Katolik-biskopen och pingstpastorn kapitulerar i armarna på kondomkrämare och ateister - får beröm av Dagens Nyheter.
Biskop Anders Arborelius (övers t. v) och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin (nederst t. v.) har skrivit en gemensam artikel i Svenska Dagbladet tillsammans med ateisterna Christer Sturmark, (överst t. h) ordf i Humanisterna, och Morgan Johansson (nederst t. h.), medlem i Humanisterna, där de hyllar RFSU:s äktenskapssyn. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) propagerar för fri sex och är Sveriges största kondomförsäljare.Robespierre (t v) ledare för skräckväldet under franska revolutionen ersatte kristendomen med dyrkan av "Det högsta väsendet", Han avskaffade kyrkvigseln,som fortfarande är avskaffad i Frankrike och andra länder, som härjades av franska revolutionen. Stalin (mitten) hävdade att religionen enbart är en privatsak. Tingsten (lt.h.), legendarisk chefredaktör för Dagens Nyheter, avkristnade Sverige. Deras idéer präglar Arborelius', Hedins, Sturmarks och Johanssons förslag att göra kristendomen till en nullitet i det svenska samhället, en ren privatsak!

Biskop Arborelius nya budskap till världens katoliker (Blir han bannlyst?):
"En sådan lösning är också ett starkt ställningstagande för en sekulär stat där religiös tro eller livsåskådning inte styr de juridiska regelverken, där kulturella sedvanor inte sammanblandas med civilrättsliga regleringar och där de tillåts vara två olika sidor av samma mynt."

Dessa upplysande biskopsord kan utan tvekan appliceras på Polens abortlagar!


Tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, Christer Sturmark och Morgan Johansson föreslår biskop Arborelius att den nuvarande kyrkvigseln ersätts med en "civilrättslig registrering", som  innebär att trossamfund inte kan förrätta juridiskt bindande vigslar, utan att endast myndigheterna kan göra detta -" något som inte förhindrar att troende personer låter sitt samfund förrätta en välsignelseakt efter att ha genomgått den civila juridiskt bindande vigseln."

Har Arborelius glömt allting som han lärt sig under prästutbildningen i Katolska kyrkan? Här bluddrar han tillsammans med ateisterna om en "välsignelseakt" i kyrkan - i stil med de partnerskapsvälsignelser som nu förekommer i Svenska kyrkan! När inte ens en katolsk biskop kan hålla reda på vad som är kristen och katolsk äktenskapsteologi, enligt Katolska kyrkans eget remissvar* på Äktenskapsutredningen, hur ska då vanliga församlingsmedlemmar klara detta? Även i katolikers medvetande kommer äktenskapen att ingås inför den profana vigselförrättaren, med välsignelseakten i kyrkan som avrundning av festen och inledning till bröllopsnatten. Och naturligtvis kommer homosexuella att hänga på låset för att få sin kärlek bekräftad.

Och så kommer det att bli som i Frankrike, som är biskopens, pastorns och ateisternas föregångsland: En man kommer att ha en hustru, som han är gift med på båda sätten  och en  bihustru, som han är hans lagvigda älskarinna**. Denna ordning kommer säkerligen att försvaras med citat ur Gamla Testamentet!  I Frankrike är det alls inte ovanligt att den lagvigda älskarinnan är gift på båda sätten med en annan man. Innan begreppet "den svenska synden" lancerades, var det katolska Frankrike syndens näste på jorden. Straffet för mord mildrades om motivet var svartsjuka. Detta är franska revolutionens verkningar.

Så här skriver biskopen, pastorn och ateisterna:
"En sådan lösning visar respekt för människors religiösa övertygelse eftersom den ger trosamfunden rätt att själva besluta om vilka par som man förrättar ceremoni för.
Kyrkor och samfund får då tillbaka den fulla beslutanderätten över en ceremoni med djupa religiösa och kulturella rötter, utan att staten lägger sig i vad den innehåller eller framtvingar teologiska kompromisser.
En sådan lösning är också ett starkt ställningstagande för en sekulär stat där religiös tro eller livsåskådning inte styr de juridiska regelverken, där kulturella sedvanor inte sammanblandas med civilrättsliga regleringar och där de tillåts vara två olika sidor av samma mynt.
Genom denna tredje väg skulle lagen frigöras från ett historiskt arv från en tid då Sverige var ett homogent land i vilket det var straffbart att inte tillhöra den lutherska läran."

Att staten lägger sig i och framtvingar teologiska kompromisser, är ett skrämskott som ateisterna har planterat hos kyrkoledarna. Det skulle vara klädsamt om biskopen och pastorn kunde ge exempel på teologiska kompromisser som deras respektive samfund har blivit påtvingade. Tydligen blandar de ihop staten med partivalen i Svenska kyrkan. Nu vill de att staten fråntar Svenska kyrkan vigselrätten.

Där kom det, kulturimperialismen! Sverige ska befrias från sitt historiska arv. Leve den heliga katolska kyrkan och franska revolutionen! Men denna kulturimperialism drabbar inte bara arvet från den protestantiska tiden, utan även arvet från den katolska tiden i Svenska kyrkan!

_______
*) "Katolska kyrkan anser att den särskilde utredaren har kommit fram till en riktig slutsats när det gäller frågan huruvida trossamfunden även framledes skall kunna ges rätt att förrätta civilrättsligt giltiga vigslar. Den nuvarande ordningen bör enligt Kyrkans mening behållas eftersom den kan sägas respektera äktenskapets religiösa karaktär. / - - -  I sammanhanget kan påpekas att den aktuella liturgiska handlingen är just en kyrklig vigsel. Såvitt gäller Katolska kyrkan är det därför felaktigt att, som utredaren gör, uppge att den religiösa ceremonin består i att *få äktenskapet välsignat' ."

**) Denna särskilda form av bigami, som just katoliker ägnar sig åt, är följden av att den kyrkliga ceremonin framstår som innehållslös, som grädde på moset, som en välsignelse av något som redan har skett. Detta är fortfarande inte riktigt accepterat i Sverige, eftersom det är kutym att man avslutar ett tidigare förhållande innan man inleder ett nytt. Och är man otrogen, så handlar det om tillfälliga snedsteg - inte om veritabel bigami som hos franska katoliker. Oavsett hur det fungerar i vissa stamsamhällen, där månggifte är tradition, så medfdör  det katolska älskarinne-stystemet, där en gift man har en annan mans hustru som sin permanenta älskarinna,  en extremt stor risk för svartsjukedramer. Och naturligtvis klassförtryck. Det är ju underklassens män som får upplåta sina fruar som älskarinnor åt överklassen, kanske till sin egna  chefer. Detta är en veritabel fara för "slippery slope", som utmynnar i gruppäktenskap med flera män och hustrur i samma "äktenskap".

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0