Äktenskapliga orimligheter och fejkad själavård

Under den senaste veckan har jag fallit ordentligt i onåd hos "regeringen" för som jag tycker helt oskyldiga åsikter. Jo, jag har skrivit att de borgerliga vigslarna borde avskaffas. Det är förstås surt för en person, som vill förbjuda både kyrkvigslar och välsignelser av skolbarn i kyrkan. Jag har inte skrivit att de äktenskap som har ingåtts genom borgerlig vigsel ska upplösas. Jag ha inte heller skrivit att par, som inte vill gifta sig kyrkligt, ska nekas registrering som gifta i folkbokföringen.
 
För att internationella regler ska uppfyllas måste de infinna sig tillsammans hos Skatteverket och intyga för den tjänsteman som tar emot anmälan att det är av fri vilja, sedan tjänstemannen har konrollerat i myndighetens register att det inte finns några legala hinder för äktenskapet. Några särskilt förordnade "borgerliga vigselförrättare" behövs inte. Den som vill ha en ceremoni kan väl arrangera detta privat.
 
De par, som vill ha kyrkvigsel får i vanlig ordning skaffa ett utlåtande från Skatteverket att hinder mot äktenskap inte finns, visa detta för en präst eller pastor eller imam eller rabbin, som viger dem religiöst, och rapporterar tillbaka till Skatteverket att de är gifta i samfundets ordning och att det var frivilligt. Detta skulle få samma rättsverkan som den tidigare nämnda ceremonilösa registeringen. Sambolagens bestämmelser ska gälla, även om de gifta bor på olika håll. Annars ingen skillnad jämfört med sambor.
 
De som vill ha den nuvarande äktenskapsbalkens fulla rättsverkningar skulle få fylla i kryssrutor på en särskild blankett, exempelvis "Avstående från rätten till socialbidrag om min make /maka kan försörja mig". Frågan är dock vem som kan vara så dum så att han /hon frivilligt avstår från rättigheter, som hon /han faktiskt ha betalat skatt för att få.
 
Registreringen av samfund i vilket religiös vigsel har skett är viktig. Muslimska män får gifta sig med en till (om lagen tillåter det). Svenska kyrkan tillåter att man gifter sig med en till, om man först har skilt sig från sin förra.
Katoliker får ha sin nya som älskare /älskarinna vid sina av sin förra, eftersom deras kyrka inte tillåter skilsmässor. Vi kan inte ha en ordning som ger en profan myndighet rätt att upplösa ett katolskt äktenskap varefter äktenskapsbrytaren går till ett annat samfund och gifter sig med en till. Har man slutat tro på den katolska läran, ska man gå ur - och kan då få sitt äktenskap upplöst.
 
Varför ska ingångna och upplösta äktenskap över huvudtaget registeraras av en statlig myndighet. Samboförhållanden registeraras ju inte. Men har ändå vissa rättsverkningar, såsom vem som har rätt till den gemensamma bostaden och vem som måste flytta, om man separerar. Avstående från rätten till socialbidrag kan ju skickas direkt till socialtjänsten och inbördes testamenten kan ju arkiveras hos någon begravningsentreprenör.
 
En kyrkvigsel borde fungera som ett trepartsavtal, där man lovar både varandra och det vigande samfundet att leva enligt samfundets syn på äktenskapet, så länge man är medlem. Men givetvis skulle alla i Sverige verksamma trossamfund kunna komma överens om att  föra ett gemensamt med privat register. Om varje samfund skulle ha sina egna, men inget gemensamt register, skulle det bli kaos.
 
Den (o-) ordning, med bland annat ett utbrett älskarinnesystem som råder i en del s.k. katolska länder sedan franska revolutionen är inget att ta efter. Det var för att förebygga att vi får detta "sattyg" även i Sverige, som jag skrev några inlägg i äktenskapsfråga. Det var inte alls avsett att störa "regeringens" bloggkampanjer mot präster som inte vill viga samkönade par. Men jag ville göra klart för dessa präster att de gör sig själva en otjänst om de "lämnar tillbaka vigselrätten till staten", vilket de f.ö. inte får göra.
 
De kommer att avslöjas som "homofober" ändå, vilket inte minst Uppdrag Gransknings tilltag att låta en journalist spela lidande homosexuell, visar. Vem vill inte hjälpa en lidande person? Jag hoppas att programmet blir anmält till Granskningsnämnden för spridande av fördomar mot homosexuella. Hälften av tittarna kommer ju att tro att de "falska bögarnas" beskrivning av hur det är att vara homosexuell stämmer med verkligheten. Men jag gissar att programmakarna kommer att klippa bort allting, som kan leda till en fällning av programmet.
 
Jag hade tänkt skriva om detta, men en kort inledning om äktenskapsbråket med "regeringen", men inledningen blev hela inlägget. Hur en muslimsk kvinna, som till varje pris vill leva efter Koranens ord, ska agera om hennes man åker till ett annat liv och där gifter sig med ytterligare en kvinna, var ju en av frågorna i Uppdrag Gransknings dolda kamera-program om imamerna. Jag ansåg då att imamerna utsattes för ett övergrepp.
 
Men ändå var handlade det om vägledning i en teologisk fråga, och inte om bikt, som det nu är fråga om. Vet inte om bikt förekommer hos muslimer. Imam-programmet var mer jämförbart med en dolda kameran-inspelning av ett bibelsamtal, där någon får vägledning i bibeltolkning. Det som hänt nu är betydligt värre. De falska bögarna från Uppdrag Granskning har skändat något, som av många kristna anses vara ett sakrament. Hur sträng bikthemligheten är, framgår av en händelse kort innan Svenska kyrkan formellt upphörde att vara en statskyrka.
 
En präst dömdes för brott mot tystnadsplikten, sedan han vittnat i en annan domstol att en misstänkt brottsling hade suttit i bikt hos honom vid just den tidpunkt då brottet, som den biktande misstänktes för, hade begåtts. Prästen hade självfallet inte röjt något om innehållet i bikten, utan bara att den hade förekommit. Att prästen vittnade på begäran av den åtalade själv, som därigenom undgick straff för ett brott, som han inte hade begått, hjälpte inte den stackars prästen. Bikthemligheten är absolut, helt utan undantag.
 
Det har då och då spekulerats om någon präst vet vem som mördade Olof Palme. Det har förts fram förslag om dolda mikrofoner i kyrkorna. Detta är särskilt lätt gjort i katolska kyrkor, där man har särskilda biktrum. Uppdrag Granskning har nu gjort något, som inte ens Säpo får göra, inte ens i det ädla syftet att klara upp mycket grova brott, spelat in biktsamtal. .
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0