Kvinnan bakom allt!

 Den avlídna jungfru Maria tas upp i himlen. Spansk målning.Under veckan som gick har det stått i Stockholms-pressen att kvinnoprästfrågan fortsätter att splittra i Tornedalen. Helena Hapaniemi, som är ledamot i kyrkorådet, tycker att det inte går ihop med Bibeln att kvinnor ska vara präster. Men s-kvinnorna i Övertorneå har gått till motattack, och citerar Bibeln. Detta har givit eko på Norra Öland, där Dag Sandahl är präst. Han är kvinnoprästmoståndare, vilket inte hindrar honom att samarbeta med de kvinnliga prästerna i sin församling, dock inte "fullt ut". Jag har kommenterat:

> Bra att s-kvinnorna läser Bibeln. Det bör de fortsätta med, för då¨blir vi överens om ännu mer. Jag uppmanar dem dock inte att läsa hela Bibeln (men avråder ej heller), för det har jag inte ens gjort själv. Inte hela Bibeln. Jag har exempelvis missat tredje Petrusbrevet, som Dag skriver om i sin Jesusbok. Alltså det där brevet sin ´nutida arkeologer hittade, med följd att Vatikanen tog beslut att fortsätta som vanligt. Ett av alternativen var ju att lägga ner hela kyrkan.

Svk-ledningen har som bekant valt en tredje väg: Fortsätta som vanligt, men byta religion. Det som s-kvinnorna tydligen tror (att Gud blev människa genom en kvinna), tror inte längre Svenska kyrkan - åtminstone inte biskopen i Stockholms stift. Så där har man dragit igång en annan religion, som gör oss män jämställda med kvinnorna., Jaja, livmodertransplantationer, så att vi får manliga barnaföderskor, är nog snart en verklighet!

Naturligtvis instämmer jag i s-vkinnornas slutsats:  "Detta visar tydligt att Gud fann kvinnorna bäst lämpade att föra detta viktiga budskap vidare."  Och det har kvinnor gjort under 2000 år. Från tre kvinnor, min mor, diakonissan som ledde söndagsskolan och lärarinnan i småskolan (som "lågstadiet" då kallades) fick jag höra om jungfrufödseln. Och på den vägen är det. I sin adventspredikan slog den kvinnliga kyrkoherden i min nuvarande församling fast samma budskap om Maria, "Herrens moder". Som hon sa. Och så sjöng vi psalmen. Och så sjöng vi psalmen om ängeln som står på trösken till Marias hem och berättar om undret som ska ske. Maria (inte Josef eller någon präst) är den första människan som får veta.. Och är det inte anmärkningsvärt att samma Maria, är en av de tre personer - samtliga kvinnor - som först nås av budskapet andra gången Jesus återvänder till jordelivet?

Och från vem har apostolarna och evangelisterna fått vetskap om jungfrufödseln om inte från Maria själv? (Visst skrevs Bibeln under den heliga Andes ledning,. men det motsäger inte att uppgiften kom från Maria - DHA uppmanade dem att tro på hennes berättelse.)

Men säger detta att kvinnor dessutom ska vara präster? Om vi väger argumenten för och argumenten mot kvinnliga präster, så är detta enligt min mening det absolut starkaste argumentet FÖR. Är det då inte besynnerligt att det numera är "feministteologi" att förneka Marias unika roll i frälsningshistorien? Är det inte besynnerligt att jungfruföseln förnekas av en kvinnlig biskop. - Hon slår ju fullständigt undan benen för sig själv som kristen kvinna, präst och biskop!

Och om vi sedan går till vad vi mer vet om Maria, utöver hennes medverkan i dessa bägge händelser, så visst har hon en mycket viktigt roll i den första kristna kyrkan - inte minst det faktum att hon "adopterades" av aposteln Johannes som om hon varit hans egen mor. Och så blir hon "urmodern" för alla kristna kvinnnor, och för den kvinnliga delen av den 2000-åriga traditionen, inklusive den första undervisningen som små pojkar (en del av dem blivande präster, biskopar och påvar) så att säga fått med modersmjölken.

En feministteologi, som gör skäl för namnet (både feminism och teologi) ska väl återupprätta Maria, och inte förneka hennes frälsningshistoriska roll? Bra att s-kvinnorna har upptäckt detta - men det finns mer att upptäcka! <

Detta har fått någon anonym kristendomsbekämpare att skriva att socialdemokrater inte alls kan vara kristna. Jag skriver "kristendomsbekämpare" eftersom det är mot kristendomen att påstå att någon inte kan vara kristen på grund av sin politiska partillhörighet. Var inte diktatorn Pinochet, som mördat och torterat hej vilt, kristen? Han lämnade dock ifrån sig makten, sedan han fått besök av påven. Vad påven sagt till diktatorn vet ingen utomstående, men jag förmodar att det var något om evigt straff. Inget hindrar alltså att Pinochet var kristen, men en svensk sosse skulle inte kunna vara det? Är det för övrigt inte kyrkans uppgift att omvända syndare? Och kunde det göras med Pinochet, kan det väl göras med s-kvinnorna i Övertorneå? Att de läser Bibeln är en bra början!  Alltså.

Om de sedan kommer att ansluta sig till Helena Hapaniemis linje i kvinnoprästfrågan återstår att se. Deras argument för kvinnliga präster är visserligen ett starkt argument för. Men kan faktiskt också användas som argument för ståndpunkten att kvinnor har andra viktiga uppgifter i kyrkan än att vara präster.

Denna fråga har splittrat och skadat Svenska kyrkan under ett halvsekel nu, utan att någon av sidorna har lyckats prestera ett svar, som är så övertygande, att jag har blivit övertygad. Jag håller alltså frågan om det var rätt att ge kvinnor tillträde till prästämbetet helt öppen för egen del. Vi kommer inte närmare en lösning genom att fortsätta älta frågan.

Detta innebär dock inte att frågan ska sopas under mattan. Utan bara att båda linjerna måste ha hemortsrätt i Svenska kyrkan. Däremot är det helt klart att även s-kvinnor kan vara kristna - även om de ibland skulle blanda ihop feminism och teologi. För vem blandar inte ihop teologi och politiska övertygelser. 

Det ska man inte göra, för det är synd. Men vi är alla syndare - även på detta område. Och Pinochet var nog värre än s-kvinnorna i Övertorneå i det fallet.

Det råder väl inget tvivel om att Marias roll för framväxten av den kristna teologin har underskattats - speciellt inom protestantismen. Minns inte var jag läst det, kanske i Dag Sandahls Jesus-bok, att Maria inte var en judisk flicka vilken som helst. Nej, hon kom från en s.k. finare familj och sattes i en klosterliknande internatskola. Hon bör alltså ha varit väl förtrogen med de gammaltestamentliga texterna, när hon fick besök av ängeln som sa att hon skulle bli Herrens moder.  Att någon judisk flicka skulle bli utvald till det uppdraget, visste hon alltså. Men kunde inte förstå att hon själv var den utvalda.

Men till detta kom alltså den judiska seden att gamla föräldrar skulle försörjas av sina söner. Och att en kvinna, som mist sin enda son, skulle "adopteras" av någon annan yngre man som om hon vore hans egen mor. Och så kom Maria att leva i Johannes hem under flera år. Den Johannes, som varit Jesu lärjunge och som skrev Johannes-evangleliet. Som skiljer sig från de tre andra evangelierna genom sina teologiska utläggningar. De andra evangelierna är mer referat av de historiska händelserna. Johannes har även skrivit Johannes-evangeliet, där "Himladrottningen" syftar på Maria. Åtminstone enligt Katolska kyrkan.

Det kom visserligen att dröja ända till år 1950 innan legenden om Marias himmelsfärd fastslogs som dogm i Katolska kyrkan. Detta genom ett "ofelbart" beslut av påven Pius XII (enligt dogmen om påvens "ofelbarhet" från 1971). Men som medeltida väggmålningar i flera svenska kyrkor vittnar om, är denna dogm gammal kristen tro. Jag har illustrerat inlägg på denna blogg med bilder av väggmålningar föreställande Marias himmelsfärd, där hon lyfts upp i himlen av starka ängaarmar. Oavsett om detta är historisk sanning, eller ej (att Maria har upptagits i himlen förnekas av de flesta protestantiska samfund) visar det vilken oerhörd betydelse Herrens Moder Maria har tillmätts. Speciellt i vårt land. Den s.k. Maria-kulten i det medeltida Sverige lär ha varit extrem - även i jämförelse med samtiden i andra länder.

Den som söker "inomvärldsliga" förklaringar till relgiösa fenomen, pekar kanske på kvinnans förhållandevis starka ställning i det hednatida Sverige. Och att Maria helt enkelt kom att inta tomrummet efter gudinnan Freja. Att återupptäcka "glömda" kvinnor i den kristna kyrkans historia anser jag vara god "feminstteologi". Att avfärda jungfrufödseln som utslag av ett manligt renhetsideal är urdåligt. Då låter man de glömda kvinnorna vara gömda.


Kommentarer
Postat av: kyrksyster

Ett argument för att Maria upptogs är att det inte finns några som helst påståenden om en eventuell grav...

2010-01-20 @ 18:49:29
URL: http://blogg.aftonbladet.se/kyrksyster
Postat av: "Halvprästen"

Men Marias grav finns ju i Jerusalem och sköts av de ortodoxe, som inte lär att hon upptogs till himmelen...

2010-01-21 @ 12:52:06
Postat av: Lars Flemström

Tror inte de ortodoxa på jungfru Marie himmelsfärd? (Marie är en genitivform i gammalsvensk stavning.) Gäller det alla ortodoxa, eller bara en viss grupp ortodoxa? Mig veterligt finns två Mariagravar, men båda är tomma. (Obs: Marie grav, Mariagravar), Såvitt jag vet finns inga reliker efter Maria. Antingen borde hon ligga i sin grav (sina gravar) eller vara spridd över världen som reliker.Min poäng var emellertid att Marie himmelsfärd inte är ett påhitt av någon nyckfull 1900-talspåve, utan faktiskt är gammal kristen tro. Liksom tron på hennes ständiga jungfrudom. Skulle då inte hennes syndfria kropp upptas till himlen? Och här kommer det kluriga: Om detta är sant, är Maria den enda människan (förutom Jesus som ju även var Gud)som någonsin har upptagits till himlen. Vartill Maria, en kvinna, är den enda människa som har burit Gud i sin egen kropp, bortsett från den vanliga "ubikviteten" (= Guds allestädes närvaro).I Sydeuropa förnekar man Marias kvinnlighet genom att döpa män till Maria. I Sverige förnekar feminstteologer hennes jungfrudom. Men det är ju logiskt om man även reducerar hennes Son till en vanlig människa. Som vår store amatörteolog Jonas Gardell har gjort.

2010-01-21 @ 14:06:52
Postat av: Populisten

"Om detta är sant, är Maria den enda människan (förutom Jesus som ju även var Gud)som någonsin har upptagits till himlen"Elia togs väl också upp till himelen?

2010-01-24 @ 20:46:20
URL: http://populisten.wordpress.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0