Blev som jag trodde

Var 6:e väljare röstade på SD. Hur kan man då hävda att SD ska ha en av fyra talmän? De fyra, som jag hade tippat blev valda till talman, vice talman, andre vice talman och tredje vice talman. 
 
Idag kommer Stefan Löfvén med stor sannolikhet att röstas bort som statsminister. Nu tror jag inte att missnöjet med regeringen från alliansens sida inte i första hand är ett missnöje med Löfvén, utan med andra ministrar . Men namnet Löfvén har blivit något slags symbol för allting dåligt. Det är som om vissa delar av borgerligheten har drabbats av ett blint hat mot Löfvén. Tala om mobbning! De värsta mobbarna är de som gapar högst om mobbning. Det är synd, Vad landet behöver är en rerering, inte ständiga krav på avsättning av statsministern. Kommer det att fortsätta, om vi får en alliansregering? Med stor sannolikhet: Ja.
 
Hittills har allt gått efter tidtabellen. Media visar upp en falsk bild total fastkörning. I själva verket hör det till förhandlingsspelet att ge efter bara en millimeter i taget. Jag tror dock att det kommer att bli en moderatledd  alliansregering, som får igenom sin politik, fråga för fråga, med stöd av Socialdemokraterna. Man kommer dock inte att göra någon stor upgörelse med S innan regeringen tillträder. 
 
Både SD och Jimmies megaton SVT låtsas att det alternativet inte finns. Trots att Jan Björklund, L, har sagt "i samarbete eller samförstånd med S". Alliansregeringen kommer att lägga fram förslag, som de tror kommer att stödjas av S. Vad S tycker kommer alliansregeringen att få kännedom om under ärendenas beredning. Så kan man hålla på under flera månader, kanske under hela mandatperioden. 
 
 
SD brukar kalla de övriga partierna "sjuklövern". Helt fel är det inte, eftersom skillnaderna inte är så många och så stora, som partierna låtsas, vilket innebär att möjligheterna till samförståndslösningar enligt ovan är desto större, speciellt mellan alliansen och S. Hindret mot samförståndslösningar under den gångna mandatperioden har ju faktiskt inte varit S i sig, utan samarbetet mellan S och Mp samt V.
 

Varför får inte Vänsterpartiet föreslå talman?

Naturligtvis får de det. Det är deras demokratiska rättighet. Men talmän väljs av riksdagen, och inte av något enskilt parti. Jag anger rangordningen med en siffra inom parantes. En talman och tre vice talman ska väljas, sammanlagt fyra. Alliansen har föreslagit moderaten Andreas Norlén till talman (1) och centerpartisten Kerstin Lundgren till andre vice talmän (3). Alliansen lämnar alltså öppet, om de två nämnda blir valda till respektive uppdrag, får de rödgröna att föreslå vice talman (2) och tredje vice talman (4).
 
Att någon sverigedemokrat, och särskilt Björn Söder som har skämt ut Sverige genom sina rasistiska uttalanden, skulle bli en av de fyra. är löjligt att ens tänka sig. Att han över huvud taget blev vald till andre vice talman (3) efter förra valet, beror på en lapsus från alliansens sida. De kommer inte att göra om misstaget. Man följde praxis från tiden när det bara fanns två tydliga block i riksdagen, och trodde att SD skulle följa praxis i budgetomröstningen. 
 
Inför risken att SD återigen skulle föreslå Söder till posten som andre vice talman (3), har nu Vänsterpartiet nominerat en egen kandidat till den posten. Hon kommer dock inte att bli vald till den posten, eftersom alliansen redan har föreslagit en egen kandidat till den posten. Men hon kan dock komma att väljas till tredje vice talman (4). Men det beror på Socialdemokraterna, som kanske själva vill ha den posten. Miljöpartiet vill kanske också ha den, men deras chans att få den är ytterst liten p.g.a. MP:s usla valresultat, 
 
En talman ska, trots att han /hon väljs av riksdagen, vara partipolitiskt neutral i sin ämbetsutövning. På samma sätt som en fotbollsdomare ska vara neutral mellan lagen. Det finns således ingen regel, eller ens praxis som säger att valen av talmän måste spegla valresultaten för partierna. I den mån man över huvud taget kan tala om en praxis (som är ett för starkt ord i detta sammanhang) så säger den att (1) och (3) ska väljas från det största blocket och (2) och (4) från det andra blocket. 
 
Detta talar för att Vänsterpartiet har rätt, under förutsättning att S, V och MP räknas som ett block. Vilket alliansen inte går med på. Eftersom de inte har presenterat något gemensamt regeringsalternativ. Å andra sidan går inte S med på att alliansen + SD skulle utgöra något slags borgerligt block. Eftersom de inte har presenterat något gemensamt regeringsalternativ. Det finns ingen regel eller "praxis" som säger att den ena eller andra sidan har rätt i den tvisten.
 
Och därför tycker jag att de, som säger att V inte respekterar valresultatet, genom att föreslå en egen kandidat, bör sänka tonläget ganska så rejält. Det här har nämligen inte ett dugg att göra med om man gillar eller ogillar Vänsterpartiet. Både V och SD har rätt att föreslå egna kandidater, men varken V eller SD har rätt att få den, de föreslår, vald. 
 
Det avgör riksdagsmajoriteten i separata val av var och en. Så här på förhand har jag personligen inget att invända om en vänsterpartist skulle väljas till tredje vice talman (4). Det beror på vem det blir, Det får inte bli någon som skämmer ut Sverige. Man får se upp med ytterkantspartierna. 

Förlorna

Av allt att döma har SD förlorat talmansstriden, när man går ut med ett pressmeddelande att man kommer att aktivt stödja (d.v.s. rösta för) alliansens kandidat Andreas Norlén, m. Naturligtvis förväntar sig SD gentjänster. och kommer att kräva gentjänster. Men kommer inte att få några, förutsatt att det inte finns någon hemlig överenskommelse mellan SD och alliansen, vilket är ytterst osannolikt. 
 
Enligt SVT har SD motiverat sitt besked med att Socialdemokraternas kandidat hade blivit vald, om SD lagt ner sina röster i talmansvalet, vilket är nästintill en lögn för att dölja reträtten. Norlén hade naturligtvis förlorat talmanvalet om samtliga rödgröna hade röstat mot honom och SD hade lagt ner sina röster. Men därmed hade motkandidaten från S inte blivit automatiskt vald. Utan det hade blivit en ny omröstning om henne, och hon kunde faktiskt ha förlorat den omröstningen. I det läget hade alliansen förmolingen tackat ja till Socialdemokraternas förslag att S och alliansen skulle föreslå en gemensam kandidat. Och i så fall hade SD blivit totalt akterseglat.
 
Den borgerliga kandidat som haft störst chans att stödjas av S är enligt min mening Andreas Norlén... Han har som ordförande i Konstitutionsutskottet haft ett mycket bra samarbete med S. 
 
Genom att vänta i det längsta med att avlöja hur man skulle agera i talmansvalet och genom att lita på att en massa "nyttiga idioter" i den politiska periferin skulle tvinga alliansparterna att börja förhandla med SD, har SD naturligtvis hoppats kunna tilltvinga sig eftergifter från alliensen. SD har hoppats kunna ta bra betalt för sitt stöd till alliansens kandidater i talmansvalet och statsministervalet. 
 
I Sverige har vi parlamentarisk demokrati. Vi har proportionella val till riksdagen. Men det betyder inte alls att partierna ska ha ett proportionerligt inflytande i förhållande till sina väljarandelar. Detta vore "ultrademokrati", d.v.s. en skendemokrati som slutar med demokrati. Detta kan vara svårt att förstå, för den som inte är så insatt. Jag har läst statskunskap på akademisk nivå och studerat både politiska ideologier och såväl Sveriges som andra länders statsskick. Det är stor skillnad mellan att styra ett land och att ägna alla elever lika stor uppmärksamhet i ett klassrum. Om en demokrati-lektion går över styr, så bestämmer läraren för att det inte ska bli kaos. I somliga länder ingriper militären, på samma sätt om en lärare i ett klassrum, men med betydligt hårdare nypor för lektionen inte ska sluta i anarki och kaos. 
 
I en parlamentarisk demokrati bildar ett enda parti eller flera partier tillsammans majoritet, varefter minoriteten går i opposition och hoppas på bättre tur i nästa val. Naturligtvis använder minoriteten tiden i opposition till att tala om för väljarna hur illa majoriteten enligt deras menng styr landet. Man arbetar för ett makskifte, men i ordnade former. Och det är en orsak till att ledande allianspolitiker inte velat ge SD något inflytande över alliansens strategi för att ta makten. 

S + M + L

 
 
Att Stefan Löfrvén kommer att avsättas som statsminister av riksdagen hindrar inte att han återkommer som statsminister i en ny regering. Men det kan också bli en rockad, d.v.s att Kristersson blir statsminister. Rockad är ett begrepp i schackspel. 
 
Rockad är ett specialdrag i schack där man i ett drag flyttar kungen och ett av tornen. Ordet rockad används i överförd betydelse om andra platsbyten, till exempel när två tjänstemän byter uppgifter.
 
Det konventionella regeringsspelet. Största parti får flest pluministrar, och bland dem statsministerposten. Ganska självklart i en tvåpartiregering. 
 
Regeringsspel med rockad. Största parti får flest ministrar i utbyte mot att näst största parti får statsministerposten.
 
En tvåpartiregering är utesluten, eftersom det inte finns två partier, som har majoritet tillsammans. Men så här hade det sett ut om M hade fått ett något bättre valresultat. Totalt 19 ministrar. 
 
S:  statsminister plus nio övriga ministrar.
M: nio övriga ministrar. 
 
Trepartiregering med rockad Totalt 20 ministrar
 
M: statsminister plus fem övriga ministrar
S: tio övriga ministrar, därav posten som vice statsminister och finansminister
L: fyra övriga ministrar
 
Skulle det bli riktigt kärvt i regeringsförhandlingarna, är en liberal statsminister tänkbar. 
 
När det kommer till praktiska sakfrågor är dessa tre partier tämligen överens. Det är därför de kallas betongpartier. Man bygger inte en stabil grund av luft, hur koldioxidfri den än må vara. 
 
De s.k. etabelerade partierna måste inse att de måsta kasta gamla konstlade motsättningar och bilda majoritet. Talar man om att det måste vara möjligt att regera i minoritet, har man öppnat dörren för SD. Majoriteten ska styra. Minoriteten ska gå i opposition. 51 - 49 är den perfekta demokratin. 
 

Eldar de upp sina valstugor efter valdagen?

 

 
 
Hur går det då med klimatmålet? Och med skogen? Såg att det andra stora klimatalarmistpartiet (MP) faktiskt hade byggt en valstuga av tältduk. Lätt att packa ihop och spara i ett hörn av partilokalen till nästa valrörelse... Å andra sidan flyger spårkrören business class, när de åker runt jorden och frotterar sig med världens diplomatiska elit. Tror de på vad de själva säger? 
 
Hur miljövänligt är det att öka nybilsförsälningen på grund av en förtida utskrotning av gamla bensinbilar, som var skattebefriade för sina låga utsläpp när de var nya?
 
 Socialdemokraterna har nu börjat driva valrörelse åt SD. De tror att det är svenka kvinnors högsta önskan att vänta vecka efter vecka på att få en begärd abort utförd. Utrikesminister Margot Wallström, s, har ju själv skrivit under på helsidesannonser att SD kommer att uppfylla sina vallöften. Detta dementerades dock av Jimmie Åkesson i går kväll, då han försäkrade att kravet på sänkt abortgräns är inget som han kommer att ta med sig i eventuella regeringsförhandlingar. 
 
Kommer han ens att uppfylla löftet om återvandringsbidrag till invandrare som själva återvänder till sina f.d. hemländer. Han hänvisade till att återvandringsbidrag redan finns. Såvitt jag vet finns en premie på 30.000 kr från EU till dem som återvänder frivilligt till Afghanistan., sedan deras asylansökningar har avslagits.  Alltså ingenting från den svenska staten.
 
Jag vill dock minnas att Frankrike införde en sådan premie redan under slutet av 1900-talet. Vilket fördömdes som "rasistiskt" av svenska socialdemokrater - som däremot gärna betalar ut skyhöga löner och traktatmenten till svenska biståndsarbetare, som inte vet lika mycket om de länder de skickas till. 
 
Varför inte anställa invandrare, som vill flytta hem, som svenska biståndsarbetare under den första tiden i det gamla landet? Jag läste för en tid sedan om en svensk-somalier med en akademisk utbilding i Sverige, som flyttat hem sedan han valts till ledare för sin klan i Somalia.  I sin avskedsintervju i en svensk tidningen, sa han att hans mål var att förena det uråldriga klansystemet med västerländsk demokrati. Ett projekt, som verkligen är värt att stödjas. 
 
En sak som verkligen förvånar mig, är att det tar så lång tid för just somalier att få sitt första jobb i Sverige. I andra invandrarländer finns inte denna skillnad mellan somalier och andra invandrargrupper. Då ligger väl felet snarare hos den svenska byråkratin och svenska politikers övertro på det svenska språkets betydelse  än hos somalierna? Kunde man köra buss i sitt gamla hemland, borde man rimligen klara det i Sverige också. Och hur kan utlänningar, som inte kan ett ord svenska, tillåtas köra turistbuss i Sverige, när språket ar så stor betydelse för körförmågan. Svenska politiker lever kvar på hästskjutsarnas tid, när hästarna lydde kommandon från svenskspråkiga kuskar. 
 
Det är kanske inte bara valstugorna som är mogna för museum, utan även deras innehåll? För övrigt tar jag inte i hand, när jag hälsar på muslimska kvinnor. För svenska politiker är det ett jätteproblem att muslimska kvinnor inte vill ta chefen i hand, men överfallsvåldtäkterna - som nästan uteslutande begås av utländska män - behandlar de som icke existerande. Partiledardebatten i går kväll var en övertydlig uppvisning i "jaga mygg och svälja kameler". 

Valstugemuseum på Skansen?

 
Är det inte dags nu? Att skicka hela byken till något museum? En borgerlig bloggare skriver att hon inte vågar rösta på C eller L, eftersom hon befarar att de kommer att hjälpa Löfvén till ännu en mandatperiod som statsminister.
 
Men det blir i så fall en mycket svag minoritetsregering, svagare än nuvarande SMP-regering. Det kommer sannolikt inte att räcka att bjuda in även MP, vilket vissa sossar vill. Det kommer i så fall att bli fullt krig inom regeringen med S+L på ena sidan och C+MP på andra sidan. Hoppas dom på passivt stöd från V? Eller från SD?

Om de stora partierna, S+M hade skött sina kort bättre hade de kunnat bilda regering med egen majoritet i riksdagen. Det finns sannolikt en chans att S+M+L kan bilda regering efter söndagens val. Det har hittills misslyckats pedagogiskt att hålla SD utanför inflytande, när man själv pratar om att styra i minoritet. I mogna demokratier, vilket Sverige inte tycks vara, är det självklart att bilda majoritetsregeringar, om nödvändigt över blockgränsen. Och då är det lika självklart att minoriteten går i opposition -  inget oppositionsparti hade då kunnat hävda att det har blivit "mobbat".

Parlamentarismens spelregler. Men nu bråkar de om vem som ska bli statsminister. Med en tvåpartiregering i majoritet hade det varit enkelt: Statsministern + 9 ministrar från vardera regeringspartiet. Kan de inte ens räkna? Eller kan man hoppas att det finns en hemlig uppgörelse mellan S och M, och att bråket nu bara handlar om vem som ska leda S+M-regeringen? Om det vore så väl, ändå!
 
Till och med valstugorna är en del i kampen för att upprätthålla skenet av att allt är som förut. Man låtsas att man möter väljarna. Men för säkerhets skull har man byggt barrikader av bord och stolar framför valstugorna. För att hålla oönskade besökare på avstånd? 
 
Ett bocköverskridande samarbete värt namnet borde inte gå ut på att ett regeringsalternativ, som har underkänts av väljarna, klamrar sig fast vid makten genom att klamra sig fast vidnågot parti på andra sidan som en livboj - enbart därför att "andra sidan" har blivit ännu mer underkänt av väljarna. 
 
"Blocköverskridande samarbete" har blivit en metafor för fortsatt minoritetsstyre. Och det är just detta som gör behandlingen av SD så problematisk. 
 
Å ena sidan säger de "etablerade" partierna "Ni ska inte ha något inflytande för ni är en minoritet". Å andra sidan säger de "etablerade" partierna att det måste vara möjligt att styra i minoritet. 
 
Det var precis vad Hitler gjorde efter det tyska riksdagsvalet 1933, Nazisterna fick 37 % och styrde alltså i minoritet. Och anledningen till att Hitlers minoritetsregering släpptes fram var att misstron mellan de tradtionella partierna till höger och vänster. En blåröd regering hade kunnat stoppa nazisterna.
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0