Anvisningar hur denna blogg ska läsas. Söka ämnen och inlägg. Moderering, m.m..

Min blogg:           larsflemstroms.blogg.se
Min epostadress: larsflemstroms@home.seDet finns fyra sätt att söka inlägg på denna blogg:

1. Via sökrutan övert i spalten till höger, genom att skriva in särskiljande ord eller fras i inlägg man söker.

2. Genom att klicka på rubrik i spalten Senaste inläggen. Där återfinns inlägg c:a en månad tillbaka, med senaste först.

3. Om man vet vilken månad sökt inlägg publicerades, klickar man på den månaden i spalten Arkiv.

4. Genom att söka ämne i spaltern Kategorier. Man får då upp alla inlägg i samma kategori i tidsordning, med  senaste inlägg först. 

Kommentarer kan endast sökas genom att söka respektive inlägg. Det är möjligt att skriva nya kommentarer till arkiverade inlägg. Bloggägaren får meddelande om nya kommentarer.         

Om man är speciellt intresserad av något särskilt ämnesområde, klickar man alltså på den kategorin, så kan man  läsa alla inlägg inom det ämnesområdet i sammanhang. Nya kategorier kan tillkomma om andra ämnesområden. När nya kategorier tillkommer, kan en del inlägg komma att om-kategoriseras. En nackdel med bloggen är att man inte kan sortera inläggen, så att de äldsta kommer överst.

Bloggens syfte

Blogggens huvudsyfte är att propagera för kyrkokommunidén.
Inom kategorien Kyrkokommun avser jag att skriva ett förslag till framtida kyrkokommuner. Detta inlägg är alltså fortfarande oskrivet. Hittillsvarande inlägg är avsedda att ge en historisk bakgrund, samt beskriva de politiska och juridiska förutsättningarna.  Men det är som en bok, som vanligen är avsedd att läsas i samma ordning som den skrivs. Först förordet, sedan första kapitlet, o s v. Den ärade läsaren uppmanas alltså aff  läsa de äldsta inläggen i kategorien Kyrkokommun först - särskilt viktigt om du inte hinner läsa allt!

Sedan bloggen startade har ytterligere ett syfte tillkommit: Att propagera för en ekumenisk friluftsgudstjänst med nattvard, enligt de deltagande kyrkornas och samfundens egna traditioner, enligt principen En präst ett altare. Dessa inlägg ligger under kategorin "Det har hänt".

Längst ner till höger finns länkar till andra webbsidor. Tyvärr är det inte möljligt att lägga ut alla länkar, som jag skulle önska. Urvalet av länkar är inte gjort för att stämma med bloggägarens åsikter.

Kommentarer och moderering

Jag tar tacksamt emot kommentarer till inläggen, positiva såväl som negativa. Kommentarer som innehåller negativa personomdömen om namngivna eller identifierbara personer godtas inte. Klander mot offentliga personer för deras sätt att sköta sina offentliga uppdrag godtas som regel. Men det ska vara sättet att sköta uppdraget och inte rena personomdömen. Kritik mot kollektiv av personer, om det gäller kollektivet som helhet och ingen enskild utpekas, godtas som regel, dock ej om det är hets mot folkgrupp.

Om någon anser att något är fel i sak, får han dementera detta i form av kommentar. Jag har dock ingen skyldighet att ändra i inlägget eller införa dementin i själva inlägget.

Jag har ingen skyldighet att kommentera kommentarer. Om jag håller med om det som sägs i en kommentar, och ingenting ytterligare behöver tillföras, saknas anledning att kommentera kommentaren. Att jag lämnar en kommentar okommenterad behöver dock inte nödvändigtvis innebära att jag instämmer.

Jag har ingen skyldighet att svara på frågor. Upprepning av frågor, om jag valt att inte besvara den ursprungliga frågan, kommer inte att godtas. Det skapar bara en negativ och insinuant stämning, och det är väl också syftet med sådana upprepningar.
 
I övrigt tillämpas regler för god publicistisk sed vid moderering.

Kontakt

Om du vill skicka ett meddelande, som du inte vill att andra ska läsa, till mig så kan du skicka det på denna epost-adress: larsflemstroms@home.se


Länkar (spalten till höger längst ner).

 Jag har valt att inte lägga ut alla länkar jag kommer på. Urvalet av länkar har gjorts för att ge en allsidig belysning av de ämnen jag tar upp. Det säger sig självt att jag inte håller med om allt som skrivs på de bloggar, som jag har lagt ut länkar till.

Länkar i text.

När jag försökt lägga ut länkar i inläggen, har de tyvärr inte varit klickbara. Det kan bero på den dåliga internetuppkopplingen, eller att jag inte har kommit på hur man gör. Länkar som andra personer (med bättre internetuppkoppling?) lagt ut i kommentarer har däremot varit klickbara. Du får gärna skriva kommentarer med länkar till webbsidor som berör ämnet. Modereringen omfattar även sådana länkar. Kommentarer kan komma att filteraras bort för att de innehåller länkar till webbsidor med så mycket text att den är alltför tidsödande att läsa igenom - om texten inte är oerhört intressant.

Motto

Gårdagens sanningar är dagens lögner,
och
dagens sanningar är morgondagens lögner,
dock
består den eviga sanningen.

Detta är en insikt som kommer med åren,
ty
alla äldre har varit yngre, men inga yngre har varit äldre


Välkommen till min nya blogg!

Välkommen till min nya blogg!

RSS 2.0