Göran Hägglunds marionetter

  


Vår Herre? Kd-ledaren Göran Hägglund (överst) har plattat till den katolska biskopen Anders Arborelius.

Den katolska läkaren Bengt Malgren har startat rena korståget mot Svenska kyrkans rätt att förrätta juridiskt giltiga äktenskapsvigslar. Detta förvånar. Malmgren har tidigare visat sig mer ekumeniskt sinnad än de flesta svenskfödda katoliker. Men å andra sidan är det ett gemensamt drag hos svenskfödda katoliker att förneka gamla svenska traditioner, som hängt med sedan medeltiden. Allt utländskt är bra och allt svenskt är dåligt, tycks de mena. Nu är det franska revolutionens nyordningar för 200 år sedan, som ska införas i Sverige, om de svenska katolikerna får som de vill. Nyordningar som innebar att kyrkan miste sin plats "mitt i byn", som en samhällelig institution.

Nu anser Malmgren att det är "orimligt" att samfund som vägrar viga homosexuella får vigselrätt från staten. Själv tillhör han alltså en kyrka, som har haft vigselrätt från svenska staten i över hundra år, och under hela denna tid vägrat viga icke-katoliker. Vilken diskriminering!

"Katolska kyrkan anser att den särskilda utredaren har kommit till en riktig slutsats när det gäller frågan om huruvida trossamfunden även framdeles skall kunna ges rätt att förrätta civilrättsligt giltiga vigslar.Den nuvarande ordningen bör enligt Kyrkans mening behållas eftersom den kan sägas representera äktenskapets religiösa karaktär. /- - -/ Kyrkan anser i likhet med den särskilde utredaren att det inte bör införas någon vigselplikt för de trossamfund som medges vigselrätt."


Detta står i Katolska kyrkans eget remissvar till äktenskapsutredningen, daterat 7 januari 2008. Vad som sedan har hänt är att ateisterna och de namnkristna i kd-toppen har bedragit kyrkoledare i syfte att marginalisera kristendomen och kyrkan, att stänga inne religionen i kyrkan, så att det som sker i kyrkan inte har några verkningar utanför kyrkan.


En hel hop med lurade människor har redan glömt kd:s alla svek* och tror att kd har kommit på rätt köl. Våra katoliker har glömt hur Göran Hägglund försökte idka ministerstyre över bl. a. katolska kyrkan - som om denna vore en statskyrka - genom att angripa biskopens rätt att förkunna katolsk moraletik i abortfrågan. Att biskopen nu har vikit ner sig för Göran Hägglund är mer än beklagligt, men visar hur allvarlig ledarskapskrisen är i det katolska stiftet i Sverige.


Kan det vara så att biskopen har förts bakom ljuset av kd-medlemmar som tillika är medlemmar i Katolska kyrkan? Vore det i så fall inte bättre att införa en partipolitiskt vald kyrkoledning, så att medlemmarna får veta vem som styr i stiftet? Just nu verkar det vara Chriser Sturmark, som har skrivit en DN-artikel tillsammans med den katolska biskopen. (Se föregående inlägg på denna blogg!) Katolska kyrkan är ingen medlemsstyrd kyrka. Den styrs av sina 4 500 biskopar, som är spridda över hela världen. I Sverige är Anders Arborelius den enda katolska biskopen. I det svenska delen av Katolska kyrkan råder alltså biskopligt envälde. Men biskopen är beroende av sina rådgivare, som han verkar handplocka själv. En av dem är kommunalråd för kd. Små kotterier av medlemmar kämpar om biskopens gunst. Det är alltså inte bättre ställt i Katolska kyrkan än i den öppet politikerstyrda Svenska kyrkan.

Biskop Arborelius har nu alltså vänt sig mot sitt eget remissvar, och vill avskaffa kyrkvigselns juridiska giltighet. Och Malmgren läxar upp Lars Ohly, v, för att han inte vill avskaffa kyrkvigseln. Att "homofober" nu plötsligt vill frånta kyrkorna vigselrätten har gjort Ohly misstänksam.*

Men mig veterligt har Katolska kyrkan alltså inte tagit tillbaka vad man skrev i januari. Jag citerar avslutningen på remissvaret: "Katolska kyrkan måste därför tillförsäkras rätten att i varje särskilt fall avgöra om en vigsel är förenlig med den kanoniska rätten för att det skall vara möjligt att fortsätta att bistå staten med att förrätta vigslar som har civilrättslig giltighet." Här står det ingenting om att det är "orimligt" att samfund som vägrar viga homopar skall medges vigselrätt!  

Även jag kan ge ett bidrag till språkvården. Med ordet "kompromiss" menas ett mellanläge mellan två ytterligheter. Att avstå något i utbyte mot något annan kallas "kohandel". Att avstå från vigselrätten är "kohandel" och inte en "kompromiss". Och vad får vi i utbyte? Ingenting! Det finns inga möjligheter att reservera ordet "äktenskap" för den kyrkliga ceremonin. Hur skulle det vara möjligt när Katolska kyrkan inte ens kan få ensamrätt till ordet "katolsk"?

Claphaminstitutet, som Malmgren varit med och grundat, skrev i sitt första pressmeddelande 23 januari 2008 att institutet ser som sin uppgift att åter placera kyrkan "mitt i byn", att åter göra kristendomen till en offentlig angelägenhet***. Hur går det ihop med franska revolutionens ideal, att kyrkan ska fråntas vigselrätten? Jo, det var franska revolutionens strategi i kampen mot kyrkan. Men detta hände ju i ett katolskt land. Och allting som sker i sådana länder är bra, enligt våra svenska katoliker. Eller är detta Katolska kyrkans strategi för att krossa Svenska kyrkan? Man har ju inte lyckats särsksilt bra med att rekrytera infödda svenskar som medlemmar...

------------
*) Ett annat exempel på kd:s svek är Anders Wijkmans agerande i EU-parlamentet, där han har röstat ner förslag från de kristdemokratiska och konservativa partierna i andra EU-länder att skriva in kristendomens betydels för Europas danande. Att nämna detta historiska faktum hade varit kränkande för Europas icke-kristna befolkning, enligt Wijkman, kd.
**) Om Svenska kyrkan, mot förmodan, skulle säga helt nej till att förrätta homovigslar, återstår möjligheten för de homosexuella att grunda en egen kyrka. Och ingen kan hindra denna kyrka att använda ordet "äktenskap" för sina religiösa ceremonier. Ingen kan ens hindra de att kalla sin kyrka "katolsk".

***) "Starka röster vill marginalisera kristen tro och förpassa den till kyrkor och privatliv. Men kyrkans plats är mitt i byn./- - - /   Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige. För detta vill man också bilda opinion." Så skrev institutets direktor, förre kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg i pressmeddelandet 23 januari. Har han också ändrat åsikt? Vill han också numera förpassa kyrkan och den kristna tron till periferin?


Kommentarer
Postat av: Leif Ekstedt

Hur kan det vara diskriminering av Katolska Kyrkan att vägra viga icke-katoliker?

Däremot blir det diskriminering om Svenska Staten av Regeringen får vigselrätt under förutsättning att de viger HBT-par och vägrar utföra vigsel av detta skäl.

Om man förutsätter att staten tar över vigselrätten

via civilavtal kvarstår möjligheten att välsigna

alla par som önskas. Men Svenska Kyrkan vill ha vigselrätten - det är en som de anser viktig punkt på programmet för att bibehålla marknadsandelen.Problemet kommer vid förhandling om kyrkoskatten

om något år. Det får väl bli autogiro med vinstchans .

2008-11-13 @ 21:20:38
URL: http://stnkavtvivel.blogspot.com
Postat av: Lars Flemström

Staten har redan vigselrätt. Den s.k. bogerliga vigseln infördes 1908 för de fall, då ingen religiös vigselförrättare vill viga par, som hade laglig rätt att gifta sig.Svenska kyrkan är inte längre en del av staten. Det är ingen diskriminering av homopar, om staten medger dem rätt att gifta sig, och Svenska kyrkan eller någon enskild Svk-pröäst vägrar viga dem.I många länder har medborgarna rättigheter bara på papperet. Exempelvis kan abort vara laglig, men ingen är skyldig att utföra aborter. I Sverige är det praxis att staten ser till att medborgarna får det som de har rätt till.Detta innebär dock inte att staten kan tvinga vem som helst att uppfylla statens löften. Om staten ger de religiösa samfund MÖJLIGHET att viga homopar, så medför det ingen SKYLDIGHET för samfunden att göra så.Om det är diskriminering av homosexuella att de inte får gifta sig i en viss kyra, så är det också diskriminering av både icke-katoliker och förut gifta och skiljda kakoliker att de inte får gifta sig (på nytt) i Katolska kyrkan.Anti-diskrimineringssträvandena får inte drivas in absurdum, för i så fall blir någon annan diskriminerad.

2008-11-14 @ 02:24:30

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0