Hägglund, kd, spelar oskuld

 Är du lönsam lille vän?

"Nu reagerar socialminister Göran Hägglund, som även är partiledare för Kristdemokraterna, mot uppgifterna att flickor aborteras på svenska sjukhus." Hur har han reagerat? Det var ju Göran Hägglund, som med nästan stalinistiska fasoner och utrensningar tvingade oppositionen inom kd till tystnad, när han genomdrev att utländska kvinnor skulle få rätt att göra abort i Sverige. Mern det var förstås utländska män, som fick rätt att tvinga sina kvinnor att göra abort i Sverige., Kvinnors rätt att bestämma själva har aldrig legat kd varmt om hjärtat.

Kd har faktiskt aldrig varit motståndare till aborter. Kd har alltid varit för selektiva aborter och alltså motståndare till kvinnnornas rätt att bestämma själva.

Göran Hägglund har även tvingat svensk sjukvårdspersonal att utföra fler aborter än de psykiskt klarar av - även de som inte principiellt är abortmotståndare. Detta har satt press på sjukvårdspersonal, som principiellt är abortmotståndare, att hjälpa till med aborterna sav solidaritet med sina arbetskamrater. Under hösten rasade en debatt om pingstvänner utför aborter.

Hägglund kan ju inte har varit ovetande om att kvinnor, som inte kan få abort i sitt hemland, söker sig till Sverige - eller rättare sagt: tvingas av sina män. Men det var en del av spelet om regeringsmakten, priset för att de andra regeringspartierna skulle ställa upp på kd:s utspel om fastighetsskatten. I valet mellan pengarna och livet, väljer kd alltid livet. Hägglund kan inte ha varit ovetande, eftersom en sammanställning av olika länders abortlagar fanns med i den utredning, som föregick beslutet. Det var alltså förutsebart att kvinnor från våra grannländer skulle komma till Sverige och få abort. Beslutet var ju speciellt avsett att krossa den restriktiva, polska abortlagstiftningen. Svensk kulturimperialism mot kyrkans inflytande på lagstiftningen i andra länder.

Nu handlar det emellertid om invandrare i Norge, som vill ha manliga arvingar. Därför tvingas dessa arma invandrarkvinnnor i Norge, att åka till Sverige och göra abort om det väntade barnet är en flicka. I Norge får man nämligen inte veta det väntade barnets kön, förrän tidsgränsen för abort är passerad.

Detta tål att tänka på. Det var ju pinsamt att barn aborteras för att de har fel kön. Meningen var ju att barn till fattiga föräldrar skulle aborteras. Men hade det varit mer försvarbart?

Barn håller på att bli ett privilegium för medel- och överklassen. Kd har inget haft att invända mot den utvecklingen. Problemet är (och har länge varit) att medel- och överklasskvinnorna inte vill ha tillräckligt många barn för att sörja för återväxten. Den selektiva abortpolitiken i Sverige före 1975 syftade till att hindra just medel- och överklasskvinnor att göra abort. Det är en tid som många kristna s.k. abortmotståndare längtar tillbaka till. Att vissa pingstvänner utför aborter är kanske inte enbart på grund av solidaritet med icke-troende arbetskamrater, som inte står ut med allt dödandet. Och bland kd-politiker med rötter i frikyrkligheten finns ett uträglat förakt för de ekonomiskt mindre framgångsrika. Och då syftar jag inte på Livets ord, utan på de frikyrkor som har funnits i flera generationer. Där "tron" har hunnit bli en livsstil och umgängesform och ett sätt att knyta kontakter. Det ger ekonomisk framgång. Det är så ruttet, det kan bli. Dessa veritabla Mammons-dyrkare tror att den kristne Guden belönar de sina redan här på jorden. De ekonomiskt framgångsrika har det rätta genetiska arvet, resonerar dessa Mammons-dyrkare. De tror att arvsynden är genetiskt ärftlig, men att den genetiska "sjukdomen" har helats genom att någon har omvänt sig och blivit ekonomiskt framgångsrik. Skrapa på ytan av delar av den svenska frikyrkligheten, så kommer detta fram!

I  alla länder och i alla tider (fram till senare delen av 1900-talet i Västeuropa) är det de fattiga som stått för huvuddelen av preproduktionen. Sedan skulle rasen förbättras genom att de fattigas reproduktion hölls tillbaka -.en politik som kd inte har tagit avstånd från. Föjden blev minskad nativitet och en åldrad inhemsk befolkning i de utvecklade länderna., Befolkningsbortfallet genom aborterna har ersatts med invandring. Det får man inte tala om. Men så sker det som sker. Även invandrarna börjar abortera. Selektivt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0