Talibaniens kvinnliga statsminister har avgått. Mulla Stefan Vingelkråka styr fortfarande-

 
 
Som Nyheterna kunde berätta fick Talbanien sin första kvinnliga statsministeri förmiddags. Nu har hon avgått och mulla Stefan är åter herre på täppan.Som ledare för samma feministiska övergångsregering som förut. Vi har återigen fått ett bevis för fördelarna med burka.Man behöver ju inte vara kvinna för att vara en kvinnlig statsminister. Och det kan ju vara Stefan som har satt på sig burkan. Ingen som vet. Men i Talibanien finns det en ramsa, som alla barn får lära sig på koranskolorna (dagis) och som kännetecknar mulla Stefans metod för att hålla ihop sitt s.k- regeringsunderlag:
 
Mormors lilla kråka skulle ut och åka,
Än slank han hit och än slankt han dit, 
och än slank hon ner i diket.
 
Lägg märke till könsbytet i ramsan. När Talibanien fått sin första kvinnliga statsminiser, blev det genast ner i diket. . Könsbyten är numera varje talibanskt barns önskedröm.All vill ju bll kvinnlig stasminister. Nu har Talibaniens regering bestämt att man ska kunna byta juridiskt kön, utan att byta biologiskt kön. Så nu kan ven som helst bli kvinnlig statsminister, utan kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar

Magdalena har inte valts till kvinnlig statsminister - MP hotar lämna regeringen

Kvinnlig statsminister?
 
MP har sedan partiet införde "spåkrör" valt en manlig och en kvinnlig partiledare. Löfén har sedan han tillträdde som statsminister -  enigt egen utsago- lett världens första feministiska regering. Då var väl han också vald till kvinnlig statsminister? 
 
Det är väl bara Afghanistan som skulle kunna tänkas välja en kvinnlig statsminister. Som dold bakom burkan står i skuggan av den manliga statsministern. Som MP:s kvinnliga språkrör alltid har gjort.

Polisen härmar Tegnell: Snart flockimmunitet mot skjutningar

Ni minns väl hur statsepidemiolog (fin titel) Anders Tegnell lovade flockimmunitet redan i maj 2020 med "kontrollerad" smittspridning.och fler döda i början av pandemin? Sedan skulle fler dö i Norge än i Sverige.Nu är polisen inne i samma tankespår. Med fler skjutningar och fler döda i början, kommer vi att få flockimmunitet mot skjutningar. Så här säger en polischef:
 
-  Vi bedriver ett långsiktigt arbete. På kort sikt kan det då bli ett vakuum då nya roller ska etableras. 
 
Polisen skyller alltså ökningen av antal skjutningar och antalet döda på att gängledarna sitter häktade och yngre fårmågor tar över verksamheten på gatorna.  Det var alltså bättre ordning på skjutningarna, när gängledarna var ute och gav instruktioner på plats till de unga skyttarna? Då sköts rätt personer och kanske inte med så mycket publik. Jaha. 
 
Men tänk om det hade varit ännu värre, som gängledarna hade varit ute? Men det kommer att bli bättre, sett ur polisens synvinkel, när gängledarna har hamnat i fängelse. För då väntar frikostiga permissioner, besök av av "närstående" i enrum i fängelserna och alla möjligheter att återta kontrollen över gängen inifrån fängelserna. Och personal, som smugglar in knark och gör andra tjänster åt fångarna, som hotar med "Vi vet i vilken skola dina barn går". 
 
 
 
 
 
 
fängelserna.
 
 
 

Kommer inte finnas cement till bunkerbyggen

Om kriget kommer, så är Sveriges militära beredskap i botten. Med 75 % av all cement-tillverking koncentrerad till Gotland kommer det inte att finnas cement till bunkerbyggen. De fjorton stridsvagnar, som har skeppats över till Gotland och nu står i en lada på ön, kommer inte att hindra en stormakt, som vill erövra Sverige, att erövra Gotland först och stoppa leveranserna till det svenska fastlandet.
 
Cement till nya fängelsemurar kommer det inte heller att finnas, om cementtillverkningen på Gotland uppör den 1 november. Så de fängelsedömda får väl fortsätta att vänta på en ledig plats. All cement, som tillverkas  på det svenska fastlandet, kommer ju att åtgå till betongfundamenten för de 200 - 300 m höga vindkraftverken, som alla partier verkar vara överens ska byggas.
 
Nog tycker jag att den plötsligt uppblossade cement-hysterin  är aningen ensidig...

S och C: demokratiförakt

Det är svårt att vinna tvåfrontskrig. Vad tänkte Annie Lööf på, när hon pratade om att isolera båda "ytterkantspartierna", tillsammans representerande 30 % av väljarkåren?  Har hon inte därmed gjort sitt eget parti till ett ytterkantsparti, som inte behöver följa demokratiska spelregler?
 
Och vad tänkte S-ministrarna på, när de pratade om att de hade ett avtal med de tre övriga jökpartierna, om att utestänga V? Kan man avtala bort majoritetsprincipen, som är demokratins fundament? S har alltså ingått ett avtal med framförallt Com att avskaffa demokratin.
 
Det här handlar alltså inte, som många tror, att ett parti (SD) med en femtedel av rösterna, utom aatt bilda majoritet. Och då måste ju de partier, som ingår i majoriteten, dela på inflytandet. När Löfvén förstod att Annie Lööf krävde att denna demokratiska princip åsidosattes, borde han ha avgått och utlyst extraval. Senast under början av 2919.
 
När Annie Lööf nu gapar om att vänstern har krokat arm med extremhögern, har hon brunsmetat sig själv.
 
13.040 avlidna i onödan i corona fram till mitten av förra veckan. Detta är totalantalet dödsfall i Sverige, minskat med det antal dödsfall (drygt 1.500)som förmodlgen inte kunnat undvikas, även om Sverige hade gjort som det andra landet på den skandinaviska halvön, Norge. Ingen annan västeuropeisk regeringschef sedan andra världskriget har vållat så många människors död som Stefan Löfvén.
 
Hans taktik har ju hela tiden varit att skjuta alla problem framför sig i hopp om att det på något sätt ska fixa sig. Senare. 
 
 

Liberalernas ödesväg

Varför går det så dåligt för Liberalerna? Varför har inte partiledaren Nyamko Sabuni lyckats lyfta partiet? otgångarJag ska försöka ge några förklaringar.
 
1. Motgångarna började redan före bytet av partiledare. Motgångarna började sedan partiet bytt namn från Folkpartiet Liberalerna till enbart Liberalerna. Därmed försvann allting som var folkligt hos det partiet. som länge varit ett parti för eliten. Inte folket.
 
2. Partiet är ett parti för eliten. För att vinna väljare måste partiet breddas. I stället har partiet som stödparti till Socialdemokratin tillsammans med Centerpartiet försökt driva igenom krav som försämrar för vanligt folk, såsom försämrad arbetsrätt och marknadshyror. Avskaffandet av värnskatten, som sossarna med stor förtjusning har genomfört., gynnar bara en liten elit av höginkomsttagare.
 
3. En partiskadlig falang inom partiet kastar knivar i ryggen på partiledaren. Vad hon än säger, som skulle kunna locka väljare, lockar inte eftersom det ter sig osäkert om hon kommer att vara partiledare över valet. 
 
4. Ingen, som inte är politiskt intresserad, vet vad partiet står för. När partiföreträdare intevjuas talar de som om de talade på ett medlemsmöte, alltsä om hur partiet ska agera  för att vinna väljare, inte om vad man ska locka väljarna med. Vallöften?
 
5. Nu när partiet äntligen har bestämt sig för att stödja ett borgerligt regeringsalternativ, inte ett ord om vad partiet skulle kunna bidra med i en sådan regering.

Viruset som flyger under radarn

Området under den nedre linjen kallas radarskugga. Den nedre linjen kan pressas upp av höga berg,. Och på längre avstånd från radarstationen också av jordens rundning.
 
Ett virus är för litet för att upptäckas av radar. "Flyga under radarn" kan emellertid användas som ett bildspråk för objekt och företeeser, som inte blir upptäckta med den teknik eller de metoder som används. När Folkhälsomyndigheten i Sverige i början av pandemin bestämde att Sverige skulle sluta testa, var det som att stänga av radern, när ett stort fienteligt anfall väntas Kan man tänka sig ett tydligare bevis för att FHM hade bestämt sig för att smittan skulle spridas och människor dö? I något syfte som man fortfarande inte vill erkänna .Men frågan är om viruset har sprideits "under radarn" även i länder med en omfattande testning av befolkningen.
 
Men förr eller senare får en virussjukdom, som flygit under radarna under flera veckor ett så våldsamt utbrott, så att det plötsligt dyker upp helt nära radarstationen. De först drabbade länderna reagerade snabbt, med omfattande nedstängnar av samhället. I Sverige blåljög FHM och sa att det inte skulle drabba Sverige, för i Sverige hade ju halvguden Anders Tegnell och han gudfader Johan Giesecke valt rätt strategi. 
 
Men frågan kvarstår vilka mystiska egenskaper just ,covid -19 har när viruset över huvud taget lyckades flyga under radarn, och så länge, t.o.m i länder  med omfattande testning. En förklaring kan vara att testningen var frivillig och att viruset oupptäckt spreds bland personer, som ansåg att de inte behövde testa sig. Men det finns fler orsaker som kan ha bidragit. 
 
- Covid är en smittsam, men inte extremt smittsam sjukdom
 
- Covid är en dödlig, men inte extremt dödlig sjukdom. Man kan t.o.m har sjukdomen och vara smittbärare utan att själv veta om det.
 
- De, som inte testade sig,trots att de erbjudits testning, kan ha trott att de hade en så hälsosam och försiktig livsstil, så att de inte trodde att de själva skulle drabbas av smittan. Vilket bidrog till en läg smittsridnings-hastighet hos just den folkgruppen
 
- De allra sköraste, de som löpt störst risk att bli svårt sjuka och dö, hade redan dött, eller hade i några fall återhämtat sig efter lång tid på IVA.De näst sköraste var fortfarande vid relativt god hälsa, men deras allmäntillstånd skulle komma att försämras med tiden. 
 
 - R-talet var lägt,  sedan utbrottet undervåren och  sensommaren och våren hade mattats av. I teoriernas sköna värd, betyder ett R-tal under 1.0 att sjukdomen håller på att dö ut.Tomma sjuksalar i de länder som hade drabbats hårdast i början av pandemin, togs som bevis för att det redan hade skett, att sjukdomen covid redan hade dött ut. 
 
I mitt förra inlägg har jag förklarat hur smittsridningen kan öka från en mycket låg, men gradvis ökande nivå med att en smittar två, två smittar fyra, fyra smittaar sexton o.s.v.. I detta exempel är R-talet 2.0, vilket är extremt högt R-tal, som sällan förekommer i verkligheten. I verkigheten får ett R-tal på 1.25 anses som mycket högöt, meda ett R-tal på 0,95 måste anses som oroväckande högt, 
 
Det behövs ju bara en liten ökning från 0,95 så är explositionen ett faktum och smittan sörids närmast okontrellerbart. Det är först sedan R-talet har sjunkit oavbrutet under flera år, som man kan tala om att sjukdomen håller på att dö ut. 
 
R-talet visar alltså i princip hur många andra en smittad person hinner smitta in han tillfrisknar från sjukdomen eller dör. FHM har alltså med ett aningen vacklande stöd av den svenska regeringen valt den dödligaste metoden för att minska R-talet, medan man i andra länder har valt att begränsa överföringen av smitta från person till person, genom att göra det rent kriminellt att utsätta andra för livsfaran.
 
Läste igår i tidningen att en undersköterska har åtalats för brottetw "Framkallande av fara för annan" för att hon gått till jobbet trots att hon hade testats posivitvt. Vad är det för krukor tilll åklagare vi har i Sverige. som inte vågar åtala de högst ansvariga för samma brott? .
 
 

Så ökade FHM smittspridningen för att fler skulle dö i början

Den över bilden visar kurvan som vi är vana att se den, för att vi ska tro att Folkhålsomyndigheten försökte rädda liv genom att begränsa antalet samtidigt svårt sjuka. Eller åtminstone för att rädda sjukvården, som om den vore ett självändamål. Nu vet vi att inte ens det lyckades, vilket borde ha varit förutsebart. IVA-peronalen gick på krislägesavttal och planerade operationer ställdes in, med följd att botbara sjukdomar blev livslånga handikapp.
 
Och vad händer när eländet är över, om det någonsin blir det, och den överansträngda personalen kommer att lida av relativ sysslöshe?. De kommer att rasa ihop en efter en som en våt fläck på golvet, IVA-personalen kommer att drabbas av samma symtom som soldater i krig, när det blir fred. För många soldater, har freden blivit en värre plåga än kriget.
 
Den mellersta bilden visar normalfördelningskurvan, även kallad Gauss.kurvan, som visar hur det kunde ha sett ut, om inte FHM försökt styra det hela.- om hela folket och alla myndigheter försökt hålla smittsridningen på lägsta möjliga nivå hela tiden.  Det hade inte alls blivir en brant stegring i början, utan en gradvis ökning av  kurvans lutning i början av pandemin. En smittar två, två smittar fyra, fyra smittar sexton, o s.v.
 
Den nedersta bilden visar olika sätt att platta ut kurvan, om målet var att  minska antalet patienter, som behöver vård samtidig,, genom att sprida ut sjukfallen i tiden. De röda linjerna är av intresse, eftersom de visar att det målet hade nåtts genom att öka smittspridningen i början, försöka pressa ner toppen och åter öka smittspridningen när toppen har passerats. Exakt så  skulle man ha gjort, och exakt så försökte man göra., om målet var att hela folket skulle bli sjuka för att uppnå flockimmunitet.
 
Journalisten Emanuel Karlsten har i en serige artiklar visat att man i början av pandemin faktiskt disktuerade hur man skulle öka smittspridningen och att utländska kollegor till Anders Tegnell varnade för att den strategi, som han hade valt, var livsfarlig. Tegnell slog ifrån sig med att när flockimmunite hade uppnåtts i Sverige och pandemin här mattades av, skulle rena digerdöden härja i Norge.
 
Sverige är ett fantastiskt land, vars regering med berått mod har tillåtitet en hög statsjänstemän att ta livet av hittils 13.000 invånare. Regeringen hoppades troligen att pandemin skulle bli en repris på åren efter andra värlsskriger, näe övriga Europa var sönderbomban samtidit som den svenska industrin gick för högtryck och skapade välstånd och nya valsegrar för den svenska regeringen.
 
Men pandemin bromsade ju in under sommarmånaderna? Javisst, men det beror sannolikast på att de mst sårbara redan hade dött och att de näst mest sårbara fortfarande var vid relativt god hälsa, Samma sak hände i övriga Europa. När pandemin under sensommaren tog fart på nytt i flera europeiska lånder skröt FHM med att den svenska strategin hade lyckats. När pandemin efter någon månad sköt fart igen även i Sverige, mörkade FHM vad som höll på att ske, och regeringen tog beslut att upphäva restriktioner som hade införts under vården.
 
Nu är FH M ,och regeringen igång igen och försöker öka smittspridningen, genom uppmaningar till ädre. som fått en första vaccindos att man nu kan börja umgås , nästen som före pandemin. FHM och regeringen verkar ha inspirierats till detta vägspel av den brittiska premiärministern Boris Johnson varning till det brittiska folket att smittspridningen och dödstalen i Storbritannien kommer att ökas när de beslutade länttnaderna i restriktionerna upphägs.
 
Om så blir fallet kommer en ökning av smittsridningen och dödstale i Sverige inte att sticka i ögonen så mycket. . Regerigen borde åtminstone ha väntat till det blivit varmar och fler äldre hunnt bli färdigvaccinerade och vaccinationerna av den yngre icg medelåldrs befolkningen åtminstone hade påbörjats.
 
Det är fortfarande för kallt för att träffas utomhus.Och det är fortfarande olika bud om hur bra skydd vaccin ger efter två dlser, mellan 60 och 95 %, vilket innebär att värsta fall kommer fyra av tio caccinerade att sakna skydd. 

Ska sjuka äldre straffas med döden för unga och friskas vårdslösa nyårsfirande?

Dödsstraffet i Sverige avskaffades 1921 och föreslås återinföras 2021 - men bara för personer över 70 år. Brottet är sjukdom, att de tar upp vårdplatser för unga, som till stor del har sig själva att skylla för att de blivit sjuka. inte alla förstås. Och alla äldre är väl inte heller helt oskyldiga, för de kan ju ha blivit lurade att de måste  krama barn och barnbarn.
 
En chefsläkare vid ett sjukhus i region Stockholm - den region som avlivat flest äldre genom att neka dem sjukhusvård - föreslår nu att prioriteringsordningen för vaccinering ska ändras så att sjukhusanställda ska vaccineras först. Enligt beslutad prioritering ska äldre, som bor på .s.k. särskilda boenden eller har hemtjänst samt den personal som vårdar dessa vaccineras först. Och därefter övriga 70 +. De sjukhusanställda torde komma först inom den stora gruppen under 70 år, kanske redan i februari, enligt beslutad prioriteringsordning.
 
Men är det inte självklart att trycket på sjukhusvården kommer att öka på grund av de nya  kraven,att ingen får nekas sjukhusvård på grund av hög ålder? Jo, i region Stockhol kan det vara så. Och som grädde på moset kommer nu förväntade massinsjuknanden bland unga nyårsfirare inom några veckor. Jag förstår att den berörda chefslåkaren är desperat. Till saken hör att samma chefsläkare strax innan hade uttryckt sin vrede och ångest över nyårsfirandet, och dess kommande belastning på sjukhusvården.
 
Han framhöll att med vaccinering av sjukhuspersonalen först, kommer fler av dem att vara i tjänst, när de unga nyårsfirarna stormar in på sjukhusen. Enligt nuvarande rekommendationer ska ju alla stanna hemma från jobbet, om de känner sig sjuka. Även om det inte är covid, för det kan de ju inte veta säkert.
 
Så. även om jag jag kan förstå chefsläkarens desperation, så måste vi säga ett tydligt nej till förslaget. Vi måste mobilsera ett ädreuppror. Vi ska inte ha kollektiva dödsstraff för olämpligt beteende. Inte mot någon åldersgrupp och defintivt inte mot den minst skyldiga åldersgruppen. Vi måste säga ett tydligt nej för att framtivna andra lösningar på den befarade personalbristen inom sjukhusvården.
 
Stäng ner all kollektivtrafik i storstadsregionerna för alla utom de vårdanställda.Ställ in alla övrig kollektivtrafik och kör särskidlda personalturer mellan bostadsområdena och skjukhsen och andra vårdinr'ttningar - för dem som inte har egna färdmedel. Högst 13 passagerare i varje buss, så att passagerarna kan hålla avstånden under  resan. Förbjud all trafik med privatbilar utom för vårdanställda på väg till eller från jobbet.
 
Politikerna i storstadsregionerna har befogenhet att ställa in all kollektivtrafik enligt ovan, eftersom regionerna är huvudmän för den lokala och regionala kollektivtrafiken. De privarta buss- och tågbolagen är bara utförare och bestämmer inte över trafiken
 
Jag begär inte att en chefsläkare ska känna till allting som kan göras utanför sjukvården för att lindra trycket på vården. Det är dags för  de ansvariga att träda fram och ta ansvar genom att utnyttja de befogenheter som de har - ,och inte skylla ifrån sig på de privata trafikutförarna, som faktiskt har ingenting att säga till om.
 
Och det är ju också ett faktum att, om personalen inom äldreomsorgen vaccineras samtidigt med vårdtagarna, så behöver färre inom den personalkategori stanna hamma, så att personalnärvaron inom åldreomsorgen ökar och omvårdnaden blir bättre. Vilket också torde minska behovet av sjukhusvård.
 
Nej, huvudmännen för kollsktivtrafiken, som brukar utgöras av samma politiker som är huvudmän för sjukvården har kanske inte befogehet att även stänga ner all  privatbilism. Men de kan ta bort trängselavgifterna för vårdanställda på väg till eller från jobbet och chockhöja dem för alla andra privatbilister.Tills alla har blivit vaccinerade.
 
Acceptera inte politikernas undanflykter att de saknar befogenheter att göra vad som måste göras för att rädda vården och rädda liv. Men vissa politker har ju själva betett sig som om pandemin redan var över när de första lådorna med vaccin nådde Sverige. Deras förakt för gemensamt anvarstagande har naturligitvis  inspirerat ungdomars vårdslösa nyårsfirande.
 
Förstår alla undomar ens skillnaden mellan vaccin, som förebygger framtida sjukdomar, och medicin, som i bästa fall botar den som redan är sjuk?
 
 
 
 
 
 
 
 

Flockimmuniteten var ett planerat massmord.

Och dessutom rena fantasier att kunna uppnå flockimmunitet hos en populatation på över 10 miljoner individer, som inte ens varit helt isolerad från omvärlden. Om det i stället hade gällt en mindre djurflock,på några tiotal individer, som levt helt isolerad och instängd i en ladugård långt från artfränder, hade det kanske lyckats. Attt F,olkhålsomyndighetens halvhemliga stora projekt byggde på rena fantasier, som inpsirerats av djurvärlden framgår av benämningen flockimmunitet (herd immunity).
 
Jag har väldigt svårt att tro att de ledandeexperimentcheferna på FHM själva troddeatt det var möjligt att uppnå flockimmunitet i så stor skala, och dessutom utan tusentals dödsoffer. Så varför gjorde man detta? Vad ville man egentligen uppnå? En gissning är att man ville studera hur långt på vägen mot flockimmunitet man kunde komma. Det finns mångder med bevis (uttalanden från särskilt en ledande person på FHM, som tyder på att det var planerat. Ett starkt indicium är att man gjorde samma slags experiment i Storbrittannien i början av pandemin. Men det avbrööts av den bittiska regeringen, när dödstalen stack iväg.
 
De svenska politikerna förespeglades att den förväntade flockimmunitetn skulle leda till förre döda längre fram. Den svenska statsempidemioloogen lovade att dödstalen i Norge då skulle gå ikap och förbi de svenska dödstalen. Men, även om de förväntade vinsterna på sikt skulle bli större än de initiala förlusterna, är det en rent krimenell stragegi, ett plandrat massmord. I stil med offrandet av koncentrationsägerfångar i mecicinsa experiment under andra världskriget. De skulle ju ändå dö. Resonemanget känns igen. 
 

FHM:s strategi, att pröva flockimmunitet utan att ha någon empiri eller etisk prövning att luta sig mot, är så pass etiskt tveksamt att det är frågan om den hade fått ett godkännande om den prövats. 

Facit, med idag mer än 8 000 för tidigt avlidna och en sjukvård som gått upp i krisberedskapsläge i tre regioner, bör ha sänt en och annan signal till såväl regering, riksdag som Folkhälsomyndighet att fundera på vad vinsterna var med att lämna den europeiska samordnade strategin, som vilat på empiri och forskning för att pröva sina egna teorier istället.

Citerat från Ledarsidorna.se, vars utgivare Johan Westerholm, som skrivit det citerade stycker, har varit ledamot i forskningetisk nämnd, som beslutar om tillstånd till forskning på människor. Något tillstånd har inte ens sökts. Jag anser att åklgare bör pröva om brott har begåtts. Det är bara för åklagaren att välja brottsrubriceromg_Tjänstefel. Brott mot etikprövningslagen. Framkallande av fara för annan. Vållande till annans död. Dråp. Mord. Brott mot mänskligheten.

För brott mot mänskligheten döms gärningar som t.ex. mord, våldtäkt, tortyr och tvångsarbete om de utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila.

Citerat från åklagarmyndighetens hemsida. Dettaär dock inte den exakta lagtexten, som är svpr eftersom brott mot mänskligheten tillhör den internationella rätten, vilket även innebär att misstänkta kan ställas inför rätta i vilken stat som helst, inte endast i den stat i vilken brotten har begåtts.Flera,iblanf misslyckade försökhar gjorts att definera brottet brott mot mänskligheten,Ett exempel på detta är försöket som en spansk undersökningsdomare gjorde för att ställa förre diktatorn Augusto Pinochet inför rätta i Spanien, vilket dock misslyckades.
 
Är svenska åklagare mindre uppfinningsrika, när det gäller höga statstjänstemän? Ett vårdbiträde har däremotför brottet framkallande av fara för annan för att  hon gått till jobbet innan hon fått provsvar. Pofessor Björn Olsson har åtalats (eller i vart fall delgivits misstanke) om brott mot etikprövningslagen, för att han tagit blodprov på flera personer, för att se om de hade corona.
 
Naturligtvis en skenprocess för att Olsen kritiserat Folkholsomyndigheten föör att inte ha begränsat smittspridningen så mycket som varit möjligt.OLsen är inte bara professor. Han är läkare också. Tillhör det inte låkares uppgifter att undersöka förekomsten av smitta i samhället? Om Olsen över huvud taget har begått något brott, så var det sannerligen ett bagatellbrott, som ingen blivit skadad av. 
 
Terapi för karaktärssvaga åklagare, som inte vågar ta itu med om brott har begåtts när tusental, som inte behövt dö, har dött.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi rekommenderar inte...

.... användning av bilbälten. De ger bara en falsk kånsla av trygghet. Forskningsl¨äget om nyttan med bilbälten är oklart. Men det är säkerställt att medelfarterna har ökat sedan bilbälten började användas, och det är ju farterna som dödar. Människor som använer bilbälten fingrar på bilbältena i stället för att hålla händerna på ratten. Bilbälten är dessutom ohygieniska. De tvättas aldrig, även om resten av bilen tvättas. Man kan få smitta på händerna som man sedan får in i munnen.
 
Det är klart att bilbälten kan användas i vissa fordon och i vissa situationer. De kan användas av yrkesförare, exempelvis förare av tunga lastbilar vid omkörningar, men inte av privatbilister
 
Som trafiksäkerhetsmyndighet har vi ansvar för den totala ohälsan hos bilister. Man kan få panikpngest av att sitta fastspänd och ta livet av sig.
 
Det är dessutom en jämlikhetsfråga. På cyklar finns inga bilbälten. På sparkcyklar fins inte ens en sade att sitta på. Visa solidaritet med fattiga medtrafikanter genom att inte använda bilbälte.
 
Vi beklagar att regeringen inte har lyssnat på oss. Vi spjärnade i det längsta emot kravet att vägkrogarna ska stänga kl. 22.00. Det är klart att bilisterna behöver ett järn innan de kör vidare, speciellt nattetid.
 
Vårt motto: Vi är bäst i världen. Alla andra har fel.
 
Myndigheten för ökad trafiksäkerhet.

Is Vildhussen´s timber channel the origin of swedish theory of herd immunity?

Thus strongly denied of the swedish People  health authorty there are many evidenses that herd immunity was the dream of svwidish state epdemioligst Anders 'Tegnell ant his chef Johan Carlsson - and their advisor Johan Giesecke, who said "Theyr are my boys". Early in the pandemic story in Sweden Tegnell said it was lika a big water basin in av river. To save the construction  you can let out a smaller amount ot water in a planned way.
 
Swedish polititicias believed that shoud save the swedish people from a big disaster that shoud hit Norway some months later. That strategy now has caused death of over 6.000 swedes, who had lived today with the norwgian corona strategy. The origin om that crazy idea was probably not Vildhussen´s cannel 1796, but the misscalculations is very simílar.
 
His real name was Magnus Huss, but his nick name since that night 1796. The natural water basin was Ragundasjön (The Ragunda lake) in the valley of Indalsälven (the Indal river) in northern Sweden, one of the ten biggerst rivers in Sweden. In the evening 6 juni 1796 Ragundasjön held 300.000,000 kbm water. In next morning all that water was gone,. The Ragundasjön didn´t exist longer.
 
The brilliant idea of Vildhussen was to take water from the lake to a small timber channel. The biggest  part of the job shoud be done by the water itself, since a much smaller channel hade been made by man. That is very similär of the swedish corona strategy. Small channels for the virus to the people shoud create herd immunity. But both projekts was great misscalkulation. The small virus channel createt thousands of deth.
 
As you have noticed I am a usual swedish citisen, who not used to speak och write english. But the world must know what is going on in Sweden today. The swedish goverment of cause belived that the swedish strateyi could fight back the pandemi at a much lower cost than in other countries, especially nth nordic neigbour countries 'Nowway and Finland. Vildhussens idea was to bild the channel with a much lower cost för man power.
 
What a brilliant idea: Let the water itself do the job..
 
What a brilliant idea: Let the virus itsel do the job..

Den svenska coronastrategin: att göra allting för sent.

Regeringen har tydligen beslutat göra ett nytt försök med flockimmunitet. Vid presskonferensen i onsdags 11 november kl. 16.10* beskrev statsministern den kommande tiden med coronan som nattsvart och att servering av alkohol på krogar efter kl 22.00 ska förbjudas.
 
Förbudet tråder i kraft den 20 november, alltså efter nio dagar. Detta trots att riksdagen har stiftat en fullmaktslag för regeringen, som genom den fått befogenhet att utfärda omedelbara förbud, utan att behöva gå omvägen över riksdagen. Ja, med den fördröjningen ter sig framtiden verkligen nattsvart. Det är inte en säkekrt att det blir något förbud, eftersom en massa remissinstanser ska höras.
 
Det enda rätta hade varit att slå till med ett förbud under en vecka framåt fr.o.m den 11 november kl. 22.00 med en eventuell förlängning av förbudet den 20:e, sedan remissinstanserna hörts.
 
Gissa om det blir rusning till krogen under dagarna fram till den 20:e. Den dagen kommer alltså skadan, som skulle förebyggas, redan att vara skedd.
 
_________
*) Presskonferensen var påannonserad att börja kl. 16.00, men började alltså 10 minuter för sent.
 
 

Liberalernas båda avgörande misstag

1,  Det är en gammal och väl känd sanning att allmänborgerliga väljarna straffar borgerliga partier stödjer eller samarbetar med S. Och att L har en hög andel allmänborgerliga väljare och en låg andel egna kärnväljare. De allmänborgerliga väljarna är de, som inte har starka sympatier för något särskilt borgerligt parti, utan har som huvudintresse att vara mot S.

2.    L måste sannolikt ta väljare från de andra borgerliga partierna för att hålla sig kvar i riksdagen. Men för att det ska bli ett regeringsskifte måste L och övriga borgerliga partier ta väljare från vänsterblocket. Men tidigare S, V och Mp-väljare, som är så besvikna på sina gamla partier, så att de är beredda att byta block, kommer naturligtvis inte att rösta på ett borgerligt parti,.  som kan befaras komma att stödja vänsterblocket. 

Och om L vill framstå som en vänsterkraft inom det borgerliga blocket, så är det sannarligen ingen merit att ha drivit fram en förämring  av arbetsrätten.   Det är inte vad de potentiella blockbytarna vill. Det är i själva verket extrem högerpolitik, en återgång till ett gammaldags klassamhälle.


Trumps båda avgörande misstag

USA:s avgående president Donald Trump har begått flera misstag, men två misstag har varit helt avgörande. Utan dem hade kan kanske vunnit presidentvalet. Trots allt röstade 71 miljoner amerikaner på honom, d.v.s 48 % av väljarna. De båda svenska regeringspartierna, S + Mp fick bara 35 %. Borde då inte statsminister Stefan Löfvén erkänt sig besegrad och utlyst nyval?
 
Ingen amerikansk presidentkandidat har någonsin fått så många röster som den troliga segraren Joe Biden, 74 miljoner. Men det att betyder att Donald Trump fick näst felst röster någonsin i ett presidentval. Men det heter ju att nära skjuter ingen hare. Det räcker inte att vara näst bäst för att vinna. Visst förekom valfusk och förvisso har den centrala amerikanska valmyndigheten ännu inte utkorat segrare.Men eftersom inget centralt organiserat valfusk har påvisats, finns ingen anledning att tro att inte båda sidor fick en del extraröster genom valfusk. Sp. även om del röster kan komma att ogiltigförklaras, kommer det att vara på båda sidor, och Biden har vunnit, även om det blir med någon mindre marginal än vad de preliminära reslutaten pekar på..Det amerikanska valsystemet inbjuder till valfusk och når inte riktigt upp till att vara ett demokratiskt val enligt europeisk standard.
 
Skulle ingen av Trumps anhängare ha känt sig manad att göra på samma sätt, när Trump redab före valdagen anklgagade  motsedan för fusk och infrågasatte det kommande valresutatet?  Att man kunde poströsta och skicka  sin valsedel som ett vanligt brev med Postnord och att postståmpelns datum avgjorde om man röstat i rätt tid liknar mer en medlemsområstning i en svensk ideell förening än ett val till världedns viktigaste ämbete. De svenska Biden-supporters som talar om valet som demokratins seger över en hotande diktatur, är inte demokratiskt trovärdiga för egen del.
 
Trumps båda avgörande misstag: 
1. Om någon vill ta ifrån dig en förmån (i detta fall rätten att rösta i ett presidentval), som du inte utnyttjar. kommer du sannolikt att utnyttja denna förmån, som det så blir  för första gången. Och då röstar du inte på den, som säger att din röst inte ska räknas. Så. oavsett om Tump hade rätt i sina anklagelser mot motparten om ovalfusk. eller ej, så gav det Biden många extraröster. Som ett brevpå posten.
 
2. Trumps hantering av pandemin och bagatellisering av faran, speciellt under valkampanjen. Han verkar ju närmast inspirerad av den svenska statsepidemiologin Anders Tegnell och den svenska utrikesminister Ann Linde under början av pandemin i Sverige. Och detta tyder på ett mycket dåligt  omdömehos den man, som under fyra år har haft besluten att anvånda eller ine använda de amerikanska kärnvapen i sin handoch nu sökte förtroende för ytterligare en mandatperiod-

Om

Min profilbild

RSS 2.0