När vänstern blev den ny högern.

Vänsterpartiet lovar allt åt alla. Detta är en gammal revolutinär strategi, för att spränga de ekonomiska ramarna för kapitalismen och bereda vägen för revolutionen - eventuellt med ett mellamspel med en fascistisk diktatur. Det är svårt att få till stånd ett uppror mot en demokratisk statsmakt. Chansen att folket griper till vapen mot en förtryckande diktatur är kanske större? Revolutionärna tänker inte på att de själva blir de första offren för den fascistiska diktaturen. Och sedan alla andra, som inte står ut med fascismen. 
 
Därför svarar inte V på frågan hur alla reformer, som de lovar, ska finansieras. De svarar inte på frågan hur alla invandrare, som de vill släppa in i vårt land, ska försörjas. Jo, de rika ska betala. Som om världens alla miljarärer hade bott i Sverige. Ränteavdragen och rut-avdragen ska avskaffas, säger v. Som om det bara vore de rika, som kan göra dessa avdrag. 
 
1. Det är faktiskt de fattigaste som tjänar mest på ränteavdragen i förhållande till storleken på det lånade kapitalet. Det är de fattigste som betalar de högsta räntorna. Upp till 40 % på ett sms-lån. Gruppen "rika villaägare" betalar räntor på strax över 1 %. Men alla villaägare är inte rika. Gruppen fattiga villaägare tvingas punga ut med räntor på över 2 %. Men det är ju dock mycket mindre än räntorna på sms-lånen. Vänsterpartister, som jag talat med, blir mycket förvånade när jag säger att v stöder höginkomsttagarnas krav att ränteavdragen avskaffas, och ersätts med lägre inkomstskatter. Det tjänar de, som har höga inkomster, på. 
 
2. Rut-avdragen är en chans för många pensionärer att få tjänster, som inte ingår i det behovsprövade försörjningsstödet från kommunen, utförda till en överkomlig kostnad. Om v tycker att det borde finnas en nedre åldersgräns för att få rut-avdrag, så har jag inga invändningar. Men varför föreslår inte v detta, om partiet tycker att rut-avdragen utnyttjas av yngre och medelålders fullt friska personer, som inte borde ha den förmånen?
 
Jag har skrivit om v-ledaren Jonas Sjösteds utspel i Almedalen om gratis bussresor under sommarlovet för skolungdomar. Kan de inte cykla, eller har inte dras föräldrar köpt elcyklar åt dem? När det är ett stort folkhällsoproblem att ungdomar rör på sig för lite, lovar v gratis bussresor. V har genast ett svar på invädningen att pensionärer och handikappade har större behov av kollketivtrafik än fullt friska ungdomar. Pensionärer ska också ha gratis bussresor. Hela året. 
 
Hur ska den dyra reformen finansieras? Med slopade rut-avdrag för pensionärer? Nej, tack! Om jag får tala i egen sak som pensionärer, så är jag fuillt nöjd om jag får åka för halva priset, som i en del andra län, utan tidsbegränsning. Det finns linjer, som bara trafikeras under högtrafiktid, och då gäller inte lågtrafikrabatten. Men att vi pensionärer inte ska betala något alls, vore helt fel. Speciellt så länge det finns personer, som inte alls kan åka med kollektivtrafiken, Eftersom det inte finns någon kollektivtrafik, där de bor. 
 
Vänsterpartiets vansinnigt ogenomtänkta politik kan beskrivas med orden "De som har, det ska de ha gratis. De som inte har, ska inte ha något." Mina vänner: Det här är inte trafikpolitik. Det är inte fördelningspolitik. Det är en strategi för att göra kollekivtrafiken till en experimentverkstad för planhusållning av gammal, unken öststatsmodell. Vill minnas, att när busschaufförerna strejkade för några år sedan, krävde v höjda löner för busschaufförer. 
 
Varifrån ska de pengarna tas, om den ena gruppen resenrer efter den andra ska åka gratis? Den klassiska metoden är nedlagda linjer, speciellt på landsbygden. Leve revolutionsromatiken! 
 
Om det mot förmodan skulle finnas pengar, som det inte finns någon användning för, så borde de åtminstone användas där de gör mest nytta. Och varför ska inte vi pensionärer få bestämma själva hur vi vill använda våra pengar? Kommersiellt motiverade pensionärsrabatter är okej, men inte gratisresor eller extrema lågpriser, som måste betalas av någon. Exempelvis av andra pensionärer genom sänkt service eller helt nedlagd verksamhet för pensionärer? 
 
Kanske lika bra det. Finns inget att åka till för dem, som sitter isolerade i sina stugor på landet. 
 
 
 
 

Regeringen förbereder laglig könsstympning av minderåriga.

Samtidigt som regeringspartierna skriker efter hårdare straff för föräldrar, som skickar sina döttrar utomlands för könsstympning, förbereder ministrarna själva laglig könsstiymping av minderåriga. En extrem tillämpning av abortanhängarnas slagord "kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp"? Det handla rom  rätt för unga kvinnor (och unga män) nyss fyllda 15 år, som har indoktrinerats att tro att de är födda i fel kropp, att genomgå en "könskorrigerande behandling". 
 
Christopher Gillberg är professorn i barnpsykatri, som för drygt tio år sedan fick våldsam kritik för sin Damp-diagnos, som enligt kritikerna saknade vetenskapligt stöd. När han av en domstol ålades att lämna ut journaler till granskning, förstörde han detta bevismaterial. Jag minns inte om han dömdes för detta brott. Men man an har inte rätt att förstöra allmänna handlingar, även om man själv har skrivit dem. 
 
Alltnog, lika mycket som jag då hoppades att ingen skulle lyssna på Gillberg, hoppas jag nu att alla ska lyssna på honom, när han varnar för konsekvenserna av lagliga könsstympningar av minderåriga. Han varnar för självmord bland könsbytare, som ångrar sig. Vad är Gillberg ute efter? Revansch för kritiken mot honom för tio år sedan? Oavsett hans personliga motiv, måste vi lyssna på honom nu. Nej, vi ska inte spekulera i personliga motiv. Även den som har haft fel en gång, kan ha rätt nästa gång.
 
Sjukvården ska inte ha sönder patienters kroppar, bara för att de själva säger att de vill det. Det är helt fel att amputera fullt friska och normalt fungerande kroppsorgan bara för att en ung man besväras av organet och hellre vill vara en ung  kvinna. Eller vice versa.
 
Det är dags att ställa frågan vilken sort "intresseorganisationer", som har regeringens öra och bestämmer dess "sexualpolitik" . RFSU? RFSL? Har de ingen skuld i att unga personer tror att de i själva verket är det andra könet än deras kroppar och tror att man kan byta kön lika enkelt som man kan byta föramn hos folkbokföringen? 
 
Är inte själva föreställningen att någon kan vara född i fel kropp en typisk vanföreställning? Jag tror att professor Gillberg är försiktig med diagnosere på "oliktänkande" den här gången. Men lider inte patienter, som tror att de är någon annan än den de faktiskt är av en vanföreställning, som bör bethandlas och botas av psykiatrin i stället för att "könskorrigeras" av kirurgin? 
 
Försonas med den du är i stället för att försöka bli någon annan! Är det inte  en uppgift för psykiatrin, att hjälpa till med det?
 
Och slutligen: Har  en sexualpolitiskt allmer pervers regering ingen skuld alls till att vissa vanföreställningar håller  på att utvecklas till epedemier ?
 
 

Tummen upp för fripassagerare

 
 
 
Annons för filmen "Ebberöds bank" 1946. Handlade om en bank, som i bästa välmening lånade ut mer pengar än man lånade in. Underskotten på  verksamheten växte hela tiden. En bra symbol för alla löften, som våra politiker strör omkring sig under Almedalsveckan. Om man vill vara riktigt elak, kan man säga att svenska invandringspolitik har gjort hela Sverige till en Ebberödsbank. . 
 
För undvikande av förväxling med annan person, påpekas att jag inte är bosatt på Gotland. Men anser mig ändå ha rätt att diskutera gotländska förhållanden och inte minst "fastlänningars" semestrar på Gotland. Och förbindelserna till och från Gotland är ju inga rundturer Gotland runt utan har en hamn eller flygplats på fastlandet ockå. Olof Palme startade Almedalen för att tala till semestrande fastlänningar. Nu tar politiker flyget till Gotland för att oja sig över klimatutläppen direkt till fastlänningarna hemma i TV-soffarna i Skånes Fagerhult, Upplands  Vsby, Mölndal och Surahammar. 
 
Jag hade tänkt skriva färdigt det här inlägget samma dag som jag började skriva, och ställde in publicering efter sex timmar. Men så kom något emellan, och sedan ytterligare något emellan. Och då hade det gått sex timmar. Men det var inte gratisresor för fastlänningar till Gotland eller för gotlänningar till fastlandet, som jag tänkt föreslå. Tvärtom är jag motståndare till gratisresor. Att som Jonas Sjöstedt, v, i Almedalen lova gratisresor till alla skolungdomar under sommarlovet, är direkt ansvarslöst, så länge det inte finns kollektivtrafik ens till alla betalande resenärer. Vänsterpartiets politik är tydligen att de, som redan har, ska ha ännu mer och gratis. 
 
Samma dag lanserade regeringen ett förslag att somliga invandrare, vare sig de har asylskäl eller inte, vare sig de har jobb som väntar i Sverige eller inte, ska gå före alla andra invandrare. De som antingen måste ha asylskäl eller ett jobberbjudande.  Det handlar om att journalister och kulturskapare, som inte kan verka fritt i sina hemländer, ka få en "fristad" i Sveige. Det finns redan 25 sådana "fristäder" i Sverige av totalt 75 i hela världen. Någon ny finansiering har inte utlovats av regeringen, som  i stället menar att regioner och landsting ska betala. Varifrån ska de ta pengarna - från kollektivtrafiken eller sjukvården? 
 
Eller från de redan hårdbantade kulturanslagen? 
 
 
Svenska kulturarbetare, som ställs utan försörjning p.g.a. de krypta kulturanslagen, kan ju ge gratisföreställningar av "Ebberöds bank" som protest. 
 
P.S. Om man blir förföjd i sitt hemland p.g.a. sin konstnärliga verksamhet, så torde väl det vara asylskäl? Regerinengs förslag handlar alltså om att vissa ska gå förbi asylsökande, som har asylskäl, och alltså är ett slags fripassagerare. Varför ska Sverige ha flest "fristäder" av världens alla länder, när vi dessutom har flest flyktingar i förhållande till folkmängden och därför tvingas till ganska hårda bedömingar av asylsökande?
 
Påhittigheten hos vära politiker för att gynna olika grupper av "fripassagerare" vet inga gränser. Först var det gymnasiestudier för ensamkommande unga män, därefter löften om anhöriginvandring för anhöriga till alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, och nu fristadspassagerare. 
 
 

Almedalen - ett exempel på föraktet för väljarna

Almedalen är ingen tillställning för vanligt folk. Det är en tillställning för den politiska och mediala eliten. De har lagt beslag på de bästa hotellrummen, drivit upp priserna och drivit undan vanligt folk. De har också lagt beslag på stora polisresurser för sin egen säkerhet och det skjuts hej vilt i förorterna, där alla tillgängliga poliser, som inte har semester,  borde finnas. Att prata om den växande kriminaliteten och hur den ska bekämpas klingar falskt mot dem bakgrunden.
 
Almedalen kan inte vara en bra affär ens för Gotlland, som behöver sprida ut hotellnätterna mer över hela året. Till skillnad mot andra semester- och fritidsanläggningar har Gotland ingen vintersportsäsong, utan en extremt kort sommarsäsong. Kostsnader ska betalas för hela året, men merparten av intäkterna i den gotländska besöknäringen kommer i stort sestt bara under en enda månad - juli. Färjetrafiken till /från Gotland dras med en enorm och - för staten - mycket dyr överkapacitet under elva av årets tolv månader. varunder man har låg turtäthet, som inte passar för dagturer till Gotland. Båtarna ligger under den mesta tiden i hamn. 
 
Med sitt centrala läge mitt i Östersjön borde Gotland sjuda av liv under hela året. Att politikerna inte ser problemen och möjligheterna, som ligger rakt framför näsam ¨på dem, när de minglar med varandra i ett litet hörn av Visby, visar deras totala brist på verklighetsintresse. Det tyder på en enorm kraftlöshet att inte ens de ledande riksdagspartierna kan ta sig samman och komma överens om att flytta Almedalsveckan - om den ens ska vara kvar - till en tid på året, när besöksnäringen på Gotland skriker efter nya intäkter. 
 
Med bättre spridning av hotellnätterna över året, skulle det inte vara så dyrt som det är för vanligt folk, när vanligt folk har semester. Det visar på ett enormt förakt fråm politikernas sida, när man motar bort vanligt folk för att umgås med varandra utaför riksdagskorridorerna. Politikerna lever inte i samma värld som sina väljare. De lever i en låtsasvärld, där varken gängskjutningar och överbefolkade storstäder eller glesbygdsproblem existerar.

Konstigheter om konstigheter

Mitt första inlägg om Adaktusson-affären var planerat flera dagar innan det blev färdigskrivet och publicerat. Med blogg.se, som är mitt bloggverktyg, kan man spara utkast och ofullbordade inlägg hur länge som helst före publecering. När jag slutligen publicerade nämnda inlägg hade någon annan hunnit före med ett inlägg med motssatta åsikt på sin blogg. När vederbörande sedan har sett mitt inlägg, har hon uppfattat det som en tillrättavisning av henne och att jag alltid vill göra gällande att jag har rätt och alla andra fel. Hon utgick då från att alla kristdemokrater stödde hennes kritik mot Ebba Busch-Thor. För det hade hon läst på sociala medier. 
 
Hon har nu senast skrivit att kritik ska framföras internt först och genom media sedan, och att EBT har gjort tvärtom. Men vad som eventuellt har förekommit mellan EBT och Adaktusson vet vi utomtående inte mycket om. Förutom att A själv har sagt att han föreslagit EBT att de två tillsammans skulle försvara hans agerande i EU-parlamentet, mem att hon avböjt. Mig veterligt har EBT inte gått till media med sin kritik mot A förrän media genom andra kanaler fått vetskap om att valberedningen inte har nominerat A till omval som andre vice partiordförande. Därmed faller anklagelsen mot EBT för illojalitet till marken, som jag ser det. 
 
Vederbörande skriver vidare att jag fantisserar, men att jag har rätt att göra det, samt att jag har förväxlat orsak och verkan. Jag kontrar med att det kan man också ha olika åsikter om. Alla behöver inte tycka som jag. 
 
Tillägg: Fick idag under förmiddagen ett mejl från vederbörande med uppmaning att jag ska sluta ljuga och förvränga vad vederbörande har sagt och tyckt. Jag försäkrar mina bloggläsare att jag verkligen försöker återge allting korrekt. Men vi har tydligen olika åsikter om hur väl jag har lyckats med det. Vederbörande skriver också att hen själv kan föra fram vad hen tycker. Javisst. Jag har inte stängt av kommentarsfunktionen. Så det är bara att skriva och skicka kommentarer, om något behöver klarläggas. Jag publierar dock inte privata mejl utan tillstånd från avsändaren. 

Pengarna eller livet

Pengarna eller livet. Det var ledorden i min kritik av KD under förre partiordföranden Göran >Hägglunds ledning.  När den borgerliga alliansen bildades, ville Folkpartiet-Liberalerna inte ha med K>D. Hägglund svarade att en borgerlig allians utan KD inte skulle kunna vinna val. KD var nyckeln till valseger. Grunden för Fp:s motstånd mot KD var abortfrågan. Trots att KD:s högsta beslutande organ, rikstinget, flera år tidigare tagit ställning för den gravida kvinnans rätt att själv bestämma om abort skulle göras eller ej. 
 
Vad Fp ville, var att urholka interndemokratin i KD genom att binda upp kommande riksting att inte ta några nya beslut i abortfrågan. Många frågor av princiell natur gjjordes upp av allianspartiledarna över huvudet på partimedlemmarna. Hägglund sållde ut abortfrågan i utbyte mot att de andra allianspartierna stödde KD:s förslag på omvandling av fastighetsskatten. Pengarna eller livet. Med fastighetsskatten som lockbete skulle de mest välbeställda villaägarna rösta på KD och alliansen vinna valet. massor med villaägare betalar idag en högre fastighetsavgift än den gamla fastighersskatten.
 
I valet mellan pengarna och livet, valde alltså Hägglund pengarna. En muta till en mindre del av väljarna. Sådant kallas krämarmentalitet. Det märkliga är att samma person, som nu anklagar mig för att stödja den nuvarande KD-ledaren Ebba Busch-Thor för att hon fäljer partilinjen sedan 30 år om fri abort, då försökte då försökte stoppa min kritik mot .KD att ha valt pengarna före livet. Har jag då ändrat åsikt i abortfrågan? Nej det kan jag inte säga. Jag har från början varit medveten om att jag inte har någon rätt att förbjuda andra att göra sådant som jag, men inte de, tycker är synd. Det tror jag de flesta inser numera, när Sverige har blivit både mångkulturellt och m¨ångreligiös och så många urspurngs-svenskar är ateister, 
 
Det finns synder, som enligt de flesta oavsett religion eller liknande, ska vara straffbara handlingar, d.v.s. brott, enligt lagen. Och så finns det handlingar, som är synder enligt någon viss religion, men inte alls "fel" enligt andra. Nog om detta. Men det finns begynnande tendenser i dagens Sverige till förföljelse av personer som har en religiös tro. Man kan förvägras normala mänskliga rättigheter, därför att man tycker att handlingar, som andra tycker är rätt, är synd. 
 
Konsekvenserna av Hägglunds in blanco-kapitulation i abortfrågan kom snart att visa sig genom den s.k abortturismen, när män tvingade sina kvinnor som väntade barn med "fel" kön att åka till Sverige och göra abort. Könsselektiva aborter. Jag hittade ett inlägg från en kvinna, som strax innan varit medlem i SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund), men bytt till KD eftersom hon var abortmotståndare. Men fann att KD:s abortpolitik var ännu värre än sossarnas. 
 
TV:s politiska orakel Mats Knutsson tjatar om att abortmotst¨åndarna i partiet är KD:s akilleshäl. Enligt TV-journalisterna är bara sju procent av väljarkåren abortmotståndare.Tyder det på att övriga 83 procent älskar aborter? Till dessa journalisters stora förvåning är Ebba Busch-Thor just nu vår mest populära partiledare. I medeltal bland alla partiers väljare. Förtrooendet för henne har backat med endast tre procent, från trettiosex till trettiotre procet sedan förr mmätningen, som var före Adakutsson-affären. 
 
Det höga förtroendet för henne kan bero på att hon inte vinglade ens när det blåste som värst. Hon stod fast vid och redogjorde för partilinjen. Den som är nu. Den som partiets förtroendevalda har att följa. Det är vad väljarna vill veta. På samma sätt som de vill veta vilken linje som kommer att gälla efter nästa val. Samma eller en ny partilinje. 
 

Vattnet under broarna

Med anledning av mitt förra inlägg har jag anklagats för att alltid vilja visa att jag har rätt och alla andra har fel. Den som anklagar är en person, som inte bara tror att hon själv har rätt i sak, utan också rätt att tillträttavisa andra. Nu är det Ebba Busch-Thor som har tillrättavisats för att ha kränkt Lars Adaktusson. Även partildare får ta emot smisk av gamla skolfröknar, som ser som sin uppgift att hålla ordning i klassen. 
 
Ilskan mot mig beror på att jag inte håller med om att EBT har gjort fel, när hon har följt partilinjen, som har beslutats av KD:s högsta beslutande organ, riksringet, som är KD:s partikongress. Som partimedlem må man ogilla rikstingets beslut, men som förtroendevald har man att rätta sig efter de besluten. Eller avgå. Uppriktigt talat vet jag inte om Adakktusson har gjort fel vid sitt röstande i EU-parlamentet. men det handlar om mer än så.
 
Det är dessutom svårt att följa med i alla skiftningar i vattnet under broarna. Just nu verkar det vara mer svavel än vatten. Och det handlar om en person, som för inte länge sedan alls har uttryckt sin beundran för EBT, bästa partiledaren. Anledningen till skiftningarna torde vara missnöje med att EBT krävt rätt för vårdpersonal att slippa döda små patienter i stället för att kräva sänkt abortgräns till 12:e veckan.
 
Jag har också anklagats för "spekulationer" i mitt förra inlägg, då jag har antagit att Charlie Weimers, som hux flux bytt parti till SD,  haft dåligt inflytande på Adaktusson. Weimers själv säger att han försökt varna Adaktusson för följderna av hans röstande i EU-parlamentet i Paraguay-fallet, men att varningarna bara hade viftats bort av Adakusson, som sagt sig klara av media. 
 
Så det är möjligt att jag har haft fel om Weimers inflytande på Adaktusson, som nog får anses ha visat sämre omdöme utan Weimers vid sin sida än med Weimers. Däremot vidhåller jag att Weimers har haft dåligt inflytande på KD som helhet. Weimers har drivit på utvecklingen bort från den kristdemokratiska ideologin i riktning mot något mer högerbetonat.
 
Det som ligger Adaktusson i fatet är att han, åtminstone sedan Weimers lämnat KD, har deltagit i internationella konferenser med extrema abortmotståndare och homofober, som hyllat Franco-dktaturen i Spanien. Jag har jämfört med förre bostadsministern Mehmet Kapllan. mp, som har umgåtts med turkiska fascister. Han tvingades lämna regeringen, när detta hade avslöjats. 
 
Jag förstår inte ilskan mot mig, då vi faktiskt är överens i sakfrågan (aborterna) men oense om den politiska taktiken. Och tydligen också om ledande partiföreträdares skyldighet att följa beslut av partikongresser och riksting. Om EBT hade brutit mot partilinjen i EU-valrörelsens slutskede hade det inte gjort någon skillnad i sakfrågan, eftersom det inte finns en chans till riksdagsmajoritet för ändring i abortlagen. 
 
Ett sådant förslag måste stödjas av fler partier än KD för att ha en chans att gå ingenom riksdagen. KD:s förslag till samvetsfrid för sjukvårdspersonal handlar inte om att göra det omöjligt att få abort. Sjukvårdshuvudmännen (landsting och regioner) är skydliga att ha tillräckligt mycket personal, så att även dessa arbetsuppgifter blir utförda. 
 
Men däremot borde det finnas tillräckligt med barnmorskor också till förlossningarna, i stället för att förlossningsavdelningar har sommarstängt. På grund av yrkesförbud för utildad sjukvårdspersonal som ser även de ofödda barnen som patienter, som ska räddas till livet. 

Sanningen och (eller om?) sakfrågan

Lars Adaktusson (KD) huvudtalare – på hatmöte

 

I fredags samlades ett internationellt nätverk av amerikanska högerkristna, abortmotståndare och ultrakonservativa politiker i Bogotá, Colombia. Ordföranden har hyllat fascism och en ledamot pekade i sitt tal ut finansmannen George Soros som fienden.

En av huvudtalarna var den svenske riksdagsledamoten Lars Adaktusson (KD). Det är andra gången han deltar på nätverkets sammankomster, visar Dagens ETC:s granskning.

 

Hittade ovanstående på nätet. Eftersom mitt förra inlägg har uppfattats som ett försvar av KD:s paartiordförande Ebba Busch-Thor i konflikten med partiets tidigare EU-parlamentariker Lars Adaktusson har jag borrat ytterligare i frågan. Jag har tidigare läst DN-artikeln om Adaktussons röstande i abortfrågan i EU-parlamentet. Jag fick inte fram mycket att invända mot, men jag läste kanske slarvigt. Vad KD än säger i abortfrågan, så är det kontroversiellt.

Jonas Sjöstedt, v, påstod i riksdagsdebatten nyligen att det finns ett kristdemokratiskt fikonnspårk, "kristdemokratiska", där ja betyder nej. Han försökte och lyckades verkligen inför många som hörde debatten påskina att Adaktusson har avslöjat vad KD egentligen vill i abortfrågan. Göra det omöjligt att få abort genom att personalem "arbetsvägrar". Detta skulle enligt Sjöstedt och andra vara en strategi för att avskaffa aborträtten i praktiken. 

Enligt min mening handlar den av KD föreslagna samvetsfriheten för personal vid förlossningen inte om att omöjliggöra aborter eller ge personalen rätt att utan förvarning "arbetsvägra", utan om en beskrivning av arbetsuppgifterna i det enskilda anställningsavtalet. Alltså en arbetsrättslig fråga. Det måste ju ändå finnas gränser för vad en arbetsgivare får tvinga en anstäld att göra. Har en anställd gått med på att utföra en viss arbetsuppgift, ska den arbetsuppgiften utföras.

Om det inte står uttryckligen i anställningsavtalet att en servitris ska strippa för gästerna, ska arbetsgivaren inte ha rätt att tvinga henne till det. Det är nästan komiskt att höra vänsterpolitiker tala sig varma för enväldiga arbetstivare. Men det åligger naturligtvis  arbetsgivaren att anställa tillräckligt med personal, som kan och vill utföra allting som arbetsgivaren har lovat klienter, kunder eller  gäster. Så att dessa får det de har betalat för eller eljest har rätt till. 

Frågan är ganska självklar för mig, som har arbetat inom trafiken. Naturligtvis har man rätt att "arbetsvägra" om man anser att man inte kan framföra fordonet på ett säkert sätt. Jag minns särskilt en lokförare, som vägrade köra söder om Uppala, utan att först ha åkt "pasagerare" på sträckan tillsammans med en lokförare med lokalkännedom. Om det tar emot att döda ett ofött barn, ska ingen sjukvårdsanställd, som inte har åtagit sig den arbetsuppgiften, kunnat tvingas till det. 

Jag har hört talas om en  man, som velat omopereras till kvinna och därför fått sin penis amputerad. Jag trodde det fanns en lag, som ger läkare rätt att vägra onödiga behandlingar, som skadar patienten, så jag ringde till landstingets jurist. Men om en sådan lag har funnits, vilket jag har ett bestämt minne av,  så har den upphävts. Det handlade om en man, som inte kunde fullfölja könsbytet p.g.a. livsfarliga biverkningar, och alltså idag är en man med manligt utseende men utan penis. 

Fattas nu bara att dödsstraffet återinförs, så kommer S-politiker med ett förflutet om fackliga ombudsmän att kräva enväldiga arbetsgivare med rätt att tvinga fängelseanställda att döda fångar. Under första världskriget straffades engelska soldater, som vägrade döda fiender i strid, med döden. Engelska staten har ganska nyligen bett överlevande släktingar om ursäkt. 

Vad jag nu har nosat upp, från olika håll, är att Adaktusson senast i april 2019, har varit med i sammanhang, som en kristdemokratisk politiker borde hålla sig borta från. Detta kan man inte skylla på Charlie Weimers (eller kan man det?), som efter jobbet som Adaktussons stabschef i Bryssel plötsligt, tre dagar före riksdagsvalet i höstas, bytte parti till SD. 

Sedan Weimers blivit utesluten ur Moderata Ungdomsförbundet p.g.a högerextremism och därefter några gångar varit nära att uteslutas äve ur KD (men gjort "avbön") har han lyckats bli vald till ordförande för KDU. Där han drivit en utpräglad högerlinje bort från kristdemokratiska ideologin, som på sin tid inspirerades av den katolska socialläran (som bl.a. slår fast arbetares rättigheter). Och sedan alltså stigit i graderna och blivit högste KD-tjänsteman i Bryssel.

Varifrån han har tagit språnget över och blivit en av EU:s verkliga beslutsfattare: EU-parlamentariker, men för SD.  Adaktusson torde, sägs det, har blivit chockad av Weimers avhopp och kånt sig ensam och hjälplös. Vilket inte hindrat honom att fortsätta delta i olämpliga sammanhang. Är detta den verkliga orsaken till att han mist sitt partis förtroende? 


Om familjeåterföreningar

Media under flera veckor serverat en snyftare om en morfar som har kämpat för att återförenas med sina barnbarn, som han tidigare inte ens har träffat. Utom de äldsta. Vi har sett honom pussa  ettåringen, som då hade bott hela sitt liv hos IS, inför TV-kamerorna. Efter hemkomsten till Sverige har det varit knäpp tyst om släktåterföreningen, med undantag för ett stort Expressen-reportage om mormorn, som tog med barnen till IS.
 
Sverige har fått hård internationell kritik för obefogade familjesplittringar. Kristdemokraterna är inte alls oskyldiga, eftersom en del kristdemokrater försörjer sig som fosterförädrar åt tvångsomhändertagna barn. Men socialtjänsten i Göteborg gjorde det enda rätta, när man beslöt att splittra Skråmo-barnen på olika hem, skära ner morfarns umgängesrätt till ett minimum och helt neka mormoderna umgänge. 
 
Saamtidigt som KD förespåkar en mer restriktiv invandringspolitik, öppnar man för familjeåterföreningar. Det låter motsägelsefullt, men är inte så motsägelsefullt som det låter. Det är lätt att tro att flyktingar har nekats familjeåterförening, åtminstoene sedan 24 november 2015. Och att det nu ska komma hundratusentals familjemedlemmar som under de gånga åren har nekats familjeåterförening. Men så är inte alls fallet. Flyktingar har hela tiden haft rätt till familjeåterförening. 
 
Det handlar om gruppen alternativt skyddsbehövande, som efter 24 novembar 2015 fått tillfälliga uppehållstillstånd på 13 månader. Tiden kan för all del förlängas, om det skulle vara  alltför varligt att återvända hem efter de 13 månaderna. Att det skulle vara så farligt för de familjemedlemmar, som tagit sin tillflykt tillflykt till Sverige, vanligen  vuxna män, har jag svårt att förtstå, när fruar och barn har lyckats överleva när det har varit som farligast i hemlandet. 
 
Familjeåterförening? Ja, men varför just i Sverige och just när de tillfälliga uppehållstillstånden har löpt ut? Och det är väl inte Sverige som har splittrat familjerna, utan snarare de manliga krukorna, som har satt sig själva i säkerhet i stället för att stanna och försvara fruar och barn. Det som kanske kan sägas till deras försvar, är att de inte har tagit med fruar och barn på de livsfarliga resorna över Medelhavet - vilket dock andra asylsökande har gjort. 
 
Jag vill minnas att före 24 november 2015 fick alternativt skyddsbehövvande från Syrien permanenta uppehållstillstånd efter beslut av Migrationsverkets rättschef. Den stora gruppen alternativt skyddsbehövande är civilpersoner, som riskerar att skadas av urskillningslöst våld till följd av väpnad konflikt. (Även personer, som riskerar dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling till följd av brott räknas också som alternativt skyddsbehövande. Men de torde vara en mycket liten minoritet av gruppen alternativt skyddsbehövande.)
 
Så, vilka alternativt skyddbehövande, som inte redan (före 24 november 2015), fått hit sina familjer, kommer nu att få chansen? Det börjar väl bli dags även för de alternativt skyddsbehövand från Syrien med tillfälliga uppehållstillstånd att åka hem och hjälpa till med återuppbyggnaden av landet. Det borde i och för sig även de, som har permanenta uppehållstillstånd, göra. Men de kan inte tvingas. I takt med att IS och överiga terrorist-organisationer trängs till baka, borde det numera finnas någotsånär säkra områden även i Syrien. 
 
KD satsade hårt i EU-valrörelsen på att framstå som ett lagomparti. Den bilden stördes emellertid av skriverierna om den förre KD-EU-parlamentarikern Lars Adaktussons agerande i abortomröstningarna i parlementet. Partiledningen i Sverige verkar ha varit helt ovetande. Om Adakusson inte haft något att dölja, borde han väl ha försvarat sig, och som gammal journalist svarat på journalisternas frågor. I stället har han fegt smitit undan frågorna och låtit partiledaren Ebba Busch-Thor ta hela smällen. 
 
Han har försvarat sig med att han erbjudit EBT att de två tillsammans skulle ha försvarat honom. Men varför skulle hon ställa upp på det, om hon inte haft någon del i hans agerande i parlamentet? Har han inte förankrat sitt agerande hos partiledningen? Borde inte den högste svenska KD-tjänstemannen i EU-parlamentet, Charlie Weimers, skött om den saken och åtminstone ha informerat partiledningen?
 
Weimers kan väl inte ha fått jobbet som Adaktussons närmaste medarbetare i Bryssel utan Adaktussons gillande? En kort tid före riksdagsvalet i Sverige, medan det ännu var ovisst om KD skulle klara riksdagsspärren, passade Weimers på att byta parti till SD och blev då en av SD:s toppkandidater till EU-valet.Weimers har flera gånger, sedan han uteslöts ur Moderata Ungdomsförbundet och gick med i KD, varit nära att uteslutas ur KD. Av samma orsak som han uteslöts ur MUF: extrema högernationalistiska idéer. 
 
Sedan media fått vetskap om att Adaktusson inte har nominerats till återval som andre vice partiordförande av partiets valberedning, har EBT tillfrågats av media om hon stöder valberedningen eller Adaktusson. Hennes svar blev att hon stödjer valberedningen - vilket naturligtvis kan uppfattas som en "desavouring" av partiets andre vice ordförande. 
 
Jag har alltid varit kritisk mot KD:s sätt att placera kändisar med ringa politisk erfarenhet på betydelsefulla poster som dragplåster för att värva röster till KD. Detta har inte fallit väl ut i längden. Som exempel kan nämnas miljöaktivisten Amders Wijkman, som under en tid varit EU-parlemtariker för KD ,och kändisadvokaten Peter Althin, som i rollen som KD:s rättspolitiska taoesperson i riksdagen mest kämpade för att mördare och terrorister ska gå fria.
 
Så blev även kändisjournalisten Lars Adaktusson en flopp som högt uppsatt KD-politiker. Som f.d. journalist borde han ha kunnat hantera media. EBT har visat att en politisk karriär betyder mer än kändisskap, som har förvärvats inom andra områden än politikens.  
 
 

Argetsvägran vägra döda nyfödda barn?

 I vilket land tvingas sjukvårdspersonal döda nyfödda barn? Sverige. Detta under  förevändning kvinnans rätt att bestämma över sin egna kropr. Men här harndlar det ju synbarligen om att bestämma över andras kroppar. De som redan befinner sig utanför kvinnans kropp. Det handlar naturligtvis inte om vanliga aborter, som utförs innan fostren kan överleva utanför moderns kropp. Det handlar om s.k. terapeutisk abort, alltså abort som utförs därför att moderns liv eller hälsa äventyras vid fortsatt abort. För sådana aborter finns inga tidsgränser. 
 
För några år sedan framkom att barnläkare tillkallas för att rädda de nyfödda vid terapeutisk abort. Efter en kort offentlig diskussion bestämdes från högsta ort att (Socialstyrelsen eller regeringen?) att dessa barn ska dödas. I Sverige är abort inte - som i Latinamerika - detsamma som avbrytande av havandeskap. I Sverige är abort detsamma som barnadråp. Om en kvinna begär abort, ska barnet dödas. Även om hon inte uttryckligen har önskat just detta. 
 
I den svenska debatten är det rätt att döda barn  som  har blivit till på ett brottsligt eller skamligt sätt.våldtäkt och /eller incest - om de av någon anledning har förlösts före utgången av en normal graviditet. Som om våldtäkt inte vore illa nog, anförs alltså incest som en försvårande omständighet för barnets rätt till liv. Trots att incest är möjligt utan att det är våldtäkt. Och våldtagna kvinnor förväntas hata ett barn, som blivit till genom våldtäkt, så mycket så att hon vill döda barnet. ,
 
Den förre EU-parlamentarikern för KD, Lars Adaktusson, han fegade ur och vågade inte ta debatten, när DN avslöjade att han inte hade stött förslag i EU-parlamentet att fördöma länder utamför EU (sic!) som - enligt uppgift - inte tillåter abort ens i sådana fall. Vad som egentligen är sant i de refererade fallen har dock inte framgått.
 
Jag kan dock nämna ett annat fall, då sjukhusledningen hade givit tilllstånd till terapeutisk abort på en 12-årig flicka. Nicaragua fördömdes i den svenska debatten för att sjukhusledningens tillstånd hande krävts. I Sverige hade sjukvårdspersonalen varit tvungen att döda barnet utan någont särskilt tillstånd. Sjukhusledningens beslut var att man skulle försöka rädda både modern, som va mycket svårt sjuk, och barnet.
 
Innan jag skrev det här inlägget hade jag tänkt använda rubriken "Aborträtt för män?", eftersom män inte kan bli gravida. Men kan bli fäder ändå, mot sin vilja. För det handlar ju egentligen inte, vilket framgår av detta inlägg, om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Det kan ju också handla om kvinnans rätt att bestämma över sin egen ekonomi. Vilket dock kan lösas genom bortadoption av barnet. En man i samma situation får däremot inte bestämma över sin egen ekonomi. Om kvinnan vägrar både abort och bortadoption blir han underhållsskyldig. 
 
Adaktusson fegade alltså ur, och avstod från att försvara KD:s devis i EU-valrörelsen om ett "lagom" EU. KD har litat för mycket på att kändisar ska ta partiet till riksdagen och EU-parlamentet.Väl där, kan de inte förklara partiets ideologi och försvara partiet mot ens de mest extrema påhopp. Att det finns KD-medlemmar - ocj väljare (!), som tycker att det är fel att döda livsdugliga foster och redan fördda barn som befinner sig utanför moderns kropp, är tydligen så hemst, så att man chansar att slippa debatten.

Löfvén: Det handlar om kvinnors rättigheter. Kvinnor ska inte äga sportbilar,

 

– Nej, det här är ett viktigt val om värderingar och det är därför vi stör oss på Gucciväskor och sportbilar för det här handlar om kvinnors rättigheter.

Statsministerns förklaring i Expressen .Han stör sig på kvinnor som lägger pengar på samma saker som män i samma inkomstklass. Nåja, den manlig toppolitiker hade kanske lagt sina pengar på en exklusiv portfölj i äkta läder.

Som kommunalråd i Linköping har Sara Skyttedal, kd, tjänat motsvarande minst två arbetarlöner i månaden Men tjänade inte Heléne Fritzon,s, lika mycket som kommunalråd i Kristianstad. Och mer än dubbelt så mycket som minister. Men hon tycker kanske att det är fel av högavlönade  politiker att skylta med vad de har råd med? Det handlar om stil. Att låtsas vara fattig, när man lever gott på fattiga skattebetalares bekostnad.

Få av dem, som har kommenterat diskussionen verkar minnas att någon (Fritzon) strax innan hade anklagat Skyttedel för att vara "naken", varpå Skyttedal hade replikerat "Jag är ganska påklädd". 

Fritzons uppträdande var inte spontant. Replikerna hade någon på partihögvarteret klurat ut. Fritzon hade väntat på ett lämpligt tillfälle att framföra dem. Det tillfället kom inte, men hon slängde ur sig de väl inlärda fraserna ändå. 

Det hade kunnat sluta som ett gräl mellan hönorna i hönsgården. Men så ingriper tuppen, med sin breda illröda tuppkam tilll den ena hönans försvar - sekunderad av  någon ungtupp på partihögkvarteret.

Partiet vill gärna bestämma vad kvinnor får och inte får göra, vilket bilmärke de ska välja och vilken stil de vill ha. Och hur länge de får vara hemma med sina barn. 

 

 

 


Ormen i paradiset

Helge försvann men ondskan fanns kvar. Så beskriver en tidning livet i Knutby Filadelfia efter mordet, och fortsätter att den nya rättegången om Helge Fossmos revansch på ”Kristi brud” och två andra pastorer. "Han var inte ensam roten till det onda".
 
Tidningen frågar också "Vad har socialen gjort för att skydda Knutbybarnen från psykiskt lidande, våld och sexbrott under åren som gått efter mordet?" Den frågan bör ställas till Helges terapeut i fängelset, som varig djupt involverad i händelseutvecklingen, enligt egen utsaga för barnens skull - och bör ha vetat hur barnen hade det.
 
Jag tycker också det är märkligt att terapeuten enligt egen utsago var den som gjorde polisanmälan efter att själv ha gjort något slags bevisvärdering. Det rimliga hade väl varit att uppmana de församlingsmedlemmar, som påstått sig ha blivit misshandlade, att själva anmäla till polisen?
 
Alla gillar inte det som jag har skrivit, inte minst om terapeuten. Det finns anledning att misstänka att de "psykoanalytiker" som tagit sig för att diagnosticera och bota "sektsjuka" själva är en sekt. Jag har också blivit påhoppad för att jag har skrivit att antisemitismen är kärnan och i nazismen, och inte "vårt förakt för svaghet" - som är den norsk-svenska filosofiprofessorn Harald Ofstads titel på sin bok i ämnet.
 
"Vårt" förakt för svaghet? Om alla är nazister, kan väl nazismen inte vara så farlig? Jag hade ett telefonsamtal med en annan bloggare, kort innan den bloggaren skrev ett inlägg på sin egen blogg om att förakt för svaghet är ett säkert tecken på nazism. Vedergörande hade anklagat mig för just det, bl. att för att jag  inte tycker att Sverige är rätt uppväxtmiljö för Skråmo-barnen.
 
Men varför skulle jag ha större medkänsla med de ljushyade  Skråmo-barnen, som jag inte ens är avlägset släkt med, än med mer mörkhyade flyktingbarn? Rena rasmystiken! Den andra anklagelsen mot mig var att jag anser att de s.k ensamkommande flyktingbarnen från Iran, men med iranskt medborgarskap, inte borde ha fått "en ny chans" att stanna i Sverige. De saknar asylskäl, eftersom de redan har asyl i Iran, dit de kommit tillsammans med sina föräldrar för 15 - 20 år. 
 
Och det är just dem, vi talar om. Inte om andra asylsökande med afghanskt medborgarskap. Jag tycker inte att det är ett teckan på svaghet, om en ung man i värpliksåldern har lyckats ta sig hela vägen från Iran till Sverige på illegala vägar - må vara med hjälp av smugglare, som tagit rejält betalt. Vilket ej heller tyder på ekonomisk svaghet hos de unga männen. 
 
Samma person har också anklagat mig för att ha något slags relation med Åsa Waldau, för att jag har "försvarat" henne. Jag förväntar mig att bli belägrad av hundratals sensationshungriga journalister, för att jag har skrivit detta. Men detta är inte sant. Jag misstänker att jag skulle bli utkastad lång väg, om jag ens skulle försöka ta kontakt med henne. Vi har verkligen inte samma uppfattning i teologiska frågor. Om jag hade varit journalist, hade jag kanske försökt få en intervju med henne - mest för att få bekräftat eller dementerat det jag tror om Knutby-dramat. Men jag är inte journalist. 
 
Beviset mot mig i det här fallet skulle vara att jag skrivit att Åsa fått sparken från jobbet som ungdomspastor vid Uppsala pingst för att hon uppfattats som sexuellt attraktiv av de unga medlemmarna. "Filla-tanter" förväntas nämligen av tradition att dölja sådant. De får exempelvis inte använda läppstift. De manliga församlingsmedlemmarna måste skyddas. Jag har emelleritid aldrig träffat Åsa. Det jag har skrivit om henne, det har jag läst. Jag har också läst att hon och Helge hade väckt uppmärksamhet genom att allför öppet visa sina känslor för varandra på Hjälmargården - innan de båda flyttade till Knutby.
 
En journalist, som vuxit upp i pingströrelsen, berättade i TV4 att skillnaderna mellan Knutby och övrige pingstförsamlingar inte var många, men att de fanns. Och just detta gör Knutby-händelserna så känsliga för pingströrelsen. Jag vill bara påminna om "Apostlarörelsen", som startade i Märsta pingst i början av 2000-talet, och lade under sig i stort sett frikyrkligheten i hela Stockholm - och inbringade enorma penninggåvor till de ledande pastorerna - enligt egen utsago utvalda av Gud.
 
Detta - både Knytby och Apostlarörelsen möjliggjordes av en enligt min åsikt extrem tillämpning av "sola scriptura", som förkastar den kristna traditionen vid sidan av Bibeln, bl.a. tolkningstraditionen - en från början muntlig tradition, som emellertid skrevs ner redan under fornkyrkans tid Det, som Luther, reagerade mot, är att denna tradition med tiden kommit att utbroderas alltmer, med nya "traditioner", helgonlegender, mm. De mer radikala reformatorerna, Calvin och Zwingli gick längre och förkastade allting vid sidan av Bibeln, som den "gamla" kyrkan hade trott på.
 
Stora delar av den traditionella grunden för den kristna tron försvann, och kom att ersättas av omedvetna ny- och omtolkningar av Bibeln, såsom tron på nutida apostlar, som står över vanliga människor, och Kristi brud - att en nu levande enskild kvinna kan vara utvald att gifta sig med Jesus i det himmelska bröällopet. I debatten om "sola scriptura" på tidningen Dagens webbplats i början av 2000-talet var jag en av de skarpaste försvararna  av den traditionsbundna kristendomen, "det som kyrkan överallt och i alla tider har trott på". 
 
Pingstvännerna förnekade helt att Bibeln måste tolkas, att det bara är att läsa rakt upp och ner vad som står. Jag kontrade med att de tolkar Bibeln efter sina egna huvuden, men inte är medvetna om detta. Ändå tycker jag att man måste vara rättvis mot pingsvännerna och respektera deras tro. Därför reagerar jag också mot att pseudovetenskapliga sekter under sken av psykoanalys och behandling får förstöra livet för folk. 
 
 
Knutby-församlingen, och inte minst Åsa Waldau själv, torde ha drabbats av svår sorg och chock efter mordet - vilket torde ha varit ännu värre för Åsa än för överiga församlingsmedlemmar, då hon santidigt med att hon skulle sörja måtste ha känt ansvar för församlingen. Som slöt sig i sig själv och minskade kontakterna med omvärlden och sökte förklaringar i Bibeln till vilka fel de gjort. Så reagerar alla människor under svår psykisk press.
Jag har även läst mer om "ormen i paradiset", Helge Fossmo, som har avverkat sina kvinnor i rask takt. Han har både gift sig och skilt sig i fängelset, avvikit 15 mil under en permission och hånglat med en kvinnlig kriminalvårdare under hennes fritid - . Han hade då permission från fängelset. Kriminalvården beslöt då att ingen vårdare får vara ensam med den kärlekskranka fången. 
 
Jag har hört en bandupptagning av förhör med honom, under rättegången om en eventuell förkortning av livsstidsstraffen. Örebro tingsrätt hade satt ner straffet till  24 år, men beslutet hade upphävts av Hovrätten. Fossmo hävdade i det förhöret att hans terapeut hade fått honom att inse att han varit "sektsjuk". Han hävdar att han är feldömd och borde ha dömts för medhjälp till mord i stället för anstiftan till mord. 
 
Vem var den verkliga anstiftaren till mordet, om detta hade varit sant? Journalister, som skrivit om de senaste händelserna, hoppas att nu ska Åsa åka fast. Inte nog med att de avslöjar än ännu inte dömd person med namn och bild. De anklagara henne för ännu värre brott än de, som hon nu är polisanmäld för. 
 

Jung-sekten och Knutby

a"Eva Lundgren, som är professor vid Uppsala universitet har skrivit en bok, Knutbykoden, i vilken hon med hög röst för fram de konspirationsteorier som länge grasserat på Flashback Forum, nämligen att det egentligen är Åsa Waldau som ligger bakom mordet på Alexandra (hennes egen syster) och mordförsöket på Daniel Linde. Dessutom driver Lundgren tesen att Helge Fossmos första fru mördades, inte av Helge, utan av Samuel Frankner, som var beordrad till att göra så av Åsa. Syftet skulle ha varit att församlingens gudsbild skulle ändras, att församlingen skulle bli rädda – och därmed skrämda till lydnad.

Bredvid henne satt ...... Hon är Helges terapeut, men ställer sig inte helt och hållet bakom Eva Lundgren"

Jag har ett speciellt intresse för Knutby. Några av mina finaste barndomsminnen är från Knutby, inte från Filadelfia-församlingen där, vars existens jag inte ens kände till som barn, utan från bygden Knutby. Kanske den vackraste delen av Sverige. Åtminstone enligt mig. 

När Knutby-dramat utspelades övervägde och förberedde jag byte av kyrkotillhörighet. Svenska kyrkan, som jag är döpt i och alltid har tillhört, hade fjärmat sig alltmer från den kristna tro, som förts vidare från generation till generation under 2.000 år, och förfallet bara fortsätter, med inslag av nyhedendom och jung-kult. Jag hade varit regelbunden besökare av pingströrelsen gudstjänster, där jag då bodde, och därefter Katolska kyrkan, där man nyligen här i Sverige hade startat något slags pingstväckelse. Som jag alltmer ogillade.

Jag anser mig väl förtrogen med pingströrelseteologin. Pingströrelsen har på alla sätt försökt markera ett avstånd från "Knutby-teolgin". Men den senare kan sägas vara en variant av den förra. Pingspastorer, som haft konstiga uppenbarlelser har uppträtt förr, med bl.a förutsägelser om ett kommande krig mellan Sverige och Ryssland som Guds straff för de många aborterna i Sverige. 

Det citerade stycket i början av inlägget är ur en artikel i Svenska Dagbladet, men jag har inte fått fram datum. Helges terapeut tar inte helt och hållet avstånd från Eva Lundgren och hennes konspirationsteorier. 

Det har skrivits spaltkilometrar om Knutby. Under flera timmar i går kväll läste jag "Rellobloggen", med okänd utgivare. Skribenten verkade vara oerhört väl insatt i alla turerna, verkade troväridig. Tills nämnda blogg utekade Samuel Frankner, som den som mördade Helges första hustru - utan annat bevis än att allt tyder på mord och inte olyckshändelse.

En intressant upplysning på Rellobloggen är att Åsa själv varit nära att bli ett mordoffer. Lundgren utpekar ju också Frankner. Se det citerade stycket. Jesus skulle "ta hem sin brud" och leva med henne i Paradiset. Åsa själv verkar ha trott på detta,. Åsa har förnekat i en intervju att hon haft en sexuell relation med Helge, men det tror jag vad jag vill på. "Otukt' , kortvariga sexuella förbindelser,  är i varje fall inget brott enlig nutida svensk lag.

Helge har avverkat sina kvinnor i rask takt - och skyller på Åsa. Rituella samlag är inte ovanliga i religionernas värld, inte ens inom kristna "sekter, trots kristendomens kraftiga fördömande av otukt..Och kan uppfattas som en gudsupplevelse av den som är ung och kåt. 

Jag kan bara känna förakt för journalister, som snaskar i den säljande kombinationen sex och mord. 


Umm Hamza vs Åsa Waldau

"Du ska väl inte nu också försvara Kristi brud", frågade en god vän igår. Nej, det tänker jag inte göra, men jag undrar hur mycket förföljelse en från våra "folkdomstolar" (Aftonbladet och Expressen) en jagad person står ut med, innan hon blir så tokig som hon framställs som av drevjournalisterna. 
 
"Du ska väl inte nu också försvara IS-mormor", skulle jag kunna kontra med. Hon flydde hals över huvud till Sverige, när Expressen avslöjade att hon befann sig i Erbil i norra Irak tillsammans med sin f.d. man Patricio Galvez och parets barnbarn. Expressen avslöjade naturligtvis inte hennes senaste svenska namn. Hon har skyddad identitet. Jag gissar att hon riskerade ett långvarigt fängelsestraff, eller ännu värre, om kurderna fått veta att hon befann sig på kurdisk-irakisk mark. 
 
Hon hade flyttat till IS-kalifatet redan 2014 tillsammans med Michael och Amanda Skråmos och deras då födda fyra barn samt sina egna två minderåriga barn, troligen födda efter skilsmässan från Patricio Galvez. Som högt uppsatt kvinna inom det helt illegala kalifatet har honverkat som rekryterare och äktenskapsmäklerska. Hon avsöjades i den senare rollen av en kvinnlig australisk journalist, som höll på med ett reportage om IS' rekryteringar.
 
Den kvinnliga journalisten hade låtsats vara intresserad av att bli Michael Skråmos andra hustru, och alltså hjälpa till med. En kvinna kan ju bara bli gravid en gång var nionde månad, och IS hade som mål att avla fram en ny befolkning, som skulle ersätta den ursprungliga befolkning, som IS var i färd  med att utrota i Syrien och Irak. Svenska IS-mormor var dessutom chef för något slags kvinnlig moralpolis i kalifatet, vilken utdömde och verkställde grymma bestraffningar mot kvinnor som bröt mot kalifatets klädkoder mm.
 
IS-resenärerna hade  illegalt tagit sig in i Syrien eller Irak, och var därmed illegala invandrare (vilket de aldrig kallas i svenska media) i dessa länder, och har där begått högmålsbrott, som det heter i den svenska lagen. Det är om man med våld försöker lösgöra en del av Sverige, vilken man exempelvis utropar som en ny stat. Straffet är upp till livstids fängelse, alltså lagens strängaste straff, om brottet riktar sig mot den svenska staten.Om brottet är riktat mot någon annan stat, kan man inte dömas enligt den svenska lagen, men väl mot den statens lag.
 
IS-resenärena har alltså rest till Syrien eller Irak och där begått ett synnerligt allvarligt brott mot den syriska och irakiska staten, i fullt medvetande om att så grova brott mot staten bestraffas med döden åtminstone i Syrien  och dessutom utfört eller medverkat till folkmord på delar av den urspungliga befolkningen i dessa länder. Hur många föräkdrlösa barn har inte blivit följden av detta - om inte barnen mördades samtidigt med sina föräldrar? Det är känt att tusentals yasidiska kvinnor - sexslavar - mördades av IS under de kurdiska styrkornas belägring av IS' sista fäste Baghouz. Ändå framställs Skråmo-barnenav svenska som de enda offren - nästan som barn för ärbara martyter för en god sak. 
 
Skråmo-barnen framställs som traumatiserade och vårdbehövande. Och troligen är de det också - men traumatiserade och skadade av vad? Av att ha sett avrättningar och kanske själva spelat fotboll med avhuggna människohuvuden, av att ha sett sin egen mormor piska andra kvinnor - eller enbart av bombningarna under stridena? Undrar hur de tyska nazisternas barn mådde av de allierades bombningar av tyska städer under andra välrdskriget? Det finns en berömd boktitel om fasorna för den tyska civilbefolkningen: "Molnfri bombnatt". 
 
Det är visserligen sant att barn inte rår för hur och i vilket syfte de har avlats - och det är uppenbarligen så den poltiska majoriteten i den amerikanska delstaten Alabama har resonerat, när de har beslutat totalförbjuda abort, även i de fall då en graviditet är resultat av våldtäkt eller incest - men det visar svenska journalister, andra opinionbildare och politiker ingen förståelse för. Att ta livet av andra människor framställs i det sammanhanget som en mänsklig rättighet. 
 
Den stora nyheten i de svenska kvällstidningarna i går var åtalet mot Åsa Waldau och två andra f.d. Knjtby-pastorer. Trots att hon inte är dömd, aldrig har varit dömd för något som hänt i Knutby, visades stora bilder på henne på framsidorna och tilllräckligt med ledtrådar för att spåra hennes nya namn och adress. Hon hälsar genom sin advokat att hon är oskyldig. Hur reagerar denna kvinna, som efter mordet på sin egen syster, har vari konstant utsatt för medias förföljelser under 15 års tid för Kristi brud-historien, för denna nya förföljelse? 
 
Det är uppenbarligen anstiftaren av mordet på systern, Helge Fossmo, som genom sin terapeut i fängelset, som har drivit fram det nya åtalet. Denna terapeut, som själv är utbildad vid JUng-institutet i Schweiz, har tydligen haft fri acess till Krimalvården. Jung-instiutet drivs av Jung-sekten. som är en av världens värsta icke-kristna sekter. Såvitt jag vet, krävs någon form av psykologisk eller psykiatrisk grundutbildning för att antas till Jung-institutet, som framställer sig som en vetenskaplig akademisk utbildning. Jung-kulten är klart fientlig mot judendom och kristendom.
 
Det har varit lätt för Fossmo att utnyttja sin terapeut för att utmåla Åsa, som den verkliga anstiftaren av mordet på Åsas syster Alexandra. Att hon inte hade någon del i detta måste anses fullt bevisad genom den digra utredningen av det mordet. Huruvida Åsa har begått de nya brotten, eller ej, kan jag naturlitvis inte veta. Och naturligtvi finn en sannolikhet att hon - i den pryskisa press, som hon måste ha befunnit sig iunder åratal av förföjelser från  medias sida - kan ha gått över gränsen. Hon anklagas för att ha bitit en annan kvinna i ansiktet, dragit henne i håret och slagit hennes huvud i väggen. 
 
Men varför anmäldes inte detta av den andra kvinnan, eller någon av de andra vittnen, som påståtts ha sett händelsen? I stället har polisanmälan gjorts av Helges Jung-utbildade terapeut i fängelset, som enligt egen utsago har utfört rena polisförhören med de påstådda offren för Åsas framfart - varigenom terapeuten givetvis har förstört bevisvärdet av de målsägande- och vinntesförhör, som slutligen har genomförts av polisens förhörsledare.
 
Även om det möjligen kan finnas en kärna av sanning i den senaste historien från Knutby, tycker jag att det stinker om soppan, hur en av Krimalvården anlitad teraperut för en livstidsdömd mördare, kan använda rättsväsendet för att ändra historien om ett mord femton år tidigare, så att den dömde mördaren kan räkna med att bli frigiven.
 
Helge har nu genom sin Junginstitut -utbildade terapeut lyckats bevisa att problemen i Knutby har kvarstått sedan han hamnat i fängelse - och dessutom lyckats framställa Åsa som en som en mycket farlig och våldsbenägen person. Med stöd av nya åklagare samt journalister, som grovt har brutit mot pressetiska regler. IS-mormor lever däremot under skyddad identitet i Sverige och besväras varken av åklgagare eller journalister.
 
CG Jung var en schweizisk kyrkoherdeson, som var prykiater vid det berömda mentalsjukhset Burghölzi Scweiz, där nya sinnessjudomar upptäcktes på löpande band. Jung lyckades dupera stora delar av kristenheten genom sina nya och mildare behandlingsmetoder. Han menade sig ha upptäckt genetiskt ärfliga minnen så långt tillbaka som till den europeiska hednatiden, ja ända till skapelsen då solen försedd med en penis, hade befruktat jorden. Enligt en patients "minnen".
 
Jung hoppades få nobelpris för sin "upptäckt", och hamnade själv i en svår psykisk kris, när ärftlighetsforskningen visade att han hade fel. Han grundade en ny religion, Jungkulten, som var förvillande lik psykologiisk vetenskap. Jungs teorier används nu som själavård inom protestantiska kyrkor. Katolska kyrkan är inte heller opåverkad, fastän i mindre grad. Såvida inget samband finns med pedofilproblemen inom Katolska kyrkan. 
 
Jung hade själv en sexuell relation med en kvinnlig patient vid Burghölzi , och kom senare att förespråka och själv under påverkan av droger att
praktisera gränslös sexualitet med både män och kvinnor.
 
Slutligen kan sägas om Åsa att hon är (och i ännu högre grad var, under yngre dagar) en kvinna med så stor sex appeal, så att hon troligen hade bränts som häxa, om hon levat under häxprocessernas dagar. Uppenbarligen av denna orsak, hade hon fått sparken som ungdomspastor vid Uppsala Filadelfia-församling, innan hon flyttade till Knutby, fyra mil bort, men beläget inom Uppsala kommun. 
 
 

Kvinnliga sexköpare - vem betalar?

Via en annan blogg fick jag tips om några reportage i P4 Radio Sjuhärad om medelåldrs kvinnor med lön eller arvode från samhället (kommunen), som har sexuella relationer med unga män (barn, om de inte har ljugit om sin ålder), som de har vårdnaden om. Och detta handlade baraom en liten del av Sverige. Hur vanligt är problemet med sexhungriga kvinnor, som driver kampanjer för att deras påstått underåriga älskare ska få stanna i Sverige, fastän de inte har asylskäl?
 
Den s.k. Arbogakvinnan, som enligt rätten övertalade sin 17-årige afghanske älskare att mörda hennes föräldrar för att hon skulle få ut sitt arv i förtid, var inte ensam om sexuellt utnyttjande av unga män, som inte borde vistas i Sverige. Hon avslöjades av en annan afghan, som hade reagerat mot knark- och sexorgierna på det privata flyktingboendet.
 
Det nu aktuella sexuella utnyttjandet av unga pojkar och mån i hem för underåriga avslöjades av manliga anställda i samma boenden. Även en kvinna som är god man för en påstått underårig ung man eller pojke, har utpekats. Men är det då inte skillnad mellan sexuellt utnyttjande och sexköp / prostitution? Nja, gränsen är flytande. Och de här kvinnorna har ändå viss makt att påverka enskilda asylärenden. Och här är inte frågan om männen / pojkarna har ställt upp frivilligt, eller ej. Det hade nog de flesta män/ pojkar i den åldern gjort. Och det finns ju annat än pengar att betala med.
 
I Afghanistan är lägsta gifasåldern enligt lag 18 år för både kvinnor och män och sex utanför eller före äktenskapet absolut förbjudet. Sannolikt kostar det också mycket pengar att gifta sig och få en hustru. Det torde finnas många afghanska män, 25 år och äldre, som aldrig har haft någon sexuell erfarenhet med en kvinna.Har inte sett en naken kvinna sedan de var spädbarn.  Att komma till Sverige och se alla nakenhet och "frigjordhet" måste vara omtumlande och ställa alla inlärda moralbegrepp på huvudet. 
 
Manlig (och kvinnlig) homosexualitet är naturligtvis också förbjudet -  som sex utanför äktenskapet - men vanlig i jämförelse med andra länder. Alla kulturer har någonting "strängt förbjudet" som många gör. Och våldtäkter på svenska flyktingförläggningar, män som våldtar yngre män eller pojkar, är inte ovanligt. Så, när jag hörde att unga afghaner, som saknar asylskäl men ska få "en ny chans" utan att få legal försörjning från något håll försörjer sig genom prostitution, så var min spontana tanke att de säljer sig till "bögar". 
 
Det som störde mig något var en undran om så många svenska bögar köper sex. Jag tänkte inte på att det finns kvinnliga sexköpare också. Ändå är det ganska vanligt att svenska kvinnor köper sex av unga män och pojkar på semesterorter i bl. a. Västafrika.Jag har också hört att många bland dem, som har fått "en ny chans" av vår generösa regering, har tagits om hand av privata "familjer" (eller av sexhungriga ensamlevande medelälders kvinnor?)
 
Vore det inte bättre med legala bordeller för kvinnliga kunder, där horkarlarna får lön och betalar skatt, i stället för att en liknande verksamhet ska finansieras genom olika former av bidragsfusk? Vad som hände med rapporterna i Sjuhärad var att kvinnorna, efter en tids avstängning fick återgå till jobbet, sedan de berörda socialnämnderna slagit dövörat till och en av anmälarna hade åtalats och dömd för stöld av en kvinnas mobiltelefon.
 
Den hade han lämnat in till polisen som bevis för sexhandeln. Men kvinnliga sexköpare verkar inte existera i den svenska polisens och moralpräktighetens föreställningsvärd. Mån döms däremot för tio år gamla våldtäkter. Vill bara påminna om "kulturprofilen" som hade avtalat med en kvinnlig, nyskild doktorand, om att ha oralsex med henne, men stoppat in den för långt i hennes mun. Det hade han inte skriftligt på att han fick göra. .
 
 

Om

Min profilbild

RSS 2.0