För en bättre hantering av nattvarden!

Viktor Rydbergs bild av tomten knyter an till den gamla folktron, med rötter i hednatiden, om småknytt, som människorna måste hålla sig väl med. Varje gård hade sina egna tomtar. Den moderna, kommersialiserade bilden av tomten, handlar om en enda tomte för hela världen, som besöker miljoner olika hus i samma stund. Tomte-tron har hos den moderna människan blivit ett substitut för Jesu verkliga närvaro (som kallas realpresens) i nattvarden.

Realpresens kan förklaras med att Jesus verkligen existerar i nattvarden, har verklig existens. Om något har verklig existens, finns denna existens även om ingen människa tror det. Därför var man inte så noga med undervisningen i kristen tro före reformationen. Med reformationen flyttades fokus i gudstjänsten från kulten (nattvarden) till predikan. Före reformationen var det viktigt att prästerna gjorde rätt, och därför måste prästerna ha goda kunskaper i kristendomen. Vad församlingen trodde speade mindre roll. Den fick del av Guds nåd genom att prästerna gjorde rätt.

Hur många katoliker tror idag att brödet och vinet i nattvarden är Kristi kropp och blod? Några få procent, skulle jag tro. Det avhåller inte renläriga katoliker att ta emot nattvarden tillsammans med de otroende. Däremot kan dessa troende katoliker  ta emot nattvarden tillsammans med lutheraner som har samma tro på Jesu verkliga närvaro som de själva! 

Katoliken Bitte Assarmo påstod i Dagen 19/12 att för protestanter "är brödet och vinet i mässan Kristi kropp genom tron hos dem som ber tillsammans. Detta skulle innebära att det inte längre är det när mässan är över. För oss katoliker är däremot nattvarden verklighet; Kristus är reellt närvarande i eukaristin liksom före och efter. Brödet och vinet är Kristi kropp,"

Detta är en grov förvrängning av protestantisk tro, typisk för svenska katolikers sabotage mot försöken att återförena Kristi kyrka. Det finns inte en protestantisk tro i frågan: Den lutherka (svenskkyrkliga) traditionen tror på realpresens. Den frikyrkliga gör det inte. Men det finns åtskilliga enskilda protestanter som tror tvärtemot deras samfund. Ingen protestantisk riktning tror som Assarmo påstår. Hon har tydligen förväxlat troende protestanter med otroende katoliker. Men de sistnämnda har ju den rätta kyrkotillhörigheten... 

Bitte Assarmos insändare var ett svar på en debattartikel av Gert Gelotte och Iréne Nordgren, medlemmar i det katolska nätverket Katolsk vision. De ville att den katolska nattvarden ska öppnas för alla kristna, utan krav på att de först ska bli katoliker. De skrev inte ett ord om att katoliker borde  få sin kyrkas tillåtelse att ta emot nattvarden av t. ex. högkyrkliga präster i Svenska kyrkan. Tydligen anser de också att riktig nattvard bara finns i katolska kyrkan. Att det finns diamentralt motsatta åsikter om nattvarden bland protestanter nämnde de inte ens. Tror de själva på realpresens?

Vid mitten av 1900-talet var Svenska kyrkan på god väg mot nattvardsgemenskap med Katolska kyrkan. Denna behövde bara lägga av sin sekterism, vilket skedde vid andra vatikankonciliet under 1960-talet. Men utvecklingen i Svenska kyrkan under senare delen av 1900-talet har varit ett hinder. Ett annat hinder är svenska sektkatoliker, som förnekar det kristna arvet i Svenska kyrkan.

Samtidigt som Svenska kyrkan har börjat med nya katolska påhitt, har Svk-präster börjat slarva med sådant som Svenska kyrkan och Katolska kyrkan alltid har gjort på samma sätt. Kvinnliga präster har börjat instruera katoliker att lägga högra handen på vänstra axeln, som tecken på att de inte ska ha nattvarden. Vore det inte bättre att hålla på traditionerna sedan medeltiden, att göra rätt, och låta kvinnoprästmotståndare och katoliker själva hålla reda på vilka präster som de anser är riktiga präster?

Det vore illa om katoliker får för sig att Svenska kyrkan förbjuder dem att ta emot nattvarden. Problemet är inte det som Gelotte och Nordgren påstår.

I ett kommande inlägg ska jag skriva om hur både katolska och frikyrkliga dumheter blandas med rent slarv i hanteringen av nattvarden i Svenska kyrkan. Skärpning, alla präster!

Kommentarer
Postat av: Leif Ekstedt

Nattvarden har regler. Präster som inte accepterar präster av kvinnokön , Samfund (Katolska Kyrkan) som inte heller gör det ställer till problem för oss människor.

Ekumenik verkar inte vara i ropet bland de lutheranska samfunden. Håll på reglerna stenhårt och fungerar de inte lås dörrarna och kör Ert eget race.

2008-12-27 @ 22:22:54
URL: http://stnkavtvivel.blogspot.com
Postat av: Lars Flemström

Det är väldigt populärt bland dem som diskuterar Svenska kyrkan att säga "Du ska följa mina regler, annars åker du ut". De, som säger det struntar blankt i de regler som kyrkans Herre själv har föreskrivit. Vad jag menar är att kyrkans traditionella liturgi för nattvarden ska följas! Det ska inte låsas några kyrkdörrar för vare sig kvinnoprästmotståndare eller katoliker. Det är det värsta regelbrott som föreslagits hittills.Katoliker, som besöker gudstjänster i Svenska kyrkan ställer inte till några problem. Men de ska följa sina egna samveten, och inte instrueras av Svk-prästen att vare sig ta emot eller avstå från nattvarden. De ska i varje fall inte behöva avstå för att Svk-prästen slarvar med den nattvardsliturgi som gäller i Svenska kyrkan - och är nästan helt identisk med den katolska nattvardsliturgin, om reglerna följs.Om någon anser att prästen inte har en giltig prästvigning eller giltig apostolisk succesion, så är det en fullt godtagbar anledning att inte ta emot nattvarden av den prästen. Men prästen ska inte instruera vederbörande att inte ta emot nattvarden. Om prästen själv tvivlar på att han /hon är en riktig präst, ska han /hon inte vara präst!

2008-12-27 @ 23:30:06
Postat av: Svensk katolik

Det som Bitte Assarmo skriver i atrikeln i Dagen är vad katolska kyrkan lär ut. Så enkelt är det. Vi delar inte synen på nattvarden, men det gör oss inte till fiender. Finns alltså inen anledning att smutskasta en enskild katolik för att hon eller han har en uppfattning som stämmer överens med Vatikanens.Däremot är det helt riktigt att det inte är sv kyrkan som utesluter katoliker ur nattvarden. Det är vår katolska tro som - för en troende katolik - gör det omöjligt. Jag skulle själv aldrig göra det, men det innebär inte att jag tycker illa om protestantiska kyrkan. Jag vill bara inte dela kommunionen med dem eftersom jag, hur otroligt det än må vara i dina öron, tror på Jesus som närvarande i brödet och vinet. Före, under och efter kommunionen...

2009-01-24 @ 17:04:06
URL: http://svenskkatolik.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0