Så styrs Svenska kyrkan nu

Svk är uppbyggd precis som offentliga förvaltningar, "en stat i staten", där Svk:s högsta beslutande organ, kyrkomötet kan jämföras med riksdagen, stiftsfullmäktige med landstingsfullmäktige och församlignsfullmäktige med kommunfullmäktige. Församlingsfullmäktige väljer kyrkorådet (jämför kommunstyrelsen) som tillsammans med kyrkoherden leder verksamheten. Eftersom kommunallagen inte längre gäller är församlingarnas självständighet i förhållande till centralnivån hotad. Politikerna i kyrkomötet, har p g a biskoparnas och prästernas svaga ställning, stärkt sitt grepp om hela organisationen, även församlingsnivån.

Den s.k. dubbla ansvarslinjen mellan kyrkorådests ordörande och kyrkoherden har i flera fall lett till mycket svåra maktstrider. I några fall har kyrkoherdar lösts ut med miljonbelopp i avgångsvederlag.. Det är alltså inte främst kvinnoprästmotståndare som blir utlösta, utan vilken kyrkoherde som helst som står i vägen för en makthungrig kyrkorådsordförande.

Problemet är att Svenska kyrkan råder över ett kulturarv och en betydande förmögenhet, som ärvts efter tidigare kristna generationer, vars förvaltning och bevarande är ett allmänintresse, och inte bara en kyrklig angelägenhet - samtidigt som religionen  är varje troendes privatsak, enligt den officiella doktrinen .

Eftersom Svenska kyrkan och dess församlingsr inte längre är offentliga förvaltningar, utan  "privata rättssubjekt" (lägg ordet på minnet!), gäller inte samma krav på likabehandling, objektivitet och opartiskhet som när församlingarna var kyrkliga kommuner.

Det torde vara svårt att tillgodose allmänintresset, såsom bevarandet av kulturarvet och förmögenheten, med kravet på likabehandling av troende och respekten för religiösa samfunds integritet i en och samma organisation. Ett lösning kan vara att skilja förvaltningen av de fysiska värdena (kulturarvet och förmögenheten) från gudstjänstlivet.

Om du, som läser detta är medlem i en Svk-församling som har löst ut kyrkoherden eller någon annan präst, bör du göra polisanmälan mot kyrkorådet för brottet trolöshet mot huvudman. Församlingens pengar ska inte användas till privata maktstrider.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0