Med nattvarden som tillhygge

Sign Svensk katolik har skrivit en kommentar till mitt inlägg För en bättre hantering av nattvarden. SIgn Svensk katolik skriver: "Däremot är det helt riktigt att det inte är sv kyrkan som utesluter katoliker ur nattvarden. Det är vår katolska tro som - för en troende katolik - gör det omöjligt. Jag skulle själv aldrig göra det, men det innebär inte att jag tycker illa om protestantiska kyrkan. Jag vill bara inte dela kommunionen med dem eftersom jag, hur otroligt det än må vara i dina öron, tror på Jesus som närvarande i brödet och vinet. Före, under och efter kommunionen..".

Sign Svensk katolik gör halsbrytande uttalanden om vad jag (inte) tror. De svenska (sekt-) katolikerna nöjer sig inte med att lägga fram vad de själva tror på. De förvanskar också vad vi "protestanter"  tror. Annars kan de ju inte motivera sitt förakt för hela svenska kyrkan.

I Katolska kyrkan börjar kommunionen med att prästen tar en klunk av vinet. Och slutar med att vinet ställs in i det där lilla skåpet. Vad som sedan händer med vinet vet ingen. En traditionell nattvard i Svenska kyrkan börjar med att prästen mäter upp den mängd vin som beräknas gå åt och slutar med att prästen själv dricker upp vinet till sista droppen så att inget blir över.

Nu är det tyvärr så - att under inflytande under senare år av katolska och frikyrkliga dumheter - har det börjat slarvas med nattvarden i Svenska kyrkan.  Det är förfärligt, och därför skrev jag inlägget För en bättre hantering av nattvarden. Men när det sköts rätt är det Svenska kyrkan, som erbjuder en riktig "gammal-katolsk" nattvard. Som tas emot knäböjande framför altaret.

För att få någonting att vara oenig om, hade en av sektkatolikerna ringt till Svenska kyrkan och fått ett korkat svar., "Det slås ut i vasken." Det skulle iofs inte förvåna mig alls, om somliga präster gör det  -. även med konsekrerat vin. Som kuriosum kan dock nämnas, att när jag själv skulle städa en kyrka blev jag tillsagd av prästen att slå ut överblivet vin. Men det var okonsekrerat vin, som hade hållits som reserv ifall det uppmätta vinet (som konsekrerades) inte skulle räcka till.

UNder samtal ,mellan Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet har man kommit fram till att man menar samma sak, men uttrycker det olika: Någon överenskommelse om nattvardsgemenskap har dock inte träffats. Jag kan gärna hålla med om att Katolska kyrkan har rätt att ställa krav på en bättre och mer enhetlig hantering av nattvarden i Senska kyrkan, innan man eventuellt avtalar om nattvardsgemenskap.

Jag har alltså full respekt för Katolska kyrkans hållning i frågan, men ingen respekt för enskilda katolikers hållning att de inte kan ha gemensam nattvard med lutheraner - tydligen inte ens  om det skulle tillstyrkas av den centrala nivån i Katolska kyrkan. Det är  en mycket fientlig attityd mot människor med samma tro som de själva.

Sekterismen inom Katolska kyrkan i Sverige är en black om foten för de bekännelsegtrogna delarna av Svenska kyrkan. På central nivå i Svenska kyrkan är svaret ungefär: Vi struntar blankt i vad Katolska kyrkan säger, för enligt dem gör vi ju fel, vad vi än gör. Och det blev ju faktiskt väldigt fel, när Svenska kyrkan införde de nya katolska nattvardsordningen.

__ __ __

Senaste nytt: Påven har idag upphävt exkommuniceringen av de fyra SSPX-biskoparna. Katolska stiftet i Sverige har - som vanligt när påven beslutat något - svängt 180 grader under en eftermiddag. Det skulle inte förvåna om påven som ett nästa steg beslutar att återgå till den gamla nattarden med knäfall framför altaret. Svenska kyrkan riskerar då att bli ensam med den nya katolska nattvarden. Och då kommer väl den svenska sektkatolikerna att få vatten på sin kvarn¨...

Kommentarer
Postat av: Kjell Präst

Jag dricker aldrig någonsin upp nattvardsvinet! Vaktmästarna häller alltid ut det i slasken. Varför skulle de inte göra det? Vinet är inte Jesus, vinet är vin som symboliserar Jesus!

2009-01-26 @ 14:43:13
Postat av: Lars Flemström

Tack för upplysningen! För i så fall bryter du t.o.m. mot Svenska kyrkans iofs alltför liberala bestämmelser. Det behövs tydligen en samling kring nattvarden. En ny lekmanna-rörelse som håller koll på prästerna, och skiljer agnarna från vetet.Det är inte luthersk lära att vinet bara symboliserar Jesus. I Luthers lilla katekes står att sakramenten är till frälsning eller fördärv. När jag konfirmerades hade vi inget öppet nattvardsbord i Svenska kyrkan. Vi hade faktiskt samma åsikter om att dela nattvarden med andra, som Katolska kyrkan har idag.

2009-01-26 @ 18:00:04
Postat av: Magnus

"163. Då kommunionutdelningen avslutats dricker prästen vid altaret upp allt det konsekrerade

vin som kan ha blivit över; de hostior som finns kvar antingen förtär han vid altaret eller

också bär han dem till den plats där man brukar förvara eukaristin.

Sedan återvänder han till altaret, där han samlar upp eventuellt överblivna fragment. Vid

altarets sida eller vid kredensbordet torkar han av patenen eller ciboriet över kalken och

rengör sedan kalken medan han tyst säger: ”Herre, låt oss i rena hjärtan bevara …” Han torkar

kalken med purifikatoriet. Om de rengjorda kärlen står på altaret bärs de av ministranten till

kredensbordet. Man kan dock även låta kärlen stå kvar på korporalet på altaret eller

kredensbordet, särskilt om de är många, efter att på lämpligt sätt ha täckt över dem, och

rengöra dem först efter mässan, när församlingen lämnat kyrkan."Källa:

http://www.kln.se/Dokument/IGMR.pdf

2009-01-26 @ 23:08:32
Postat av: Lars Flemström

Svar till Magnus

Jag förstod inte genast att du skrev om den katolska mässan. Så stora likheter är det med den traditionella nattvarden i Svenska kyrkan, som den hanterades när jag konfirmerades i Svk för över 50 år sedan. Bara under det senaste året har jag sett flera Svk-präster, som följt den gamla traditionen.Tyvärr är det mest kvinnliga präster, som slarvar. Men även bland dem, finns det de som håller på tradtionen, Det är nog inte många som häller ut konsekrerat vin i vasken. Jag vet en kvinnlig kyrkoherde, som häller ut det över någon grav på kyrkogården, för att de avlidna ska få del av Jesu blod.

2009-01-27 @ 09:10:44
Postat av: Magnus

Jag menade bara att din beskrivning vad som händer med det konsekrade vinet efter kommunionen i en katolsk mässa stämmer normalt inte.

2009-01-27 @ 18:33:18
Postat av: Lars Flemström

Kommentarsfunktionen fungerar inte som den ska. Sign Magnus har skickat en ny kommentar, som det inte går att visa. Han skriver att min "beskrivning vad som händer med det konsekrade vinet efter kommunionen i en katolsk mässa stämmer normalt inte."Svar: Jag har sett det själv, men det behöver ju inte vara vanligt förekommande. Om det normalt är som Magnus skriver betyder det att skillnaden mellan en "normal" katolska mässa och en traditionell mässa i Svenska kyrkan är ännu mindre änm jag trott. Desto större anledning för Svenska kyrkans präster att hålla på traditionen, så att vi slipper onödiga missförstånd med katolikerna. Samtidigt hoppas jag att även katolikerna går tillbaka till den traditionella mässan, AD ORIENTEM.

2009-01-28 @ 14:57:45

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0