Socialdemokratisk migrationspolitik

4 maj presenterade ministrarna Stefan Löfvén och Helene Fritzon (båda s) socialdemokraternas nygamla migrationspolitik i fjorton punkter. Jag önskar att man hade lagt till en femtonde punkt, så hade allt varit bra.Jag presenterar här förslaget med normal stil. Mina egna tillägg och kommentarer med kursiv stil.
 
Idag ger Socialdemokraterna besked om att vi vill att den nya asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår inriktning är att Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer. Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. Mottagandet ska ske i mer ordnad form framöver, och vi ska fortsätta arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt.
 
Detta gäller alltså den framtida flyktingmottagningen. Sverige har redan tagit emot väsentligt fler än vad som motsvarar vår andel av EU:s totala mottaganden sett till vår befolknings storlek. 
stödl
 1. Att den nya asyllagen ska ligga fast tills gemensamma regler i EU är på plats. Dublinförordningen måste följas. Den säger att en flykting, som kommer sin i EU, ska lämna in sin asylansökan i första EU-land. som han / hon kommer till. Detta hindrar inte att flyktingen kan komma att få asyl i något EU-land. Detta regleras också i Dublinförordningen. Det torde tillhöra ovanligheterna att någon kommer till Sverige, utan att först ha passerat genom något annat EU-land-
 2. Behålla gränskontroller så länge de behövs och förstärkta ID-kontroller vid behov. Ja, det är nödvänigt. Det handlar inte bara om flyktingar, utan om stöldligor från andra EU-länder-
 3. Införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i kommuner.  Naturligtvis. Kommunplacering ska ske först sedan flyktingen har fått uppehållstillstånd.
 4. Riva upp dagens modell med eget boende (EBO). EBO är en märklig lag, som säger, att personer, ännu inte fått tillstånd att vistas i Sverige, själv får välja var han / hon ska bo under utredningstiden. 
 5. Kraftigt utöka åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet. Asyl bör inte beviljas förrän identitet och ålder har fastställts. Om den asylsökande inte ens vill medverka till detta. och han fått tillräckligt med tid att ändra sig, ska asylansökan avslås.
 6. Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar. Asylsökande bör alltid placeras i förvar tills identiteten har fastställts.
 7. Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag. Har man fått avslag, ska man lämna landet frivilligt. Om man inte har gjort det, ska man öht inte ha rätt att söka asyl på nytt i Sverige. Den som har lämnat landet frivilligt ska naturligtvis ha rätt att besöka Sverige på turistvisum-
 8. Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag. Den, som har fått avslag, har naturligtvis rätt till försörjing genom Migrationsverkets försorg, till dess att han  /hon kan lämna landet. 
 9. Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan. Detta är oerhört viktigt. Vill man besöka Svrerige i annat syfte än att söka asyl (och i det fallet ska Dublinförordningen) följas, ska man söka tillstånd frå sitt hemland. Vad gäller arbete i Sverige, bör ansökan göras av arbetsgivaren. Det ska bara inte var möjligt att missbruka asylsystemet som förtäckt arbetskraftinvandringen. Det leder bara till kraftigt förlängda handläggningstider, vilket drabbar såvål verkliga flyktingar som till slut kommer att få asyl, som dem som får avslag efter en lång tid i ovisshet. 
 10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa. Detta är viktigt, eftersom bristande säkerhet mm, är en orsak till  att flyktingar som redan har fått "skydd" fortsätter till Europa och Sverige. Hur kan någon vara mot detta?
 11. Att alla länder vi ger bistånd till, eller som Sverige ger viseringslättnader till, ska behöva ta emot egna medborgare som fått avslag på asylansökan. Naturligtvis. Länder, som får bistånd från Sverige ska naturligtvis ge försörjning och skydd åt egna medborgare, även minoritetsfolk.Alla stater är skildiga att skydda egna medborgare mot förfölljelse.
 12. Bekämpa internationell människosmuggling hårdare. Och de som hjälper smugglarna med marknadsföringen av deras verksamhet. genom att förespegla deras kunder att det är lätt att få asyl i Sverige, och att lagarna kommer att ändras så att de blir ännu lättare, och att man kommer att få en ny chans om man bara håller sig gömd under några årr?
 13. Utöka FN:s internationella kvotflyktingsystem så att ansvaret fördelas på fler länder. Kvotflyktingar är flyktingar, som väljs ut av FN i flyktingläger utanför Europa. Få länder, om ens något land i världen, har tagit emot så många kvoltflyktingar som Sverige, och det har inte alltid varit speciellt nödställda personer. Trots detta finns de flyktingläger. som dessa kvotflyktingar har kommit från fortfarande kvar och växer t.o.m. i invånarantal, med två - tre generationere som t.o.m är födda i lägren. 
 14. Att Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen. Hur ska Sveriige "stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrerar migranter"  Här talar man inte ens om flyktingar, utan om migranter. Att Sverige ska bidra till kostnaderna för att hålla igång flyktinglägren,så länge de flyktingar som bor där inte kan återvända hem, är självklart. Men alla möjliga "migranter"? Borde  inte i stället öka biståndet till hemländerna, så att de kan försörja sin egen befolkning?
 15. Som en femtonde och sista punkt föreslår jag återvändandeprogram för dem. vars tillstånd har löpt ut. Återvändandeprogrammen ska bestå av följande.
 • Att flyktiingar med tillfälliga uppehållstillstånd  inte förespeglas att de automatiskt kommer att få förlänglängt när tillstånden har löpt ut, och att de därför inte ska tvångsinteraras i det svenska samhället.
 • Att vistelsen i Sverige ska användas till förberedelser för återetableringen i hemlandet, exempelvis genom utbildning och praktik, som de kommer att få nytta av i hemlandet. 
 • Hjälp på plats under den första tiden i hemlandet. De bör få hälp att starta företag och andra verksamheter, som gynnar även dem, som har stannat i hemlandet hela tiden. Detta är bättre än att skicka ner svenska biståndarbetare till väsentligt högre kostnader. 
Sverige ska inte snylta på andra länders olycka, genom att med lock och pock stjäla deras bästa arbetskraft, etreprenörer och politiska samhehällsomdanare. Därför stödjer jag helt ambitionen att tillfälliga uppehällstillstånd ska vara regel. Men det innebär ju att flyktingen ska återvända hem., när tillståndet har löpt ut..Tiffälliga uppehhållstillständ ska ges under lägst ett år och högst tre år, beroende på när situtationen i hemlandet  kan förutses ha förbättrats. Om så inte har skett, innan tillståndet har löpt ut, ska tillståndet - efter ansökan av den enskilde - förlängas med ytterligare en period på högst tre år. 
 
Jag har härmed inte sagt att någon ska leva resten av sitt liv på tillfälliga uppehållstillstånd. Kriterierna för omvandling till permanent uppehållstillstån är dock ett annan ämne, men bör inte ske förrän tidigast efter tre år. 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0