Kan man tro på Bibeln?

Bibeln är Guds heliga ord, enligt Luther det enda "ofelbara" verket av människohand. Vilket bör uppfattas som kritik mot katolikernas anspråk på att påvar och koncilier skulle kunna göra ofelbara uttalanden. Man ska då lägga märke till att trosbekännelserna är en sammanfattning av Bibeln, en bibel i kortform".

Om vi människor tycker att Bibeln är motstägelsefull, eller t.o.m. i vissa stycker absurd, så gör det inte Bibeln mindre ofelbar, utan det är vår förmåga till bibelförståelse som det är fel på. Och den har ju inte blivit bättre av bedrägerierna bakom "Bibel 2000", som är medvetet felöversatt i vissa stycken. När orlistor över de forngrekiska ordens användning i profana (!) sammanhang ger olika alternativ, har Bibel 2000-översättarna konskevent valt den översättning som ligger längst ifrån den kristna traditionen.

Jag har läst valda delar av Bibeln, då vi har använt oss av flera olika översättningar, tillsammans med präster med kunskaper i de antika språken, och då frågat "Vilket ord används på orginalspråket?" NT:s orginalspråk är förvisso forngrekiska, men Jesu och hans lärjungars modersmål var dock arameiska - vilket inte motsäger att lärjungarna behärskade forngrekiska, eller - mer troligt - lärde sig forngrekiska senare i livet. Hur gör jag själv när jag skriver något på engelska. Jag tänker på svenska, och översätter innan jag skriver ner.

Är det då alldeles säkert att den mening, som jag lägger in i de engelska orden, helt överensstämmer med vad en engelsman skulle mena med samma ord? Således misstänker jag att NT-författarna skapade en speciell "kyrkforngrekiska", som har förvaltats av den kristna traditionen. - GT:s ursprungsspåk som kristen helig skrift är också forngrekiska, "synagogsforngrekiska", som jag misstänker inte helt överensstämmer med den senare utbildade judiska kanon, som mer direkt utgår från hebreiskan.

Judarna var till stor del ett handelsfolk, och det fanns judiska "kolonier" över hela Främre Orienten, och alla judar i den förkristna diasporan behärskade inte hebreiskan. Och med undantag för de kristna församlingar, som grundades av Paulus (som med säkerhet behärskade hebreiskan), grundades ju de flertalet av de första kristna församlingarna i dessa judiska kolonier. - Någon expert på judarnas historia och judendomen är jag dock inte, så rätta mig om jag har fel!

Så jag föredrar alltså 1917 års översättning, som jag växt upp med, och som trots allt är en kristen Bibel. Men tyvärr börjar felöversättningarna redan i 1917. I både 1917 års översättning, Bibel 2000 - och märkligt nog i "motöversättningen" Svenska Folkbibeln är 1 Mos 1:1 felöversatt, då det står att Gud skapade "himmel och jord". I alla utländska och äldre svenska översättningar (som jag har sett) står det "himlarna och jorden".

Denna felöversättning lär bero på ett personligt ingripande av ärkebiskop Nathan Söderblom, som på fullt allvar lär ha trott att den moderna vetenskapen skulle verifiera Bibelns sanningsanspråk. Och när Bibeln inte gjorde det, skulle Bibeln anpassas till vetenskapen. Men vad säger att inte framtida vetenskapliga upptäckter kan komma att förklara vad Gud har menat med "den vetenskapliga felaktigheten" i sitt heliga ord?

Andra "vetenskapliga felaktigheter", såsom jungfrufödseln har en avgörande frälsningshistorisk betydelse, och visar att Gud, som själv har skapat naturlagarna och allt biologisk liv, inte själv är underställd naturlagarna. Och det var han naturligtvis inte heller i begynnelsen, då ännu inga naturlagar fanns!

Muslimerna tror att Koranen är en avskrift av en bok i himlen, vilken ord för ord har uppenbarats för Muhammed. Katolikerna tror, åtminstone enligt de debatter jag haft med svenska katoliker, att Bibeln är en skapelse av kyrkan, vars "ofelbarhet" alltså skulle garantera Bibelns ofelbarhet.

Enligt den lutherska traditionen är Bibeln inspirerad eller "utandad" av den helige Ande. Men hur denna inspiration i praktiken har gått till, vet vi icke. Vi vet däremot att t.ex. evangelisten Lukas gjorde noggranna egna undersökningar, och att han då använde ögonvittnesskildringar, som delvis kan beläggas av andra historiska källor.

Markusevangeliet är inte längre än att det kunde läsas upp som en predikan, varför det kan vara en nedskrivning av det som Markus predikade muntligt. Enligt Eusebios skrev han ner sitt evangelium på begäran av församlingen. Vid dessa predikningar förekom det säkert att församlingsmedlemmar frågade "Hörru, Markus, vad menar du egentligen när du säger att..." Jag förmodar att det var så den ursprungliga kristna tolkningstraditionen uppstod.

Översättarna bakom Bibel 2000, och den nutida så kallade bibelvetenskapen vid de svenska statliga universiteten tror att de vet bättre än Markus själv och de andra bibelförfattarna, enligt den kristna traditionen, vad bibelförfattarna egentligen menade.

Det kallar jag kvasivetenskaplig självöverskattning. Teologi är inte en exakt vetenskap i stil med naturvetenskaperna, utan vi har endast Guds ord att förlita sig på. Men Guds ord är både det skrivna gudsordet och den tolkningstradition, som ger det skrivna gudsordet dess rätta förklaring. Och någon ny och sannare tolkningstradition kan ingen "vetenskap" i världen ge oss. Religionen handlar om det vetenskapligt oförklarliga.

Luther rensade i den vildvuxna katolska "traditionen", men var själv mycket traditionsbunden. Han avfärdade bestämt tanken att vem som helt, utan vare sig tro eller undervisning, kan läsa och förstå Bibeln rätt. Se Luthers företal till sin Stora katekes!


Kommentarer
Postat av: PEA

Nu är det ju så att Bibel 2000 bygger på en betydligt mer omfattande forskning än tidigare översättningar. Bl a har man haft mer "ursprungliga" texter att tillgå. Man har alltså kunnat plocka bort saker som slunkit med genom åren och istället gått längre tillbaka - närmare källan helt enkelt. Och källan är Jesus, i alla fall för NT.Det vore att förhäva sig över Gud att säga att en senare tradition har företräde framför det ursprungliga budskapet i sin första form....

2010-07-14 @ 20:56:13

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0