Döden på nätet

Internet har medfört stora möjligheter för vanliga människor att sprida tankar åsikter och fakta till en bredare publik än den som finns på andra sidan köksbordet.  Detta är bra, men internet kan också skada, både av oförstånd och med ytterst onda avsikter. Och detta utan att det finns några effektivs medel för vare sig privatpersoner,politiker,  åklagare, domare och andra offentliga beslutsfattare att skydda sig ens mot allvarliga dödshot. Sju av tio riksdagspartier står nu bakom ett förslag till en grundlagsändring, som som lommer att ge staten bättre möjligheter att skydda sina medborgare, privatpersoner såväl som offentliga beslutsfattare.
 
De nödvändiga lagändringarna kan träda i kraft tidigast under 2019. Under tiden tvingas alla vi som bor i landet Sverige att leva med detta dödliga hot mot både oss själva och landet Sverige. Utgivaren av en webtidning (blogg) försöker nu få igång en kampanj för att fälla grundlagsförslaget med en folkomröstning. Lyckas detta, får vi ingen ny chas förrän 2023. Det åttonde riksdagspartiet, som tidigare i en egen motion yttryckt oro för hur utlämnade svenskarna är, har hastigt bytt fot och försöker profilera sig som frihetens försvare. Vems frihet? Terroristers och bovars frihet? Är det frihet att riskera att utsättas för brott i sitt eget hem?
 
Datainspektionen har svarat på grundlagsförslaget. När du läser detta, ska du hålla i minnet att formellt okänsliga personuppgifter kan vara utterst känsliga för den enskilde i den form och det sammanhang, som de läggs ut på nätet: 

 

"Datainsspektionen har under senare år tagit emot ett oräkneligt antal klagomål från allmänheten rörande söktjänster som endast tillhandahåller sådana okänsliga personuppgifter. Det handlar då om uppgifter om exenpelvs namn, adress, personnummer, födelsenummer, födelsedag, sammanboende, ciilstånd, bilinnehav, bolagsengagemang, fastighetsinnehav, geografiksa data, bilder på bostad osv. Datainspektionens erfarenhet är att många enskilda personer ifrågasätter att vem som helst kan samla in omfattande information om den enskildes livssituation sekundsnabbt på internet utan den enskildes samtycke,"

 

Datainspektionen är den enda myndighet som har till uppfift att skydda den enskilde mot faror på nätet och mot ollika slags datoriserade personregister. Datainspektionen är den enda remissinstans, som har företrätt de människor som finns registerade i dataregistren.

 

Man kan tänka sig vilken frustration inspektionens tjänstemän har känt, när de har haft häderna bakbundna av nuvarande lagstiftning och kunnat göra skvatt ingetning, trots vetskapen om att förtvivlade människor har tagit sina liv, för att de varit så utlämnade åt allt från nyfikna utan egentligt ont uppsåt till kriminella ligor, som har använt de offentliga registren till att planera och utföra sina brott.

 

Medan andra remissinstanser ojar sig över att friheten för terrorister och bovar att planera sina brott ska inskränkas tycker Datainspektionen att de föreslagna grundlagsändringarna inte ger allmänheten ett tillräckligt starkt skydd: "Datainspektionen anser därför att de förelagna undantagen från grundlagskyddet inte är tllräckligt långtgående. Det finns även risk att Sverige inte lever upp till kraven i dataskyddsdirektiven och dataskyddsdörordningen."

 

Detta innebär givetvis inte att det föreslagna skyddet för den personliga integriteten bör skjutas till efter valet 2022, eftersom svenska medborgare därigenom kommer att gå miste om det skydd som dock föreslås.Det är i stället angeläget att de nya lagarna snarast kommer på plats, vilket beyder tidigast 2019, så att ytterligare skärpningar och justeringar kan göras 2023. Först måste nämligen grundlagen ändras, vilket kan ske tidigast efter höstens val. Sedan måste de nya lagarna om tillämpningen stiftas, vilket torde ta ytterligare flera månader.

 

Hur många har dött eller blivit rånade och missandlade i sina hem under tiden? Hur kan någon, som säger sig vara svenska folkets och den svenska nationens vän vilja förhala detta viktiga lagstiftningarabete, hela fyra år dessutom?


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0