Äggläggande arbetsbin

I föregående inlägg förklaras hur det går till. Och under vilken förutsättning. Nämligen att bisamhället är drottninglöst, och har varit det under en längre tid. Arbetsbin börjar inte lägga ägg om drottningen tillfälligt lämnar kupan, vilket hon gör under sin parningsflygning, eller under svärmning. När en ny drottning snart ska kläckas, lämnar den gamla drottningen kupan med ungefär hälften av arbetsbina, och grundar ett nytt samhälle.

Drottningen styr livet i kupan med sina feromoner. Drottningferomon lockar till sig drönare (hannar) från när och fjärran under sin parningsflygning. Den obefruktade drottningen är en mycket skicklig flygare. Bara de bästa hannarna lyckas hänga med. En enda molekyl av drottningferomon kan locka till sig en hanne på flera kilometers avstånd. Inne i kupan regerar drottningen med sitt feromon.

Drottningferomonet hämmar arbetsbinas sexuella aktivitet och förmåga. Alla arbetsbin är honor. Om drottningen förolyckas, och samhället har varit drottninglöst under en längre tid, återfår arbetsbina sin äggläggningsförmåga. I övrigt förblir de sexuellt inaktiva. Äggläggande arbetsbin är obefruktade. De kan inte få honlig avkomma, eftersom bara drönarna kan producera den honliga könskromosomen. De äggläggande arbetsbina är därför ingen nödlösning, som gör att ett samhälle som förlorat sin droggning, kan överleva. Ett drottninglöst samhälle är dömt till undergång.

Man kunde tro att en särskild gen avgör om en honlig larv ska växa upp som drottning eller arbetsbi. Men så är inte alls fallet. Drottningen regerar med sina feromoner. När tiden för svärmning närmar sig, signalerar drottningens feromoner till arbetsbina att det är dags att föda upp en ny drottning. Byggarbetsbina bygger då ett tiotal extra stora celler, drottningceller. Ambina (de arbetsbin som föder upp larverna) producerar en speciell "mjölk" till drottninglarverna. Det är dessa två komponenter, (drottningcellerna och "drottningmjölken) och inte någon genetisk skillnad, som avgör om en honlarv ska växa upp som drottning eller arbetsbi.

En biodlare kan massproducera drottningar, genom att själv tillverka drottningceller. Detta kallas drottningavel. 'En biodlare kan på liknande sätt massproducera drönare. Drönarcellerna är något större än arbetsbicellerna. Cellbottnar till arbetsbi- eller drönarceller tillverkas maskinellt, vilket innebär att människan har tagit över det första arbetsmomentet från byggarbetsbina, nämligen att bygga cellbottnarna.

Människan har ingen möjlighet att påverka vilken drönare drottningen parar sig till, förutom att massproducera drönare med önskade arvsanlag. Sannolikheten att drottningen ska para sig med någon oönskad anlagsbärare minskar därmed. Detta kallas undanträngningsavel, och var den avelsprincip  som användes vid människoavelsprojektet i Sverige 1937 - 1975, med tvångssteriliseringar av "oönskade anlagsbärare" som metod. Ett led i denna politik var också de selektiva aborterna. De kvinnor, som ansågs ha de av staten önskade arvsanlagen, fick alltså avslag på sina abortansökningar. 

Det var ett storskaligt försök att ändra svenska folkets rasegenskaper. Men det är fortfarande ett tabu-belagt ämne i den svenska debatten. De verkliga motiven bakom tvångssteriliseringarna . och den selektiva abortpolitiken - ska döljas!

Det var länge omstitt om det finns mänskligt feromon. Forskarna anser det numera. Själv har jag blivit verbalt misshandlad sedan jag försökt slakta homorörelsens heligaste ko, att det finns en homosexuell gen och att homosexualitet alltså är medfött. Och i Svenska kyrkan frodas myten att homosexualitet är "naturligt" i den bemärkelsen att det är genetisikt betingad. Jag kan naturligtvis inte med 100 % säkerhet garantera att så inte är fallet. Men det vi vet om feromoner i djurvärlden - och det vi tror oss veta om feromoner - hos människan, borde ge uppslag till andra förklaringar.

Unga kvinnor som lever tätt tillsammans får mens samtidigt. Unga män som lever tätt tillsammans blir kåta samtidigt. Inte nödvändigtvis så att de dras till varandra, utan snarare så att man "raggar brudar" tillsammans.
Man kunde tro att könshormonerna bara påverkar det motsatta könet. Och att homosexualitet beror på att homosexuella män producerar kvinnligt könsferomon och homosexuella kvinnor producerar manligt könsferomon. Jag har dock inte stött på någon uppgift om att så skulle vara fallet. Utan snarare är det så, att både det egna och det motsatta könet påverkas.

Detta kan, enligt min mening, innebära att inte bara de som faktiskt blir homosexuella, har en potential att bli homosexuella. Utan att alla människor föds med en potential att bli det. Men alla blir det inte. Varför somliga blir det, är fortfarande en olöst gåta. Men jag tror att vi finner svaret i de enskilda individernas liv efter födelslen - långt efter födelsen - snarare än före födelsen. Jag tror dessutom att alla människor är osäkra på sin könsidentitet de första månaderna, kanske upp till ett år, efter könsmognaden. Jag tror också - men detta är mycket kontroversiellt - att en homosexuell erfarenhet under just denna tid, kan driva en ung människa i homo- eller bisexuell riktning.

Från detta vill jag föra över resonemanget till frågan varför det är så viktigt för våra "hbt-vänliga" präster att förneka jungfrufödseln. Jag kan inte se någon annan förklaring än att de använder "hbt-vänligheten" som en plog för idéer som är främmande för den kristna religionen. Eller rätt och slätt som ett sätt att undergräva Bibelns auktoritet.

Jungfrufödseln är helt enkelt inget argument mot exempelvis samkönade vigslar i kyrkan.  Det finns andra bibliska argument, mycket starka bibliska argument. Men inte just detta. Men när "hbt-vänliga" teologer angriper en så central dogm som junfrufödseln, som dessutom inte har något med homovigslar att göra, så är det klart att många kristna uppfattar att hela deras religion är utmanad.

Och de uppfattar då homorörelsen* som ett hot mot hela den kristna läran, och inte bara som en rörelse som har en avvikande åsikt i någon enstaka fråga. Detta leder till en frontalkollission mellan homorörelsen och all traditionell kristendom. Så onödigt!


____________
*) Med "homorörelsen" menar jag organisationer (framför allt RFSL) som till största delen består av människor som själva är homosexuella, och som kämpar för homosexuellas rättigheter. Till skillnad mot  "hbt-vänliga" politiker och teologer, som till största delen själva är heterosexuella. Och som inte sällan använder "hbt-vänligheten" som en täckmantel för egna ambitioner, som inte med nödvändighet gagnar de homosexuella - utan skapar onödiga konflikter. Vad tjänar lesbiska kvinnor, som vill ha barn (men helst utan någon mans medverkan) på att förneka jungfrufödseln? Det borde ju tvärtom vara vad de drömmer om!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0