedsatt arbetsförmåga (som berättigsr till ersättning från Försäkringskassan), om man inte behärskar svenska språket...
 
Hur sjuk är egentligen den svenska sjukvården. och hur sjuk är egentligen den svenska integrationshysteri?. Ingen får göra något, som  han /hon faktiskt kan, utan att först ha transormerats till helyllesvensk, som kan äta  surströmming utan att kräkas.
 
Det handlar inte om kostnaderna för svenska löner eller om låglönekonkurrens med den svenska arbetskraften. Det räcker att de berörda läkarna får samma dagersättning som andra  flyktingar. Och utan flyktingar skulle det ju inte behövas några hälsoundersökningar av flyktingar.
 
Detta gäller förstås inte bara läkare och lärare, utan alla flyktingar med någon yrkeserfarenhet, och även de, som saknar yrkeserfarenhet. Flyktingar klagar ju ständigt på att de slits ner psykiskt av sysslolösheten på de svenska flyktingförläggningarna. Under 1990-talet hade vi ett nytt politiskt parti, som hette Ny demokrati. En av partiledarna var Bert Karlsson, som nu är storföretagare i flykingbranschen. Då lancerade an idén att flyktingarna själva kunde städa sina förläggningar. Nu, tror jag, att han debiterar Migrationsverket, för allt som behöver göras.
 
Regeringen har själv fällt domen över den svenska integrationspolitiken. Regeringen vill  nämligen inrätta ett "snabbspår" in på den (ordinarie) svenska arbetamarkanden för nyanlända. De ska alltså  gå före både svenskfödda och tidigare  hitkomna. Innan de har blivit förstörda av all integration.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0