Ett kommande religionsskifte i Sverige?

I en diskution på en annan blogg, har jag skrivit att ateisternas ständiga angrepp på kristendomen har banat väg för islam Här nedan följer mitt svar på en invändning mot ett inlägg från mig: 
 
Om dm läser relionshistoria kommer du att upptäcka att jag har rätt. Kan du ge ett enda exempel på ett land, som har existerat någon längre tid utan religion? Kanske inte en religion sådan vi uppfattar ordet religion, som tron på en eller flera gudar och personlig frälsning, men tron på andar eller 
något övernaturligt och /eller en eskatologi (en vetenskapligt obevisad lära om hur allting kommer att sluta.) Därför anser vissa teologer att hinduismen inte är en religion, utan en "filosofi". 

Däremot invänder jag dels att hinduismen har en mycket tydlig eskatologi och dels att 
de flesta "vanliga" hinduer tolkar hinduismens symboler som gudar som ingriper i människorna liv. Ett annat exempel på en eskatologi, som får alltmer drag av gudstro är den nuvarande svenska regeringens klimatpolitik. "Moder jord" är den nya gudinnan som svettas under den globala uppvärmniningen. Utan penningoffer till nya kultföremål (vindkraftverk, etc) kommer världsalltet att sluta med Ragnarök - precis som i den fornnordiska eskatologin. 

Allteftersom kristendomen har trängts undan, delvis till följd av troende ateisters (Ja, vissa former av ateism har antagit religiösa former, inte minst somlliga ateisters iver att bedriva mission) förlöjligande och hånande av troende kristna. I dess ställe har "nya" religiösa och halvreligiösa läror etablerat sig, allt från "New Age"-religionen till vissa former av psykoterapi, som båda ytterst är nyhedendom.

Är det inte märkligt hur dessa svärmeandar tror på diverse vetenskapligt lätt motbevisbara vidskepelser som flygande tefat, etc, men inte på gamla kristna mysterier som jungfrufödseln? Men under senare tid har nyhedendomen, som omfamnas inte minst av vissa kvinnliga präster i Svenska kyrkan,vilka tror att de är häxor, fått rejält med konkurrens från islam.

Jag vill emellertid särskilt nämna två exempel på hur religösa kriser, folk har slutat tro på sin gamla religion, har banat väg för en ny religion, nämligen Grekland vid aposteln Paulus ankomst dit och Västergötland under 700-talet. I båda fallen ledde samhällets omdaning och ett vidgat mänskligt vetande till att den gamla religionen inte längre dög som förklaring till tillvarons mysterier.

De äldsta spåren av kristen mission är inte Ansgars resor till Birka under 800-talet, utan från Västergötland under slutet av 700-talet. Under tiden före hade gravskick mm förändrats på ett sätt som tyder på ett kommande religionsskifte..En religion tjänar många syften förutom att erbjuda en väg till personlig frälsning. Som förklaringsmodell av sådant som vetenskapen saknar svar på och som ett sammahållande kitt för hela samhället. 

Om vi vill rädda Sverige som ett kristet land, måste avkristningen ersättas med en "påkristning". Annars kommer islam att ta öve. Vanliga svenskar kommer att vända sig till isllam och kyrkor kommer att byggas om till moskéer

RSS 2.0