Medan timmarna skrida

 
 
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna
skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna .
Jag väntar en kvinna från färdvägar vida
den käraste, den käraste med ögon blå.
 
Dan Andersson är den författare som berör mig allra mest. Det är naturligtvis hans dikter som berör. De återger han tankar och känslor under många timmar av skogsarbete.
 
Erfarenheterna  från det hårda dagliga slitet blir grund för hans först utgivna verk, Kolarhistorier (1914).  Motivvärlden är densamma i Kolvaktarens visorr (1915).  Här träder Dan Andersson fram som pionjär inom den svenska arbetarlitteraturen.  Också i hans övriga verk – noveller, romaner och dikter – är det de utstötta,  fattiga, av livet hunsade som ställs i brännpunkten för ofta febriga och  lidelsefulla skildringar.I diktsamlingen Svarta ballader (1917) skimrar de  mörka dikterna av längtan till ett ogripbart bortom; en längtan som utgör ett  genomgående stråk i Dan Anderssons diktning, (Litteraturbankens författarpresentation)
 
Så önskar jag mina bloggläsare, som blivit fler de senaste månaderna, och mig själv ett bättre 2015,
 

Alliansen valde att bevara Sverige svenskt.

Så har extravalet blivit inställt. SD som hoppats att göra extravalet till en folkomröstning om invandringen, sedan de själva röstat för ökad invandring genom att stödja alliansens budget, är rasande och hotar med misstroendeförklaring mot statsministern. Men den misstroendeförklaringen kommer de nog att bli ensamma om. Annie Lööf (c), som under partiledardebaclet i (m) kommit att framstå som den verkliga alliansledaren svarar kallsinnigt "Vi i Alliansen valde att bevara Sverige stabilt", vilket jag tar mig friheten att förkorta till BSS.
 
Bevara Sverige stabilt.
 
BSS brukar ju annars uttydas som Bevara Sverige svenskt. Och det var ju ur organisationen Bevara Sverige svenskt, som Sverigedemokraterna föddes. Nu kan man ju fråga sig hur svenskt Sverige hade varit i fortsättningen, om SD-cirkusen i riksdagen fått fortsätta. Det som SD försökt sig på brukar ju kallas "polsk riksdag". (Vilket är en anspelning på den polska riksdagen under 1700-talet.) Om inte Annie Lööf själv tänkt den tanken, bjuder jag på denna lilla ordvits.
 
Att bevara Sverige stabilt är att bevara Sverige svenskt.
 
Att försöka göra extravalet till en folkomröstning om invandringen hade inte varit seriöst. Om det hade lyckats hade det bäddat för fortsatt kaos i riksdagen, utan ett dyft inverkan på invandringen. Den har ju för övrigt ökat för varje procent ökat väljarstöd för SD.
 
Men det tror jag i och för sig att många av dem, som röstade på SD i valet i september, hade hunnit upptäcka före den 22 mars, då extravalet skulle ha hållits, men det hade dock varit en tid av stor osäkerhet fram till valet, med uteblivna investeringar och förlorade jobb. Jag tror dock att både Socialdemokraterna och Alliansen hade ökat i extravalet. Så jag är lite kluven i frågan om det var bra att det blev inställt. Men Fp-ledaren Jan Björklund har nog rätt, när han säger att det var för tidigt med ett extraval så kort tid efter ordinarie val.
 
Det är nog bättre att riksdagen (de rödgrönas och alliansen) nu tar itu med alla olösta frågor, och de är ju fler än de tre särskilt utpekade områdena. (försvaret, energin och pensionen), bl.a. bostadsförsörjningen och migrationen /integrationen,. Så den som tycker något i någon av de frågorna bör nog rikta sina krav till något av de sju partier, som seriöst vill ta ansvar för Sverige genom att bevara Sverige stabilt.
 

Miljöpartiets dubbelspel. Så hindrar Mp flyktingarna att få jobb.

Så här lyder en migrationspolitiska överenskommelsen mellan Mp och den dåvarande alliansregeringen, som nu även socialdemokraterna har anslutit sig till:

 

2011-03-03

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sin drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden. Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är därför att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas. Särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska fördjupas.

- - -

2. Underlätta arbetskraftsinvandring och rörlighet över gränserna

Regeringen och Miljöpartiet är överens om att 2008 års arbetskraftsinvandringsreform ligger fast. Vidare är man ense om att eventuellt missbruk av regelverket ska stävjas, att inte återinföra någon arbetsmarknadsprövning och om att fortsatt utveckla arbetskraftsinvandringsreglerna. Det ska vara lätt att komma till Sverige och försörja sig som anställd eller företagare. Regeringen och Miljöpartiet noterar att OECD för närvarande genomför en utvärdering av reformen.

 

Samtidigt som vi ska ha en i praktiken helt fri arbetskraftinvandring, ska arbetet med att slänga ut flyktingar, som fått avslag på sina asylansökningar, effektiviseras, enligt Mp och allianspartierna:

 

- Återvändandet för dem som fått avslag på sin asylansökan ska ske med humanitet och värdighet. Arbetet med att öka effektiviteten i såväl det självmanda som det tvångsvisa återvändandet ska fortsätta. Förvarsutredningens betänkande ska remissbehandlas.

- - -

 

 Det är ju faktiskt inte så att de, som får avslag på sina asylansökningar helt och hållet saknar skyddsbehov, utan de har inte tillräckligt starka asylskäl för att få uppehållstillstånd. Varför måste de annars sättas i förvar (d.v.s. låsas in) i väntan på transport ut ur landet?

 

När biskop Åke Bonnier skriver i Expressen att han inte vill att kyrkan ska bli en politisk gisslan, är ju frågan om inte kyrkan redan har blivit gisslan för miljöpartistisk arbetsmarknadspolitik, som hindrar såväl svenskfödda som flyktinginvandrare från att få jobb. Om man känner till detta, förstår man lättare Kd-ledaren Göran Hägglunds förslag om en kraftig skatterabatt för nyanlända flyktingar, som får jobb. Men  precis som en borgerlig ledarskribent skrivit, borde denna skatterabatt gälla alla som står långt från arbetsmarknaden, oavsett när de tog sitt första steg i Sverige.

 

Hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kohandlat med försvarsanslagen och migrationspolitiken kan du läsa här: http://www.dn.se/valet-2014/mp-bojer-sig-for-att-komma-overens-med-s/

 

Mp har kört över radikalpacifisterna i sitt eget parti och S har kört över LO-medlemmarna.

 

Reinfeldt garvar brett: "Öppna era hjärtan". Men borde det då inte handla om att hjälpa människor i nöd och inte om att hjälpa svenska arbetsgivare att pressa löner och arbetsvillkor med hjälp av importerad arbetskraft, som inte ens fått undervisning i svenska för invandrare?

 

Att få ett jobberbjudande hos en svensk arbetsgivare kostar visserligen några tiotusentals kronor under bordet, men för det priset kan arbetstagaren åka reguljärt till Sverige, och slipper riskera livet (som de sämre informerade gör) i överlastade båtar över Medelhavet, vilket kan kosta hundratusentals kronor (för en familj) till flyktingsmugglaren. Om sedan jobbet i Sverige blir kortvarigt eller inte ens finns kan man ju gå under jorden som "papperslös" och jobba svart.

 

Man förstår nu varför Reinfeldt hade så bråttom att avgå både som statsminister och moderatledare under valnatten. Det var för att kasta uppgörelsen med Mp i knät på Löfvén. 

 

 


Kyrkan som gisslan i ett politiskt spel

Ibland förstår jag inte alls biskop Åke Bonnier. Idag har han publicerat en riktigt bra predikan på sin blogg. Strax före jul publicerade han på sin blogg en debattartikel, som varit införd i Expressen Håll inte kyrkan som gisslan i politiska spel. Jag har funderat hela julafton och juldagen på vad han menar med det. Och tror att jag först nu kommit på, nämligen:
 
"Det verkar numera nästan ingå i kalkylen att kyrkan och andra organisationer ska ställa upp, och föra in lite medmänsklighet i flyktingmottagandet. Och det gäller oavsett färgen på regeringar. Vi gör det gärna, för det ligger i linje med vår övertygelse, men vi vill ogärna bli gisslan i ett politiskt och ekonomiskt spel."
 
Jo, jag tror att biskopen klagar på att diverse entreprenörer i flyktingbranschen helt enkelt snyltar på kyrkans vilja att hjälpa genom att skjuta över kostnader på kyrkan. Vi betalar ju medlemsavgifter till kyrkan för att kyrkan ska skall anordna gudstjänster och med tiden ge oss en kristen begravning. Och inte för att anordna muslimska bönemöten för flyktingar, som skickas långt ut i den svenska glesbygden utan någon moské i närheten. Det borde åligga dem, som får betalt av Migrationsverket för att hålla med flyktingförläggningar.
 
Sedan kan man förstås undra om kristna präster, diakoner, församlingspedagoger och församlingsassistenter verkligen är de bästa själavårdarna för muslimer. Finns det inga imamer bland flyktingarna själva? Finns det inga lärare, som kan undervisa flyktinbarn och deras föräldrar bland flyktingarna själva? Finns det inga läkare, tandläkare och sjuksköterskor, bland flyktingarna själva, som kan ansvara för hälsovården bland flyktingarna, så att de slipper köa till de svenska glesbygdskommunernas underbemannade vårdcentraler?
 
Jodå, syriska läkare på en flyktingförläggning i värmländska Torsby har erbjudits praktiktjänstgöring på sjukhuset i Uddevalla, 25 mil bort,  i väntan på svensk läkarlegitimation. Jag förmodar att svenska "läkare utan gränser" måste sitta något år på en flyktingförläggning i Liberia i väntan på liberiansk läkarlegitimation, innan de får behandla Ebola-patienter i Liberia. Så, varför skulle inte de syriska läkarna få göra sin praktik på samma flyktingförläggning, som de själva bor på?
 
Och varför åläggs inte Bert Karlsson, som tjänar storkovan på flyktinghanteringen, att fixa imamer? De finns kanske bland flyktingarna själva. Problemet är väl inte brist på läkare, tandläkare, sjuksköterskor, lärare,psykologer imamer, syrisk-ortodoxa präster, byggnadsarbetare, etc bland vare sig nyanlända eller tidigare hitkomna flyktingar, utan att flyktingarna sprids ut i den svenska geografin, så att de inte kan sörja för sig själva.
 
I Svenska kyrkan har det länge varit så att församlingsverksamheten finansieras via den obligatoriska medlemsavgiften, medan mission och hjälpverksamheten finansieras med insamlade medel. Som jag tolkar biskop Bonnier, så klagar han på att församlingarna "tvingas" använda sina medlemsavgifter till sådant, som borde betalas av alla skattebetalare. Fenomenet är inte nytt. Samma politiker, som sitter i socialnämnderna och skär ner anslagen till hjälpbehövande, kan sedan sitta i kyrkoråden och besluta att kyrkan ska ta över samma kostnader.
 
Efter att ha konstaterat att det nästan ingår i kalkylen för både Migrationsverket och alla dess entreprenörer, från Bert Karlsson till Attendo Care, som tjänar storkovan på flyktingverksamheten, att Svenska kyrkan ska stå för fiolerna, tar rädslan att uppfattas som rasist eller något i den stilen överhanden. För i fortsättningen av sin Expressen-artikel har biskopen skrivit någonting helt annat:
 
"Finns det en särskild kristen flyktingpolitik? Nej, det finns nog inte en kristen politik om man menar konkreta regler och lösningar. Men det finns utan tvekan kristna värderingar som bör ligga till grund för samhällets handlande. Många av de värderingarna delas både av andra religioner och av människor som anser sig icke-troende. Enklast sammanfattas dessa värderingar i två ord: Se människan! Så enkelt och så svårt är det. För det är så lätt att inte se människan i tiggaren vid matbutiken, eller att betrakta flyktingen på ett annat sätt än den bofaste. Efter de meningarna är det lätt att tänka att ”nu slår biskopen in öppna dörrar”. Ja, om det vore så väl. Men det börjar höras en obehaglig ton även i den svenska debatten. Den tonen kommer inte främst från bankandet med järnrör eller pysandet från sprayflaskor som formar hakkors och slagord. Knappast heller från agitatorernas talarstolar. Men tonen finns vid fikabord, på idrottsläktare och i middagssamtal. Det är tonen som säger 'hen är inte som vi'."

 

Det är väldigt bra att biskopen vågar säga att kristna värderingar bör ligga till grund för samhällets handlande. Underförstått: Inte bara för kyrkans eget handlande. Men biskopen säger mot sig själv. Det är nämligen inte bara kyrkan som är gisslan. Utan hela svenska folket, vars vilja att hjälpa utnyttjas. När man läser biskopens artikel är det inte lätt att förstå vilka som är gisslantagarna: rasisterna, som vill använda kyrkan som en megafon för sin förvridna "svenskhet", eller antirasisterna, som vill vara goda, men bara om någon annan betalar.

 
 

God jul.Men varför firar vi jul? Och vad är så gott med julen?

Juldagen 2014. Ett barn är oss fött. Han skall kallas Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Men han är mer känd under namnet Jesus. Ett barn är oss fött. Gud blev människa. Varför? Det förklaras genom den stora berättelsen. Den har skrivits ner många gånger. Den ryms mellan Bibelns båda pärmar. Det är hela berättelsen. Jag skrev min version för några månader sedan. Här följer en repris. Kommentera gärna!

Den stora berättelsen i repris

Den stora berättelsen, prolog

"Jesus är uppstånden". Detta kallas evangelium, det glada budskapet. Den stora berättelsen rymmer lite mer. Nu talas det mycket om klassisk kristendom, traditionsenlig kristendom, Bibel- och bekännelsetrogen kristendom. Men vad är det? Och vad är eskatologin? Jag ska försöka beskriva det väldigt kort. Men först ett översättningsproblem. I moderna biblar står det att Gud skapade himmel och jord. I alla äldre översättningar står det "himlarna och jorden". Under nittonhundratalets första årtioende uppfattade man Bibeln som rena naturläran. Texten borde överensstämma med vad vetenskapen hade kommit fram till. Och då hävdade astronomerna att det bara finns en himmel. Pinsamt.
 
De gamla översättningarnas "himlarna" påminner om ovetenskaplig astrologi, som studerades i de omgivande hednasamhällena vid Gamla Testamentets tillkomst. En nutida (slutet av 1900-talet astronom), som jag har talat med, säger att "himlarna" är mer rätt än "himlen", som anknyter om gamla föreställningar om att "himlen" är ett tak, och inte består av olika atmosfäriska skikt. Och Paulus skriver ju t.o.m. om en sjunde himmel. Jag tror att Bibeln är Guds ord, alltså på något sätt inspirerad av Gud. Och att man inte ängsligt ska rätta Bibeln efter vad vetenskapen för tillfället har kommit fram till. Nåja, kom fram till för 100 år sedan.
 
Här kommer den stora berättelsen i repris
 
I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Han skapade med sitt Ord, som var den pre-existerande Jesus (som senare i historien skulle komma att ikläda sig en mänsklig kropp). Före skapesen svävade Guds ande äver djupet. Treenigheten fanns alltså redan från början: Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud skapade människor till sin avbild. För att de skulle likna honom. Människorna var odödliga och fria från sjukdom. De liknade ju Gud själv. Gud skapade mycket annat också, bl.a. änglarna som är andar (kroppslösa varelser). En ängel hette Satanael, mer känd under namnet Satan. Senare kallade djävulen.
 
Satanael gjorde uppror mot Gud, och frestade människorna att äta av den förbjuda frukten från kunskapens träd. Det var syndafallet, som var den största katastrofen någonsin i mänsklighetens och hela världsalltets historia. Den kunskap, som människorna därigenom erhöll var förmågan att skilja mellan gott och ont. Den kunskapen behövde de inte så länge de lydde Gud. Men människorna var ju inga gudar, fastän de var Guds avbild. Nu hade de kunskapen att skilja mellan gott och ont, och även kunskapen att föda sig själva. Visserligen hade människorna erövrat kunskapen att skilja mellan gott och ont, men de var inte felfria som Gud, utan gjorde felbedömningar.
 
Och det är vår förbannelse fortfarande. Fastän vi i princip kan skilja mellan gott och ont, gör vi medvetet eller omedvetet sådant som är ont. Vi gör felbedömningar, som ibland är bagatellartade och ibland katastrofala. Så kom synden in i värden, och synden är något mycket mer sofistikerat än att göra sådant som är "förbjudet". De första människornas till synes oskyldiga olydnad mot Gud fick till följd att hela skapelsen fördärvades. Människorna miste sin odödlighet, fick sjukdomar, råkar ut för olyckor, begår brott mot varandra, startar krig, eller underlåter att starta krig, när blodtörstiga terrorister måste stoppas.
 
Vi föds till en fallen värld, och kan inte undgå att synda. Det börjar redan när vi tar våra första steg. Kanske redan i födelseögonblicket. Då blir vi syndare. Att peka på andra, och säga att  de är syndare, är ganska meningslöst. Gränsen är i själva verket hårfin mellan att ge goda råd till andra, varna de från att synda, och att peka ut andra som syndare, fastän de inte är värre syndare än vi själva. Det kan vara vanskligt att peka ut specifika handlingar som synder, eftersom synd eller inte ganska ofta avgörs av situationen. Man ska inte döma andra, heter det. Men likväl är det få kristna jurister, som tvekar att ta jobb som domare, om de har chansen. Utan "överheten" (d.v.s. rättsväsendet) skulle djävulen härska oinskränt och förleda människor till alla möjliga rent kriminella synder. i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet.
 
Eftersom människor inte kan rättfärdiggöra sig själva iklädde sig Gud mänsklig gestalt (Jesus) och tog på sig straffet för våra synder. Detta återupplever vi i nattvarden, som därför måste hanteras rätt. I nattvarden utplånas kategorierna tid och rum, och vi blir en del av evigheten tillsammans med alla som gått före oss, och som kommer efter oss. Precis som Gud själv, som är i evigheten, är vi närvarande på Golgata, den där dagen för 2000 år sedan. Det är svårt att tänka sig en tillvaro utan tid. Men tiden är en egenskap hos det som Gud skapade, ett hjärta som slår. Det som inte har längd, bredd och höjd, har inte heller tid. Med vår begränsade förmåga att förstå, kan vi säga att evigheten är ett slags parallell tillvaro. Vi säger ju, när en människa dör, att hon går in i evigheten.
 
Så vanns den avgörande segern mot djävulen, var hemska dödsryckningar fortfarande kräver offer. Vi lever i en övergångstid, som kan vara många tusen år framgent, tills dess att Jesus ska komma tillbaka i makt och härlighet och upprätta sitt rike, med  nya himlar och en ny jord. Männskorna ska kroppsligen uppstå från de döda. Eftersom detta ännu inte har skett, vet vi inte hur detta ska ske. Betyder en ny jord att samla gamla jord blir som ny? Och vad menas med kroppslig uppståndelse? Kommer vi att få tillbaka vår gamla kropp, som den såg ut i dödsögonblicket? Eller som den såg ut vid något tidigare skede i livet? Och hur blir det för den, som var svårt märkt av sjukdom redan vid födelsen? Eskatologin är berättelsen om det som ännu inte har skett, berättelsen om den yttersta tiden. Eskatoligin är en del av den stora berättelsen.
 
Saknar du något i denna kortfattade version av den stora berättelsen? Det som de teologiska dispyterna handlar om, när vi talar om den "klassiska" kristendomen, eller om vad "Bibeln säger"? Men - kan den kristna tron, den Bibel- och bekännelsetrogna kristendomen, verkligen reduceras till en eller två tvistefrågor i den politiserade kyrkan?

Klargörande angående svenskhet

Sångerskan Loreen Talhaoui, född i Åkersberga, osvensk enligt Sveriges riksdags andre vice talman.
Sångerskan Sofia Jannok, född i Gällivare, osvensk enligt Sveriges riksdags andre vice talman
 
 
 
Naturligtvis står jag för mina åsikter. Att jag tycker att en person med Björn Söders åsikter om vem som är svensk inte själv kan representera Sverige är ingen hemlighet. Jag har två gånger, senast i direkt anslutning till Nobelfesten, publicerat mitt inlägg om Alfred Nobel på denna blogg. Avslutningen lyder:
 
Jag har reflekterat över detta med nobelpriset, och faktumet att riksdagens andre vice talman inte har bjudits in till nobelfesten. Att bjuda in en person, som bl.a. har hånat sångerskan Loreen för att hon inte är av svensk härkomst, hade varit en skymf mot både Alfred Nobels minne och mot åtskilliga av pristagarna. Och mot det Sverige, som jag älskar.
 
Publicerat både 15 oktober 2014 samt 10 december 2014. Verkligen ingen hemlighet.
 
Till detta kommer hans uttalande, som publicerades i DN i söndags, att den norrländska urbefolkningen, samerna, inte skulle vara lika svenska som han själv, med sin skånska brytning. Tillkommer det verkligen nysvenskarna i den ena landsändan att underkänna ursvenskarna i den andra landsändan?
 
Jag läser norrländska tidningar när jag kommer åt, och har då uppmärksammat att SD-ledningen under valturné i Norrland har utmålat samerna som ett främmande folkslag samt har utnyttjat konflikter mellan samer och skogsbrukare samt försökt utså splittring mellan samer och övriga norrlänningar.
 
Det är samma typ av koloniala fasoner, som när regeringen i Washington tog indianernas mark, så att de fick svårt att livnära sig på den mark de fick ha kvar. Vilket ledde till konflikter mellan olika indianstammar, så att de kom i krig med varandra, med följd att den ena eller andra stammen lierade sig med de vita.
 
Är konflikterna mellan samer och s.k svenskar verkligen en konflikt mellan två olika nationer, där vi övriga svenskar självklart ska stödja den svenska nationen mot den samiska? Eller helt enkelt en konflikt mellan två olika näringar, rennäringen och skogsbruket, med oklara juridiska inslag om ägande- bruknings- och betesrätt?
 
Med inställningen att "svenska lagar och regler" ska gälla för alla och överallt. är det bara för samerna att underkasta sig de sverigedemokratiska diktaten.
 
Nej, så enkelt är det sannerligen inte. SD har ett helt perverst nationalitetsbegrepp, som kanske inte riktigt tydligt framgår av partiets programskrifter. Men desto mer av ledande partiföreträdares uttalanden och framför allt handlingar.
 

På låg höjd?

Två ryska jaktplan av typen SU-27, som uppges användas för signalspaning över Östersjön.
 
Som ett led i det pågående kalla kriget mellan EU och Ryssland, har den ryska ambassadören i i Stockholm kallats upp till Utrikesdepartementet för att motta en protest mot att ett ryckt signalspaningsplan "varit nära att kollidera" med ett SAS plan, som startat från den danska flygplatsen Kastrup och vikit av söderut. Det är väl den danska regeringen, som borde protestera? SAS-planet var ju inte ens på väg till Sverige. Men det ryska planet hade observerats av svensk militär radar. Men inte av dansk??!
 
Nog är det väl märkligt att en stor civil flygplats inte har fullständig kontroll över allt som rör sig i luftrummet i dess omedelbara närhet, utan man måste lita till ett annat lands militära övervakning av luftrummet? Undrar för resten vilken typ av radar man har på Kastrup, som förmår skilja mellan civila och militära ekon och filtrerar bort de militära ekona.
 
Hur kunde man för resten veta vilken typ av flygplan det var, när det flög med avstängd transponder? Det är ju med en sådan, som flygplan identifierar sig. Är transpondern avstängd, måste identifiering ske manuellt, antingen från marken eller från ett annat flygplan. Det är en huvuduppgift för den svenska Flygvapnet i fredstid. Det hade FV missat häromåret, när ryskt stridsflyg övade anfall mot svenska städer. Så nu vill man väl visa att man är alert.
 
För att veta om det verkligen var någon kollisionsrisk.måste man veta om de flög på samma höjd. Jag föreställer mig att ett signalspaningsnplan flyger högt för att kunna spana på mål långt borta. Detta beror på jordens krökning. Från svensk markbaserad radar kan man se in i Ryssland, men bara på mycket hög höjd. Omvänt gäller naturligtvis också.
 
Markbaserade anläggningar på ryskt territorium förslår inte långt. Gemom flygningar i det internationella luftrummet över södra Östersjön kan ryssarna utvidga sitt bevakningsomräde högsta avsevärt.
 
 

Lucias hårfärg och kön

Luciadagen 2014 är snart förbi. I tidningar har debatter rasat om man måste hålla fast vid det traditionella svenska Luciafirandet, eller om man kan tänka sig en kille som Lucia. Eller en svart kvinna. Alla som vill behålla något ursprungligt blir i vanlig ordning skällda för att ha fördomar om det ena eller andra. En svart Lucia är väl inte mer fel än en blond Lucia. Den verkliga Lucia levde och dog på Sicilien drygt hundra år innan ön invaderades av barbarer från noll. Så  hon hade nog ett ganska sydeuropeiskt, eller möjligen nordafrikanskt utseende. Klart att hon var en kvinna.
 
Biskop Åke Bonnier jämför Lucia med Malala, nästan som om de hade gått i döden, respektive varit nära att mista livet för samma religion. Men med den vanliga metaforen att utbildning = upplysen, ljus, så kan även Malala kallas ljusdrottning. De har också det gemensamt att båda har gjort uppror mot samma typ av extremt manssamhälle, där kvinnan är fullständigt underordnad mannen. Kan man tänka sig en muslimsk Lucia, skulle Malala passa utmärkt i den rollen. Men inte en man. Inte ens om han är en kristen, som skulle kunna gå i döden för sin tro.
 
Jag publicerar återingen ett inlägg, som jag skrev för några år sedan, om Lucia. Och om det val, som hon gjorde. Ett val som idag skulle vålla moralpanik i alla läger.
 

Den värsta synden

Traditionell bild av Sankta Lucia med sina utstuckna ögon i en skål.

Det finns en detalj i den 18-åriga Sankta Lucias martyrskap, som det sällan talas om. Vilken synd som hon ville undvika till hur högt pris som helst. Hon hade blivit bortgift med en hednisk man. Hon vägrade gifta sig med honom. Sentida uttolkare har förklarat det med att hon var homosexuell. Det var hon säkerligen inte. Inget i hennes historia tyder på det. För Sankta Lucia, liksom för de andra kristna martyrerna under antiken var synd mot det första budordet "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" den värsta av alla synder. "Men det drabbar ju ingen människa", skulle man invända idag.
 
Att gifta sig med en hednisk man, innebar att hon var tvungen att be till kejsarens genius som till en gud. Hon ställdes inför valet att gifta sig med mannen eller skickas till bordellen. Hon valde bordellen. Där kunde historien om henne ha slutat, och hon hade snabbt blivit glömd. Hur många kristna kvinnor som faktiskt hamnade på bordellen, vet vi inte. Men Sankta Lucia mördades på vägen dit. Vagnen som hon transporterades i, frös fast på vägen. Var det ett Herrens under, eller finns det en s.k. naturlig förklaring? Var det på vintern? Var det en ovanligt kall vinter? Hade man stannat på vägen, kanske för att man passerade ett världshus och hennes fångvaktare ville roa sig?
 
Hur som helst, när de skulle fortsätta gick det inte att rubba vagnen ur fläcken. Fångvaktarna blev så förbittrade så att de stack ut hennes ögon, innan de mördade henne.
 
Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Därför bär hon ljus. Men hon valde alltså inte själv döden före bordellen. Hon valde bordellen för att inte synda mot det första budet. Om synder kan graderas, så var det den värsta synden. Och det var många martyrer som fullt medvetet valde döden framför att synda mot första budet. De dömdes i rättegångar och visste att straffet för att förneka kejsarens gudom var döden.
Det fanns romerska domare som förtvivlat vädjade till de blivande martyrerna att med fingarna korsade bakom ryggen bekänna kejsaren med sina läppar, för då skulle de frikännas - och sedan skulle de kunna fortsätta att hylla Jesus som sin Herre. Men förgäves.  Martyrerna valde döden.
 
"Herren" (Kyrios), så tilltades kejsaren. Att kalla Kristus för "Herren" var en oerhörd utmaning. Det var ett medvetet val av de kristna under den romerska hednatiden för att visa att de inte erkände den jordiska överheten som överställd Kristus. Visserligen står det i Bibeln att "all överhet är av Gud". Men det står inte att någon jordisk överhet är Gud - eller ens gudomlig. Det står också i Bibeln att man ska lyda Gud mer än människor.
 
I det nutida Sverige firas Sankta Lucia nästan som en hednisk gudinne-väsen på dagen för midvinterblotet enligt den gamla tideräkningen.
 
Och att döma av den nutida debatten verkar vissa kristna, som annars är noga med att följa traditionen, tro att den synd som Lucia faktiskt valde - för att slippa synda mot första budet - är den värsta av alla synder. Förvisso ber de inte till avgudar och förvisso protesterar de mot synkretiska böner till olika gudar i svenska kyrkor. Men ganska lågmält. 
 
Har kristenheten fokuserat för mycket på "fel synd", och glömt den värsta synden?

Nobeldagen!

Länge uppfattade jag nobelfesten som en uppvisning i prål och fjäsk samt akademisk högfärd. Och visst finns de inslagen. Men efter ett besök i Alfred Nobels Björkborn under sensommaren - och läst en del om människan Alfred Nobel - har jag ändrat uppfattning. Han var stormrik, men aldrig lycklig. Hans kärlek gav  upphov till fredspriset, men hon blev inte hans fru. Här följer i repris det inlägg, som jag skrev efter besöket i Björkborn:

 
En dödens köpman som blev mänsklighetens välgörare
 
Vid sin död i hjärnblödning 1896 ägde Aldred Nobel ett företagsimperium med fabriker över hela världen till ett värde av 100 miljarder kronor i nuvarande penningvärde. Han föddes 1833 i en hyrslägenhet i Stockholm i en familj  som kan kallas lägre medelklass. Han avskydde krig och affärsverksamhet, men tjänade likväl sin förmögenhet på krigen. Hans experimentlusta skördade en del offer, bland andra hans egen bror. Ryktets spreds snabbt att han själv hade omkommit i explositionen, varför han fick läsa sitt eget eftermäle. I en av de dödsrunor, som han själv läste, kallades han "dödens köpman".
 
Tillsammans med några av mina närmaste (den allra käraste var dock inte med) gjorde jag häromveckan en utflykt till Alfred Nobels Björborn i Karskoga - Bofors, som kan beskrivas som två sammanbyggda samhällen. Han hade köpt Björkborns bruk, som redan då ingick i en större koncern, 1894 eftersom det var en idealisk plats för hans fortstatta experiment. Jag har tidigare inte förstått Nobels genialitet och bredd. Han gjorde en rad uppfinningar för det civila livet. Han ville förbättra världen. Hans vapentekniska uppfinningar förklarade han med att vapen skulle bli så fruktansvärda, så att ingen skulle använda dem. Han föreslog att det skulle inrättas en internationell domtol, som skulle lösa konflikter mellan länder.
 
Bofors är alltjämt Sveriges främsta vapensmedja, med enorma skjutfält i grannskapet med en storslagen natur i gammal bergslagsbygd. Efter besöket i Björkborn fortsatte vi norrut genom Svartälvens dalgång, för vidare färd mot Stockholm. Jag har reflekterat över detta med nobelpriset, och faktumet att riksdagens andre vice talman inte har bjudits in till nobelfesten. Att bjuda in en person, som bl.a. har hånat sångerskan Loreen för att hon inte är av svensk härkomst, hade varit en skymf mot både Alfred Nobels minne och mot åtskilliga av pristagarna. Och mot det Sverige, som jag älskar.
 
 

Lyssnar Putin - men inte Obama - på våra mobilsamtal?

 
 Putin lyssnar på dig och mig! Eller är det Obama... 
 
Sedan några år får jag mejl med militärhistoriska nyheter. Under senare tid har det bliv mer nyheter än historia. Så gör man reklam för en artikel om den senaste utvecklingen inom rysk signalspaning mot bl.a. Sverige under den fantasieggande rubriken "Putin kan höra dina telefonsamtal". Den ryske presidenten personligen, alltså. Med tanke på den amerikanska avlyssningsskandalen är väl frågan också på sin plats, om inte även den amerikanske presidenten fördriver lediga stunder med att lyssna på mina samtal med fästmön. Spännande värre, kan jag lova. Det kan nog få Obama att glömma motgångar i den amerikanska kongressen, upploppen i amerikanska städer och de allt värre hoten mot världsfreden.

Vem är den påklädda damen på bilden?

Den påklädda damen som föreställer en avklädd Anna Kinberg-Batra är Miljöpartiets tidigare ekonomisk-politiska talesperson Mikaela Valtersson, som förlorade senaste språkrörsvalet mot Åsa Romson. Valtersson är numera ordförande för Friskolornas Riksförbund. När somliga politiker blir avklädda lyser det igenom vilka kapitalintressen de företräder.
 
Medan Valterssons stjärna stod högst på den politiska himlen (2008) lurade rådgivaren Stefan Stern, den dåvarande S-ledaren Mona Sahlin att lova ministerposter till Mp, vilket ledde till ett ras utan motstycke för S (från 45 till 30 % väljarstöd). Stern är numera "senior advisor" i Magnora-koncernen. Om inte de "rödgröna" hade förlorat valet 2010 hade kanske Stern och Valtersson suttit i samma regering. Personkemin och gemensamma (kapital-) intressen styr numera partiers uppgång och fall.
 
Efter nederlaget i språkrörsvalet 2011 började Valtersson driva förslaget att Miljöpartiet skulle bilda regering tillsammans med Moderaterna, men avgick samma år ur riksdagen och blev vice VD för Kunskapsskolan.. Magnora har till uppgift att bedriva konsultverkamhet samt att driva skolföretag. Kunskapsskolans ägare Peje Emilsson har varit moderatpolitiker.
 
Den s.k. sossehögern skyllde valnederlaget på att Mona Sahlin hade tvingats ta med även Vänsterpartiet i den rödgröna alliansen. I valet 2014 ställde S och Mp upp utan V, och fick 0,35 % fler väljare än i valet 2010. Hur många fler väljare hade det blivit om S hade ställt upp ensamt, utan att lova ministerposter till vare sig V eller Mp?
.

Vems fel är det?


En avklädd Kinberg-Batra ser kanske ut så här?
 
 
Alla hade tydligen räknat med att SD skulle följa praxis under budgetomröstningen i riksdagen, d.v.s. rösta på bara ett förslag: sitt eget. För alliansen var detta plakatpolitik: Genom att lägga ett gemensamt budgetförslag skulle man göra en sista manifestation av enighet, utan att ställa till med kaos. Regeringens förslag skulle vinna, men den borgerliga oppositionen skulle ha ett gemensamt dokument, som skulle ange inriktningen av den kommande oppositionspolitiken.
 
Annie Lööf, c, var upprörd, när SD sagt att man kanske inte skulle komma att följa praxis. Jag läste detta i Svenska Dagbladet, där det också fanns en notis som antydde att det skulle finnas en uppgörelse mellan alliansen och SD om att alliansen skulle följa praxis i talmansvalet och släppa fram en sverigedemokrat till posten som riksdagens andre vice talman. I gengäld skulle SD följa praxis under budgetomröstningen.
 
Allianspartierna kan självfallet inte klandras för att ha röstat på sitt eget förslag. Om de inte hade gjort det, hade de ju låtit SD styra deras röstande. Vad de däremot kan klandras för, är att de inte hade någon förberedd väg ut ur den uppkomna situationen, sedan de med ovälkommen hjälp från SD fällt regeringens förslag. De kunde under vilken förevändning som helst ha begärt återremiss till finansutskottet före omröstningen. De kunde efter omröstningen, sedan regerings förslag hade fallit, inlåtit sig på förhandlingar med regeringen om en tilläggsbudget.
 
Enligt kvällspressen dagen efter hade den tippade nya moderatledaren Anna Kinberg-Batra chansat på att Stefan Löfvén skulle avgå efter nederlaget i budgetomröstningen och hon själv skulle tillträda som statsminister i spetsen för en ny alliansregering. Det skulle allt bli en fjäder i babymössan inför moderatstämman, som ska välja en ny partiledare. Påminner om hennes löfte vid ett tidigare val i partiet, att skicka nakenbilder på sig själv till dem som röstat å henne. Det kan nog behövas efter den här fadäsen
 
Fp-ledaren Jan Björklund svarade för det verkliga stolpskottet, när han hoppades på att Socialdemokraterna kompromisslöst skulle stödja den nya alliansregeringen. Eskiil Erlandsson, c, landsbygdsminister i den avgångna alliansregeringen grät ut som en småbarn i TV och klagade på att Löfvén hade lovat att avgå vid röstnederlag. Varför ställer han inte misstroendevotum? I så fall kan statsministern utlysa nyval. Men det har han ju redan gjort.
 
Vems felet är, kan man spekulera om, när personligt begär över maktpositioner går före både sakfrågor och partitaktik. Ska bli spännande att se hur det går på moderatstämman. Nu har ju "den gamle" vaknat till och vill bygga flyktingläger i den svenska "urskogen". Det behövs nog vinterbonade tält i så fall.
 
Om detta inte hade varit en sjukdag för mig, den värsta under hela veckan, hade jag skrivit ett längre inlägg om vems fel det var från början, vem som utlöste raset för Socialdemokraterna. Var det Göran Persson eller Mona Sahlin. Och vems fel var det egentligen att Stefan Löfvén gjorde om samma misstag som Sahlin, när han lovade minsisterposter till Mp redan före valet?
.

Avsiktligt missa målet.

Jag håller förvisso med Göran Hägglund, kd, om att man måste kunna kritisera invandringspolitiken utan att mötas av attityden "Det får man inte tala om". Salongsnassarna i SD ska inte ha monopol på den debatten. Avsiktligt missar de målet. SD har inte rätt. Det skulle framgå om fler vågade kritisera invandringspolitiken. I så fall skulle nyanserna framträda. Det skulle framgå att SD inte talar för en majoritet av sina egna väljare; inte ens för alla sina medlemmar. SD-ledningens i grunden rasistiska retorik är ett exempel på triangulering. Man låtsas hålla med någon annan, låtsas föra dennes talan, men spetsar till, överdriver, blandar ihop, förvränger, låtsas säga sanningen. Sådant som många haft på känn, men inte riktigt vetat hur det förhåller sig med.
 
Ett typiskt exemel är brottsligheten bland invandrare. Den blandar man ihop med de brott, som begås av internationella ligor, personer som aldirg har haft för avsikt att bosätta sig i Sverige, som utnyttjar EU:s öppna gränser.
 
Varför ska alla flyktinginvandrare göras till svenskar? Räcker det inte att de följer svenska lagar och regler medan de är här? Varför får inte flyktingbarna undervisning på sitt eget språk, av sina egna lärare?
 

Kan man mobba ett politiskt parti?

Om någon undrar hur jag ställer mig till påståendet att SD mobbas, så kommer svaret här: Man kan inte mobba ett politiskt parti. Däremot kan man mobba medlemmarna i ett politiskt parti. Om partier kunde mobbas, så är Miljöpartiet det mest mobbade partiet just nu.

Hjulsta färja - omskriven i statarlitteraturen


En av de sista turerna med Hjulsta färja. Lägg märke till bussen, på väg från Uppland till Sörmland. Året är 1953. I bakgrunden skymtar den nybyggda Hjulstabron, som kommer att öppnas för trafik inom kort. Idag är Hjulstabron, som fortfarande är Sveriges längsta svängbro, lika föråldrad som trafikled, som färjan var den där dagen för 61 år sedan. Leden har under århundraden varit en huvudled mellan centrala Södermanland och centrala Uppland. Regelbunden färjetrafik startade senast 1791.
 
Hjulsta färja var länge en symbol för det hopplösa livet för sörmändska och uppändska lantarbetare, statarna. En gång varje år tog de färjan i hopp om ett bättre liv på andra sidan. Men där var det lika eländigt, som på den sida sjön, som de senast kom från. Idag är bron en symbol för en försummad landsort i storstadskoncentrattionens tidevarv. Platsen ligge endast fem mil väser om den planerade Förbifart Stockholm.
 
 

Jätten Gluff-Gluff.

 
Hjulstabron (väg 55, Norrköping - Uppsala). Är inte en modern trafiklösning på denna plats viktigare än Förbifart Stockholm?

 

Vad jag har emot Mp är deras deras orealistiska energipolitik, deras likaså orealistiska föreställningar om ett "världsmedborgarskap", som i brist på stöd från andra länder bara ska gälla i Sverige. Samt deras tidigare agerande i järnvägsfrågor, när de har bidragit till att driva fram ofinansierade nybyggnadsprojekt, vilket har dränerat anslagen till underhåll av befintliga järnvägar. Men det är ju inte bara Mp:s fel att "ultranationalismen" (= det som bara gynnar den egna kommunen eller regionen) har firat triumfer. Dessutom verkar Mp har lärt sig av kritiken.

 

När Göran Persson var statsminister avgick en partikamrat till honom, Monika Andersson, från generaldirektör för Banverket i protest mot att regeringen försökte tvinga henne att börja bygga Citytunneln i Malmö utan att anlå några pengar. Infrastrukturminister Anna Johansson, S, talade i ett kort inslag i Agenda i söndags om svårigheterna att finansiera Förbifart Stockholm, som går löst på 27 miljarder. Projektet är stoppat tills vidare. Men det är ovisst om detta är en eftergift till Mp, eller beror på pengabrist. Tydligen ska regeringen försöka hitta nya finansiärer.

 

Ska kommuner och landsting i västra Mälardalen tvingas bidra till förbifarten också, kommer folk att avlida i sjukvårdsköerna i Örebro och Västmanlands län. De är ju redan medfinsiärer till Citytunneln i Stockholm. Varför ska hela tiden fattigare kommuner och landsting medfinansiera storstädernas expansionslusta? Är det inte samma sak med Västsvenska paketet?

 

Jag hoppas att Förbifarten stoppas för gott, och att de statliga pengarna, om de finns, används till följande:

 

1) Det behövs bättre utrustning till ubåtsjakt, så att vi säkert kan konstatera om det verkligen förekommer främmande ubåtstrafik i svenska vatten. Även så inte är fallet, kan det ju vara bra att veta detta säkert.

 

2) Essingeleden bör byggas ut så att det blir fyra körfält i båda riktningarna, mot i nuläget bara tre i norrgående rikting.

 

3) Hjulstabron på väg 55 mellan Enköping och Strängnäs bör ersättas med en tunnel under Mälaren. En ny och genare sträckning byggs mellan Hjulsta och Litslena öster om Enköping, vilket skulle ge avsevärt kortare körtider mellan södra Mälardalen och västra samt norra Storstockholm, vilket skulle avlasta genomfarterna inne i Stockholm.

 

4) Dubbelspårig järnväg (22 km) mellan Kolbäck och Valskog i västra Mälardalen, för bättre flyt mellan Stockholm och Örebro.

 

5) Ett nytt järnvägsspår i läget Stäket Rotebro, c.a 8 km, byggs mellan Västeråsbanan och Uppsalabanan, för bättre framkomlighet för Arlandatågen på den sistnämnda banan. När pågående utbyggnad till fyra spår på Västeråsbanan söder om Stäket är färdig  kommer denna bana att ha bra med överkapacitet.

 

6) Att Arlanda inte skulle ha kapacitet att husera Bromma-flyget är rena dumheterna. Men om så behövs kan ju några hundra miljoner reserveras för ytterligare satsningar på terminaler och flygledning.

 

Tänk vad mycket man kan få för pengarna, om inte allting ska styras av välbetalda lobbyister, som alltid deras ärenden som betalar mest, d.v.s. de stora företagen och de största kommunerna. De som bor grannar med Bromma flyggplats och lider svårt av flygbullret är ekonomiskt chanslösa mot diverse uppstickare i flygbranschen.! Eftersom Mp har rätt angående förbifarten och Bromma, ska Mp naturligtvis inte lämna regeringen nu, utan bör tvärtom skärpa miljöprofilen. De partier, som ska skämmas är de som påstått sig företträda den s.k. landsorten.

 

 
Hjulstabron är Sveriges längsta svängbro med ett svängspann på hela 87 meter. Hela bron är dock 540 m lång. 1965 kolliderade ett lastfartyg med bron, varvid  80 meter av bron norr om svängspannet rasade i vattnet. .Den 12 mars 2013 förföljde en polispatrull en bil med 2 personer som misstänktes för smitning. Färden gick mot Hjulstabron som på order av polisen hade öppnats för att stoppa bilen, som dock forcerade de fällda bommarna och körde ner i vattnet, varvid två personer omkom.
 
 
 

RSS 2.0