Vinnare och förlorare i spelet om kyrkomedlemmarna

Religionsfriheten är historiskt sett en ganska ny företeelse. Överheten har länge försökt bestämma över undersåtarnas relgionen, antingen genom att kyrkan varit en statskyrka (som i Sverige efter reformationen) eller genom konkordat mellan kyrkan och statenm (exempelvis som i de s k katolska länderna). Dessa konkordat har givit kyrkan ensamrätt på religionsutövningen i utbyte mot statligt inflytande över kyrkan. Skillnaden mellan statskyrkosystemet och konkordatsystemet har inte varit så stor som det kan tyckas. Frikyrkorörelsen i de protestantiska länderna banade väg för religionsfriheten och andra demokratiska friheter.

Eftersom de f d statskyrkornas och konkordatkyrkornas stora medlemstal bygger på ett tidigare obligatoriskt medlemskap och därefter en gynnad ställning, kan de antas komma att tappa medlemmar när mer jämlika förhållanden inträder mellan de kristna samfunden. Protestantiska frikyrkor expanderar starkt i det tidigare helt katolska Latinamerika. Katolska kyrkan tappar stöd i Spanien, men går framåt i det lutherska Nordtyskland. I Sverige har den katolska och de ortodoxa / orientaliska kyrkorna ökat p.g.a invandringen, men har få infödda svenskar som medlemmar.

Hur den kristna kartan i Sverige kommer att ritas om, är omöjligt att förutsäga. Svk, vars medlemmar idag utgör 76% av svenska folket,  tappar årligen runt 1 % av sitt medlemstal. Vid vilken nivå nås botten? För en botten finns.  Kommer vi i framtiden att få ett nytt intresse för den evangelisk-lutherska förkunnelsen? Eller kommer vi att få en ny frikyrkllig väckelserörelse, som på 1800-talet? Eller kommer de s k invandrarkyrkorna att etablera sig som "svenska" kyrkor, som även drar till sig stora skaror av den svenska ursprungsbefolkningen?

På en fri marknad för före detta Svk-kyrkor, kommer kyrkor att byta ägare. Och det är inte alls säkert att just de samfund, som expanderar, har råd att köpa. Den situationen kan alltså uppstå, att kyrkor görs om till profana byggnader, samtidigt som expanderande kristna samfund saknar gudstjänslokaler.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0