Avskaffa statens vigselrätt!

  Traditionellt brudpar. Gifte de sig hos Försäkringskassan?

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter av den 10 december 1948 stadgas endast att fullvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och bilda familj utan utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion. Det står inte att det är en statlig angelägenhet att förrätta vigslar. Detta har sedan urminnes tider varit en angelägenhet för den religiösa sfären.  I ett modernt, sekulariserat samhälle behövs inten statlig vigselrätt. Det är dags att slå föråldrade idéer från 1700-talet ur skallen, och avskaffa statens vigselrätt.

Varför ska staten, efter statskyrkans avskaffande, utse speciella befattningshavare, som utför pseudo-religiösa vigslar (s.k. borgerliga vigslar)? Om någon vill ha en sådan pseudoreligiös vigselakt borde han hänvisas till den ideella sektorn. Staten förrättar inga borgerliga dop, inga borgerliga konfirmationer och inga borgerliga nattvardsgudstjänster -. för ateister och frikyrkliga, som inte tror på Jesu verkliga närvaro i nattvarden! Sådant tillhör den ideella sektorn. Man kan få "borgerlig" nattvard av frikyrkopastorer som inte tror på sina egna ord, när de säger "Jesu lekamn utgjuten för dig, Jesu blod utgutet för dig." (Numera kan man få "borgerlig" nattvard även av svenskkyrkliga präster som inte tror på sina egna ord.)

Och man kan bli döpt och konfirmerad i den ateistiska tron hos förbundet Humanisterna. Varför skulle då inte Humanisterna kunna arrangera borgerliga vigslar  för frireligiösa sakramentsförnekare,  katoliker* och andra ateister?

Att staten erkänner de vigslar, som förrättas av den idella sektorn, som juridiskt giltiga rättshandlingar och utövar en tillsyn att så att det går rätt till - och äktenskap inte ingås av tvång eller mellan minderåriga, kräver ju inte att staten måste utse egna vigselförrättare, eller "delegera" vigselrätten till den ideella sektorn.

Att Svenska kyrkan har varit en offentlig förvaltning, d.v.s. offentlig myndighet, gör inte allting som har företagits i kyrkan till myndighetsutövning. Detta är f.ö. ett begrepp som har myntats under andra hälften av 1900-talet, som benämning på vissa typiska "myndigheters" (särskilt domstolarnas) kärnverksamheter, och motsvarande verksamheter hos andra offentliga förvaltningar. Grunden för uppfattningen av vigseln som myndighetsutövning är en FN-konvention från 1962 med syfte att förhindra att äktenskap ingås av tvång eller mellan minderåriga. I denna konvention ställs krav på vigselförrättare, att de ska vara "legala auktoriteter" samt att det förs ett offentligt äktenskapsregister (vilket handhas av Skatteverket i Sverige.)

Legitimerade läkare är utan tvekan "legala auktoriteter" inom sitt område (det medicinska), även om de arbetar inom privat sjukvård. Svenska kyrkans präster kan med fog anses vara "legala auktoriteter" vad avser kyrklig verksamhet, medan det är mer tveksamt om varje medlem av "det allmänna prästadömet" i en frikyrka kan anses vara en "legal auktoritet". 

Utmärkande för en "legal auktoritet" är att deras behörighet kontrolleras av en myndighet, som eventuellt utfärdar bevis (t. ex. läkarlegitimation) om behörigheten. Denna kontrollfunktion  kan med stöd av en särskild lag delegeras från staten till ett privat rättssubjekt, aktiebolag, trossamfund, ideell förening eller privatperson.  Enligt lagen om Svenska kyrkan skall domkapitlen ha tillsyn över präster och församlingar.

Det är nu dags att förpassa de franskrevolutionära hjärnspöken, som katoliker och frikyrkliga tycks vara särskilt förälskade i, till historiens skräpkommare, och avskaffa de borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelserna - i stället för att avskaffa kyrkvigslarnas juridiska giltighet. De borgerliga vigselförrättare, som utses av länsstyrelserna, bör ersättas med borgerliga vigselförrättare, som utses av ideella föreningar med filosofiskt eller liknande ändamål (t.ex. främja viss livsstil eller tillvarata minoriters rättigheter), såsom förbundet Humanisterna och RFSL**.

Eftersom religiösa samfund, åtminstone implicit***, också har till uppgift att främja en viss livsstil (kristen, muslimsk eller annan religiös livsstil), framstår det då som mer adekvat att samfunden inte ska förrätta vigslar som strider mot den religiösa livsstil, som samfundet ska främja. Inget hindrar ju heller att samma person har uppdrag som vigselförrättare i Svenska kyrkan, i egenskap av präst, och uppdrag som vigselförrättare i RFSL.

Detta förslag innebär att både förordnandet och tillsynen av vigselförrättarna återlämnas / överlämnas  till den ideella sektorn, till de religiösa samfunden och vissa ideella föreningar. Statens enda uppgift blir då att "auktorisera" samfunden och de ideella föreningarna att själva förordna vigselförrättare och ha tillsyn över dessa.

------------
*) Jag påstår naturligtvis inte att alla katoliker är ateister., Men det går ju en tydlig skiljelinje inom den katolska sekten i Sverige mellan västeuropeisk och östeuropeisk (särskilt: polsk) katolicism. De flesta som konverterade före kommunismens fall, medan de östeuropeiska katolikernas möjlighet att missionera var begränsad, har konverterat till den urvattnade "kulturkatolicismen" i de västeuropeiska  länder som berördes av franska revolutionen. Det är en katolicism som sätter praktfulla katedraler, överdådig lyx, obegrpipliga regelverk, intellektuell snobbism, ceremonier och fjäsk före evangelium. För att inte tala om deras vurmande för den profana antika kulturen, den grekiska filosofin,  och stora historiska händelser i de sydeuropeiska länderna.  Franska revolutionen har orsakat bestående andliga skador hos de "troende", medan ryska revolutionen snarare verkar ha åstadkommit fysiska skador hos de troende. Det är ju också i Frankrike, som motreaktionen SSPX, som gått till motsatt överdrift  jämfört med den västeuropeiska light-katolicismen, har uppstått.

**) RFSL = Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, intresseorganisation för homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter. RFSL bedriver dels intressekamp för uppnående av olika rättigheter, t ex rätt för personer asv samma kön att ingå äktenskap, och dels träffar mm, där hbt-personer kan traffa likasinnade. Huruvida detta är att främja viss livsstil ("den homosexuella livsstilen") låter jag vara osagt, men många anser nog det.

***) Med "implicit" menas ett syfte, som är outtalat, men framgår av sammanhanget. Motsatsen är "explicit", d.v.s. klart uttalat.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0