Reinfeldts "förlåt mig"- turné

Kan man vinna val genom att fega ur från diskussionen och i stället förespråka att ett sovjetsystem införs med demokratiska metoder? Men går inte de metoderna ut på att vinna val?

Ett annat sätt att fega ur från diskussionen är förstås att åka på en "Förlåt mig"-turné, som Reinfeldt tänker göra. Han har tänkt locka en publik på sammanlagt 900.000 personer.

Det handlar om vinsten storlek och användning. Men det ska vi alltså inte ha några synpunkter på, för vinst är "fult", hur liten den än må vara?

Det blir alltså en lätt match för Reinfeldt: "Jag beklagar verkligen. Förlåt mig! Men tror ni att det blir bättre med Caremna-skandaler i offentlig vård?"

Jag har skrivit ett inlägg om vinst i välfärden på en av sosse-bloggarna. Det handlar om vinsten och dess användning: 

Jag har just upptäckt att kravet på avsättning till reservfond har avskaffats för aktiebolag. Dessförinnan skulle 10 % av vinsten avsättas till reservfonden tills denna uppgick till 20 % av aktiekapitalet. Reservfonden kunde användas till att täcka tillfälliga underskott.

Jag föreslår att aktiebolag, som bedriver skattefinansierad vård och omsorg får avsätta vinstmedel till reservfond enligt de gamla reglerna.

Jag föreslår också att den del av vinsten, som återstår efter tillåten vinstudelning och avsättning till reservfonden ska återbetalas till kommunen.

Jag föreslår också att den tillåtna vinstutdelningen ska kompensera aktieägarna för för den sparränta, som de hade fått om de i stället hade sparat pengarna i bank - med statlig insättargaranti. Samt ge skälig kompensation för den ekonomiska risk som de tar. Den tillåtna vinstudelningen torde då komma att uppgå till 4 á 5% av det inbetalade aktiekapitalet.

Jag föreslår också ett förbud mot extremt höga löner och arvoden till ägarna för arbete i företaget, samt förbud mot höga räntor på lån till företaget, etc. Detta för att hindra att otillåtna vinstuttag sker genom löner, arvoden och räntor, etc.

Jag föreslår vidare förstärkt revision för att kontrollera att otillåtna vinster inte tas ut, samt fullständig transparens. Offentlighetsprincipen ska gälla.

Kravet på återbetalning av "övervinster" till kommunen motiverar jag med att någon kapitalackumulation, som kan användas för expansion inte får ske. Skattemedel ska inte användas för att finanasiera privata företags uppköp av kommunala verksamheter och kommunal egendom. Det vore ju i princip detsamma som att skänka bort detta. Vill företaget expandera, får det ske genom ökning av aktiekapitalet, d.v.s. med ägarnas egna pengar.

Det ska inte sparas på vårdtagarna i en kommun för att företaget vill expandera i andra kommuner. Därför säger jag nej till en non profit-modell, som innebär att vinsterna ska stanna i "verksamheten". Det kommer de nämligen inte att göra på lång sikt.

Uppfinningsrikedomen är mycket stor, när det gäller att plundra företag. Och dessutom kommer de ackumulerade vinsterna att bli en mäktig drivkraft för ägarna att byta regering, så att de kan ta ut vinsterna lagligt.

Det du skriver att de överskott, som eventuellt uppstår vissa år, ska användas som reserv för dåliga år, anser jag ska ske efter återbetalning till kommunen. Det är alltså kommunen, och inte entreprenören, som ska fondera de pengarna.

Företagets egen reservfond ska vara att skydda aktiekapitalet (och leverantörer och andra fodringsägare) mot tillfälliga underskott. Vem som ansvarar för underskott ska noga regleras i kontraktet med kommunen.

Det får inte vara så att man medvetet lägger in ett för lågt anbud för att bli av med mindre kapitalstarka konkurrenter (vilket skett vid länstrafikbolagens upphandlingar) och sedan kräver att kommunen ska täcka underskottet. Den affärsmässiga risken får ägarna själva ta. - Och därför är det rimligt att de får en skälig vinst, när det går bra.

Kommunen får däremot stå för kostnadsökningar, som beror på att vårdtyngden har ökat på ett oförutsebart sätt, och liknande.

Frågan måste besvaras varför vi ska ha privata inslag i skattefinansierad skola, vård och omsorg. Det kan vara att erbjuda vårdboenden med en speciell, t.ex. religiös inriktning. Det kan vara för att ge driftig personal, men goda idéer som kan vara svåra att förverkliga inom en mer storskalig verksamhet, en chans att starta eget. Valfrihetsaspekten är också viktig.

Skattefinansierad skola, vård och omsorg ska däremot aldrig användas uteslutande som objekt för kapitalplacering för maximal vinst.

De pengar som samhället betalar för skola vård och omsorg, ska gå skola vård och omsorg.

De pengar som går till vinstudelning mm ska inte överstiga kommunens egna finansiella kostnader mm, om verksamheten i stället hade drivits i kommunens egen regi.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0