Har Wejryd ingenting lärt av Kopernikus-striden?Solnedgång. Men går solen verkligen ner? Kyrkan har haft fel förr i svåra vetenskapliga frågor!

Som vanligt är det den lutherska kyrkan som gör fel. När Katolska kyrkan har synkretistiska böner blir det däremot rätt, läste jag i morse på en katolsk blogg, som kritiserar det interreliösa klimatmötet, som ärkebiskop Wejryd har kallat till. .


Skämt åsido, varför ska Svenska kyrkan ta efter alla katolska dumheter? Kyrkan är dessutom inte detsamma som de kyrkliga institutionerna. Kyrkan är även kyrkans alla medlemmar. Kyrkan kunde alltså engagera sig i klimatfrågan. liksom i alla andra frågor som kan vålla partipolitisk eller sakpolitisk splittring, genom att kristna politiker debatterar frågan i riksdagen! Det är en fördel, som jag kan se med den partipolitiska representationen i kyrkan.


Men i Svenska kyrkan är det så att politikerna gärna vill bestämma teologin, och teologerna gärna vill bestämma politiken. I stället för att säga att kyrkan har uppmärksammat vissa problem, som politikerna borde lösa, presenterar kyrkan sina egna anlyser och lössningar, och menar att politikerna ska rätta sig! Nu har alltså Wejryd gjort analysen att jordens fattiga drabbas av klimathotet och inte av livssmedelskrisen, som är en följd av att den rika världen lägger beslag på jordbruksmark för energiproduktion. Så blir det de enkla, och till synes opinionsmässigt riksfria lösningarna som identifieras med det kristna budkapet.


Jag påstår inte att Wejryd har fel, bara att han kan ha fel. Jag har just diskuterat med en av våra kvinnliga präster om "dagen-efter"-piller kan avbryta en inledd graviditet (då är det abort och inte preventiv). Det är uteslutet, menade honm för det har hon läst i fass. (patient-fass). Det kan hända, menade jag för det har jag läst i läkar-fass.

Så nu tänkte jag säga till alla präster: Håller er till teologin och ge er inte in i diskussioner om det ni inte begriper. När det plötsligt slog mig att det finns säkert präster som har varit läkare, och anda präster som åtminstone har samma medicinska grundkunskaper som jag själv. Så vad är det för fel att teologer och Svenska kyrkan som institution engerar sig i klimatfrågan?


Jo, alla präster är teologer och borde ha förutsättningar att känna igen ett falskt teologiskt resonemang. Alla präster är däremot inte klimatexperter, utan måste lita på kollegor som är det, på utomstående experter och på kunniga lekmän (hur man nu avgör vilka lekmän som inte bara har intresset utan verkligen är autodidakter). Slutsatsen är att när kyrkan ger sig in i områden, som ligger utanför det som kyrkan som institution är till för, som ligger utanför det som ALLA präster behärskar, då ökar risken att det blir fel.


Kyrkan ska stå för de eviga sanningarna, vetenskapen för de omprövningsbara sanningarna, och politiken för de möljliga kompromisserna (politiken är det möjligas konst, sägs det ju). Således urholkas kyrkans trovärdighet som kyrka, om man skulle ha fel i vetenskapliga eller politiska frågor. Ett mycket lärorikt exempel är frågan om solens plats i universum, där kyrkan i det längsta värjde sig mot att erkänna att man faktiskt hade haft fel. Och ligger inte klimatfrågan nära gränsen till astronomin?

---

Det var först under nya tiden, som vetenskapen skiljdes från kyrkan. Det finns en bild av kyrkan som bakåtsträvande och vetenskapsfientilig, men den bilden stämmer inte riktigt. Exempelvis nämner kristendomens belackare att astronomen Nicolaus Koperinikus, i likhet med andra vetenskapsmän under sin tid, även var präst. Det var i början av 1500-talet, som Kopernikus lade fram sin teori att planetsystemet kretsar kring solen och inte kring jorden. Kopernikus teori vann snabbt anslutning inom den högre kyrkliga hierarkin. Problemet var att kyrkan hade haft fel om planetsystemet. Om kyrkan erkände att man hade haft fel, kunde ju folk tro att kyrkan haft fel även i teologiska frågor. Och det var ju just vad Luther och de andra reformatorerna, som var samtida med Kopernikus, påstod.

På den tiden var det ingalunda självklart att de bredare folklagren hade rätt att få veta sanningen. Den långvariga strid mellan kyrkans institutioner och vetenskapen, vilken slutade med att vetenskapen frigjorde sig från kyrkan, har av tidskriften Scientific American beskrivits att den var: Not a question about the truth och nature but a qeustion abot the nature of truth. (Inte en fråga om sanningen om naturen utan en fråga om sanningens natur.)

Förutom frågan om man skulle offentliggöra de vetenskapliga rönen eller hemlighålla dessa för allmänheten, var frågan hur starka bevis som krävdes för att man skulle överge en felaktig teori för en ny. Kopernikus' teori byggde nämligen inte på astronomiska observationer utan på matematiska beräkningar. Det var först Galilei som under 1600-talet lyckades tillverka en tillräckligt bra stjärnkikare för att bevisa att Kopernikus haft rätt. Men frågan är ändå om Galilei verkligen såg det han trodde sig se. Eller om han var alltför övertygad om att Kopernikus haft rätt för att vara riktigt objektiv. Men kyrkan kom med tiden att driva tesen in absurdum: Kan du inte lägga fram de bevis som vi kräver för att vi har fel, så har vi rätt!

Frågan om det s.k. klimathotet handlar om det är något som människan har orsakat och som människor kan göra något åt. Annars hjälper ju bara böner! Som borde vara en kyrklig specialitet! Men nu är ju syftet att vi inte ska lägga detta på Gud utan på politikerna. Men när kyrkan då för fram sina analyser och färdiga lösningar, så grundas inte dem på någon gudomlig uppenbarelse (också en kyrklig specialitet)  utan på vad "vetenskapssamhället" säger. Kyrkan lägger sin auktoritet, som kommunikatör med Gud och moraliskt föredöme, på att den dominerande meningen inom "vetenskapssamhället" har rätt. Frågan är dock om detta domslut är uppenbarat av Gud.

Svagheter i "vetenskapssamhällets nuvarande ståndpunkt" är bl.a. att de observationer som tyder på ett människo-orsaket klimathot har gjorts under för kort tid, och att vi vet för lite om astronomiska faktorers inverkan. F.ö. ville ateisten Ingemar Hedenius ersätta religionen med just "vetenskapens nuvarande ståndpunkt". "Vetenskapens nuvarande ståndpunkt" under Hedenius egen tid, är dock i flera frågor överspelad av nya vetenskapliga rön.

----

Klimatmötet har också beskyllts för religionssynkretism. Jag är involverad i en diskussion om detta på bloggen www.katolsktfonster.se/forum


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0