Inget annat land i världen är som Sverige just nu

Medan andra pratar om vad partierna har lovat eller inte lovat väljarna, har jag ägnat några timmar åt att utforska bakgrunden till att det har blivit så här. Jag blir mer övertygad om att partierna (den s.k. sjuklövern) måste sätta demokratins framtid och överlevnad över partiegoismen och vallöftena om vilken regering de vill ha. Jag jämförde i slutet av förra inlägget med situationen i Tyskland efter det tyska riksdagsvalet 1933, då Adolf Hitller bildae en minoritetsregering med ett väljarstöd på 37 % bakom sig.  Diktaturenoch hela andra världskriget hade kunnat stoppas, om öriga partier - från kommunisterna till den ultrakonservativa högern - hade grävt ner stridsyxorna och de inbördes meningsskiljaktigheterna och bildat någon form av samlingsregering.
 
Det ideologiska avståndet mellan kommunisterna och den ultrakonservativa högern (iblamd kallad "den anstänidga högern" i motsats till nazisterna) var förvisso miltals större än avståndet mellan dagens Socialdemokrater och Moderater i Sverige. Men med tanke på vad som stod på spel. För arbetarklassen, och särskilt lantarbetarna, hade det betytt fortsatt förtryckande herrskapsvälde på de stora gårdarna. Men det hade dock varit lättare att uthärda en nazismens barbari. Och visst hade det betytt ökad kommunistisk aktivitet på industri-arbetsplatserna och svåra konflikter mellan arbetare och kapitalister, som hade upplevt att makten över deras egendom hade tagits ifrån dem. 
 
Men det hade definitivt varit lättare att uthärda för de kapitalister (inte bara judiska kapitalister) som slutade sina liv i gaskamrarna. Men är det då inte absurt att jämföra dagens och morgondagens Sverige med dåtidens Tysklland? Men observera att jag inte gör någon direkt jämförelse med något nutida svenskt riksdagsparti och dåtidens tyska nazistarti - trots de historiska och ideologiska rötterna. Det jag jämför är de andra partiernas agerande, främst S och M, som positionerar sig mot varandra. I stället för att ta ansvar tillsammans. 
 
Och det är därför jag tar Annie Lööf, c, i försvar. Inte för att jag vill ha hennes  politik (möjligen små delar) eller hennes själv som statsminister. Alternativet kan bli mycket, mycket  värre. Regeringscirkusen handlar om att kasta bort kakan och ha den kvar. Tron att det är riskfritt att sätta demokratins framtid på spel och ändå känna sig säker på att den kommer att finnas kvar, när dimmorna har skingrats.Inget av de tre största partierna har egen majoritet. Vilken minoritet ska regera? Den ena minoritetens väljare har sagt att Löfvén ska avsättas. Den andra minoritetens väljar har sagt nej till alliansregering. Betyder det att det finns en majoritet för ståndpunkten att vi inte ska ha någon regering? 
 
Eller finns det en majoritet för att den tredje största minoriteten, med ett väljarstöd på under 20 procent, ska ha det avgörande inflytandet på alla viktiga omröstningar i riksdagen? Vem som ytterst bestämmer gör detsamma, bara det inte blir Kristersson. Säger den ena av de något större minoriterna av väljarna. Vem som ytterst bestämmer gör det samma, bara om det inte blir Löfvén. Säger den andra av de något större minoriteterna väljarna. 
 
Det är väl ingen hemlighet att de tyska kommunisterna ville att Hitler skulle bli rikskansler, eftersom det skulle sköärpa klassmotsättningarna och bereda väg för den stora proletära revolutionen. Trodde de. Och et är väl  ingen hemlighet att de flesta av "junkrarna" inom den ärkekonsteravtiva högern ville att Hitler skulle bli rikskansler pch sätta stopp för den av kommunisteraterna önskade revolutionen. Trodde de - och fick rätt. Meen var det värt priset, om man förutom fasorna under Hitlers styre, även tänker påatt halva riket hamnade under kommunstiskt styre efter kriget?
 

"Finns det något land i världen som har det så?" Frågan ställdes av en reporter till Tommy Möller, professor i statsvetenskap, sedan decemberöverenskommelsen mellan de dåvarande rödgröna regeringen och den borgerliga oppositionen 2014 hade ingåtts.

Nu verkar M och KD fantisera om att de kan styra  (tillsammans) i minoritet. Utan att bilda majoritet tillsammans med något annat ytterligare parti, inte ens SD. Sverige, som länge framstått som det mest demokratiska landet i världen. är nu i full färd med att avskaffa demokratim till förmån för minoritetsstyre. Utan att ens genom någon form av maktanalys definiera hur liten en minoritet kan vara för att utgöra rättmätig aspirant på regeringsmakten, 

 

 


Krisregering väntar om hörnet

 • Centerneldaren Annie Lööf har skrivit nedanstående text på Instagram.  

  Det bästa för Sverige är en Alliansregering. För att en sådan ska kunna regera i detta parlamentariska läge krävs antingen aktivt stöd av SD eller förankring över blockgränsen. I det första alternativet kräver SD garantier och inflytande över en sådan regering. Centerpartiet vill istället fortsatt söka blocköverskridande lösningar som omfattar hela Alliansen. Trots att det gått snart fem veckor sedan det första sonderingsuppdraget gavs, har dessa alternativ tyvärr inte diskuterats på djupet.
   
  Jag har uppfattat att mycket av låsningen beror på statsministerfrågan.Jag berättade därför i förra veckan för talmannen att jag står till förfogande som sonderingsperson. För att lösa upp knutar tror jag att det vore bra med en sonderingsperson som inte har som främsta ambition att bli statsminister utan som har sitt främsta fokus på det politiska innehållet.Det har funnits intresse för detta hos flera olika partier.
   
  Tisdagens gruppsamtal hos talmannen förstärkte min bild av att fördjupade samtal över blockgränsen mellan framför allt Alliansen och MP skulle vara bra. Ett sådant samarbete, som kan se ut på flera olika sätt, skulle vara bra för Sverige, hålla ihop Alliansen och göra oss till den största konstellationen i riksdagen. De politiska skillnaderna mellan Alliansen och MP är inte större än att vi nu tillsammans styr fem regioner och ett flertal kommuner.
   
  Tyvärr har ett sonderingsuppdrag för mig med målet att hitta en lösning som gör att Alliansen kan hålla ihop stoppats av M och KD. Det är därför talmannen idag väljer att gå fram med en skarp omröstning i kammaren istället för att ge mig sonderingsuppdraget.
   
  Jag och Centerpartiet beklagar att jag inte fått möjligheten att sondera, eftersom det innebär att möjligheterna att få till stånd en alliansregering inte undersökts på djupet. Jag är givetvis även i fortsättningen redo att spela en aktiv och konstruktiv roll i arbetet för att Sverige ska få en ny handlingskraftig regering.
   
   
  Jag har fetmarkerat den mest väsentliga meningen. Det vore bra med en sonderingsperson, som inte själv har ambitionen att bli statsminister, men representerar ett av de tänkbara regeringspartierna och har mandat att diskutera det politiska innehållet, att ge och ta. Det mandatet har inte talmannen. 
   
  Det är mycket som jag inte håller med Annie Lööf om, när det gäller sakpolitiken, men hon är skärpt och förstår vad det handlar om, Vad som måste göras för att Sverige ska få en regering, som inte är en krisregering. Jag minns när Annie Lööf sa att SD inte vill vara en dörrmatta åt alliansen. Även om SD skulle släppa fram först Kristersson, m, som statsminister och därefter alliansens budgetförslag, kommer andra tider, när SD börjar kräva gentjänster. Det kan bli i för alliansen superkänsliga omröstningar i riksdagen. Antingen avgår regeringen, eller också kommer SD att jag alliansminstrarna, som vore de små smöklickar i en stekpanna. 
   
  Jag läste nyss på en annan blogg "Det blir som det blir, eftersom det är som det är". Detta förstår både Annie Lööf, c, och Jan Björklund, l, och därför hatas de båda av SD-vurmarna inom M och KD. De kan inte skilja mellan verklig demokrati och klassrumsdemokrati, där en beskäftig skolfröken slår pekpinnen i katedern och säger nej till allt som eleverna vill, för "det tilllåter inte politikerna i skolnämnden. Och nu ska vi vara snälla mot varandra. Lille Kalle vill säkert inget ont. Han har nog bara ADHD. Jag ska ta upp det med skolsköterskan, så kommer han säkert på bättre tankar". 
   
  Vem ska agera skolfröken när SD börjar jaga regeringspartierna som smörklickar i stekpannan? Ska kungen ingripa och diktera vad regeringen har att rätta sig efter? 
   
  Parlamentarisk demokrati - som enligt historisk erfarenhet är den enda form av demokrati som fungerar, går ut på att man bildar majoritet, och att minoriteten går i opposition. Majoriteten kan bestå av både stora och små partier. Man har ingen given hemortsrätt i majoriten, bara för att man råkar vara det tredje stösta partiet. Med Löfvéns ständiga mantra om att det måste vara möjligt att regera i opposition, har han öppnat dörren för frågan "Hur stor minoritet har rätt att bilda regering?" 
   
  Var Hitlers väljarstöd på 37 % i det tyska riksdagsvalet 1933 tillräckligt stor för att rättfärdiga,omvandlingen av Tyskland till en enpartistat och diktatur, där all opposition förbjöds? Alliansen och Socialdemokraterna har gemensamt ansvar för att Sverige inte utvecklas i den riktningen. Och när väljarna inte givit något av regeringsalternativen egen majoritet, måste det bli en lösning över blockgränsen. Det har Annie Lööf försått. 
   
  Det innebär givetvis inte att S måste bli ett stödparti åt alliansen, eller att allianspartierna måst bli stödpartier åt S. Det finns andra möjligheter. Och de borde Annie Lööf ha fått chansen att sondera. Bevare oss för Annie Lööf som statsminister, säger jag. Men hon verkar ha de rätta kvalifikationerna som sonderingsperson 
   
   

175 är mer än 144, som är mer än 143, som är mer än 116 ...

175 är det antal riksdagsmandat, som behövs för att fälla en statsminister eller statsministerkandidat. 144 är antalet riksdagsledamöter som det rödgröna "blocket" fick i valet. Frågan är emellertid om det finns ett rödgrönt block med så många mandat i riksdagen, sedan Mp i Stockholm har hoppat över till alliansen... Och något rödgrönt regeringsalternativ med så många mandat har aldrig funnits, eftersom V inte ingår i, och aldrig har ingått i något regeringsalternativ. Det rödgröna regeringsalternativet, S + M, har eller hade alltså 116 mandat...
 
Sedan Decemberöverenskommelsn slutits, sa Stefan Löfvén att det måste vara möjligt att regera i minoritet, oppositionen , som är en ännu mindre minoritet, ska stödja en minoritet. Och han kräver nu att alliansen med sina 143 mandat ska stödja en rödgrön minoritetsregering, som förfogar över 116 (S + Mp) eller 100 (enbart S) mandat. 
 
Detta strider mot den parlamentariska demokratins principer. Och det är ju med de principerna som grund, som SD inte ska ha något inflytande. Men då ska man väl följa samma principer, även om man själv missgynnas? Jag har därmed inte sagt att jag stödjer den ena eller andra statsministerkandidaten. Jag har i.o.f.s. just föreslagit Jan Björklund, L. Men jag menar att är man en socialdemokrat, måste man vara beredd att stödja en borgerlig statsministerkandidat, om den parlamentariska demokratin så kräver. Och är man en alliansare, måste man vara beredd att stödja en socialdemokratisk statsministerkandidat, om den parlamentariska demokratin så kräver. 
 
Löfvén hade i.o.f.s. haft rätt i att det måste vara möjligt att regera i minoritet - , om det hade gällt en kortare tid, från en regeringskris till ett nyval. Men när DÖ slöts gällde det två hela mandatperioder. DÖ är dessbättre död, men Löfvén menar tydligen att DÖ fortfarande gäller. Han tycks också mena att den hemliga överenskommelse, som slöts mellan S och Mp 2008 och skulle gälla hela 2000-talet, fortfarande gäller. 
 
Låt mig därför än en gång slå fast att den parlamentariska demokratin går ut på att man bildar majoriter (även över blokgränsen, om så krävs) och att minoritten går i opposition (och därför ska inga "samtal" föras mellan regeringen och SD). Det år en pedagogisk omöjlig uppgift (Jag har försökt....) att förklara för vanliga väljare varför en minoritet ska utestänga en annan minoritet från inflytande, om man inte själv ör beredd att ingå i en minoritet. Det låter ju väldigt bra när "sjuklövern" talar om att försvara demokratin. Men då borde de göra det också, genom att bilda majoriteter, och inte yra om att minoritetstyre är bra, om bara de själva får styra.
 
Jan Björklund hade i.o.f.s. rätt i att den blivande regeringen bör vara överens i stora drag, med delar av oppositionen (de delar varmed regeringen kan få en majoritet i riksdagen för sina förslag om budgeten, så att inte regeringen tvingas avgå redan efter sex - sju veckor. Men Lars Stjernkvist, tidigare socialdemokratisk partisekreterare och numera S-kommunalråd i Norrköping hade också rätt i att en butgetprocess är så komplierad, så att man inte hinner med allting, om budgeten ska förhandlas mellan blocken, innan den läggs fram för beslut i riksdagen. Han hänvisade till hur man gör i kommunerna, när man tvingas söka stöd på andra sidan blockgränsen.
 
Jag tycker att det här är solklart. Sossar måste acceptera Kristersson som statsminister, och borgare måste acceptera Löfvén som "ny" statsminister, och sluta bråka om vem det ska bli. Kan man inte komma överens får man väl ta lotten till hjälp - eller välja Björklund. Och eftersom det är kort om tid, tills budgeten ska tas, är det kanske, åtminstone på kort sikt, viktigare vem som blir finansminister, än vem som blir statsminister. Och i det fallet håller jag på nuvarande finansminister, Magdalena Andersson, S. 
 
Nästa års budget kan ju en borgerlig finansminister ansvara för. Jag gissar att Magdalena kommer att efterträda Stefan Löfvén som S-partiledare vid partikongressen 2019.

Jan Björklund statsmininster i en socialmoderatliberal regering?

Statsminister Jan Björklund flankerad avdelar av  den borgerliga oppositionen
 
Ola Nordebo är något slags poet och chefredaktör för Västerbottens-Kuriren, som påstår sig  vara liberal. Nordebo själv kallar sig "oberoende liberal". Tidningen bloggportal liknar mest en tummelplats för vänsterextremister, som tror att S och M styr Umeå tillsammans -- och hatar båda. Nordebo vill att Stefan Löfvén ska fortsätta som statsminister med stöd av C, L och Mp. Själv tycker jag att Nordebo, med sin flödande fantasi, borde väljas in i Svenska Akademin. Men Nordebo har skrivit något intressant också.
 
"Jan Björklund var mer konkret än Annie Lööf och nämnde uttryckligen de tre alternativ som han och liberalerna vill ska utredas: (1) en bred regering där både alliansen och S ingår, (2) en koalitionsregering mellan S och M som övriga alliansen stöder eller (3) ett regeringssamarbete med allianspartierna och miljöpartiet.

Av de tre alternativen kan det första nog avskrivas som både orealistiskt och alltför brett, det vore snarast att likna vid en krigstida samlingsregering.

Det andra alternativet skulle i sak och som parlamentarisk strategi vara fullt möjligt. S och M står mycket närmare varandra på många områden än partierna vill erkänna, och skulle ha förutsättningar att klara sig igenom en hel mandatperiod."

Så är det. Kd gjorde en dumhet, när M under Fredrik Reinfeldts ledning närmade sig mitten genom att låtsas vara ett arbetarparti och lämnade ett tomrum efter sig på högerflanken, vilket Kd har försökt lägga beslag på. Det har även C gjort, genom att föra de mest reaktionära och arbetarfientliga arbetsgivarnas talan. Ingen kan väl ha missat att C numera står till höger om M. När två av de tre borgerliga mittenpartierna har gått till höger, och S har fångat in Mp som stödparti, har i stället för ett tomrum till höger om M ett tomrum uppstått i mitten, som har fyllts av SD. Som en uppfräschad gammal mormor i sagan om Rödluvan och vargen.

Du som läser det här, kan fundera på vad arbetare och kapitalister - och de partier som historiskt företräder arbetare och kapitalister - har gemensamt. De lever i samma verklighet, inte i Nordebos och Fridolins fantasivärld, där övre medelklass-radikalismen kallas "vänster" och arbetarklassens intressen kallas "höger". 

Det som arbetare och kapitalister är oense om, har moderata direktör och socialdemokratiska LO-fackföreningsmän kunnat lösa tillsammsn vid förhandlingsbordet under snart ett sekel. Skulle då inte socialdemokratisa och moderata ministrar under en liberal statsministers ledningunna lösa problem och regera tillsammans under en hel mandatperiod? Åtminstone om S bryter med Mp och gör sig kvitt vänstersvansen inom det egna partiet.

Under flera mandagperioder under 1900-talet hade vi socialdemokratiska enpartiregeringar med stöd av kommunisterna / vpk / V. Ända sedan det stod klart att  S + V inte skulle få minst 175 riksdagsmandat i valet 2018, har jag förespråkat en blocköverskridande tvåpartiregering, bestående av S + M. De gamla trätobröderna som alltid har kommit överen till slut, för att arbetare och kapitalister sitter i samma båt. 

Jag tvivlar inte en sekund på att S + M hade uppnått de nödvändiga 175 mandaten i årets val för att bilda en - tvåpartiregering, om S hade sagt tack och adjö till Mp, när Mp hotade med regeringskris före jul 2017. Men nu blev det inte så, utan det behövs ett tredje parti för majoritet. Att mitt val faller på L, är inte minst Jan Björklunds förtjänst. Om Birgitta Olsson hade vunnit partiledarvalet i L, hade L varit totalt uträknat som möjligt regeringsparti.

Jag föreslår också att denna regering (S + M + L) upplöses ett par månader före nästa val, och efterträds av en socialdemokratisk enpartiregering fram till valet,  att de fyra allianspartierna ( M, L,C och Kd) återsamlassom ett regeringsalternativ i valet. Den socialdemokratiska strategin att försöka splittra alliansen är fullständigt vansinnig och har bara gynnat SD. Man kan bara ha en huvudfiende åt gången. S har försökt ha två. 

 


Vad menar centerledaren med "samlingsregering"?

Det är talmannens uppgift att utse regeringsbildare. Och han har nu givit uppdraget att försöka bilda regering till moderatledaren Ulf Kristersson. TV kan som vanligt inte hålla fingrarna i styr, utan försöker på egen hand utse regering. Först säger nyhetsuppläsaren "Allianskollegorna Liberalerna och Centern har uteslutit stöd från Sverigedemokraterna." Därefter fölljer en intervju med den socialdemokratiska gruppledaren i riksdagen Anders Ygeman, som tycker att det är naturligt att den, som avsätter en statsminister, får visa om han själv kan bilda regering." 
 
Sedan följer en intervju med centerledaren Annie Lööf, som möjligen inte får tala färdigt innan programmakarna klipper i bandet. Vad hon eventuellt sade i slutet av presskonferensen fick TV-tittarna inte veta. I stället ses hon lämna talarstolen. Hon har tidigare sagt bestämt nej till att själv sitta i en S-ledd regering. Har hon ändrat sig? Troligen inte, eftersom det hade varit en tillräckligt stor nyhet för att sändas i TV. Vad sade hon då? Jag har lyssnat två gånger, och återger här hela den TV-sända delen av hennes presskonferens:
 
"Hm, mitt förstahandsalternativ det är en alliansregering som söker stöd över blockgränsen. Mitt andrahandsaltternativ det är ju en form av samlingsregering med en eller flera allianspartier och socialdemokraterna".
 
Hon sa inte, i varje fall har jag inte hört henne säga vilket eller vilka allianspartier som ska ingå i en sådan regering. Jag minns att Jan Björklund sa för drygt ett halvår sedan att han kunde acceptera en tvåpartiregering bestående av S och M. Med dåvarande mandatfördelning i riksdagen hade en S + M -regering haft egen majoritet i riksdagen, och hade då fått igenom sina förslag utan stöd av andra partier. Nu behövs ett tredje parti för att uppnå majoritet i riksdagen. 
 
S + C + L utgör ingen majoritet. Inte ens tillsammans med Mp. Och att V skulle sätta sig i samma regering som C och L tror jag är uteslutet.
 
Varför bilda en blocköverskridande minoritetsregering, när både alliansen och socialdemokraterna var för sig kan bilda en egen minoritetsregering - som söker stödöver blockgränsen?
 
En minoritetsregering kan vara en nödlösning efter en regeringskris i väntan på nyval. Men minoritetsregeringar som sitter länge (en hel mandatperiod) är av ondo. Vi vet ju hur det gick med DÖ.Den parlamentariska demokratin måste återupprättas, och det sker inte med något slags DÖ 2.0.
 
Det är möjligt att Kristersson lyckas bilda en alliansregering i minoritet, men med stöd av S i viktiga omröstningar i riksdagen, exempelvis när budgetpropositionen ska antas. Det kommer i så fall att kräva komplieraded förhandlingar och kompromisser med S. Men det är dock lättare att kompromissa i ekonomiska frågor än i principfrågor, där alternativen är ja eller nej.
 
Men. Den som säger att SD inte ska ha något inflytande måste vara beredd bilda breda majoriter så att SD inte får något inflytande. Det är - enligt min mening - en ansvarslös taktik av S att försöka splittra alliansen. Då in¨ter man sig i något slags tvåfrontskrig, som man kommer att förlora p.g.a. svårigheten att bekämpa två fiender samtidigt. Mitt råd till den socialdemokratiska partiledning är Slut fred med alliansen!
 
Det var emellertid ingtressant att Annie Lööf talade om "en form av samlingsegering". Ett mer vanligt ord är ju "koalitionsregering". Jag att hon med detta språkbruk har avfärdat tanken att C skulle regera tillsammans med S som något slags lillasyster - som Mp gör nu. För lite allianspolitik, för att den modellen ska passa C.
 
 

Borttagna inlägg

Efter överenskommelse med en annan bloggare att ta bort inlägg som kunde upplevas som kränkande av den andre av oss, har jag tagit bort de två senaste inläggen från min blogg. 

Blev som jag trodde

Var 6:e väljare röstade på SD. Hur kan man då hävda att SD ska ha en av fyra talmän? De fyra, som jag hade tippat blev valda till talman, vice talman, andre vice talman och tredje vice talman. 
 
Idag kommer Stefan Löfvén med stor sannolikhet att röstas bort som statsminister. Nu tror jag inte att missnöjet med regeringen från alliansens sida inte i första hand är ett missnöje med Löfvén, utan med andra ministrar . Men namnet Löfvén har blivit något slags symbol för allting dåligt. Det är som om vissa delar av borgerligheten har drabbats av ett blint hat mot Löfvén. Tala om mobbning! De värsta mobbarna är de som gapar högst om mobbning. Det är synd, Vad landet behöver är en rerering, inte ständiga krav på avsättning av statsministern. Kommer det att fortsätta, om vi får en alliansregering? Med stor sannolikhet: Ja.
 
Hittills har allt gått efter tidtabellen. Media visar upp en falsk bild total fastkörning. I själva verket hör det till förhandlingsspelet att ge efter bara en millimeter i taget. Jag tror dock att det kommer att bli en moderatledd  alliansregering, som får igenom sin politik, fråga för fråga, med stöd av Socialdemokraterna. Man kommer dock inte att göra någon stor upgörelse med S innan regeringen tillträder. 
 
Både SD och Jimmies megaton SVT låtsas att det alternativet inte finns. Trots att Jan Björklund, L, har sagt "i samarbete eller samförstånd med S". Alliansregeringen kommer att lägga fram förslag, som de tror kommer att stödjas av S. Vad S tycker kommer alliansregeringen att få kännedom om under ärendenas beredning. Så kan man hålla på under flera månader, kanske under hela mandatperioden. 
 
 
SD brukar kalla de övriga partierna "sjuklövern". Helt fel är det inte, eftersom skillnaderna inte är så många och så stora, som partierna låtsas, vilket innebär att möjligheterna till samförståndslösningar enligt ovan är desto större, speciellt mellan alliansen och S. Hindret mot samförståndslösningar under den gångna mandatperioden har ju faktiskt inte varit S i sig, utan samarbetet mellan S och Mp samt V.
 

Varför får inte Vänsterpartiet föreslå talman?

Naturligtvis får de det. Det är deras demokratiska rättighet. Men talmän väljs av riksdagen, och inte av något enskilt parti. Jag anger rangordningen med en siffra inom parantes. En talman och tre vice talman ska väljas, sammanlagt fyra. Alliansen har föreslagit moderaten Andreas Norlén till talman (1) och centerpartisten Kerstin Lundgren till andre vice talmän (3). Alliansen lämnar alltså öppet, om de två nämnda blir valda till respektive uppdrag, får de rödgröna att föreslå vice talman (2) och tredje vice talman (4).
 
Att någon sverigedemokrat, och särskilt Björn Söder som har skämt ut Sverige genom sina rasistiska uttalanden, skulle bli en av de fyra. är löjligt att ens tänka sig. Att han över huvud taget blev vald till andre vice talman (3) efter förra valet, beror på en lapsus från alliansens sida. De kommer inte att göra om misstaget. Man följde praxis från tiden när det bara fanns två tydliga block i riksdagen, och trodde att SD skulle följa praxis i budgetomröstningen. 
 
Inför risken att SD återigen skulle föreslå Söder till posten som andre vice talman (3), har nu Vänsterpartiet nominerat en egen kandidat till den posten. Hon kommer dock inte att bli vald till den posten, eftersom alliansen redan har föreslagit en egen kandidat till den posten. Men hon kan dock komma att väljas till tredje vice talman (4). Men det beror på Socialdemokraterna, som kanske själva vill ha den posten. Miljöpartiet vill kanske också ha den, men deras chans att få den är ytterst liten p.g.a. MP:s usla valresultat, 
 
En talman ska, trots att han /hon väljs av riksdagen, vara partipolitiskt neutral i sin ämbetsutövning. På samma sätt som en fotbollsdomare ska vara neutral mellan lagen. Det finns således ingen regel, eller ens praxis som säger att valen av talmän måste spegla valresultaten för partierna. I den mån man över huvud taget kan tala om en praxis (som är ett för starkt ord i detta sammanhang) så säger den att (1) och (3) ska väljas från det största blocket och (2) och (4) från det andra blocket. 
 
Detta talar för att Vänsterpartiet har rätt, under förutsättning att S, V och MP räknas som ett block. Vilket alliansen inte går med på. Eftersom de inte har presenterat något gemensamt regeringsalternativ. Å andra sidan går inte S med på att alliansen + SD skulle utgöra något slags borgerligt block. Eftersom de inte har presenterat något gemensamt regeringsalternativ. Det finns ingen regel eller "praxis" som säger att den ena eller andra sidan har rätt i den tvisten.
 
Och därför tycker jag att de, som säger att V inte respekterar valresultatet, genom att föreslå en egen kandidat, bör sänka tonläget ganska så rejält. Det här har nämligen inte ett dugg att göra med om man gillar eller ogillar Vänsterpartiet. Både V och SD har rätt att föreslå egna kandidater, men varken V eller SD har rätt att få den, de föreslår, vald. 
 
Det avgör riksdagsmajoriteten i separata val av var och en. Så här på förhand har jag personligen inget att invända om en vänsterpartist skulle väljas till tredje vice talman (4). Det beror på vem det blir, Det får inte bli någon som skämmer ut Sverige. Man får se upp med ytterkantspartierna. 

Förlorna

Av allt att döma har SD förlorat talmansstriden, när man går ut med ett pressmeddelande att man kommer att aktivt stödja (d.v.s. rösta för) alliansens kandidat Andreas Norlén, m. Naturligtvis förväntar sig SD gentjänster. och kommer att kräva gentjänster. Men kommer inte att få några, förutsatt att det inte finns någon hemlig överenskommelse mellan SD och alliansen, vilket är ytterst osannolikt. 
 
Enligt SVT har SD motiverat sitt besked med att Socialdemokraternas kandidat hade blivit vald, om SD lagt ner sina röster i talmansvalet, vilket är nästintill en lögn för att dölja reträtten. Norlén hade naturligtvis förlorat talmanvalet om samtliga rödgröna hade röstat mot honom och SD hade lagt ner sina röster. Men därmed hade motkandidaten från S inte blivit automatiskt vald. Utan det hade blivit en ny omröstning om henne, och hon kunde faktiskt ha förlorat den omröstningen. I det läget hade alliansen förmolingen tackat ja till Socialdemokraternas förslag att S och alliansen skulle föreslå en gemensam kandidat. Och i så fall hade SD blivit totalt akterseglat.
 
Den borgerliga kandidat som haft störst chans att stödjas av S är enligt min mening Andreas Norlén... Han har som ordförande i Konstitutionsutskottet haft ett mycket bra samarbete med S. 
 
Genom att vänta i det längsta med att avlöja hur man skulle agera i talmansvalet och genom att lita på att en massa "nyttiga idioter" i den politiska periferin skulle tvinga alliansparterna att börja förhandla med SD, har SD naturligtvis hoppats kunna tilltvinga sig eftergifter från alliensen. SD har hoppats kunna ta bra betalt för sitt stöd till alliansens kandidater i talmansvalet och statsministervalet. 
 
I Sverige har vi parlamentarisk demokrati. Vi har proportionella val till riksdagen. Men det betyder inte alls att partierna ska ha ett proportionerligt inflytande i förhållande till sina väljarandelar. Detta vore "ultrademokrati", d.v.s. en skendemokrati som slutar med demokrati. Detta kan vara svårt att förstå, för den som inte är så insatt. Jag har läst statskunskap på akademisk nivå och studerat både politiska ideologier och såväl Sveriges som andra länders statsskick. Det är stor skillnad mellan att styra ett land och att ägna alla elever lika stor uppmärksamhet i ett klassrum. Om en demokrati-lektion går över styr, så bestämmer läraren för att det inte ska bli kaos. I somliga länder ingriper militären, på samma sätt om en lärare i ett klassrum, men med betydligt hårdare nypor för lektionen inte ska sluta i anarki och kaos. 
 
I en parlamentarisk demokrati bildar ett enda parti eller flera partier tillsammans majoritet, varefter minoriteten går i opposition och hoppas på bättre tur i nästa val. Naturligtvis använder minoriteten tiden i opposition till att tala om för väljarna hur illa majoriteten enligt deras menng styr landet. Man arbetar för ett makskifte, men i ordnade former. Och det är en orsak till att ledande allianspolitiker inte velat ge SD något inflytande över alliansens strategi för att ta makten. 

S + M + L

 
 
Att Stefan Löfrvén kommer att avsättas som statsminister av riksdagen hindrar inte att han återkommer som statsminister i en ny regering. Men det kan också bli en rockad, d.v.s att Kristersson blir statsminister. Rockad är ett begrepp i schackspel. 
 
Rockad är ett specialdrag i schack där man i ett drag flyttar kungen och ett av tornen. Ordet rockad används i överförd betydelse om andra platsbyten, till exempel när två tjänstemän byter uppgifter.
 
Det konventionella regeringsspelet. Största parti får flest pluministrar, och bland dem statsministerposten. Ganska självklart i en tvåpartiregering. 
 
Regeringsspel med rockad. Största parti får flest ministrar i utbyte mot att näst största parti får statsministerposten.
 
En tvåpartiregering är utesluten, eftersom det inte finns två partier, som har majoritet tillsammans. Men så här hade det sett ut om M hade fått ett något bättre valresultat. Totalt 19 ministrar. 
 
S:  statsminister plus nio övriga ministrar.
M: nio övriga ministrar. 
 
Trepartiregering med rockad Totalt 20 ministrar
 
M: statsminister plus fem övriga ministrar
S: tio övriga ministrar, därav posten som vice statsminister och finansminister
L: fyra övriga ministrar
 
Skulle det bli riktigt kärvt i regeringsförhandlingarna, är en liberal statsminister tänkbar. 
 
När det kommer till praktiska sakfrågor är dessa tre partier tämligen överens. Det är därför de kallas betongpartier. Man bygger inte en stabil grund av luft, hur koldioxidfri den än må vara. 
 
De s.k. etabelerade partierna måste inse att de måsta kasta gamla konstlade motsättningar och bilda majoritet. Talar man om att det måste vara möjligt att regera i minoritet, har man öppnat dörren för SD. Majoriteten ska styra. Minoriteten ska gå i opposition. 51 - 49 är den perfekta demokratin. 
 

Eldar de upp sina valstugor efter valdagen?

 

 
 
Hur går det då med klimatmålet? Och med skogen? Såg att det andra stora klimatalarmistpartiet (MP) faktiskt hade byggt en valstuga av tältduk. Lätt att packa ihop och spara i ett hörn av partilokalen till nästa valrörelse... Å andra sidan flyger spårkrören business class, när de åker runt jorden och frotterar sig med världens diplomatiska elit. Tror de på vad de själva säger? 
 
Hur miljövänligt är det att öka nybilsförsälningen på grund av en förtida utskrotning av gamla bensinbilar, som var skattebefriade för sina låga utsläpp när de var nya?
 
 Socialdemokraterna har nu börjat driva valrörelse åt SD. De tror att det är svenka kvinnors högsta önskan att vänta vecka efter vecka på att få en begärd abort utförd. Utrikesminister Margot Wallström, s, har ju själv skrivit under på helsidesannonser att SD kommer att uppfylla sina vallöften. Detta dementerades dock av Jimmie Åkesson i går kväll, då han försäkrade att kravet på sänkt abortgräns är inget som han kommer att ta med sig i eventuella regeringsförhandlingar. 
 
Kommer han ens att uppfylla löftet om återvandringsbidrag till invandrare som själva återvänder till sina f.d. hemländer. Han hänvisade till att återvandringsbidrag redan finns. Såvitt jag vet finns en premie på 30.000 kr från EU till dem som återvänder frivilligt till Afghanistan., sedan deras asylansökningar har avslagits.  Alltså ingenting från den svenska staten.
 
Jag vill dock minnas att Frankrike införde en sådan premie redan under slutet av 1900-talet. Vilket fördömdes som "rasistiskt" av svenska socialdemokrater - som däremot gärna betalar ut skyhöga löner och traktatmenten till svenska biståndsarbetare, som inte vet lika mycket om de länder de skickas till. 
 
Varför inte anställa invandrare, som vill flytta hem, som svenska biståndsarbetare under den första tiden i det gamla landet? Jag läste för en tid sedan om en svensk-somalier med en akademisk utbilding i Sverige, som flyttat hem sedan han valts till ledare för sin klan i Somalia.  I sin avskedsintervju i en svensk tidningen, sa han att hans mål var att förena det uråldriga klansystemet med västerländsk demokrati. Ett projekt, som verkligen är värt att stödjas. 
 
En sak som verkligen förvånar mig, är att det tar så lång tid för just somalier att få sitt första jobb i Sverige. I andra invandrarländer finns inte denna skillnad mellan somalier och andra invandrargrupper. Då ligger väl felet snarare hos den svenska byråkratin och svenska politikers övertro på det svenska språkets betydelse  än hos somalierna? Kunde man köra buss i sitt gamla hemland, borde man rimligen klara det i Sverige också. Och hur kan utlänningar, som inte kan ett ord svenska, tillåtas köra turistbuss i Sverige, när språket ar så stor betydelse för körförmågan. Svenska politiker lever kvar på hästskjutsarnas tid, när hästarna lydde kommandon från svenskspråkiga kuskar. 
 
Det är kanske inte bara valstugorna som är mogna för museum, utan även deras innehåll? För övrigt tar jag inte i hand, när jag hälsar på muslimska kvinnor. För svenska politiker är det ett jätteproblem att muslimska kvinnor inte vill ta chefen i hand, men överfallsvåldtäkterna - som nästan uteslutande begås av utländska män - behandlar de som icke existerande. Partiledardebatten i går kväll var en övertydlig uppvisning i "jaga mygg och svälja kameler". 

Valstugemuseum på Skansen?

 
Är det inte dags nu? Att skicka hela byken till något museum? En borgerlig bloggare skriver att hon inte vågar rösta på C eller L, eftersom hon befarar att de kommer att hjälpa Löfvén till ännu en mandatperiod som statsminister.
 
Men det blir i så fall en mycket svag minoritetsregering, svagare än nuvarande SMP-regering. Det kommer sannolikt inte att räcka att bjuda in även MP, vilket vissa sossar vill. Det kommer i så fall att bli fullt krig inom regeringen med S+L på ena sidan och C+MP på andra sidan. Hoppas dom på passivt stöd från V? Eller från SD?

Om de stora partierna, S+M hade skött sina kort bättre hade de kunnat bilda regering med egen majoritet i riksdagen. Det finns sannolikt en chans att S+M+L kan bilda regering efter söndagens val. Det har hittills misslyckats pedagogiskt att hålla SD utanför inflytande, när man själv pratar om att styra i minoritet. I mogna demokratier, vilket Sverige inte tycks vara, är det självklart att bilda majoritetsregeringar, om nödvändigt över blockgränsen. Och då är det lika självklart att minoriteten går i opposition -  inget oppositionsparti hade då kunnat hävda att det har blivit "mobbat".

Parlamentarismens spelregler. Men nu bråkar de om vem som ska bli statsminister. Med en tvåpartiregering i majoritet hade det varit enkelt: Statsministern + 9 ministrar från vardera regeringspartiet. Kan de inte ens räkna? Eller kan man hoppas att det finns en hemlig uppgörelse mellan S och M, och att bråket nu bara handlar om vem som ska leda S+M-regeringen? Om det vore så väl, ändå!
 
Till och med valstugorna är en del i kampen för att upprätthålla skenet av att allt är som förut. Man låtsas att man möter väljarna. Men för säkerhets skull har man byggt barrikader av bord och stolar framför valstugorna. För att hålla oönskade besökare på avstånd? 
 
Ett bocköverskridande samarbete värt namnet borde inte gå ut på att ett regeringsalternativ, som har underkänts av väljarna, klamrar sig fast vid makten genom att klamra sig fast vidnågot parti på andra sidan som en livboj - enbart därför att "andra sidan" har blivit ännu mer underkänt av väljarna. 
 
"Blocköverskridande samarbete" har blivit en metafor för fortsatt minoritetsstyre. Och det är just detta som gör behandlingen av SD så problematisk. 
 
Å ena sidan säger de "etablerade" partierna "Ni ska inte ha något inflytande för ni är en minoritet". Å andra sidan säger de "etablerade" partierna att det måste vara möjligt att styra i minoritet. 
 
Det var precis vad Hitler gjorde efter det tyska riksdagsvalet 1933, Nazisterna fick 37 % och styrde alltså i minoritet. Och anledningen till att Hitlers minoritetsregering släpptes fram var att misstron mellan de tradtionella partierna till höger och vänster. En blåröd regering hade kunnat stoppa nazisterna.
 
 
 
 
 
 
 
 

Domstolar stödjer sexuella perversioner - frikänner gruppvåldtäktsmän

Samtliga underrätter ( tingsrätterna, förvaltningsrätten och migrationsdomstolen) i Stockholmstrakten har deltagit i årets Pride som medarrangörer, iförda tröjor med domstolarnas officiella logotype och med ett eget tält inom området. vilket hela tiden har varit bemannat med en domare. Var det ett tjänsteåliggande? Deltagandet grundas tydligen på myndighetsbeslut inom varje domstol för sig. Är repressalier att vänta för domstolsanställda, som vägrat delta - kanske löneavdrag för olovlig frånvaro? En enda domare har offentligt anmält avvikande mening. 
 
"Vi kan inte ha en värdegrund som kan godta ett uteslutande av delaktighet från ett riksdagsparti. Våra nämndemän nomineras av alla olika partier. Allmänhetens förtroende för domstolarna är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Alla som vänder sig till domstolarna ska kunna lita på att vi inte har tagit ställning till vissa frågor på förhand", skrev Magnus Åhammar, som är domare vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm i Dagens Juridik 29 maj i år. Nu har det alltså hänt. 

På sedvanligt domarmanér har Åhammar oroat sig för att allmänheten ska få felaktiga uppfattningar om domstolarnas opartiskhet - inte för att allmänheten faktiskt kan ha rätt i sin misstro mot domstolarna. Domstolsantällda har alltså deltagit i en manifestation mot vissa av domstolarnas egna nämndemän - för att de är utsedda av fel parti, inte för att de har dömt fel.

Jag kan annars berätta om ett fall av grov mobbning mot en nämndeman, som utsetts av SD. Detta förekom även under rättens s.k. enskilda överläggningar, då beslut skulle fattas om tvångsomhändertagande av barn och vuxna, som inte begått något brott. Mobbningen leddes av en domare, med tydliga sympatier för S, samt en notarie, d.v.s en juridikstuderande som var ute på sin första domstolstjänstgöring, samt ett par nämndemän. Domslutet blev att föräldrarna miste vårdnaden om sitt nyfödda barn. Nämndemannen blev senare utesluten ur SD, sedan han offentligt kritiserat en partikamrat för ett rasistiskt uttalande, men med ett svepskäl som grund. 

Att vara nämndeman i en domstol är ett medborgerligt, och inte ett partipolitiskt uppdrag. Det är helt förbjudet att döma enligt sina politiska åsikter, om de avviker från lagen. Det är ett välkänt faktum inom domstolsvärlden att de nämndemän som oftast dömer efter sina politiska åsikter, är miljöpartister. En nämndeman är i praktiken en domare, eftersom varje ledamot i en underrätt har en röst var. 

Jag försvarar naturligtvis Stockholm Pride:s rätt att själva bestämma vilka som ska bjudas in eller inte bjudas in. Det ligger i föreningsfrihetens natur. Det var rätt att inte bjuda in SD, eftersom det är ett parti, som kör med falska kort, utesluter anti-rasister med olika svepskäl, och låtsas att man håller rent från raister och nazister. När någon sverigedemokrat ertappas med rasistiska eller nazistiska böjelser, avsäger sig denne sina offentliga uppdrag, och så tror alla att han /hon har lämnat partiet. Ingen kollar upp detta. Men SD är ett parti, som har arbetat hårt, även internt,  på att framstå som icke-rasistiskt. och har därför en massa medlemmar och sympatisörer, som helt enkelt inte tror att SD är ett rasistiskt parti. 

Som Pride och de domstolsanställda som medverkat i priden, har agerat, har de helt klart hjälpt SD med att framstå som offer. Trots att SD inte ens varit inbjudit har SD varit i högsta grad närvarande, bl.a. genom en uppblåsbar blå elefant och kravet att övriga sju partiledare skulle instämma i påståendet att "SD är homofober, som vi samarbetar med". Eftersom SD inte är ett öppet rasistiskt parti, är det fel att dra hela SD över en kam. Och det torde finnas fler "homofober" och medlemmar med en gammaldags sexualmoral inom KD än inom SD. Och bland MP:s muslimska väljare. 

När frägan ställdes var "frigoliten" (MP) först att vifta med sin pridefana, tätt följd av Jonas Sjöstedt. V. Efter mycket kort tvekan följdes de av Löfrvén, S. och Lööf, C. Och efter en något längre tvekan Björklund, L och Kristersson, M. De båda syntes övertala Busch-Thor, KD, att höja sin regnbågsfana, innan hon långsamt gjorde det. Hon har efteråt förklarat sin långsamhet med "inramningen". Var det sammankopplingen mellan "homofobi" och politisk tillhörighet, de icke inbjudnas påtagliga närvaro i form av en blå elefant eller frågan om alliansens kommer att bilda regering med stöd av SD? Det hoppas jag verkligen inte att alliansen kommer att göra, men det ska beslutas och motiveras av allianspartierna själva, och inte av vänsterextremisterna, som står bakom Pride. 

Pride är ett kommersiellt jippo, som inte ens alla RFSL-medlemmar och än mindre alla övriga homosexuella står bakom. Det handlar ju inte bara om homosexuellas rättigheter och försvaret av redan vunna segrar på det området, utan även om propganda för sexuell lössläppthet och rena pervsioner - och inte minst om att göra unga individer osäkra på sitt eget kön och spridandet av vanföreställningar om att någon kan vara född i fel kropp, som inte är den berörda individens egen kropp. Det handlar om att spränga gränser.

Tydligen anser domstolar i Stockholmstrakten att det är ett normalt kvinnligt sexuellt beteende, att har en kvinna blivit blixtförälskad i en främmande man, och samtyckt till ett vanligt samlag, så vill hon också bli påsatt i alla hål av alla hans kompisar.Vad man än tycker om Pride, måste man skilja mellan Pride som ett "privat rättssubjekt", med rätt att framföra i stort sett vilka åsikter som helst och bjuda in och samarbeta  med vilka dom vill, och domstolarna som myndigheter, som ska döma i bl.a. våldtäktsmål. 


Hade det varit okej om poliserna hade skjutit rätt person?

En av kvällstidningarna hade idag rubriken Jagade våldsmannen satt redan inlåst, när Eric, 20, sköts ihjäl.
 
Jag har ställt frågan: Hade det varit okej om poliserna hade skjutit rätt person? Det är ju rent livsfarligt, när skjutvilda poliser springer omkring och skjuter ihjäl fel person. Vem som helst kan ju komma i vägen. När en hög polischef i Stockholm säger att det beror på hur man beter sig. Vi har just haft "Europride" i Stockholm, med en massa människor som har betett sig "avvikande". 
 
Två av poliserna var nyutbildade, med mindre än ett år i yrket. Får de lära sig sånt här i polisutbidlningen. Att de har rätt att döda? Jag misstänker det. Men man har inte rätt att döda ens om man tror att man har det. Det tyder ju snarare på uppsåtligt mord.
 
Som jag skrev i förra inlägget är det helt fel av åklagaren att inleda en utredning om tjänstefel. Den som ska utredas för tjänstefel är åklagaren själv och den höga polischefen. De skjutvilda poliserna bör utredas för mord, alternativt dråp. Jag dömer ingen för att jag skriver detta. Det åligger åklagaren i en mordutredning att beakta om det var en nödvärnssituation. Men tills detta är bevisat, måste huvudmisstanken vara mord eller dråp. 
 
 

Värmeslag och åsknedslag

Förra söndagen kom det efterlängtade regnet. Värmeböljan hade känts på. Trots regnet var luften tryckande. Det var åska i luften, och jag somnade. När jag vaknade fungerade inte datorn. Åskan hade slagit ner i en elledning långt borta. Det  blev några dagar utan dator, tills jag köpte en ny. Jag hade sparade pengar. Jag hade ju lovat att bidra med 3.000 kr till motor- och kupévärmare till k kvinnans nya bil. För att hon inte ska bli sjuk och bilen inte rostangripen, och  vindrutan inte sönderskrapad. Så hade jag sparat lite pengar månad för månad.
 
Jag hade nog tänkt köpa en ny dator, men nu blev det tidigare än planerat. Det var skillnad mot när jag köpte dator förra gången. Det var frågor om allt för att logga in, och godkännanden hit och dit. Googles sekretesspoicy, som tydligen går ut på att man måste avinstallera en massa extratjänster, som en vanlig användare inte vill ha. Om man inte är en bedragare, som lurar pengar av folk, sedan de kommit över lösenorden till banken.
 
Varför kunde jag se mina senaste mobilstamtal på dataskärmen och vilka bankaffärerjag gjort med  mobilen? Jag var ju tvungen att flytta pengar med mobilen för att köpa en ny dagor, när den gamla inte fungerade. Google hade utan mitt tillstånd kopplat ihop "alla enheter" för att jag exempelvis ska kunna fortsätta på en annan enhet än den jag påbörjat samma aktivitet på. Med ett enda lösenord till allting. Toppen för kriminella. Så hela dagen igår fick jag använda till att avinstallera dessa oönskade extratjänster.
 
Bankerna varnar för att bdragare ringer och påstår att de är från banken eller polisen och frågar efter lösenord.Behövs inte alls.Polisen ska man inte lita på, när de åker runt och skjuter ihjäl folk, t.o.m.  deras egna hem. Att det var uppsåtligt  mord bevisas ju av att poliserna trodde att de hade rätt att skjuta "verkanseld", vilket är ett annat ord för att döda. Detta hände i Stockholm den 2 augusti. Den 20 juli sköt polisen ihjäl en man i Norrköpng i sitt eget hem, för att han skulle läkarundersökas. 
 
Varför skulle han läkarundersökas? Därför att någon trodde att han var psykiskt sjuk, vilket den skjutande polisen också måste ha trott. Jag har kollat upp flera fall, då poliser skjutit, d.v.s. mördat,  personer som de trott varit psykiskt sjuka. Vad lagen säger, är att svenska poliser inte har större rätt än vem som helst att döda. Men det tror de tydligen själva. 24 mars i år sköts en bilist av polis i centrala Örebro, när han skulle stoppas av polis, men backade från platsen. Han hittades senare döende flera kvarter bort. 
 
I det senaste fallet hade polisen troligen skjutit fel person. Någon hade ringt och känt sig hotad av en annan  person än den, som sköts. Hans enda brott var att han inte hade gjort som han blivit tillsagd, eftersom han inte förstod att det var "allvar". Han hade ju ett svårt handikapp, Dows syndrom, och var intellektuellt på en treårings nivå, enligt hans mor.
 
Det förelåg alltså ingen növärnssituation. I Sverige ska man dömas man till böter för ohörsamhet mot ordningsmakten, om man förstått vad det handlar om (vilket borde ha blivit domen för den dödade bilisten + påföljd för trafikbrott), däremot inte dödsstraff, som utdöms och verkställs av polis på plats. De skjutande poliserna i Sockholm utres nu för tjänstefel, trots att de borde utreedas för mord, alternativt dråp. De, som borde utredas för tjänstefel är ynkryggarna till åklagare.
 
 
 

Ryska vattenbombaren Be-200 slår det mesta i klassen

 
Den här bilden är unik, eftersom den visar en vattenbombare av typ Be-200 på en flygplats i Californien, USA. Den amerikanska myndighheten för bekämpning av skogsbränder hade hört om otroliga insatser mot skogsbränder i Ryssland och åkt tlll fabriken i Ryssland och blivit hänförda. Problemet var inte att få exporttillstånd från den ryska staten, men väl att få importtillstånd från den amerikanka staten. Enbart handläggningen av begäran beräknaes ta flera år. Hur det har gått, vet jag inte, men dom verkar fortfarane sakna fungerande bransflyg i Californien.
 
Ryssland har haft stora problem med skogbränder, eftersom lanet har ett ectremt kontinentalklimat (unngeför som verige denna sommar) Jag har sett en tjock gul smog, som förmörkade solen, svepa in över Vättern.Det var en ryssk skog öster om Moskva som brann. Ryssarna har inte dragit sig för stora kostnader för att gå bukt med skogsbränderna, och har uppebarligen mycket att lära Sverige. Man inte bara släcker, utan förebygger också. Och har därför börjat fylla igen diken och bäckar, för att regnvattnet ska stanna i markerna. 
 
I Sverige fortsätter man att riva dammar, tömma jöar och sänka grundvattnet. Helt enligt ett EU-direktiv och med tillstånd från de svenska länstyrelserna, med Mp som pådrivande.m Allting är ju koldioxidens fel, enligt "vetenskapen"  som belönas med nya forskningsanslag för sina politiskt korrekta forsknigsressultat. Läs tex vad forskarna i "Stokholmsinitiativet", som är en grup forskare med motaatta åsikter, anser.
 
Jag har tidigare skrivit om den ryska jättehelikoptern Mi 26, världens största,  som bland sina många användningsområden även kan användas för bekämpning av skogsbränder. Ryssarna har förstått att det inte  behöver kosta så mycket att ha en hög beredskap om det finns alteernativ anv'ändning, när det inte brinner.Brandbekämpningsflyg av samma typ som de italienska testadess i Sverige 1995. Men de svenska sstatsmakteerna tycket att inkösriset var för högt. Detta är sedan dess en politisk dogm i Sverige.
 
Vid dessa tester skulle det fortfarande dröja dryg tre år, innan ett Be-200-pllan lyfte för första gången. Det är ett mulipurpose-flygplan, som tillverkas av en fabrik, om är speciliserad på utveckling och tillverkning av sjöflygplan, .d.v.s. fkygpan sin kan starta och landa på vatten, samt suga upp vatten genom att svepa fram över vattenytan, ungefär som en snabbgåene båt.
 
Kapaciteten är 12.000 liter vatten (d.v.s nästan dubbelt så mycket som de italienska maskinerna), som fylls på  under 14 sekunder, medan plaet sveper fram över en c.s. 660 m lång sjösträcka.med ett vattendjup på minst 2 meter. Sverige har många sjöar, där detta är möjligt. Start och landning på vatten kräver en 1000 m lång sjösträcka. Start och landning på ett flygfä'lt på land kräver en banlängd på 700 m, vilket är sensationellt lite för ett så pass stort och snabbt flygplan.
 
Detta innebär att ett Be 200-plan, som är stationerat på flygplatsen i Sveg, som har en banlängd på 1,7 km (uppmätt av mig på kartan)  skulle kunna påbörja vattenbombning av en skogsbrand var som helst i Serige inom en dryg timme efter larm. Hastigheten vid ren förflyttning är över 700 km/h, vilket motsvarar en flygtid till Aten på c:a 4 timmar. När de italienska vattenbombarna behövdes i Grekland fanns de i norra Serige, i trakterna kring Sveg, och kunde inte komma till undsättning samma dygn som det började brinna i semesterorterna utanör Aten.

Be-200 är alltså ett multipurposeflygplan, som kan landa på både mark och vatten och kan användas till allt möjligt, när det inte brinner, även ren passagerartrafik, och kan då ta ombord lika mänga passagerare som en stor turistbuss. Mitt öfrsta inlägg i det här ämnet hade rubriken "Småskaligt i väst, storskaligt i öst"

Reta den ryska björnen eller hålla den i handen?

 
 
I Sverige blir man närmast utskälld som landsförrädare om man på något sätt stödjer det ryska "narrativet", d.v.s. hur ryssar ser på en omvärld, som håller stora militärövningar alldeles inpå Rysslands gränser, på f.d. sovjetiskt territorium. Är det då inte viktigt att förstå hur ryssar tänker, om vi ska kunna skydda oss mot ett eventuellt ryskt anfall mot Sverige? Eller är avsikten att Sverige, eller Sveriges allierade ska inleda kriget? Är det inte varje regerings. såväl Sveriges som Rysslands skyldighet att skydda sin egen befolkning mot krigets hemsökelser?
 
20 miljoner ryssar omkom i andra världskriget. Men inte nog med det. Eftersom man använt brända jordens taktik under kriget, fortsatte kriget att skörda offer efter kriget. Som Vera Efron citerade sin mor: "Vi kan stå ut med vad som helst, om det inte blir krig". Putin förstår säkert att det är så ryssarna tänker. Blir det ett nytt krig, ska det inte vara på rysk mark. Den borgerliga oppositionen, i denna fråga ledd av majoren
 
Jan Björklund, L, tycks vara överes med Putin om den saken. L driver ju valrörelse på temat att Sverige "inte ska vara fegt" i nästa krig utan ställa upp som slagfält med den svennska befolkningen som kanonmat. Jag tycker tvärtemot - och det är gammal svensk försarsdoktiri, att de strategiska fördelarna för främmande makt - vem det vara månde- inte ska uppväga "kostnaderna", i vid bemärkelse, för att ta kontroll över svenskt territorium. Det handlar inte om att till varje pris ha förmåga att besegra en fiende - men att få honom på andra tankar än att angripa Sverige, om han har funderingar på det. 
 
Journalister frågar nu varför Sverige inte har bett Nato, utan endast EU, om hjälp med skogsbränderna. Och argumenterar att Serrige samarbetar med NATO inom "Partnerskap för fred".(PfP) Vet  inte dessa journalister att PfP grundades för  samarbete för fred mellan NATO och andra länder i Europa, inklusive de f.d. sovjetrepublikerna, däribland Ryssland?
 
Jag tycker att det hade varit alldeles utärkt att ställa EU- som ändå inte ställer upp gratis - åt sidan och i stället vädja till alla medlemsstaterna i PfP, inklusive Ryssland om hjälp. Som jag har skrivit i tidigare inägg, har Ryssland helt överlägsna släckningsresurser. Men regering och opposition tycker kanske att det är viktigare att odla fiendskapen med Ryssland än att få skogsbränderna snabbt släckta.
 
Vera Efron är en rysk kvinna, som började arbeta inom utrikeshaneln under slutet av sovjettiden och numera är bosatt i Sverige. Hon har skrivit böcker om det ryska hotet mot Sverige. Men det hon skriver är mer nyanserat än vad hennes uppgackar bland svenska krigshökar vill göra gällande. Jag läser just nu "I huvudet på Putin - plander,  militära strategier och taktik".Hon beskrier Putin som en beslutsam man, som gör det som objektivt framstår som nödvändigt. Hon framställer inte - att döma av det jag hittills har läst - Putin som en ond ande som när en önkan att förgöra Sverige eller andra länder. Men kanske hellre det än att andera länder ska förgöra Ryssland?
 
Vad är Putin bereddd att göra om han får för sig att svenska politiker när planer att fögröra Ryssland för att inte Serige ska framstå som "fegt" en gång till. Som jag skrivit i tidigare inlägg har Ryssland kapacitet för luftlandsättning av tillräckligt mycket trupp och krigsmateriel för att slå ut den svenska försvarsmakten - eller rättare sagt reterna av densamma - i ett nafs.Som slaget vid Dien Bien Phu 1954 visar, handlar vinna krig inte bara om eldkraft och dyl utan även om förmåga att föra trupp och krigsmateriel. Och vid ett Dien Bien Phu på svensk mar, kanske någonstan i Småland, kommer inte ryssarna att befinna sig i ett lika trängt läge som fransmännn 1954. De ryska jättehelikoprarna kan användas till både det ena och det andra. 
 
I sitt förord till Efrons bok skriver en svensk militärhistoriker "Idag varnar hon för att Sverige för en extrem (o)säkkerhetspolitik- Att utan ett fösvar värt namnet uppträda prococerande mot ett Ryssland som är redo att använda mlitärt våld, och inte oroar sig för internationella fördömanden, har sina risker. Nej, jag tror inte att den ryska statsledningen har tänkt använda militärt våld mot, Sverige, men det kan ändras över en natt - och resurserna finns ju, även om de har ankaffats för andra syften
 
 
 
 

Därför får vi inte "göra politik" av skogsbränderna

 
 
Vid regeringsskiftet 2014 torde Sverige ha haft minst 20 helipotrar av den här typen. Den torde fortfaranda vara oöverträffad vid civila räddningupprag. Den kunde medföra fem gånger så mycket vatten som de helikoprar som nu använd för vattenbombning i de svenka skogarna. Med sina dubbla rotorer hade den en suverän förmåga att stå stilla i luften. Utskrotningarna eller försäljningarna beslöts av den förra regeringen och den tillträdande, nuvaranfe regeringen, missade chansen att stoppa vansinnet.  Mern det är kanske inte för sent att köpa till några exempla, att döma av annonsser för begagnad krigsmateriel på nätet.. 
 
 
Mitt intresse för trupptransporter genom luften väcktes under värnpliktstjänstgöriingen vid en av Flygvapnets stridlefningdcentraler. Jag har däremot aldrig vari yrkesmiliitär.Emellertid, att vinna krig handlar om att erövra och behålla terräng. Vilket amerikanerna misslyckades med kapitalt i Vietnam.Om vi ser till Ryssland idag, så är det ett land som fått en krympt yta ock folkmängd jämfört med Sovjetunonen, men har kvar nästan lika långa gränser. 
 
Ryssland av idag har inte resurser att hålla sig med en tillnärmelsevis lika stor ståedne armé, räknat i antal soldater oh officerare som under Sovjettien. Och den stående armé som man hade uner slutet av Sovjettiien var en koloss på lerfötter. Man får inte stirra sig blind på den kraftiga nedrustning av det ryska försvaret, som genfördes före den av Putin inledda upprutningen under de senaste åren.Naturligtvis behöll man de bästa delarna.Men den kraftiga krympningen av den ryska försvarsmakten har dock medfört att ökat behov av förmåga att genomföra blixtsnabba truppförlfyttningar över nycket långa avstånd.
 
Detta är tillräckligt för att svenska krigshökar att fantisera ihop att ryska planer finns att ockupera Sverige eller åtmintone Baltstaterna. Finns de planerna? Både ja och nej. Som ett land med en fjorton gånger större folkmängd än Sverige, har Ryssland naturligtvis planer inför varje tänkbar krigshänelse, exempelvis att svenska krighökar vill visa sig på stya linan som Nato:s spjutpets i norr mot den ryska björnen - ifall densamma skulle få trubbel någonstand i sydost.
 
Man kan ju inte eriänna att Sverige har nedrystat under den kritiska nivå, varifrån det är möjligt att rysta upp det svenska försvaret till krigsdublighet inom rimlig tidI stället för att avlöja sanningen för svenka folket, utmålar svenska politiker Ryssland som ett akut krigsshot mot Sverige Många svenskar - kanske de flesta - tror att ryssen  så fall kommer att skomma sjövägen till de svenska Östersjöhamnarna.Errt mer sannolikt scenario är att fienden bränner ner några skogar - för att hindra den svenska försvarsmakten att komma fram - kring några väl valda trupplandsättningsplatser. Långt ute i den svenska glesbygden.
 

Före 2006 hade det svenska Flygvapnet kapacitet och beredskap att släcka skogsbränder var som helst i Sverige inom en timme efter larm. Flygvapnets helikoptrar kunde medföra fem gånger så mycket vatten, som nu används, eller nästan hälften så mycket vatten, som de italienska brandbekämpningsflygen.  Till skillnad mot flyg kan helikoptrar hovra, d.v.s. stå stilla i luften och ösa vatten över samma brandhärd tills den var släckt. Med den relativt stora släckningskapacitet och de snabba insatstider, som Sverige självt förfogade över var risken minimal att elden skulle hinna sprida sig, som nu skett, innan den var släckt.

 

Den förra regeringen bär ansvaret för att den svenska beredskapen rustades ner, och den nuvarande för att den inte har rustats upp, Det ligger tvärtom i åtminstone det ena regeringspartiets intresse att skogsbränder kan spridas okontrollerat, så att Sverige tvingas kalla in hjälp från andra länder. Det är ju ett "bra argument" för en förtida utskrotning av bensinbilar och en ökning av nybilsförsäljningen - som subventioneras med tiotusentals kronor per ny bil. Kan det finnas någon annan förklaring till regeringens stora ointresse för de verkligt brännheta frågorna, trots lärdomarna efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014?

 

Enbart notan för att valfläsk till Mp-väljarna hade räckt till en bättre beredskap vid stora bränder. Skatten på flygresor kunde ha använts till ett svenskt brandflyg, för att ta ett exempel. Det enda som nuvarande regering har gjort i frågan är att ha tillsatt en utredning, men har uppenbarligen inte lyssnat på utredaren, som menar att bränderna delvis är "självförvållade" av skogsbruket, genom trädval och bortledning av "överflödigt" vatten i markerna för ökad tillväxt.

 

Vidare måste säga att EU är på både gott och ont. Centralismen inom unionen medför att det aningen görs rätt eller fel i hela unionen. Och EU:s vattendirektiv, i kombination med allt annat såsom asfaltering och jordpackning av alltför stora arealer bidrar till den extrema torkan i markerna och sänkt grundvatten. Och varför har vi inte begärt hjälp av ett land, som har flera gånger bättre resurser än EU för bekämpning av skogsbränder, nämligen Ryssland?

 

 

 
Jag är inte säker, men detta kan vara en av de sålda svenska helikoptrarna. Helikopteraffären sköttes från början så illa så att den ansvarige minitern Sten Tolgfors tvingaades avgå redan 2012. Helikoptweraffären var länge ett hett diskussionsämne i Sverige.
 

Ryska försvarsmakten kan mycket mer än släcka bränder

Den ryska försvarsmakten har kapacitet nog att ockupera Gotland i ett nafs, innan förstärknigar ens hunnit fram till färjehamnarna på det svenska fastlandetlm. Ändå yrar liberala lokaltidningar i Sverige om att Sverige ska gå i krig mot Ryssland för att hjälpa NATO att slå tillbaka ryarnna om de skulle anfalla de bltiska småstaterna. Varför skulle Ryssland göra det? För att få tillgång till de baltiska Östersjö-hamnarna?
 
Jag hade hoppats få tag i bilder på den ryska jättehelikoptern MI 26 under bygget av den nya  bron mellan Krim och det sydryska fastlandet. Med sina 19 km, som egentnlligen är två parallella broar (sammanlagt nästan 4 mil), en för järnväg och en för motorväg, Europas längsta. Fastän jag saknar bildbevis, är jag helt övertygad om att Mi 26 har använts för att frakta ut brodelar väganndes upp till 25 ton.Det tog bara tre år från byggstart till invingning, vilket är drygt halva tiden jämfört me Europas näst längsta bro, som är Öresundsbron.
 
Alla slags flygmaskiner med någon lastförmåga att tala om föbrukar stora mängder bränsle, och Mi 26 är konstruerat för att transportera 20 ton last lika långt som Sverige är långt. Genom att reducera mängden bränsle fås en ännu större lastförmåga än vad som officiellt medges. Att Mi 26 har en ännu stärre lastförmåga, än vad som uppgivits, vid flygning på kortare avstånd.år inte ens en militär hemlighet. Uppgifterna om Mi 26: prestanda har jag fått från en amerikansk flygtidskrift. 
 
Ryssarna verkar vara förtjusta i att skryta - och  är ju dessutom i stort behov av exportintäkter. Och visar gärna upp vad de har. På bilden ses Mi 26 under FN-uppdrag någonstans i världen.Det, som ryssarna helt öppet skryter med, vilken enorm luftlandsättnigsförmåga de har, verkar däreot vara en militär hemlighet i Sverige - en obehaglig sanning som svenska öron för forskonad från. Finns det någon annan förklaring till att Sverige inte har begärt hjälp från Ryssland med skogsbränderna?
 
Ryssnojan och den verbala fientligheten mot Ryssland mäste till varje pris hållas vid liv, men också den dumdristika myten att Sverige skulle kunna agera något slags tungan på vågen som avgör ett storkrig mellan NATO och Rysland till NATO:s fördeel. Allianspartierna driver den linjen för att dölja att det var alliansregeringen ssom rustade ner det svenka försvaret under den kritiska gräns, varifrån det svenska försvaret kan rusta upp tilll stridsduglig nivå inom rimlig tid vid ett skärpt säkerhetspolitiskt läge.
 
Sversige hade till för några år sedan ett stort antal av en myckert bra helikoptertyp, hkp 4, som mor slutet av sin tid i den svenska försvarsmakten kanske blivit för omodern för krigssituationer, men fortfarande var idealisk för civila räddnigskationer. Ett exmplar finns nu på Flygvapenmuseum, vartill några exemplar har sålts till ett amerikanskt skogsbolag för belämpning av skogsbränder. Lastförmågn vid vattenbombning var 2500 liter vatten, d,v,s, fen gåger så mycket  vatten som de civila helikoptror som nu används för vattenbombning.
 
Helikopterns fördel är att den kan hovra, d.v.s. stå stilla i luften och låta det regna över samma markplått under flera minuter, om man bara har tillräckligt mycket vatten ombord, som vid ett naturligt skyfall. Att Hkp  4 skrotades beror inte på att statsminister Löfvén ränner runt på princessbröllp (Hsen inte en borgerlig statsminister gjort det?) , utan på att den dåvarande statssminitern Fredrik Reinfeldt och den dåvarande finansministern Anders Borg, vill pressa statens utgifter till varje pris för att sänka skatterna. Och på de övriga borgerliga partiledarnas flathet.De borde skämmas.
 
Flygvapnet hade så många Hkp 4 och så hög beredskap så att man kunde påbörja vattenbomning var som helst i Sverige bara en timmie efterlar. Denna höga beredskap försvann 2006 och helikoptrarna tio år senare  Det har naturligtvis oerhört str betydelse att man kommer igång snabbt, innan elden har hunnit spridas över nägra törre arealer.  Försvarsmaktens nuvarande helikoptrar, som inte har bättre prestanda, utan nrre sämre, är dessutom så dyr i drift (200.000 kr per flygtimme, så att ingen civil räddningsledare, torde be om hjälp från Förvarsmakten. 
 
Mitt eget intresse för militär flygtransportförmåga föddes under värnplikten i en av Flygvapnets stridsledningscentraler långt ner i ett berg. Vi satt mest sysslolösa och väntade kriget, som aldrig kom- Den enda förströelsen var några utländska flygtidskrifter. Med min bakgrund i den civila transprotektorn, var jag mindre intresserad av det rena stridsflyget, men desto mer av  de viuner, om då utveklades för luftlandsättning av stora mängder trupp långt bakom fiendens linjerö Och på den vägen är det.
 
I det eventuella krig, om speciellt Liberalerna vill dra in Sverige i, behöver fienden bara fälla några brandbomber över de svenska skokgarna, så är de underbemannade svenska förbanden instängda i alla väderstreck. Det är så att man skäms över att man är svensk. Terrorister som kan härja nästan fritt i landet, och en försvarförmåga om är nästan noll.
 
 

Småskaligt i väst, storskaligt i öst

 
Världens största helikoipter är ryskbyggda Mi - 26, som har tillverkats i flera olika ivarianter, bl.a för vattenbombning av skogsbränder, och har exportwerats till flers lännder, nte bara inom det forna östblocket. Typen användes för vattenbombning av det brinnande kärnkraftverket i Tjernobyl. Vattenkapaciteten är drygt 17.000 liter, d.vs 34 gånger aå mycket som de helikoptrar som används vid bekämpning av skogbränder i Sverige, eller nästan tre gånger så mycket som de italienska brandbekämpningflygplanen. 
 
Maxhastigheten är 300 km /h och räckvidden (flygsträcka utan mellanlandning) lika stor som Sverige är långt. Max flyghöjgd är 4.600 m (1.700 m vid hovring, d.v.s. stillatående i luften). Helikoptern skulle alltså kunnat användas för vattenbombning av skjutfältet i Älvdalen, där lägsta tillåtna flyghöjd är 1.000 m p.g.a explossionsrisken. Det finns odetoneerade granater på skjutfältet. 
 
Och priset? Ja, nog har det brunit upp skog för ett större värde än vad denna mångsidiga tranporthelikoper kostar. I Ryssland har typen används vid byggarbeten, i stället för markbundna lyftkranar, bl.a. för att frakta ut tunga brodelar vid brobyggen. Om Sverige hade haft en sådan helikopter, hade den inte stått oanvänd mellan skogsbränderna, och torde därmed ha varit en lönsam investering. 
 
Nedan syns ett ryskbyggt vattenbombplan av liknande typ som de italienska maskinerna, men me jetdrift för högre hastighet. Kapaciteten är 12.000 liger vatten,, d.v.s dubbelt å mycket som de italienska planen. Bilfden visar vattenpåfyllning i Medelhavet vid bekämpniing av en skogsbranf i Israel. Det tar 14 seunder att fylla vattentankarna. 
 
 
Nackdelen med specialkonstuerae brandbekämåningsflygplan är att de saknar alternativ användning när det inte brinner. Fördelen är att de kan fylla på vatten under några sekunder från närbelägna sjöar. 
 
 
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0