Tiggeriförbud kommer allt närmare.

När jag igår läste att moderatledaren Ulf Kristersson är beredd att "kompromissa" med Socialdemokraterna om ett tiggeriförbud, tyckte jag plötsligt så synd om tiggarna,. som sitter utanför Hemköp.  Vad ska de göra nu? Jag blev förvånad över min egen reaktion. Det har ju gått minst ett par år sedan jag gav något. Jag kan inte längre se tiggarna i ögonen, för då förväntar de sig pengar. Men just de tiggarna känns nästan som en del av bekantskapskretsen. Tråkigt att aldrig se dem igen. Men de har ju sitt hemma i Rumänien, och vill inget hellre än att ha ett bra liv där. 
 
Ja, jag blev förvånad över min egen reaktion, efter att i flera bloggdebatter ha stött kraven på ett tiggeriförbud. Jag har skrivit att Socialdemokraterna borde lägga ett eget och mer humant förslag till tiggeriförbud, i stället för att bara avfärda moderatförslaget som okänsligt och "barbariskt". Moderater, som jag har känt, har jag för övrigt inte alls uppfattat som känsolösa barbarer. utan som mycket varma och omtänksamma människor. Men de har väl uppträckt att de inte kan hjälpa alla, även om de själva så vill, och att det därför behövs en politisk lösning på frågan. Och nu är vi där. 
 
Jag ska därför skriva en del om hur ett tiggeriförbud bör vara utformas, och om de sociala och diplomatiska åtgärder här hemma respektive i tiggarnas hemländer, som tiggeriförbudet måste kompletteras med. Jag tycker att Sverige måste sluta ge dubbla signaler. Medan Sveriges socialmininster åker till Rumänien och träffar sin rumänska kollega och kräver att Rumänien måste ta bättre hand om sina egna medborgare, åker statsministern till Bryssel och agerar för att bl.a. Rumänien ska ta emot flera flyktingar för att (fastän det sällan sägs rent ut) hjälpa Sverige att klara av sin självförvållade flyktingkris 
 
1. Tiggeri är per definition detsamma som att be främmande människor (förbipasserande) om ekonomiskt bistånd till sig själv, och utan motprestation. (Källa: polisens hemsida(. Det är alltså inte tiggeri att a) samla in pengar till hjälpprojekt i nuvarande tiggares hemländer (inte till den som samlar in pengarna). Det är inte heller tiggeri, när en gatumusikant ställer en skål för penninggåvor framför sig (inte utan motprestation).
 
2. Det bör dock framhållas att både penninginsamlingar till välgörenhet och framförande av musik på allmän plats ("offentlig föreställning) kräver polistillstånd, enligt Ordningslagen. Den, som söker tillstånd får dock inte nekas tillstånd utan särskilda skäl. Härigenom kommer ju ändå polisen att få en viss kontroll över verksamheten.En del tiggare från Rumänien har med sig dragspel, och de kommer alltså inte att hindras av tiggeriförbudet. 
 
3. I de tidigare bloggdebatterna har jag framfört att det ska finnas ett generellt undantag i förbudslagen för tillfälligt tiggeri under en begränsad tid (högst en dag) vid tillfälliga nödsituationer, exempelvis om någon har tappat elleer blivit bestulen på sin portmonnä och saknar pengar till hemresa. (= lagligt tiggeri).
 
4. Straffet för olagligt tiggeri ska vara ett bötesbelopp på 100 kr, samt anmälan till socialtjänsten, som ska vara skyldig att sörja för vederbörande, att han / hon har mat och tak över huvudet samt kan tvätta kläder och sköta sin hygien under den fortsatta vistelsen i Sverige. 
 
5. Om hjälpbehovet enligt punkt 4 bedöms komma att bli långvarigt, ska socialtjänsten begära hos Migrationsverket att MV beslutar att tiggaren ska utvisas ur Sverige. Stöd för detta finns i Utlänningslagen. I samband därmed ska socialtjänsten, om inte tiggaren motsätter sig detta, ta kontakt med de sociala myndigheterna i hemlandet om fortsatt hjälp efter hemkomsten. Socialtjänsten ska också, om inte tiggaren motsätter sig detta, informera hjäporganisationer i Sverige, vilka bedriver hjälpverksamhet i tiggarens hemland, så att tiggaren får hjälp i hemlandet. 
 
6. Arbetsförmedlingen ska kopplas in, om en tiggare uppger att han /hon, med stöd av EU:s regler om fri rörlighet för arbetskraft, vill ha arbete och bostad i Sverige. Om tiggaren får jobb, ska socialtjänsten hjälpa till med bostad. Om detta misslyckas, kvarstår att tiggaren måste åka hem.
 
7. För att få en permanent lösning på tiggeri-problemet i unionen, ska Sverige arbeta för en lösning på EU-nivå, som innebär att tiggarnas hemländer tillförsäkrar riggarna en rimlig levnadsnivå - eventuellt med bidrag från EU - i dessa länder, i utbyte mot att överiga EU-länder erbjuder en del av tiggarna möjlighet att bosätta sig permanent i dessa länder, om de så önskar. Detta erbjudande , som ska vara av engångkaraktär, ska riktas till tiggare,,som har återvänt år efter år under flera år, och suttit och tiggt på samma ställe. 
 
8. De, som regelbundet har givit pengar till tiggare, ska uppmanas att fortsättningsis skänka pengar genom någon hjälporganisation. Vill de fortsätta att ge till samma tiggare, hindrar inget att de bildar en stödorganisation för den eller de tiggarna, och själva anordnar insamlingar 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0