Trump och Kim träffades, men i Sverige spottar KD på potentiella muslimska väljare.

Låt mig säga det direkt. När Alf Svensson var partileare var han noga med att KD var ett politiskt parti, och inte någon kyrka. KD stod för religionsfrihet och religiösa friskolor, som garant för kristna samfunds rätt att sprida sitt religiösa budskap. Men religionsfriheten var inte exlusivt förbehållen de kristna samfunden. Religionsfriheten har alltid omfattat rätten att ha och utöva en religion och inget annat. Och inte rätten att förneka Guds eller gudars existens. Tiltta efter i Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9, så får du se. 
 
Militanta ateister i Sverige har med stor framgång spridit lögnen att religionsfrihet skulle vara detsamma som frihet från religiion. Detta är lika absurt som påståendet att demonsrationsfrihet är detsamma som allas rätt att slippa se 1 majdemonstran¨tioner i det offentliga rummet på 1 maj. Hur kommer det sig då att Alf Svensson poängterade ateisters rätt av  vara medlemmar i KD? Han framhöll, som jag skrivit att KD inte är någon kyrka, och att även ateister kan stödja ett "samhällsbygge" som bygger på kristna värderingar. Rätten att ha och sprida ateistiska tankar stadgas i Europakonventionenom mänskliga rättigheter art 10, som handlar om just åsikts- och yttrandefriheterna.
 
Under Alf Svenssons tid var KD noga med att skilja mellan religion och politik. Kristen religion handlar om religiös tro, och inte om någonn speciell kulturyttring. Det kan man lätt konstatera, om man besöker en orientalisk-kristen gudstjänst. Om vi ska förbjuda muslimsk verksamhet i Sverige med motivering att sådan verksamhet är "osvensk", så får nog också stänga de orientalisk-kristna kyrkorna. Samt naturligtvis alla USA-inspirerade evangelikala kyrkor, där pastorerna uppträder i slips och kavaj.
 
Jag var kritisk mot Växjö-biskopens inlägg i diskussionerna om böneutrop från moskén i Växjö. Visst kan kristna företrädare försvara icke-kristnas religionsfrihet, om densamma kränks. Men så var ju inte fallet, men det kan aldrig vara en kristen prästs uppgift att hjälpa till med spridningen av budskap som direkt motsäger det krisna budskapet. Jesus sa "Jag är vägen, sanningen och livet". Lägg märke till singular-formen.. vägen, sanningen och livet.
 
Huruvida det kan vara några ordningsproblem med böneutropen, ligger helt och hållet på de profana myndigheterna att avgöra. SVk-biskoparna, och inte minst ärkebiskopen själv, börjar alltmer uppträda som om de vore hög chefer i något slags Statens relionsverk, med befogenhet att för statens räkning avgöra vilka vägar som leder till Gu
d. De verkar vara sugna på att behålla jobbet, om hela Svenska kyrkan byter religion. Vilket man kan misstänka håller på att ske, som biskoparna åbäkar sig.
 
Som politiskt parti, som aspirerar på ministerposter i en eventuella ny alliansregering, ska KD respektera både artikel 9 och 10 i Europakonventiontionen. Och bevaka att alla myndigheter, som är underställda regeringen, också gör det. Det får inte heller göras någon åtskillnad i mänskliga rättigheter p.g.a. ras, religion, etnicitet eller liknande. Det skorrar dessutom falskt när KD ger sig på böneutropen som ett stort religionsfrihetsproblem, när man inte gör något åt krogvrålet utanför mitt fönster. I stället håller man valupptaktsmöte på en krog, där servitriserna balanserade glasen mellan åhörarna, som lyssnade på KD-ledarens tal.
 
Nykterhetsörelsen var tillsammans med frikyrkorörelsen en av de fyra stora folkörelser (de två andra var arbetarrörelsen och idottsrörelsen) som lade grunden för det demokratiska Sverige och från början tillhörde KD:s kärnväljare. Varför ska vi stå ut med denna högljudda alkoholproganda från fulla kroggäster, men inte religiös "propagana"? Vid samtal stax efter nämnda möte med en av KD-ledarens närmaste män försvarade han kravet på böneutrops-förbud med människor, om flytt från muslimska länder. De ska ha rätt att slippa muslimsk religionsutövning i Sverige, förklarae han grötmynigt.
 
Jag hade dessföreinnan läst samma argument på Ann Heberleins spalt på en islamofobisk webbtining. Borde inte alla, som farit illa av alkholen slippa krogvrålet, som pågår nätterna igenom, och slippa åsynen av alkholdrycker på KD:s valupptaktsmöten.Och finns inga flyktingar, som har drabbats av övergrepp från s.k. kristna? Nu har min vän skrivit på sin blogg: "Men strax efter sågades och hånades det jag stod för och tycker.
Jovisst, han har yttranderätt, men ingen rätt att kränka mig! Man får väl ta lite hänsyn till människor i sin närhet".
 
Har hon gått med i KD för att bekämpa religionsfriheten? Det har hon inte sagt något om tidigare. Hon har varit medlem i KD under några år, och gick alltså med under partiets ideoltogiska förfallstid. KD:s hela taktik efter Alf Svensssons avgång som partiledare verkar ha varit att ta väljare från andra allianspartier, i synnerhet från Moderaterna, fånga in borgerliga taktikväljare. som vill förhindra att KD faller ur riksdagen och alliansen därigenom missar regeringsmakten.
 
KD ha rnumera inget eget att erbjuda, utan har lagt sig mellan M och SD i syfte att fånga in moderater på väg till SD.
 
KD-ledningen försöker ta poäng på isamofobin, samtidigt som enskilda kristdemokrater, t.o.m. kommunalråd, druver höggljudda kampanjer för att asylsöande me4d muslimsk bakgrund, vilkat har ljugit om ålder och identiget och fått avslag i alla instanser ska få stanna i Sverige. KD har samma trovädrighetsproblem som S, som De dubbla budskapen i migrationsfrågan. Medan en del av KD arbetar för att vi - om det fortsätter - på sikt ska få en muslimsk majoritet i Sverige, kräver en annan del av KD förbu mot böneutrop - och tiger när andra delar av alliansen kräver förbud mot muslimska friskolor. 
 
Att opinionen i Sverige är avog mot islam, ¨är inte konstigt, speciellt efter terroristdådet på Drottninggatan. Men Rakhamat Akilov har inte gått i någon muslims friskola i Sverige. Han har gått i en kommunistisk friskola i dåvarane sovjetrepubliken Ubekistan. Och visste i stort sett inget om islam, innan han omtöcknad av droger nåddes av IS-propagandan i Sverige,
 
Vore det inte möjligt att begränsa invandringen till dem som har asylskäl och inte har försökt ljuga sig till uppehpållstillstånd, och samtidigt försvara religionsfriheten och andra mänsklliga rättigheter för både invandrare och den svenska ursprungsbefolkningen?
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0